Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2016


Proba E. d)
Logic, argumentare i comunicare
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 10
Profilul umanist din filiera teoretic, profilul servicii din filiera tehnologic i toate profilurile i specializrile din
filiera vocaional, cu excepia profilului militar

Se puncteaz oricare alte formulri/ modaliti de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I
cte 3 puncte pentru fiecare rspuns corect, astfel:
1-d, 2-c, 3-b, 4-c, 5-c, 6-d, 7-c, 8-a, 9-b, 10-b.

(30 de puncte)

10x3p= 30 puncte

SUBIECTUL al II -lea
(30 de puncte)
A. precizarea formulei propoziiei 4: SaP
2 puncte
B. - cte 1 punct pentru construirea, n limbaj formal, a subcontrarei propoziiei 1 (SoP) i

a supraalternei propoziiei 2 (SeP)


2x1p=2 puncte
- cte 2 puncte pentru construirea, n limbaj natural, a subcontrarei propoziiei 1 i a
supraalternei propoziiei 2
2x2p= 4 puncte
C. - cte 1 punct pentru aplicarea explicit a operaiilor de conversiune i obversiune,
pentru a deriva conversa i obversa corecte ale fiecreia dintre propoziiile 1 i 4, n
limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
- cte 1 punct pentru derivarea, n limbaj natural, a conversei fiecreia dintre
propoziiile 1 i 4
2x1p= 2 puncte
- cte 2 puncte pentru derivarea, n limbaj natural, a obversei fiecreia dintre
propoziiile 1 i 4
2x2p= 4 puncte
D. reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziiei categorice 3
4 puncte
E. a. cte 2 puncte pentru scrierea, n limbaj formal, a fiecreia dintre opiniile celor doi
elevi (X: SoPPoS, respectiv Y: SaPPiS)
2x2p= 4 puncte
b. cte 2 puncte pentru explicarea corectitudinii logice a fiecruia dintre celor dou
raionamente (de exemplu, X: SoPPoS conversiune nevalid, se ncalc legea
distribuirii termenilor; Y: SaPPiS conversiune valid, se respect legea distribuirii
termenilor)
2x2p= 4 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
A.
1. - cte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferen corespunztoare fiecruia dintre cele
dou moduri silogistice date, astfel:
PeM
MaP
SaM
SaM
SeP
SiP
2x2p= 4 puncte
- construirea, n limbaj natural, a unui silogism care s corespund oricreia dintre cele dou
scheme de inferen
4 puncte
2. - reprezentarea grafic, prin intermediul diagramelor Venn, a oricruia dintre cele dou
moduri silogistice date
3 puncte
- precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic
1 punct
Prob scris la logic, argumentare i comunicare
Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2

Varianta 10

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

B.
- construirea, n limbaj formal, a argumentului valid care s justifice propoziia dat
4 puncte
- construirea, n limbaj natural, a argumentului valid care s justifice propoziia dat
4 puncte
C.
a. menionarea oricrei reguli de corectitudine pe care o ncalc definiia dat
2 puncte
b. - cte 2 puncte pentru enunarea fiecreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite
de regula de la punctul a
2x2p= 4 puncte
- cte 2 puncte pentru construirea fiecreia dintre definiiile cerute
2x2p= 4 puncte

Prob scris la logic, argumentare i comunicare


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2

Varianta 10