Sunteți pe pagina 1din 3

Constana * str. tefan cel Mare nr. 13-et. 1 * Tel: 0724239879 * ccjct@ccjct.ro * www.ccjct.

ro

Cerere de nscriere la examenul organizat pentru consilierii juridici definitivai prin efectul legii i al
prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, n vederea compatibilizrii cu noile reglementari privind
definitivarea n alte profesii juridice
Domnule decan,
1)

Subsemnatul.............................................................,

lui..................................................

...........................,

fiul/fiica
domiciliat

n ...................................................................................................................., CNP...............................................CI/BI
seria................. nr. .............. eliberat de .......................... telefon fix ..........
., telefon mobil............................................, email.............................................................. consilier
juridic definitiv, nscris pe Tabloul consilierilor juridici al Colegiului Consilierilor Juridici Constana la poziia
13 D - .................., solicit nscrierea la examenul pentru consilierii juridici definitivai prin efectul legii i al
prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, n vederea compatibilizrii cu noile reglementari privind
definitivarea n alte profesii juridice, organizat de Colegiul Consilierilor Juridici Constana

n data

de........................................
2) Menionez c sunt liceniat n drept conform diplomei de licen seria.........nr. ... din data
............. eliberat de Universitatea ...................... Facultatea ......
. Menionez c am debutat n funcia de consilier juridic n data de........................., n
cadrul............................................................................ . n prezent, ndeplinesc funcia de consilier juridic
la
....................................................,
cu
sediul
n
..................................................................................
CUI................................... , ncepnd cu data de ...................................
Anterior am ndeplinit funcia de consilier juridic la ...................................................., cu sediul
n .................................................................................. CUI................................... din data de .................................. pn
la data de ............................................. (se completeaz, dac este cazul)
3) La data formulrii prezentei cereri acumulez o vechime n funcia de consilier juridic de ............... ani
i ................luni, conform Adeverinei nr. .emis de ....................................................... (anexat).
4) Declar pe propria rspundere, sub sanciunile prevzute de Codul Penal cu privire la falsul n declaraii, c
nu m aflu n niciuna dintre cauzele de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de Legea nr. 514/2003 i de
Statutul profesiei de consilier juridic ( nu desfor n acest moment o alt profesie autorizat sau salarizat n Romnia
sau n straintate, nu desfor o activitate publicistic salarizat, nu dein funcia i nu desfor activitatea de
administrator sau lichidator n cadrul procedurilor de lichidare i reorganizare judiciar i nu sunt nscris ntr-o alt
asociaie profesional a consilierilor juridici).
Anexez prezentei:
-

adeverina nr. .. , emis de.... *


diploma de licen seria................nr. ....................eliberat de........................................................ **

Data ..

Semntura

* adeverina/adeverinele emise de angajator, care atest vechimea n funcie de consilier juridic;

** se anexeaz n situaia n care nscrierea n Colegiu s-a realizat, iniial, n baza adeverinei de promovare a
examenului de licen, iar diploma nu a fost depus, ulterior, la dosarul de nscriere

ANTET ANGAJATOR
Nr. nregistrare.........................

ADEVERIN

Subscrisa,
n

...........................................................................................,

......................................................................,

CIF.............................,

cu

reprezentat

sediul
legal

de ........................................................., n calitate de ..........................................., adeverim prin


prezenta

domnul/doamna

.................................................................................................,

CNP ..................................................,

ndeplinete funcia de consilier juridic n cadrul unitii noastre, ncepnd cu data


de ........................................... pn n prezent, acumulnd o vechime n profesia de
consilier juridic de ................ ani i ................. luni; *

a ndeplinit funcia

de consilier juridic n cadrul unitii noastre, n

perioada ..............................................., acumulnd o vechime n profesia de


consilier juridic de................ani i .............. luni; *
Certificm faptul c datele cuprinse n prezenta adeverin sunt n deplin concordan cu
cele prevzute n contractul individual de munc (i, dup caz, carnetul de munc).
Eliberm prezenta spre a-i servi la Colegiul Consilierilor Juridici Constana, n vederea
susinerii examenului organizat n data de ........................ pentru consilierii juridici definitivai prin
efectul legii i al prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, n vederea compatibilizrii cu
noile reglementari privind definitivarea n alte profesii juridice

Reprezentant legal,
2