Sunteți pe pagina 1din 16

O

Grupele
Zilele, Orele

AI-131

C-131

C-132

ISBM-131

TI-002
c.

lab.

8.00-9.20

lab.

M. Balan

SGBD
1/l
EEA D. Loghinescu
D. Moraru

9.35-10.55

Programarea n limbajul C++

lab.
SGBD

609
c. Metode numerice

D. Loghinescu
608

511

V. Moraru

608

609

11.10-12.30

c. Metode numerice

c. Msurri electronice

V. Moraru

A. Iavorschi

3-3

402

c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice

12.40-14.00

V. Gsc
402

Luni
14.10-15.30

c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice


V. Gsc
402

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

lab. Metode numerice

8.00-9.20
427

pr. Prog. n limb. C++


C. Plotnic
224

9.35-10.55

lab.

11.10-12.30

lab.
Electronica
Program.
n limbajul
C++
V. Cteu

12.40-14.00

C. Plotnic
406
214

Mari

pr. Prog. n limb. C++


C. Plotnic
224
pr. ASDN
V. Gsc
224
lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob
502
pr. Teoria economic
N. Verejan
630
pr. LFPC
L. Duca
624

c. Teoria economic
T. Grunzu
101

lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob
502
pr. ASDN
V. Gsc
224
pr. LFPC
L. Duca
624
pr. Teoria economic
N. Verejan
630

pr. Electronica
O. Lupan
618
pr. Teoria economic
T. Grunzu
312

c. Teoria economic

14.10-15.30

N. Verejan
101

15.40-17.00

pr. Teoria economic


N. Verejan
312

pr. Prog. n limb. C++


C. Plotnic
224
pr. Prog. n limb. C++
C. Plotnic
224

17.10-18.30

18.40-20.00

lab.

8.00-9.20

1. Masurri electronice
2. Electronica

9.35-10.55

A. Iavorschi
420
M. Luchia
406

pr. Electrotehnica
V. Blaj
630
c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor

c. Electrotehnica

11.10-12.30

12.40-14.00

Miercuri
14.10-15.30

V. Blaj
630

3-3

lab. Electrotehnica
V. Blaj
623
c. EEA
A. Putere
524

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor

c. Arhitectura calculatoarelor

L. Duca

V. Creu

3-3

401

c. Elemente i
lab.
echipamente n automatic
A. Putere
Metode numerice
524
E. Tutunaru

15.40-17.00

lab. Programarea
n limbajul C++
M. Balan, S. Cojocaru
502

L. Duca

lab.
lab.
Program. n
Program. limbajul C++
n limbajul
C++ C. Plotnic

lab.

Metode
numerice
E. Tutunaru

C. Plotnic 215
511

511
215

17.10-18.30

18.40-20.00

lab.
lab.

8.00-9.20

9.35-10.55

Program. n
limbajul C++
pr. EEA
D.Moraru
512

C. Plotnic

Program.
n limbajul
C++

214

C. Plotnic

c. ABFU

214
c. Programarea n limbajul C++

11.10-12.30

C. Plotnic
101

12.40-14.00

Joi

pr. Metode numerice


E. Tutunaru
404
pr. Prog. n limb. C++
C. Plotnic
404

N. Demican
USMF
c. ABFU
N. Demican
USMF
pr. ABFU
N. Demican
USMF

c. Sisteme de gestiune a bazelor de date


M. Perebinos
622

lab.
ABFU

lab.

14.10-15.30

lab.

lab.
Electronica

1. MN 1/l
2. ASDN 1/l

Electronica
V. Creu

15.40-17.00

E. Tutunaru
V. Crbune

V. Creu
406
406

215

17.10-18.30

18.40-20.00

8.00-9.20

c. Electronica

9.35-10.55

V. Creu
3-3

Vineri

N. Demican
USMF

11.10-12.30

c. Electronica

c. Electronica

V. Creu

O. Lupan

3-3

12.40-14.00

Vineri
14.10-15.30

lab. ASDN
V. Crbune
214
pr. SGBD
D. Loghinescu
516
lab. ASDN
V. Crbune
214

318
pr. SGBD
D. Loghinescu
516
lab. ASDN
V. Crbune
214

c. Electronica
O. Lupan
318

lab.
lab. ASDN
V. Crbune
214

Arhitectura
calculatoarelor

V. Creu

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

427

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI


FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATIC I MICROELECTRONIC

O R A R U L
ACTIVITILE DIDACTICE N ANUL UNIVERSITAR 2014/2015, SEMESTRUL III

MN-131

SI-131

TI-131

TI-132

TI-133

AI-132

TI-002
c.

Programarea n limbajul C++

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor


lab.

M. Balan

C. Ciubotaru

609

310

c. Metode numerice

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor

V. Moraru

C. Ciubotaru

609

310

c. Msurri electronice
A. Iavorschi

lab.
Electronica

lab.
C. Ciubotaru
518

ASDN

M. Luchia
A. urcan
214

lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob
502
lab. APA
M. Catruc, V. Bagrin
501

lab. Programarea
n limbajul C++
S. Cojocaru D-04
I. Lisnic 509

Electronica

V. Cteu
406

V. Sudacevschi
215

pr. LFPC
lab.

402

lab. Programarea
n limbajul C++
S. Cojocaru
509

ASDN

pr. Prog. n limb. C++


M. Balan
518

pr. Prog. n limb. C++


I. Lisnic
518

406

lab. APA
M. Catruc, V. Bagrin
501
lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob
502

pr. LFPC
C. Ciubotaru
518

c. Analiza i sinteza dispozitivel


V. Sudacevschi
401

c. Analiza i sinteza dispozitivel


V. Sudacevschi
401
c.
P.

lab. APA
M. Catruc, V. Bagrin
501
lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob
502

c. Teoria economic
T. Grunzu
101
pr. Teoria economic
T. Grunzu
312
pr. FCS
O. Lupan
618

C. Ciubotaru
518

lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob
502
lab. APA
M. Catruc, V. Bagrin
501

pr. Prog. n limb. C++


S. Cojocaru
524

c. Analiza i proiectarea algoritmilor

lab. Programarea
n limbajul C++
S. Cojocaru
509

M. Catruc
3-3
c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice
A. urcan
310

pr. Teoria economic


T. Grunzu
224
pr. APA
M. Catruc
224

lab. Msurri
electronice
P. Metlinschi
420

pr. LFPC

pr. ASDN
A. urcan
312

c. Me

pr. Teoria economic


T. Grunzu
518
lab.

1/l

Metode
numerice
E. Tutunaru
D-04

lab.
Metode
numerice

lab.
Metode
numerice

G. Marusic

G. Marusic
D-04

D-041

lab. Programarea
n limbajul C++
M. Balan, I. Lisnic
502

c. LFPC

c. Metode numerice

L. Duca

V. Moraru

3-3

310

. Arhitectura calculatoarelor

c. LFPC

c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice

V. Creu

L. Duca

A. urcan

401

3-3

310

lab.

lab.
lab.

Electronica

ASDN
Fizica
corpului
solid

pr. Electrotehnica
V. Blaj
630
c. Electrotehnica
V. Blaj
630
lab. Electrotehnica
V. Blaj
623
c. EEA
A. Putere
524
c. Elemente i
lab. echipamente n automatic
A. Putere
ASDN
524

A. urcanu
A. urcanu

O. Lupan
O. Lupan
406

214
420

214

pr. LFPC
L. Duca
516

lab. AC
V. Creu
427
lab. Metode numerice
E. Tutunaru
427
lab. AC
V. Creu
427
c. FCS
O. Lupan
414
pr. Electronica
O. Lupan
414

lab. Programarea
n limbajul C++
S. Cojocaru 112
I. Lisnic 509

lab. Electronica
M. Luchia
406
pr. APA
M. Catruc
203
lab. Electronica
M. Luchia
406

pr. APA
V. Bagrin
518

pr. ASDN
A. urcan
624
pr. APA
V. Bagrin
518

c. ASDN

c. Programarea n limbajul C++

A. urcan

M. Balan

402

609

c. ASDN
A. urcan
402
pr. ASDN
A. urcan
402

c. Fizica corpului
solid
O. Lupan
414

lab. EEA 1/l


A. Balabanov
511
pr. EEA
D.Moraru
512
lab. EEA 1/l
A. Balabanov
511

c. Teo

pr. Teoria economic


V. Hohlov
614

c. Teoria economic
T. Grunzu

pr. Metode numerice


E. Tutunaru
524

101

lab.
pr. Teoria economic
T. Grunzu
518

pr. Teoria economic


T. Grunzu
518

ASDN

A. urcanu
214

pr. Prog. n limb. C++


I. Lisnic
516
c. Electronica
V. Creu
3-3

lab. Programarea
n limbajul C++
M. Balan, I. Lisnic
502

lab. Metode numerice


G. Marusic
509
pr. Prog. n limb. C++
M. Balan
518
lab. Metode numerice
G. Marusic
509
pr. ASDN
A. urcan
518

lab.
Electronica
lab.
Metode P. Metlinschi
numerice
G. Marusic 406
509

c. Electronica

c. Electronica

c. Electronica

O. Lupan

V. Creu

T. Melnic

318

3-3

310

c. Electronica

c. Electronica

O. Lupan

T. Melnic

318

310

c. Program

c.

P.

lab.
Electronica

M. Luchia

406

DECAN FCIM
conf. univ., dr.

LDOVEI
ROELECTRONIC

U L

EMESTRUL III

TI-134

lab. Programarea
n limbajul C++
M. Balan, S. Cojocaru
502

TI-135

MN-132

MI-131

IA-131

lab. ASDN
V. Sudacevschi
215
pr. ASDN
V. Sudacevschi
203
lab. ASDN
V. Sudacevschi
215

c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice


V. Sudacevschi
401
c. Analiza i sinteza dispozitivelor numerice
V. Sudacevschi
401
c. Electronica
P. Metlinschi
401

Limba francez
O. Tcaci
630

c. Msurri
electronice
A. Iavorschi
402

c. Metode numerice

lab. ME
P. Metlinschi
420

c. Tehnologii Web
V. Bobicev
512
pr. Tehnologii Web
V. Bobicev
512

lab. ME
P. Metlinschi
420

V. Moraru
3-3

Limba francez
pr. Igineria calculatoarelor
V. Lazu
312
Limba francez
R. Botnaru
630

lab.

Limba francez

Tehnologii
WEB

R. Botnaru 607
I. Srghi 619

V. Bobicev
608

pr. ASDN
V. Sudacevschi
203

IA-132

Gramatica comparativ
0,5 gr.
S. Tr
618

O. Tcaci
630
lab. PLNP
V. Maxim
608
pr. Igineria calculatoarelor
V. Lazu
312
lab. PLNP
V. Maxim
608

pr. LFPC
T. Scorohodova
512
pr. Electronica
P. Metlinschi
518
pr. FCS
O. Lupan
618

c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor


T. Scorohodova
624
c. Metode numerice
E. Tutunaru
505

c. Teoria economica

Computer english

pr. PIN
V. Lazu
312
lab. Prog. n limb. C++
C. Plotnic
215
lab. PIN
V. Lazu
D-04
lab. Prog. n limb. C++
C. Plotnic
215
lab. PIN
V. Lazu
D-04

T. Grunzu
101

L. Mihail
619

pr. Teoria economica

Computer english
0,5 gr.
L. Mihail
607

Gramatica comparativ
S. Tr
622
Computer english
L. Mihail
614

lab.
lab.

1/l

Electronica

lab.
lab. Metode
numerice

T. Grunzu
312

P. Metlinschi

Electronica
Metode E. Tutunaru
numerice
D-04
E. Tutunaru

406

P. Metlinschi
406

D-04

lab.
lab.

lab. Programarea
n limbajul C++
M. Balan, S. Cojocaru
502

ASDN

lab.
Baze de date
lab.
1/l

V. Sudacevschi

1. PLNP
2. Baze de date

M. Perebinos
pr. LFPC

215
T. Scorohodova
606
c. Analiza i proiectarea algoritmilor
T. Scorohodova
624
c. Limbaje formale i proiectarea compilatoarelor
T. Scorohodova
624
pr. APA
T. Scorohodova
512

lab. APA
T. Scorohodova 112
V. Bagrin 509

lab. APA 0,5 gr


V. Bagrin
509

lab. Programarea
n limbajul C++
S. Cojocaru
509

Metode
numerice
214
V. Moraru
608

S. Tr
618

V. Lazu

O. Lupan
420

lab. Arhitectura
calculatoarelor
V. Creu
427

Gramatica comparativ

c. Ingineria calculatoarelor

lab. FCS

c. Arhitectura
calculatoarelor
V. Creu
401

V. Maxim
112
A. Bulmaga
114

622
pr. Metode numerice
E. Tutunaru
606
pr. Prog. n limb. C++
C. Plotnic
606

Gramatica comparativ
0,5 gr.
S. Tr
618

Limba francez
O. Tcaci
607

pr. Baze de date


M. Perebinos
607
lab. LFPC
T. Scorohodova, L. Duca
502

Limba francez

pr. Teoria economic

R. Botnaru 630
I. Srghi 619

V. Hohlov
312

c. Baze de date
M. Perebinos

lab. LFPC
T. Scorohodova, L. Duca
502

604

c. Teoria economic
V. Hohlov
614
pr. Teoria economic
V. Hohlov
614

pr. Prog. n limb. C++


c. FCS
M. Balan
O. Lupan
512
414
pr. Teoria economic
V. Hohlov
614

pr. Prog. n limb. C++


M. Balan
512
lab.

c. Programarea n
limbajul C++
C. Plotnic
101

pr. Teoria economica

c. Teoria economic

T. Grunzu
524

V. Hohlov
614

c. Teoria economica

Computer english

T. Grunzu
101

L. Mihail
619

c. Fizica corpului
solid
O. Lupan
414

Metode
numerice
E. Tutunaru
511

lab.

c. Procesarea informaiei
nestructurate
A. Popescu
607

Electronica
P. Metlinschi
406

c. Procesarea informaiei
nestructurate
A. Popescu
607

c. Programarea n limbajul C++

c. Procesarea limbajului natural cu Prolog

M. Balan

V. Maxim

405

622

c. Electronica

c. Procesarea limbajului natural cu Prolog

P. Metlinschi

V. Maxim

405

622
lab. APA 0,5 gr
T. Scorohodova
503
pr. APA
T. Scorohodova
512

Ion Balmu

APROB
PROF. UNIV. P.TODOS
PRIM-PRORECTOR

_____________________

Grupele
FI-131

FAF-131

Orele, Zilele

Limba englez
lab. APA
M. Catruc
214
pr. APA
M. Catruc
512
lab. APA
M. Catruc
214

c. Metode numerice

c. APA

c. LFPC

M. Catruc
512

V. Bostan
201

Limba francez
0,5 gr.
O. Tcaci
624

E. Gogoi 312
I. Tyrrell 202

V. Bostan
201

8.00-9.20

9.35-10.55

11.10-12.30

lab.
Metode
numerice

12.40-14.00

Luni

E. Toric
D-04

14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

lab.
Programarea n
limbajul C++

c. ASDN
V. Sudacevschi
202
lab. 1. APA, 2. Electronica
M. Balan D-04
O. Lupan 406

8.00-9.20

M. Rusu
511

pr. APA
M. Balan
202
lab. 1. APA, 2. Electronica
M. Balan D-04
O. Lupan 406

c. Electronica
B. Mironov
512
pr. Teoria economic
N. Verejan
512

9.35-10.55

c. APA

11.10-12.30

M. Balan
202

c. Metode numerice

Limba englez

V. Moraru
404

E. Gogoi 512
I. Tyrrell 201

12.40-14.00

Mari
c. Teoria economic

14.10-15.30

N. Verijan
101

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

lab. Metode numerice


V. Moraru
608

lab.
lab.
LFPC

8.00-9.20

ASDN
lab. Metode numerice
V. Moraru
608
c. Electronica
B. Mironov
404

I. Cojuhari
V. Sudacevschi

9.35-10.55

503
215

c. LFPC

c. ASDN

L. Duca
3-3

V. Sudecevschi
201

c. LFPC
L. Duca
3-3

Limba francez
0,5 gr.
O. Tcaci
606

c. ASDN
V. Sudecevschi
201
c. Electronica
O. Lupan
201

11.10-12.30

12.40-14.00

Miercuri
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

Limba francez
0,5 gr.
O. Tcaci
606

pr. Teoria economic


I. Tyrrell
201

Limba francez
0,5 gr.
O. Tcaci
606

pr. LFPC

c. ASDN

c. Electronica

A. urcan
402

O. Lupan
201

c. ASDN
A. urcan
402
pr. Prog. n limb. C++
M. Rusu
606

c. LFPC
V. Bostan
201
pr. Prog. n limb. C++
M. Kulev
201

V. Bostan
201

c. Programarea n
limbajul C++
M. Rusu
606

8.00-9.20

9.35-10.55

11.10-12.30

12.40-14.00

Joi
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

c. Electronica
B. Mironov
312
lab. LFPC
L. Duca, M. Iacob
501
pr. LFPC
L. Duca
512

c. Teoria economic
I. Tyrrell
201

c. Programarea n
limbajul C++
M. Kulev
203

8.00-9.20

9.35-10.55

Vineri

lab. 1. ASDN, 2. Electronica


A. urcan 511
B. Mironov 406
pr. ASDN
A. urcan
512
lab. 1. ASDN, 2. Electronica
A. urcan 511
B. Mironov 406

lab.
Programarea n
limbajul C++

11.10-12.30

M. Kulev
503

12.40-14.00

Vineri
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00