Sunteți pe pagina 1din 5

Rugăciunea Bogorodicinaia

(Citirea de 150 de ori a Cântării aduse din Ceruri de Sfântul Arhanghel Gavriil, ca
închinăciune către Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu)
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har,
Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat
este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre!
Această pravilă a fost dată de Maica Domnului Însăşi, în veacul al VII-lea şi
odinioară era săvârşită de toţi creştinii. În chilia Sfântului Serafim de Sarov s-a
găsit o cărticică veche cu descrierea minunilor petrecute cu oamenii care împlineau
această pravilă. Citirea de 150 de ori a rugăciunii Bogorodicinaia îndepărtează
mânia Lui Dumnezeu. Bogorodicinaia ne scoate din focul patimilor, ne ridică din
beznă; nu vom arde în foc, ne vom tămădui noi cei tulburaţi sufleteşte, ne vom curăţi noi cei întinaţi, vom învia
noi cei omorâţi de patimi şi vom cânta cu bucurie: Născătoare de Dumnezeu Fecioară bucură-Te!
Rugăciunile care se citesc la începutul acestei pravile sunt rugăciunile: Tatăl nostru, Uşa milostivirii,
Rugăciunea pentru părintele duhovnic şi Rugăciunea de mântuire.
Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum
în Cer aşa şi pe Pământ! Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean şi rău!
Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Mântuieşte Doamne pe părintele meu duhovnicesc (nume) şi pe toţi fiii lui duhovniceşti şi pe fraţii noştri întru
Hristos şi pe toate rudeniile cele după duh şi după trup, întăreşte-i, apără-i, miluieşte-i, dă-le mângâiere în
necazuri şi vindecare de boli. Doamne trimite-i lui Harul Sfântului Duh şi pentru rugăciunile Născătoarei
de Dumnezeu ajută-ne Doamne, să ne îndreptăm viaţa şi să ne mântuim sufletele noastre. Amin!
I. 1.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După primele zece: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte şi păzeşte pe toţi creştinii
dreptslăvitori, sporeşte-le credinţa, pocăinţa, iar pe cei adormiţi odihneşte-i în veşnica slavă a Domnului nostru.
II. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După douăzeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-i şi întoarce-i la Biserica
Ortodoxă pe robii Tăi cei rătăciţi şi căzuţi (nume).
III. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După treizeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-l şi păzeşte-l pe părintele meu
duhovnic (nume) şi cu sfintele lui rugăciuni miluieşte-mă pe mine păcătosul.
IV. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).

1
4. După patruzeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, potoleşte întristările noastre şi trimite
mângâiere robilor Tăi, celor scârbiţi şi bolnavi (nume).
V. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După cincizeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de ispite, de năpăstuiri şi de tot
răul.
VI. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După şaizeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să săvârşesc toate lucrările mele
întru Slava Lui Dumnezeu şi spre folosul celor apropiaţi.
VII. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După şaptezeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, păzeşte-mă de tot răul şi acoperă-mă cu
cinstitul Tău omofor.
VIII. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După optzeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înviază sufletul meu şi dăruieşte-mi
rugăciune statornică către Tine.
IX. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După nouăzeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu ajută-mi cu milostivirea Fiului Tău şi a
Stăpânului nostru, că să-mi trimită Harul rugăciunii celei arzatoare şi stăruitoare.
X. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După o sută: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, înduplecă-L pe Domnul nostru Iisus
Hristos să mă miluiască pe mine păcătosul, să-mi ierte toate păcatele şi să mântuiască păcătosul meu suflet.
XI. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).

2
4. După o sută zece: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu iubirea Ta, întăreşte-mă
în credinţă şi luminează ochii mei cei întunecaţi cu păcatele.
XII. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După o sută douăzeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de gânduri deşarte
şi dăruieşte-mi cuget şi inimă avântată spre mântuire.
XIII. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După o sută treizeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi pace sufletească, odihnă
şi sănătate trupească.
XIV. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După o sută patruzeci: O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, dăruieşte-mi sfârşit paşnic şi
netulburat şi călăuzeşte-mi sufletul prin vămile cele înfricoşătoare.
XV. 1. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul
este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe
Mântuitorul sufletelor noastre. (de 10 ori)
2. Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei
ce nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
3. O rugăciune personală către Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia, (cu cuvintele noastre).
4. După o sută cincizeci: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, fii mie zid nebiruit şi păzitoare
puternică. Maică a Lui Dumnezeu nu mă depărta pe mine păcătosul, care alerg la Sfântul Tău Acoperământ, că
Tu eşti nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor!

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea Fericită şi Preanevinovată şi


Maica Dumnezeului nostru! Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât
Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu, Te mărim! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Doamne miluieşte! (de 3 ori) Întăreşte Dumnezeule Sfânta şi Dreapta Credinţă a dreptmăritorilor creştini şi
Sfânta Biserică a Ta în vecii vecilor! Amin!

Visul Maicii Domnului


înainte de răstignirea Domnul nostru lisus Hristos
Pe muntele Eleonului dormind Preasfânta Fecioară Născătoare de
Dumnezeu, când a fost în cetatea Betleemului, a venit acolo Domnul
nostru lisus Hristos şi a întrebat-O: Maica Mea Preasfântă dormi? Iar
Ea a zis: Fiul Meu Preadulce, Preafrumoase Iisuse, am fost adormită şi
iată că am visat straşnic vis pentru Tine. Şi a zis Domnul: Spune, Maica
Mea, visul ce-ai văzut! Şi Ea a zis: Fiul Meu, Preadulce! Am văzut pe
Petru în Roma şi pe Pavel în Damasc, iar pe Tine Te-am văzut în cetatea
Ierusalimului, răstignit pe cruce între doi tâlhari. Cărturarii, fariseii şi
necredincioşii, defăimându-Te foarte, Te-au batjocorit şi desculţ Te-au
judecat şi cu fiere Te-au hrănit şl cu oţet Te-au adăpat, cu trestie şi cu toiag peste cap Te-au bătut şi în sfântul
obraz Te-au scuipat şi cunună de spini pe capul Tău au pus şi unul dintre ostaşi cu suliţa în coastă Te-a

3
împuns, din care îndată a ieşit sânge şi apă. Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă s-a schimbat!
Catapeteasma bisericii, de sus până jos, în două s-a despicat! Întuneric mare s-a făcut peste tot Pământul, de
la al şaselea până la al nouălea ceas! Iosif şi cu Nicodim mi se părea că Te pogoară de pe cruce şi cu giulgiu
curat Te-au înfăşurat şi în mormânt nou Te-au pus. Şi în iad Te-ai pogorât şi uşile cele de aramă le-ai sfărâmat
şi zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit, pe Adam şi pe Eva scoţându-i afară; şi înviind a treia zi, Te-ai înălţat la
Ceruri şi Te-ai aşezat de-a dreapta Tatălui. Iar Domnul a zis: Maica Mea Preasfântă, adevărat vis ai visat!
Toate acestea Eu voi să le pătimesc pentru neamul omenesc. Şi de va scrie cineva visul Tău şi în casă îl va ţine
sau la sine îl va purta, de acea casă diavolul nu se va apropia şi pe duhul cel rău îl va izgoni. Şi Îngerul Lui
Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul de-a dreapta şi de năvălirile şi supărările de la oamenii cei răi va fi
mântuit. La drum de va călători şi de va avea acest vis pe lângă dânsul, acel om nu se va teme de grindină, de
tunet, de fulgere şi de toată moartea grabnică va fi ferit. Arhanghelul Mihail va fi lângă dânsul îndreptând
calea lui ori încotro va merge. La Dreapta Judecată va afla milă şi la ieşirea sa din viaţă Mă voi arăta acelui
om dimpreună cu Tine, Maica Mea, şi Îngerul Meu va lua sufletul lui, ducându-l întru Împărăţia Cerurilor,
veselindu-se acolo cu toţi Drepţii, care din veac bine au plăcut Mie!
Brâul Maicii Domnului
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie,
Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul
pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre! Preasfântă Fecioară Maria,
roagă-Te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre, că sub îndurările Tale
scăpăm şi noi! Nu trece cu vederea rugăciunile noastre şi scapă-ne de primejdii, Una Curată şi
Binecuvântată! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robii
Tăi (nume) de tot răul şi necazul, de boli şi dureri, de farmece, vrăjitorii şi blesteme, ca
întregi şi sănătoşi să fie robii Tăi! Amin! Ca şi cu o comoară luminată, Preacurată
Născătoare de Dumnezeu, cu preacinstitul Tău brâu se încununează şi se luminează robii
Tăi şi bucurându-se în taină se veselesc, Stăpână, strigând Ţie:
Bucură-Te, prin care răsare bucuria!
Bucură-Te, coroană cinstită şi cununa Dumnezeieştilor măriri!
Bucură-Te, Ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii!
Bucură-Te, prin care piere blestemul!
Bucură-Te, pântecele Întrupării Dumnezeieşti!
Bucură-Te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!
Bucură-Te, muncirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi!
Bucură-Te, Ceea ce ne curăţi de păcate şi de lucruri spurcate!
Bucură-Te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhuri rele!
Bucură-Te, căderea celor vicleni şi răi!
Bucură-Te, uşa mântuirii!
Bucură-Te, prin care cad vrăjmaşii!
Bucură-Te, mântuirea sufletului meu!
Bucură-Te, dătătoarea Darului Cel Dumnezeiesc!
Bucură-Te, lauda cea de cinste a preoţilor cuvioşi!
Bucură-Te, cămaşa nunţii celei fără de sămânţă!
Bucură-Te, Mireasă, pururea Fecioară!
Preamărită, scăpându-i pe robii Tăi de toate primejdiile cu Dumnezeieştile lucrări şi nebiruiţi de
vrăjmaşi păzindu-i, aceştia către Tine strigă cu credinţă: Tăria, puterea şi cuvioasa noastră bucurie este Fiul
Tău şi Domnul, ca un Bun şi Milostiv! Cu brâul Tău, ca şi cu o cinstită coroană, pe robii Tăi luminaţi cu bună
credinţă, încununaţi fiind cu Dumnezeiasca Ta mărire, Te rugăm Doamne să-i mântuieşti, ca un Milostiv!
Încinge-i pe robii Tăi şi întăreşte-i asupra vrăjmaşilor; să lupte nebiruit împotriva patimilor care-i
muncesc şi nepătimire biruitoare dăruieşte-le, ca pururea să Te mărească pe Tine şi pe Fiul Tău şi să strige:
Iisuse, ca un Milostiv, mântuieşte-ne pe noi, păcătoşii! Naştere fără stricăciuni şi fericire numai Tu ai avut, Fecioară
Binecuvântată şi încingere de mântuire ai dăruit oamenilor brâul Tău cel sfânt, care până acum a rămas
nestricat, Dumnezeiască Mireasă, prin care robii Tăi iau de la Dumnezeul nostru mare milă.
Cei între Sfinţii noştri, mari dascăli şi Ierarhi ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură
de Aur, Atanasie şi Chiril, toţi Sfinţii Apostoli, întâiul mucenic Ştefan, Sfinţii mucenici Gheorghe, Teodor Tiron,
Teodor Stratilat, Dumitru şi toţi Sfinţii mucenici şi Sfintele muceniţe, Sfântul Ioan Botezătorul, Proorocul
şi Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos, Sfinţii prooroci Moise, Avraam, Ilie, Elisei şi toţi Sfinţii, rugaţi-
vă Domnului pentru viaţa, pacea, sănătatea, buna norocire, iertarea păcatelor robilor Lui Dumnezeu (nume),

4
pentru apărarea şi mântuirea lor; şi să-i păzească de tot răul şi necazul, de boli şi de dureri, de toate farmecele şi
vrăjitoriile. Atingându-şi inimile cu călduroasă credinţă de brâul Fecioarei, încingându-se cu putere nebiruită
împotriva patimilor necurate şi a vrăjmaşilor fără de trupuri, în veci rămân nevătămaţi.
Brâul Tău cu cinste să-l purtăm întru bucuria inimii, că este spre ajutorul tuturor credincioşilor. Brâul
Tău, care s-a atins de preacinstitul Tău trup, Născătoare de Dumnezeu, dă vindecare celor bolnavi, dă întărire
celor care alunecă în păcate, îmbărbătare celor leneşi, cârmuire celor ce înoată, întoarcere celor rătăciţi.
Preacurată Fecioară, este cu adevărat Dar Dumnezeiesc precinstitul Tău brâu tuturor celor care îl poartă cu
credinţă şi-l sărută cu dragoste în veci.
Sfinţilor tămăduitori fără-de-arginţi şi făcători de minuni, Pantelimon şi Ermolae, Cosma şi
Damian, Chir şi Ioan, Samson şi Diomid, Mohie şi Aniochit, Talaleu şi Trifon, toţi Sfinţii Mucenici,
Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana, Sfinte Părinte Nicolae, împreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur, rugati-vă
Domnului pentru viaţa, sănătatea, buna norocire şi iertarea păcatelor robilor Săi (nume) şi ca Bunul Dumnezeu să-i
păzească de tot răul şi întregi şi sănătoşi să petreacă în veci. Sfinţilor Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan,
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfinţilor Serafimi şi Heruvimi, cu cei 318 Sfinţi Părinţi de la Niceea şi
toţi Sfinţii pomeniţi în Sfânta Biserică, rugaţi-vă Domnului pentru sănătatea, viaţa, pacea, buna norocire şi
iertarea păcatelor robilor Lui Dumnezeu (nume); şi ca Dumnezeu să-i apere şi să-i mântuiască de necazuri,
de tot răul, de boli şi dureri, de tot blestemul, de toate vrăjitoriile şi întru-totul sănătoşi şi întregi să fie în
veci! Amin!
Te blestem pe tine, diavole, cu puterea Sfintei Cruci, cu Fecioara Mamă şi Sfânta Treime, cu toate
fecioarele martire şi cu toţi Sfinţii Îngeri, şezători pe cele nouă tronuri, în jurul tronului Tatălui Ceresc şi
cu toţi Sfinţii pomeniţi în acest brâu, să nu ai nici o putere asupra robilor Lui Dumnezeu (nume), cu nici un fel
din vicleniile tale, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin! De înşelătoria dragostei, a patimilor
şi de vrăjmaşul care-i ispiteşte cu greutatea păcatelor şi cu cumplita lene, Te rugăm Multmilostivă Fecioară
Maria, de robire să-i mântuieşti pe robii Tăi (nume) care cu credinţă aleargă la Tine, că eşti Grabnic Apărătoare
şi Ajutătoare şi rugăciunile Tale sunt bineprimite la Preasfânta Treime! Amin!
Doamne miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! (de 3 ori)
Mărire Ţie Apărătoare Doamnă, şi mulţumiri pentru biruinţă Îţi aducem Ţie, robii Tăi! Ca Ceea ce
ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm: Bucură-Te Mireasă, Pururea Fecioară,
acum şi în vecii vecilor! Preacinstitul Tău brâu, ce a cuprins pântecele Tău cel de Dumnezeu primitor, este
tărire nebiruită şi visterie de bunătăţi neîmpuţinată. Stăpână, primeşte rugăciunile noastre şi ne mântuieşte
de toată nevoia şi întristarea! Nădejdea mea este Tatăl! Scăparea mea este Fiul! Acoperământul meu este
Sfântul Duh! Preasfântă Treime Slavă şi Mărire Ţie! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Amin!