Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE ACTIVITATE

Subsemnatul
domiciliat in Focsani, str.
,
jud.Vrancea, inregistrat pe Tabloul Colegiului Consilierilor Juridici sub nr.39D, in temeiul prevederilor art.23(10) din Statutul profesiei de consilier juridic, depun
prezentul
RAPORT DE ACTIVITATE
Privind pe d-nul consilier juridic
domiciliat in
jud.Vrancea care indeplineste aceasta functie la
si este inregistrat in
Tabloul consilierilor juridici sub nr.39 S.
In temeiul contractului de indrumare profesionala,am asigurat indrumarea
consilierului juridic stagiar in vederea exercitarii activitatilor specifice profesiei de
consilier juridic.
D-nul consilier juridic stagiar si-a exercitat profesia de consilier juridic in
toata perioada stagiului la angajatorul
Pe parcursul indrumarii activitatii, subiectul si-a indeplinit cu corectitudine
indatoririle profesionale, dand dovada de disponibilitate pentru invatare si
constiinciozitate in rezolvarea sarcinilor ce i-au fost incredintate.
S-a adaptat cerintelor profesiei, fiind preocupata permanent de autoinstruire.
D-nul consilier juridic a aparat cu profesionalism si demnitate drepturile si
interesele legitime ale societatii in slujba careia se afla, asigurand acesteia
consultanta si reprezentarea juridica, dand dovada de flexibilitate si integritate.
In concluziile puse la instantele judecatoresti investite cu solutionarea
cererilor formulate de acesta, a manifestat independenta si sustinerile sale s-au
bazat pe argumente legale.
Activitatea profesionala a d-nului
poate fi catalogata ca o activitate
meritorie, acesta fiind preocupat si de modificarile legislative la zi.
Respectand normele statutare, deontologice si de etica profesionala,
consilierul juridic stagiar a pus accent pe calitate si a dat dovada de implicare si
capacitate de cooperare cu managerul societatii, dovedind flexibilitate in relatiile
profesionale si sociale, colaborand exemplar cu organele administratiei publice,
diferite institutii etc.
In societate, la locul de munca si printre colegi, se bucura de o buna

reputatie profesionala.
Pe toata durata stagiului, consilierul juridic a avut o buna colaborare
profesionala cu consilierul juridic indrumator, solicitand consultatii profesionale si
prezentandu-si opiniile cu privire la documentele cu caracter juridic.
In concluzie, apreciez activitatea profesionala a d-nului consilier juridic
stagiar, onorandu-si cu profesionalism si demnitate sarcinile ce i-au fost
incredintate pe toata perioada stagiului de pregatire profesionala.
In raport cu cele expuse, apreciez activitatea profesionala a d-nului cu
calificativul FB-recomandandu-l in vederea sustinerii examenului de definitivat in
sesiunea iunie 2010.
Cons.juridic indrumator,