Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic integrat Flori de primăvară

PROIECT

DIDACTIC INTEGRAT

23.03.2014

Data: 06.03.2014 Şcoala Gimnazială nr.5 Giurgiu Clasa: pregătitoare B Propunător: prof.înv.primar MICU MIRELA Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: Matematică şi explorarea mediului Unitatea tematică: Adie vânt de primăvară! Subtema: Flori de primavara

Subiectul lecţiei: Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10 cu 2 unităţi, prin numărare Domenii integrate: CLR,MEM,MM. MIJLOC DE REALIZARE: exerciții cu material concret Tipul lecţiei: recapitulare, consolidare Forma de realizare: activitate integrată Competenţe specifice :

1.1.

Recunoașterea numerelor în concentrul 0 -10;

1.2.

Compararea cardinalelor unor multimi având cel mult 10 obiecte;

5.1.

Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat;

5.2.

Rezolvarea unor situații problemă în care intervin operații de adunare și scădere cu 2 unităti în concentrul 0-10;

3.2.

Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor

regularităţi;

3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural și social;

3.6 Observarea corpurilor, fenomenelor, evenimentelor din realitatea imediată.

Competenţe integrate:

DP 2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite 3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru. Competenţe specifice:

Matematică şi explorarea mediului

1.3.

Sesizarea magnitudinii unui număr în concentrul 0 – 10, folosind poziţionarea pe axa numerelor

5.2.

Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0 – 10, cu ajutorul obiectelor.

Comunicare în limba română

1

Proiect didactic integrat Flori de primăvară

1.2.

Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar. Dezvoltare personală

23.03.2014

2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară. Obiective operaţionale:

O 1 – să precizeze vecinii unui număr dat, din concentrul 0-10; O 2 – să numere crescător şi descrescător în concentrul 0-10; O 3 – să compare perechi de numere naturale mai mici decât 10; O 4 - să identifice operația de adunare și scădere care rezolvă situația problemă în concentrul 0-10 ; O 5 – să rezolve probleme prin numărare ; O 6 – să participe activ la lecţie.

Strategia didactică

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, munca independentă.

RESURSE TEMPORALE: 35 minute+15minute activităti în completare.

RESURSE MATERIALE : imagini,material distributiv pentru fiecare copil, jetoane cu diferite imagini, jetoane cu cifre, fişă de muncă independentă,

cariocă, numărători, videoproiector .

FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, stimulente.

Bibliografie:

1. M.E.C.T.S., Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului – clasa pregătitoare, Bucureşti, 29.03.2012;

2. Manea, Alexandra, Matache, Claudia, Ioan, Liliana, Ruse, Clara, Ghid practic pentru clasa pregătitoare, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2012;

3. Dumitru, Alexandrina, Dumitru, Viorel-George, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar – jocuri didactice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.

2

Proiect didactic integrat Flori de primăvară

DEMERS DIDACTIC

23.03.2014

 

Disci

     

Moduri de

 

Etapele lecţiei

pline

 

Conţinut instructiv – educativ

Metode

Mijloace

organizare

Evaluare

   

1. Moment organizatoric

       

I. Evocare

- Se vor asigura condiţiile necesare unei

Conversaţia

desfăşurări optime a lecţiei. Asigur ordinea şi disciplina.

2.

Captarea atenţiei

 

Conversaţia

MM

Cântecul: Eu am 10 degețele

Activitate

Laptop si

frontală

Observarea

3.

Reactualizarea cunoștințelor:

videoproiector

sistematică

CLR

Li

se arata copiilor o planșă despre Primăvară

Se poartă o discuție despre florile de primăvară. Se numără florile de pe planșă în funcție de anumite criterii date.

MEM

Joc didactic :Ghicește și potrivește Se precizează vecinii numerelor folosind Planșa Iubesc matematica Se compară perechi de numere folosind jetoane Se numără crescător si descrescător in concentrul 0-10 Aşează în coş tot atâtea jetoane cu fluturași câte luni are un anotimp, apoi pune alături cifra potrivită; Aşează în coş tot atâtea jetoane cu floricele câte degete ai la o mână şi alătură cifra potrivită; Aşează în coş tot atâtea jetoane cu buburuze câte zile are o săptămână şi alătură cifra

Conversaţia

Activitate

frontală

Explicaţia

Jetoane

Planșă

Exerciţiul

primăvara

Planșă numere

Problematizarea

Observarea

sistematică

 

3

Proiect didactic integrat Flori de primăvară

23.03.2014

II.Realiza

rea sensului

potrivită; Anunţarea lecţiei noi şi a obiectivelor

- Se anunţă titlul lecţiei: Adunarea şi scăderea

în concentrul 0 – 10 cu 1 și 2 unităţi, prin numărare.

- Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei: veţi

preciza vecinii unui număr dat, veţi număra crescător şi descrescător în concentrul 0-10, veţi compara perechi de numere naturale mai mici decât 10, veţi efectua adunări şi scăderi cu 1-2 unităţi în concentrul 0-10 compunând probleme după imagini și exerciții participând activ la lecţie.

Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor

Joc pe echipe: Cine știe câștigă Elevii sunt împărțiți pe echipe în funcție de jetoanele extrase individual, echipa Florilor, echipa Fluturașilor,echipa Narciselor, echipa Buburuzelor și au de rezolvat o fișă cu adunări și scăderi cu 1-2 unități prin numărare. La sfârșit se vor analiza rezultatele și echipa câștigătoare va primi stimulente ( fețe zâmbitoare)

Conversaţia

Exerciţiul

Muncă

independentă

Problematizarea

Fişă de lucru Numărători

Obţinerea performanţei și asigurarea feed- back-ului

Activitate

frontală

Activitate în

echipe

Activitate

Aprecieri

verbale

Evaluare

scrisă

Evaluare

4

Proiect didactic integrat Flori de primăvară

 

23.03.2014

   

Spre sfârșitul orei elevii au de rezolvat exerciții de adunare și scădere cu 1 și 2 unități folosind proiectorul. Pentru fiecare răspuns corect elevii vor primi un cadou surpriză de la Zâna primăvara.

La finalul orei se execută mișcări sugerate de textul cântecului: Era un rățoi posac.

Problematizarea

Laptop si

individuală

frontală

III.Reflecția

videoproiector

MM

IV.Extindere

Aprecieri şi concluzii - Se fac aprecieri colective şi individuale

Activitate

Aprecieri

asupra modului de lucru şi a participării la activitate în general. - Elevii sunt recompensaţi cu stimulente.

frontală

verbale

 

5

Proiect didactic integrat Flori de primăvară

23.03.2014

Proiect didactic integrat Flori de prim ă var ă 23.03.2014 6
Proiect didactic integrat Flori de prim ă var ă 23.03.2014 6
Proiect didactic integrat Flori de prim ă var ă 23.03.2014 6
Proiect didactic integrat Flori de prim ă var ă 23.03.2014 6
Proiect didactic integrat Flori de prim ă var ă 23.03.2014 6
Proiect didactic integrat Flori de prim ă var ă 23.03.2014 6
Proiect didactic integrat Flori de prim ă var ă 23.03.2014 6

6