Sunteți pe pagina 1din 84

NAVA

COMPANIA DE SHI

BVC

CHELTUIELI DE REGIE

AMORTIZARE

TAXE PORTUARE+
DE CANAL

AMORTIZARE

TAXE PORTUARE+
DE CANAL

PANIA DE SHIPPING

PERSONAL

E PORTUARE+ TAXE
DE CANAL

SERVICII EXECUTATE DE
TERTI

E PORTUARE+ TAXE
DE CANAL

SERVICII EXECUTATE DE
TERTI

E DE

ASIGURARI

CARBURANTI+
LUBREFIANTI

REPARATII

INTRETINEREA NAVEI

E DE

INTRETINEREA NAVEI

I
1

2
3
II
1

3
III

BUGET DE VENIT
INDICATORI
2
VENITURI TOTALE (1+2+3)
VENITURI DIN EXPLOATARE (a+b+c)
a. Navlu incasat
b. Asigurari
c. Stalii
VENITURI FINANCIARE (a)
a. Dobanzi incasate
VENITURI EXTRAORDINARE
CHELTUIELI TOTALE (1+2+3)
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (a+b+c+d+e+f)
a. CHELTUIELI CU PERSONALUL (a1+a2+a3)
a.1. personal administrativ
salarii
a.2. personal navigant
salarii
hrana
apa potabila
indemnizatie de strainatate
a.3. asigurarea personalului:
asigurarea medicala
asigurare de viata
pentru accidente/ riscuri
b. CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL
c. CHELTUIELI CU REPARATIA NAVEI (1+2)
1. cheltuieli de reclasificare
2. cheltuieli cu stocuri
d. CHELTUIELI CU INTRETINEREA NAVEI (1+2)
1. cheltuieli cu materiale consumabile
2. cheltuieli cu materiale igienico- sanitare
e. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (1+2+3+4+5+6+7)

1. cheltuieli cu asigurarea navei


2. cheltuieli cu avarii comune
3. cheltuieli cu stingere litigii
4. cheltuieli cu asigurarea marfii
5. cheltuieli cu comunicatii radio si satelit
6. cheltuieli cu corespondenta
7. cheltuieli cu telefonia
d. CHELTUIELI TAXE PORTUARE SI CANAL (1+2)
1. Taxe portuare
2. Taxe de canal
e. CHELTUIELI DE AMORTIZARE (1+2)
1. cheltuieli cu amortizarea navei
2. cheltuieli cu amortizarea sediului
f. CHELTUIELI DE REGIE
CHELTUIELI FINANCIARE (a+b)
a. cheltuieli privind dobanzile
b. alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI EXTRAORDINARE

REZULTATUL EXPLOATARII (Venituri- Cheltuieli)

Rata de schimb euro - dollar a fost stabilita la: 1$ = 0.74

GET DE VENITURI SI CHELTUIELI


1.04.2010- 30.04.2 1.05.2010- 31.05.2 1.06.2010- 30.06.20
3
4
5

$
$
$

4,875,000
2,500
1,150

$
$
$

4,680,000
2,500
1,380

$
$
$

4,550,000
2,500
894

1,575,000

1,575,000

1,575,000

9,546

9,546

9,546

$
$
$
$

54,517
150
1,515
13,500

$
$
$
$

54,517
150
1,515
13,500

$
$
$
$

54,517
150
1,515
13,500

$
$
$
$

247
185
123
659,378

$
$
$
$

247
185
123
659,378

$
$
$
$

247
185
123
659,378

$
$

3,542
1,100

$
$

3,542
1,100

$
$

3,542
1,100

$
$
+2+3+4+5+6+7)

5,145
340

$
$

5,145
340

$
$

5,145
340

$
$
$
$
$
$
$

24,000
8,333
1,250
21,700
125
20
50

$
$
$
$
$
$
$

24,000
8,333
1,250
21,700
125
20
50

$
$
$
$
$
$
$

24,000
8,333
1,250
21,700
125
20
50

$
$

265,575
286,308

$
$

265,575
286,308

$
$

265,575
286,308

$
$
$

166,667
20,833
20,969

$
$
$

166,667
20,833
20,969

$
$
$

166,667
20,833
20,969

$
$

2,000
3,500

$
$

1,750
2,500

$
$

2,000
3,200

4,904,002

4,689,512 $

4,612,594

lita la: 1$ = 0.74

TOTAL [$]
6 = 2+3+4

TOTAL []
7

$
$
$

14,105,000
7,500
3,424

10,437,700
5,550
2,534

4,725,000

3,496,500

28,637

21,192

$
$
$
$

163,551
450
4,545
40,500

121,027
333
3,363
29,970

$
$
$
$

740
555
370
1,978,135

547
411
274
1,463,820

$
$

10,625
3,300

7,863
2,442

$
$

15,435
1,020

11,422
755

$
$
$
$
$
$
$

72,000
25,000
3,750
65,100
375
60
150

53,280
18,500
2,775
48,174
278
44
111

$
$

796,724
858,924

589,576
635,604

$
$
$

500,000
62,500
62,908

370,000
46,250
46,552

$
$

5,750
9,200

4,255
6,808

$14,130,621

10,456,660

INTRODUCETI PRET
COMBUSTIBILI

INTRODUCETI CONSUM
SPECIFIC COMBUSTIBIL
[PE MARE/ IN PORT]

INTRODUCETI DURATA
VOIAJULUI

HFO
MDO
Lubrefianti
TOTAL

Mod de calcul al costului combustibilului:


Mod de calcul al consumului specific:

MDA
$

Pret combustibil
HF
513 $
441 $
380
327

Consumul specific x P
Numarul de motoare ale

LS
67
50

HFO [t/zi]
MOTOR

$/l
/l

MDO [t/zi]
58
6

Pe mare
In port

DURATA VOIAJ
TUR/ RETUR

24

zile

DURATA
STATIONARII
NAVEI IN PORT

zile

CONSUM SPECIFIC DE COMBUSTIBIL

1.80
2.1

M/V Monrovia

$
$
$
$
$

Pe mare
613,872
22,162
804
636,838

$
$
$
$

In port
15,876
6,464
201
22,541

Pe mare

455,184

16,416

600

472,200

In port
11,748
4,783
149
16,680

sumul specific x Pret combustibil


ul de motoare ale navei x Consum specific al motorului (mars/ stationare) x D

Lubrefianti [l/zi]
0.5
0.5

stationare) x Durata voiajului (zile)

Functia

INTRODUCETI SALARIUL
TARIFAR SI VECHIMEA
IN MUNCA

INTRODUCETI
SPORURILE
SALARIATILOR

INTRODUCETI
ASIGURARILE SOCIALE
PLATITE DE ANGAJAT

Cmdt.
OF. 2 Punte
OF. 3 Punte
Cdt. Punte
Sef mecanic
OF. 2 Mecanic
OF. 3 Mecanic
Cdt. Mecanic
Timonier
Marinar
Electrician
Bucatar
Fitter
Steward
Oiler
TOTAL

Indemnizatie conducere
Spor de vechime (nr.
ani/5)
Spor de pericol
Spor conditii grele
CAS
CASS
FOND SOMAJ
IMPOZIT PE VENIT

Functia
Director general
Director adjunct
Director resurse umane
Secretara
Secretara
Secretara
Femeie de servici
TOTAL

INTRODUCETI
COST DIURNA SI
HRANA

INTRODUCETI
DURATA VOIAJ

INTRODUCETI
INDEMNIZATIA DE
STRAINATATE

Cost Diurna
Cost Hrana

Durata voiaj [zile]

Indemnizatie
strainatate
[$/luna/persoana)
Indemnizatie
strainatate echipaj

Salariu tarifar [$]


$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,400
6,000
4,500
1,200
7,000
5,800
4,500
1,100
4,000
2,500
1,500
2,500
1,500
1,400
2,000
52,900

Vechime [ani]

Indemnizatia de
conducere [30%]

15 $
5 $
5 NIL
5 NIL
10 $
5 NIL
5 NIL
5 NIL
10 NIL
5 NIL
10 NIL
5 NIL
5 NIL
5 NIL
5 NIL

2,220
1,800

2,100

30%
5%
10%
16%
10%
7%
1%
16%

Person

Person

Salariu tarifar [$]


$
$
$
$
$
$
$
$

Vechime [ani]

2,700
2,000
2,000
800
800
800
450
9,550

400 /luna/persona
5 /zi

30

900

13,500

Indemnizatia de
conducere [30%]
20 $
15 $
20 $
5 NIL
5 NIL
5 NIL
15 NIL

810
600
600

Personal navigant
Spor de
vechime
[5%]
$
1,110
$
300
$
225
$
60
$
700
$
290
$
225
$
55
$
400
$
125
$
150
$
125
$
75
$
70
$
100

Spor de pericol Spor conditii


[10%]
grele [16%]
NIL
NIL
NIL
NIL
$
$
$
$
NIL
NIL
$
NIL
$
NIL
$

700
580
450
110

150
150
200

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,184
960
720
192
1,120
928
720
176
640
400
240
400
240
224
320

Personal administrativ

CAS [10%]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

703
570
428
114
665
551
428
105
380
238
143
238
143
133
190

Personal administrativ
Spor de
vechime
[5%]
$
540
$
300
$
400
$
40
$
40
$
40
$
68

CAS [10%]
$
$
$
$
$
$
$

257
190
190
76
76
76
43

FOND SOMAJ
[1%]

CASS [7%]
$
$
$
$
$
$
$

Cost Diurna

Cost Hrana

176
130
130
52
52
52
29

$
$
$
$
$
$
$

13 /zi/persoana
5 /zi

27
20
20
8
8
8
5

CASS [7%]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

481
390
293
78
455
377
293
72
260
163
98
163
98
91
130

FOND SOMAJ [1%]


$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

74
60
45
12
70
58
45
11
40
25
15
25
15
14
20

IMPOZIT PE
VENIT [16%]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,705
1,286
749
200
1,669
1,058
821
201
698
416
286
416
274
233
365

Venit brut
[$]
$
8,951
$
6,888
$
3,931
$
1,048
$
8,761
$
5,554
$
4,309
$
1,053
$
3,662
$
2,184
$
1,499
$
2,184
$
1,436
$
1,223
$
1,831
$ 54,517

IMPOZIT PE
VENIT [16%]
$
575
$
410
$
426
$
113
$
113
$
113
$
71

Venit brut [$]


$
$
$
$
$
$
$
$

3,016
2,150
2,234
591
591
591
370
9,546

Venit brut []

2,232

1,591

1,653

438

438

438

274

7,064

Cost Diurna
echipaj/voiaj

6,000

8,040

Cost Hrana
echipaj/voiaj

150

201

Venit brut []

6,624
5,097
2,909
776
6,483
4,110
3,189
779
2,710
1,616
1,110
1,616
1,063
905
1,355
40,342

INTRODUCETI
REPARATIILE NAVA

REPARATII CURENTE
Denumire
Reclasificare
Cost societate
reclasificare
TOTAL [$]

Cost [$/ an]


Cost [$/luna]
$
40,000 $
3,333
$

2,500

208

42,500

3,542

INTRODUCETI COSTURILE
COMUNICATIILOR NAVEI

INTRODUCETI VALOAREA
NAVEI

INTRODUCETI COST
SOLUTIONARE LITIGII

INTRODUCETI COST
AVARII COMUNE

TURILE
NAVEI

OST
TIGII

COST
NE

SERVICII EXECUTATE DE TERTI

Telefon
Comunicatii
radio+ satelit
Corespondenta
TELEX
TOTAL [$]

Comunicatii
$
50 $/luna/linie
$
$
$
$

Valoare Nava
$
25,000,000

Solutionare litigii
15,000 $/an

Avarii comune
100,000 $/an

125
20
80
275

$/luna/linie
$/luna
$/luna
$/luna

Asigurare CASCO
Pe luna
$
41,667

30,833

TI

Asigurare CASCO
Pe zi
$
1,389

1,028

Solutionare litigii
$
1,250 $/luna

Avarii comune
8,333 $/luna

INTRODUCETI
CHELTUIELILE
ADMINISTRATIVE

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Tip Cheltuieli
Energie electrica
Energie terminca
Servicii telefonie
Servicii internet
Apa consumata
Salarii personal administrativ
Amortizare sediu administrativ
Gunoi
Paza
Consumabile birou
TOTAL [$]
TOTAL []

STRATIVE

Valoare
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

350
400
125
75
250
9,546
20,833
100
450
400
32,529
24,072

INTRODUCETI COST
MATERIALE
CONSUMABILE

INTRODUCETI
CONSUM APA
ECHIPAJ/ MASINI

INTRODUCETI
CONSUM APA
ECHIPAJ/ MASINI

INTRODUCETI COST
STOCURI

Materiale consumabile
Vopsea
Grund
Diluanti
Perii sarma
Ochelari protectie
Detergenti
Manusi
Masti respirat
Bocanci
Echipament protectie
Electrozi
Aparat sudura Argon
Aparat sudura acetilena
Aparat sudura electric
Truse scule
Vaselina
Suruburi
Piulite
TOTAL [$]
TOTAL []

Pret [$]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200
20
10
10
50
50
50
50
200
500
250
650
600
500
750
150
250
250
4,320
3,197

COST APA
Consum apa [t/zi]
Echipaj
Masini

0.1
10

TOTAL [$]
TOTAL []

STOCURI
Garnituri

Cost [$]
$

Piese de schimb pentru motor $


TOTAL [$]
$
TOTAL []

250
850
1,100
814

Materiale igienico- sanitare


Hartie igienica (100 buc)
Detergent rufe
Detergent spalat maini
Detergent vase
Dezinfectant WC
Clor
Sapun
Mop (10 buc)
Perii curatat WC
Servetele
Prosoape de maini
Prosoape de baie
Prosoape de hartie
TOTAL [$]
TOTAL []

COST APA
Cost apa [$/t]
$
$

Pret [$]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20
20
20
20
35
25
35
45
15
20
25
35
25
340
252

Durata [zile]
5
5

30
30

TOTAL [$]
TOTAL []

Operatiuni de intretinere
Dezinfectie, dezinsectie,
deratizare
Medicamente
TOTAL [$]
TOTAL []

TOTAL [$]
$
$

15
1,500

Pret [$]
$
75 $/luna
$ 750 $/luna
$ 825 $/luna
611 /luna

1,515
1,121

INTRODUCETI
TARIFELE PENTRU
PORT DE
INCARCARE

INTRODUCETI
DATELE TEHNICE
ALE NAVEI

INTRODUCETI PERIOADA DE
STATIONARE IN PORTUL DE
INCARACRE

INTRODUCETI
TARIFELE PENTRU
PORT DE
DESCARCARE

INTRODUCETI
TARIFELE PENTRU
PORT DE
DESCARCARE

INTRODUCETI PERIOADA DE
STATIONARE IN PORTUL DE
DESCARCARE

INTRODUCETI CANALELE/
STRAMTORILE STRABATUTE

INTRODUCETI TAXE CANAL


SUEZ

TRODUCETI
FELE PENTRU
PORT DE
NCARCARE

NTRODUCETI
TELE TEHNICE
ALE NAVEI

CETI PERIOADA DE
ARE IN PORTUL DE
NCARACRE

RODUCETI
ELE PENTRU
ORT DE
CARCARE

Taxe portuare
Taxe

Tarife portuare CONSTAN


Acces in port
Remorcaj
Impingatoare
Cheiaj
Folosirea bazinului
Securitate
Furnizare apa potabila
Furnizare energie electrica
TOTAL Tarife [
TOTAL Tarife [$]
Denumire nava
M/V Monrovia

Perioada de stationare [h]


72

Tarife portuare ABU DH


Remorcaj
Pilotaj
Stationare

RODUCETI
ELE PENTRU
ORT DE
CARCARE

CETI PERIOADA DE
ARE IN PORTUL DE
SCARCARE

CANALELE/
STRABATUTE

TAXE CANAL
Z

Amarare
Cheiaj
Manipularea incarcaturii
Securitate
Furnizare energie electrica
Furnizare apa potabila
TOTAL Tarife [$]
TOTAL Tarife []
Perioada de stationare [h]
72

Taxe ca

Denumire
BOSFOR
DARDANELE

SUEZ

ortuare
Taxe port

Tarife portuare CONSTANTA


0.078 /TB
0.01 /CP/zi
0.534 / 100 CP/zi
9.336 /m/zi
0.48 /m/zi
0.08 /UTB
5 /t
0.3 /kWh
TOTAL Tarife []
TOTAL Tarife [$]
LOA [m]
289

TRB [TR]
87590

Actiunea intreprinsa
Incarcare cereale

Durata Incarcarii
[h]
60

arife portuare ABU DHABI


490 $/h
340 $/h
160 $/h

108 $/h
351 $/h
5.4 $/h
5.4 $/h
6 $/h
6 $/tm
TOTAL Tarife [$]
TOTAL Tarife []
Actiunea intreprinsa
Descarcare cereale

Durata Incarcarii
[h]
60

Taxe canal

Taxa trecere stramtoare


$
1,500
$
1,500

TAXE
Taxe de canal
Nr. Remorchere (1)
Pilotaj
Amarare
Alte cheltuieli
TOTAL Taxe [$]
TOTAL Taxe []

Nr. treceri intr-un


voiaj tur/ retur
2
2

NAVA INCARCATA
$
130,314
$
5,264
$
396
$
2,098
$
14,146
$
152,218

112,641

TOTAL Taxe portuare M/V


Monrovia

6,832

6,840

3,653

194,263

9,988

7,007

100

518

229,202
$
398,811
Putere motor [CP]
9500

TOTAL Taxe portuare


M/V Monrovia
$
$
$

1,960
1,360
11,520

$
$
$
$
$
$
$

7,776
25,272
324
389
432
120
49,153
36,373

TOTAL Taxe
canal []

TOTAL Taxe canal [$]


$
$

3,000
3,000

$
$
$
$
$
$

NAVA DESCARCATA
110,956
635
2,353
14,146
128,090
94,787

2,220
2,220

INTRODUCETI VALOAREA
ASIGURARI DE VIATA SI DE
SANATATE

INTRODUCETI
DURATA VOIAJ

INTRODUCETI
VALOAREA
ASIGURARI P&I SI
H&M

INTRODUCETI
VALOAREA
ASIGURARI DE
MARFA

Asigurare de
viata
[$/persoana]

Asigurare
medicala
[$/persoana]

150

DURATA Voiaj

200

30

ASI
Asigurare P&I
[$/luna]
1
$
300

Asigurare H&M
[$/luna]
2
$
500

ASIGURARE MARFA
$

0.1 $/t

Asigurari

ASIGURAR
Asigurare riscuri
[$/persoana]

Personal navigant [nr.


persoane]
3
100

4
15

zile

ASIGURARE NAVA

Asigurare P&I/ voiaj

Asigurare H&M/ voiaj

4
9,000

Voiaj
I
II
III
TOTAL [$]
TOTAL []

15,000

sigurari

ASIGURARE PERSONAL NAVIGANT

TOTAL Asigurare de
viata/ echipaj

TOTAL Asigurare medicala/


echipaj

6
6

A
TOTAL Asigurari Nava [$] TOTAL Asigurari Nava []
5=4+3
6
$
24,000
17,760

Cantitatea incarcata [t]

Asigurare maraf/ voiaj

75000 $
72000 $
70000 $
$
$

7,500
7,200
7,000
21,700
16,058

VIGANT
TOTAL Asigurare
riscuri/ echipaj

TOTAL Asigurari TOTAL Asigurari


de viata/ voiaj
medicale/voiaj
[$]
[$]

7
$

8
4

9
185

247

TOTAL Asigurari TOTAL Asigurari


riscuri/ voiaj [$]
[$]
10
$

123

11 = 8+9+10
$
555

TOTAL
Asigurari
[]
12

411

A.L = Vi/D.N.U
Vi= valoarea de intra
D.N.U= durata de via
A.L = amortizare linia
INTRODUCETI
VALOAREA NAVEI SI
DURATA SA DE VIATA

INTRODUCETI VALOAREA
SEDIULUI SI DURATA SA DE
VIATA

M/V MONROVIA

SEDIU ADMINISTRATIV

Amortizare

A.L = Vi/D.N.U
= valoarea de intrare
N.U= durata de viata
= amortizare liniara
Vi
D.N.U

Nava Vrachier M/V Monrov


A.L

25,000,000
12.5 ani

Sediul Administrativ
A.L
Vi
D.N.U

15,000,000
60 ani

Amortizare

Nava Vrachier M/V Monrovia


$
2,000,000 $/an
$
166,667 $/luna

Sediul Administrativ
$
250,000 $/an
$
20,833 $/luna

INTRODUCETI
INCARCATURA PE
FIECARE VOIAJ

INTRODUCETI
RATA NAVLU

Navlu
Voiaj
I
II
III
TOTAL

Incarcatura [t]
Rata navlu Navlu $
75000
$
65 $
4,875,000
72000
$
65 $
4,680,000
70000
$
65 $
4,550,000
217000 NIL
$ 14,105,000
Calcul Navlu: Incarcatura[t] x Rata navlu [$]

30.03.2010
Rata navlu
Curs $ -

65
1$=

0.74

Cursul a fost stabilit conform cursului euro- dollar al BNR

Navlu

3,607,500

3,463,200

3,367,000

10,437,700

dollar al BNR

Incarcare
INTRODUCETI RATA
ZILNICA DE INCARCARE

I
II
III
TOTAL

Cantitatea
totala [t]
75000
72000
70000
217000

INTRODUCETI PRET
CEREALE

PRET CEREALE

INTRODUCETI CONT
CURENT BANCAR

Cont curent bancar


Dobanda lunara

Mod de calcul al staliilor=( Cantitatea totala de marfa incarcata /


Rata zilnica de
incarcare [TM]
2500
2000
3000
2500

Nr. magazii nava


9
9
9
9

345
255

$
$

25,000,000
1,575,000

18,500,000
1,165,500

Stalii
[zile]
3
4
3
10

Stalii [$]
$
$
$
$

1,150
1,380
894
3,424

marfa incarcata / (rata zilnica de incarcare* nr. magazii nava))*pret cereale


Stalii []

851
1,021
662
2,534

eale

Vrachier
M/V Monrovia

INTRODUCETI DATELE
REFERITOARE LA VOIAJ

Date despre nava


Caracteristici
Lungime
Latime
Pescaj max.
Deplasament
Deadweight
Tonajul registru brut
Tonajul registru net
Suez TRB
Suez TRN
Motor
Generator
Pret nava
Nr. Magazii

Valoare numerica
289
44.98
7.7
194.991
170.578
87590
56834
88453.1
82711.51
B&W 6S70MC
3 x 780 kW
$
25,000,000
9

Descriere voiaj

Port incarcare

Port descarcare

Constanta [ROM]

Abu Dhabi [UAE]

spre nava

m
m
m
tdw
tdw
TR
TR
TR
TR
9500 CP
$

Descriere voiaj

Distanta parcursa [MM]

Ruta aleasa

Durata voiaj
[tur]

3881

VIA Canal
SUEZ

12 zile

TOTAL Voiaj
3 luni [92 zile]

DETALIERE DURATA VOIAJULUI


Perioada
1.04.2010- 3.04.2010
4.04.2010- 15.04.2010
16.04.2010- 18.04.2010

Actiunea
Incarcare port
Constanta
Voiaj Constanta- Abu
Dhabi
Descarcare port Abu
Dhabi

19.04.2010- 30.04.2010
1.05.2010- 4.05.2010
5.05.2010- 16.05.2010
16.05.2010- 19.05.2010
20.05.2010- 31.05.2010
1.06.2010- 3.06.2010
4.06.2010- 15.06.2010
16.06.2010-18.06.2010
19.06.2010- 30.06.2010
TOTAL [zile]

Voiaj Abu DhabiConstanta


Incarcare port
Constanta
Voiaj Constanta- Abu
Dhabi
Descarcare port Abu
Dhabi
Voiaj Abu DhabiConstanta
Incarcare port
Constanta
Voiaj Constanta- Abu
Dhabi
Descarcare port Abu
Dhabi
Voiaj Abu DhabiConstanta

UI
Durata [zile]
3
12
3

12
4
12
4
12
3
12
3
12

92