Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2016


Proba E. d)
Informatic
Barem de evaluare i de notare
(comun pentru limbajele C/C++ i Pascal)
Varianta 10
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem.
Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.
Utilizarea unui tip de date care depete domeniul de valori precizat n enun este
acceptat dac acest lucru nu afecteaz corectitudinea n funcionarea programului.
Se vor lua n considerare att implementrile concepute pentru compilatoare pe 16
bii, ct i cele pentru compilatoare pe 32 de bii.
SUBIECTUL I
1. d
2. a) Rspuns corect: 14 28
b) Pentru rspuns corect
c) Pentru algoritm pseudocod corect
-echivalen a prelucrrii realizate,
conform cerinei (*)
-corectitudine global a algoritmului1)

d) Pentru program corect


-declarare variabile
-citire date
-afiare date
-instruciuni de decizie conform
cerinei (*)
-instruciune
repetitiv
conform
cerinei
-atribuiri corecte
-corectitudine global a programului1)
SUBIECTUL al II - lea
1. d
2. a
3. Pentru rezolvare corect
-afiare a anului de fabricaie cerut
-afiare mesaje conform cerinei (*)

(30 de puncte)
4p.
6p.
4p.
6p. (*) Se acord numai 2p. dac algoritmul are
o structur repetitiv conform cerinei,
5p. principial corect, dar nu este echivalent cu
1p. cel dat.
Se va puncta orice form corect de
structur repetitiv conform cerinei.
10p. (*) Se acord numai 2p. dac doar una dintre
1p. instruciuni este conform cerinei.
1p.
1p.
3p.
2p.
1p.
1p.
(30 de puncte)
4p.
4p.
6p. (*) Se acord numai 2p. dac s-au afiat
2p. mesajele indicate, dar nu conform cerinei.
4p.

Prob scris la informatic

Varianta 10

Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii

Barem de evaluare i de notare


1

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

4. a) Pentru rezolvare corect


-citire a datelor
-obinere a unui numr conform
cerinei (*)
-scriere principial corect a structurilor
de control (**)
-scriere a rezultatului

b) Pentru rspuns corect


-precizare a rolului variabilelor utilizate
(*)
-date de intrare indicate conform
cerinei
-date de ieire indicate conform
cerinei

10p. (*) Se acord cte 1p. pentru fiecare aspect


1p. al cerinei (acces la o cifr a numrului, cifre
pare/impare, cifre suport, obinere rezultat
6p. pentru numr cu cifre pare i impare,
obinere rezultat pentru numr doar cu cifre
2p. pare, obinere rezultat pentru numr doar
1p. cu cifre impare).
(**) Se va puncta orice form corect de
structur repetitiv sau decizional.
6p. (*) Se acord numai 1p. dac s-au
identificat doar o parte din variabilele
2p. utilizate sau dac nu pentru toate variabilele
este corect precizat rolul acestora.
2p.
2p.

SUBIECTUL al III - lea


(30 de puncte)
1.
b
4p.
2.
Pentru rspuns corect
6p.
-nlocuire a punctelor de suspensie
din prima zon
2p.
-nlocuire a punctelor de suspensie
din cea de a doua zon
3p.
-corectitudine global a secvenei1)
1p.
3.
Pentru program corect
10p. (*) Se acord cte 2p. pentru fiecare aspect
-declarare a unei variabile care s
al cerinei (plasare valoare pe prima poziie,
memoreze un tablou unidimensional
1p. plasare valori pe poziii pare, plasare valori
-citire a datelor
1p. pe celelalte poziii ale tabloului).
-construire a tabloului conform
cerinei (*)
6p.
-afiare a datelor
1p.
-declarare
variabile
simple,
corectitudine global a programului1)
1p.
4. a) Pentru rspuns corect
4p. (*) Se acord punctajul chiar dac metoda
-coeren a descrierii metodei (*)
2p. aleas nu este eficient.
-justificare a unor elemente de
eficien
2x1p.
b) Pentru program corect
6p. (*) Se acord punctajul chiar dac soluia
-operaii cu fiiere: declarare,
propus nu prezint elemente de eficien.
pregtire n vederea citirii, citire din
(**) Se acord numai 2p. pentru un algoritm
fiier
1p. principial corect, dar care nu conduce la
-determinare i afiare a valorilor
rezultatul cerut.
cerute (*, **)
3p. (***) Se acord punctajul numai pentru un
-tratare a cazului Nu exista
1p. algoritm liniar, care utilizeaz eficient
1p. memoria.
-utilizare a unui algoritm eficient (***)
O soluie posibil parcurge numerele din
fiier memornd, la fiecare pas, ultimele
dou numere citite, x i y, i afind toate
numerele naturale din intervalul (x,y).
1)
Corectitudinea global vizeaz structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate n barem.

Prob scris la informatic

Varianta 10

Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii

Barem de evaluare i de notare


2