Sunteți pe pagina 1din 3

PEREłI DESPĂRłITORI NEPORTANłI

 

şii armate din b.c.a.

Leg ă tura fâ ş iilor cu tavanul, prin calare în ş an Ń uri l

Legătura fâşiilor cu tavanul, prin calare în şanŃuri lăsate în tencuială sau practicate în planşeu; în acest din urmă caz, între fâşie şi planşeu se interpune un strat elastic; lipire cu mortar adeziv elastic.

PERE ł I DESP Ă R ł ITORI NEPORTAN ł I Fâ ş ii armate din
PERE ł I DESP Ă R ł ITORI NEPORTAN ł I Fâ ş ii armate din

Legătura cu pereŃii portanŃi din b.c.a prin calare în şanŃuri lăsate în tencuială sau în ulucuri practicate în pereŃi; lipire cu mortar adeziv elastic.

Legătura între fâşii prevăzute sau nu cu profile de îmbinare; lipire cu mortar adeziv elastic. Rosturile pot fi marcate prin teşire sau ascunse prin chituire.

1

 

PEREłłII DESP

PERE

DESPĂĂRRłłITORI

Plăci de ipsos (IAFS)

ITORI NEPORTAN

NEPORTANłłII

1 – placă b .a.; 2 – fonoizola Ń ie; 3 – dală flotant ă ;

1 – placă b.a.; 2 – fonoizolaŃie; 3 – dală flotantă; 4 – pardoseală; 5 – întoarcere verticală fonoizolaŃie; 6 – talpă ipsos; 7 – bandă plută comprimată (eventual); 8 – plintă lemn, plastic, aluminiu; 9 – placă ipsos 6–14 cm grosime; 10 – izolaŃie fonică plăci fibre minerale 2-3 cm; 11 – fâşie dublaj 4.5-14 cm; 12 – tencuială ipsos; 13 – bandă plută comprimată sau plută expandată; 14 – mortar ipsos min 25 mm.

a) Montaj pe placă b.a.; b) Montaj pe pardoseală şi tencuială tavan

3

4/22/2007

PEREłłII DESP

PERE

DESPĂĂRRłłITORI

ITORI NEPORTAN

NEPORTANłłII

Plăci de ipsos (IAFS)

1 – placă b .a.; 2 – fonoizola Ń ie; 3 – dală flotant ă ;

1 – placă b.a.; 2 – fonoizolaŃie; 3 – dală flotantă; 4 – pardoseală; 5 – întoarcere verticală fonoizolaŃie; 6 – talpă ipsos; 7 – bandă plută comprimată (eventual); 8 – plintă lemn, plastic, aluminiu; 9 – placă ipsos; 10 – tencuială ipsos; 11 – bandă plută comprimată sau plută expandată; 12 – mortar ipsos min 25 mm; 13 – pâslă izolantă autocolantă; 14 – şipcă reglare; 15 – izolaŃie fibre minerale; 16 – profil de acoperire

a) Montaj pe placă b.a.; b) Montaj pe pardoseală şi tencuială tavan; c) montaj pe placă b.a., reglabil la tavan

2

 

PEREłłII DESP

PERE

DESPĂĂRRłłITORI

ITORI NEPORTAN

NEPORTANłłII

Plăci de ipsos (IAFS)

PERE łł II DESP PERE DESP ĂĂ RR łł ITORI ITORI NEPORTAN NEPORTAN łł II Pl
PERE łł II DESP PERE DESP ĂĂ RR łł ITORI ITORI NEPORTAN NEPORTAN łł II Pl
PERE łł II DESP PERE DESP ĂĂ RR łł ITORI ITORI NEPORTAN NEPORTAN łł II Pl
PERE łł II DESP PERE DESP ĂĂ RR łł ITORI ITORI NEPORTAN NEPORTAN łł II Pl
PERE łł II DESP PERE DESP ĂĂ RR łł ITORI ITORI NEPORTAN NEPORTAN łł II Pl
PERE łł II DESP PERE DESP ĂĂ RR łł ITORI ITORI NEPORTAN NEPORTAN łł II Pl

4

4/22/2007

PEREłłII DESP

PERE

DESPĂĂRRłłITORI

ITORI NEPORTAN

NEPORTANłłII

şii de gipscarton pe schelet metalic

PERE łł II DESP PERE DESP ĂĂ RR łł ITORI ITORI NEPORTAN NEPORTAN łł II Fâ

PereŃi cu indice de izolare acustică 44 dB

1 – placă b.a.; 2 – şapă; 3 – pardoseală; 4 – plintă; 5 – placă g.c. 12.5 mm; 6 –

montant tablă oŃel; 7 – vată minerală 45–60 mm

PEREłłII DESP

PERE

DESPĂĂRRłłITORI

ITORI NEPORTAN

NEPORTANłłII

şii de gipscarton pe schelet metalic

PERE łł II DESP PERE DESP ĂĂ RR łł ITORI ITORI NEPORTAN NEPORTAN łł II Fâ

PereŃi cu indice de izolare acustică 52 dB

a) Montaj pe şapă; b) Montaj pe soclu din zidărie sau beton; c) Montaj pe şapă şi tavan suspendat; d) Racordări

între pereŃi – secŃiuni orizontale.

1 – placă b.a.; 2 – fonoizolaŃie; 3 – şapă; 4 – pardoseală; 5, 6,7 – plintă; 8 – etanşare; 9 – talpă inferioară tablă

6

fibre minerale; 15 – talpă superioară profil U; 16 – soclu; 17, 18 – profile tavan; 19 – dispozitiv suspendare.

  • 5 profil U; 10 – plăci g.c. 2x12.5 mm; 11 – vată minerală; 12 – montant tablă profilată; 13 – etanşare; 14 – bandă din

PEREłłII DESP

PERE

DESPĂĂRRłłITORI

ITORI NEPORTAN

NEPORTANłłII

şii de gipscarton pe schelet metalic

PERE łł II DESP PERE DESP ĂĂ RR łł ITORI ITORI NEPORTAN NEPORTAN łł II Fâ

1 – Placă b.a.; 2 – Şapă; 3 – Pardoseală; 4 – Talpă repartiŃie şi fixare; 5 – MontanŃi de susŃinere a

lavoarului fixaŃi pe montanŃii peretelui; 5 – Traversă pentru racord instalaŃie sanitară; 6 – Traverse

pentru fixarea lavoarului

PERE PEREłłII DESP DESPĂĂRRłłITORI ITORI NEPORTAN NEPORTANłłII Cărămidă de sticlă 8 ciment; 5 – rost elastic
PERE
PEREłłII DESP
DESPĂĂRRłłITORI
ITORI NEPORTAN
NEPORTANłłII
Cărămidă de sticlă
8
ciment; 5 – rost elastic
  • 7 1- soclu din zidărie; 2 – profil U sau L din oŃel; 3 – cărămidă de sticlă; 4 – rost cu mortar de

4/22/2007

PERE PEREłłII DESP DESPĂĂRRłłITORI ITORI NEPORTAN NEPORTANłłII PERE PEREłłII DESP DESPĂĂRRłłITORI ITORI NEPORTAN NEPORTANłłII PereŃi amovibili
PERE
PEREłłII DESP
DESPĂĂRRłłITORI
ITORI NEPORTAN
NEPORTANłłII
PERE
PEREłłII DESP
DESPĂĂRRłłITORI
ITORI NEPORTAN
NEPORTANłłII
PereŃi amovibili
PereŃi plianŃi-culisanŃi
a) pereŃi cu plăci (gipscarton, metal, derivate de lemn) pe schelet dotat cu sisteme de reglare a poziŃiei şi
conectare prin presiune la tavan şi pardoseală; b) pereŃi “monobloc” din panouri autoportante (panouri
9
10
sandwich, panouri pline) montate pe şine de ghidaj cu sistem de reglare a poziŃiei pe verticală