Sunteți pe pagina 1din 60

INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTIC

NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

BULETIN STATISTIC DE

PREURI
PRICES STATISTICAL BULLETIN

12 / 2014

CUPRINS

CONTENTS
Pagina
Page

Not metodologic ..............................................

Methodological note

Dinamica preurilor n luna decembrie 2014 .......

20

Price dynamics in December 2014

1.

Modificarea preurilor - medie lunar ..................

25

Change of prices - monthly average

2.

Indicii preurilor de consum n luna decembrie


2014 fa de luna octombrie 1990 ......................

25

Consumer price indices in December 2014 as


against October 1990

3.

Indicele preurilor de consum (IPC) agregri speciale.................................................

25

Consumer price index (CPI) special aggregates

4.

Indicii preurilor de consum - Evoluia lunar n


anii 1990 - 2014 fa de luna anterioar .............

26

Consumer price indices - Monthly evolution in the


years 1990 - 2014 as against the previous month

5.

Indicii preurilor de consum - Evoluia lunar n


anii 1991 - 2014 fa de decembrie anul
precedent ............................................................

28

Consumer price indices - Monthly evolution in


the years 1991 - 2014 as against December
of the previous year

6.

Indicii preurilor de consum pe principalele


mrfuri i servicii .................................................

30

Consumer price indices by main goods and


services

7.

Indicii armonizai ai preurilor de consum pe


grupele de
mrfuri i servicii conform
clasificrii COICOP ............................................

34

Harmonized indices of consumer prices by


groups of goods and services according to
the COICOP classification

8.

Indicii preurilor principalelor produse agricole ...

40

Price indices for the main agricultural products

9.

Preurile medii i indicii preurilor la


principalele produse vndute n pieele
agroalimentare din municipiile reedin de
jude, n luna decembrie 2014 .......................

42

Average prices and price indices for the


main products sold on agro-food markets
in
county residence municipalities, in
December 2014

Indicii preurilor principalelor produse care


reprezint consum intermediar
n agricultur ..........................................................

45

Price indices of main


consumed in agriculture

46

Industrial production price indices for total,


domestic
and non-domestic market by
activities (divisions) CANE Rev.2

54

Industrial production price indices for total,


domestic and non-domestic market by main
industrial groups

Indicii preurilor produciei industriale pe total


(piaa intern i piaa extern) pe activiti
(clase) CAEN Rev.2 ............................................

56

Industrial production price indices for total


(domestic and non-domestic market) by
activities (classes) CANE Rev.2

14.

Coeficieni de ponderare utilizai


n calculul IPPI ....................................................

72

Weighting coefficient
calculation

15.

Indicii de cost n construcii pe categorii de


obiecte i pe elemente de structur ....................

74

Construction cost indices by categories of


objects and elements of structure

16.

Indicii preurilor proprietilor rezideniale ...........

76

Residential property price indices

17.

Indicii preurilor produciei pentru servicii............

77

Production price indices for services

10.

11.

12.

13.

Indicii preurilor produciei industriale pe total,


piaa intern i piaa extern pe activiti
(diviziuni) CAEN Rev.2 .......................................
Indicii preurilor produciei industriale pe total,
piaa intern i piaa extern pe marile grupe
industriale............................................................

goods

used

in

currently

the

PPI

Simboluri folosite n tabele


Symbols used in the tables

= nu e cazul
= data not applicable

...

= lips date
= data not available

= date confideniale
= confidential data

NOTA METODOLOGIC

METHODOLOGICAL NOTE

INDICELE PREURILOR DE CONSUM (IPC)

CONSUMER PRICE INDEX (CPI)

Indicele preurilor de consum (IPC) msoar


evoluia de ansamblu a preurilor mrfurilor
cumprate i a tarifelor serviciilor utilizate de ctre
populaie ntr-o anumit perioad (perioad curent),
fa de o perioad anterioar (perioad de baz sau
de referin). Indicele preurilor de consum se
calculeaz numai pentru elementele care intr n
consumul direct al populaiei, fiind excluse:
consumul din resurse proprii, cheltuielile cu caracter
de investiii i acumulare, dobnzile pltite la credite,
ratele de asigurare, amenzile, impozitele etc., precum
i cheltuielile aferente plii muncii pentru producia
agricol a gospodriilor individuale.

The consumer price index measures the overall


evolution of prices for goods bought and for tariffs of
services used by the population during a certain
period (current period), as against a previous period
(basic or reference period). The consumer price index
is calculated only for the elements entering the
population
direct
consumption,
excluding:
consumption from own resources, expenditures for
investments and accumulation, interests paid for
credits, insurance rates, fines, taxes etc., as well as
expenditures paid for the agricultural production of
individual households.

Sursele de date

Data sources

1. nregistrarea preurilor i tarifelor practicate de


unitile comerciale sau prestatoare de servicii se
realizeaz printr-o cercetare selectiv organizat de
Institutul Naional de Statistic. Colectarea datelor,
asigurat de personal statistic specializat, se
efectueaz pe baza unor caiete-chestionar
corespunztoare grupelor de mrfuri (alimentare,
nealimentare) i servicii. Cercetarea statistic asupra
urmtoarele
preurilor de consum utilizeaz
eantioane:

1. The prices and tariffs used by commercial units and


by units providing services are registered by means of
a sampling survey carried out by the National
Institute of Statistics. The specialized statistical staff
ensures the data collection based on questionnairebooks corresponding to the groups of goods (food
and non-food) and services. The statistical survey on
consumer prices uses the following samples:

i) Eantionul de localiti - stabilit cu respectarea


restriciilor de reprezentativitate n funcie de numrul
de locuitori i de volumul desfacerilor de mrfuri i al
prestrilor de servicii. Acesta cuprinde 42 de localiti
din mediul urban din care au fost selectate 68 de
centre de cercetare.

i) Sample of localities - is established observing the


restrictions of representativity depending on the
number of inhabitants and the volume of goods
sales and provisions of services. It includes 42
localities from the urban area in which 68 research
centers were selected.

ii) Eantionul unitilor de observare - cuprinde


magazine i uniti prestatoare de servicii ctre
populaie din centrele de cercetare. Selecia s-a
bazat pe necesitatea asigurrii reprezentativitii din
punct de vedere al volumului desfacerilor de mrfuri
i al prestrilor de servicii. Unitile n care se
nregistreaz preurile/tarifele sunt meninute n
eantion, pe ct posibil, o perioad mai mare pentru
a asigura continuitatea i comparabilitatea n timp a
seriilor de date. Eantionul cuprinde circa 7200 de
uniti din care aproape 87% sunt proprietate privat.

ii) Sample of observation units - includes shops and


units rendering services to the population from
research centers. The selection was based on the
need to ensure the representativity from the viewpoint
of the volume of goods sales and provisions of
services. The units in which prices / tariffs are
recorded are kept in the sample, as much as possible,
for a longer period of time in order to ensure the
continuity and comparability of data series over time.
The sample includes about 7200 units of which 87%
represent private ownership.

Preurile/tarifele stabilite prin acte normative sau


note de negociere (energie termic, gaz metan i
preuri/tarife unice pe ar pentru energie electric,
transport pe calea ferat, aerian i fluvial, servicii
de coresponden i curierat, abonamente radio-TV)
sunt nregistrate pe baza informaiilor primite de la
unitile care le practic.

The prices/tariffs established by normative


documents or negotiation notes (thermal energy,
methane gas, and unique prices/tariffs by country for
electric energy, rail, air and river transport, mail and
courier services, radio and TV subscriptions) are
registered based on the information received from the
units setting them.
5

iii) Eantionul de mrfuri i servicii - cuprinde


sortimente care au o pondere semnificativ n
consumul populaiei. Nomenclatorul utilizat este
structurat pe 3 nivele de agregare: grupe, posturi i
sortimente astfel:

iii) Sample of goods and services - includes items that


have an important weight in the population
consumption. The nomenclature used is divided into 3
aggregation levels: groups, positions and items as
follows:

- grupa mrfurilor alimentare cuprinde 54 posturi


cu 399 sortimente;
- grupa mrfurilor nealimentare cuprinde 110
posturi cu 983 sortimente;
- grupa serviciilor cuprinde 49 posturi cu 456
sortimente.

- the group of food goods contains 54 positions


with 399 items;
- the group of non-food goods contains 110
positions with 983 items;
- the group of services contains 49 positions with
456 items.

Sortimentele se individualizeaz n teren prin varieti


de mrfuri i servicii.

The items are individualized in the field by varieties of


goods and services.

2. Informaiile colectate prin aceast cercetare sunt


completate cu cele provenite din cercetarea privind
preurile principalelor produse agricole vndute
de
productorii
particulari
pe
pieele
agroalimentare, asigurndu-se astfel acoperirea
principalelor surse de aprovizionare a populaiei.

2. To the information collected through this survey is


added the information resulting from the survey on
the prices for the main agricultural products sold
by private producers on agro-food markets, thus
covering the main supply sources of the population.

Sistemul de ponderare

Weighting system

Ponderile utilizate pentru calculul indicilor preurilor


de consum sunt obinute din Ancheta Bugetelor de
Familie (ABF) i rezult din structura cheltuielilor
medii lunare efectuate de o gospodrie pentru
cumprarea bunurilor i pentru plata serviciilor
necesare satisfacerii nevoilor de trai. Periodic se
analizeaz structura cheltuielilor efectuate de
populaie, iar cnd mutaiile intervenite sunt
semnificative, ponderile se actualizeaz. Astfel,
ncepnd din ianuarie 2014 n calculul IPC se
utilizeaz ponderile rezultate din structura cheltuielilor
medii efectuate de o gospodrie n anul 2012.

The weights used to calculate the consumer price


indices are obtained from the Household Budget
Survey (HBS) and result from the structure of
monthly average expenditure of a household for the
purchase of goods and the payment of services
necessary for meeting the living needs. The structure
of population expenditure is periodically analysed;
when changes are significant, weights are updated.
Thus, beginning with January 2014, the CPI is
calculated using the weights resulted from the
structure of a household average expenditure in 2012.

Metoda de calcul a IPC

CPI computation method

IPC se calculeaz ca un indice de tip Laspeyres cu


baz fix. ncepnd din ianuarie 2014, calculul
indicilor lunari cu baz fix se face utiliznd preurile
medii din anul 2012 (anul 2012=100) i ponderile
din acelai an determinate pe baza cheltuielilor
medii din Ancheta Bugetelor de Familie.

The CPI is calculated as a Laspeyres-type index


with a fixed base. Beginning with January 2014, the
monthly indices with fixed base are calculated using
the average prices of 2012 (2012 = 100) and the
weights of the same year resulting from the average
expenditure identified by the Household Budget
Survey.

Pentru asigurarea continuitii seriilor de indici


construii cu baze diferite s-a utilizat un coeficient de
racordare care permite legarea (racordarea) seriei
de indici lunari din anul 2014 cu baz 2012=100 la
seria de indici cu baz 2011=100. Coeficientul de
racordare s-a determinat ca raport ntre un indice de
tip Laspeyres calculat pentru luna decembrie 2013 n
vechea baz (2011=100) i un altul de acelai tip i
pentru aceeai lun n noua baz (2012=100).
Compararea a doi indici calculai n baze diferite se
face raportnd indicele de comparat n noua baz
multiplicat cu coeficientul de racordare la indicele cu
care se compar calculat n vechea baz.

With a view to ensuring the continuity in the indices


series built up with different bases, a junction
coefficient was used, enabling the linking (junction) of
the 2014 series of monthly indices (2012 = 100) to the
indices series with the base 2011 = 100. The junction
coefficient was calculated as a ratio between a
Laspeyres-type index computed for December 2013
with the old base (2011 = 100) and another one of the
same type and for the same month, with the new
base (2012 = 100). The comparison of two indices
computed with different bases is done by dividing the
index to be compared, with the new base, multiplied
by the junction coefficient, to the index with which it
should be compared, computed with the old base.
6

Metodologia de calcul a IPC n Romnia este


armonizat cu metodologia utilizat de Oficiul de
Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT) la nivel
de clasificri, nomenclatoare, metode de eantionare
i de calcul. Clasificarea COICOP (Clasificarea
Consumului Individual pe Destinaii) convenit de
CEE/EUROSTAT/OECD asigur comparabilitatea
indicilor la nivel european. Ultima versiune a acestei
clasificri, adoptat n iulie 1999, este structurat pe
12 diviziuni detaliate n 39 grupe i 93 clase de
mrfuri i servicii i este utilizat din ianuarie 2000.

In Romania, the CPI computation methodology is


harmonized with that used by the Statistical Office of
the European Union (EUROSTAT) at the level of
classifications,
nomenclatures,
sampling
and
computation methods. The COICOP classification
(Classification of Individual Consumption by Purpose)
agreed by EEC/EUROSTAT/OECD ensures the
comparability of indices at European level. The latest
version of this classification, adopted in July 1999, is
structured into 12 divisions, broken down by in 39
groups and 93 classes of goods and services and is
used beginning with January 2000.

Indicii armonizai ai preurilor de consum pe grupe de


mrfuri i servicii conform clasificrii COICOP rezult
prin regruparea sortimentelor i a posturilor cuprinse
n nomenclatorul privind calculul indicelui preurilor de
consum la nivel naional n structura i coninutul
prevzut n COICOP.

The Harmonized Indices of Consumer Prices result


from regrouping the items and positions comprised in
the nomenclature for CPI computation at national
level, according to the structure and the content of
COICOP.

Din anul 2012 a intrat n vigoare Regulamentul CE


1114/2010 privind standardele minime pentru
calitatea ponderilor indicilor armonizai ai preurilor de
consum. Implementarea regulamentului, pentru anul
2014, nseamn utilizarea datelor privind cheltuiala
monetar de consum final al gospodriilor din
conturile naionale aferente anului 2012 i a
cheltuielilor din Ancheta Bugetelor de Familie 2012
pentru calculul ponderilor indicilor armonizai.
Ponderile astfel calculate sunt apoi actualizate la
preurile lunii decembrie 2013.

Since 2012, the Regulation (EU) No 1114/2010 as


regards minimum standards for the quality of the
HICP weightings entered into force. The
implementation of the Regulation, for 2014, means
that NA data regarding the household final monetary
consumption expenditure in 2012 and expenditures
from the household budget surveys in 2012 shall be
used for calculating the weights of the harmonized
indexes. The weights calculated this way are then
updated to the prices of December 2013.

Rata lunar a inflaiei reprezint creterea preurilor


de consum ntr-o lun, fa de luna precedent.

The monthly inflation rate represents the increase


in consumer prices in one month as against the
previous month.

Rata medie lunar a inflaiei exprim media


creterilor lunare ale preurilor. Se calculeaz ca o
medie geometric a indicilor lunari ai preurilor de
consum cu baza n lan din care se scade baza de
comparaie egal cu 100.

The monthly average inflation rate expresses the


average of monthly price increases. It is calculated
as a geometrical mean of the monthly consumer
price indices with a chain base, from which the
comparison base equal to 100 is substracted.

Rata medie anual a inflaiei reprezint creterea


medie a preurilor de consum ntr-un an fa de anul
precedent.
Aceast rat se calculeaz ca un raport, exprimat
procentual, ntre indicele mediu al preurilor dintr-un
an i cel al anului precedent, din care se scade 100.
La rndul lor, indicii medii ai preurilor din cei doi ani
se determin ca medii aritmetice simple ale indicilor
lunari din fiecare an, calculai fa de aceeai baz
(octombrie 1990 = 100).

The yearly average inflation rate represents the


average increase in consumer prices in one year as
against the previous year.
This rate is calculated as a ratio, expressed in
percentages, between the average price index of
one year and that of the previous year, from which
100 is substracted. In their turn, the average price
indices of the two years are determined as simple
arithmetic means of the monthly indices for each
year, calculated as against the same base (October
1990 = 100).

Rata anual a inflaiei reprezint creterea preurilor


de consum ntr-o lun din anul curent, fa de
aceeai lun a anului precedent.
Se calculeaz ca un raport exprimat procentual, ntre
indicele preurilor dintr-o lun din anul curent i
indicele din luna corespunztoare a anului
precedent, calculai fa de aceeai baz, din care
se scade 100.

The yearly inflation rate represents the increase in


consumer prices in one month of the current year,
as against the same month of the previous year. It
is calculated as a ratio, expressed in percentages,
between the price index of one month of the current
year and the price index of the corresponding month
of the previous year, calculated as against the same
base, from which 100 is substracted.
7

Rata inflaiei la sfritul anului reprezint creterea


preurilor de consum n luna decembrie a unui an fa
de aceeai lun a anului precedent.

The inflation rate at the end of year represents


the consumer price increase in December of one
year as against the same month of the previous
year.
The inflation rate is calculated based on the product
of the monthly indices with a chain base, in relation
to 100. From this product, expressed in
percentages, 100 is substracted.

Rata se calculeaz pe baza produsului indicilor lunari


cu baza n lan raportai la 100. Din acest produs
exprimat n procente, se scade 100.

PREURILE I INDICII PREURILOR


PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE

PRICES AND PRICE INDICES OF THE MAIN


AGRICULTURAL PRODUCTS

Indicii preurilor produselor agricole msoar


evoluia de ansamblu a preurilor produselor agricole
vndute de productorii agricoli interni ntr-o anumit
perioad (denumit perioad curent) fa de o
perioad anterioar (denumit perioad de baz sau
de referin).

The price indices of the agricultural products


measure the overall evolution of prices for the
agricultural products sold by the domestic
agricultural producers during a certain period (called
current period) as against a previous period (called
basic or reference period).

Observarea i culegerea preurilor, care intr n


calcularea preurilor medii i a indicilor preurilor, se
realizeaz selectiv, pe canalele de vnzare
reprezentative, n funcie de natura produsului,
utiliznd un eantion de 100 piee agroalimentare, 50
oboare, circa 110 procesatori, circa 50 angrositi i
circa 70 societi comerciale agricole i uniti de
cercetare i producie agricol.

The observation and collection of the prices that


are taken into account for the calculation of average
prices and price indices are performed selectively,
based on the representative sale channels,
depending on the products nature, using a sample
of 100 agro-food markets, 50 fairs, about 110
manufacturers, about 50 wholesalers and about 70
agricultural trading companies, agricultural research
and production units.

Eantionul
produselor
cuprinde
varietile
reprezentative pentru fiecare produs, selectate pe
baza caracteristicilor specifice: calitate, soi, mrime,
greutate, vrst, etc. i a celor mai comune condiii
de comercializare.

The sample of products comprises the varieties


that are representative for each product and which
are selected based on their specific characteristics:
quality, kind, size, weight and age, etc. and the
most commune marketing conditions.

nregistrarea preurilor se realizeaz cu frecven


sptmnal n pieele agroalimentare i lunar n
oboare, la procesatori, angrositi i la societile
comerciale agricole.

Prices are recorded with a weekly frequency within


the agro-food market and with a monthly frequency
as regards the fairs, manufacturers, wholesalers
and agricultural trading companies.

Preurile au urmtoarele caracteristici:


reflect
prima etap de comercializare a
produselor: vnzrile
directe
realizate
de
productorii agricoli sau achiziiile directe de la
productorii agricoli;
nu includ costurile de transport, stocare, etc;
nu cuprind subveniile pe produs;
nu cuprind TVA.

The prices have the following characteristics:


reflect the first stage of the products trading:
direct sales performed by agricultural producers
or direct purchases from agricultural producers;

Sistemul de poderare i algoritmul de calcul

Weighting system and calculation algorithm

Indicii lunari ai preurilor produselor agricole sunt


agregai la diferite nivele de clasificare a produselor
(pn la obinerea indicelui pentru total produse
agricole), utiliznd formula de tip Laspeyres.

The monthly price indices of the agricultural


products are aggregated at different product
classification levels (till obtaining the index for total
agricultural products), using a Laspeyers-type
formula.

do not include the cost of transport, storage, etc;


do not include the subsidies on product;
do not include VAT.

Sistemul de ponderi utilizat n calculul indicilor lunari


ai preurilor la nivel de produs se bazeaz pe date la
nivel de jude (cantiti) obinute din cercetarea
statistic Producia vegetal la principalele culturi n
anul 2010 - PVPC i din cercetarea statistic
Efectivele de animale existente la 1 decembrie 2010
i producia animal obtinut n anul 2010 E.P.A.

The system of weights used in the calculation of


monthly price indices at product level is based on
the data by county level (quantities) resulted from
the statistical survey Crop production for main
crops in 2010- PVPC and from the statistical
survey Livestock at 1 December 2010 and animal
production in 2010 E.P.A.

Sistemul de ponderi utilizat pentru indicii agregai


este obinut din datele care provin din Conturile
Economice din Agricultur, reprezentnd valoarea de
vnzare
a
produselor
agricole
la
preul
productorului, n anul 2010.

The system of weights used in the calculation of


aggregate indices is obtained based on the data
resulted from the Economic Accounts for
Agricultural, represents the value of the sales of
products at producer prices, in 2010.

Preurile
utilizate n calculul indicilor
lunari
(2010 = 100) sunt preurile medii anuale ale
produselor agricole n perioada de baz (anul 2010)
i preurile lunare din anul curent, la nivelul canalelor
de vnzare reprezentative.

The prices used in the calculation of monthly indices


(2010 = 100) are the yearly average prices of
agricultural products during the basic period (year
2010) and the monthly prices of the current year, at
the level of the representative sale channels.

Preurile medii ale produselor vndute n pieele


agroalimentare, la nivel de localitate, sunt calculate
utiliznd media aritmetic simpl a preurilor
sptmnale.

The average prices for main products sold on the


agro-food markets, at locality level, are calculated
using the simple arithmetic mean of the weekly
prices.

INDICII PREURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE


CARE REPREZINT CONSUM INTERMEDIAR N
AGRICULTUR

PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS


THAT
REPRESENT
INTERMEDIATE
CONSUMPTION IN AGRICULTURE

Indicii preurilor produselor care reprezint


consum intermediar in agricultur (input-uri)
msoar variaia preurilor de vnzare a acestor
produse ctre productorii agricoli interni, ntr-o
anumit perioad (denumit perioad curent) fa
de o perioad anterioar (denumit perioad de
baz sau perioad de referin).

The price indices for the products that represent


intermediate consumption in agriculture (inputs)
measure the variation of the prices at which these
products are sold to domestic agricultural producers
in a certain period (called current period) as
compared to a previous period (called base period
or reference period).

Observarea i culegerea preurilor, care intr n


calculul indicilor, se realizeaz selectiv, n funcie de
natura produsului, alegerea surselor reprezentative
de date realizndu-se la nivelul grupelor de produse.
Unitile de observare statistic reprezint acei
operatori economici care respect urmtoarele
criterii:
desfoar activitate de producie i/sau de
comercializare de input-uri agricole (din producia
intern sau din import);
comercializeaz direct ctre consumatorii finali
productori agricoli (reprezint ultima verig n
lanul de distribuie);
realizeaz tranzacii cu un volum mare de
produse.
Eantionul utilizat cuprinde un numr de cca 150 de
uniti observate, pentru culegerea preurilor de
vnzare ale seminelor, ngrmintelor chimice,
produselor pentru protecia plantelor (pesticide),
medicamentelor i produselor de uz veterinar i
furajelor.

The observation and collection of the prices


which form part of the calculation of the indices are
performed selectively, depending on the nature of
the product, with the representative data sources
being chosen at the level of product groups. The
statistical observation units are the economic
operators that meet the following criteria:
they produce and/or market agricultural inputs
(from the domestic production or from imports);
they sell the products directly to final customers
agricultural producers (who represent the last
link in the distribution chain);
they make transactions with a great volume of
products.
The sample used includes approximately 150 units
observed for the collection of the selling prices of
seeds, chemical fertilisers, plant protection products
(pesticides), medicines and products for veterinary
use and fodder.

Eantionul produselor care reprezint consum


intermediar in agricultur cuprinde sortimentele
reprezentative pentru fiecare produs, selectate pe
baza caracteristicilor specifice de calitate, compoziie
chimic, mrime, etc. i a celor mai comune condiii
de comercializare care trebuie meninute constante
n timp, deoarece acestea influeneaz nivelul i
dinamica preului produsului.

The sample of products that represent


intermediate consumption in agriculture includes
the representative assortments for each product,
selected on the basis of the specific characteristics
with regard to quality, chemical composition, size,
etc. and of the most common marketing conditions
which need to be kept constant over time as they
influence the level and dynamics of the price of the
product.

nregistrarea preurilor se realizeaz cu frecven


trimestrial.
Preurile au urmtoarele caracteristici:
se refer la ultima etap de comercializare a
produselor: toate tranzaciile n care cumpratorul
este producatorul agricol;
reflect tranzaciile cu un volum mare de produse;

Prices are recorded on a quarterly basis.


The prices have the following characteristics:
they refer to the last product marketing stage: all
transactions in which the buyer is the agricultural
producer;
they reflect the transactions with a great volume
of products;
they include the costs related to transport,
storage, etc. from the producing company or the
trader to the agricultural holding;
they do not include subsidies on products;
they do not include the VAT.

includ costurile de transport, stocare, etc, de la


firma productoare sau de la comerciant la
exploataia agricol;
nu cuprind subveniile pe produs;
nu cuprind TVA.
Sistemul de ponderare i algoritmul de calcul
Indicii trimestriali ai preurilor produselor care
reprezint consum intermediar in agricultur sunt
indici de tip Laspeyres i se calculeaz utiliznd
preurile medii anuale i cantitile vndute n anul
2010 (2010=100).
Pentru produsele ale cror preuri se colecteaz prin
ancheta statistic selectiv, se calculeaz indici la
nivel de grupri omogene, utiliznd preurile medii.
Indicele, n acest caz, este raportul ntre pretul mediu
al perioadei curente i preul mediu al perioadei de
referin.
Preurile medii se obin prin ponderarea preurilor la
nivel de sortiment cu cantitile din perioada de baz
anul 2010.
Indicii sunt agregai la diferite nivele de clasificare a
produselor (pn la obinerea indicelui global-pentru
total produse care reprezint consum intermediar in
agricultur), utiliznd un sistem de ponderi.

Weighting system and calculation algorithm The


quarterly indices of the prices of the products
that represent intermediate consumption in
agriculture are Laspeyres-type indices and are
calculated using the annual average prices and the
quantities sold in 2010 (2010=100).
For the products for which prices are collected
through the sample survey, indices are calculated at
the level of homogenous groups, using the average
prices. In this case, the index is the ratio of the
average price during the current period to the
average price during the reference period 2010.
The average prices are obtained by weighting the
prices at assortment level by quantities from base
period.
The indices are aggregated at various product
classification levels (until obtaining the overall index
for total products representing intermediate
consumption in agriculture), using a weighting
system.
The structure of the overall index includes
subgroups/groups of products for which data are not
collected (e.g. Energy and lubricants), as they come
from other statistical surveys conducted by the NIS
and represent either price indices already
aggregated at subgroup/group level or indices at
product level which are aggregated using weights,
up to the level imposed by the structure of the
overall index.

n structura indicelui global sunt cuprinse


subgrupe/grupe de produse pentru care nu se culeg
date (ex: Energie i lubrifiani), acestea provenind de
la alte cercetri statistice din cadrul INS i reprezint
fie indici de pre agregai deja la nivel de
subgrup/grup, fie indici la nivel de produse
componente care se agreg utiliznd ponderi, pn
la nivelul impus de structura indicelui global.

The system of weights used for aggregate


indices is obtained from the data resulting from the
Economic Accounts for Agriculture, representing the
annual value of the products that account for
intermediate consumption in agriculture in 2010.

Sistemul de ponderi utilizat pentru indicii agregai


este obinut din datele care provin din Conturile
Economice din Agricultur, reprezentnd valoarea
anual a produselor care reprezint consum
intermediar n agricultur, n anul 2010.

10

INDICELE
PREURILOR
INDUSTRIALE (IPPI)

PRODUCIEI

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX (IPPI)

Indicele preurilor produciei industriale msoar


evoluia de ansamblu a preurilor produselor/serviciilor
industriale fabricate i livrate n primul stadiu de
comercializare de productorii interni ntr-o anumit
perioad (denumit perioad curent) fa de o
perioad anterioar (denumit perioad de baz sau
de referin).
Sfera de cuprindere a indicelui preurilor produciei
industriale
este
reprezentat
de
ansamblul
produselor fabricate i comercializate (la intern i/sau
export) de ctre operatorii economici a cror
activitate principal se nscrie n cadrul diviziunilor
CAEN Rev.2: 05 36

The industrial production price index measures the


overall
evolution
of
prices
for
industrial
products/services manufactured and delivered
during the first marketing stage by domestic
producers during a certain period (called current
period) as against a previous period (called basic or
reference period).
The coverage of the industrial production price
index is represented by all the products
manufactured and sold (on the domestic and/or
non-domestic market) by economic operators
whose main activity is included in the CANE Rev.2
divisions: 05 36.

Variabila observat este preul asociat acestor


tranzacii care va fi determinat n funcie de vnztor
(operator economic), de specificul produsului supus
tranzacionrii, de tipul de cumprtor i de alte
caracteristici ale tranzaciei.

The observed variable represents the price


associated to these transactions, which is to be
determined depending on the seller (economic
operator), the specific nature of the product
destined for transaction, the type of buyer and other
characteristics of the transaction.

Numrul mare de tranzacii efectuate de operatorii


economici industriali, n cadrul economiei naionale,
face imposibil urmrirea lor n totalitate. De aceea,
observarea i culegerea preurilor de vnzare a
produselor industriale care intr n calculul indicelui
preurilor produciei industriale se realizeaz pe un
eantion reprezentativ de operatori economici n
cadrul fiecrei clase de activitate CAEN Rev.2, avnd
la baz un nomenclator unic de produse industriale.

The great number of transactions carried out by


industrial economic operators, within the national
economy, does not allow a full monitoring.
Therefore, the observation and collection of the
selling prices of the industrial products used to
calculate the industrial production price index are
carried out on a representative sample of economic
operators for each CANE Rev. 2 activity class,
based on a unique nomenclature of industrial
products.
The industrial production price index almost fully
covers the mining and quarrying sector and the
manufacturing sector, as well as the energy sector.

Indicele preurilor produciei industriale acoper


aproape n totalitate sectoarele industriilor extractiv
i prelucrtoare, precum i sectorul energetic.
n calculul indicelui conform Regulamentului CE nr.
1165/98 amendat cu Regulamentul Parlamentului
European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe
termen scurt, nu se cuprind:
extracia minereurilor de uraniu i toriu;
prelucrarea combustibililor nucleari;
fabricarea armamentului i muniie;
construcia de nave i brci;
fabricarea de aeronave i nave spaiale;

According to EC Council Regulation No. 1165/98


amended by Parliament and Council Regulation No.
1158/2005 concerning short-term statistics, the
index calculation does not include:
mining of uranium and thorium ores;
processing of nuclear fuel;
manufacture of weapons and ammunition;
building of ships and boats
manufacture of air and spacecraft and related
machinery;
manufacture of military fighting vehicles;
sewerage;
waste collection, treatment and disposal
activities; materials recovery;
remediation activities and other waste
management services;
production manufactured and delivered within
the same enterprise (domestic consumption).

fabricarea vehiculelor militare de lupt;


colectarea i epurarea apelor uzate;
colectarea, tratarea i eliminarea deeurilor;
activiti de recuperare a materialelor reciclabile;
activiti i servicii de decontaminare;
producia fabricat i livrat n cadrul aceluiai
operator economic (consumul intern).

11

Produsele fabricate de operatorii economici selectai


n eantion sunt tratate n mod diferit n funcie de
principalele destinaii ale acestora, piaa intern i
export.

The products manufactured by the economic


operators selected in the sample are treated
differently depending on their main destination,
domestic market and export.

Principalele nomenclatoare utilizate n calculul


indicelui preurilor produciei industriale sunt:

The main nomenclatures used in the calculation of


the industrial production price index are:

 Nomenclatorul operatorilor economici


Principala surs de date pentru construirea
eantionului de operatori economici o constituie
cercetarea statistic Ancheta Statistic Anual
(structural) n ntreprinderi (ASA) din anul de referin
2010. Pe baza datelor din aceast cercetare statistic,
operatorii economici sunt ordonai descresctor dup
cifra de afaceri n cadrul fiecrei clase de activitate
CAEN Rev.2, reinndu-se n eantion operatorii
economici a cror cifr de afaceri reprezint cel puin
70% din totalul clasei CAEN Rev.2.
Gradul de acoperire obinut este cuprins ntre 70% i
100%.
Conform principiului confidenialitii pentru ca datele
statistice s poat fi publicate acestea trebuie
obinute pe baza unui nomenclator format din minim
trei operatori economici. De aceea pentru acele
activiti CAEN Rev.2 pentru care indicii preurilor
produciei industriale au fost calculai pe baza datelor
furnizate de un numr mai mic de trei operatori
economici, datele nu sunt publicate n acest buletin.

 Nomenclature of economic operators


The main data source for building up the sample of
economic operators is represented by the Annual
Statistical (Structural) Bussiness Survey from
reference year 2010. Based on the data from this
statistical survey, the economic operators are
ordered in a descending manner by turnover in
each CANE Rev.2 activity class. The economic
operators whose turnover represents at least 70%
of the total CANE Rev.2 class are kept in the
sample.
The coverage obtained is between 70% and 100%.
According to the confidentiality principle, for
statistical data to be published, they have to be
obtained based on a nomenclature formed of at last
3 economic operators. Therefore, for those CANE
Rev.2 activities for which the industrial production
price indices were calculated based on the data
provided by less than three economic operators, the
data are not published in this bulletin.

 Nomenclatorul de produse
Urmrirea i nregistrarea preurilor sortimentelor
fabricate i livrate de operatorii economici din
eantion se va face pe baza unui nomenclator unic
de
produse
industriale

PRODROM
ce
caracterizeaz activitile B, C, D i E din CAEN Rev
2. Produsul cuprins n nomenclator reprezint primul
nivel de agregare a sortimentelor componente ce
produciei
caracterizeaz
micarea
preurilor
industriale.

 Nomenclature of products
The monitoring and recording of the prices of the
assortments manufactured and delivered by the
economic operators included in the sample will be
based on an unique nomenclature of industrial
products - PRODROM which characterises the
activity of sections B, C, D and E from CANE Rev.
2. The product included in the nomenclature
represents the first aggregation level of the
component
assortments
characterising
the
movement of industrial production prices.

 Nomenclatorul de sortimente
Sortimentul este un bun material care rezult dintr-un
proces tehnologic de fabricaie bine definit, avnd
specifice.
caracteristici
tehnico-funcionale
Sortimentul reprezint nivelul elementar la care se
urmrete preul asociat tranzaciilor.

 Nomenclature of assortments
The assortment is a material good resulting from a
well-defined manufacturing technological process,
having
specific
technical
and
functional
characteristics. The assortment represents the
elementary level at which the price associated to
transactions is monitored.

Nomenclatorul de sortimente nu este unic pe ar, el


se realizeaz la nivelul fiecrei uniti de observare
de ctre specialitii statisticieni mpreun cu
specialitii din cadrul operatorului economic.

The nomenclature of assortments is not unique at


national level; it is carried out at the level of each
observation unit by expert statisticians together with
the specialists within the economic operator.

Construirea sistemului de ponderare i algoritmul


de calcul

Building up the weighting system and the


calculation algorithm

Indicele preurilor produciei industriale este de tip


Laspeyres i se determin pe baza unui sistem de
ponderi constante.

The industrial production price index is a Laspeyrestype index and is determined on the basis of a
system of constant weightings.
12

Sistemul de ponderi utilizat n calculul indicelui


preurilor produciei industriale se stabilete separat
pe destinaii, dup cum acesta servete la calculul
indicelui preurilor produciei industriale livrat pieei
interne sau indicelui preurilor produciei industriale
livrat la export. Valorile de ponderare pe destinaii
pentru toate nivelele de agregare s-au determinat din
Ancheta Statistic Anual (structural) n ntreprinderi
din anul de referin 2010.

The system of weights used in the calculation of the


industrial production price index is established
separately by destinations, as it is used for the
calculation of the industrial production price index,
depending on whether the production is destined for
the domestic market or for export. The weighting
values by destinations for all aggregation levels
were set based on the Annual Statistical (Structural)
Business Survey from reference year 2010.

Indicele preurilor produciei industriale pe total se


calculeaz ca medie aritmetic ponderat dintre
indicele preurilor produciei industriale livrat pe
piaa intern i indicele preurilor produciei
industriale livrat pe piaa extern, pe fiecare nivel de
agregare (clas, grup, diviziune, seciune, total
industrie).

The industrial production price indices for total is


calculated as a weighted arithmetic mean of the
industrial production price indices for domestic
market and the industrial production price indices
for non-domestic market, on each level of
aggregation (class, division, section, total industry).

Calculul indicilor de pre fa de luna precedent sau


fa de luna corespunztoare din anul precedent,
pornind de la indicii de pre cu baz fix (anul
2010=100), se realizeaz astfel:

The calculation of the price indices against the


previous month or against the same month of the
previous year, starting from the price indices with a
fixed base (year 2010=100), is done as follows:

Indicii de pre fa de luna precedent: prin


mprirea indicelui cu baz fix (anul 2010=100) al
lunii respective la indicele cu baz fix (anul
2010=100) al lunii precedente, nmulit cu 100;

Price indices as against the previous month:


by dividing the index with a fixed base (year
2010=100) of the respective month, to the index
with a fixed base (year 2010=100) of the previous
month, multiplied with 100;

Indicii de pre fa de luna corespunztoare din


anul precedent: prin mprirea indicelui cu baz fix
(anul 2010=100) al unei anumite luni din anul
respectiv la indicele cu baz fix (anul 2010=100) al
aceleiai luni din anul precedent, nmulit cu 100.

Price indices as against the same month of the

INDICELE COSTURILOR N CONSTRUCII

CONSTRUCTION COST INDEX

Indicele de cost n construcii este un indicator


statistic care msoar evoluia costurilor practicate la
realizarea lucrrilor de construcii executate ntr-o
anumit perioad fa de o perioad de referin.

The construction cost index is a statistical indicator


which measures the evolution of the costs used for
construction works performed during a certain
period as against a reference period.

Principalele nomenclatoare utilizate n calculul


indicelui costului lucrrilor de construcii sunt:

The main nomenclatures used in the calculation of


the construction cost index are:

Nomenclatorul lucrrilor de construcii pe


principalele categorii de lucrri i obiecte de
construcii

The nomenclature of construction works by


main categories of works and main construction
objects.

n timpul anului activitatea de construcii este urmrit


pe trei categorii principale de lucrri de
construcii:
- lucrri de construcii noi;
- lucrri de reparaii capitale;
- lucrri de ntreinere i reparaii curente.

During the year, the construction activity is


monitored taking into account the three main
categories of construction works:
- new construction works;
- capital repair works;
- current maintenance and repair works.

Construciile noi reprezint rezultatul acelor


activiti care determin direct crearea de noi spaii
(de locuit sau cu alt utilizare) sau crearea de noi
structuri la construciile civile existente.

The new construction works represent the result


of those activities which directly determine the
creation of new spaces (for housing or for other
use) or the creation of new structures for the
existing civil engineering.

previous year: by dividing the index with a fixed


base (year 2010=100) of one month from respective
year, to the index with a fixed base (year 2010=100)
of the same month of the previous year, multiplied
with 100.

13

Lucrrile de reparaii capitale reprezint complexul


de lucrri care se execut la cldiri i construcii
existente dup expirarea fiecrui ciclu de funcionare
prevzut n normativele tehnice i care au ca scop
asigurarea meninerii caracteristicilor tehnicoeconomice pe ntreaga durat de serviciu normat.

The capital repair works are all works performed


for the existing buildings and construction after the
end of each functioning cycle foreseen by the
technical norms and which are aimed at ensuring
the maintenance of technical and economic features
throughout the standardized service duration.

Lucrrile de ntreinere i reparaii curente


reprezint ansamblul de operaii (lucrri curente de
zidrie, lucrri de vopsitorie, lucrri de nclzire i
climatizare, lucrri de instalaii de distribuire a gazului
etc.) ce se realizeaz la o construcie existent
pentru a se asigura continuitatea folosirii ei,
mpiedicarea unei uzuri rapide i prelungirea duratei
de funcionare.

The current maintenance and repair works


represent all the operations (current works of
masonry, painting, heating and air conditioning,
plumbing for gas distribution a.s.o.) performed on
an existing building in order to ensure the continuity
in using it, to prevent its quick wear and tear and to
prolong its service life.

Fiecare categorie de lucrare este mprit pe trei


tipuri de obiecte de construcii:
- cldiri rezideniale;
- cldiri nerezideniale;
- construcii inginereti.

Each category of works is broken down by three


types of construction objects:
- residential buildings;
- non-residential buildings;
- civil engineering.

Cldirile rezideniale sunt destinate n exclusivitate,


sau n principal, pentru locuit (peste 50% din spaiul
locuibil sau din volumul construit este utilizat pentru
locuit). Cldirile pentru colectiviti (case de btrni,
orfelinate) se consider cldiri rezideniale.

The residential buildings are destined exclusively


or mainly for housing (over 50% of the housing
space or of the built volume is used for housing).
The institutional buildings (asylums, orphanages)
are considered residential buildings.

Cldirile
nerezideniale
sunt
destinate
n
exclusivitate, sau n principal, altor scopuri dect cele
rezideniale (magazine, cinematografe, birouri, spaii
administrative, cldiri industriale).

The non-residential buildings are destined


exclusively or mainly for other aims than residential
buildings (shops, cinemas, offices, administrative
spaces, industrial buildings).

Construciile inginereti reprezint acele obiecte de


construcii care nu ndeplinesc caracteristicile de
cldiri i au ca scop crearea condiiilor pentru
realizarea activitilor de producie sau desfurarea
activitilor social-culturale (drumuri, ci ferate,
poduri, aeroporturi, stadioane, viaducte etc.).

Civil engineering includes those construction


objects which do not have the same characteristics
as buildings and whose aim is to provide conditions
for performing production activities or carrying out
social and cultural activities (roads, railways,
bridges, aerodromes, stadiums, viaducts a.s.o.).

Nu se includ n activitatea de construcii:

The construction works do not include the


following:
- the capital repairs of equipment, which are
included in the industrial branch;
- the assembly of equipment and metallic
construction performed by the producing /
supplying industrial units.

- reparaiile capitale ale utilajelor care se includ


n ramura industrie;
- montajul utilajului i construciilor metalice
executate de ctre ntreprinderile "industriale"
productoare / furnizoare.

Nomenclature of economic units

Nomenclatorul agenilor economici


Avnd n vedere c lucrrile de construcii executate
n antrepriz reprezint peste 80,0% din volumul total
al construciilor, n cercetarea statistic infraanual
sunt incluse acele ntreprinderi cu activitate principal
de construcii, care au o eviden proprie organizat,
respectiv cele ce execut lucrri n antrepriz.

Taking into account that the construction works


performed under contract represent over 80,0% of
the total volume of construction works. The infraannual statistical research includes the enterprises
whose main activity is construction, which have their
own accounting evidence and those which perform
construction works under contract, respectively.

Algoritm de calcul

Calculation algorithm

Indicele de cost n construcii se calculeaz ca un


indice de tip Laspeyres cu baz fix.
Calculul indicilor de cost n construcii se face
utiliznd elementele de cheltuieli i ponderile aferente
anului 2010. Sistemul de ponderi utilizat n calculul
indicelui de cost n construcii se stabilete separat
pe fiecare categorie de lucrri, respectiv obiect. Ca
element de ponderare se folosete greutatea
specific (structura) a fiecrui element de cheltuial
fa de total.

The construction cost index is calculated as a


Laspeyres-type index with a fixed base.
The construction cost index is calculated using the
cost components and weights corresponding to the
year 2010. The weighting system used in the
calculation of the construction cost index is
established separately for each category of works
and objects, respectively. The specific weight
(structure) of each cost component as against the
total is used as a weighting element.
14

Principalele elemente de cheltuieli sunt:


- materialele (reprezint valorile materialelor de
construcii);
- manopera (reprezint ctigurile salariale
brute lunare n ramura construcii);
- echipamentele (reprezint cheltuielile pentru
utilajele proprii, precum i cheltuielile cu
utilajele nchiriate);
- transportul (reprezint cheltuielile pentru
transportul materialului de la productor pn
la locul execuiei categoriei de obiecte de
construcii);
- cheltuielile indirecte (reprezint salariile
personalului indirect productiv, cheltuielile de
aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia
ntreprinderii:
chirii,
energie,
birotic,
comunicaii).

The main cost components are:


- material cost (represents the value of
construction materials);
- labour cost (represents the monthly gross
wages for constructions);
- equipment cost (represents the expenditure
for own equipment as well as for leased
equipment);
- transport cost (represents the expenditure
for the transport of the material from the
producer to the construction site);

Pe elemente de cheltuieli, indicii de pre de tip


Laspeyres folosii sunt:
- Indicele preurilor produciei industriale
pentru materiale de construcii (IPPI);
- Indicele costului forei de munc n
construcii;
- IPPI pentru utilaje de construcii;
- IPPI pentru mijloace de transport;
- Indicele preurilor de consum.

The price indices of Laspeyres-type used for


each cost component are:
-Industrial
production
price
index
for
construction materials (IPPI);
- Labour force cost index in constructions;

Indicii de cost n construcii sunt calculai ca medie


ponderat a indicilor de pre ai materialelor de
construcii, ai utilajelor din construcii, ai cheltuielilor
de transport i ai cheltuielilor indirecte precum i a
indicelui ctigului salarial nominal brut. Ponderile
utilizate pentru agregare reprezint structura
cheltuielilor n construcii rezultat pe baza
anchetelor
statistice
specifice
realizate
cu
periodicitate de 5 ani (ultima realizat pentru anul de
baz 2010).
Indicii de cost n construcii sunt calculai pe total
ramur construcii (seciunea F CAEN Rev.2), pe
elemente de structur (lucrri de construcii noi,
reparaii capitale i lucrri de intreinere i reparaii
curente) i pe tipuri de construcii (cldiri rezideniale,
cldiri nerezideniale i construcii inginereti).

Cost indices in construction are calculated as


weighted mean of construction materials price
indices, construction equipment indices, transport
expenditure and indirect expenditure as well as the
gross nominal earnings index. The weights used for
aggregation represent the expenditure structure in
construction based on specific statistical surveys
with 5 year periodicity (the last one was for the base
year 2010).

- indirect costs (represent the wages of


indirectly productive employees, supply
expenditure, storing expenditure, enterprises
maintenance expenditure: rents, energy,
office consumables, communications).

- IPPI for construction equipment;


- IPPI for transport means;
- Consumer price index.

Cost indices in construction are calculated per total


construction branch (CANE Rev.2 F section), by
structure elements (new construction works, capital
repairs and maintenance works and current repairs)
and by construction type (residential buildings,
non-residential
buildings
and
engineering
construction).
Construction cost indices are provisional and are
revised based on rectification retroactively done by
sample enterprises, on data previously provided.

Indicii de cost n construcii sunt provizorii i se


revizuiesc pe baza rectificrilor ce se efectueaz
retroactiv de ctre ntreprinderile din eantion, asupra
datelor furnizate anterior de ctre acestea.
INDICII
PREURILOR
REZIDENIALE

PROPRIETILOR

RESIDENTIAL PROPERTY PRICE INDICES

Elaborarea metodologiei de calcul a nceput n


anul 2008 n baza unei colaborri ntre Institutul
Naional de Statistic (INS), Banca Naional a
Romniei (BNR) i Uniunea Naional a Notarilor
Publici din Romnia (UNNPR).

The development of the calculation methodology


started in 2008 in the framework of a collaboration
among the National Institute of Statistics (NIS), the
National Bank of Romania (NBR) and the National
Union of Notaries Public from Romania (NUNPR).

Obiectivul este de a msura evoluia trimestrial a


preurilor proprietilor rezideniale fa de anul 2009
(anul de ncepere al anchetei) i nu de a calcula
preul mediu pe metru ptrat sau o valoare medie pe
tranzacie n funcie de numrul de camere sau
suprafaa util.

The objective is to measure the quarterly evolution


of residential property prices as against the year
2009 (the starting year of the survey) and not to
calculate the average price per square metre or an
average value per transaction by number of rooms
or usable area of the property.
15

Colectarea datelor

Data collection

Modul standard de construire a unui indice de pre


este de a colecta preurile pentru exact acelai
produs sau sortiment n perioadele care urmeaz s
fie comparate. n practic, n cazul proprietilor
rezideniale, aceast metod standard ntmpin
dificulti de aplicare din mai multe considerente, i
anume:
- proprietile vndute n perioade diferite sunt
eterogene. Fiecare proprietate vndut poate
fi considerat un produs unic. Este greu s
identifici proprieti similare din cauza
diferenelor calitative care pot s apar i
chiar a locaiei unde este vndut
proprietatea;
- tranzaciile cu aceeai proprietate sunt
sporadice. n ciuda aplicrii cu succes a
ajustrilor calitative, pot exista probleme n
construirea unui indice de pre tocmai datorit
incidenei sczute a revnzrilor;

The standard method of building a price index is to


collect the prices in the periods to be compared for
the exact same product or item. In practice, in the
case of residential properties, this standard method
encounter difficulties in application due to several
reasons, namely:

- the properties sold in different periods of time


are heterogeneous. Each property sold can be
considered as a unique item. It is difficult to
identify a similar property due to the qualitative
differences that may occur, even the location
where the property is sold;
- transactions with the same property are
sporadic.
Despite
the
successful
implementation of quality adjustments, there
may be problems in building a price index
precisely because of the low incidence of
resales;
- the reduced amount of information on/number
of characteristics of the sold properties.

numrul redus de informaii/caracteristici ale


proprietilor vndute.

n acest sens, n vederea stabilirii ct mai exact a


caracteristicilor care influeneaz preul tranzaciei au
fost solicitate i informaii cu privire la:

Considering this, in order to determine the


characteristics that influence the transaction price
as accurately as possible, the following information
was also requested:

locaia amplasrii imobilului;


anul construirii;
tipul cldirii:
o cldire de tip bloc
suprafaa util i construit;
nivelul la care se afl locuina;
o cldiri individuale
suprafaa utila i construit;
suprafaa teren;
garaj;
alte caracteristicii calitative:
o tipul locuinei;
o gradul de confort al locuinei;
o sistemul de nclzire;
o tipul de finisaj;
o starea de ntreinere a locuinei;
o materialele de construcie;
o amplasarea imobilului.

location of the property;


year of construction;
type of building
o block of flats:
usable and built floor area
level at which the dwelling is located
o individual building:
usable and built area
land area
garage
other qualitative characteristics:
o type of dwelling
o comfort level
o heating type
o type of finishes
o state of dwelling maintenance
o construction materials
o neighbourhood

Colectarea informaiilor a nceput din luna ianuarie


2009 i se realizeaz de ctre INS cu sprijinul tuturor
Camerelor Notarilor Publici care funcioneaz n plan
teritorial. Datele sunt colectate de la birourile
notariale pe baza unui chestionar electronic cu o
periodicitate lunar.
Variabila
colectat
prin
ancheta
preurilor
proprietailor rezideniale face referire la valoarea
declarat de pri n tranzaciile autentificate de ctre
notarii publici.

The data collection began in January 2009 and is


performed by the NIS with the support of all the
Chambers of Notaries Public serving the territorial
level. Data are collected through the notary offices
using an electronic questionnaire with monthly
periodicity.
The price variable collected through the survey on
residential property prices refers to the value
declared by both parties involved in the transactions
authorised by the notaries.

Metoda de calcul

Calculation method

Indicele este un indice agregat de tip Laspeyres, care


presupune msurarea evoluiei preurilor n perioada
curent fa de o perioad de baz (2009) pentru
cldiri de tip apartament, cldiri individuale i total
proprieti rezideniale.

The index is a Laspeyres-type index which involves


measuring the evolution of prices in the current
period as against a base period (2009) for
apartment buildings, individual buildings and
residential properties overall.
16

Pentru calculul indicelui de pre pentru cldirile de tip


apartament au fost luate n considerare urmtoarele
criterii:

In order to calculate the price index for apartments,


the following criteria have been taken into
consideration:

suprafaa util conform cu Legea nr. 114/96


privind locuinele, actualizat i revizuit;

the usable area according to Law No


114/1996 on dwellings, updated and
revised;
expert guidance on the indicative appraisal
values of real estate, provided under Law No
571/2003 on the Fiscal Code, as amended
and supplemented.
To calculate the price index for individual buildings,
the following criteria have been taken into
consideration:
the usable area according to Law No
114/1996 on dwellings, updated and
revised;
expert guidance on the indicative appraisal
values of real estate, provided under Law
No 571/2003 on the Fiscal Code, as
amended and supplemented;
the area of the land adjacent to the dwelling
is to be less than 10000 square metres.
Given the existing limitations for real estate sales,
the qualitative changes that occur over time, the
method used to estimate the indices is the hedonic
method. The hedonic method takes into account the
fact that the heterogeneous goods can be described
by a set of characteristics or attributes. In the case
of dwellings, this set may include both
characteristics related to the structure of the
dwelling and characteristics relating to the location
of the property. Although there is no market for the
evaluation of these characteristics (they can not be
sold separately), in the case of properties, supply
and demand determine by default the marginal
contribution of characteristics to the property prices.
The regression techniques can be used for the
estimation of these marginal contributions or the
default prices. In order to estimate the marginal
contributions of the characteristics considered for
describing the residential property prices in
Romania, the logarithmic regression function was

expertizele privind valorile orientative de


evaluare a bunurilor imobiliare, ntocmite n
temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Pentru calculul indicelui de pre pentru cldirile
individuale au fost luate n considerare urmtoarele
criterii:
suprafaa util conform cu Legea nr. 114/96
privind locuinele, actualizat i revizuit;
expertizele privind valorile orientative de
evaluare a bunurilor imobiliare, ntocmite n
temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare;
suprafaa terenului adiacent locuinei s nu
fie mai mare de 10.000 metri ptrai.
innd cont de limitrile existente n cazul vnzrilor
proprietilor imobiliare, referitoare la modificrile
calitative care apar n timp, metoda folosit pentru
estimare a indicilor este metoda hedonic. Metoda
hedonic ia n considerare faptul c bunurile
eterogene pot fi descrise printr-un set de caracteristici
sau atribuii. n cazul locuinelor, acest set poate
include att caracteristici referitoare la strucutura
locuinei, ct i cele referitoare la locaia unde se afl
proprietatea. Dei nu exist o pia pentru evaluarea
acestor caracteristici (ele nu pot fi vndute separat),
cererea i oferta, n cazul proprietilor, determin
implicit contribuia marginal a caracteristicilor la
preurile proprietilor. Tehnicile de regresie pot fi
utilizate pentru estimarea acestor contribuii
marginale sau a preurilor implicite. Pentru a estima
contribuiile marginale a caracteristicilor luate n
considerare n descrierea preurilor proprietilor
rezideniale n Romnia a fost utilizat o funcie de
regresie logaritmic:

ln pi = 1, ln si + j , * ci

used: ln p i =

Regula de baz n selectarea caracteristicilor a fost


existena unui numr de cel puin 20 de observaii pe
fiecare caracteristic n parte.
Pentru construirea funciei de regresie caracteristicile
luate n considerare au fost urmtoarele:

1, ln si + j , * ci

The basic rule in selecting the characteristics was


the existence of at least 20 observations for each
individual characteristic.
The characteristics which have been taken into
account for creating the regression function were
the following:
a. location where the dwelling is situated
i. capital city or rest of the country for
apartments in blocks;
ii. urban or rural area for individual buildings.

a. localitatea n care se afl locuina:


i. capital sau restul rii, n cazul
apartamentelor;
ii. mediu urban sau rural, n cazul cldirilor
individuale.
Pentru fiecare localitate au fost create variable fictive
(dummy) care iau valoarea 1, dac locuina se afl
ntr-o anumit microlocaie (sector, n cazul
apartamentelor din capital i jude, n celelalte
cazuri) sau 0 n caz contrar;

For each locality, dummy variables taking value 1 if


the dwelling is situated in a certain micro-location
(district for flats in the capital city, county in the
other cases) or value 0 otherwise have been
created;
17

b. anul de construcie: au fost considerate 5


variabile fictive n funcie de anul de construcie
declarat pentru locuina tranzacionat;

b. year of construction: 5 dummy variables were


considered in relation to the year of
construction declared for the transacted
dwelling;
c. level at which the dwelling is located: 4 dummy
variables were considered depending on the
floor on which the dwelling is situated;
d. area of the dwelling: the natural logarithm
value for each area was considered;
e. type of apartment: 2 dummy variables were
created, one for each type of apartment
(detached, not-detached);
f. comfort type: dummy variables were created for
each type of comfort (superior, comfort type I,
type II, other categories);
g. heating type: dummy variables were created
for each heating type used in the sold dwelling
(central heating, own central heating, air
conditioning, etc);
h. type of finishes: 3 dummy variables were built
for the existing types (superior, normal,
without);
i. state of dwelling maintenance: 3 dummy
variables were created depending on the
statement of the seller/buyer (very good, good,
satisfactory);
j. neighbourhood: dummy variables were created
taking into account the location of the dwelling
(near the public transport network, near shops,
etc).
After applying the regression function to all the
records for the year 2009, only the characteristics
having the statistical level of significance below 0.05
were kept in the model.
The model was applied to the data recorded for
each quarter and the quarterly marginal
contributions for each characteristic were thus
obtained.

c. nivelul la care se afl locuina: s-au considerat 4


variabile false n funcie de etajul la care se afl
locuina;
d. suprafaa locuinei: a fost considerat valoarea
logaritmului natural pentru fiecare suprafa;
e. tipul locuinei: au fost create dou variabile
fictive pentru fiecare tip de locuin
(decomandat sau nedecomandat);
f. confortul locuinei: au fost create variabile fictive
pentru fiecare tip de confort (superior,1, 2 sau
altul);
g. sistemul de nclzire: au fost create variabile
fictive pentru fiecare sistem de nclzire folosit
n locuina vndut (nclzire centralizat,
central proprie, aer condiionat, etc.);
h. tipul de finisaj: au fost construie 3 variabile
fictive aferente tipurilor de finisaj considerate
(superior, normal i fr);
i. starea de ntreinere a locuinei: au fost create 3
variabile fictive n funcie de declaraia
vnztorului/cumprtorului (foarte bun, bun
i satisfctoare);
j. amplasarea locuinei: variabilele fictive create au
inut cont de amplasarea locuinei (aproape de
mijloacele de transport; aproape de magazine,
etc).
n urma aplicrii funciei de regresie, pentru toate
nregistrrile aferente anului 2009, au fost pstrate n
model numai caracteristicile al crui nivel de
semnificaie statistic a fost sub 0,05.
Modelul a fost aplicat pentru datele nregistrate n
cazul fiecrui trimestru, rezultnd astfel contribuiile
marginale trimestriale pentru fiecare caracteristic.
Formula de calcul pentru indicii de pre la nivel de
locaie este de tip Laspeyres avnd ca factor
cantitativ qi , 0 - numrul nregistrrilor pe fiecare

The formula for calculating price indices at location


level is a Laspeyres-type formula having as
quantitative factor qi , 0 - the number of records on

caracteristic n anul de baz, iar ca factor calitativ marginale)


pe
fiecare
valorile
(contribuiile
caracteristic rezultat n trimestrul curent i , ,

each characteristic for the base year, and as


qualitative factor the values (marginal contributions)
on each characteristic obtained in the current
quarter i , in the base year i , 0 :

respectiv n anul de baz

IPPR =

i ,0 .

*q
*q
i,

i,0

i,0

i ,0

IPPR =

*q
*q
i,

i ,0

i,0

i,0

INDICELE PREURILOR PRODUCIEI PENTRU


SERVICII (IPPS)

PRODUCTION PRICE INDICES FOR SERVICES


(SPPI)

Indicii preurilor produciei pentru servicii


msoar evoluia de ansamblu a tarifelor practicate
de operatorii economici pentru serviciile furnizate de
acetia ntr-o anumit perioad (denumit perioad
curent) fa de o perioad anterioar (denumit
perioad de baz sau de referin).

The production price indices for services


measures the evolution of tariffs, charged by
economic operators for services provided by them
in a certain period (called current period) from an
earlier period (called basic or reference).

18

Sfera de cuprindere a indicelui preurilor produciei


pentru servicii este reprezentat de ansamblul
activitilor desfurate de operatorii economici cu
personalitate juridic, nregistrai la Registrul
comerului, care au activitatea principal servicii
(CAEN Rev.2 494, 501, 502, 51, 521, 5224, 531,
532, 61, 62, 631, 639, 69, 702, 71, 73, 78, 80, 812)
oferite exclusiv persoanelor juridice.

The coverage of the production price index for


services is represented by all the activities of
economic operators registered with the Trade
Register, whose main activity is included in services
(NACE Rev. 2 - 494, 501, 502, 51, 521, 5224, 531,
532, 61, 62, 631, 639, 69, 702, 71, 73, 78, 80, 812),
offered only businesses.

Din punct de vedere al acoperirii geografice, indicii


preurilor produciei pentru servicii are acoperire
naional.
Principala variabil observat este tariful practicat de
operatorii economici selectai n eantion pentru cele
mai reprezentative activiti incluse n serviciile
furnizate de acetia.
Tarifele nu includ taxa pe valoarea adugat (TVA).

In terms of geographical coverage, production price


indices for services has national coverage.

Nomenclatoare i clasificri

Nomenclatures and classifications

Urmrirea i nregistrarea tarifelor produciei pentru


servicii se realizeaz pe baza urmtoarele clasificri
i nomenclatoare:
Clasificarea Activitilor din Economia
Naional CAEN Rev.2;
Clasificarea produselor i serviciilor asociate
activitilor CPSA 2008;
Nomenclatorul
operatorilor
economici
selectai n eantion;
Nomenclatorul
activitilor
(serviciilor)
reprezentative n cadrul produsului CPSA
2008/operator economic.
Principala surs de date pentru construirea
eantionului operatorilor economici o constituie
Ancheta Statistic Anual (structural) n ntreprinderi
(ASA) din anul de referin 2010. Pentru a obine
informaii i detalii suplimentare, datele extrase din
Ancheta Structural se conjug cu cele existente n
Registrul Statistic al ntreprinderilor (REGIS).
Pe baza datelor din aceast cercetare statistic,
operatorii economici sunt ordonai descresctor dup
cifra de afaceri n cadrul fiecrei clase de activitate
reinndu-se n eantion operatorii economici a cror
cifr de afaceri cumulat pe clas reprezint cel puin
50% din totalul clasei.

The monitoring and recording of production prices


(tariffs)
for
services
using
the
following
classifications and nomenclatures:
National Classification of
Economic
Activities - NACE Rev. 2;
Classification of products and services
activities - CPSA 2008;
Nomenclature of economic operators
selected in the sample;
Nomenclature
of
activities
(services)
representative economic operations in
CPSA 2008 product.
The main data source for building up the sample of
economic operators is represented by the Annual
Statistical/Structural Bussiness Survey (SBS) from
reference year 2010. In order to obtain additional
information and details, the data extracted from the
hand in hand with those in Statistical Business
Register (REGIS).
Based on the data from this statistical survey, the
economic operators are ordered in a descending
manner by turnover in each activity class. The
economic operators whose turnover represents at
least 50% of the total class are kept in the sample.

Sistemul de ponderare

Weighting system

Indicele preurilor produciei pentru servicii este de tip


Laspeyres i se determin pe baza unui sistem de
ponderi constante.
Valorile de ponderare s-au determinat din Ancheta
Statistic Anual (structural) n ntreprinderi (ASA)
din anul de referin 2010.

The producer price index for services is Laspeyres


type and is determined on the basis of a system of
constant weightings.
The weighting values were set based on the Annual
Statistical (Structural) Bussiness Survey from
reference year 2010.

The main variable is the observed rate charged by


operators selected in the sample for the most
representative activities included in the services
provided by them.
Prices do not include value added tax (VAT).

19

DINAMICA PREURILOR N LUNA


DECEMBRIE 2014

PRICE DYNAMICS IN DECEMBER 2014

Evoluia preurilor bunurilor i serviciilor de


consum n luna decembrie 2014 fa de luna
noiembrie 2014.

Evolution of prices for consumer goods and


services in December 2014 as against
November 2014.

Rata inflaiei n luna decembrie 2014 fa de luna


noiembrie 2014 a fost -0,1%.

The inflation rate in December 2014 as against


November 2014 was -0.1%.

Rata lunar a inflaiei n cele dousprezece luni ale


anului 2014 pe total i pe grupe de mrfuri i
servicii este prezentat n tabelul urmtor:

The monthly inflation rate over the twelve months of


the year 2014 per total and by groups of goods and
services is presented in the following table:

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Total

0,9

0,3

0,0

0,3

0,0

-0,3

-0,1

-0,3

0,1

0,2

-0,2

-0,1

Mrfuri alimentare

0,9

0,3

-0,1

-0,1

-0,1

-0,7

-0,3

-0,9

0,2

0,6

-0,3

0,2

0,9

0,3

0,1

0,7

0,1

0,1

0,0

-0,1

0,1

-0,1

-0,3

-0,5

0,7

0,5

0,1

-0,1

-0,1

-0,2

0,4

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

Food goods
Mrfuri nealimentare
Non-food goods
Servicii
Services

Preurile produselor din grupa de mrfuri alimentare


au fost mai mari cu 0,2%. Au crescut preurile la
alte legume i conserve de legume (+5,7%), ou
(+5,5%), cartofi (+2,8%), fructe proaspete (+0,5%),
cafea, miere de albine (+0,2%), lapte i produse
lactate, pete i conserve din pete, buturi alcoolice
(+0,1%). Scderi de preuri s-au nregistrat pentru
citrice i alte fructe meridionale (-7,6%), fasole boabe
(-1,8%), ulei, slnin, grsimi (-0,5%), carne de
porcine (-0,1%).

The products prices in the food group were higher


by 0.2%. Price increases were registered for other
vegetables and tinned vegetables (+5.7%), eggs
(+5.5%), potatoes (+2.8%), fresh fruit (+0.5%),
coffee, honey (+0.2%), milk and dairy products, fish
and tinned fish, alcoholic beverages (+0.1%). Price
decreases have been observed for citrus and other
southern fruit (-7.6%), beans (-1.8%), edible oil,
bacon, fats (-0.5%), pork (-0.1%).

Preurile mrfurilor nealimentare au sczut n medie


cu 0,5%. Au sczut preurile la combustibili (-3,0%)
i la gaze naturale (-0,6%). S-au observat creteri
ale preurilor la nclminte din piele (+0,3%),
produse cultural-sportive, produse de uz casnic,
mobil, alte mrfuri nealimentare (+0,2%), tutun,
igri, mbrcminte, articole de galanterie,
pasmanterie, mercerie, articole de igien, cosmetice,
articole chimice (+0,1%).

The non-food goods prices dropped in average by


0.5%. Prices were down in the case of fuels (-3.0%)
and natural gas (-0.6%). Price increases were
observed for upper leather footwear (+0.3%),
cultural-sports products, household appliances,
furniture, other non-food products (+0.2%), tobacco,
cigarettes, clothing, hosiery, small wares articles,
trimmings, hygienic, cosmetic articles, chemicals
(+0.1%).

Tarifele serviciilor au crescut cu 0,3%. Au crescut


tarifele pentru transport aerian (+0,7%), ngrijire
medical (+0,6%), pot i telecomunicaii (+0,5%),
cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu
nvmntul i turismul (+0,3%), reparaii auto,
electronice i lucrri foto, transport rutier (+0,2%),
ap, canal, salubritate, restaurante, cafenele,
cantine, igien i cosmetic (+0,1%). Scderi de
tarife s-au nregistrat pentru alte servicii (-0,4%).

The tariffs for services went up by 0.3%. Tariffs


were raised for air transport (+0.7%), medical care
(+0.6%), mail and telecommunications (+0.5%),
cinemas, theatres, museums, expenditures for
education and tourism (+0.3%), motor and
electronic repairs and photo works, road transport
(+0.2%), water, sewerage, sanitation, restaurants,
cafes, canteens, hygiene and cosmetics (+0.1%).
Tariffs decreases were registered for other services
(-0.4%).

Evoluia preurilor bunurilor i serviciilor de


consum n luna decembrie 2014 fa de luna
decembrie 2013.

Evolution of prices for consumer goods and


services in December 2014 as against December
2013.

Rata inflaiei n decembrie 2014 comparativ cu


aceeai lun a anului 2013 a fost 0,8%.

The inflation rate in December 2014 as compared to


the same month in 2013 was 0.8%.

Preurile mrfurilor alimentare au sczut cu 0,4%,


cele ale mrfurilor nealimentare au crescut cu
1,3%, iar tarifele serviciilor s-au majorat cu 2,3%.

The food prices went down by 0.4%, the non-food


goods prices went up by 1.3% and the services
tariffs were raised by 2.3%.
20

n cadrul grupei de mrfuri alimentare, scderi


importante de preuri s-au nregistrat pentru
urmtoarele mrfuri: cartofi (-35,8%), zahr
(-18,0%), ulei comestibil (-7,9%), citrice i alte fructe
meridionale (-3,4%), produse de morrit (-0,8%).
Creteri de pre s-au observat la miere de albine
(+8,2%), ou (+6,1%), fasole boabe (+5,1%), alte
legume i conserve de legume (+4,6%), buturi
alcoolice (+1,8%), pete i conserve din pete,
conserve din fructe (+1,6%), lapte i produse
lactate (+1,3%), cafea (+1,0%), alte produse
alimentare (+0,9%), carne, preparate i conserve
din carne (+0,8%), pine, produse de franzelrie i
specialiti (+0,6%).

Within the food group, important price decreases


were registered for the following goods: potatoes
(-35.8%), sugar (-18.0%), edible oil (-7.9%), citrus
and other southern fruit (-3.4%), milling products
(-0.8%). Price increases were observed for honey
(+8.2%), eggs (+6.1%), beans (+5.1%), other
vegetables and tinned vegetables (+4.6%), alcoholic
beverages (+1.8%), fish and tinned fish, tinned fruit
(+1.6%), milk and dairy products (+1.3%), coffee
(+1.0%), other food goods (+0.9%), meat, meat
products and tinned meat (+0.8%), bread, bakery
products, specialties (+0.6%).

Creterea preurilor la mrfurile nealimentare cu


1,3% a fost determinat de creteri ale preurilor la
tutun, igri (+7,3%), nclminte din piele (+2,7%),
gaze naturale (+2,6%), produse de uz casnic, mobil
(+1,9%), mbrcminte, articole de galanterie,
pasmanterie i mercerie (+1,8%), produse culturalsportive, alte mrfuri nealimentare (+1,7%), articole
chimice (+1,2%), articole de igien, cosmetice i
medicale (+0,9%). Au sczut preurile la energie
electric (-2,3%), combustibili (-1,9%), energie
termic (-1,7%).

The rise in the non-food goods prices by 1.3% was


induced by price increases for tobacco, cigarettes
(+7.3%), upper leather footwear (+2.7%), natural
gas (+2.6%), household appliances, furniture
(+1.9%), clothing, hosiery, small wares articles,
trimmings (+1.8%), cultural-sports products, other
non-food products (+1.7%), chemicals (+1.2%),
hygienic, cosmetic and medical articles (+0.9%).
Prices were down in the case of electric energy
(-2.3%), fuels (-1.9%), heat energy (-1.7%).

Tarifele serviciilor au crescut cu 2,3% n principal


pentru alte servicii (+5,7%), servicii potale
(+5,5%), ngrijire medical (+5,0%), alte servicii cu
caracter industrial (+3,9%), ap, canal, salubritate
(+3,8%), igien i cosmetic (+3,3%), restaurante,
cafenele,
cantine
(+2,9%),
reparaii
auto,
electronice i lucrri foto, transport rutier (+2,6%),
cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu
nvmntul i turismul (+2,5%). Creteri sub
media grupei s-au nregistrat pentru chirie,
confecionat i reparat mbrcminte i nclminte
(+2,0%), abonamente radio i televiziune (+1,8%),
abonamente auto (+1,6%), transport urban (+0,7%).
S-au observat scderi de tarife pentru telefon
(-0,1%).

The services tariffs were increased by 2.3%, mainly


for other services (+5.7%), post services (+5.5%),
medical care (+5.0%), other services of industrial
nature (+3.9%), water, sewerage, sanitation
(+3.8%), hygiene and cosmetics (+3.3%),
restaurants, cafes, canteens (+2.9%), motor and
electronic repairs and photo works, road transport
(+2.6%), cinemas, theatres, museums, expenditures
for education and tourism (+2.5%). Tariff raises
below the group average were registered for rent,
making and repairing clothing and footwear
(+2.0%), radio-TV subscriptions (+1.8%), motor
subscriptions (+1.6%), urban transport (+0.7%).
Tariffs decreases were observed for telephone
(-0.1%).

Evoluia indicilor pariali, calculai prin excluderea


din IPC a anumitor componente, este prezentat n
tabelul de mai jos:

The evolution of partial indices, computed by


excluding some CPI components, is shown in the
table below:

Decembrie 2014 n % fa de:


December 2014 in % as against:
Noiembrie 2014

Decembrie 2013

November 2014

December 2013

99,90

100,83

alcoolice i tutun

99,89

100,35

beverages and tobacco

Total IPC exclusiv combustibili

100,15

101,06

Total CPI excluding fuels

99,90

100,93

Total CPI excluding administered prices*

Total IPC
Total IPC exclusiv buturi

Total CPI
Total CPI excluding alcoholic

Total IPC exclusiv produsele


ale cror preuri sunt reglementate*

Prod use ale cro r preuri sunt regl ementate: medi ca mente, ene rgie electric, gaze natural e, ener gie te rmic, chirii sta bilite
d e a dmini straia local , ap, cana l, sa lubritate, transpo rt urban n comun, transpo rt C.F.R., transpor t pe ap , p ot i cu rier,
a bona ment ra dio-TV ,ser vicii de el ibera re car te de id entita te , permi s auto, paapo rt.
)

* The admini stere d pri ce s are : medicine s, el ectric e nerg y, ga s, heat en ergy, ren t e stab lished by local govern men t, wa ter , sewerage ,
san ita tio n, urba n transpo rt, ra ilway, tra nsport by inla nd waterway, post services, radio -TV sub scrip tio n, services or the issuan ce
o f iden tity car ds, driving li ce nces an d passports.

21

Evoluia preurilor produselor agricole

Evolution of agricultural products prices

n luna decembrie 2014, comparativ cu luna


decembrie 2013, preurile produselor
agricole au sczut cu -7,65%.

Aceast scdere s-a datorat n principal produselor


vegetale ale cror preuri au avut o contribuie de
-7,33 puncte procentuale la evoluia pe ansamblu a
preurilor produselor agricole.
Produsele de origine animal au participat la
aceast evoluie a preurilor cu -0,32 puncte
procentuale.

in December 2014, compared to December


2013, prices of agricultural products
decreased by -7.65%.

This decrease was mainly due to crop products,


whose prices had a contribution of -7.33
percentage points to the overall evolution of
agricultural products prices.
The animal products contributed to this evolution
of prices by -0.32 percentage points.

Contribuia principalelor grupe de produse la evoluia preurilor produselor


agricole, n decem brie 2014 fa de decem brie 2013
Contribution of main groups products to the agricultural products prices
in December 2014 as against December 2013
PRODUSE ANIMALE
ANIMAL PRODUCTS

-0,32

PRODUSE VEGETALE
CROP PRODUCTS

-7,33

-8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0

0,0

1,0

2,0

Preurile produselor vegetale au sczut cu -10,32%.


Aceast evoluie a preurilor nregistrat pe total
produse vegetale n luna decembrie 2014, fa de
aceiai lun a anului precedent, a fost determinat
n principal, de scderea preurilor la cartofi (-38,52%),
soia (-18,22%), porumb boabe (-14,75%), ceap
uscat (-12,65%), morcovi (-8,05%), orz i orzoaic
(-2,72%), gru (-1,65%), mere de mas (-1,04%).
Creteri ale preurilor au fost la varz de toamn cu
28,23%, pere de mas cu 17,94%, floarea soarelui
cu 12,98%, fasole boabe cu 4,87%.

The crop products prices decreased by -10.32%.


This evolution registered for the prices of crop
products, in December 2014 as against December
2013, was mainly due to the price decreases of
potatoes (-38.52%), soy (-18.22%), maize (-14.75%),
dry onion (-12.65%), carrots (-8.05%), two-row barley
(-2.72%), wheat (-1.65%), apples (-1.04%).

Preurile produselor animale au sczut cu -1,12%.


Evoluia acestor preuri s-a datorat n principal
scderii preurilor la carne de porcine - n greutate
vie (-13,16%), carne de ovine - n greutate vie cu
(-10,57%), carne de pasre - n greutate vie (-3,43%),
carne de bovine - n greutate vie (-0,23%).
Creteri ale preturilor au fost la miere de albine cu
16,80%, ou de gin cu 7,20%, lapte de vac cu
1,33%.

The prices of animal products decreased by -1.12%.


This price evolution was basically due to the
decreased in the prices of pork live animal weight
(-13.16%), mutton live animal weight (-10.57%),
poultry live animal weight (-3.43%), beef live
animal weight (-0.23%).
Prices increased were experienced of honey by
16.80%, eggs by 7.20%, cow milk by 1.33%.

Evoluia preurilor produciei industriale

Evolution of industrial producer prices

Price increases were experienced for autumn


cabbage by 28.23%, pears by 17.94%, sunflowers
by 12.98%, dry beans by 4.87%.

Fa de luna noiembrie 2014, preurile


produciei
industriale
au
sczut
n
decembrie 2014 cu 1,1%.

As against November 2014, the industrial


producer prices decreased by 1.1% in
December 2014.

n luna decembrie 2014, comparativ cu luna


precedent, preurile produciei industriale au
sczut cu 1,1%.

In December 2014 compared with the previous


month, industrial producer prices scored a
decreased of 1.1%.

Contribuia la aceast descretere a avut-o att


evoluia descendent a preurilor produciei
industriale pe piaa intern (au contribuit cu -0,64
puncte procentuale), ct i a preurilor produciei
industriale pe piaa extern (au contribuit cu -0,50
puncte procentuale).

Contribution to this decrease was the descendent


evolution of both industrial producer prices:
domestic market (-0.64 percentage points) and
non-domestic market (-0.50 percentage points).

22

Contribuia pe cele dou piee (intern i extern) la evoluia IPPI


n luna decem brie 2014 com parativ cu luna noiem brie 2014
Contribution to IPPI evolution, by markets (domestic and non-domestic)
in December 2014 in comparison with the November 2014

PIAA EXTERN
NON-DOMESTIC MARKET

-0,50

PIAA INTERN
DOMESTIC MARKET

-0,8

-0,7

-0,64

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

Pe sectoare de activitate, n luna decembrie 2014


fa de luna noiembrie 2014, preurile la producia i
furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap
cald i aer condiionat au crescut cu 0,2%.
Preurile din industria extractiv i cele din industria
prelucrtoare au sczut cu 5,4%, respectiv 1,3%.
Preurile la distribuia apei; salubritate, gestionarea
deeurilor, activiti de decontaminare s-au situat la
acelai nivel nregistrat n luna anterioar.
n industria prelucrtoare, creteri semnificative de
preuri s-au nregistrat la produsele din ramurile:
fabricarea produselor farmaceutice de baz i a
preparatelor farmaceutice (+1,3%), fabricarea
echipamentelor electrice (+0,7%), tbcirea i
finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj i
marochinrie, harnaamentelor i nclmintei;
prepararea i vopsirea blnurilor (+0,5%),
fabricarea articolelor de mbrcminte (+0,5%),
fabricarea produselor textile (+0,4%), fabricarea
altor mijloace de transport (+0,4%), alte activiti
industriale n.c.a. (+0,4%).
Scderi de preuri au avut loc la produsele din
ramurile: fabricarea produselor de cocserie i a
produselor obinute din prelucrarea ieiului
(-20,4%), repararea, ntreinerea i instalarea
mainilor i echipamentelor (-0,3%), industria
alimentar (-0,3%), fabricarea altor produse din
minerale nemetalice (-0,2%).

By sectors of activity, in December 2014 as


against November 2014, electricity, gas, steam
and air conditioning supply scored an increased of
0.2%. Mining and quarrying and manufacturing
scored a decreased of 5.4%, respectively 1.3%.
Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities have been to the same level
registered for the previous month.

Comparativ cu luna decembrie 2013, creteri de


pre s-au nregistrat la distribuia apei; salubritate,
gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare
(+3,5%) i la producia i furnizarea de energie
electric i termic, gaze, ap cald i aer
condiionat (+2,7%). Industria extractiv i industria
prelucrtoare au nregistrat scderi de pre cu
2,5%, respectiv cu 2,3%.

As compared to December 2013, price increases


were registered for water supply; sewerage, waste
management and remediation activities (+3.5%)
and electricity, gas, steam and air conditioning
supply (+2.7%). Mining and quarrying and
manufacturing scored a decrease of 2.5%,
respectively 2.3%.

Pe marile grupe industriale creteri semnificative


de preuri se remarc n industria bunurilor de
folosin ndelungat (+1,0%), industria bunurilor de
uz curent (+0,9%) i industria bunurilor intermediare
(+0,4%). Industria energetic i industria bunurilor
de capital au nregistrat scderi de pre cu 5,0%,
respectiv 1,8%.

By main industrial groups, significant increases in


the prices were experienced for the durable
consumer goods industry (+1.0%), the non-durable
consumer goods industry (+0.9%) and the
intermediate goods industry (+0.4%). The energy
industry and the capital goods industry scored a
decrease of 5.0%, respectively 1.8%.

In manufacturing, price increases were registered


for: manufacture of basic pharmaceutical products
and
pharmaceutical
preparations
(+1.3%),
manufacture of electrical equipment (+0.7%),
manufacture of leather and related products
(+0.5%), manufacture of wearing apparel (+0.5%),
manufacture of textiles (+0.4%), manufacture of
other transport equipment (+0.4%), other
manufacturing (+0.4%).

Price decreases were registered for: manufacture


of coke and refined petroleum products (-20.4%),
repair and installation of machinery and equipment
(-0.3%), manufacture of food products (-0.3%),
manufacture of other non-metallic mineral
products (-0.2%).

23

Comparaii internaionale

International comparisons

Rata inflaiei la nivelul Uniunii Europene (UE)


nregistrat n luna decembrie 2014 comparativ cu
luna noiembrie 2014 a fost -0,1%.

The inflation rate at the European Union level (EU)


registered in December 2014 as against
November 2014 was -0.1%.

Cele mai sczute niveluri ale ratei inflaiei din rile


membre ale Uniunii Europene (UE) au fost
nregistrate n Cipru (-1,5%), Luxemburg (-0,9%),
Spania, Croaia, Letonia, Ungaria i Slovenia
(-0,7%). Cele mai ridicate niveluri s-au nregistrat n
Bulgaria i Suedia (+0,3%), Germania i Frana
(+0,1%).

The lowest levels of the inflation rate within the


Member States of the European Union (EU) were
reached in Cyprus (-1.5%), Luxembourg (-0.9%),
Spain, Croatia, Latvia, Hungary and Slovenia (-0.7%).
The highest levels were registered in Bulgaria and
Sweden (+0.3%), Germany and France (+0.1%).

n Romnia, rata inflaiei a fost -0,1%, avnd


nivel similar cu media UE.

In Romania, the inflation rate was -0.1%,


scoring a similar level to the EU average.

2005 = 100

Uniunea European/ European Union (28 countries)


Zona Euro/ Euro area
Belgia / Belgium
Bulgaria / Bulgaria
Republica Ceh / Czech Republic
Danemarca / Denmark
Germania / Germany
Estonia / Estonia
Irlanda / Ireland
Grecia / Greece
Spania / Spain
Frana / France
Croaia / Croatia
Italia / Italy
Cipru / Cyprus
Letonia / Latvia
Lituania / Lithuania
Luxemburg / Luxembourg
(Grand-Duch)
Ungaria / Hungary
Malta / Malta
Olanda / Netherlands
Austria / Austria
Polonia / Poland
Portugalia / Portugal
Romnia / Romania
Slovenia / Slovenia
Slovacia / Slovakia
Finlanda / Finland
Suedia / Sweden
Regatul Unit / United Kingdom

Dec.
2013
Dec.
2013

Ian.
2014
Jan.
2014

Feb.
2014
Feb.
2014

Mar.
2014
Mar.
2014

Apr.
2014
Apr.
2014

Mai
2014
May
2014

Iunie
2014
June
2014

Iulie
2014
July
2014

Aug.
2014
Aug.
2014

Sept.
2014
Sept.
2014

Oct.
2014
Oct.
2014

Noi.
2014
Nov.
2014

120,90
117,99
120,59
144,83
122,1
117,0
116,2
143,05
109,2
121,14
121,65
115,37
124,50
120,1
118,03
146,31
139,61

119,84
116,67
118,33
144,42
122,2
116,8
115,4
143,31
108,5
119,99
119,40
114,63
124,52
117,6
116,68
147,30
139,59

120,22
117,03
120,93
143,57
122,3
117,4
116,0
143,64
109,2
118,70
119,25
115,33
124,32
117,2
117,32
147,28
139,60

121,08
118,13
120,90
143,16
122,4
117,6
116,4
144,23
109,8
120,89
121,14
115,92
124,89
119,8
118,85
147,73
140,14

121,30
118,31
120,65
143,47
122,4
117,7
116,1
144,50
109,8
121,34
121,90
115,89
125,53
120,4
119,71
148,48
140,53

121,19
118,18
120,47
142,74
122,5
117,7
115,8
144,83
109,8
120,61
121,87
115,92
126,09
120,3
121,04
148,78
140,53

121,31
118,31
120,65
142,31
122,5
117,6
116,3
145,25
110,0
121,25
121,80
115,87
126,40
120,4
121,91
149,36
140,51

120,69
117,54
119,06
143,20
122,8
117,4
116,6
145,00
109,9
120,02
119,93
115,42
126,57
117,9
121,57
149,01
139,83

120,81
117,68
120,77
143,08
122,7
117,2
116,6
144,68
110,2
118,72
120,04
115,97
126,66
117,7
121,74
147,84
139,69

121,19
118,19
120,32
142,11
122,5
117,6
116,6
144,52
109,9
120,59
121,27
115,55
126,36
119,9
120,98
148,39
140,32

121,16
118,12
120,33
142,22
122,6
117,7
116,2
144,43
109,6
119,55
121,35
115,58
126,06
120,3
120,59
148,04
140,45

120,92
117,91
120,14
141,50
122,2
117,4
116,2
143,12
109,3
118,70
121,07
115,39
125,25
120,0
118,67
147,70
140,36

120,80 p
117,79 p
120,13
141,99
122,2
117,1
116,3
143,13
108,9
118,07
120,27
115,47
124,38
120,0
116,90
146,71
139,46

-0,1 p
-0,1 p
0,0
0,3
0,0
-0,3
0,1
0,0
-0,4
-0,5
-0,7
0,1
-0,7
0,0
-1,5
-0,7
-0,6

123,39
144,33
118,75
115,81
120,39
125,6
116,58
152,77
123,62
122,53
121,26
114,35
127,5

122,24
144,87
116,94
115,08
119,09
125,7
114,96
154,01
122,93
122,85
121,19
113,01
126,7

123,71
144,99
117,78
115,77
119,44
125,9
114,67
154,80
122,89
122,73
121,53
113,61
127,4

123,76
145,30
118,91
117,04
120,56
126,1
116,26
154,90
123,81
122,70
121,84
113,65
127,7

124,04
145,15
121,19
117,72
120,71
126,2
116,66
155,41
124,37
122,70
122,01
114,11
128,1

124,15
145,24
122,38
117,18
120,83
126,0
116,75
155,36
125,28
123,03
121,65
114,18
128,0

124,38
145,39
123,81
116,76
120,81
126,0
116,84
154,85
125,36
123,17
121,71
114,44
128,3

123,16
145,63
123,75
117,16
120,02
125,8
116,12
154,83
124,11
122,98
121,53
114,15
127,8

124,27
145,29
123,96
117,02
120,04
125,4
116,03
154,27
124,03
122,73
121,73
114,12
128,3

124,25
144,78
122,74
116,99
121,13
125,3
116,64
154,45
124,39
122,81
122,50
114,39
128,4

123,86
144,66
122,00
116,86
121,14
125,3
116,69
154,81
124,53
122,92
122,29
114,46
128,5

123,40
144,10
119,29
116,00
121,31
125,1
116,27
154,50
124,38
122,71
122,11
114,37
128,2

122,24
143,11
119,22
115,75
121,36 p
124,8
116,27
154,35
123,54
122,37
121,93
114,67
128,2

-0,9
-0,7
-0,1
-0,2
0,0 p
-0,2
0,0
-0,1
-0,7
-0,3
-0,1
0,3
0,0

Sursa datelor / Data sources: Eurostat


r date revizuite / revised data ; p date provizorii / provisional data ; e date estimate / estimated data.

24

Dec.
2014
Dec.
2014

Rata lunar
Dec. 2014
fa de
Noi. 2014
Monthly rates
Dec. 2014
as against
Nov. 2014

MODIFICAREA PREURILOR - MEDIE LUNAR

1. CHANGE OF PRICES - MONTHLY AVERAGE

%
Total - rata inflaiei
Total - rate of inflation

Mrfuri
alimentare
Food goods

Mrfuri
nealimentare
Non-food goods

Servicii
Services

10,3
9,6
12,1
4,1
2,1
3,8
8,0
2,9
3,7
2,9
2,2
1,4
1,1
0,7
0,7
0,4
0,5
0,5
0,4
0,6
0,3
0,4
0,1
0,1

12,0
10,2
11,6
4,2
1,9
3,7
7,8
2,0
2,6
3,2
2,0
1,2
1,1
0,6
0,5
0,1
0,7
0,5
0,0
0,5
0,1
0,5
-0,2
0,0

9,0
9,3
12,9
3,7
2,0
4,0
7,7
3,2
4,0
2,7
2,3
1,4
1,1
0,9
0,8
0,7
0,3
0,5
0,6
0,8
0,4
0,4
0,3
0,1

9,1
8,4
11,8
4,7
2,9
3,6
9,7
4,4
5,7
2,7
2,6
1,6
1,2
0,7
1,0
0,4
0,7
0,6
0,6
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Decembrie / December - 2014

INDICII PREURILOR DE CONSUM N LUNA DECEMBRIE 2014 FA DE LUNA OCTOMBRIE 1990

2. CONSUMER PRICE INDICES IN DECEMBER 2014 AS AGAINST OCTOBER 1990

procente
percentage
406618,98
286516,65
449986,89
763544,81

TOTAL
Mrfuri alimentare / Food goods
Mrfuri nealimentare / Non-food goods
Servicii / Services

INDICELE PREURILOR DE CONSUM (IPC) AGREGRI SPECIALE

3. CONSUMER PRICE INDEX (CPI) SPECIAL AGGREGATES


Decembrie 2014 fa de:

December 2014 as against:

TOTAL IPC
Total IPC exclusiv legume, fructe** i ou
Total IPC exclusiv buturi alcoolice i tutun
Total IPC exclusiv combustibili
Total IPC exclusiv produsele ale cror
preuri sunt reglementate *
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ou,
combustibili i produsele ale cror preuri
sunt reglementate
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ou,
combustibili i produsele ale cror preuri
sunt reglementate, buturi alcoolice i tutun
*

Noi. 2014

Dec. 2013

Nov. 2014

Dec. 2013

99,90
99,81
99,89
100,15

100,83
101,12
100,35
101,06

TOTAL CPI
Total CPI excluding vegetables, fruit** and eggs
Total CPI excluding alcoholic beverages and tobacco
Total CPI excluding fuels

99,90

100,93

Total CPI excluding administered prices *

100,11

101,68

100,12

101,05

Total CPI excluding vegetables, fruit**, eggs, fuels


and administered prices
Total CPI excluding vegetables, fruit**, eggs, fuels
and administered prices, alcoholic beverages
and tobacco

Produse ale cror preuri sunt reglementate: medicamente, energie electric, gaze naturale, energie termic, chirii stabilite de administraia local,
ap, canal, salubritate, transport urban n comun, transport C.F.R., transport pe ap, pot i curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare
carte identitate, permis auto, paaport.

The administered prices are: medicines, electric energy, gas, heat energy, rent established by local government,, water, sewerage, sanitation,
urban transport, railway, transport by inland waterway, post services, radio-TV subscription, services for the issuance of identity cards,
driving licences and passports.
** ncepnd cu septembrie 2014, grupa de fructe include fructele proaspete i citricele i alte fructe meridionale.
** Since September 2014, fruit group includes fresh fruits and citrus and other southern fruits.

25

4.

INDICII PREURILOR DE CONSUM Evoluia lunar n anii 1990 - 2014


fa de luna anterioar
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2014
as against the previous month

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

luna anterioar / previous month = 100


TOTAL

1990

123,4

111,6

1991

114,8

107,0

106,6

126,5

105,1

102,0

109,5

111,2

107,3

110,4

110,9

113,7

1992

119,5

112,5

110,0

104,7

112,1

104,3

103,2

103,4

110,1

109,6

113,5

113,2

1993

111,5

108,2

109,2

110,0

130,4

105,5

113,2

110,8

110,9

116,3

114,2

107,4

1994

104,9

105,9

108,3

106,1

105,0

102,6

101,6

101,8

103,9

104,4

102,8

102,1

1995

102,0

101,4

100,9

101,6

101,1

101,3

102,6

101,0

101,6

103,5

104,1

103,7

1996

101,2

101,9

101,7

101,9

105,3

101,0

107,5

103,8

102,4

103,4

105,8

110,3

1997

113,7

118,8

130,7

106,9

104,3

102,3

100,7

103,5

103,3

106,5

104,3

104,5

1998

104,9

107,2

103,8

102,7

102,3

101,3

101,3

100,6

102,7

103,9

101,9

102,2

1999

103,0

102,9

106,4

104,8

105,3

105,1

101,7

101,2

103,2

104,2

104,0

102,9

2000

104,3

102,2

101,8

104,8

101,8

102,8

104,3

101,8

102,8

102,8

102,8

102,5

2001

103,7

102,3

102,0

102,7

101,7

101,6

101,3

102,2

101,9

102,4

102,7

102,2

2002

102,3

101,2

100,4

102,0

101,9

101,2

100,5

100,8

100,6

101,6

102,6

101,5

2003

101,3

100,8

101,1

101,1

100,5

100,9

101,2

100,3

102,1

101,5

101,4

101,2

2004

101,1

100,6

100,5

100,6

100,3

100,6

101,3

100,5

100,9

101,2

100,6

100,6

2005

100,8

100,6

100,3

101,8

100,3

100,3

101,0

100,1

100,6

100,9

101,2

100,5

2006

101,03 100,24

100,21 100,42 100,60 100,15 100,11

2007

100,20 100,04

100,07 100,52 100,64 100,14 100,29 100,86 101,08 100,97 100,93 100,64

2008

100,86 100,70

100,67 100,52 100,49 100,28 100,69

99,91 100,40 101,06 100,32 100,23

2009

101,24 100,88

100,50 100,27 100,01 100,20

99,81 100,39 100,44 100,67 100,32

2010

101,68 100,20

100,22 100,35 100,15 100,16 102,58 100,23 100,56 100,55 100,52 100,53

2011

100,77 100,77

100,60 100,66 100,21

99,71

2012

100,36 100,64

100,42 100,07 100,20

99,96 100,59 100,51 101,18 100,29 100,04 100,60

2013

101,34 100,34

100,04 100,11 100,23 100,01

99,66

99,80

2014

100,85 100,33

100,03 100,27

99,95

99,69 100,12 100,19

99,96

99,73

99,93
99,65

99,93 100,05 100,21 101,09 100,74

99,65

99,79 100,64 100,42 100,23


99,43 100,29

99,99 100,33
99,81

99,90

luna anterioar / previous month = 100


Mrfuri alimentare

1990

Food goods

1991

108,5

104,1

112,9

158,6

101,0

120,4

105,1

110,8

117,2

106,9

109,6

108,7

1992

121,7

112,4

107,9

106,2

116,3

116,7

104,5

101,1

101,6

112,1

110,8

114,6

1993

107,0

105,7

115,2

111,8

115,0

130,3

100,4

110,1

109,7

112,0

117,1

116,5

1994

103,9

106,9

111,1

105,5

105,9

105,5

101,1

100,6

100,4

105,0

104,9

103,2

1995

103,0

101,5

102,6

100,3

101,4

100,7

100,1

103,1

100,0

101,2

103,5

103,8

104,5

1996

101,1

1997

110,6

101,9

101,5

102,4

106,9

100,6

105,4

101,9

102,3

103,6

105,8

111,9

125,2

131,4

105,5

102,8

101,0

99,5

103,9

102,1

106,0

104,1

1998

105,8

104,5

107,7

102,5

102,1

100,7

100,0

99,0

99,0

102,7

101,6

101,8

102,5

1999

102,5

102,5

104,7

105,2

103,1

100,5

98,8

100,0

103,6

103,4

103,4

104,1

2000

106,8

103,1

102,4

102,3

101,9

103,7

105,2

101,2

103,0

103,1

102,9

103,0

2001

103,8

103,1

102,5

103,3

101,9

102,0

100,1

100,7

101,4

101,8

101,2

102,6

2002

102,5

100,7

100,5

102,3

102,3

101,5

99,0

100,3

100,1

100,9

102,2

102,7

2003

101,5

101,7

101,3

101,3

100,3

101,2

101,1

99,3

100,2

101,2

102,1

101,8

2004

100,4

100,8

100,7

100,3

100,0

100,4

100,8

100,2

100,7

100,9

100,9

101,1

2005

100,4

100,5

100,3

100,0

100,1

100,4

100,2

100,0

100,2

101,2

101,2

101,1

2006

100,32 100,55

2007

100,28

2008

100,80 100,38

100,55 101,05 100,53 100,32

99,32 100,20 100,33 101,14 100,73 100,52

2009

100,71 100,32

100,39 100,03

99,95

99,82

99,50

2010

100,43 100,24

100,17 100,02

99,91

99,94 101,92 100,38 100,82 100,82 100,88 100,76

2011

101,14 101,76

101,17 100,92 100,21

98,66

2012

100,32 101,21

100,64

99,87 100,14 100,67 102,27 100,09 100,29 100,66

2013

101,24 100,29

99,93 100,02 100,77

99,28

98,38

99,19

98,17 100,48

99,85 100,62

2014

100,86 100,30

99,88

99,26

99,70

99,10 100,17 100,55

99,73 100,24

99,97

100,42 100,45 100,08

98,3

99,55

98,76

99,15

99,34 100,05 101,29 101,15

99,95 100,49 100,23 100,32 100,56 101,68 101,94 101,30 101,17 100,92

99,89 100,02
99,94

99,88

26

98,05

98,94
98,61

99,84 100,15 100,41 100,34


98,82 100,81 100,54 100,36

4.

INDICII PREURILOR DE CONSUM Evoluia lunar n anii 1990 - 2014


fa de luna anterioar - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1990 - 2014
as against the previous month - continued

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

luna anterioar / previous month = 100


Mrfuri nealimentare 1990
Non-food goods

120,2

124,0

1991

122,0

108,8

103,4

105,1

108,9

105,1

109,3

106,0

107,3

111,4

110,5

111,2

1992

119,6

114,1

111,8

103,5

109,6

104,2

104,6

104,9

107,9

108,7

112,3

111,1

1993

117,6

111,9

103,1

108,5

132,5

108,9

114,0

113,0

111,1

116,7

111,3

108,7

1994

105,7

104,7

104,9

106,3

104,1

103,2

102,7

102,8

102,7

103,6

102,6

101,4

1995

101,1

101,3

101,0

102,1

101,0

101,9

101,9

101,5

101,6

103,3

104,2

102,9

1996

101,5

101,8

101,5

101,3

103,9

101,4

110,0

105,0

102,1

103,2

106,8

110,2

1997

117,1

112,3

127,5

107,9

106,4

102,4

101,7

102,7

103,2

106,0

104,1

103,4

1998

102,8

107,0

105,2

102,3

104,1

102,6

102,6

101,9

101,8

105,1

101,9

101,9

1999

102,5

103,4

108,8

103,7

103,4

107,3

102,6

102,2

102,9

103,6

105,3

102,5

2000

102,4

101,3

101,2

105,3

101,9

103,0

103,9

102,1

103,1

102,3

103,5

102,4

2001

102,2

101,3

101,8

102,4

101,8

101,2

102,0

103,9

102,3

102,6

104,8

101,4

2002

102,4

101,6

100,0

101,6

101,4

100,8

101,5

101,0

101,1

102,4

103,0

100,7

2003

101,1

100,8

101,0

100,6

100,7

100,6

101,5

100,6

104,5

101,0

100,7

100,5

2004

101,8

100,5

100,3

100,7

100,5

100,6

102,1

100,6

101,0

101,5

101,0

100,4

2005

101,3

100,0

100,3

103,6

100,2

101,7

100,3

100,7

100,0

101,2

100,2

2006

101,88 100,16

2007

99,80

99,9

100,11 100,38 101,20 100,45 101,15 100,31 100,24 100,07 101,23 100,87

99,97 100,13 100,84 100,33 100,08 100,44 100,08 100,19 100,69 100,61 100,39

2008

100,37 101,08

100,67 100,46 100,47 100,28 102,31 100,00 100,19 100,52

2009

100,83 101,31

100,68 100,81 100,03 100,42 100,14 100,34 100,79 100,46 101,11 100,54

2010

103,20 100,24

100,38 100,56 100,20 100,16 103,08 100,04 100,34 100,29 100,38 100,55

2011

100,83 100,27

100,51 100,87 100,16 100,19 100,44 100,02 100,24 100,46 100,24 100,13

2012

100,40 100,40

100,32 100,17 100,21

2013

102,04 100,42

2014

100,92 100,30

99,93 100,17

99,90 100,84 100,54 100,62 100,21

99,95

99,53

99,90 100,89

99,88 100,26 100,48 100,09 100,04 100,06 100,06 100,15

100,10 100,67 100,05 100,08

99,99

99,94 100,07

99,92

99,73

99,49

luna anterioar / previous month = 100


Servicii

1990

137,7

101,3

Services

1991

104,4

108,0

103,5

118,5

107,6

103,7

106,2

109,2

108,7

110,2

119,0

112,0

1992

112,3

107,7

111,7

103,3

105,4

103,8

106,8

104,9

110,7

108,3

112,9

113,5

1993

109,8

105,0

108,6

107,8

123,8

114,9

121,9

107,5

106,9

111,9

116,1

109,7

1994

106,1

106,0

108,0

106,1

105,7

106,6

102,0

103,8

103,7

104,9

102,3

101,9

1995

101,1

101,6

103,6

100,9

102,6

104,0

102,7

102,8

103,0

104,4

104,9

103,0

1996

100,8

102,1

103,3

101,8

103,9

101,5

108,4

106,8

103,4

103,4

103,0

105,6

1997

114,4

116,7

138,4

109,3

103,3

106,6

101,6

104,8

107,8

109,4

105,1

103,5

1998

111,6

106,2

103,8

105,7

102,2

101,6

104,5

101,9

105,1

106,5

102,3

102,1

1999

106,0

102,7

105,0

106,7

116,2

111,8

106,0

101,6

102,9

106,8

102,5

101,3

2000

103,3

102,0

101,7

108,9

101,5

100,8

103,1

102,7

102,1

103,0

101,5

101,6

2001

107,0

102,4

101,4

101,5

101,4

101,4

102,8

102,5

102,5

103,7

101,9

102,9

2002

101,7

101,4

101,1

102,5

101,8

101,3

102,0

102,0

100,9

101,6

102,5

100,5

2003

101,1

98,7

100,8

101,6

100,7

100,5

100,6

102,1

101,4

103,9

101,6

101,1

2004

101,2

100,5

100,5

101,0

100,6

101,2

100,3

101,4

101,4

101,4

99,3

99,6

2005

100,6

102,5

100,2

101,5

101,0

101,0

100,7

100,0

101,2

102,2

101,2

100,3

2006

100,59

2007

101,04 100,38

100,16

99,80 102,31

2008

102,12 100,51

100,92

99,56 100,45 100,19

2009

103,27 101,03

100,33

99,55 100,11 100,43 100,32 100,32 100,51 100,94 100,14

2010

100,36 100,00

99,71

2011

99,89 100,03

2012

100,37 100,13

2013

99,87 100,22

2014

100,66 100,47

99,96 100,42 100,32 100,81 100,55 100,73 101,18 100,92 100,30


99,91

99,53

99,33 101,06 101,42 100,98 101,21 100,67


99,70

99,10 101,05 102,23 100,38 101,30


99,75

99,91 100,47 100,47 100,57 102,55 100,41 100,62 100,67 100,20 100,04
99,66

99,58 100,36 100,68 100,91 100,83 100,56 100,77 100,63 100,26

100,20 100,17 100,53 100,27 100,84 100,12 100,41 100,87


100,52 100,13
100,13

99,95

99,86

99,81

99,97 100,88 100,28 100,31 100,44 100,46 100,10 100,20


99,92

27

99,82 100,36 100,22 100,14 100,16 100,16 100,25

5.

INDICII PREURILOR DE CONSUM Evoluia lunar n anii 1991 2014


fa de decembrie anul precedent
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 2014
as against December of the previous year

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

decembrie anul precedent / December previous year = 100


TOTAL

1991

114,8

122,9

131,0

165,7

174,1

177,6

194,4

216,1

232,0

256,1

284,0

322,8

1992

119,5

134,4

147,9

154,8

173,5

180,9

186,6

192,9

212,5

232,8

264,3

299,2

1993

111,5

120,7

131,7

144,9

189,0

199,3

225,6

250,0

277,4

322,7

368,4

395,5

1994

104,9

111,1

120,3

127,5

133,9

137,4

139,5

142,0

147,5

154,1

158,4

161,7

1995

102,0

103,5

104,4

106,1

107,3

108,7

111,5

112,6

114,4

118,4

123,2

127,8

1996

101,2

103,1

104,9

106,9

112,7

113,8

122,4

127,0

130,1

134,5

142,2

156,9

1997

113,7

135,0

176,5

188,7

196,7

201,2

202,6

209,8

216,7

230,7

240,6

251,4

1998

104,9

112,4

116,6

119,8

122,5

124,1

125,7

126,5

130,0

135,0

137,6

140,6

1999

103,0

106,0

112,7

118,2

124,5

130,8

133,0

134,6

138,9

144,7

150,4

154,8

2000

104,3

106,6

108,5

113,7

115,7

119,0

124,1

126,4

129,9

133,5

137,3

140,7

2001

103,7

106,0

108,2

111,1

113,0

114,8

116,3

118,9

121,2

124,2

127,5

130,3

2002

102,3

103,5

103,9

106,0

108,0

109,3

109,8

110,7

111,4

113,2

116,1

117,8

2003

101,3

102,1

103,2

104,3

104,8

105,7

107,0

107,3

109,6

111,2

112,8

114,1

2004

101,1

101,7

102,2

102,8

103,1

103,7

105,1

105,6

106,6

107,9

108,6

109,3

2005

100,8

101,4

101,7

103,5

103,8

104,1

105,1

105,2

105,8

106,8

108,1

108,6

2006

101,03 101,27 101,48 101,91 102,52 102,67 102,78 102,71 102,76 102,98 104,10 104,87

2007

100,20 100,24 100,31 100,83 101,48 101,62 101,91 102,79 103,90 104,91 105,89 106,57

2008

100,86 101,57 102,25 102,78 103,28 103,57 104,28 104,19 104,61 105,72 106,06 106,30

2009

101,24 102,13 102,64 102,92 102,93 103,14 103,07 102,87 103,27 103,72 104,41 104,74

2010

101,68 101,88 102,10 102,46 102,61 102,77 105,42 105,66 106,25 106,83 107,39 107,96

2011

100,77 101,55 102,16 102,83 103,05 102,75 102,39 102,03 101,82 102,47 102,90 103,14

2012

100,36 101,00 101,42 101,49 101,69 101,65 102,25 102,77 103,98 104,28 104,32 104,95

2013

101,34 101,68 101,72 101,83 102,06 102,07 101,72 101,52 100,94 101,23 101,22 101,55

2014

100,85 101,18 101,21 101,48 101,44 101,17 101,12 100,81 100,93 101,12 100,93 100,83
decembrie anul precedent / December previous year = 100

Mrfuri alimentare

1991

108,5

113,0

127,5

202,2

204,3

200,9

222,6

260,9

279,0

305,7

332,4

387,7

Food goods

1992

121,7

136,8

147,6

156,7

182,2

190,3

192,3

195,4

219,0

242,6

278,1

319,7

1993

107,0

113,1

130,3

145,7

189,8

190,6

209,9

230,3

257,9

302,0

351,9

371,2

1994

103,9

111,1

123,3

130,7

137,9

139,4

140,2

140,8

147,8

155,1

160,1

164,3

1995

103,0

104,6

104,9

106,4

107,2

107,3

110,6

110,6

111,9

115,8

120,2

125,6

1996

101,1

103,0

104,5

107,0

114,5

115,2

121,3

123,7

126,6

131,1

138,7

155,2

1997

110,6

138,5

182,0

192,0

197,3

199,4

198,5

206,1

210,4

223,0

232,2

245,6

1998

104,5

112,5

115,3

117,8

118,6

118,5

117,4

116,3

119,3

121,3

123,4

126,5

1999

102,5

105,0

109,9

115,6

119,3

119,8

118,4

118,5

122,8

127,0

131,3

136,7

2000

106,8

110,0

112,7

115,2

117,4

121,8

128,1

129,6

133,5

137,6

141,5

145,8

2001

103,8

107,0

109,7

113,2

115,3

117,6

117,8

118,6

120,2

122,4

123,8

127,0

2002

102,5

103,2

103,7

106,1

108,5

110,1

109,0

109,3

109,4

110,4

112,8

115,8

2003

101,5

103,2

104,5

105,9

106,2

107,5

108,7

107,9

108,1

109,4

111,7

113,7

2004

100,4

101,2

101,9

102,2

102,2

102,6

103,4

103,6

104,3

105,2

106,2

107,4

2005

100,4

100,9

101,2

101,2

101,3

101,7

101,9

101,9

102,1

103,3

104,5

105,7

2006

100,32 100,87 101,29 101,75 101,83 101,37 100,11

2007

100,28 100,25 100,20 100,69 100,92 101,24 101,81 103,52 105,53 106,90 108,15 109,14

2008

100,80 101,18 101,74 102,81 103,35 103,68 102,98 103,19 103,53 104,71 105,47 106,02

2009

100,71 101,03 101,42 101,45 101,40 101,22 100,71

2010

100,43 100,67 100,84 100,86 100,77 100,71 102,64 103,03 103,87 104,73 105,65 106,45

2011

101,14 102,92 104,12 105,08 105,30 103,89 101,86 100,44

2012

100,32 101,53 102,18 102,07 102,09 101,96 102,10 102,78 105,11 105,20 105,51 106,21

2013

101,24 101,53 101,46 101,48 102,26 101,52

99,88

99,07

97,26

97,73

97,58

98,19

2014

100,86 101,16 101,04 100,98 100,86 100,11

99,81

98,91

99,08

99,62

99,35

99,59

28

99,26

99,64

98,60

99,48

98,65

99,92 101,07

99,63 100,04 100,38

99,25 100,05 100,59 100,95

5.

INDICII PREURILOR DE CONSUM Evoluia lunar n anii 1991 2014


fa de decembrie anul precedent - continuare
CONSUMER PRICE INDICES Monthly evolution in the years 1991 2014
as against December of the previous year - continued

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

decembrie anul precedent / December previous year = 100


Mrfuri nealimentare 1991

122,0

132,8

137,2

144,3

157,2

165,2

180,6

191,3

205,2

228,6

252,6

281,0

Non-food goods

1992

119,6

136,4

152,5

157,9

173,1

180,3

188,5

197,8

213,4

232,0

260,6

289,5

1993

117,6

131,5

135,6

147,0

194,9

212,1

241,9

273,2

303,4

354,2

394,2

428,6

1994

105,7

110,7

116,1

123,5

128,5

132,6

136,2

140,0

143,8

149,0

152,9

155,1

1995

101,1

102,4

103,4

105,5

106,6

108,6

110,7

112,4

114,2

118,0

122,9

126,5

1996

101,5

103,3

104,9

106,3

110,5

112,0

123,2

129,4

132,1

136,3

145,5

160,3

1997

117,1

131,5

167,7

181,0

192,5

197,1

200,5

206,0

212,5

225,4

234,6

242,6

1998

102,8

110,0

115,7

118,3

123,2

126,4

129,7

132,2

134,5

141,4

144,0

146,8

1999

102,5

106,0

115,3

119,6

123,7

132,7

136,1

139,1

143,2

148,3

156,2

160,2

2000

102,4

103,7

105,0

110,6

112,7

116,1

120,6

123,1

126,9

129,9

134,4

137,5

2001

102,2

103,5

105,4

108,0

109,9

111,2

113,4

117,8

120,6

123,7

129,6

131,4

2002

102,4

104,0

104,0

105,6

107,1

108,0

109,6

110,7

111,9

114,6

118,0

118,8

2003

101,1

101,9

102,9

103,5

104,2

104,8

106,4

107,0

111,8

112,9

113,7

114,3

2004

101,8

102,3

102,6

103,3

103,8

104,4

106,6

107,2

108,3

109,9

111,0

111,4

2005

101,3

101,3

101,6

105,3

105,5

105,4

107,2

107,5

108,3

108,3

109,6

109,8

2006

101,88 102,04 102,15 102,54 103,77 104,24 105,44 105,77 106,02 106,09 107,40 108,33

2007

99,80

99,77

99,90 100,74 101,07 101,15 101,60 101,68 101,87 102,57 103,20 103,60

2008

100,37 101,45 102,13 102,60 103,08 103,37 105,76 105,76 105,96 106,51 106,46 105,96

2009

100,83 102,15 102,84 103,67 103,70 104,14 104,29 104,64 105,47 105,96 107,14 107,72

2010

103,20 103,45 103,84 104,42 104,63 104,80 108,03 108,07 108,44 108,75 109,16 109,76

2011

100,83 101,10 101,62 102,50 102,66 102,86 103,31 103,33 103,58 104,06 104,31 104,45

2012

100,40 100,80 101,12 101,29 101,50 101,40 102,25 102,80 103,44 103,66 103,56 104,48

2013

102,04 102,47 102,40 102,57 102,45 102,72 103,21 103,30 103,34 103,40 103,46 103,62

2014

100,92 101,22 101,32 102,00 102,05 102,13 102,12

102,06 102,13 102,05 101,77 101,25

decembrie anul precedent / December previous year = 100


Servicii

1991

104,4

112,8

116,7

138,3

148,8

154,3

163,9

178,9

194,4

214,2

254,9

285,4

Services

1992

112,3

120,9

135,1

139,6

147,2

152,7

163,1

171,0

189,3

205,1

231,5

262,7

1993

109,8

115,2

125,1

134,9

167,0

191,8

233,9

251,4

268,8

300,7

349,1

382,8

1994

106,1

112,5

121,5

128,9

136,2

145,2

148,1

153,7

159,4

167,1

170,8

174,1

1995

101,1

102,7

106,4

107,4

110,1

114,5

117,6

121,0

124,6

130,1

136,4

140,4

1996

100,8

103,0

106,3

108,3

112,5

114,2

123,8

132,1

136,6

141,3

145,5

153,6

1997

114,4

133,6

184,9

202,0

208,7

222,5

226,1

236,9

255,2

279,3

293,6

303,9

1998

111,6

118,6

123,1

130,1

133,0

135,1

141,2

143,8

151,2

161,1

164,8

168,2

1999

106,0

108,8

114,3

122,0

141,7

158,5

168,0

170,7

175,6

187,6

192,3

194,7

2000

103,3

105,4

107,2

116,8

118,5

119,4

123,1

126,4

129,0

132,9

134,9

137,1

2001

107,0

109,6

111,1

112,8

114,3

116,0

119,3

122,3

125,3

130,0

132,4

136,2

2002

101,7

103,1

104,2

106,9

108,8

110,2

112,4

114,6

115,6

117,5

120,4

121,0

2003

101,1

99,8

100,6

102,2

102,9

103,4

104,0

106,2

107,7

111,9

113,7

115,0

2004

101,2

101,7

102,2

103,2

103,8

105,1

105,4

106,9

108,4

109,9

109,1

108,7

2005

100,6

103,1

103,3

104,9

105,9

107,0

107,8

107,8

109,1

111,5

112,8

113,1

2006

100,59 100,30 100,26 100,68 101,00 101,82 102,38 103,13 104,35 105,31 105,62 105,12

2007

101,04 101,42 101,58 101,38 103,72 103,63 102,94 104,03 105,51 106,54 107,83 108,55

2008

102,12 102,64 103,58 103,12 103,58 103,78 103,47 102,54 103,62 105,93 106,33 107,71

2009

103,27 104,33 104,67 104,20 104,31 104,76 105,10 105,44 105,98 106,98 107,13 106,86

2010

100,36 100,36 100,27 100,74 101,21 101,79 104,39 104,82 105,47 106,18 106,39 106,43

2011
2012

99,89

99,92

99,58

99,16

99,52 100,20 101,11 101,95 102,52 103,31 103,96 104,23

100,37 100,50 100,70 100,87 101,40 101,67 102,52 102,64 103,06 103,96 103,81 103,61

2013

99,87 100,09 100,61 100,74 100,71 101,60 101,88 102,20 102,65 103,12 103,22 103,43

2014

100,66 101,13 101,26 101,21 101,13 100,95 101,31 101,53 101,67 101,83 101,99 102,25

29

INDICII PREURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MRFURI I SERVICII

6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES

Mrfuri / servicii

TOTAL
Mrfuri alimentare

Decembrie 2014 n % fa de:

Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient

Noiembrie

Decembrie

November

December

2014

2013

10000

99,90

100,83

3764

100,24

99,59

December 2014 in % as against:

din care:
Produse de morrit i panificaie

TOTAL
Food goods
of which:

794

100,03

100,54

din care:
Produse de morrit

Goods / services

Milling and baking products


of which:

51

99,99

99,22

Fin

32

100,03

98,96

Mlai

19

99,93

99,62

din care:

Milling products
of which:
Flour
Maize flour

Pine, produse de franzelrie,

Bread, loafy products,

specialiti, subproduse gru,

specialties, wheat,

porumb, secar

649

100,01

100,55

din care:
Pine

maize, rye subproducts


of which:

573

100,00

100,46

Bread

Produse de franzelrie

21

100,02

100,82

Loafy products

Specialiti de panificaie

30

100,12

101,30

Baking specialties

346

103,42

93,87

Legume i conserve de legume


din care:

of which:

Fasole boabe i alte

Bean and other

leguminoase

22

98,20

105,09

Cartofi

60

102,79

64,18

Alte legume i conserve


de legume
Fructe i conserve din fructe

198

105,73

104,55

235

96,80

98,53

124

100,50

100,02

Citrice i alte fructe meridionale

105

92,44

96,57

Conserve din fructe

99,99

101,62

Ulei, slnin, grsimi

153

99,53

93,39

din care:

vegetables
Fruit and tinned fruit

Fresh fruit
Citrus and other southern fruit
Tinned fruit
Edible oil, bacon, fats
of which:

130

99,62

92,15

Edible oil

21

99,98

100,60

Margarine

Carne, preparate din carne i


conserve din carne

Potatoes

of which:

Fructe proaspete

Margarin

leguminous

Other vegetables and tinned

din care:

Ulei comestibil

Vegetables and tinned vegetables

Meat, tinned meat and


879

99,94

100,83

din care:

meat products
of which:

Carne de bovine

77

100,04

101,19

Beef

Carne de porcine

228

99,87

100,14

Pork

Carne de pasre

237

99,94

100,50

Poultry

Preparate din carne

274

100,04

101,29

Meat products

Conserve din carne

15

100,05

101,01

Tinned meat

30

INDICII PREURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MRFURI I SERVICII - continuare

6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued

Mrfuri / servicii

Pete i conserve din pete

Decembrie 2014 n % fa de:

Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient

Noiembrie

Decembrie

November

December

2014

2013

135

100,06

101,61

December 2014 in % as against:

din care:
Pete proaspt i congelat

Lapte i produse lactate

96

100,06

101,54

100,01

101,67

548

100,10

101,30

Brnz total

268

100,08

101,29

Milk and dairy products

Milk total
of which:

43

100,07

100,97

133

100,17

100,85

din care:

Cow milk
Cheese total
of which:

Brnz de vac (telemea)

74

100,16

100,76

Brnz de oaie (telemea)

42

100,18

100,79

Unt

21

100,18

100,94

Ou

73

105,52

106,14

Zahr, produse zaharoase i


miere de albine

other fish products

of which:

din care:
Lapte de vac

Fresh and frozen fish


Tinned fish and

din care:
Lapte total

Fish and tinned fish


of which:

Conserve din pete i alte


produse din pete

Goods / services

Cow cheese (cottage-cheese)


Sheep cheese (cottage-cheese)
Butter
Eggs
Sugar, confectioneries and

177

100,05

94,32

Zahr

76

100,01

81,96

Sugar

Miere de albine

18

100,20

108,18

Honey

114

100,19

101,05

din care:

Cacao i cafea

of which:

din care:
Cafea
Buturi alcoolice

111

100,20

101,04

116

100,11

101,78

Bere
Alte produse alimentare
Mrfuri nealimentare

25

100,01

101,30

Wine
Plum brandy, brandy and

18

100,08

102,67

other alcoholic beverages

71

100,16

101,71

194

100,01

100,93

Other food goods

4385

99,49

101,25

Non food goods

din care:

Beer

of which:

mbrcminte,articole de
galanterie, mercerie, pasmanterie

Coffee
Alcoholic beverages
of which:

uic, rachiuri i alte buturi


alcoolice

Cocoa and coffee


of which:

din care:
Vin

honey

Clothing, hosiery, small wares


350

100,10

101,80

esturi

100,08

101,64

Fabrics

Confecii

252

100,10

101,70

Wearing apparel

Tricotaje

77

100,11

102,03

Knitwear

din care:

articles, trimmings
of which:

31

INDICII PREURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MRFURI I SERVICII - continuare

6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued

Mrfuri / servicii

Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient

Decembrie 2014 n % fa de:


December 2014 in % as against:
Noiembrie

Decembrie

November

December

2014

2013

Articole de galanterie,
pasmanterie i mercerie
nclminte

Hosiery, small
10

100,15

102,30

249

100,24

102,52

din care:
nclminte din piele
Produse de uz casnic, mobil

Goods / services

wares trimmings
Footwear
of which:

146

100,31

102,70

147

100,21

101,85

din care:

Upper leather footwear


Household appliances, furniture
of which:

Mobil

25

100,05

101,97

Furniture

Frigidere i congelatoare

13

100,11

101,55

Refrigerators and freezers

Maini de splat

11

100,26

101,46

Washing machines

100,21

102,03

for liquid oil gas

27

100,24

102,11

Household items

254

100,14

101,21

Maini de aragaz,
butelii
Articole de menaj
Articole chimice

Cooking stoves and cylinders

din care:
Lacuri i vopsele
Detergeni
Spun de rufe
Produse cultural - sportive

of which:
9

100,06

101,32

Varnishes and paints

170

100,13

101,00

Detergents

100,18

101,27

Linen soap

220

100,15

101,73

din care:
Cri, ziare, reviste

98

100,05

102,76

56

100,15

101,40

66

100,30

100,44

sportive items
Cars, auto and bike accessories

Articole de igien,

cosmetice i medicale

Books, newspapers, magazines


Watches, audio-video apparatus,

Autoturisme, accesorii i
piese de schimb auto, velo

Cultural-sports products
of which:

Ceasuri, aparate audio - video,


articole sportive

Chemicals

and spare parts


Hygienic,

653

100,07

100,89

din care:

cosmetic and medical articles


of which:

Articole de igien, cosmetice

256

100,14

101,61

Hygienic, cosmetic articles

Articole medicale

397

100,02

100,41

Medical articles

din care:
Medicamente

of which:
378

100,01

100,34

Combustibili

829

97,03

98,15

Tutun, igri

627

100,05

107,25

987

99,81

99,41

Energie electric, gaze


i nclzire central

Fuels
Tobacco, cigarettes
Electric energy, gas

din care:
Energie electric

Medicines

and central heating


of which:

535

100,00

32

97,71

Electric energy

INDICII PREURILOR DE CONSUM PE PRINCIPALELE MRFURI I SERVICII - continuare

6. CONSUMER PRICE INDICES BY MAIN GOODS AND SERVICES - continued

Decembrie 2014 n % fa de:

Coeficient
de
ponderare
Weighting
coefficient

Noiembrie

Decembrie

November

December

2014

2013

Gaze

335

99,45

102,61

Energie termic

117

100,00

98,32

69

100,23

101,69

1851

100,25

102,25

Mrfuri / servicii

Alte mrfuri nealimentare


Servicii

December 2014 in % as against:

din care:

Gas
Heat energy
Other non - food products
Services
of which:

Confecionat i reparat
mbrcminte i nclminte

Goods / services

Making and repairing clothing


18

100,10

101,98

and footwear

Chirie

112

100,03

101,99

Rent

Ap, canal, salubritate

298

100,10

103,80

Water, sewerage, sanitation

Cinematografe, teatre, muzee,

Cinemas, theatres, museums,

cheltuieli cu nvmntul

expenditures for education

i turismul

207

100,26

102,49

Reparaii auto, electronice i


lucrri foto
ngrijire medical

and tourism
Motor and electronic repairs

14

100,20

102,59

and photo works

100

100,61

104,98

Medical care

Igien i cosmetic

48

100,13

103,29

Hygiene and cosmetics

Transport urban

84

100,02

100,66

Urban transport

Transport interurban

96

100,04

101,50

Interurban transport

din care:

of which:

C.F.R.

100,00

100,00

Railway

Rutier

11

100,18

102,56

Road

Abonamente auto

56

100,00

101,56

Motor - subscriptions

100,71

99,93

656

100,54

100,51

Aerian
Pot i telecomunicaii
din care:
Servicii potale

of which:
3

100,00

105,49

Telefon

464

100,71

99,92

Abonament radio, televiziune

189

100,15

101,83

Restaurante, cafenele,
cantine

Air
Mail and telecommunications

Post services
Telephone
Radio - TV subscription
Restaurants, cafes,

107

100,07

102,87

industrial

20

100,09

103,87

nature

Alte servicii

91

99,62

105,69

Other services

Alte servicii cu caracter

Other services of industrial

din care:

of which:

Plata cazrii n uniti


hoteliere

canteens

Payment of accommodation
1

100,03

33

101,96

in hotel units

7.

INDICII ARMONIZAI AI PREURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MRFURI I SERVICII


CONFORM CLASIFICRII COICOP 1)
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION 1)
2005 = 100

Cod

Mrfuri i servicii

TOTAL
Alimente i buturi
nealcoolice
Alimente
Produse de morrit i panificaie
Carne, preparate i conserve
din carne
Pete i conserve din pete
Lapte, brnz i ou
Uleiuri i grsimi
Fructe
Legume inclusiv cartofi i
alte rdcinoase
Zahr, dulcea, miere, siropuri,
ciocolat i altele
Alte mrfuri alimentare
Buturi nealcoolice
Cafea, ceai i cacao
Ap mineral, buturi nealcoolice
i sucuri

2014

2014

2013
Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

December

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

152,77

154,01

154,80

154,90

155,41

155,36

154,85

154,83

154,27

154,45

154,81

154,50

154,35

137,81
138,57
129,12

139,36
140,19
129,25

139,97
140,83
129,31

139,80
140,64
129,32

139,64
140,47
129,42

139,45
140,28
129,45

138,10
138,86
129,48

137,57
138,29
129,55

135,87
136,51
129,57

136,03
136,67
129,65

137,08
137,76
129,72

136,63
137,28
129,75

137,13
137,80
129,77

127,20
124,52
151,09
159,64
129,58

127,34
124,91
151,43
159,44
131,66

127,48
125,22
151,65
157,26
133,42

127,56
125,39
150,37
156,48
135,05

127,72
125,63
150,12
155,37
137,04

127,82
125,81
149,13
154,12
140,95

127,93
125,92
148,33
153,23
139,78

128,00
125,87
148,62
152,93
137,64

128,10
126,07
149,12
152,49
133,34

128,24
126,35
149,74
152,14
139,59

128,32
126,42
151,22
151,65
137,57

128,36
126,45
152,80
151,03
131,87

128,29
126,53
153,98
150,45
127,61

155,00

165,21

168,90

168,08

165,76

163,56

154,24

150,56

138,37

135,19

142,59

140,09

145,06

151,11
126,71
125,57
123,32

151,31
127,14
125,73
123,48

150,89
127,43
125,78
123,45

150,59
127,53
125,90
123,56

150,09
127,77
125,88
123,61

149,02
127,87
125,92
123,64

148,35
128,00
125,94
123,67

147,90
128,10
126,07
123,84

147,57
128,13
126,14
123,93

147,18
128,26
126,33
124,12

147,16
128,33
126,51
124,39

146,72
128,39
126,60
124,42

146,81
128,42
126,73
124,67

Goods / services

Code

127,38

127,54

127,67

127,79

127,72

127,77

127,76

127,85

127,91

128,08

128,15

128,31

128,32

TOTAL
Food and non-alcoholic
beverages
Food
Bread and cereals
Meat, tinned meat and meat
products
Fish and tinned fish
Milk, cheese and eggs
Oils and fats
Fruit
Vegetables including potatoes and
other root crops
Sugar, jam, honey, syrups,
chocolate and confectioneries
Food products n.e.c.
Non-alcoholic beverages
Coffee, tea and cocoa
Mineral waters, soft drinks,
fruit and vegetable juices

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

Buturi alcoolice i tutun


Buturi alcoolice
Buturi spirtoase
Vin
Bere
Tutun

298,80
126,97
137,08
125,91
123,23
368,66

305,59
127,69
138,06
126,51
123,86
379,67

307,84
128,10
138,61
126,90
124,19
383,12

308,26
128,22
138,88
126,91
124,29
383,69

312,36
128,53
139,31
127,01
124,66
390,49

313,14
128,70
139,48
127,03
124,92
391,66

313,41
128,79
139,62
127,09
124,99
392,02

314,49
128,85
139,78
127,11
125,00
393,84

314,83
128,93
139,91
127,20
125,05
394,32

315,13
128,99
140,14
127,24
125,02
394,78

315,44
129,20
140,41
127,51
125,15
395,07

315,56
129,29
140,63
127,63
125,14
395,17

315,76
129,41
140,74
127,64
125,34
395,38

Alcoholic beverages and tobacco


Alcoholic beverages
Spirits
Wine
Beer
Tobacco

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

3.
3.1.

mbrcminte i nclminte
esturi pentru mbrcminte,
articole de mbrcminte i
accesorii (inclusiv reparaii)
esturi pentru mbrcminte
mbrcminte
Alte articole de mbrcminte
i accesorii
Curtorie, reparaii de
mbrcminte
nclminte (inclusiv reparaii)

122,74

122,80

123,04

123,34

123,51

123,71

123,90

123,98

124,02

124,30

124,73

125,10

125,30

Clothing and footwear

3.

121,87
119,94
121,61

121,94
119,94
121,67

122,23
120,37
121,87

122,49
120,51
122,10

122,65
120,63
122,27

122,82
120,86
122,44

122,94
121,09
122,57

123,02
121,16
122,64

123,07
121,23
122,68

123,33
121,44
122,96

123,69
121,62
123,32

123,97
121,81
123,64

124,12
121,92
123,77

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

120,21

120,30

120,95

121,29

121,41

121,57

121,67

121,81

121,91

122,10

122,46

122,68

122,90

141,58
124,15

141,66
124,17

142,32
124,34

142,85
124,69

142,86
124,89

142,99
125,14

142,99
125,46

143,10
125,55

143,18
125,57

143,28
125,88

143,54
126,46

143,57
126,98

143,68
127,28

Clothing (including repairs)


Clothing materials
Garments
Other articles of clothing and
clothing accessories
Cleaning, repair of
clothing
Footwear (including repairs)
Housing, water,
electricity, gas
and other fuels
Rents
Maintenance and repair of
the dwelling
Materials for the maintenance and
repair of the dwelling
Services for the maintenance and
repair of the dwelling
Water supply and miscellaneous
services relating to the dwelling
Electricity, gas and
other fuels
Electricity
Gas
Liquid fuels
Solid fuels
Heat energy, hot
water

4.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
4.

4.1.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.

1)
1)

ntreinerea locuinei, ap,


electricitate, gaze i ali
combustibili
Chirii
ntreinerea i repararea
locuinei
Materiale pentru ntreinerea i
repararea locuinei
Servicii pentru ntreinerea i
repararea locuinei
Furnizarea apei i alte servicii
referitoare la locuin
Electricitate, gaze i ali
combustibili
Electricitate
Gaze naturale
Combustibil lichid
Combustibili solizi
Energie termic i ap cald
menajer

193,73
252,63

195,02
254,10

195,44
255,86

195,53
256,26

195,06
255,73

195,09
255,13

195,06
255,14

195,17
256,18

195,31
256,17

195,71
257,12

195,87
257,18

195,68
257,58

195,79
257,67

124,17

124,27

125,24

125,54

125,62

125,84

126,01

126,14

126,26

126,45

126,68

126,81

126,93

119,35

119,44

119,73

119,93

119,99

120,13

120,23

120,34

120,42

120,53

120,72

120,86

120,98

131,80

131,94

134,32

134,85

134,95

135,35

135,64

135,82

136,03

136,38

136,68

136,78

136,91

327,26

331,67

332,43

332,91

334,03

334,47

334,46

338,11

339,37

340,31

340,46

340,72

341,11

179,67
165,76
198,58
160,63
146,27

180,69
167,19
200,43
160,63
146,27

180,77
167,19
199,85
160,88
147,03

180,70
167,19
199,38
161,23
147,20

179,84
165,55
198,25
161,63
147,15

179,81
165,55
198,13
161,24
147,15

179,71
165,55
197,54
161,27
147,34

179,11
161,96
199,74
161,27
147,42

179,08
161,96
199,57
161,28
147,48

179,38
161,96
199,86
161,28
148,15

179,53
161,96
200,50
161,25
148,19

179,13
161,96
200,50
161,43
148,49

179,18
161,96
199,78
161,43
149,28

240,67

241,20

241,20

241,26

241,19

241,19

241,19

241,19

241,19

241,31

241,05

236,72

236,68

Grupare utilizat la Oficiul de Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT).


Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).

34

35

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

3.1.4.
3.2.

4.1.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.

7.

INDICII ARMONIZAI AI PREURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MRFURI I SERVICII


CONFORM CLASIFICRII COICOP 1) - continuare
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION 1) - continued
2005 = 100
2014

2013
Cod

5.

5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.

5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.

Mrfuri i servicii

Mobilier, echipament casnic


i produse pentru
ntreinerea locuinei
Mobil, obiecte de mobilier i
decoraiuni, covoare i mochete,
reparaii de mobilier
Mobil i obiecte de mobilier
Covoare i mochete
Reparaii
de mobilier
Materiale textile pentru
gospodrie
Aparate pentru nclzit i gtit,
frigidere, congelatoare
i altele (inclusiv
reparaii)
Frigidere, congelatoare, maini de
splat, de cusut, aspiratoare,
aragaze
Alte aparate electrocasnice
Reparaii ale aparatelor
de uz gospodresc
Articole din sticl, porelan, ustensile
gospodreti
Unelte i accesorii pentru
cas i grdin
Bunuri i servicii pentru
ntreinerea curent a casei
Bunuri cu durat limitat de via
Servicii casnice i de ntreinere
a locuinei

2014

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

December

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

117,38

117,48

117,87

118,06

118,13

118,26

118,36

118,51

118,62

118,75

118,94

119,09

119,27

Goods / services

Code

5.

108,21
112,47

108,25
112,66

108,47
112,88

108,69
113,08

108,77
113,21

108,91
113,29

108,98
113,44

109,13
113,53

109,22
113,68

109,34
113,70

109,55
113,83

109,73
113,88

109,94
114,34

121,24

121,32

122,41

122,57

122,84

122,96

123,15

123,35

123,42

123,68

123,79

123,92

123,99

118,53

118,70

119,24

119,56

119,71

119,87

120,00

120,10

120,22

120,38

120,67

120,84

121,11

117,98

118,21

118,44

118,80

118,89

119,00

119,17

119,21

119,29

119,37

119,55

119,74

119,79

121,07
119,52

121,18
119,63

121,53
119,92

121,56
119,95

121,62
120,00

121,74
120,07

121,83
120,17

122,02
120,33

122,15
120,44

122,26
120,54

122,44
120,72

122,57
120,83

122,75
121,01

156,08

156,34

157,75

157,84

158,09

159,27

159,27

160,21

160,40

160,93

161,22

161,66

161,87

Furnishings, household equipment


and routine maintenance
of the house
Furniture, furnishings and
decorations, carpets and other floor
coverings and repairs
Furniture and furnishings
Carpets and other floor coverings
Repair of furniture, furnishings and
floor coverings
Household
textiles
Heating and cooking appliances,
refrigerators,washing machines and similar
major household appliances (including
fittings and repairs)
Major household appliances
whether electric
or not
Small electric household appliances
Repair of household
appliances
Glassware, tableware and household
utensils
Tools and equipment for house
and garden
Goods and services for routine
household maintenance
Non-durable household goods
Domestic services and home care
services

116,54
116,42
115,54

116,62
116,49
115,60

117,18
117,11
116,01

117,68
117,66
116,33

117,70
117,67
116,37

117,85
117,81
116,56

117,91
117,86
116,60

118,00
117,98
116,62

118,09
118,10
116,63

118,30
118,31
116,81

118,44
118,46
116,93

118,57
118,58
117,13

118,72
118,65
117,47

130,39

130,60

131,04

131,74

131,90

132,18

132,39

132,30

132,43

132,81

132,96

133,02

133,13

117,41

117,48

118,03

118,28

118,39

118,50

118,73

118,83

118,94

119,11

119,44

119,64

119,77

109,45

109,51

109,81

110,02

110,12

110,25

110,34

110,49

110,58

110,70

110,89

111,05

111,28

5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.

5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.

6.

Sntate

112,09

112,15

113,00

113,24

113,34

113,47

113,51

113,62

113,76

114,04

114,14

114,25

114,51

Health

6.

7.
7.1.
7.1.1.
7.1.3.
7.2.

Transport
Cumprri autovehicule
Autoturisme noi
Biciclete
Operaiuni legate de mijloacele de
transport personal
Pri componente i accesorii
Combustibili i lubrifiani
ntreinere i reparaii
Alte servicii legate de mijloacele
de transport personal
Servicii de transport
Transport de pasageri pe calea
ferat, inclusiv tramvai i metrou
Transport auto de pasageri
Transport aerian de pasageri
Transport fluvial de
pasageri
Alte cheltuieli legate de serviciile
de transport

163,57
118,75
118,29
115,96

165,34
119,74
119,30
116,31

166,03
119,35
118,90
116,30

166,31
119,56
119,10
116,58

170,49
118,84
118,37
116,50

170,05
118,30
117,82
116,61

170,28
117,60
117,10
116,51

170,58
117,90
117,41
116,67

169,96
118,06
117,57
116,72

169,71
117,91
117,41
116,87

168,16
117,93
117,43
116,96

165,92
118,21
117,71
117,12

161,92
118,75
118,25
117,27

7.
7.1.
7.1.1.
7.1.3.
7.2.

165,83
120,64
169,10
146,12

168,33
120,82
172,43
146,24

169,65
121,18
173,94
147,53

169,99
121,32
174,31
147,89

177,62
121,35
184,68
147,95

177,08
121,49
183,85
148,52

177,81
121,53
184,80
148,67

178,19
121,58
185,27
148,97

176,95
121,69
183,53
149,14

176,47
121,70
182,85
149,25

173,64
121,80
178,95
149,46

169,49
121,92
173,23
149,64

162,00
121,99
162,97
149,95

145,78
164,05

145,94
164,52

147,56
164,76

147,99
164,89

148,13
165,43

148,27
165,42

148,30
165,49

148,31
165,52

148,63
165,60

149,01
165,87

148,99
165,91

149,12
165,91

149,08
166,01

198,99
157,35
138,69

199,00
157,88
140,51

199,00
158,09
139,55

199,00
158,23
139,62

199,00
158,95
138,67

199,00
158,91
137,53

199,00
159,05
136,58

199,00
159,06
137,07

199,00
159,09
137,52

199,00
159,49
137,05

199,00
159,55
137,20

199,00
159,52
137,61

199,00
159,56
138,60

175,13

175,13

175,13

175,13

175,13

175,13

175,13

175,13

175,13

175,13

175,13

175,13

175,13

129,65

129,90

130,94

131,12

131,67

132,18

132,18

132,25

132,60

132,60

132,60

132,60

132,93

Transport
Purchase of vehicles
New motor cars
Bicycles
Operation of personal transport
equipment
Spare parts and accessories
Fuels and lubricants
Maintenance and repairs
Other services related to personal
transport equipment
Transport services
Passenger transport
by railway
Passenger transport by road
Passenger transport by air
Passenger transport by
inland waterway
Other purchased transport
services

126,84
144,36
126,79

128,37
152,87
128,23

127,63
152,87
127,47

127,69
152,87
127,54

126,94
152,87
126,78

126,07
152,87
125,89

125,34
152,87
125,15

125,74
152,87
125,55

126,09
152,87
125,91

125,74
152,87
125,55

125,89
152,87
125,70

126,23
152,87
126,05

127,05
152,87
126,88

Communications
Postal services
Telephone and telefax services

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.6.
8.
8.1.
8.3.
1)
1)

Comunicaii
Servicii potale
Servicii telefonice i telegrafice

Grupare utilizat la Oficiul de Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT).


Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).

36

37

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.6.
8.
8.1.
8.3

7.

INDICII ARMONIZAI AI PREURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MRFURI I SERVICII


CONFORM CLASIFICRII COICOP 1) - continuare
HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES
ACCORDING TO THE COICOP CLASSIFICATION 1) - continued
2005 = 100

Cod

Mrfuri i servicii

2014

2014

2013
Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

December

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

128,30

128,65

129,21

129,43

129,49

129,81

129,90

130,03

130,27

130,44

130,59

130,78

131,07

Goods / services

Code

Recreation and culture

9.
9.1.

9.

Odihn, recreere i cultur

9.1.

Echipament audio-vizual, fotografic

9.1.1.

Echipament pentru recepionarea,

Equipment for the reception,

nregistrarea i reproducerea

recording and reproduction of

i de procesare a informaiilor

imaginilor i sunetelor
9.1.2.

89,01

89,18

89,37

89,43

89,38

89,51

89,52

89,62

89,76

89,73

89,79

89,93

90,06

95,05

95,15

95,13

95,18

95,08

95,04

95,01

94,99

94,94

94,92

95,01

94,98

94,95

104,46

104,61

104,56

104,63

104,66

104,72

104,69

104,72

104,72

105,02

105,33

105,63

105,69

71,02

71,39

71,08

70,93

70,78

71,19

71,28

71,57

72,08

71,79

71,73

72,18

72,61

108,15

108,33

108,48

108,69

108,67

108,72

108,79

108,85

108,83

108,92

109,11

109,24

109,37

Echipament fotografic i
instrumente optice

9.1.3.

Audio-visual, photographic and

9.1.1.

sound and pictures


Photographic and cinematographical

Echipament de procesare
a informaiilor

information processing equipment

9.1.2.

equipment and optical instruments


Information processing

9.1.3.

equipment

9.1.4.

Suporturi de nregistrare

Recording media

9.1.4.

9.1.5.

Repararea echipamentului

Repair of audio-visual, photographic

9.1.5.

audio-vizual, fotografic i de

and information

procesare a informaiilor
9.2.

pentru recreere i cultur


9.3.

121,02

121,09

122,48

122,87

123,02

123,12

123,11

123,20

123,30

123,48

123,60

123,60

123,69

processing equipment

115,41

115,49

115,71

115,88

116,03

116,03

116,04

116,07

116,16

116,20

116,41

116,54

116,92

recreation and culture

Alte bunuri de folosin ndelungat

Other major durable goods for

Alte articole i echipamente

Other recreational items

pentru recreere, grdinrit

and equipment, gardens

9.2.
9.3.

i animale de cas

120,74

121,21

121,92

122,56

122,62

122,29

122,20

121,52

121,74

122,09

122,27

122,72

123,29

and pets

9.3.1.

Jocuri i jucrii

119,65

119,90

120,23

120,51

120,71

120,78

120,94

121,15

121,30

121,63

121,93

122,14

122,23

Games and toys

9.3.1.

9.3.2.

Echipament pentru sport, camping

Equipment for sport, camping

9.3.2.

i recreere n aer liber

112,06

112,23

112,45

112,75

112,87

113,06

113,15

113,17

113,36

113,43

113,55

113,80

113,95

and open air recreation

9.3.3.

Grdinrit, plante i flori

124,01

124,77

125,70

126,66

126,61

125,79

125,44

123,86

124,19

124,72

124,88

125,51

126,57

Gardens, plants and flowers

9.3.3.

9.4.

Servicii culturale i de recreere

119,27

119,46

120,23

120,38

120,45

120,74

120,85

120,97

121,34

121,45

121,66

121,81

121,99

Recreational and cultural services

9.4.

9.4.1.

Servicii sportive i de recreere

129,78

129,87

131,02

131,23

131,36

131,72

131,79

131,96

132,11

132,31

132,55

132,66

132,95

Recreational and sporting services

9.4.1.

9.4.2.

Servicii culturale

118,32

118,54

119,21

119,36

119,41

119,69

119,80

119,92

120,35

120,43

120,64

120,80

120,96

Cultural services

9.4.2.

9.5.

Ziare, cri i produse de papetrie

177,35

178,38

178,63

179,14

179,17

180,34

180,41

180,46

180,50

181,22

181,57

181,74

181,84

Newspaper, books and stationery

9.5.

9.6.

Excursii

129,14

129,55

130,09

130,15

130,43

131,01

131,33

132,16

132,22

132,39

132,25

132,42

133,09

Package holidays

9.6.

10.

Educaie

164,74

164,99

165,87

165,99

166,07

166,11

166,14

166,14

166,14

166,86

168,78

168,83

169,14

Education

10.

11.

Restaurante i hoteluri

147,62

147,81

148,98

149,37

149,49

149,59

149,71

149,78

149,92

150,58

151,21

151,42

151,49

Restaurants and hotels

11.

11.1.

Servicii de alimentaie public

138,70

138,91

140,61

140,99

141,16

141,32

141,41

141,53

141,73

142,19

142,48

142,67

142,78

Catering services

11.1.

11.1.1. Restaurante i cafenele

133,67

133,89

135,77

136,14

136,28

136,46

136,57

136,68

136,92

137,27

137,45

137,67

137,80

Restaurants and cafes

11.1.1

11.1.2. Cantine

155,74

155,87

156,50

156,89

157,21

157,21

157,21

157,34

157,37

158,36

159,24

159,24

159,24

Canteens

11.1.2

11.2.

162,35

162,50

162,80

163,21

163,25

163,25

163,41

163,42

163,42

164,44

165,62

165,86

165,86

Accommodation services

11.2.

Cazare n uniti hoteliere

12.

Diverse bunuri i servicii

142,04

142,13

147,16

147,43

147,46

148,28

147,06

147,36

147,47

148,01

148,46

149,16

148,81

Miscellaneous goods and services

12.

12.1.

ngrijire personal

125,29

125,49

126,14

126,41

126,58

126,74

126,85

126,97

127,09

127,20

127,39

127,59

127,76

Personal care

12.1.

Hairdressing salons and personal

12.1.1

12.1.1. Coafur, frizerie


150,23

150,54

152,74

153,17

153,49

153,78

153,92

154,09

154,17

154,34

154,54

154,97

155,16

119,30

119,24

119,64

120,02

120,10

120,29

120,33

120,30

120,51

120,73

120,67

120,60

120,47

pentru ngrijire personal

121,68

121,87

122,16

122,40

122,53

122,67

122,77

122,88

123,03

123,12

123,31

123,46

123,64

12.3.

Obiecte personale

156,09

156,11

156,75

157,17

157,33

157,55

157,82

158,05

158,18

158,52

158,88

159,31

159,60

Personal effects n.e.c.

12.3.

12.7.

Alte servicii

130,12

130,14

130,93

131,03

131,08

131,20

128,39

128,40

128,41

128,48

128,57

128,62

128,63

Other services n.e.c.

12.7.

i cosmetic

Electric appliances

12.1.2. Echipamente electrice pentru


ngrijire personal

1)

Grupare utilizat la Oficiul de Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT)


Groups used by the European Union Statistical Office (EUROSTAT).

38

39

12.1.2

for personal care


Appliances, articles and products

12.1.3. Alte aparate, articole i produse

1)

grooming establishments

12.1.3

for personal care

INDICII PREURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE

8. PRICE INDICES FOR THE MAIN AGRICULTURAL PRODUCTS

2010 = 100
Produsul

Anii

TOTAL

2013
2014

PRODUSE VEGETALE
Gru
Orz i orzoaic
Porumb boabe
Fasole boabe
Floarea soarelui
Soia
Cartofi
Varz de toamn
Ceap uscat
Morcovi
Mere de mas
Pere de mas

PRODUSE ANIMALE
Carne de bovine n greutate vie
Carne de porcine n greutate vie
Carne de ovine n greutate vie
Carne de pasre n greutate vie
Ou pentru consum
Lapte de vac
Miere de albine

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

January

February

March

April

May

148,63

145,90

142,05

141,83

168,01

123,34

125,16

125,29

126,60

149,98

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

June

July

August

September

October

November

December

148,31

129,93

120,15

123,64

126,25

112,80

122,73 2013

127,44

117,41

108,63

113,61

110,09

105,30

113,34 2014

Iunie

Years Product

2013

159,27

156,64

151,01

152,92

192,36

159,18

132,93

120,29

124,21

127,05

109,00

121,32 2013

2014

123,84

126,55

127,07

130,43

165,56

129,74

116,63

105,70

111,86

106,77

99,29

108,80 2014

2013

189,40

182,11

172,06

172,08

161,74

136,95

127,45

121,87

119,66

126,23

134,34

139,16 2013

2014

143,64

144,58

140,16

145,70

141,33

135,83

126,12

122,11

119,93

119,78

130,24

136,86 2014

2013

176,97

179,18

176,98

179,78

184,60

186,77

160,30

169,16

150,35

138,02

134,49

134,73 2013

2014

135,64

137,50

138,62

141,89

143,21

149,70

149,70

136,67

135,14

126,37

131,97

131,06 2014

2013

169,63

169,10

163,91

165,14

160,78

156,62

149,96

134,92

118,66

111,25

109,03

115,11 2013

2014

114,98

114,98

116,06

116,94

116,69

114,92

113,67

113,64

107,30

97,16

97,55

98,13 2014

2013

145,52

146,78

147,34

149,49

150,16

148,25

149,47

147,58

151,86

153,61

157,43

157,83 2013

2014

161,06

165,91

171,55

174,69

174,67

175,77

175,12

171,66

170,05

169,12

168,11

165,52 2014

2013

153,00

157,24

149,72

145,64

151,92

153,14

154,80

85,41

91,67

87,01

93,62

96,90 2013

2014

98,38

100,66

99,21

115,84

102,51

115,80

117,54

88,38

87,75

83,05

87,34

109,48 2014

2013

170,60

175,33

170,47

167,13

154,06

167,13

165,91

119,73

125,38

133,89

134,61

134,32 2013

2014

141,72

139,19

137,19

160,18

141,74

162,15

161,01

134,84

133,80

99,33

114,55

109,85 2014

152,68
130,73

145,66
123,92

118,55

106,31

115,21

117,28

128,20

138,63 2013

84,03
-

79,83
-

90,34
96,29

85,08
80,65

83,99
58,36

85,23 2014
80,72 2013

84,24
95,40

69,36
99,03

103,51 2014
105,05 2013

TOTAL

CROP PRODUCTS
Wheat
Barley and two-row barley
Maize
Dry beans
Sunflower
Soy

2013

129,79

130,77

131,41

135,70

2014
2013

142,00
119,50

142,36
127,01

139,04
136,19

133,72
166,96

2014

105,80

130,04

139,66

149,05

2013

101,33

100,01

98,49

101,33

112,61

114,70

108,31

96,39

93,23
93,71

2014

109,50

110,52

110,07

112,76

123,90

123,63

107,99

97,17

91,84

89,82

90,12

91,76 2014

2013

99,55

100,02

97,13

101,65

132,24

136,78

116,64

100,48

99,66

97,39

90,15

93,44 2013

2014

94,63

96,25

97,72

99,39

111,54

117,97

103,63

92,68

89,92

88,66

83,63

85,92 2014

127,35
124,02

142,18
133,49

135,24

136,14

129,01

123,25

122,19 2013

Apples

131,24
98,49

137,33
102,29

126,71
106,10

121,58
110,14

120,92 2014
121,90 2013

Pears

2013

125,70

124,66

123,27

2014
2013

122,36
129,83

123,15
140,15

122,76
137,89

2014

135,84

142,47

145,20

113,37

122,25

129,53

138,64

143,77

2013

126,42

121,66

123,08

118,65

117,04

113,70

118,28

119,52

120,72

122,88

125,02

126,35 2013

2014

122,29

122,01

121,50

118,61

117,38

120,12

120,44

121,68

122,55

123,99

124,63

124,94 2014

2013

120,83

119,11

117,87

118,76

113,92

119,67

116,06

115,85

118,02

118,87

116,50

116,24 2013

2014

113,67

114,18

115,01

117,87

116,71

117,67

118,23

120,34

120,31

117,76

115,23

115,97 2014

2013

128,50

121,66

115,54

112,44

113,67

118,57

122,95

127,14

128,11

126,80

124,64

122,79 2013

2014

120,06

112,78

108,68

110,53

115,56

120,42

120,94

122,14

121,32

112,14

108,65

106,63 2014

2013

130,43

123,51

160,97

146,31

140,98

101,58

103,69

105,63

102,28

115,38

109,29

116,77 2013

2014

110,27

97,38

139,39

125,32

109,84

115,20

114,84

120,25

113,92

118,28

114,08

104,43 2014

2013

109,50

104,72

100,76

102,13

104,45

107,14

128,97

126,71

125,59

119,48

122,86

124,31 2013

2014

109,93

119,21

109,75

104,08

112,52

118,47

117,98

118,73

119,82

123,21

121,96

120,05 2014

2013

167,30

145,01

118,88

105,32

95,40

96,70

97,93

103,90

113,59

123,19

133,94

140,82 2013

2014

137,27

133,50

119,81

112,22

104,86

103,42

104,13

108,03

116,13

128,91

143,47

150,96 2014

2013

122,68

122,87

124,35

124,06

120,19

118,41

119,02

119,28

119,80

122,37

124,89

126,63 2013

2014

125,72

125,81

126,94

126,61

124,60

124,59

124,46

124,11

124,67

127,35

127,94

128,83 2014

125,73

125,30

127,10

127,10

127,23

127,45

128,29

128,04

131,04

129,47

131,21

131,54 2013

2014

131,25

131,64

134,76

132,51

134,72

138,25

143,60

146,83

148,97

150,87

151,01

153,64

41

Autumn cabbage
Dry onion
Carrots

2014

2013

40

Potatoes

2014

ANIMAL PRODUCTS
Beef live animal weight
Pork live animal weight
Mutton live animal weight
Poultry live animal weight
Eggs
Cow milk
Honey

9.

PREURILE MEDII I INDICII PREURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VNDUTE N PIEELE


AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REEDIN DE JUDE, N LUNA DECEMBRIE 2014
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON
AGRO-FOOD MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN DECEMBER 2014

Cartofi
Potatoes

Fasole uscat
Dry beans

Ceap uscat
Dry onion

Usturoi uscat
Dry garlic

Municipii
reedin de jude
Municipalities
county residence

ALBA IULIA
ALEXANDRIA
ARAD
BACU
BAIA MARE
BISTRIA
BOTOANI
BRILA
BRAOV
BUCURETI
BUZU
CLRAI
CLUJ NAPOCA
CONSTANA
CRAIOVA
DEVA
DROBETA TURNU SEVERIN
FOCANI
GALAI
GIURGIU
IAI
MIERCUREA CIUC
ORADEA
PIATRA NEAM
PITETI
PLOIETI
RMNICU VLCEA
REIA
SATU MARE
SFNTU GHEORGHE
SIBIU
SLATINA
SLOBOZIA
SUCEAVA
TRGOVITE
TRGU JIU
TRGU MURE
TIMIOARA
TULCEA
VASLUI
ZALU

n %
Pre lei
fa de
(RON)/kg Noi. 2014
Price
In %
RON/kg as against
Nov. 2014

1,75
1,25
1,48
1,00
0,85
1,00
0,90
0,93
1,23
1,27
1,01
1,35
1,25
1,25
1,09
1,04
1,25
1,00
1,18
1,10
1,40
1,00
1,75
0,96
1,19
1,00
0,95
1,29
1,65
1,19
1,25
1,11
1,05
1,25
0,71
1,41
1,38
1,25
0,70
1,00
1,25

100,00
100,00
98,75
108,53
102,41
99,37
92,04
106,47
98,66
103,22
100,62
102,86
92,59
100,00
101,16
92,16
100,00
100,00
97,92
100,00
101,82
66,67
100,00
106,67
105,56
100,00
100,00
100,48
121,10
107,95
89,29
111,43
105,00
100,00
96,61
104,63
100,00
102,56
100,00
111,11
100,00

Pre lei
(RON)/kg
Price
RON/kg

n %
fa de
Noi. 2014
In %
as against
Nov. 2014

Pre lei
(RON)/kg
Price
RON/kg

n %
fa de
Noi. 2014
In %
as against
Nov. 2014

Pre lei
(RON)/kg
Price
RON/kg

n %
fa de
Noi. 2014
In %
as against
Nov. 2014

13,50
10,33
6,71
8,63
10,31
10,00
7,56
10,00
10,00
11,61
12,00
9,29
9,75
10,75
11,25
12,00
12,50
8,25
10,50
11,00
7,75
10,44
11,75
11,00
11,00
10,33
8,67
10,58
11,19
12,43
12,44
11,50
11,00
10,75
10,88
12,00
10,50
12,75
10,63
10,00
10,00

103,85
100,00
109,59
97,87
101,85
93,33
94,53
100,00
94,12
98,76
100,00
102,29
100,00
96,63
102,27
100,00
100,00
100,00
95,45
100,00
87,32
89,78
100,00
100,00
104,76
100,00
96,30
88,19
90,40
110,48
101,53
98,57
100,00
97,73
102,35
101,05
101,20
100,74
100,00
95,24
100,00

3,00
1,50
1,45
1,50
2,00
2,25
1,50
1,43
3,00
2,07
1,50
2,00
2,00
2,25
2,00
1,88
2,00
2,00
1,87
2,00
2,25
3,00
2,50
1,75
2,50
1,63
2,25
2,38
2,00
3,50
2,13
2,00
1,50
2,00
1,88
2,18
2,50
2,00
1,50
2,00
2,75

100,00
85,71
82,86
100,00
114,29
112,50
100,00
129,55
100,00
107,34
100,00
100,00
100,00
112,50
100,00
125,00
100,00
100,00
124,45
100,00
112,50
100,00
100,00
107,69
117,65
108,33
112,50
95,00
88,89
107,69
85,00
88,89
100,00
100,00
93,75
102,35
100,00
100,00
92,31
106,67
91,67

14,00
7,25
14,81
6,13
13,00
12,25
5,25
6,00
10,50
9,88
8,00
9,00
14,00
11,00
7,50
9,75
10,00
7,50
10,50
7,50
8,75
10,00
14,50
7,88
11,00
7,50
9,14
8,71
13,75
15,00
11,13
10,00
10,00
9,13
12,25
13,00
13,50
10,13
16,00
9,00
15,00

97,39
103,57
101,72
100,00
92,86
96,08
79,25
100,00
100,00
102,66
100,00
100,00
100,00
100,00
105,26
100,00
100,00
98,68
100,00
100,00
100,00
86,02
100,00
91,30
100,00
136,36
101,59
104,05
90,16
100,00
105,95
100,00
100,00
97,33
98,00
100,00
100,00
98,78
123,08
100,00
100,00

Not: Nomenclatorul produselor se actualizeaz lunar n funcie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

42

9.

PREURILE MEDII I INDICII PREURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VNDUTE N PIEELE


AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REEDIN DE JUDE, N LUNA DECEMBRIE 2014 - continuare
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON AGRO-FOOD
MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN DECEMBER 2014 - continued

Morcovi
Carots

Mere
Apples

Lapte dulce
Milk

Brnz din lapte


de oaie
Sheep milk chees

Municipii
reedin de jude
Municipalities
county residence

ALBA IULIA
ALEXANDRIA
ARAD
BACU
BAIA MARE
BISTRIA
BOTOANI
BRILA
BRAOV
BUCURETI
BUZU
CLRAI
CLUJ NAPOCA
CONSTANA
CRAIOVA
DEVA
DROBETA TURNU SEVERIN
FOCANI
GALAI
GIURGIU
IAI
MIERCUREA CIUC
ORADEA
PIATRA NEAM
PITETI
PLOIETI
RMNICU VLCEA
REIA
SATU MARE
SFNTU GHEORGHE
SIBIU
SLATINA
SLOBOZIA
SUCEAVA
TRGOVITE
TRGU JIU
TRGU MURE
TIMIOARA
TULCEA
VASLUI
ZALU

Pre lei
(RON)/kg
Price
RON/kg

n %
fa de
Noi. 2014
In %
as against
Nov. 2014

Pre lei
(RON)/kg
Price
RON/kg

n %
fa de
Noi. 2014
In %
as against
Nov. 2014

Pre lei
(RON)/litru
Price
RON/litre

n %
fa de
Noi. 2014
In %
as against
Nov. 2014

Pre lei
(RON)/kg
Price
RON/kg

n %
fa de
Noi. 2014
In %
as against
Nov. 2014

2,75
2,00
2,63
1,50
2,00
2,38
1,50
1,20
2,25
2,50
2,00
2,00
2,00
2,50
1,69
1,88
2,75
1,00
1,79
2,00
2,25
2,75
2,63
1,48
1,90
1,88
2,25
2,00
2,00
3,75
2,25
2,13
1,50
2,00
1,75
2,58
2,73
2,00
2,00
2,00
2,75

100,00
106,67
110,53
100,00
100,00
118,75
105,26
104,35
100,00
101,78
88,89
94,12
100,00
100,00
99,26
125,00
100,00
100,00
102,14
100,00
112,50
110,00
105,00
111,32
100,00
107,14
97,30
88,89
83,33
107,14
100,00
106,25
100,00
100,00
107,69
100,98
112,37
88,89
100,00
106,67
91,67

2,25
2,75
2,65
2,25
2,11
2,10
2,08
2,03
3,10
3,17
2,85
3,29
2,00
3,77
1,90
2,28
3,27
2,60
2,63
2,42
2,15
2,50
2,20
2,69
2,42
2,13
2,13
3,38
2,18
2,48
2,58
3,21
2,60
3,21
2,61
2,94
2,59
3,20
3,00
2,13
2,00

101,89
97,06
100,27
102,86
95,78
99,02
93,63
98,27
110,95
103,00
107,03
100,54
84,21
93,30
100,89
91,25
100,51
100,00
95,45
98,31
88,96
100,00
99,52
101,53
93,55
89,47
98,55
112,50
103,57
100,00
85,83
113,45
111,62
93,90
100,00
98,10
101,17
100,00
100,00
90,43
96,39

3,00
2,50
2,50
2,50
2,00
2,50
2,38
3,00
3,00

2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
2,50
3,00
3,00
3,50
3,00
2,50
3,00
3,00
2,50
3,00
2,50
3,00
2,50
2,50
2,50
3,00
3,25
3,00
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,88
2,50

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
86,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
108,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
104,55
100,00

22,00
15,00
18,38
19,00
20,00

20,00
21,00
19,00
23,75
21,75
18,00
22,00
18,00
20,00
21,50
18,00
20,00
23,00
18,00
15,50
22,00
21,00
21,75
26,00
24,00
24,00
23,00
20,00
20,00
22,00
17,00
20,00
17,25
26,00
14,25
18,00
23,00
24,00

18,00

100,00
100,00
105,00
98,70
100,00

101,20
100,00
104,01
103,57
105,88
100,00
100,00
100,00
107,50
100,00
100,00
95,83
90,00
89,86
100,00
100,00
138,10
100,00
100,00
100,00
96,84
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,18
100,00
101,79
100,00
100,00
100,00

100,00

Not: Nomenclatorul produselor se actualizeaz lunar n funcie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

43

9.

PREURILE MEDII I INDICII PREURILOR LA PRINCIPALELE PRODUSE VNDUTE N PIEELE


AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIILE REEDIN DE JUDE, N LUNA DECEMBRIE 2014 - continuare
AVERAGE PRICES AND PRICE INDICES FOR THE MAIN PRODUCTS SOLD ON AGRO-FOOD
MARKETS IN COUNTY RESIDENCE MUNICIPALITIES, IN DECEMBER 2014 - continued

Ou de gin
Hen eggs

Miere de albine
Honey

Municipii
reedin de jude
Municipalities
county residence

ALBA IULIA
ALEXANDRIA
ARAD
BACU
BAIA MARE
BISTRIA
BOTOANI
BRILA
BRAOV
BUCURETI
BUZU
CLRAI
CLUJ NAPOCA
CONSTANA
CRAIOVA
DEVA
DROBETA TURNU SEVERIN
FOCANI
GALAI
GIURGIU
IAI
MIERCUREA CIUC
ORADEA
PIATRA NEAM
PITETI
PLOIETI
RMNICU VLCEA
REIA
SATU MARE
SFNTU GHEORGHE
SIBIU
SLATINA
SLOBOZIA
SUCEAVA
TRGOVITE
TRGU JIU
TRGU MURE
TIMIOARA
TULCEA
VASLUI
ZALU

Pre lei
(RON)/ buc.
Price
RON/piece

1,00
0,73
0,53
1,43
1,15
0,75
1,30
1,00

0,70
0,70
0,65
1,00
0,60
1,00
1,00

1,00
1,00
1,50

0,60
1,30
1,00
0,55
0,85
0,70
0,70

1,00
0,68
0,55
1,35
0,90
0,98
0,85
1,00
0,60
0,70
1,00

Not: Nomenclatorul produselor se actualizeaz lunar n funcie de sezonalitate.


Note: The products nomenclature is updated monthly depending on seasonality.

44

n %
fa de
Noi. 2014
In %
as against
Nov. 2014

Pre lei
(RON)/kg
Price
RON/kg

n %
fa de
Noi. 2014
In %
as against
Nov. 2014

100,00
111,54
105,00
116,33
121,05
107,14
113,04
114,29

100,00
112,00
108,33
100,00
104,35
100,00
100,00

121,21
100,00
115,38

109,09
123,81
117,65
110,00
103,03
98,25
100,00

142,86
105,88
110,00
94,74
128,57
139,29
113,33
109,59
100,00
116,67
100,00

29,00
23,33
22,13
23,83
28,67
33,10
26,67
21,67
23,50
29,36
29,33
28,33
24,67
21,33
20,63
25,17
22,58
27,67
27,33
21,00
23,33
26,67
25,00
28,33
21,50
26,00
26,67
30,00
25,00
21,00
27,17
18,00
21,00
26,67
25,33
25,75
29,50
26,83
26,00
26,67
29,00

100,00
100,00
100,00
100,70
100,00
98,32
112,68
100,39
103,68
102,03
100,00
100,00
100,00
100,00
105,77
98,69
101,12
100,00
94,25
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
101,59
108,60
95,54
96,55
94,77
103,85
100,00
102,56
98,38
98,41
100,85
100,00
101,30
100,00
98,86

10.

INDICII PREURILOR PRINCIPALELOR PRODUSE CARE REPREZINT CONSUM INTERMEDIAR


N AGRICULTUR
PRICE INDICES OF THE MAIN GOODS CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE

2010 = 100

TOTAL
Energie i lubrifiani
Semine
ngrminte chimice
ngrminte simple
ngrminte complexe
Produse pentru protecia plantelor
Fungicide
Insecticide
Erbicide
Furaje
Furaje simple
Furaje combinate

Anii

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Years

Q. I

Q. II

Q. III

Q. IV

2013

122,72

119,42

119,91

116,78

TOTAL

2014

116,62

119,21

119,26

2013

132,84

128,64

131,81

129,71

Energy and lubricants

2014

131,39

136,77

136,57
106,98

Seeds

113,51

Chemical fertilizers

95,57

Straight fertilizers

2013

115,96

111,50

114,17

2014

129,54

132,61

135,06

2013

138,35

120,13

118,37

2014

108,22

107,43

104,41

2013

133,36

94,62

95,92

2014

97,11

100,58

97,73

2013

143,22

144,99

140,25

2014

119,04

114,10

110,92

2013

116,47

118,11

116,99

2014

118,36

123,20

119,89

2013

103,66

111,51

111,26

2014

111,47

110,12

110,22

2013

149,22

141,93

140,94

2014

130,70

128,92

124,13

2013

117,15

118,06

116,76

2014

119,03

125,50

121,59

2013

144,87

141,06

132,84

2014

105,41

112,16

113,09

2013

145,27

140,60

131,16

2014

100,99

105,52

107,40

2013

143,77

142,34

137,52

2014

117,75

130,67

128,97

45

130,99
116,51

Compound fertilizers
Plant protection products

110,08

Fungicides

141,89

Insecticides

116,33

Herbicides

127,92

Animal feedingstuffs

128,41

Straight feedingstuffs

126,55

Compound feedingstuffs

11.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe activiti (diviziuni) CAEN Rev. 2
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET
AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2
2010 = 100

Cod
Activiti (diviziuni)
CAEN Rev. 2
T

10

INDUSTRIE TOTAL

Industria extractiv

Extracia crbunelui superior


i inferior

Extracia petrolului brut


i a gazelor naturale

Extracia minereurilor metalifere

Alte activiti extractive

Activiti de servicii anexe


extraciei

Industria prelucrtoare

Industria alimentar

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

2013 Total
Intern
Extern

116,07
116,26
115,69

116,46
116,68
116,02

116,07
116,47
115,28

115,26
116,05
113,68

115,00
116,00
113,01

115,35
116,09
113,87

115,03 114,76 115,02 114,66 114,67 114,75 Total


116,13 115,42 115,64 115,34 115,15 115,19 Domestic
112,83 113,45 113,79 113,30 113,70 113,88 Non-domestic

2013 INDUSTRY TOTAL

2014 Total
Intern
Extern

115,33
115,87
114,24

115,10
115,58
114,15

114,84
115,29
113,94

116,18
117,25
114,04

115,97
117,06
113,78

115,67
116,76
113,48

115,63 115,30 115,08 114,65 114,50 113,19 Total


116,42 116,23 116,11 115,96 115,77 114,66 Domestic
114,04 113,44 113,01 112,03 111,96 110,24 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

108,01
107,80
127,96

110,14
109,93
130,04

108,78
108,54
131,12

111,00
110,78
131,46

110,85
110,63
131,13

108,15
107,89
132,29

111,32 111,36 112,75 113,82 114,20 114,34 Total


111,09 111,12 112,52 113,59 113,97 114,12 Domestic
133,18 133,94 134,55 135,21 135,22 134,83 Non-domestic

2013 Mining and quarrying

2014 Total
Intern
Extern

117,06
116,83
138,40

115,52
115,28
138,29

115,16
114,91
138,24

117,96
117,75
137,68

118,08
117,88
137,07

117,05
116,83
137,21

117,25 116,09 118,42 118,33 117,87 111,49 Total


117,04 115,85 118,21 118,12 117,66 111,20 Domestic
137,23 138,28 137,60 137,72 137,71 138,20 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

115,00
115,00
-

118,06
118,06
-

116,05
116,05
-

116,97
116,97
-

115,80
115,80
-

116,22
116,22
-

116,69 106,43 109,43 106,99 106,64 107,99 Total


116,69 106,43 109,43 106,99 106,64 107,99 Domestic
- Non-domestic

2013 Mining of coal and lignite

2014 Total
Intern
Extern

108,17
108,17
-

108,07
108,07
-

107,91
107,91
-

108,37
108,37
-

107,04
107,04
-

106,16
106,16
-

105,21 104,18 106,76 105,94 106,52 105,94 Total


105,21 104,18 106,76 105,94 106,52 105,94 Domestic
- Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

106,20
106,20
-

109,22
109,22
-

107,02
107,02
-

110,27
110,27
-

111,59
111,59
-

107,68
107,68
-

114,74 116,20 118,79 121,15 121,17 121,05 Total


114,74 116,20 118,79 121,15 121,17 121,05 Domestic
- Non-domestic

2013 Extraction of crude petroleum


and natural gas

2014 Total
Intern
Extern

123,99
123,99
-

122,78
122,78
-

122,13
122,13
-

127,24
127,24
-

126,95
126,95
-

124,74
124,74
-

126,38 123,91 127,53 126,68 125,17 114,01 Total


126,38 123,91 127,53 126,68 125,17 114,01 Domestic
- Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c Total
c Domestic
- Non-domestic

2013 Mining of metal ores

2014 Total
Intern
Extern

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c
-

c Total
c Domestic
- Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

108,46
107,20
127,96

108,65
107,27
130,04

108,09
106,60
131,12

108,34
106,85
131,46

108,46
106,99
131,13

109,15
107,66
132,29

108,73 108,58 108,90 109,23 109,53 109,45 Total


107,15 106,94 107,24 107,55 107,87 107,81 Domestic
133,18 133,94 134,55 135,21 135,22 134,83 Non-domestic

2013 Other mining and quarrying

2014 Total
Intern
Extern

109,29
107,41
138,40

109,58
107,72
138,29

110,25
108,44
138,24

110,50
108,74
137,68

110,89
109,20
137,07

110,96
109,26
137,21

111,20 110,48 110,63 111,45 111,45 111,23 Total


109,52 108,68 108,89 109,75 109,75 109,49 Domestic
137,23 138,28 137,60 137,72 137,71 138,20 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

111,77
111,77
-

112,12
112,12
-

111,82
111,82
-

112,94
112,94
-

112,07
112,07
-

109,57
109,57
-

105,08 106,65 102,24 102,82 105,16 106,30 Total


105,08 106,65 102,24 102,82 105,16 106,30 Domestic
- Non-domestic

2013 Mining support service


activities

2014 Total
Intern
Extern

109,59
109,59
-

106,72
106,72
-

107,94
107,94
-

108,46
108,46
-

109,88
109,88
-

109,74
109,74
-

105,24 106,76 108,04 110,60 112,83 111,70 Total


105,24 106,76 108,04 110,60 112,83 111,70 Domestic
- Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

116,04
116,25
115,75

116,27
116,40
116,09

115,85
116,17
115,41

114,92
115,74
113,81

114,47
115,46
113,13

115,04
115,81
113,99

114,74 114,64 114,89 114,59 114,57 114,69 Total


116,07 115,47 115,65 115,49 115,17 115,23 Domestic
112,93 113,52 113,85 113,37 113,75 113,95 Non-domestic

2013 Manufacturing

2014 Total
Intern
Extern

115,17
115,80
114,30

115,02
115,62
114,21

114,83
115,42
114,03

114,85
115,40
114,10

114,73
115,37
113,86

114,55
115,29
113,55

114,86 114,64 114,42 113,75 113,52 112,10 Total


115,42 115,48 115,37 114,98 114,65 113,43 Domestic
114,10 113,50 113,13 112,07 111,99 110,28 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

126,95
127,44
118,18

125,77
126,17
118,55

125,33
125,73
118,19

124,90
125,29
117,88

124,97
125,43
116,70

124,68
125,03
118,44

124,63 123,90 122,90 122,58 122,00 122,05 Total


125,00 124,30 123,43 123,21 122,64 122,70 Domestic
118,03 116,70 113,36 111,29 110,52 110,44 Non-domestic

2013 Manufacture of food


products

2014 Total
Intern
Extern

121,91
122,62
109,19

121,14
121,79
109,50

121,08
121,68
110,20

121,22
121,76
111,53

121,75
122,29
111,96

122,08
122,74
110,21

122,05 121,59 120,79 120,44 120,31 119,98 Total


122,64 122,21 121,38 121,02 120,83 120,48 Domestic
111,49 110,45 110,09 110,07 110,92 110,98 Non-domestic

2014

Anii

Piaa

Market

Years Activities (divisions)

Datele pentru luna noiembrie 2014 sunt rectificate, iar datele pentru luna decembrie 2014 sunt provizorii.
The data for November 2014 are rectified and the data for December 2014 are provisional.

46

47

Code
CANE Rev. 2
T

10

11.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe activiti (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET
AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

2013 Total
Intern
Extern

111,68
111,56
116,99

112,90
112,81
117,05

114,09
114,01
117,39

114,13
114,06
117,27

114,62
114,54
118,09

115,49
115,42
118,45

115,94 116,25 116,38 116,89 117,15 118,10 Total


115,88 116,20 116,33 116,86 117,14 118,11 Domestic
118,39 118,39 118,62 118,24 117,74 117,76 Non-domestic

2013 Manufacture of beverages

2014 Total
Intern
Extern

118,38
118,35
119,68

119,47
119,45
120,39

119,48
119,45
120,96

119,55
119,59
118,00

119,80
119,85
117,54

119,67
119,72
117,46

119,59 120,29 120,32 120,48 120,52 120,49 Total


119,68 120,42 120,44 120,60 120,64 120,61 Domestic
115,61 114,63 115,11 115,16 115,44 115,35 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

107,77
108,01
c

107,81
108,01
c

107,83
108,01
c

107,83
108,01
c

107,86
108,04
c

107,95
108,04
c

108,20 108,20 108,22 108,22 108,22 108,22 Total


108,10 108,10 108,14 108,14 108,14 108,14 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2013 Manufacture of tobacco


products

2014 Total
Intern
Extern

110,03
110,15
c

112,19
112,48
c

112,19
112,48
c

112,28
112,58
c

112,28
112,58
c

112,44
112,58
c

112,44 112,46 112,35 112,42 112,65 112,73 Total


112,58 112,58 112,58 112,68 112,69 112,69 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

119,49
116,30
121,53

120,63
116,20
123,47

121,16
116,81
123,95

121,50
116,90
124,44

121,73
116,83
124,86

122,47
117,23
125,82

122,99 123,74 124,17 124,77 125,36 125,68 Total


117,69 117,75 118,49 118,55 118,54 118,91 Domestic
126,39 127,57 127,81 128,76 129,72 130,01 Non-domestic

2013 Manufacture of textiles

2014 Total
Intern
Extern

125,44
119,35
129,34

125,88
119,84
129,74

126,51
119,93
130,72

126,67
119,93
130,99

126,43
119,92
130,59

125,93
120,39
129,48

125,96 126,48 126,87 127,37 127,69 128,25 Total


121,09 121,13 121,92 122,39 122,86 123,40 Domestic
129,07 129,90 130,04 130,56 130,79 131,36 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

118,98
113,95
122,29

119,29
114,44
122,49

119,46
114,88
122,47

118,88
114,75
121,60

119,22
115,54
121,65

120,28
116,06
123,06

120,59 120,77 121,32 122,49 123,14 123,70 Total


116,90 116,78 117,02 118,33 118,40 118,59 Domestic
123,02 123,40 124,16 125,23 126,27 127,07 Non-domestic

2013 Manufacture of wearing


apparel

2014 Total
Intern
Extern

125,35
119,79
129,02

125,81
120,57
129,26

126,28
121,37
129,52

127,07
121,84
130,52

127,21
121,97
130,67

127,99
122,26
131,77

128,44 128,79 129,23 129,66 129,60 130,18 Total


122,59 122,83 123,01 123,45 123,88 124,21 Domestic
132,30 132,71 133,33 133,75 133,37 134,12 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

119,14
126,57
115,21

118,89
126,02
115,12

118,56
126,27
114,48

118,71
125,75
114,99

118,77
125,63
115,14

119,68
126,13
116,27

119,59 118,74 118,88 119,28 119,25 119,27 Total


125,99 124,10 124,19 125,51 125,76 125,41 Domestic
116,20 115,91 116,08 115,99 115,81 116,02 Non-domestic

2013 Manufacture of leather and


related products

2014 Total
Intern
Extern

119,59
125,86
116,27

119,55
125,86
116,21

119,58
126,66
115,84

120,17
127,52
116,29

120,92
128,31
117,01

121,57
129,35
117,45

121,74 121,36 121,67 123,48 123,94 124,53 Total


129,96 129,42 130,31 131,83 132,48 132,88 Domestic
117,39 117,10 117,10 119,07 119,42 120,12 Non-domestic

2014

Prelucrarea lemnului, fabricarea


produselor din lemn i plut,
cu excepia mobilei; fabricarea
articolelor din paie i din alte
materiale vegetale mpletite

2013 Total
Intern
Extern

113,94
113,68
114,32

114,49
114,27
114,81

114,67
114,35
115,16

114,97
114,65
115,46

114,75
114,38
115,30

115,21
114,96
115,58

116,85 117,01 116,59 116,87 116,98 117,15 Total


116,58 116,79 116,03 116,67 117,00 117,19 Domestic
117,26 117,34 117,44 117,16 116,95 117,10 Non-domestic

16

2014 Total
Intern
Extern

118,59
118,94
118,07

118,14
118,76
117,21

118,44
119,20
117,30

119,44
120,06
118,51

119,35
120,31
117,91

118,78
119,62
117,51

119,48 119,99 119,84 119,68 119,70 119,70 Total


120,35 121,12 121,58 121,64 121,40 121,50 Domestic
118,18 118,30 117,21 116,73 117,15 116,98 Non-domestic

2013 Manufacture of wood and


of products of wood and
cork, except furniture;
manufacture of articles of
2014 straw and plaiting materials

Fabricarea hrtiei i a produselor


din hrtie

2013 Total
Intern
Extern

121,37
123,61
110,62

121,54
123,88
110,34

122,29
124,83
110,10

121,87
124,52
109,16

121,75
124,57
108,23

123,28
126,03
110,12

123,59 123,05 124,79 126,33 125,73 126,02 Total


126,37 125,90 127,61 129,23 128,74 128,94 Domestic
110,26 109,41 111,29 112,47 111,32 112,04 Non-domestic

2013 Manufacture of paper and


paper products

17

2014 Total
Intern
Extern

126,56
129,26
113,66

126,73
129,58
113,10

126,54
129,15
114,02

125,86
128,61
112,67

126,36
128,84
114,50

125,15
127,89
112,02

125,12 125,48 126,76 126,73 126,78 127,11 Total


127,83 128,11 129,56 129,42 129,47 129,70 Domestic
112,16 112,90 113,38 113,87 113,90 114,69 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

126,39
128,38
c

126,47
128,47
c

127,15
129,19
c

125,42
127,35
c

125,07
126,97
c

125,41
127,33
c

126,70 127,15 127,39 127,39 128,46 128,55 Total


128,71 129,19 129,45 129,45 130,59 130,69 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2013 Printing and reproduction


of recorded media

2014 Total
Intern
Extern

130,20
132,45
c

132,37
135,05
c

132,64
135,34
c

131,16
133,60
c

129,85
132,46
c

129,61
132,10
c

128,63 129,34 128,89 129,14 129,25 129,42 Total


131,04 131,74 131,21 131,60 131,58 131,76 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2014

Cod
Activiti (diviziuni)
CAEN Rev. 2
11

12

13

14

15

16

17

18

Fabricarea buturilor

Fabricarea produselor din tutun

Fabricarea produselor textile

Fabricarea articolelor
de mbrcminte

Tbcirea i finisarea pieilor; fabricarea


articolelor de voiaj i marochinrie,
harnaamentelor i nclmintei;
prepararea i vopsirea blnurilor

Tiprirea i reproducerea pe supori


a nregistrrilor

Anii

Piaa

48

Market

Years Activities (divisions)

49

Code
CANE Rev. 2
11

12

13

14

15

18

11.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe activiti (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET
AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100

Cod
Activiti (diviziuni)
CAEN Rev. 2
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Fabricarea produselor de cocserie


i a produselor obinute
din prelucrarea ieiului

Fabricarea substanelor
i a produselor chimice

Fabricarea produselor
farmaceutice de baz i a
preparatelor farmaceutice

Fabricarea produselor
din cauciuc i mase plastice

Fabricarea altor produse


din minerale nemetalice

Industria metalurgic

Industria construciilor metalice


i a produselor din metal,
exclusiv maini, utilaje i instalaii

Fabricarea calculatoarelor
i a produselor electronice
i optice

Fabricarea echipamentelor
electrice

Fabricarea de maini, utilaje


i echipamente neclasificate
n alt parte

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

2013 Total
Intern
Extern

138,40
132,83
144,74

144,74
138,70
151,62

140,23
133,73
147,62

131,19
127,29
135,62

129,86
124,52
135,93

133,18
127,22
139,97

136,23 136,30 138,53 133,28 131,37 131,36 Total


131,97 129,96 134,66 129,51 127,83 126,75 Domestic
141,07 143,52 142,94 137,56 135,40 136,61 Non-domestic

2013 Manufacture of coke and


refined petroleum products

2014 Total
Intern
Extern

132,80
127,11
139,27

132,74
126,73
139,57

131,36
124,53
139,13

132,04
125,78
139,17

131,21
124,63
138,70

130,84
124,49
138,07

132,11 131,86 130,67 122,43 117,91


125,15 126,23 125,14 119,49 115,21
140,03 138,26 136,97 125,77 120,98

2014

2013 Total
Intern
Extern

122,23
118,98
128,55

122,05
119,20
127,60

123,92
120,82
129,96

123,39
120,51
129,01

121,76
119,47
126,22

121,30
119,79
124,23

120,36 117,78 117,53 117,91 118,13 118,17 Total


118,29 115,86 115,64 115,50 115,13 115,35 Domestic
124,40 121,52 121,20 122,59 123,98 123,65 Non-domestic

2013 Manufacture of chemicals


and chemical products

2014 Total
Intern
Extern

118,74
115,71
124,64

118,86
115,77
124,87

118,81
115,38
125,50

118,16
115,22
123,87

118,28
115,09
124,49

116,23
113,58
121,39

115,60 116,18 117,00 115,30 115,29 115,60 Total


112,51 112,94 112,95 112,20 112,33 112,43 Domestic
121,61 122,50 124,88 121,34 121,05 121,78 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

112,24
110,00
118,57

112,82
110,36
119,77

112,60
110,29
119,10

112,89
110,41
119,87

113,08
110,71
119,75

114,66
112,84
119,79

115,50 115,52 115,92 116,39 115,84 116,12 Total


114,40 114,41 114,55 115,10 115,57 115,57 Domestic
118,59 118,66 119,77 120,01 116,61 117,68 Non-domestic

2013 Manufacture of basic


pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations

2014 Total
Intern
Extern

117,19
115,76
121,24

117,96
116,91
120,93

118,80
118,01
121,02

118,85
118,27
120,48

117,16
116,38
119,36

117,95
116,94
120,78

119,02 119,40 119,83 118,78 117,94 119,43 Total


117,77 117,60 118,99 118,57 118,64 120,89 Domestic
122,53 124,46 122,20 119,38 115,97 115,30 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

115,11
116,09
113,93

114,82
116,70
112,55

115,22
117,53
112,42

114,63
117,22
111,50

114,66
117,22
111,56

114,19
117,37
110,35

114,26 114,25 114,87 115,35 115,49 115,54 Total


117,54 117,55 118,44 119,28 119,43 119,46 Domestic
110,28 110,26 110,56 110,59 110,73 110,80 Non-domestic

2013 Manufacture of rubber


and plastic products

2014 Total
Intern
Extern

115,98
120,20
110,88

115,53
119,84
110,32

115,56
120,08
110,09

115,76
120,69
109,80

115,35
120,03
109,68

115,03
119,70
109,38

115,42 115,49 115,36 115,65 115,89 116,13 Total


120,58 120,67 120,69 121,03 121,35 121,56 Domestic
109,18 109,22 108,91 109,13 109,28 109,56 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

103,45
102,68
109,59

102,60
102,01
107,28

102,79
102,24
107,21

103,31
102,82
107,21

103,47
103,09
106,45

103,75
103,47
106,00

102,83 102,60 102,53 102,65 101,77 101,51 Total


102,27 102,03 101,96 102,09 101,11 100,84 Domestic
107,26 107,16 107,05 107,10 107,04 106,88 Non-domestic

2013 Manufacture of other


non-metallic mineral
products

2014 Total
Intern
Extern

101,82
101,23
106,48

100,69
100,09
105,48

100,84
100,07
106,97

101,39
100,70
106,84

101,42
100,90
105,58

101,45
100,94
105,50

101,57 101,45 101,55 101,54 101,43 101,21 Total


101,03 100,79 100,91 100,93 100,75 100,52 Domestic
105,87 106,73 106,68 106,36 106,83 106,67 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

111,37
109,32
113,24

111,46
108,82
113,88

110,76
108,22
113,08

109,77
109,50
110,02

108,79
108,39
109,16

109,83
108,34
111,19

104,83 103,63 104,49 103,37 103,25 102,62 Total


106,42 105,12 105,51 105,81 105,94 105,55 Domestic
103,37 102,27 103,56 101,14 100,79
99,93 Non-domestic

2013 Manufacture of basic metals

2014 Total
Intern
Extern

104,48
106,93
102,23

103,66
106,20
101,34

102,73
105,27
100,41

101,53
103,64
99,59

101,92
103,79
100,21

101,89
103,70
100,23

103,02 102,88 104,47 104,17 104,04 104,34 Total


105,07 104,76 106,06 105,93 105,00 104,53 Domestic
101,14 101,16 103,02 102,55 103,16 104,16 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

110,53
110,74
109,89

109,65
109,98
108,67

109,12
109,23
108,80

109,09
109,06
109,19

108,35
108,24
108,68

108,11
107,80
109,05

108,54 107,84 107,84 107,37 107,15 106,98 Total


108,38 107,36 107,28 106,84 106,71 107,10 Domestic
109,00 109,29 109,50 108,94 108,48 106,61 Non-domestic

2013 Manufacture of fabricated metal


products, except machinery
and equipment

2014 Total
Intern
Extern

107,45
107,39
107,64

107,18
107,27
106,92

106,48
106,47
106,52

106,56
106,51
106,72

106,28
106,70
105,03

106,01
106,41
104,81

105,38 104,91 104,88 104,78 104,33 104,47 Total


105,51 105,33 105,17 105,03 104,38 104,97 Domestic
104,99 103,65 104,03 104,05 104,17 102,96 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

111,87
104,01
c

111,13
103,80
c

108,89
103,98
c

106,01
103,74
c

100,90
103,22
c

100,95
104,47
c

100,76 104,34 104,98 105,29 106,82 108,19 Total


104,04 102,63 101,69 102,21 101,13 101,19 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2013 Manufacture of computer,


electronic and optical products

2014 Total
Intern
Extern

108,85
101,58
c

108,94
100,93
c

108,98
101,13
c

109,09
100,84
c

109,03
100,75
c

109,36
100,39
c

108,90 104,54 103,38 103,58 103,58 103,93 Total


100,93 101,24 100,42 101,38 101,45 101,66 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

110,51
108,48
111,97

110,23
108,12
111,76

110,70
107,69
112,88

110,52
107,51
112,69

109,25
107,08
110,82

109,79
107,11
111,72

109,25 109,69 109,38 109,24 109,16 109,05 Total


106,70 106,54 106,83 106,23 105,46 105,25 Domestic
111,10 111,96 111,23 111,41 111,84 111,80 Non-domestic

2013 Manufacture of electrical


equipment

2014 Total
Intern
Extern

109,04
105,35
111,71

108,52
104,64
111,32

109,43
105,18
112,50

108,59
104,40
111,62

108,45
104,25
111,49

107,89
104,13
110,60

107,57 107,62 107,06 107,20 107,03 107,79 Total


103,01 103,08 102,10 102,05 101,72 102,26 Domestic
110,86 110,90 110,64 110,92 110,87 111,78 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

108,37
107,29
109,22

108,27
106,94
109,31

108,02
106,97
108,85

107,40
106,82
107,85

108,12
107,21
108,84

109,45
107,23
111,20

109,85 109,24 109,73 109,21 109,21 109,08 Total


106,82 106,72 107,00 106,37 105,66 105,25 Domestic
112,24 111,23 111,87 111,45 112,01 112,10 Non-domestic

2013 Manufacture of machinery


and equipment not elsewhere
classified

2014 Total
Intern
Extern

110,17
106,15
113,33

109,43
105,77
112,31

109,35
106,28
111,77

109,18
105,38
112,16

108,19
105,26
110,49

107,81
105,62
109,53

107,94 107,59 107,54 107,53 107,13 107,40 Total


106,05 105,31 105,41 104,81 104,72 104,86 Domestic
109,43 109,38 109,21 109,67 109,03 109,40 Non-domestic

2014

Anii

Piaa

50

Market

Years Activities (divisions)

93,91 Total
92,82 Domestic
95,16 Non-domestic

51

Code
CANE Rev. 2
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

11.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe activiti (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDEX FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET
AND NON-DOMESTIC MARKET
by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100

Cod
Activiti (diviziuni)
CAEN Rev. 2
29

30

31

32

33

35

36

Fabricarea autovehiculelor
de transport rutier, a remorcilor
i semiremorcilor

Fabricarea altor mijloace


de transport

Fabricarea de mobil

Alte activiti industriale n.c.a.

Repararea, ntreinerea
i instalarea mainilor
i echipamentelor

Producia i furnizarea
de energie electric i termic,
gaze, ap cald i aer condiionat

Producia i furnizarea de energie


electric i termic, gaze, ap cald
i aer condiionat

Distribuia apei; salubritate,


gestionarea deeurilor,
activiti de decontaminare

Captarea, tratarea
i distribuia apei

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

2013 Total
Intern
Extern

110,76
109,67
111,13

110,96
110,50
111,12

110,38
110,39
110,37

110,52
110,69
110,46

110,92
110,41
111,09

111,60
111,02
111,80

110,34 110,61 110,96 111,22 111,86 111,95 Total


111,71 111,43 111,45 112,05 111,82 112,20 Domestic
109,87 110,33 110,79 110,94 111,88 111,87 Non-domestic

2013 Manufacture of motor


vehicles, trailers and
semi-trailers

2014 Total
Intern
Extern

111,14
113,93
110,19

111,34
113,90
110,46

110,62
113,32
109,70

110,79
112,58
110,18

110,57
111,84
110,13

110,11
111,32
109,70

111,21 111,19 110,18 109,72 110,69 110,72 Total


112,54 112,71 112,93 113,35 113,91 115,50 Domestic
110,75 110,67 109,24 108,48 109,59 109,08 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

112,19
106,93
c

111,92
106,93
c

111,89
106,93
c

111,89
106,93
c

112,20
106,93
c

112,56
106,93
c

112,57 112,42 112,54 112,50 112,50 112,64 Total


106,93 106,93 106,93 106,93 106,93 106,93 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2013 Manufacture of other


transport equipment

2014 Total
Intern
Extern

112,78
107,85
c

112,76
107,55
c

113,04
107,84
c

113,06
107,64
c

112,34
106,75
c

112,18
106,75
c

112,73 113,44 113,43 113,30 112,43 112,89 Total


106,80 106,92 106,87 106,43 106,57 106,99 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

106,22
107,43
105,00

106,48
107,62
105,34

106,80
107,61
105,98

107,15
108,12
106,17

107,42
108,25
106,59

107,58
108,36
106,79

107,11 107,36 108,00 108,48 108,74 109,38 Total


108,21 108,53 109,17 109,85 110,12 110,90 Domestic
106,01 106,19 106,82 107,11 107,35 107,86 Non-domestic

2013 Manufacture of furniture

2014 Total
Intern
Extern

110,17
111,00
109,34

110,53
111,20
109,85

110,66
111,86
109,46

110,46
111,97
108,95

109,57
112,16
106,98

110,08
112,53
107,63

110,19 110,27 110,79 111,21 111,45 111,67 Total


112,48 112,05 112,76 113,05 113,75 113,82 Domestic
107,90 108,48 108,81 109,36 109,15 109,51 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

113,44
111,15
117,21

113,87
111,24
118,21

114,31
111,44
119,04

115,13
111,69
120,81

115,38
111,73
121,41

115,63
111,77
122,00

115,52 115,44 115,37 115,55 116,50 116,55 Total


111,66 111,82 111,83 112,07 112,07 112,22 Domestic
121,88 121,42 121,21 121,30 123,81 123,69 Non-domestic

2013 Other manufacturing

2014 Total
Intern
Extern

118,33
115,81
122,49

121,83
120,25
124,44

121,89
120,14
124,79

121,83
120,21
124,50

121,22
120,19
122,93

121,53
120,19
123,75

122,16 122,23 121,71 121,49 122,82 123,28 Total


120,19 120,21 120,21 120,23 120,41 120,41 Domestic
125,41 125,56 124,19 123,56 126,80 128,01 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

106,07
106,98
c

105,90
107,18
c

106,16
107,45
c

106,03
107,29
c

106,12
107,41
c

106,86
108,14
c

107,50 106,98 107,06 106,80 106,74 106,79 Total


108,87 108,35 108,36 108,10 108,03 108,07 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2013 Repair and installation of


machinery and equipment

2014 Total
Intern
Extern

107,41
108,76
c

107,14
108,50
c

107,39
108,35
c

107,01
108,04
c

106,65
107,75
c

106,38
107,43
c

106,61 107,07 107,21 107,12 107,15 106,79 Total


107,49 108,13 108,19 108,20 108,22 108,07 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

116,62
116,76
c

117,36
117,54
c

117,21
117,51
c

116,23
116,54
c

116,75
117,06
c

116,79
117,08
c

115,43 114,12 114,24 113,23 113,24 113,19 Total


115,70 114,32 114,40 113,41 113,39 113,36 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2013 Electricity, gas, steam and


air conditioning supply

2014 Total
Intern
Extern

113,73
113,89
c

113,38
113,54
c

112,83
113,04
c

119,87
120,08
c

119,14
119,38
c

118,43
118,65
c

116,71 116,00 115,20 115,81 116,05 116,23 Total


116,90 116,19 115,50 115,97 116,20 116,42 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

116,62
116,76
c

117,36
117,54
c

117,21
117,51
c

116,23
116,54
c

116,75
117,06
c

116,79
117,08
c

115,43 114,12 114,24 113,23 113,24 113,19 Total


115,70 114,32 114,40 113,41 113,39 113,36 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2013 Electricity, gas, steam and


air conditioning supply

2014 Total
Intern
Extern

113,73
113,89
c

113,38
113,54
c

112,83
113,04
c

119,87
120,08
c

119,14
119,38
c

118,43
118,65
c

116,71 116,00 115,20 115,81 116,05 116,23 Total


116,90 116,19 115,50 115,97 116,20 116,42 Domestic
c
c
c
c
c
c Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

143,09
143,09
-

143,52
143,52
-

145,70
145,70
-

145,71
145,71
-

146,74
146,74
-

146,75
146,75
-

150,87 154,99 155,03 155,44 156,28 156,29 Total


150,87 154,99 155,03 155,44 156,28 156,29 Domestic
- Non-domestic

2013 Water supply; sewerage,


waste management and
remediation activities

2014 Total
Intern
Extern

157,43
157,43
-

157,89
157,89
-

157,89
157,89
-

159,08
159,08
-

159,08
159,08
-

159,08
159,08
-

159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,74 Total


159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,74 Domestic
- Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

143,09
143,09
-

143,52
143,52
-

145,70
145,70
-

145,71
145,71
-

146,74
146,74
-

146,75
146,75
-

150,87 154,99 155,03 155,44 156,28 156,29 Total


150,87 154,99 155,03 155,44 156,28 156,29 Domestic
- Non-domestic

2013 Water collection, treatment


and supply

2014 Total
Intern
Extern

157,43
157,43
-

157,89
157,89
-

157,89
157,89
-

159,08
159,08
-

159,08
159,08
-

159,08
159,08
-

159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,74 Total


159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,74 Domestic
- Non-domestic

2014

Anii

Piaa

52

Market

Years Activities (divisions)

53

Code
CANE Rev. 2
29

30

31

32

33

35

36

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAA INTERN I PIAA EXTERN


pe marile grupe industriale
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET

AND NON-DOMESTIC MARKET

12. by main industrial groups

2010 = 100
Cod
Marile grupe industriale
CAEN Rev. 2
T

INDUSTRIE TOTAL

Industria bunurilor intermediare

Industria bunurilor de capital

Industria bunurilor de folosin


ndelungat

Industria bunurilor de uz curent

Industria energetic

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

2013 Total
Intern
Extern

116,07
116,26
115,69

116,46
116,68
116,02

116,07
116,47
115,28

115,26
116,05
113,68

115,00
116,00
113,01

115,35
116,09
113,87

2014 Total
Intern
Extern

115,33
115,87
114,24

115,10
115,58
114,15

114,84
115,29
113,94

116,18
117,25
114,04

115,97
117,06
113,78

2013 Total
Intern
Extern

114,14
113,90
115,41

114,07
113,79
115,36

114,53
113,94
115,57

114,23
114,09
114,47

2014 Total
Intern
Extern

112,33
112,56
111,93

111,84
112,01
111,53

111,76
111,86
111,58

2013 Total
Intern
Extern

110,15
108,91
110,91

109,87
108,82
110,57

2014 Total
Intern
Extern

109,50
108,63
110,01

2013 Total
Intern
Extern

Years Main industrial groups

Code
CANE Rev. 2

115,03 114,76 115,02 114,66 114,67 114,75 Total


116,13 115,42 115,64 115,34 115,15 115,19 Domestic
112,83 113,45 113,79 113,30 113,70 113,88 Non-domestic

2013 INDUSTRY TOTAL

115,67
116,76
113,48

115,63 115,30 115,08 114,65 114,50 113,19 Total


116,42 116,23 116,11 115,96 115,77 114,66 Domestic
114,04 113,44 113,01 112,03 111,96 110,24 Non-domestic

2014

113,56
113,63
113,43

113,74
113,68
113,83

112,34 111,48 111,56 111,56 111,48 111,32 Total


112,68 111,53 111,44 111,77 111,55 111,51 Domestic
111,74 111,38 111,76 111,17 111,37 110,99 Non-domestic

2013 Intermediate goods industry

111,51
111,72
111,15

111,55
111,79
111,14

111,03
111,31
110,52

111,26 111,35 111,77 111,57 111,54 111,73 Total


111,47 111,56 111,84 111,80 111,61 111,62 Domestic
110,88 110,98 111,64 111,15 111,41 111,91 Non-domestic

2014

109,16
108,58
109,50

108,65
108,52
108,72

108,06
108,19
107,99

108,56
108,38
108,67

108,04 108,48 108,81 108,88 109,35 109,65 Total


108,79 108,12 108,06 108,08 107,64 107,87 Domestic
107,59 108,70 109,26 109,36 110,36 110,71 Non-domestic

2013 Capital goods industry

109,47
108,49
110,05

108,99
108,08
109,53

109,09
107,71
109,91

108,82
107,56
109,56

108,59
107,38
109,31

108,99 108,19 107,46 107,24 107,57 107,72 Total


107,60 107,49 107,47 107,57 107,45 108,22 Domestic
109,82 108,61 107,46 107,05 107,64 107,43 Non-domestic

2014

109,22
106,94
110,61

109,04
107,09
110,23

109,22
107,09
110,53

109,38
107,48
110,54

109,61
107,59
110,85

109,77
107,68
111,06

109,35 109,40 109,76 110,11 110,22 110,54 Total


107,56 107,82 108,34 108,91 109,12 109,72 Domestic
110,45 110,37 110,64 110,85 110,90 111,04 Non-domestic

2013 Durable consumer goods


industry

2014 Total
Intern
Extern

111,04
110,05
111,65

110,95
110,19
111,41

111,04
110,71
111,24

110,92
110,80
110,99

110,38
110,94
110,04

110,40
111,23
109,89

110,82 111,16 111,33 111,66 111,37 111,62 Total


111,19 110,75 111,33 111,63 112,17 112,23 Domestic
110,60 111,42 111,33 111,69 110,87 111,24 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

119,69
119,79
119,23

119,49
119,44
119,68

119,58
119,60
119,52

119,39
119,40
119,37

119,58
119,58
119,55

119,98
119,79
120,81

120,52 120,73 120,53 120,58 120,57 120,86 Total


120,47 120,73 120,48 120,47 120,41 120,65 Domestic
120,73 120,76 120,76 121,01 121,27 121,78 Non-domestic

2013 Non-durable consumer


goods industry

2014 Total
Intern
Extern

121,18
120,85
122,63

121,26
120,89
122,81

121,42
121,01
123,16

121,61
121,09
123,80

121,76
121,27
123,84

122,18
121,70
124,25

122,16 122,21 121,87 121,90 121,96 121,98 Total


121,55 121,56 121,14 121,08 121,16 121,06 Domestic
124,74 124,99 125,02 125,40 125,39 125,93 Non-domestic

2014

2013 Total
Intern
Extern

121,07
118,70
142,40

123,13
120,30
148,68

122,00
119,55
144,08

119,75
118,33
132,54

119,95
118,52
132,87

120,36
118,54
136,82

120,73 119,98 120,74 119,16 118,80 118,77 Total


118,82 117,68 118,56 117,38 117,20 117,05 Domestic
137,95 140,70 140,40 135,13 133,24 134,27 Non-domestic

2013 Energy industry

2014 Total
Intern
Extern

119,69
117,78
136,88

119,36
117,39
137,16

118,66
116,69
136,40

124,00
122,59
136,78

123,30
121,88
136,09

122,57
121,12
135,60

121,78 121,12 120,64 119,32 118,45 112,86 Total


120,03 119,49 119,18 118,77 118,31 114,85 Domestic
137,56 135,85 133,82 124,21 119,74
94,93 Non-domestic

2014

Anii

Piaa

Market

Datele pentru luna noiembrie 2014 sunt rectificate, iar datele pentru luna decembrie 2014 sunt provizorii.
The data for November 2014 are rectified and the data for December 2014 are provisional.

54

55

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2
2010 = 100

Cod
Activiti (clase)
CAEN Rev. 2

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Activities (classes)

Code
CANE Rev. 2

0520

Extracia crbunelui inferior

2013
2014

115,00
108,17

118,06
108,07

116,05
107,91

116,97
108,37

115,80
107,04

116,22
106,16

116,69 106,43 109,43 106,99 106,64 107,99


105,21 104,18 106,76 105,94 106,52 105,94

2013
2014

Mining of lignite

0520

0610

Extracia petrolului brut

2013
2014

105,57
104,37

107,01
96,74

104,30
95,96

100,78
95,84

100,61
96,89

101,09
98,55

104,09 105,21 105,65 102,93 103,16 104,37


95,43
93,35
90,93
82,28
77,19
51,99

2013
2014

Extraction of crude petroleum

0610

0620

Extracia gazelor naturale

2013
2014

106,55
134,75

110,43
137,06

108,51
136,48

115,47
144,46

117,61
143,43

111,30
139,10

120,58 122,22 125,99 131,15 131,05 130,20


143,35 140,67 147,61 151,03 151,48 148,03

2013
2014

Extraction of natural gas

0620

0811

Extracia pietrei ornamentale i a pietrei


pentru construcii, extracia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei

2013
2014

113,86
114,44

113,84
114,77

113,26
115,73

113,44
115,58

113,49
116,73

113,48
116,62

113,77 113,42 113,50 114,02 114,06 114,07


117,13 114,91 115,63 115,84 115,60 115,67

2013
2014

Quarrying of ornamental and building


stone, limestone, gypsum, chalk
and slate

0811

0812

Extracia pietriului i nisipului; extracia


argilei i caolinului

2013
2014

100,47
100,36

100,12
100,71

99,50
101,48

99,91
101,97

100,08
102,09

101,23
102,28

100,14 100,11 100,41 100,46 100,96 101,03


102,53 102,26 102,04 102,56 102,68 102,02

2013
2014

Operation of gravel and sand pits;


mining of clays and kaolin

0812

0893

Extracia srii

2013
2014

116,20
123,01

118,10
123,07

118,99
123,14

119,14
123,01

118,99
122,77

119,52
122,95

120,00 120,33 121,24 121,52 121,53 121,44


122,98 123,41 123,33 127,03 127,29 127,82

2013
2014

Extraction of salt

0893

0899

Alte activiti extractive neclasificate


n alt parte

2013
2014

137,81
131,66

139,85
131,66

135,46
131,20

134,80
132,29

135,35
133,20

136,12
132,76

135,64 134,03 134,03 136,32 137,11 134,97


131,87 131,88 133,23 131,77 131,14 131,72

2013
2014

Other mining and quarrying


not elsewhere classified

0899

0910

Activiti de servicii anexe extraciei


petrolului brut i gazelor naturale

2013
2014

111,77
109,59

112,12
106,72

111,82
107,94

112,94
108,46

112,07
109,88

109,57
109,74

105,08 106,65 102,24 102,82 105,16 106,30


105,24 106,76 108,04 110,60 112,83 111,70

2013
2014

Support activities for petroleum and


natural gas extraction

0910

1011

Prelucrarea i conservarea crnii

2013
2014

119,30
108,71

112,03
104,12

109,70
102,71

106,35
102,84

107,87
106,49

108,77
110,40

113,02 114,99 115,04 114,39 110,62 111,18


111,79 112,31 111,88 108,58 106,35 104,22

2013
2014

Processing and preserving of meat

1011

1012

Prelucrarea i conservarea crnii


de pasre

2013
2014

121,83
118,83

121,35
120,36

121,20
122,89

120,54
123,22

121,33
123,30

120,89
124,97

120,77 121,04 121,11 119,66 118,53 118,01


125,71 125,82 123,73 123,14 122,61 119,25

2013
2014

Processing and preserving


of poultry meat

1012

1013

Fabricarea produselor din carne


(inclusiv din carne de pasre)

2013
2014

129,28
129,41

128,58
129,18

128,50
130,38

128,41
130,53

128,19
130,59

128,79
131,11

129,37 130,08 130,55 130,72 130,66 130,58


130,35 130,45 129,93 130,30 129,67 129,18

2013
2014

Production of meat an poultry


meat products

1013

1032

Fabricarea sucurilor de fructe i legume

2013
2014

121,09
133,19

121,09
133,19

121,34
133,19

121,34
133,19

121,34
133,19

121,34
133,19

121,34 127,26 127,26 133,19 133,19 133,19


133,19 133,19 133,19 133,19 133,19 133,19

2013
2014

Manufacture of fruit and


vegetable juice

1032

1039

Prelucrarea i conservarea fructelor i


legumelor

2013
2014

113,48
115,28

113,77
115,33

114,02
115,59

114,26
116,27

112,56
116,29

112,62
117,06

113,01 113,67 113,97 113,69 114,58 114,76


116,58 117,51 117,82 117,84 118,40 118,72

2013
2014

Other processing and preserving of


fruit and vegetables

1039

1041

Fabricarea uleiurilor i grsimilor

2013
2014

133,24
104,74

132,58
101,40

130,67
101,52

129,48
101,83

128,69
102,51

124,80
101,63

125,24 123,76 115,99 109,84 107,67 106,77


101,82 100,99
95,37
94,02
95,67
95,75

2013
2014

Manufacture of oils and fats

1041

1042

Fabricarea margarinei i a altor produse


comestibile similare

2013
2014

134,36
135,70

134,16
135,27

134,36
135,97

134,27
135,60

134,22
136,00

134,20
135,90

135,78 135,67 135,68 135,24 135,71 135,88


135,72 135,81 135,63 135,27 135,37 135,22

2013
2014

Manufacture of margarine and similar


edible fats

1042

1051

Fabricarea produselor lactate i a


brnzeturilor

2013
2014

118,92
126,97

118,86
127,29

119,86
127,57

121,01
128,02

121,28
129,09

121,33
129,49

122,09 123,14 123,39 123,65 125,71 125,94


129,03 129,49 128,31 128,81 128,89 129,27

2013
2014

Operation of dairies and cheese


making

1051

1052

Fabricarea ngheatei

2013
2014

112,73
115,55

112,73
115,55

112,88
115,55

112,94
115,60

114,45
115,60

114,62
115,60

114,62 114,62 114,62 115,55 115,55 115,55


115,60 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60

2013
2014

Manufacture of ice cream

1052

1061

Fabricarea produselor de morrit

2013
2014

157,66
123,51

154,62
122,91

152,17
122,22

148,91
122,35

148,67
123,77

145,29
122,38

136,09 124,16 119,77 124,30 122,02 121,93


122,05 120,71 120,83 121,27 118,57 119,81

2013
2014

Manufacture of grain mill products

1061

1062

Fabricarea amidonului i a produselor


din amidon

2013
2014

148,76
123,61

148,43
126,87

147,62
124,73

147,36
112,17

143,09
115,02

147,87
116,96

148,40 133,03 136,95 123,90 122,61 125,11


113,97 111,96 109,96 107,44 107,20 105,49

2013
2014

Manufacture of starches
and starch products

1062

1071

Fabricarea pinii; fabricarea prjiturilor i


a produselor proaspete de patiserie

2013
2014

119,50
120,01

119,56
120,07

119,86
120,20

120,59
120,40

120,26
120,64

120,26
120,64

120,00 119,65 118,92 119,10 119,42 119,53


120,77 120,92 121,04 121,13 121,43 121,44

2013
2014

Manufacture of bread; manufacture of


frech pastry goods and cakes

1071

Datele pentru luna noiembrie 2014 sunt rectificate, iar datele pentru luna decembrie 2014 sunt provizorii.
The data for November 2014 are rectified and the data for December 2014 are provisional.

56

57

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100

Cod
Activiti (clase)
CAEN Rev. 2

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Activities (classes)

Code
CANE Rev. 2

1072

Fabricarea biscuiilor i picoturilor; prjiturilor


i a produselor conservate de patisetie

2013
2014

120,11
121,48

120,26
121,49

120,27
121,70

120,87
122,32

121,25
122,15

121,55
122,87

121,29 121,49 120,59 121,38 121,38 121,17


122,64 122,53 123,35 123,29 123,34 123,43

2013
2014

Manufacture of rusks and biscuits, of


preserved pastry goods and cakes

1072

1073

Fabricarea pastelor finoase alimentare


i a altor produse finoase similare

2013
2014

138,00
136,31

138,40
136,68

139,39
137,13

139,27
137,18

139,27
137,19

136,71
137,18

137,10 136,23 136,77 136,82 136,16 136,29


137,16 137,16 137,16 137,17 137,17 137,18

2013
2014

Flour pastes and other similar


products manufacturing

1073

1081

Fabricarea zahrului

2013
2014

150,36
134,60

149,47
133,52

147,01
125,00

145,34
122,82

144,87
116,16

142,66
112,99

141,79 139,39 138,91 134,86 133,58 133,72


112,26
98,73
93,55
93,09
92,77
92,77

2013
2014

Manufacture of sugar

1081

1082

Fabricarea produselor din cacao, a


ciocolatei i a produselor zaharoase

2013
2014

116,29
119,04

116,83
119,15

116,77
119,49

119,15
120,89

119,15
120,97

119,38
121,35

119,44 119,32 119,25 119,42 119,43 119,22


121,88 122,74 123,15 123,25 127,49 127,30

2013
2014

Manufacture of cocoa, chocolate


and sugar confectionery

1082

1083

Prelucrarea ceaiului i cafelei

2013
2014

122,19
119,35

123,55
118,15

123,80
118,56

123,32
117,63

124,02
118,64

124,12
120,63

124,13 124,40 116,43 115,60 116,25 116,71


118,29 120,57 120,96 123,44 124,05 124,07

2013
2014

Processing of tea and coffee

1083

1084

Fabricarea condimentelor i ingredientelor

2013
2014

124,00
129,00

123,95
128,97

123,94
129,02

123,95
129,04

123,94
129,08

124,18
128,44

127,41 127,42 127,49 127,64 127,63 127,63


128,64 128,71 128,62 128,68 128,80 128,85

2013
2014

Manufacture of condiments
and seasonings

1084

1085

Fabricarea de mncruri preparate

2013
2014

121,40
125,49

121,40
129,66

123,45
130,14

123,43
131,93

123,45
132,05

124,37
132,05

124,94 124,94 125,00 125,25 121,80 122,19


131,88 131,31 131,62 131,62 132,30 132,76

2013
2014

Manufacture of prepared meals


and dishes

1085

1089

Fabricarea altor produse alimentare


neclasificate n alt parte

2013
2014

140,68
145,28

141,20
145,22

141,21
145,27

141,21
145,32

141,06
145,35

141,15
145,85

141,24 141,23 141,22 141,23 141,29 141,30


144,98 145,04 145,07 145,13 145,14 145,16

2013
2014

Manufacture of other food


products not elsewhere classified.

1089

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana


animalelor de ferm

2013
2014

150,21
144,70

150,34
146,72

151,34
145,97

151,62
146,38

152,34
146,86

155,10
143,07

152,26 150,09 149,59 145,81 144,85 144,73


143,26 141,18 141,20 139,00 139,36 137,76

2013
2014

Manufacture of prepared foods


for farm animals

1091

1101

Distilarea, rafinarea i mixarea


buturilor alcoolice

2013
2014

109,00
127,56

111,12
127,74

114,44
123,76

114,71
123,57

114,80
124,19

114,85
124,72

115,25 114,58 122,46 126,40 127,11 128,00


125,32 129,62 129,89 130,23 130,09 130,32

2013
2014

Distilling, rectifying and blending


of spirits

1101

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

2013
2014

104,84
113,51

104,72
112,81

106,44
112,90

108,19
111,88

110,43
112,07

110,56
108,82

113,90 116,22 109,02 111,08 113,89 115,36


108,84 110,39 110,93 111,28 111,46 111,47

2013
2014

Manufacture of wine from grape

1102

1104

Fabricarea altor buturi nedistilate,


obinute prin fermentare

2013
2014

123,48
143,46

124,31
143,83

124,31
148,50

123,01
149,12

122,75
153,84

122,90
142,01

123,59 121,61 133,86 140,44 142,19 142,34


147,38 147,90 148,42 148,09 148,63 148,63

2013
2014

Manufacture of other non-distilled


fermented beverages

1104

1105

Fabricarea berii

2013
2014

116,00
123,24

118,66
126,05

119,07
126,60

118,70
126,73

119,40
126,83

121,57
126,84

121,57 121,54 121,61 121,61 121,61 123,46


126,84 127,11 127,13 127,15 127,15 127,15

2013
2014

Manufacture of beer

1105

1107

Producia de buturi rcoritoare nealcoolice,


de ape minerale i alte ape mbuteliate

2013
2014

109,53
113,11

109,54
113,15

110,91
113,41

110,97
113,67

111,04
113,98

111,03
114,19

111,36 111,81 111,83 111,85 111,79 111,86


113,89 114,13 114,03 114,25 114,34 114,21

2013
2014

Manufacture of soft drinks; production of


mineral waters and other bottled waters

1107

1200

Fabricarea produselor din tutun

2013
2014

107,77
110,03

107,81
112,19

107,83
112,19

107,83
112,28

107,86
112,28

107,95
112,44

108,20 108,20 108,22 108,22 108,22 108,22


112,44 112,46 112,35 112,42 112,65 112,73

2013
2014

Manufacture of tobacco products

1200

1310

Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile

2013
2014

112,89
114,92

114,41
115,37

114,44
115,39

114,94
115,50

113,05
115,03

112,90
114,74

113,14 114,46 114,36 114,99 115,49 115,22


114,85 115,05 115,41 115,91 116,45 116,96

2013
2014

Preparation and spinning of textile fibres

1310

1320

Producia de esturi

2013
2014

129,13
139,25

130,39
139,24

132,25
139,92

132,48
140,27

132,92
140,54

134,44
139,72

135,32 136,22 137,54 138,46 138,50 139,06


139,71 140,43 140,81 141,21 141,27 141,98

2013
2014

Weaving of textiles

1320

1392

Fabricarea de articole din textile (cu excepia


mbrcmintei i lenjeriei de corp)

2013
2014

122,12
130,72

123,38
131,33

123,72
132,58

124,23
132,73

126,21
132,37

127,54
131,77

127,97 128,50 128,95 129,51 130,56 131,20


131,74 132,53 133,01 133,66 133,98 134,62

2013
2014

Manufacture of made-up textile articles


(except apparel)

1392

1394

Fabricarea de odgoane, frnghii


sfori i plase

2013
2014

104,43
104,56

104,56
110,94

104,56
110,94

104,56
110,94

104,56
110,94

104,56
110,94

104,56 104,56 104,56 104,56 104,56 104,56


110,94 110,94 110,94 110,94 110,94 110,94

2013
2014

Manufacture of cordage, rope,


twine and netting

1394

1395

Fabricarea de textile neesute i articole din


acestea, cu excepia confeciilor de mbrcminte

2013
2014

115,29
113,78

113,21
113,64

113,95
113,40

112,25
113,40

111,78
113,58

111,79
113,58

112,99 112,97 113,59 113,73 113,39 114,29


113,58 113,58 113,87 113,84 113,84 113,88

2013
2014

Manufacture of non-wovens and articles


made from non-wovens, except apparel

1395

58

59

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100

Cod
Activiti (clase)
CAEN Rev. 2

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Activities (classes)

Code
CANE Rev. 2

1396

Fabricarea de articole tehnice


i industriale din textile

2013
2014

108,68
109,67

108,74
109,51

109,63
110,72

109,48
110,72

109,51
110,60

109,58
110,40

109,46 109,46 109,46 109,46 109,46 109,64


110,60 110,60 110,60 110,62 110,61 110,61

2013
2014

Manufacture of other technical


and industrial textiles

1396

1413

Fabricarea altor articole de mbrcmite


(exclusiv lenjerie de corp)

2013
2014

118,34
125,91

118,56
126,26

118,60
126,73

118,14
127,48

118,40
127,93

119,73
128,73

119,92 120,15 120,93 122,11 123,23 124,04


129,06 129,42 129,96 130,41 130,27 131,06

2013
2014

Manufacture of other outerwear

1413

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

2013
2014

124,53
129,47

125,01
130,53

125,22
131,02

124,39
131,92

124,33
131,73

125,09
133,08

125,42 126,00 126,24 126,86 127,38 128,10


133,97 134,46 134,93 135,27 135,70 135,95

2013
2014

Manufacture of underwear

1414

1419

Fabricarea altor articole de mbrcminte


i accesorii neclasificate n alt parte

2013
2014

120,90
126,36

121,20
126,38

121,76
126,74

121,45
127,19

122,04
125,93

122,50
126,43

123,17 124,61 124,74 124,99 125,00 125,37


126,91 127,19 127,56 127,57 127,74 127,95

2013
2014

Manufacture of other wearing apparel


and accessories

1419

1431

Fabricarea prin tricotare sau croetare a


ciorapilor i articolelor de galanterie

2013
2014

121,99
120,66

122,40
120,89

121,54
121,14

116,62
122,17

117,46
122,06

120,23
121,92

120,73 117,99 118,86 120,40 120,46 120,57


122,48 122,54 122,96 123,01 123,31 123,57

2013
2014

Manufacture of knitted and


crocheted hosiery

1431

1439

Fabricarea prin tricotare sau croetare


a altor articole de mbrcminte

2013
2014

104,73
107,05

104,05
107,42

105,01
107,54

104,27
109,31

104,58
109,60

105,09
109,58

105,56 105,20 105,73 105,89 106,22 106,66


109,91 110,39 109,90 110,47 110,67 110,67

2013
2014

Manufacture of other knitted


and crocheted apparel

1439

1512

Fabricarea articolelor de voiaj i


marochinrie, a articolelor de harnaament

2013
2014

111,57
115,47

111,59
115,75

111,92
114,40

111,64
114,52

111,88
113,11

113,33
112,38

112,60 112,06 113,68 113,11 112,99 113,51


113,00 112,12 111,55 112,40 113,57 114,21

2013
2014

Manufacture of luggage, handbags and the


like, saddlery and harness

1512

1520

Fabricarea nclmintei

2013
2014

119,61
119,98

119,31
119,78

118,87
120,25

118,94
120,72

119,15
121,71

120,22
122,44

120,15 119,23 119,04 119,31 119,50 119,59


122,50 122,29 122,63 124,56 124,79 125,01

2013
2014

Manufacture of footwear

1520

1610

Tierea i rindeluirea lemnului

2013
2014

117,63
126,56

118,62
125,78

118,78
125,46

119,25
126,34

118,86
126,93

119,53
125,23

122,23 122,51 121,20 122,69 122,96 123,18


125,45 125,89 126,50 126,77 126,81 126,75

2013
2014

Sawmilling and planning of wood

1610

1621

Fabricarea de furnire i a panourilor din lemn

2013
2014

111,95
114,72

112,58
113,72

112,82
113,67

112,85
116,04

112,81
115,20

113,05
115,93

115,47 115,45 115,31 113,96 114,11 114,41


116,17 116,55 115,35 114,94 114,69 114,62

2013
2014

Manufacture of veneer sheets and


wood-based panels

1621

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie i


tmplrie pentru construcii

2013
2014

113,28
114,68

113,38
114,82

113,63
115,39

113,70
115,43

113,49
115,07

113,96
114,68

113,80 114,02 114,59 114,79 114,51 114,53


116,06 116,54 115,81 115,27 115,54 115,61

2013
2014

Manufacture of other builders


carpentry and joinery

1623

1712

Fabricarea hrtiei i cartonului

2013
2014

116,10
125,96

116,54
127,26

119,17
125,32

118,80
124,02

118,23
124,81

119,99
120,75

120,88 120,78 122,75 127,28 127,13 126,50


121,05 121,52 122,99 123,51 123,58 124,10

2013
2014

Manufacture of paper and paperboard

1712

1721

Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat i


a ambalajelor din hrtie sau carton

2013
2014

119,83
125,51

119,97
125,20

120,21
125,60

119,52
124,92

119,17
125,37

120,57
124,89

121,14 120,82 122,20 123,36 123,65 124,56


124,41 124,64 126,42 126,26 126,28 126,80

2013
2014

Paper and deckled cardboard and paper


and cardboard boxes manufacturing

1721

1722

Fabricarea produselor de uz gospodresc


i sanitar, din hrtie sau carton

2013
2014

114,40
116,85

114,55
117,51

114,90
117,45

115,07
116,83

116,03
116,38

118,09
116,66

117,44 115,89 118,84 119,53 115,31 115,42


116,49 117,16 117,76 117,35 117,45 117,14

2013
2014

Manufacture of household and sanitary


goods and of toilet requisites

1722

1723

Fabricarea articolelor de papetrie

2013
2014

154,79
155,73

154,35
153,86

154,51
154,18

154,66
154,73

153,84
158,57

154,15
156,70

154,55 154,08 154,78 154,95 157,19 157,15


158,41 158,50 159,41 159,79 159,43 159,94

2013
2014

Manufacture of paper stationery

1723

1729

Fabricarea altor articole din hrtie


i carton neclasificate n alt parte

2013
2014

134,19
134,55

134,61
135,13

134,54
135,69

133,00
135,27

133,22
134,36

134,40
133,19

134,08 134,07 134,55 132,86 133,75 133,85


133,60 133,74 133,64 133,45 134,08 134,31

2013
2014

Manufacture of other articles of paper and


paperboard not elsewhere classified

1729

1812

Alte activiti de tiprire


neclasificate n alt parte

2013
2014

132,04
135,39

132,14
137,99

132,97
136,95

130,87
135,97

130,43
134,23

130,84
133,92

132,43 132,97 133,26 133,27 134,58 134,69


132,72 133,07 133,13 133,29 133,42 133,63

2013
2014

Other printing

1812

1920

Fabricarea produselor obinute


din prelucrarea ieiului

2013
2014

138,40
132,80

144,74
132,74

140,23
131,36

131,19
132,04

129,86
131,21

133,18
130,84

136,23 136,30 138,53 133,28 131,37 131,36


132,11 131,86 130,67 122,43 117,91
93,91

2013
2014

Manufacture of refined petroleum


products

1920

2011

Fabricarea gazelor industriale

2013
2014

68,50
68,22

68,63
68,23

68,68
68,22

68,93
68,65

68,90
68,61

68,25
65,06

67,23
57,89

2013
2014

Manufacture of industrial gases

2011

2012

Fabricarea coloranilor i a pigmenilor

2013
2014

113,42
118,05

113,58
120,80

115,49
120,85

114,84
121,09

115,03
118,98

114,44
120,27

115,83 117,19 117,36 117,90 118,56 117,52


119,33 121,12 118,88 119,98 118,72 118,43

2013
2014

Manufacture of dyes and pigments

2012

60

67,88
59,57

67,69
57,24

67,68
57,19

67,63
57,05

67,58
57,87

61

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100

Cod
Activiti (clase)
CAEN Rev. 2

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Activities (classes)

Code
CANE Rev. 2

2013

Fabricarea altor produse chimice


anorganice de baz

2013
2014

116,77
112,69

116,93
113,78

118,23
112,56

118,04
112,49

118,30
112,75

119,43
110,39

119,20 119,16 114,30 114,90 114,88 114,60


110,35 111,22 111,37 111,50 111,82 112,09

2013
2014

Manufacture of other inorganic basic


chemicals

2013

2014

Fabricarea altor produse chimice


organice de baz

2013
2014

127,46
128,51

127,56
129,03

128,82
126,42

126,19
125,87

121,96
126,01

123,66
126,37

123,04 123,49 124,30 125,29 125,22 126,61


126,30 128,04 127,91 118,45 117,62 117,88

2013
2014

Manufacture of other organic basic


chemicals

2014

2015

Fabricarea ngrmintelor i produselor


azotoase

2013
2014

123,63
108,38

122,76
106,84

129,80
109,32

128,38
107,96

127,01
108,59

120,55
99,74

120,19 106,02 104,52 105,93 108,19 106,01


100,83 101,86 107,51 108,45 107,41 109,65

2013
2014

Manufacture of fertilisers and nitrogen


compounds

2015

2016

Fabricarea materialelor plastice n


forme primare

2013
2014

148,24
148,48

147,56
148,35

148,19
149,09

148,83
147,78

147,12
147,07

148,76
146,51

148,08 147,20 149,81 148,03 146,76 147,24


147,29 148,64 147,69 148,67 150,28 148,10

2013
2014

Manufacture of plastics
in primary forms

2016

2020

Fabricarea pesticidelor i a altor produse


agrochimice

2013
2014

125,87
125,32

125,87
126,67

125,87
126,67

125,73
126,69

125,73
126,69

125,75
126,69

125,77 125,74 125,77 125,75 125,81 125,84


126,70 126,70 127,07 127,06 127,05 127,05

2013
2014

Manufacture of pesticides and other


agrochemical products

2020

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor,


cernelii tipografice i masticurilor

2013
2014

115,78
117,23

115,80
118,39

116,13
117,76

116,21
117,71

116,06
118,15

116,75
118,17

116,75 116,21 116,62 116,30 116,40 116,69


118,80 117,56 117,22 117,53 117,69 117,92

2013
2014

Manufacture of paints, varnishes and


similar coatings, printing ink and mastics

2030

2041

Fabricarea spunurilor, detergenilor i a


produselor de ntreinere

2013
2014

130,48
110,20

130,66
110,36

131,70
110,70

131,59
110,82

126,37
110,77

126,60
110,75

116,69 116,78 116,99 116,89 116,91 116,96


96,80
96,69
96,34
99,53
99,81
99,92

2013
2014

Manufacture of soap and detergents,


cleaning and polishing preparations

2041

2042

Fabricarea parfumurilor i a produselor


cosmetice (de toalet)

2013
2014

115,37
121,91

115,37
121,91

115,37
121,91

119,48
121,91

119,48
123,57

119,57
123,57

119,57 119,68 119,68 121,91 121,91 121,91


123,57 123,57 123,57 123,57 123,60 123,60

2013
2014

Manufacture of perfumes and toilet


preparations

2042

2059

Fabricarea altor produse chimice


neclasificate n alt parte

2013
2014

110,35
110,35

110,35
110,35

110,35
110,35

110,35
110,35

110,35
110,35

110,35
110,35

110,35 110,35 110,35 110,35 110,35 110,35


110,35 110,35 110,35 110,35 110,35 110,35

2013
2014

Manufacture of other chemical products


not elsewhere classified

2059

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2013
2014

110,62
114,82

110,96
114,75

111,05
114,78

110,96
114,94

110,78
114,65

112,65
115,85

113,27 113,30 113,47 113,69 113,96 113,99


115,68 115,51 115,48 114,97 113,91 113,74

2013
2014

Manufacture of pharmaceutical
preparations

2120

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2013
2014

114,77
112,50

113,79
112,04

113,95
111,87

113,31
111,62

113,50
111,25

112,39
110,86

112,06 111,74 112,14 112,21 112,56 112,74


112,37 112,08 111,95 112,03 112,14 112,36

2013
2014

Manufacture of other rubber products

2219

2221

Fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i


profilelor din material plastic

2013
2014

119,48
121,96

120,31
122,34

121,60
122,79

120,79
123,35

121,17
121,86

120,12
121,85

120,67 120,86 121,42 123,05 122,73 122,61


122,60 122,91 123,35 123,87 124,15 124,67

2013
2014

Manufacture of plastic plates, sheets,


tubes and profiles

2221

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din


material plastic

2013
2014

114,33
117,03

114,33
116,86

114,59
116,29

114,75
116,93

113,96
116,76

114,87
115,83

114,77 114,90 115,54 116,04 115,94 116,26


116,03 115,32 115,21 115,47 116,05 116,17

2013
2014

Manufacture of plastic packing goods

2222

2223

Fabricarea articolelor din material plastic


pentru construcii

2013
2014

103,90
108,06

104,58
107,69

104,98
108,08

105,00
108,81

105,42
108,71

105,50
108,16

105,85 105,51 107,15 106,75 106,94 106,62


108,94 109,17 108,77 109,04 109,27 109,30

2013
2014

Manufacture of builders ware


of plastic

2223

2229

Fabricarea altor produse din material


plastic

2013
2014

125,55
134,14

126,23
135,30

126,93
136,28

126,61
136,74

126,80
137,03

128,22
137,39

128,41 129,06 129,74 129,81 130,84 131,68


136,69 137,47 136,42 136,90 137,45 137,63

2013
2014

Manufacture of other plastic products

2229

2312

Prelucrarea i fasonarea sticlei plate

2013
2014

100,13
96,14

97,58
94,73

95,79
95,79

96,80
95,56

97,24
96,08

98,34
95,57

95,24
94,27

2013
2014

Shaping and processing of flat glass

2312

2313

Fabricarea articolelor din sticl

2013
2014

103,58
105,66

102,53
106,17

103,03
105,41

103,75
105,52

103,56
106,01

103,84
106,45

105,30 105,79 104,92 105,24 105,02 104,73


105,24 106,17 106,28 105,32 105,51 105,21

2013
2014

Manufacture of hollow glass

2313

2320

Fabricarea de produse refractare

2013
2014

105,93
107,72

106,86
107,69

107,79
107,36

107,93
107,31

107,93
107,22

107,87
107,25

107,80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,79


107,37 105,34 105,89 105,90 105,91 105,93

2013
2014

Manufacture of refractory products

2320

2331

Fabricarea plcilor i dalelor din ceramic

2013
2014

96,59
88,84

89,21
87,18

89,99
86,82

89,79
86,85

88,68
92,14

87,55
93,82

86,20
82,47

2013
2014

Manufacture of ceramic tiles and flags

2331

2332

Fabricarea crmizilor, iglelor i altor


produse pentru construcii, din argil ars

2013
2014

101,88
98,89

102,29
98,74

102,07
99,75

101,26
99,00

100,47
98,70

100,50
99,41

99,16
99,13
99,29
98,54
97,05
96,52
100,72 100,29 102,54 102,63 100,20 101,85

2013
2014

Manufacture of bricks, tiles and


construction products, in baked clay

2332

62

97,42
95,26

88,10
93,95

96,50
95,94

89,59
83,64

96,59
95,98

87,16
84,08

98,33
95,27

88,86
84,58

96,23
95,42

85,86
82,50

63

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100

Cod
Activiti (clase)
CAEN Rev. 2

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Code
CANE Rev. 2

Years

Activities (classes)

2013
2014

Manufacture of ceramic household and


ornamental articles

2341

91,42
91,04

2013
2014

Manufacture of ceramic sanitary


fixtures

2342

109,37 109,20 109,32 110,29 107,78 108,06


107,47 108,46 109,98 110,18 109,95 110,82

2013
2014

Manufacture of ceramic insulators


and insulating fittings

2343

97,88
94,30

2013
2014

Manufacture of cement

2351

109,03 108,66 107,11 108,14 107,38 107,46


109,93 109,72 107,24 107,81 107,48 107,86

2013
2014

Manufacture of lime and plaster

2352

98,84
99,01
99,69
99,80
100,12 100,12 101,08 100,54

97,98
98,02
99,71 100,01

2013
2014

Manufacture of concrete products


for construction purposes

2361

116,23 115,45 115,98 116,36 116,62 116,89


117,69 117,27 117,21 117,48 118,93 118,82

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz


gospodresc i ornamental

2013
2014

116,40
116,75

113,45
116,82

113,95
116,78

113,93
116,69

114,98
117,26

115,83
117,36

2342

Fabricarea obiectelor sanitare din


ceramic

2013
2014

98,44
90,80

96,59
91,25

96,92
93,65

97,41
93,84

96,18
93,29

95,98
92,22

2343

Fabricarea izolatorilor i pieselor


izolante din ceramic

2013
2014

109,75
108,45

108,60
109,08

108,87
108,62

109,88
107,63

107,56
107,12

108,28
107,40

2351

Fabricarea cimentului

2013
2014

99,53
99,01

98,11
95,69

99,77
94,40

100,35
95,50

101,85
95,25

100,32
94,70

2352

Fabricarea varului i ipsosului

2013
2014

114,98
107,00

114,43
108,10

113,16
108,04

111,75
110,09

113,90
110,43

112,84
109,23

2361

Fabricarea elementelor din beton pentru


construcii

2013
2014

97,49
97,80

98,41
97,77

98,32
98,18

98,51
98,90

98,77
99,62

99,40
99,89

2363

Fabricarea betonului

2013
2014

102,61
102,88

101,48
102,51

101,83
103,32

103,76
104,16

104,61
104,07

104,38
103,71

104,98 103,62 102,46 103,34 103,27 103,17


103,70 103,12 104,37 105,13 104,87 104,56

2013
2014

Manufacture of ready-mixed
concrete

2363

2364

Fabricarea mortarului

2013
2014

111,56
111,05

110,98
109,88

112,73
108,65

113,10
109,43

113,35
109,60

115,94
110,57

114,28 113,93 114,00 112,54 113,49 112,59


110,59 109,75 109,97 108,76 108,05 107,28

2013
2014

Manufacture of mortars

2364

2369

Fabricarea altor articole din beton,


ciment i ipsos

2013
2014

108,24
105,09

108,98
104,62

106,46
106,11

105,38
106,02

103,63
105,12

108,28
106,34

105,77 107,79 106,09 107,06 105,20 103,90


104,59 105,87 105,25 104,83 107,67 108,02

2013
2014

Manufacture of other articles of concrete,


plaster and cement

2369

2391

Fabricarea produselor abrazive

2013
2014

120,55
125,53

123,57
124,83

123,92
123,77

123,47
122,30

121,92
122,37

124,24
120,49

124,24 122,74 124,44 123,83 123,36 123,34


122,99 123,53 122,86 122,92 123,35 124,14

2013
2014

Production of abrasive products

2391

2399

Fabricarea altor produse din minerale


nemetalice neclasificate n alt parte

2013
2014

108,84
98,27

105,84
98,19

105,67
98,53

105,18
97,89

103,14
98,82

102,55
98,46

102,20 103,01 103,58 104,30


98,53
98,76
97,94
97,27

97,39
95,69

2013
2014

Manufacture of other non-metallic


mineral products not elsewhere classified

2399

2410

Producia de metale feroase sub forme


primare i cea de feroaliaje

2013
2014

114,12
105,69

114,30
104,64

113,03
103,03

111,73
101,10

111,08
101,56

112,14
101,66

104,87 103,95 104,55 103,39 103,38 102,91


102,90 101,72 103,51 103,05 102,77 102,71

2013
2014

Manufacture of basic iron and steel


and of ferro-alloys

2410

2420

Producia de tuburi, evi, profile tubulare


i accesorii pentru acestea, din oel

2013
2014

114,26
108,85

110,83
109,29

110,20
109,86

112,28
109,81

110,89
109,01

112,11
108,24

111,52 109,07 108,74 109,06 108,97 108,34


109,02 108,46 107,39 107,55 105,83 105,36

2013
2014

Manufacture of tubes, pipes, hollow


profiles and related fittings, of steel

2420

2431

Tragere la rece a barelor

2013
2014

106,37
102,82

106,01
103,62

105,52
103,56

104,81
103,66

103,79
102,34

104,85
101,29

102,05 102,46 102,10 102,75 102,68 103,69


102,47 102,56 101,69 102,24 102,70 102,47

2013
2014

Cold drawing of bars

2431

2432

Laminare la rece a benzilor nguste

2013
2014

134,70
137,54

135,82
135,85

137,60
134,96

139,28
133,59

136,92
130,20

141,65
130,89

135,27 135,70 137,28 135,68 135,22 134,34


132,00 131,62 135,38 135,77 136,04 136,49

2013
2014

Cold rolling of narrow strip

2432

2433

Producia de profile obinute la rece

2013
2014

121,78
113,74

122,43
113,58

121,31
113,35

121,14
112,84

117,00
111,09

119,25
110,95

117,79 115,16 114,95 114,37 113,87 112,89


108,88 109,09 109,48 107,77 107,58 108,21

2013
2014

Cold forming or folding

2433

2434

Trefilarea firelor la rece

2013
2014

116,61
115,72

116,87
115,89

118,57
115,81

119,06
115,64

119,12
115,34

117,83
115,26

117,59 118,02 117,90 117,61 116,73 116,48


115,21 115,33 115,45 115,34 114,90 115,00

2013
2014

Cold drawing of wire

2434

2442

Metalurgia aluminiului

2013
2014

96,26
91,02

98,20
89,89

98,97
90,01

96,55
90,17

95,12
91,96

95,99
91,70

92,87
95,68
93,05
92,56
91,09
98,15 101,35 101,37 102,79 104,83

2013
2014

Aluminium production

2442

2444

Metalurgia cuprului

2013
2014

116,18
112,17

116,33
111,40

118,30
108,97

111,02
108,50

110,90
108,27

108,45
109,38

108,60 108,55 108,40 108,57 108,43 109,46


110,99 108,77 108,95 109,10 109,18 109,21

2013
2014

Copper production

2444

2451

Turnarea fontei

2013
2014

107,55
105,88

108,70
106,11

110,67
105,67

110,13
106,25

109,86
106,68

107,77
107,00

108,34 105,39 104,28 105,13 105,13 104,95


106,18 103,53 103,63 102,87 102,45 102,07

2013
2014

Casting of iron

2451

64

98,17
92,63

97,96
94,67

94,30
94,18

95,93
92,55

97,27
94,34

94,06
91,81

97,99
94,17

90,69
92,27

97,38
94,69

90,39
92,97

97,82
94,82

98,23
96,10

65

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100

Cod
Activiti (clase)
CAEN Rev. 2

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Activities (classes)

Code
CANE Rev. 2

2452

Turnarea oelului

2013
2014

104,18
102,47

104,57
102,66

105,19
101,75

102,58
99,25

102,00
99,36

102,04
99,94

102,09 102,08 101,49 102,00 102,02 102,79


95,43
95,56
95,25
93,01
92,99
93,25

2013
2014

Casting of steel

2452

2511

Fabricarea de construcii metalice i pri


componente ale structurilor metalice

2013
2014

109,64
103,84

108,19
103,83

107,84
102,14

107,55
102,64

105,84
103,71

105,04
103,86

105,84 103,63 103,87 103,07 102,56 103,06


102,41 101,42 101,59 101,73 100,20 101,11

2013
2014

Manufacture of metal structures and parts


of structures

2511

2512

Fabricarea de ui i ferestre din metal

2013
2014

114,07
105,02

111,96
103,16

109,58
103,99

108,82
103,79

108,33
102,76

107,96
102,48

109,85 110,03 108,48 108,96 107,92 108,31


102,82 102,69 102,38 101,65 101,81 102,22

2013
2014

Manufacture of doors and windows


of metal

2512

2521

Producia de radiatoare i cazane


pentru nclzire central

2013
2014

118,41
112,76

121,34
111,82

116,29
110,00

114,35
110,29

117,97
110,93

118,56
107,95

116,97 118,27 118,27 118,66 114,68 115,79


107,62 108,75 107,93 111,51 110,56 109,26

2013
2014

Manufacture of central heating


radiators and boilers

2521

2529

Producia de rezervoare, cisterne i


containere metalice

2013
2014

105,86
103,32

106,16
101,88

105,62
101,75

106,59
101,96

107,07
100,44

107,12
101,32

104,69 104,91 104,63 104,84 104,72 103,89


100,88 101,21
99,03
97,39
97,99
98,08

2013
2014

Manufacture of other tanks, reservoirs


and containers of metal

2529

2550

Fabricarea produselor metalice obinute prin


deformare plastic; metalurgia pulberilor

2013
2014

110,89
112,12

110,54
112,64

110,23
111,50

109,23
111,38

109,64
109,27

109,74
109,20

110,63 111,17 110,57 110,15 110,85 111,52


109,18 108,72 109,80 109,96 110,32 108,82

2013
2014

Forging, pressing, stamping and roll-forming


of metal; powder matallurgy

2550

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2013
2014

112,35
111,12

112,10
110,92

112,12
111,05

113,04
111,15

111,35
110,99

112,31
110,93

111,18 110,97 111,11 112,15 111,98 111,16


110,82 110,97 110,84 111,08 111,54 110,60

2013
2014

Manufacture of locks and hinges

2572

2573

Fabricarea uneltelor

2013
2014

122,27
117,28

120,79
116,16

120,73
116,80

122,89
116,55

123,18
115,75

123,15
116,13

121,97 121,85 119,82 118,07 118,71 118,71


116,18 116,43 115,88 115,87 114,36 113,62

2013
2014

Manufacture of tools

2573

2592

Fabricarea ambalajelor uoare din metal

2013
2014

112,69
116,89

113,91
117,29

113,09
119,76

116,82
118,28

110,92
116,03

114,03
114,97

112,36 116,43 117,22 116,46 116,90 116,03


113,84 113,20 113,42 114,24 114,33 118,07

2013
2014

Manufacture of light metal packaging

2592

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice;


fabricarea de lanuri i arcuri

2013
2014

111,73
109,27

110,76
108,89

110,60
108,50

111,12
108,58

111,48
108,33

111,43
107,79

111,72 112,13 112,16 111,84 111,84 107,79


107,76 106,07 106,62 106,20 106,31 103,57

2013
2014

Manufacture of wire products,


chain and springs

2593

2594

Fabricarea de uruburi, buloane i alte articole


filetate; fabricarea de nituri i aibe

2013
2014

102,59
103,37

102,68
103,05

102,29
103,24

102,46
103,52

102,75
102,99

102,23
103,08

102,51 103,64 103,49 103,41 103,50 103,25


102,04 102,06 101,33 100,75 100,99 101,96

2013
2014

Manufacture of fasteners and screw machine


products

2594

2599

Fabricarea altor articole din metal


neclasificate n alt parte

2013
2014

115,54
115,31

114,58
114,41

112,92
114,34

112,56
114,28

114,31
114,30

113,02
113,05

114,45 113,62 114,86 113,47 114,63 114,44


113,77 113,97 114,10 113,70 113,81 114,15

2013
2014

Manufacture of other fabricated metal


products not elsewhere classified

2599

2651

Fabricarea de instrumente i dispozitive


pentru msur, verificare, control, navigaie

2013
2014

104,42
103,14

102,92
103,27

102,86
103,56

102,99
104,05

102,72
103,50

104,58
101,98

103,85 103,68 103,45 103,00 103,29 103,44


102,75 103,27 103,21 103,24 103,15 103,55

2013
2014

Manufacture of instruments and appliances


for measuring, testing and navigation

2651

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor


i transformatoarelor electrice

2013
2014

116,14
118,76

113,65
118,08

113,84
117,97

113,93
117,74

113,00
117,45

113,96
117,20

114,15 115,11 115,56 117,30 117,30 117,41


117,45 117,43 117,35 116,61 116,97 117,29

2013
2014

Manufacture of electric motors,


generators and transformers

2711

2712

Fabricarea aparatelor de distribuie i


control a electricitii

2013
2014

107,82
106,27

106,99
105,64

106,72
105,95

106,11
105,63

106,47
105,47

106,17
105,19

106,37 106,59 106,62 106,55 106,13 106,04


105,26 105,58 104,93 104,46 103,83 103,88

2013
2014

Manufacture of electricity distribution


and control apparatus

2712

2720

Fabricarea de acumulatori i baterii

2013
2014

112,57
117,29

111,25
120,54

111,13
120,91

114,90
120,14

114,39
120,39

115,07
119,32

118,28 122,80 121,32 120,29 117,79 117,79


118,86 119,02 118,98 118,58 118,88 119,67

2013
2014

Manufacture of batteries and accumulators

2720

2732

Fabricarea altor fire i cabluri


electrice i electronice

2013
2014

118,72
114,59

121,12
114,45

122,87
118,15

122,30
115,28

117,56
115,53

118,63
114,86

116,51 117,09 116,28 114,70 115,30 115,10


113,05 113,24 112,13 113,02 112,52 114,72

2013
2014

Manufacture of other electronic and


electric wires and cables

2732

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru


fire i cabluri electrice i electronice

2013
2014

111,98
106,34

112,66
106,35

114,05
105,99

114,67
106,36

112,90
105,33

111,62
105,28

111,30 110,19 108,09 107,73 106,33 105,50


104,40 104,87 104,28 104,48 104,46 104,80

2013
2014

Manufacture of wiring devices

2733

2740

Fabricarea de echipamente electrice


de iluminat

2013
2014

103,91
104,32

103,76
104,23

103,75
104,34

103,77
105,13

104,06
104,71

104,28
104,48

104,27 104,11 104,20 104,23 104,21 104,16


104,31 104,28 104,33 104,57 104,44 104,49

2013
2014

Manufacture of electric lighting


equipment

2740

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2013
2014

101,76
98,94

100,11
97,03

100,06
96,43

99,74
96,14

100,20
95,83

100,57
94,80

98,71
94,95

2013
2014

Manufacture of electric domestic


appliances

2751

2752

Fabricarea de echipamente casnice


neelectrice

2013
2014

109,96
106,85

109,46
106,82

109,48
106,85

109,48
106,85

109,50
106,80

109,48
106,80

109,48 109,56 109,72 109,71 109,71 109,67


106,76 106,46 106,46 106,86 106,86 106,86

2013
2014

Manufacture of non-electric domestic


appliances

2752

66

99,72
95,09

99,17
94,90

99,03
94,07

99,28
94,39

99,05
94,49

67

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100

Cod
Activiti (clase)
CAEN Rev. 2

Anii

Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Years

Activities (classes)

Code
CANE Rev. 2

2813

Fabricarea de pompe i compresoare

2013
2014

119,37
124,52

120,28
124,52

120,28
124,71

120,28
124,74

120,59
124,24

122,70
122,01

122,43 122,91 122,91 123,57 123,57 123,62


122,05 122,05 122,05 121,29 121,46 121,46

2013
2014

Manufacture of other pumps


and compressors

2813

2814

Fabricarea de articole de robinetrie

2013
2014

116,06
111,14

116,37
113,29

114,74
113,42

113,86
113,19

114,52
113,49

114,25
113,43

112,47 112,09 110,99 111,19 111,93 111,45


113,71 114,33 112,99 112,02 113,09 114,12

2013
2014

Manufacture of other taps and valves

2814

2815

Fabricarea lagrelor, angrenajelor, cutiilor de


vitez i a elementelor mecanice de transmisie

2013
2014

110,09
111,32

110,84
109,91

111,53
110,57

110,72
109,51

111,04
110,46

110,98
110,27

110,32 110,76 111,23 110,08 110,18 110,18


109,20 107,92 107,46 107,42 107,69 106,69

2013
2014

Manufacture of bearings, gears, gearing


and driving elements

2815

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilaie i


frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2013
2014

97,44
101,40

97,44
101,47

98,29
101,52

99,00
101,35

98,52
97,98

98,66
97,96

98,75
97,71

98,80
97,70

99,29
97,32

99,26
97,35

99,58
97,50

99,99
97,61

2013
2014

Manufacture of non-domestic cooling and


ventilation equipment

2825

2829

Fabricarea altor maini i utilaje


de utilizare general neclasificate n alt parte

2013
2014

101,11
92,00

98,86
92,26

97,22
91,30

97,22
91,74

97,22
90,91

97,23
91,16

91,87
90,73

92,11
91,04

92,24
89,85

92,24
87,46

92,24
88,57

91,58
88,58

2013
2014

Manufacture of other general-purpose


machinery not elsewhere classified

2829

2830

Fabricarea mainilor i utilajelor pentru


agricultur i exploatri forestiere

2013
2014

115,14
119,38

115,24
118,61

115,30
118,89

115,54
119,51

115,74
120,30

115,82
120,79

115,89 116,10 118,32 118,05 118,18 118,94


120,78 120,86 121,40 120,32 120,68 120,36

2013
2014

Manufacture of agricultural and forestry


machinery

2830

2841

Fabricarea utilajelor i mainilor-unelte


pentru prelucrarea metalului

2013
2014

102,95
100,87

103,28
101,12

102,41
101,73

102,07
101,62

101,64
101,01

101,59
101,04

99,00
99,05
99,26
99,23
99,23
99,85
101,24 101,46 101,57 101,15 101,96 102,62

2013
2014

Manufacture of metal forming machinery

2841

2849

Fabricarea altor maini-unelte


neclasificate n alt parte

2013
2014

114,55
113,92

114,77
113,90

115,34
114,21

115,79
112,02

115,79
112,02

115,79
110,70

116,03 116,19 117,75 114,61 114,15 114,20


112,37 108,67 107,16 106,18 106,71 107,19

2013
2014

Manufacture of other machine tools

2849

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracie


i construcii

2013
2014

125,58
139,76

125,54
140,29

124,03
141,06

122,57
141,09

124,60
141,28

128,74
140,33

133,80 136,83 137,21 137,64 139,85 139,64


141,08 142,46 138,62 139,14 138,70 139,74

2013
2014

Manufacture of machinery for mining,


quarrying and construction

2892

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport


rutier

2013
2014

112,17
117,40

113,07
117,19

112,68
116,40

113,30
116,57

114,26
115,56

115,22
114,76

114,93 113,71 115,91 115,60 117,48 118,29


116,87 115,99 116,91 116,27 117,12 117,14

2013
2014

Manufacture of motor vehicles

2910

2931

Fabricarea de echipamente electrice i


electronice pentru autovehicule i pentru
motoare de autovehicule

2013
2014

108,29
99,64

108,24
99,96

104,73
99,78

104,53
100,17

105,29
100,63

105,91
99,53

101,47 104,76 103,22 103,82 103,98 103,30


100,13 100,62
98,65
97,47
97,81
95,82

2013
2014

Manufacture of electrical and electronic


equipment for motor vehicles

2931

2932

Fabricarea altor piese i accesorii pentru


autovehicule i pentru motoare de autovehicule

2013
2014

111,13
112,14

110,83
112,63

111,68
111,63

111,58
111,74

111,28
111,78

111,77
112,07

111,38 111,27 111,05 111,65 111,41 111,27


112,53 113,08 110,81 110,99 112,55 113,69

2013
2014

Manufacture of other parts and accessories


for motor vehicles

2932

3020

Fabricarea materialului rulant

2013
2014

105,77
106,28

105,36
106,17

105,33
106,27

105,33
106,20

105,77
105,02

106,29
105,05

106,31 106,10 106,27 106,21 106,21 106,41


105,07 105,21 105,19 105,02 104,94 105,50

2013
2014

Manufacture of railway locomotives


and rolling stock

3020

3101

Fabricarea de mobil pentru birouri


i magazine

2013
2014

115,66
116,40

115,63
116,80

115,21
117,42

115,38
117,46

115,50
117,13

116,02
117,33

115,92 116,04 116,41 117,54 116,76 115,99


116,91 116,92 117,34 117,59 118,04 118,12

2013
2014

Manufacture of office and shop furniture

3101

3102

Fabricarea de mobil pentru buctrii

2013
2014

108,87
112,39

108,86
112,71

109,17
112,88

109,18
113,03

109,56
113,03

110,22
113,04

109,81 110,48 111,49 111,59 111,88 112,17


113,04 113,04 113,42 113,43 113,43 113,43

2013
2014

Manufacture of kitchen furniture

3102

3103

Fabricarea de saltele i somiere

2013
2014

109,92
107,74

110,49
104,16

108,90
109,68

109,33
112,27

108,21
116,55

103,14
123,37

106,73 107,11 111,97 109,25 109,17 112,26


122,05 117,15 121,61 121,80 122,87 121,57

2013
2014

Manufacture of mattresses

3103

3109

Fabricarea de mobil
neclasificat n alt parte

2013
2014

105,09
109,52

105,38
109,94

105,81
109,92

106,19
109,64

106,50
108,57

106,72
109,00

106,14 106,39 106,97 107,45 107,82 108,58


109,20 109,37 109,83 110,28 110,49 110,76

2013
2014

Manufacture of other furniture

3109

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate i


instrumente medicale i stomatologice

2013
2014

102,01
102,53

102,08
109,44

102,17
109,46

102,39
109,32

102,50
109,23

102,43
109,14

102,19 102,15 102,33 102,24 102,33 102,33


109,00 109,01 108,95 108,95 108,96 108,99

2013
2014

Manufacture of medical and dental instruments


and supplies

3250

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere


neclasificate n alt parte

2013
2014

131,28
144,83

131,77
146,98

132,79
147,19

134,04
146,99

134,75
145,89

135,23
146,68

135,72 135,96 135,96 136,03 137,90 138,22


147,57 147,61 146,61 145,56 148,02 149,10

2013
2014

Other manufacturing not elsewhere classifed

3299

3312

Repararea mainilor

2013
2014

118,05
119,45

118,21
119,37

118,89
119,30

118,54
119,97

119,12
119,83

118,41
119,66

119,16 118,75 119,23 119,36 119,09 119,32


119,51 119,55 119,51 119,43 119,44 119,10

2013
2014

Repair of machinery

3312

68

69

13.

INDICII PREURILOR PRODUCIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAA INTERN I PIAA EXTERN)


pe activiti (clase) CAEN Rev.2 - continuare
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)
by activities (classes) CANE Rev.2 - continued
2010 = 100
Ian.

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

Jan.

Feb.

March

April

May

June

July.

Aug.

Sept.

Oct.

Noi.

Dec.

2013

107,64

106,58

107,37

107,26

107,84

107,67

2014

108,52

110,43

108,95

105,48

104,19

103,98

Repararea i ntreinerea altor echipamente

2013

102,71

103,59

103,59

103,73

104,14

de transport neclasificate n alt parte

2014

107,22

107,13

107,10

107,28

107,22

Producia de energie electric

2013

130,84

131,47

131,33

129,69

2014

121,84

120,16

119,15

121,71

2013

115,86

115,86

115,86

2014

118,67

118,67

118,67

2013

116,64

116,54

2014

101,75

101,84

Cod
Activiti (clase)
CAEN Rev. 2
3314

3317

3511

3513

3514

3522

3530

3600

Anii

Repararea echipamentelor electrice

Distribuia energiei electrice

Comercializarea energiei electrice

Code
CANE Rev. 2

Years

Activities (classes)

108,66 108,66 109,00 108,20 108,44 107,71

2013

Repair of electrical equipment

3314

104,01 104,35 104,84 104,95 105,13 105,31

2014

107,53

108,72 106,85 106,89 106,89 106,89 106,90

2013

Repair and maintenance of other transport

3317

106,94

106,99 107,83 108,23 108,44 108,24 107,88

2014

equipment

131,50

131,97

134,16 132,57 131,47 127,86 127,70 127,58

2013

Production of electricity

3511

120,74

119,23

121,25 118,31 115,93 117,89 118,58 119,83

2014

115,86

115,86

115,86

115,86 115,75 115,75 115,75 115,75 115,75

2013

Distribution of electricity

3513

118,67

118,67

118,67

118,67 118,67 118,67 118,67 118,67 118,67

2014

116,22

114,75

114,76

114,81

107,83 105,56 106,51 106,03 106,10 106,05

2013

Trade of electricity

3514

100,98

101,28

99,93

99,19

3522

94,49

94,47

93,77

94,32

94,35

93,92

2014

Distribuia combustibililor gazoi,

2013

104,20

104,20

104,20

104,20

104,20

104,20

107,16 107,16 107,16 107,16 107,16 107,16

2013

Distribution of gaseous fuels

prin conducte

2014

107,16

107,16

107,16

140,86

140,86

140,86

140,86 140,86 140,86 140,86 140,86 140,86

2014

through mains

Furnizarea de abur i aer condiionat

2013

109,49

114,79

114,77

115,04

116,20

115,06

116,50 115,72 115,79 116,48 117,22 116,99

2013

Steam and air conditioning supply

3530

2014

119,09

119,81

120,01

119,18

119,24

117,40

118,65 118,14 119,62 118,39 118,81 119,74

2014
Water collection, treatment and supply

3600

Captarea, tratarea i distribuia apei

70

2013

143,09

143,52

145,70

145,71

146,74

146,75

150,87 154,99 155,03 155,44 156,28 156,29

2013

2014

157,43

157,89

157,89

159,08

159,08

159,08

159,51 161,73 161,74 161,74 161,74 161,74

2014

71

COEFICIENI DE PONDERARE UTILIZAI N CALCULUL IPPI

14. WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION

Coeficieni de ponderare
Weighting coefficient
Cod
CAEN
Rev. 2

Activiti (diviziuni)

TOTAL

INDUSTRIE TOTAL

din care:
of which:
Total

Activities (divisions)

Code
CANE
Rev. 2

INDUSTRY TOTAL

TOTAL

piaa intern
domestic
market

piaa extern
non-domestic
market

10000

6663

3337

29

Mining of coal and


lignite

29

191

Extraction of crude petroleum


and natural gas

191

Extracia minereurilor
metalifere

10

Mining of metal
ores

10

Alte activiti extractive

61

57

Other mining and quarrying

Activiti de servicii anexe


extraciei

61

Mining support service


activities

61

Manufacture of food products

10

Extracia crbunelui superior


i inferior
Extracia petrolului brut
i a gazelor naturale

10

Industria alimentar

1058

1002

56

11

Fabricarea buturilor

327

320

Manufacture of beverages

11

12

Fabricarea produselor
din tutun

64

Manufacture of tobacco
products

12

73

13

Fabricarea produselor textile

120

47

73

Manufacture of textiles

13

14

Fabricarea articolelor
de mbrcminte

107

163

Manufacture of wearing
apparel

14

270

Manufacture of leather and


related products

15

16

15

16

17

18

19

20

Tbcirea i finisarea pieilor;


fabricarea articolelor de voiaj
i marochinrie,
harnaamentelor
i nclmintei; prepararea
i vopsirea blnurilor
Prelucrarea lemnului,
fabricarea produselor
din lemn i plut, cu excepia
mobilei; fabricarea
articolelor din paie i din alte
materiale vegetale mpletite

123

43

80

307

184

123

Manufacture of wood and


of products of wood and
cork, except furniture;
manufacture of articles of
straw and plaiting
materials

Fabricarea hrtiei i a
produselor din hrtie

79

16

Manufacture of paper and


paper products

17

95

Tiprire i reproducerea pe
supori a nregistrrilor

88

Printing and reproduction


of recorded media

18

94

Manufacture of coke and


refined petroleum products

19

Manufacture of chemicals
and chemical products

20

Fabricarea produselor de
cocserie i a produselor
obinute din prelucrarea
ieiului

513

273

240

Fabricarea substanelor
i a produselor chimice

332

219

113

72

COEFICIENI DE PONDERARE UTILIZAI N CALCULUL IPPI - continuare

14. WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE PPI CALCULATION - continued

Coeficieni de ponderare
Weighting coefficient
Cod
CAEN
Rev. 2

21

22

23

din care:
of which:

Activiti (diviziuni)
Total

Fabricarea produselor
farmaceutice de baz i a
preparatelor
farmaceutice
Fabricarea produselor
din cauciuc i mase plastice

piaa intern
domestic
market

Activities (divisions)

piaa extern
non-domestic
market

Code
CANE
Rev. 2

Manufacture of basic
pharmaceutical products
and pharmaceutical
preparations

21

99

73

26

233

192

Manufacture of rubber
and plastic products

22

425

Manufacture of other
non-metallic mineral
products

23

Fabricarea altor produse


din minerale
nemetalice

350

311

39

24

Industria metalurgic

572

274

298

Manufacture of basic metals

24

25

Industria construciilor
metalice i a produselor
din metal, exclusiv maini,
utilaje i instalaii

25

109

Manufacture of fabricated
metal products, except
machinery
and equipment

26

26

27

28

29

433

324

Fabricarea calculatoarelor
i a produselor electronice
i optice

408

82

326

Manufacture of computer,
electronic and optical
products

Fabricarea echipamentelor
electrice

144

198

Manufacture of electrical
equipment

27

342

28

149

Manufacture of machinery
and equipment not
elsewhere classified

29

Fabricarea de maini, utilaje


i echipamente neclasificate
n alt parte

117

1110

283

827

Manufacture of motor
vehicles, trailers and
semi-trailers

Fabricarea altor mijloace


de transport

50

149

Manufacture of other
transport equipment

30

199

31

Fabricarea de mobil

205

103

102

Manufacture of furniture

31

32

Alte activiti industriale


n.c.a.

Other manufacturing

32

36

22

14
Repair and installation
of machinery and
equipment

33

Electricity, gas, steam and


air conditioning supply

35

Water collection, treatment


and supply

36

30

33

35

36

Fabricarea autovehiculelor
de transport rutier,
a remorcilor i semiremorcilor

266

Repararea, ntreinerea
i instalarea mainilor
i echipamentelor
Producia i furnizarea
de energie electric i
termic, gaze, ap cald
i aer condiionat
Captarea, tratarea
i distribuia apei

93

88

1718

1705

13

80

80

73

INDICII DE COST N CONSTRUCII PE CATEGORII DE OBIECTE I PE ELEMENTE DE STRUCTUR

15. CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

2010 = 100
Anii
CONSTRUCII - TOTAL

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Years

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

2013

111,6

111,6

111,9

113,2

111,7

112,0

112,7

112,2

112,0

112,1

112,2

111,4

2013

2014

111,0

110,4

110,9

111,0

110,5

110,8

111,7

111,5

112,0

111,0

111,4

109,9

2014

2013

115,7

114,5

113,9

114,8

112,6

113,7

113,0

113,3

113,1

112,7

112,3

110,4

2013

2014

112,0

111,5

110,9

110,3

109,8

110,5

110,6

110,1

110,8

109,0

109,6

105,8

2014

2013

110,6

110,5

110,6

111,7

110,6

111,0

111,5

111,1

111,2

111,2

111,0

110,2

2013

2014

109,9

109,5

110,0

110,0

110,0

110,1

110,8

110,7

111,7

110,9

111,3

109,7

2014

2013

111,7

111,7

112,1

113,6

111,9

112,2

113,1

112,5

112,3

112,4

112,5

111,7

2013

2014

111,0

110,2

110,7

110,9

110,3

110,6

111,8

111,6

112,1

110,8

111,4

109,7

2014

din care:
Costul materialelor

of which:

din total, pe categorii de obiecte:


Cldiri rezideniale

Cldiri nerezideniale

Construcii inginereti

Lucrri de reparaii capitale

Material costs

of total, by category of objects:

2013

111,7

111,7

112,0

113,2

111,8

112,1

112,7

112,3

112,1

112,1

112,3

111,5

2013

2014

111,3

110,6

111,1

111,2

110,6

110,9

111,8

111,6

112,0

111,0

111,5

110,0

2014

2013

111,1

110,9

111,2

112,6

111,0

111,5

112,4

111,7

111,9

111,7

111,7

111,0

2013

2014

110,7

110,1

110,5

110,5

110,1

110,1

111,2

111,1

111,8

110,4

111,3

109,8

2014

2013

110,8

110,8

111,7

113,2

111,9

111,6

112,6

111,9

111,0

111,6

111,9

111,3

2013

2014

110,7

109,7

110,3

110,8

110,9

110,0

111,3

111,2

112,0

111,2

111,0

110,6

2014

din total, pe elemente de structur:


Lucrri de construcii noi

CONSTRUCTION - TOTAL

Residential buildings

Non-residential buildings

Civil engineering

of total, by elements of structure:


New construction works

Capital repair works

Lucrri de ntreinere i

2013

113,3

113,6

113,6

114,7

113,4

113,4

113,5

113,6

112,7

113,2

113,5

112,4

2013

Maintenance and current

reparaii curente

2014

112,1

111,5

112,1

112,3

111,3

112,7

112,9

112,6

112,5

112,3

112,0

109,8

2014

repair works

Datele pentru luna noiembrie 2014 sunt rectificate, iar datele pentru luna decembrie 2014 sunt provizorii.
The data for November 2014 are rectified and the data for December 2014 are provisional.

74

75

16.

INDICII PREURILOR PROPRIETILOR REZIDENIALE *)


RESIDENTIAL PROPERTY PRICE INDICES *)

2009 = 100

Total

Anii

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Years

Q. I

Q. II

Q. III

Q. IV

2013

75,27

74,68

72,87

72,33

2014

72,79

71,82

71,19

2013

74,24

73,53

71,62

2014

71,38

70,51

69,81

2013

69,33

65,89

64,41

2014

62,24

62,01

61,19

2013

78,91

80,79

78,46

2014

80,04

78,58

77,98

2013

81,43

81,53

80,40

2014

81,32

79,66

79,49

2013

83,49

83,19

82,08

2014

81,54

79,70

79,57

2013

77,66

78,51

77,34

2014

80,92

79,58

79,35

din care:
Apartamente

Bucureti

Restul rii

Case

Urban

Rural

*)

Datele sunt provizorii.

*)

Data are provisional.

Total
of which:

76

70,98

Apartments

62,36

Bucharest

79,16

Rest of the country

80,43

Houses

82,11

Urban

77,36

Rural

INDICII PREURILOR PRODUCIEI PENTRU SERVICII

17. PRODUCTION PRICE INDICES FOR SERVICES

2010 = 100
Cod
CAEN
Rev. 2

Anii
Years

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Q. I

Q. II

Q. III

Q. IV

Code
CANE
Rev. 2

4942

Servicii de mutare

2013
2014

88,45
88,76

88,45
87,74

88,45
88,07

88,45

Removal services

4942

502

Transporturi maritime i
costiere de marf

2013
2014

94,71
92,31

95,57
90,68

93,43
93,58

92,47

Sea and coastal freight


water transport

502

5121

Transporturi aeriene de marf

2013
2014

109,32
113,11

106,80
108,89

107,83
107,74

108,78

Freight air transport

5121

521

Depozitri

2013
2014

108,04
108,90

108,14
114,01

108,18
114,04

108,18

Warehousing and
storage

521

5224

Manipulri

2013
2014

105,46
107,51

105,86
107,41

106,77
107,31

106,30

Cargo handling

5224

531

Activiti potale desfurate


sub obligativitatea serviciului
universal

2013
2014

100,00
96,39

96,39
96,39

96,39
96,39

96,39

Postal activities under


universal service
obligation

531

532

Alte activiti potale i


de curier

2013
2014

101,06
112,77

101,08
112,53

101,14
112,51

101,16

Other postal and courier


activities

532

61

Telecomunicaii

2013
2014

103,02
105,79

103,33
104,03

104,33
103,65

104,56

Telecommunications

61

62

Activiti de servicii n
tehnologia informaiei

2013
2014

108,39
110,94

108,56
110,08

109,57
110,18

110,45

Computer programming,
consultancy and related
activities

62

631

Activiti ale portalurilor web,


prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web
i activiti conexe

2013
2014

94,11
97,80

96,42
96,93

95,42
97,84

95,64

Data processing, hosting


and related activities;
web portals

631

639

Alte activiti de servicii


informaionale

2013
2014

95,61
114,99

95,73
118,48

101,82
118,48

108,86

Other information service


activities

639

691

Activiti juridice

2013
2014

107,41
108,18

108,02
108,65

108,02
108,66

108,05

Legal activities

691

692

Activiti de contabilitate i
audit financiare; consultan
n domeniul fiscal

2013
2014

105,33
108,96

107,89
112,98

108,96
114,19

109,23

Accounting, bookkeeping
and auditing activities;
tax consultancy

692

702

Activiti de consultan n
management

2013
2014

113,56
113,60

112,48
113,35

114,00
113,65

116,41

Management consultancy
activities

702

71

Activiti de arhitectur i
inginerie; activiti de testri i
analiz tehnic

2013
2014

105,99
108,73

107,34
112,65

107,16
112,71

108,48

Architectural and engineering


activities; technical testing
and analysis

71

73

Publicitate i activiti de
studiere a pieei

2013
2014

106,20
110,50

107,43
111,64

108,95
109,53

111,25

Advertising and market


research

73

78

Activiti de servicii privind


fora de munc

2013
2014

108,19
108,12

106,92
109,64

108,48
110,83

109,22

Employment activities

78

80

Activiti de investigaii
i protecie

2013
2014

103,15
105,77

103,01
106,33

103,97
107,33

104,18

Security and
investigation activities

80

812

Activiti de curenie

2013
2014

103,85
104,18

103,33
104,40

103,76
104,10

103,72

Cleaning activities

812

Datele pentru Trim. II 2014 sunt rectificate, iar datele pentru Trim. III 2014 sunt provizorii.
The data for 2 nd quarter of 2014 are rectified and the data for 3 rd quarter of 2014 are provisional.

77