Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Există numai cuvinte monosilabice în seria următoare:


a. afli, mici, zvârli, ochi (vb.);
b. oști, lied, seif, spleen, ochi (subst.);
c. maxi (adj. inv.), flori, sconcși.

2. Care dintre serii conține numai cuvinte despărțite corect în silabe:


a. gu-a-șă, cu-loar, san-gvi-nic, a-ghi-o-tant;
b. gu-așă, cu-lo-ar, san-gvi-nic, a-ghio-tant;
c. gua-șă, cu-loar, sang-vi-nic, a-ghio-tant.

3. Avem diftongi cu structura vocală+semivocală în toată seria de cuvinte:


a. pustii (adj.), rotofei, lui, sloi;
b. domeniu, șemineu, șchioapătă, pâine;
c. rumeior, totu-i, iederă, deoparte.

4. Din câte silabe sunt alcătuite cuvintele: bojdeucă, vinietă, patinoar:


a. patru silabe;
b. trei silabe;
c. patru silabe, trei silabe, patru silabe

5. În cuvintele el, ea, ei există:


a. o singură silabă, două litere și trei sunete care formează un diftong (el) și, respectiv, un triftong (ei);
o singură silabă, două litere și două sunete (ea = ia) care formează un diftong;
b. o singură silabă, două litere și două sunete care formează un diftong, în al doilea și al treilea cuvânt;
c. o singură silabă, două litere și două sunete în el și ea, două litere şi trei sunete în ei - formând un
triftong

6. Triftongii din cuvintele: dumneaei, scânteioară sunt alcătuiți din sunetele:


a. semivocală + vocală + semivocală (iei redă sunetele ie); semivocală + semivocală + vocală;
b. vocală + semivocală + vocală; semivocală + semivocală + vocală;
c. vocală + semivocală + vocală; semivocală + vocală + semivocală.

7. Care dintre serii conține numai cuvinte despărțite corect în silabe:


a. pa-stă, con-struc-ți-e, în-zdră-ve-ni-re, mă-sli-nă;
b. pas-tă, con-struc-ți-e, înz-dră-ve-ni-re, mă-sli-nă;
c. pa-stă, cons-truc-ți-e, în-zdră-ve-ni-re, mă-sli-nă;
d. pas-tă, con-struc-ți-e, în-zdră-ve-ni-re, măs-li-nă.

8. Conțin numai vocale în hiat cuvintele din seria:


a. seif, jaguar, guatemalez, coafa;
b. vinietă, fiică, lornion, glaucom;
c. cuneiform, machia, ionic, guinee.

9. Sunt despărțite corect în silabe cuvintele din seria:


a. o-bie-ctiv, su-bie-ctiv, a-bstract, de-linc-vent, lin-gvist, san-gvin;
b. o-biec-tiv, su-biec-tiv, ab-stract, de-lin-cvent, lin-gvist, sang-vin.

S-ar putea să vă placă și