Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2016


Proba E. d)
Informatic
Barem de evaluare i de notare
(comun pentru limbajele C/C++ i Pascal)
Varianta 9
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem.
Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.
Utilizarea unui tip de date care depete domeniul de valori precizat n enun este
acceptat dac acest lucru nu afecteaz corectitudinea n funcionarea programului.
Se vor lua n considerare att implementrile concepute pentru compilatoare pe 16
bii, ct i cele pentru compilatoare pe 32 de bii.
SUBIECTUL I
1. a
2. a) Rspuns corect: 8
b) Rspuns corect: 16 31
c) Pentru algoritm pseudocod corect
-echivalen a prelucrrii realizate,
conform cerinei (*)
-corectitudine global a algoritmului1)

d) Pentru program corect


-declarare variabile
-citire date
-afiare date
-instruciune de decizie conform
cerinei
-instruciuni repetitive conform cerinei
(*)
-atribuiri corecte
-corectitudine global a programului1)
SUBIECTUL al II - lea
1. b
2. a
3. Pentru rezolvare corect
-condiie conform cerinei pentru punctul A
-condiie conform cerinei pentru punctul B
-operatori logici utilizai conform cerinei

(30 de puncte)
4p.
6p.
4p. Se acord cte 2p. pentru fiecare valoare
menionat corect.
6p. (*) Se acord numai 2p. dac algoritmul are
o structur repetitiv de tipul indicat,
5p. principial corect, dar nu este echivalent cu
1p. cel dat.
Se va puncta orice form corect de
structur repetitiv conform cerinei.
10p. (*) Se acord numai 2p. dac doar una dintre
1p. instruciuni este conform cerinei.
1p.
1p.
2p.
3p.
1p.
1p.
(30 de puncte)
4p.
4p.
6p.
2p.
2p.
2p.

Prob scris la informatic

Varianta 9

Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii

Barem de evaluare i de notare


1

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

4. a) Pentru rezolvare corect


-citire a datelor
-obinere a unui numr conform
cerinei (*)
-scriere principial corect a structurilor
de control (**)
-scriere a rezultatului
b) Pentru rspuns corect
-precizare a rolului variabilelor utilizate
(*)
-date de intrare indicate conform
cerinei
-date de ieire indicate conform
cerinei

10p. (*) Se acord cte 2p. pentru fiecare aspect


1p. al cerinei (duplicare a unei cifre, cifre
suport, tratare caz -1).
6p. (**) Se va puncta orice form corect de
structur repetitiv sau decizional.
2p.
1p.
6p. (*) Se acord numai 1p. dac s-au
identificat doar o parte din variabilele
2p. utilizate sau dac nu pentru toate variabilele
este corect precizat rolul acestora.
2p.
2p.

SUBIECTUL al III lea


(30 de puncte)
1.
c
4p.
2.
Pentru rspuns corect
6p. Se acord doar 2p. dac este respectat
-nlocuire a punctelor de suspensie
condiia doar pentru numere pozitive sau doar
corespunztoare
instruciunii
de
pentru numere negative.
atribuire
2p.
-nlocuire a punctelor de suspensie
corespunztoare
instruciunii
de
decizie (*)
3p.
1p.
-corectitudine global a secvenei1)
3.
Pentru program corect
10p. (*) Se acord cte 3p. pentru fiecare aspect
-declarare a unei variabile de tip
al cerinei (algoritm principial corect de
tablou unidimensional
1p. verificare a unei proprieti, poziii suport).
-citire a elementelor tabloului
1p.
-verificare a proprietii cerute (*)
6p.
-afiare a mesajului conform cerinei
1p.
-declarare variabile simple, citire
valori variabile simple, corectitudine
global a programului1)
1p.
4. a) Pentru rspuns corect
4p. (*) Se acord punctajul chiar dac metoda
-coeren a descrierii metodei (*)
2p. aleas nu este eficient.
-justificare a unor elemente de
eficien
2x1p.
b) Pentru program corect
6p. (*) Se acord punctajul chiar dac soluia
-operaii cu fiiere: declarare,
propus nu prezint elemente de eficien.
pregtire n vederea citirii, citire din
(**) Se acord numai 2p. pentru un algoritm
fiier
1p. principial corect, dar care nu conduce la
-determinare i afiare a valorilor
rezultatul cerut.
cerute (*, **)
3p. (***) Se acord punctajul numai pentru un
-tratare a cazului Nu exista
1p. algoritm liniar (de complexitate O(n)), care
1p. utilizeaz eficient memoria.
-utilizare a unui algoritm eficient (***)
O soluie posibil parcurge fiierul pn
cnd s-a ntlnit un termen impar. Se
parcurge apoi fiierul n continuare pn la
final sau pn cnd se ntlnete un nou
termen impar, memornd pe parcurs
ultimele dou valori pare citite.
1) Corectitudinea global vizeaz structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate n barem.
Prob scris la informatic

Varianta 9

Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii

Barem de evaluare i de notare


2