Sunteți pe pagina 1din 5

ING Profesional/ING Fix

CONDITII GENERALE privind FURNIZAREA SERVICIULUI HOME’BANK

1. Definirea termenilor contractuali. In intelesul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii: (a)
„Clientul” persoana juridica sau alta entitate care a solicitat ING furnizarea serviciului Home’Bank, beneficiara a acestui serviciu,
datele de identificare ale Clientului sunt mentionate in cererea privind furnizarea serviciului, parte integranta a prezentului Contract.
(b) „Utilizatorul” persoana fizica (Persoana Autorizata a Clientului in relatia cu Banca, respectiv Persoana Autorizata Unica („PAU”)/
oricare dintre Persoanele Autorizate Independente („PAI”)/Persoanele Autorizate Cosemnatare („PAC”) sau o alta persoana
desemnata) imputernicita de catre Client sa utilizeze, in numele si pentru acesta, serviciul Home`Bank avand acces la conturile
Clientului conform mandatului acordat. Datele de identificare ale Utilizatorului sunt mentionate in Cererea pentru activarea
serviciului, parte integranta a prezentului contract. (c) „ING/Banca” - ING Bank N.V., persoană juridică de drept olandez, constituită
şi funcţionând în baza legilor olandeze, având sediul social în Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, Olanda, inregistrata sub nr.
33031431 în Registrul Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Amsterdam, prin sucursala sa din Romania, ING Bank
N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, cu sediul in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, 011745, Bucuresti, inmatriculata sub nr.
J40/16100/1994 in Registrul Comertului Bucuresti, avand codul unic de inregistrare R 6151100, nr. de inregistrare in Registrul
Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024/18.02.1999; inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu
notificarile nr. 1568, nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificarii clientilor bancii; telefon: + 40 21 222 16
00; fax: + 40 21 222 14 01; e-mail: contact@ing.ro. (d) „Contractul” Contractul privind furnizarea serviciului de internet banking
Home’Bank, format din (i) Cererea pentru activarea serviciului, (ii) prezentele Conditii Generale (cu toate modificarile ulterioare), (iii)
Conditiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si alte entitati („CGA”), (iv) Lista de taxe si comisioane ING Profesional/ING Fix
si (v) Lista de dobanzi ING Profesional/ING Fix . (e) „ Serviciu Home’Bank” serviciu furnizat Clientului de catre ING, cu Digipass sau cu
Parola si SMS (fara Digipass), ce permite efectuarea de operatiuni prin accesarea de catre Utilizator a site-ului Internet: www.
homebank.ro, pe baza Elementelor de securitate. (f) „Home’Bank Standard” – site-ul de Internet www.homebank.ro, accesat de
catre Client prin intermediul unui browser instalat pe un dispozitiv cu acces la internet (ex: PC, laptop, telefon mobil, etc), pe baza
Elementelor de securitate. (g) „Aplicatia Home’Bank pentru tableta/smartphone/Aplicatia” – site-ul de Internet www.homebank.
ro accesat de catre Client prin intermediul Aplicatiei “ING Home’Bank” descarcata din App Store, Play Store, etc. pe un dispozitiv de
tip tableta sau smartphone, cu acces la internet, pe baza Elementelor de securitate; (h) „Elementele de securitate” elemente de
identificare acordate Clientului si Utilizatorului de catre ING, care sunt necesare utilizarii serviciului Home’Bank: (i) „Cod utilizator”
codul personal de identificare pe care Utilizatorul il va utiliza pentru accesarea serviciului Home’Bank. Codul de utilizator initial este
atribuit si comunicat Clientului de catre Banca la semnarea prezentului Contract si va putea fi modificat oricand de catre Utilizator
pe parcursul derularii acestuia. Codul utilizator este atribuit direct Utilizatorului numai in cazul in care Digipasul utilizat pentru
activarea serviciului Home`Bank furnizat Clientului, a fost inmanat Utilizatorului la semnarea contractului de activare a serviciului
Home`Bank pentru persoane fizice. Utilizatorul va introduce ”Codul utilizator”, la fiecare accesare a sistemului Home’Bank, pe unul
dintre site-urile mentionate la art. 1 lit. e) de mai sus. (ii) „Digipass” dispozitiv securizat furnizat Clientului/Utilizatorului de catre ING
la data incheierii prezentului contract in vederea utilizarii serviciului Home’Bank (atat Home’Bank Standard, cat si Aplicatia Home’Bank
pentru tableta/smartphone) sau pe care Utilizatorul il detine deja ca urmare a incheierii cu ING a unui contract privind furnizarea
serviciului Home`Bank cu Digipass pentru persoane fizice/persoane juridice ING Profesional/ING Fix. (iii) „Codul PIN” parola numerica
din 4 cifre care trebuie tastata pe Digipass de fiecare data cand se acceseaza o functie securizata din meniul Digipass-ului. Utilizatorul
isi va alege codul PIN la momentul primei utilizari a Digipass-ului si va pastra confidentialitatea cu privire la codul ales. (iv) „Cod” o
parola numerica din 6 cifre, generata automat de catre Digipass in urma tastarii codului PIN pe acest dispozitiv. Codul are o valabilitate
de aproximativ 36 de secunde din momentul in care a fost generat si trebuie introdus pe site in vederea accesarii de catre Utilizator,
prin serviciul Home’Bank (cu Digipass) a contului/conturilor Clientului. Accesarea de catre Utilizator a contului/conturilor pe care este
imputernicit (altele decat cele ale Clientului), inclusiv a conturilor personale este posibila, numai in situatia in care Digipassul a fost
inmanat direct Utilizatorului prin contractarea serviciului Home`Bank (cu Digipass) pentru persoane fizice. (v) „Codul de tranzactie”
parola numerica formata din 6 – 8 cifre, generata de serviciul Home’Bank (cu Digipass) sub denumirea “tranzactie” atunci cand
Utilizatorul doreste efectuarea unei operatiuni bancare. Codul de tranzactie trebuie tastat pe Digipass pentru a fi generat codul de
raspuns. (vi) „Codul de raspuns” parola numerica formata din 7 cifre, generata de catre Digipass pe baza Codului de tranzactie,
folosita pentru autorizarea unei operatiuni prin serviciul Home’Bank (cu Digipass). Orice tranzactie efectuata prin intermediul
serviciului Home’Bank (cu Digipass) si care nu necesita o confirmare suplimentara, va fi considerata irevocabila de catre Client si
Utilizator prin introducerea Codului de raspuns, generat de Digipass. Introducerea Codului de raspuns va fi considerata echivalentul
electronic al semnaturii Utilizatorului. (vii) „Parola” – parola unica aleasa si activata de Client, prin PAU/oricare dintre PAI sau PAC sau
de catre alt Utilizator (i) la prima accesare a serviciului Home’Bank, utilizand Codul de activare transmis de Banca, daca s-a optat
pentru serviciul Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass) sau (ii)– parola unica aleasa si activata de Client, prin PAU/oricare dintre
PAI sau PAC sau de catre alt Utilizator, din Home’Bank Standard cu ajutorul Digipass-ului si urmand intructiunile transmise de catre
ING, daca s-a optat pentru serviciul Home’Bank cu Digipass; In cazul in care Utilizatorul foloseste acelasi Digipass pentru accesarea
serviciului Home’Bank pentru persoane fizice si/sau accesarea serviciului Home’Bank pentru una sau mai multe persoane juridice/
alte entitati, activarea Parolei se va face atat pentru Clientul – persoana fizica, cat si pentru Clientul/Clientii persoana juridica/alta
entitate al carui/caror Utilizator este. Parola poate fi utilizata atat pentru accesarea Aplicatiei Home’Bank pentru tableta/smartphone
si pentru autorizarea operatiunilor din aceasta Aplicatie cat si pentru accesarea si autorizarea operatiunilor din Serviciul Home Bank
Standard; in vederea accesarii Aplicatiei este necesara si introducerea Codului de utilizator. In cazul in care s-a optat pentru serviciul
Home’Bank cu Digipass, ulterior activarii Parolei, Utilizatorul va avea posibilitatea de a alege, la fiecare accesare a serviciului
Home’Bank Standard, daca doreste sa se autentifice si sa efectueze operatiuni fie pe baza de Parola, fie cu ajutorul Digipass-ului;
Utilizatorul poate solicita oricand dezactivarea Parolei (a) din Home’Bank Standard sau telefonic, apeland Banca la numarul +4031
406 24 64 sau *2464 , daca Clientul detine serviciul Home’Bank cu Digipass. In cazul in care Clientul detine serviciul Home Bank cu
Parola si SMS (fara Digipass) PAU/oricare dintre PAI sau PAC pot solicita in orice Locatie a Bancii, dezactivarea Parolei, dezactivarea
Parolei echivaland cu dezactivarea serviciului Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass). (viii) „Cod de activare” – cod alfanumeric
format din 5 - 10 caractere transmis de Banca Utilizatorului prin SMS la numarul de telefon mobil inregistrat in evidentele Bancii, la
momentul solicitarii activarii serviciului Home’Bank fara Digipass pentru Client. Perioada de valabilitate a Codului de activare este
mentionata in mesajul SMS transmis de catre Banca. In cazul expirarii acestuia, Utilizatorul poate solicita Bancii telefonic, la

HB-10/2018.10 1/5
ING Profesional/ING Fix

numarul mentionat la litera (a) de mai sus, un nou Cod de activare; (ix) „Cod de autentificare” – cod numeric format din 6 cifre
transmis de Banca Utilizatorului prin SMS la numarul de telefon mobil inregistrat in evidentele Bancii, cod utilizat exclusiv pentru
autentificarea Utilizatorului in vederea accesarii serviciului Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass). Codul de autentificare
impreuna cu Codul de Utilizator si Parola vor fi utilizate de catre Utilizator pentru autentificarea acestuia doar atunci cand acesta
utilizeaza un dispozitiv nou (ex. telefon, tableta, PC, laptop), altul decat cel(e) inregistrat(e) de Utilizator pentru autentificari ulterioare.
In situatia in care Utilizatorul a solicitat inregistrarea dispozitivului de pe care acceseaza serviciul Home’Bank cu Parola si SMS (fara
Digipass) pentru utlizari viitoare si, ulterior, acesta acceseaza de pe acel dispozitiv serviciului Home’Bank cu Parola si SMS (fara
Digipass), autentificarea Utilizatorului se va realiza pe baza Codului de activare si Parolei introduse de Utilizator. (i) „Confirmarea
suplimentara a tranzactiei”- element suplimentar necesar alaturi de Codul de raspuns sau Parola pentru autorizarea anumitor
operatiuni de plata, respectiv: i) Cod SMS - parola numerica formata din 6 cifre, transmisa de catre Banca Utilizatorului prin SMS la
numarul de telefon mobil inregistrat in evidentele Bancii, la momentul efectuarii operatiunii sau ii) confirmarea telefonica a
tranzactiei cu reprezentantul Bancii. “Amprenta digitala” – amprenta digitala a Utilizatorului, astfel cum a fost aceasta inregistrata
in dispozitivul utilizat (tableta si/sau smartphone), si care este folosita de Utilizator, impreuna cu Codul utilizator, pentru accesarea
serviciului Home’Bank. Utilizatorul poate opta pentru utilizarea Amprentei digitale in sectiunea “Autentificare cu amprenta” din
Aplicatia Home’Bank pentru tableta/smartphone, numai dupa: (i) inregistrarea dispozitivului pentru utilizari viitoare si (ii) inregistrarea
amprentei in dispozitivul utilizat. Aceasta optiune poate fi dezactivata oricand de catre Utilizator, din meniul anterior mentionat.
Totodata, aceasta optiune se dezactiveaza automat atunci cand dispozitivul utilizat nu mai este inregistrat pentru utilizari viitoare.
In cazul in care o persoana utilizeaza serviciul Home’Bank atat in calitate de Client-persoana fizica, cat si in calitate de Utilizator al
unui Client persoana juridica/alta entitate, pe baza aceluiasi Cod de Utilizator, atunci activarea/dezactivarea autentificarii cu
Amprenta digitala se va face atat pentru Clientul – persoana fizica, cat si pentru Clientul persoana juridica/alta entitate a carui
Utilizator este. ( j) „Instructiune autorizata” – orice instructiune transmisa prin intermediul Serviciului Home’Bank si considerata
irevocabila de catre Client prin una din urmatoarele modalitati: i) apasarea butonului OK/Confirma/Autorizeaza, dupa caz; ii)
introducerea Codului de Raspuns; iii) introducerea Parolei; iv) introducerea Codului de raspuns/Parolei si a Codului SMS; v) confirmarea
telefonica a tranzactiei si introducerea Codului de raspuns/Parolei. Apasarea butonului OK/Confirma/Autorizeaza, introducerea
Codului de raspuns/Parolei si introducerea Codului de raspuns/Parolei si a codului SMS vor fi considerate echivalentul electronic al
semnaturii Clientului. (k) „Cont” orice cont detinut de Client la ING. In cazul in care Utilizatorul este mandatar al unui alt client ING,
va putea utiliza serviciul Home’Bank si pentru accesarea si efectuarea de operatiuni pe conturile pe care este imputernicit, in limitele
mandatului sau, inclusiv pe conturile sale personale, cu conditia ca Digipassul folosit sa fie alocat Utilizatorului ca urmare a detinerii
de catre acesta a unui serviciu Home’Bank pentru persoane fizice. (l) „Zi bancara” o zi lucratoare (alta decat sambata, duminica si
sarbatorile legale) in care bancile lucreaza in mod normal cu publicul. (m) „Persoana Imputernicita” - persoana imputernicita de
catre PAU/oricare dintre PAI/PAC sa efectueze operatiuni pe conturile curente in lei si/sau valuta ale Clientului.
2. Obiectul contractului. 2.1 Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de catre ING a serviciului Home’Bank,la solicitarea
Clientului, pentru efectuarea de operatiuni, in conditiile convenite intre parti. 2.2. In cazul in care reprezentarea Clientului este
asigurata prin PAC/PAI oricare dintre PAC/PAI pot solicita singure pentru unul sau mai multi Utilizatori activarea serviciului Home`Bank
prin semnarea, in Locatia Bancii de care apartine Clientul, a formularului special pus la dispozitie de catre ING. 2.3 Prin Serviciul
Home’Bank pot fi derulate urmatoarele operatiuni, enumerarea fiind exemplificativa si nu limitativa: efectuarea de plati in lei sau in
valuta cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, efectuarea de schimburi valutare, stabilirea de limite pentru operatiunile efectuate
de Persoanele Imputernicite pe conturile Clientului, administrare linii de credit (utilizarea si realimentarea prin transferul sumelor
din/in conturile curente), incheierea si revocarea mandatelor de debitare directa, vizualizarea, pastrarea si tiparirea extraselor de
cont, modificarea datelor de contact ale Clientilor a caror reprezentare in relatia cu banca se realizeaza prin PAU/PAI, achizitionarea/
administrarea altor produse/servicii din portofoliul Bancii/partenerilor Bancii, etc. Anumite operatiuni pot fi efectuate exclusiv prin
Serviciul Home’Bank cu Digipass (ex. modificarea datelor de contact ale Clientului), neputand fi efectuate prin serviciul Home’Bank
cu Parola si SMS (fara Digipass). De asemenea, indiferent daca Utilizatorul detine serviciul Home’Bank cu Digipass sau serviciul
Home’Bank cu Parola si SMS (fara Digipass), anumite operatiuni pot fi efectuate atat prin Home’Bank Standard, cat si prin Aplicatia
Home’Bank pentru tableta/smartphone (ex: plati in lei, schimb valutar etc.), alte operatiuni pot fi efectuate exclusiv prin Home’Bank
Standard (ex: administrare linii de credit etc), iar altele doar prin Aplicatia Home’Bank pentru tableta/smartphone (ex: plati Fast’Pay,
localizare ATM si ING Office, etc). 2.4. Lista operatiunilor care pot fi efectuate prin Serviciul Home’Bank, poate fi modificata, atat in
sensul completarii cu optiuni noi, cat si prin eliminarea sau modificarea celor existente si este permanent actualizata pe site-ul de
Internet mentionat la art. 1 lit. e) din prezentul Contract. 2.5. Operatiunile mentionate mai sus pot fi efectuate in principal de catre
PAU/oricare dintre PAI/PAC si/sau de catre Persoana Imputernicita in limitele si conditiile stabilite de PAU/PAI/PAC/Client precum si in
limitele si conditiile stabilite de catre banca prin contractul privind produsul/operatiunea respectiv(a). 2.6. Platile in valuta ordonate
prin intermediul Serviciului Home’Bank nu vor depasi suma de 100.000 EUR pe operatiune (sau echivalentul in valuta respectiva la
cursul Bancii din momentul efectuarii tranzactiei). Operatiunile in lei nu sunt supuse unei astfel de limitari.
3. Durata contractului. Prezentul contract se incheie pe o perioada nedeterminata, urmand sa inceteze in conditiile prevazute de
art. 11 de mai jos.
4. Modul de stabilire, functionare si revocare a limitelor pentru imputernicitii cu drept de semnatura pe contul/conturile
Clientului. 4.1. (1) Clientul va putea stabili, modifica si revoca, prin intermediul Serviciului Home`Bank, limite pentru operatiunile ce
pot fi efectuate de catre Persoanele Imputernicite pe conturile curente (in lei si/sau valuta) ale Clientului. Limitele stabilite se vor
aplica pentru fiecare operatiune in parte. (2) In cazul in care reprezentarea Clientului este asigurata prin PAC, acestea vor stabili/
modifica/revoca impreuna limitele pentru efectuarea operatiunilor de catre Persoanele Imputernicite pe contul/conturile curent(e)
ale Clientului, prin introducerea de catre ambele Persoane Autorizate Cosemnatare a Elementelor de securitate necesare autorizarii
operatiunii de stabilire/modificare/revocare limite pentru Persoanele Imputernicite. (3) In cazul in care reprezentarea companiei
este asigurata prin PAU/PAI, PAU sau oricare dintre PAI pot stabili/modifica/revoca singure limitele pentru efectuarea operatiunilor
de catre Persoanele Imputernicite pe contul/conturile curent(e) ale Clientului, prin introducerea de catre PAU sau oricare din PAI a
Elementelor de securitate necesare autorizarii operatiunii de stabilire/modificare/revocare limite pentru Persoanele Imputernicite.
4.2. Astfel, PAU sau oricare din PAI sau ambele PAC pot stabili pentru fiecare Persoana Imputernicita o limita („Limita” ) valabila
pentru fiecare cont curent in lei si/sau valuta in parte. 4.3. In cazul unei operatiuni care se incadreaza pana in valoarea Limitei
inclusiv, Persoana Imputernicita va putea efectua singura operatiunea. In cazul unei operatiuni care depaseste Limita Persoana

2/5 HB-10/2018.10
ING Profesional/ING Fix

Imputernicita va putea initia operatiunea respectiva, urmand ca aceasta sa fie finalizata si transmisa catre ING in vederea procesarii
numai dupa ce PAU sau PAI/PAC in cazul acestora din urma in functie de limitele de tranzactionare stabilite de catre Client pentru
acestea, au confirmat operatiunea. Confirmarea operatiunii de catre PAU/PAI/PAC se va realiza fie prin apasarea butonului OK/
Autorizeaza/Confirma, fie prin introducerea Codului de Raspuns generat de Digipass sau a Parolei si Confirmarea suplimentara a
tranzactiei, daca este cazul. 4.4. (1) In cazul in care reprezentarea companiei este asigurata prin PAC, in situatia in care Utilizatorul/
Utilizatorii nu a(u) fost anterior imputernicit(i) si nu i-au/le-au fost stabilite anterior limite de tranzactionare pe contul/conturile
Clientului, la momentul solicitarii activarii Serviciului Home`Bank cu Digipass sau cu Parola si SMS (fara Digipass) pentru Utilizatorul/
Utilizatorii Home`Bank, aceasta/acestia va/vor avea limita 0 (zero) la efectuarea operatiunilor pe contul/conturile Clientului prin
intermediul Home`Bank, ceea ce inseamna ca nu va/vor putea efectua operatiuni pe contul/conturile Clientului prin intermediul
Home`Bank pana la data stabilirii de limite de catre amble PAC sau de catre PAU/oricare dintre PAI. (2) In cazul in care Clientul a optat
pentru politica de tranzactionare “semnatura conjuncta” toate operatiunile efectuate prin intermediul Serviciului HomeBank cu
Digipass sau cu Parola si SMS (fara Digipass) de catre PAI/PAC, indiferent de valoarea acestora, se vor realiza numai impreuna,
cu exceptia situatiei in care au fost stabilite limite de tranzactionare pentru PAI /PAC, prin semnarea formularului special pus la
dispozitie in Locatia de care apartine Clientul. 4.5. Limitele astfel stabilite vor fi valabile pentru operatiunile de plati, schimb valutar
efectuate l a AST-urile ING si/sau prin intermediul Serviciului ING Home`Bank precum si, daca este cazul pentru operatiunile de
emitere cecuri si bilete la ordin, realizate in numele si pe seama Clientului, cu conditia ca Persoanele Imputernicite sa fie
imputernicite in mod expres sa efectueze astfel de operatiuni in numele Clientului. Limitele stabilite de catre Client Persoanelor
Imputernicite nu sunt aplicabile operatiunilor efectuate prin intermediul cardurilor. 4.6. Clientul, prin PAU/ PAI/PAC, este de acord ca
transmiterea catre Banca a unei Instructiuni autorizate aferenta unei operatiuni de stabilire/modificare/ revocare limite pentru
operatiunile efectuate de catre Persoana Imputernicita pe contul Clientului conform pct. 4.5. de mai sus, echivaleaza cu
consimtamantul valabil exprimat pentru prestarea/oferirea de catre Banca a acestui serviciu/operatiune efectuata prin intermediul
serviciului Home`Bank.
5. Costuri. Debitare directa. 5.1 Clientul plateste, la data incheierii prezentului contract, taxa de activare a serviciului Home’Bank
mentionata in Cererea pentru activarea serviciului, prin debitarea contului curent de catre ING. 5.2 Clientul va achita taxa lunara
de utilizare a serviciului Home’Bank prin debitarea contului sau de catre ING, indiferent daca utilizeaza sau nu serviciul. 5.3 Pentru
fiecare operatiune efectuata prin utilizarea serviciului Home’Bank se vor aplica taxe si comisioane distincte. 5.4 Taxele si comisioanele
prevazute in prezentul contract au valorile indicate in Lista de Taxe si Comisioane ING Profesional/ING Fix comunicata Clientului si
Utilizatorului la semnarea prezentului Contract. Aceasta Lista este afisata pe site-urile de Internet prin care se acceseaza serviciul
Home’Bank si, de asemenea, poate fi pusa la dispozitia Clientului si Utilizatorului in locatiile ING. 5.5 In vederea utilizarii Serviciului
Home’Bank cu Digipass, ING furnizeaza Clientului dispozitivul de securitate Digipass. In termen de un an de la data incheierii
prezentului Contract, in cazul functionarii necorespunzatoare a acestuia din cauze independente de Client si Utilizator, ING va inlocui
gratuit dispozitivul defect. In cazul deteriorarii, pierderii sau distrugerii dispozitivului din culpa Clientului si Utilizatorului (indiferent de
momentul la care intervine acest eveniment), Clientul poate solicita ING un nou Digipass, cu plata taxei de reactivare aplicabila la
data solicitarii noului dispozitiv. Ulterior termenului de un an, Clientul va plati taxa de reactivare la solicitarea unui nou Digipass,
indiferent de motivul acestei solicitari. 5.6 In cazul in care Utilizatorul foloseste pentru accesarea conturilor Clientului Digipass-
ul detinut ca urmare a semnarii contractului pentru furnizarea serviciului Home`Bank pentru persoane fizice sau a contractului
pentru furnizarea serviciului Home’Bank pentru o alta persoana juridica/alta entitate, conditiile inlocuirii acestui dispozitiv intra
sub incidenta prevederilor acelui contract incheiat cu ING. 5.7 La toate sumele datorate in baza prezentului Contract care nu sunt
platite la scadenta de catre Client, Banca va percepe dobanda penalizatoare prevazuta in Lista de Dobanzi ING Profesional/ING Fix
comunicata Clientului si Utilizatorului la semnarea prezentului Contract. Clientul confirmă în mod expres si in cunostinţă de cauză
nivelul dobânzii penalizatoare şi este de acord ca acesta reflectă prejudiciul (direct şi indirect) suferit de Banca, intelegand sa achite
integral orice dobanzi penalizatoare aplicabile conform prezentului Contract. Aceasta Lista este afisata pe site-urile de Internet
prin care se acceseaza serviciul Home’Bank si, de asemenea, poate fi pusa la dispozitia Clientului si Utilizatorului in locatiile ING.
5.8 ING are dreptul de a modifica, atat in sensul majorarii, cat si al diminuarii, dobanzile, taxele, comisoanele si spezele percepute,
în orice moment, cu efect imediat, fără o notificare prealabilă a Clientului. ING va afişa permanent Lista de taxe si comisioane ING
Profesional/ING Fix precum si Lista de Dobanzi ING Profesional/ING Fix în vigoare in locatiile Băncii, precum si pe www.ing.ro.
6. Securitatea accesarii serviciului. 6.1 Pentru a preveni utilizarea neautorizata a serviciului Home’Bank, Clientul si Utilizatorul (i)
vor pastra confidentialitatea Elementelor de securitate si se vor conforma intocmai prevederilor prezentului Contract, precum si
informatiilor si instructiunilor primite in acest sens de la ING, (ii) Utilizatorul va respecta standardele de securitate comunicate de
Banca la momentul activarii/modificarii Parolei, respectiv modificarii Codului de utilizator; (iii) Clientul va putea solicita blocarea
accesului cu Parola la serviciul Home’Bank fie (a) din Home’Bank Standard, daca detine serviciul Home’Bank cu Digipass, fie (b) apeland
Banca la numarul de telefon +4031 406 24 64 sau *2464; (iv) Utilizatorul va Confirma suplimentar autorizarea anumitor operatiuni
de plata fie prin introducerea Codului SMS transmis de Banca, fie prin confirmarea telefonica a operatiunii cu reprezentantul Bancii
si (v) Utilizatorul va accesa serviciul Home’Bank numai de pe dispozitive securizate (de ex. PC-le/laptop-le au instalate programe
antivirus cu actualizarile la zi, smartphone-uri sau tablete fara modificari ce pot afecta securitatea dispozitivului, etc); (vi) nu va
inregistra, respectiv nu va permite inregistrarea in dispozitivul utilizat (tableta si/sau smartphone) a Amprentei digitale a unei terte
persoane, atunci cand a optat pentru accesarea serviciului Home’Bank prin intermediul Amprentei digitale. 6.2 Digipass-ul este
proprietatea ING si nu poate fi transferat de catre Client unei alte parti, cu exceptia Utilizatorului nominalizat in cererea pentru
activarea serviciului Home`Bank, depozitat spre pastrare sau transmis unei terte parti spre folosire, iar Clientul nu poate invoca un
drept de retentie cu privire la acest dispozitiv. La incetarea Contractului sau la solicitarea unui nou Digipass, Clientul/Utilizatorul va
preda ING Digipass-ul utilizat (daca este posibil), indiferent de starea acestuia (functional sau nu). 6.3 Orice persoana care acceseaza
Serviciul Home’Bank este prezumata a fi Utilizatorul. Prin prezentul Contract, Clientul autorizeaza ING in mod irevocabil sa execute
Instructiunile autorizate in momentul primirii acestora, in situatia in care Utilizatorul si Instructiunea respectiva au fost identificate
in mod corect in conformitate cu dispozitiile prezentului Contract. 6.4 ING va avea dreptul sa nu actioneze conform Instructiunii
autorizate, daca are suspiciuni ca aceasta nu a fost autorizata in mod corespunzator de catre Utilizator sau Elementele de securitate
au fost utilizate in mod necorespunzator, fara insa ca ING sa fie obligata sa initieze o actiune de verificare in acest sens. In astfel de
cazuri, ING nu va fi obligata la plata de despagubiri pentru pierderi sau daune provocate de neefectuarea sau intarzierea efectuarii
platilor. Clientul recunoaste ca o astfel de neexecutare din partea Bancii nu atrage dreptul Clientului de a nu-si executa toate

HB-10/2018.10 3/5
ING Profesional/ING Fix

obligatiile asumate fata de Banca. 6.5 Dupa ce ING a primit o Instructiune autorizata, aceasta nu va putea fi revocata, modificata
sau anulata, cu exceptia cazului in care ING stabileste in mod expres ca revocarea, modificarea sau anularea Instructiunii autorizate
respective este sau ar fi posibila. Banca isi rezerva dreptul de a percepe Clientului o taxa de revocare, a carei valoare este prevazuta
in Lista de taxe si comisioane ING Profesional/ ING Fix si cu plata de catre Client a unui comision de revocare, a carui valoare
este prevazuta in Lista de Taxe si comisioane ING Profesional/IN Fix. 6.6 ING nu va avea nici o raspundere pentru executarea unei
Instructiuni autorizate intr-o anumita Zi bancara, daca Instructiunea autorizata respectiva nu este primita de catre banca inaintea
termenului limita de procesare a platilor din Ziua bancara respectiva. Daca Instructiunea autorizata este primita de ING dupa Limitele
orare (Cut-off-time) sau intr-o zi nelucratoare, atunci aceasta va fi executata in Ziua Bancara urmatoare. Limitele orare (”Cut-off-
times”) reprezinta termenul/ora limita stabilita de catre Banca pentru receptionarea (primirea) instructiunilor/ ordinelor de plata ale
Clientului, in vederea executarii anumitor tipuri de tranzactii. Acestea sunt aduse la cunostinta Clientului in locatiile ING, precum si
pe pagina de internet, www.ing.ro.
7. Drepturile si obligatiile partilor. 7.1 ING (a) ING are dreptul să modifice unilateral, în orice moment, Condiţiile Generale privind
furnizarea de serviciului Home`Bank, conditiile astfel modificate vor fi disponibile Clientului si/sau Ultilizatorului, in locatiile ING si/sau
afisate pe site-ul www.ing.ro. Clientul si Utilizatorul sunt de acord ca aceasta modalitate va fi considerata o notificare si instiintare
suficienta a acestora cu privire la modificarile intervenite. Toate modificările vor intra în vigoare şi se vor aplica Clientului şi tuturor
Utilizatorilor după trecerea unei perioade de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data la care modificările au fost puse la dispoziţie
in Locatiile ING si/sau pe site-ul www.ing.ro şi vor prevala asupra prevederilor anterioare ale Conditiilor Generale privind furnizarea
de serviciului Home’Bank. În cazul în care Clientul şi/sau Utilizatorii nu sunt de acord cu modificările, Clientul poate inceta/denunta
relaţia cu Banca referitoare la serviciul Home`Bank pe parcursul acestei perioade de graţie, numai cu îndeplinirea prealabilă a
obligaţiei de achitare integrală a tuturor datoriilor sale faţă de Bancă. În acest din urmă caz, Conditiile Generale privind furnizarea
serviciului Home`Bank anterioare vor rămâne în vigoare până la decontarea tuturor tranzacţiilor efectuate cu ajutorul serviciului
Home`Bank. Cererea de denuntare unilaterala facuta de Client nu produce efecte in privinta prestatiilor executate sau care se
afla in curs de executare. Nedenuntarea de catre Client a relaţiei sale cu Banca pe parcursul perioadei de graţie va fi considerată o
acceptare tacită a noilor Conditii Generale privind furnizarea serviciului Home`Bank de către Client şi/sau Utilizatori. (b) ING are
dreptul să modifice unilateral taxele, comisioanele si dobanzile aplicabile, in orice moment, in conformitate cu prevederile CGA. (c)
informeaza Clientul si Utilizatorul cu privire la specificatiile privind componentele hardware si software necesare utilizarii Serviciului
Home’Bank; Aceste informatii sunt afisate pe site-urile Internet prin care se acceseaza Serviciul Home’Bank; (d) pune la dispozitia
Clientului Elementele de securitate pentru utilizarea Serviciului Home’Bank, pe care Clientul le va remite numai Utilizatorului
mentionat in cererea de activare a serviciului Home`Bank.; (e) asigura securitatea tranzactiilor prin criptarea mesajelor si prin
recunoasterea automata a Utilizatorului dupa Elementele de securitate stabilite; (f) asigura executarea instructiunilor transmise
electronic de catre Utilizator, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu procedurile interne ale ING. (g) Banca isi rezerva
dreptul de a dezactiva optiunea de autentificare cu Amprenta digitala, in situatia in care exista suspiciuni privind securitatea
tehnologiei de scanare amprenta, caz in care va informa Clientul/ Utilizatorul, fie inainte, fie dupa dezactivarea optiunii. (h) Banca
poate solicita Utilizatorului autentificarea cu Parola, dupa un anumit numar de autentificari cu Amprenta digitala sau dupa un
anumit interval de timp de la ultima utilizare a Parolei. 7.2 Clientul (a) se obliga sa remita Utilizatorului mentionat in cererea de
activare a serviciului Home`Bank Elementele de securitate puse la dispozitie de catre ING la semnarea prezentului Contract. 7.3
Utilizatorul (a) solicita inregistrarea in contul curent al Clientului a instructiunilor de plata transmise electronic, prin utilizarea
Elementelor de securitate; (b) isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si caracterul complet al datelor introduse
precum si a tranzactiilor ordonate electronic. 7.4 Clientul si Utilizatorul (a) asigura componentele hardware si software necesare
utilizarii Serviciului Home’Bank, conform specificatiilor primite/comunicate din partea ING, precum si securitatea dispozitivului de pe
care acceseaza Serviciul Home’Bank; (b) se obliga sa informeze ING de indata ce o persoana neautorizata a luat cunostinta de
Elementele de securitate sau acestea si/sau Digipass-ul au fost pierdute ori furate sau utilizate fara drept, fara nicio intarziere
nejustificata, la numarul de telefon +4031 406 24 64 sau *2464 si in scris, in una din Locatiile Bancii prin completarea formularelor
furnizate de catre ING, cat mai curand posibil. Notificarea telefonica poate fi facuta oricand, serviciul fiind disponibil 24 de ore din
24; (c) se obliga sa nu copieze, vanda, inchirieze, sa instraineze sub orice alta forma ori sa permita utilizarea de catre persoane
neautorizate a Serviciului Home’Bank sau a Elementelor de securitate si sa nu pastreze Codul PIN, Codul de utilizator, Parola si
Digipass-ul impreuna. (d) se obliga sa comunice ING, in modalitatile agreate, orice schimbare a datelor de identificare si de contact,
inclusiv schimbarea numarului de telefon mobil. Ulterior modificarii, toate notificarile ING in legatura cu prezentul Contract vor fi
transmise la noile date de contact (inclusiv la noul numar de telefon mobil) comunicate ING. In caz contrar, Banca nu va fi
raspunzatoare pentru orice eventual prejudiciu cauzat Clientului, iar comunicarea transmisa de Banca la datele de contact
inregistrate in evidentele sale va fi considerata valabila. (e) are obligatia sa depuna la ING autorizatiile prevazute de lege si/sau
documentele originale in baza carora se efectueaza tranzactia, in situatia in care legislatia in vigoare prevede aceasta obligatie
sau in cazul in care ING solicita acest lucru in mod expres, conform procedurilor sale interne. In aceste cazuri, in termen de maxim
10 zile calendaristice de la data primirii ordinului dat de Utilizator prin Serviciul Home’Bank, Clientul si/sau Utilizatorul au obligatia
sa depuna la ING autorizatiile prevazute de lege si/sau documentele originale in baza carora s-a efectuat tranzactia. In cazul in care
acestia nu respecta aceasta cerinta, ING nu va avea obligatia de a procesa tranzactia, iar, in cazul in care va procesa tranzactia,
intreaga raspundere pentru executarea acesteia si riscurile aferente vor reveni Clientului. (f) se obliga sa pastreze confidentialitatea
cu privire la Elementele de securitate pe intreaga durata a Contractului; g) sa utilizeze Serviciul Home’Bank cu respectarea tuturor
prevederilor prezentului Contract.
8. Raspunderea partilor. 8.1 Raspunderea ING: 8.1.1 Răspunderea Băncii faţă de Client este limitată la pagubele suferite de catre
acesta, care sunt o consecinta directa si necesara a neexecutarii vreunei obligatii a Bancii si numai atunci cand acestea sunt cauzate
cu intentie sau din culpa grava de catre Banca, cu incalcarea Conditiilor Generale de Afaceri. Banca nu este raspunzatoare pentru
prejudiciile cauzate Clientului dintr-o simpla imprudenta sau neglijenta. 8.1.2 ING nu poarta raspunderea pentru acuratetea nici
unei informatii transmise ING de catre Client si/sau Utilizator sau de catre orice terta persoana prin serviciul Home’Bank si nici pentru
verificarea modului de utilizare a Elementelor de securitate, neavand obligatia sa verifice corectitudinea sau caracterul complet al
unor astfel de informatii sau conditii. 8.1.3 ING nu poarta raspunderea (cu exceptia cazurilor prevazute la art. 8.1.1) pentru nici o
pierdere si pentru nici un prejudiciu suferite de Client, generate de cauzele specificate mai jos: (i) daca Clientul este impiedicat sa
acceseze in orice moment Serviciul Home’Bank de intreruperea sau defectiunea sau intarzierile intervenite in serviciile de comunicatie
sau in legatura cu Serviciul Home’Bank, atunci cand acestea din urma se datoreaza unui caz fortuit sau eveniment de forta majora

4/5 HB-10/2018.10
ING Profesional/ING Fix

astfel cum sunt acestea definite in CGA. (ii) daca informatiile receptionate de catre Client si/sau Utilizator prin Serviciul Home’Bank
sunt incorecte, incomplete sau intarziate, ca rezultat al unei situatii prevazute la art. 8.1.3 lit. (i) de mai sus; (iii) imposibilitatea
utilizarii Serviciului in perioadele de mentenanta (revizie tehnica), care vor fi anuntate in prealabil de catre ING. 8.1.4 ING nu-si asuma
responsabilitatea pentru operatiunile care nu pot fi onorate din cauza lipsei de disponibilitati sau insuficientei fondurilor in contul
Clientului, ilegalitatii operatiunilor, intarzierii in transmiterea instructiunilor de catre Utilizator catre ING, dispozitiilor executorii ale
autoritatilor judiciare, organelor administrative, jurisdictionale, ale executorilor judecatoresti sau bugetari sau ale oricaror autoritati
ale statului competente in acest sens. 8.1.5 Daca din motive imputabile Clientului si/sau Utilizatorului, ING va face cheltuieli sau va
suferi pierderi care au legatura cu operatiunea pe care o executa in temeiul acestui Contract, acestea vor fi suportate de catre Client.
In aceasta situatie, ING este autorizat sa recupereze suma respectiva direct din contul/conturile Clientului, cu notificarea acestuia.
8.1.6 ING nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii suferite de Client ca urmare a pierderii, furtului sau folosirii fără drept a
Serviciului Home’Bank, până la momentul notificării acestor situaţii conform prevederilor articolului 7.4 lit.b) si nici in cazul in care
Clientul a actionat in mod fraudulos sau nu si-a respectat obligatiile contractuale referitoare la utilizarea si pastrarea Elementelor
de Securitate, cu intentie sau din neglijenta grava/simpla. Clientul este pe deplin raspunzator pentru operatiunile efectuate prin
intermediul Serviciului Home’Bank inainte de momentul comunicarii catre ING a pierderii/furtului/utilizarii neautorizate a acestora si
blocarii 8.1.7 Utilizatorul isi manifesta consimtamantul pentru efectuarea unei operatiuni fie prin apasarea butonului OK/Confirma/
Autorizeaza, fie prin introducerea Codului de Raspuns generat de Digipass sau a Parolei si Confirmarea suplimentara a tranzactiei,
daca este cazul. 8.1.8. Banca nu este responsabila pentru securitatea dispozitivelor (calculatoare/laptopuri/smartphone-uri/tablete)
de pe care Clientul/Utilizatorul acceseaza Serviciul Home’Bank si pentru niciun fel de pagube/pierderi decurgând din utilizarea
acestuia de pe calculatoare/laptopuri/smartphone-uri nesecurizate sau infectate cu virusi, smartphone-uri sau tablete cu modificari
ce pot afecta securitatea dispozitivului si/sau infectate cu virusi.
9. Blocarea accesului la cont prin Home’Bank. 9.1 Blocarea efectiva a accesului online la contul/conturile Clientului poate avea loc in
urmatoarele cazuri: (a) Clientul si/sau Utilizatorul au informat ING despre pierderea, distrugerea, furtul ori instrainarea Elementelor
de securitate. In acest caz, pana la emiterea unor noi Elemente de securitate, accesul Utilizatorului la contul/conturile Clientului
prin intermediul acestui Serviciu este blocat; (b) Introducerea gresita de 3 ori consecutiv a Codului sau a Codului de Raspuns sau
a Parolei. (c) Introducerea gresita a Codului PIN de 4 ori consecutiv va determina blocarea Digipass-ului. (d) Clientul nu dispune, in
conturile sale, de fondurile necesare debitarii de catre ING a taxelor si/sau comisioanelor datorate de catre Client in conformitate
cu prevederile prezentului Contract; (e) ING a restrictionat accesul Clientului la contul/conturile sale in conformitate cu prevederile
altor contracte incheiate intre client si ING. (f) Instituirea de catre autoritatile competente a masurilor asiguratorii, infiintarii popririi
de catre executorul judecatoresc/ bugetar si/sau alte cazuri similare care fac obligatorie pentru ING blocarea contului/conturilor
Clientului. (g) din motive justificate in mod obiectiv, legate de securitatea instrumentului de plata; (h) suspiciuni de utilizare
neautorizata sau frauduloasa/neautorizata a Elementelor de securitate şi (i) dacă este necesar pentru protejarea Clientului sau
a Băncii de posibile viitoare prejudicii. 9.2 Prin exceptie, accesul online la contul/conturile Clientului nu va fi blocat in urmatoarele
situatii: (a) in cazul blocarii Digipass-lui sau a introducerii de 3 (trei) ori consecutiv a Codului sau Codului de Raspuns, daca Utilizatorul
are activata o Parola pentru accesarea accesarea Serviciului Home`Bank si (b) in cazul introducerii gresite de 3 ori consecutiv a
Parolei, daca Utilizatorul nu are Digipass-ul blocat. 9.3 In cazurile prevazute la art.9.1. lit.a)-d).Clientul si/sau Utilizatorul vor contacta
ING in vederea deblocarii accesului la conturi in cel mai scurt timp posibil. Pentru cazurile prevazute la art. 9.1. lit. e)-j) deblocarea
accesului la cont/conturi se va realiza numai dupa incetarea cauzei care a condus la blocarea contului.
10. Legislatia si jurisdictia aplicabile. 10.1 Prezentul Contract este guvernat si interpretat in conformitate cu legislatia romana.
10. 2 Orice divergenta aparuta intre parti decurgand din sau in legatura cu prezentul Contract, inclusiv referitor la incheierea,
executarea sau incetarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se vor
adresa instanţelor de judecată competente din Bucuresti.
11. Incetarea contractului. 11.1 Contractul poate inceta prin una din urmatoarele modalitati prin: (a) acordul partilor; (b) denuntarea
unilaterala de catre oricare dintre parti. Clientul poate denunta relaţia cu Banca referitoare la Serviciul Home`Bank, numai cu
îndeplinirea prealabilă a obligaţiei de achitare integrală a tuturor datoriilor sale faţă de Bancă. În acest sens Clientul, prin PAU sau
oricare din PAI/PAC se va prezenta la ING si va solicita inchiderea Serviciului Home’Bank. Cererea de denuntare unilaterala facuta de
Client nu produce efecte in privinta prestatiilor executate sau care se afla in curs de executare. Banca va putea denunta unilateral
relatia contractuala cu o notificare prealabila a Clientului cu 30 (treizeci) de zile, transmisa pe suport de hartie sau alt suport durabil;
(c) rezilierea de plin drept ca urmare a executarii necorespunzatoare sau neexecutarii culpabile de catre una dintre parti a obligatiilor
izvorate din prezentul Contract (rezilierea va opera de plin drept, fara nici o formalitate si fara a fi necesara punerea in intarziere sau
interventia instantei de judecata); (d) la data inchiderii contului Clientului din care sunt debitate taxele si comisioanele datorate de
catre Client in baza prezentului Contract, fara indeplinirea unei formalitati prealabile. 11.2 In caz de incetare a Contractului, partile
raman pe deplin raspunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor asumate si devenite scadente anterior datei incetarii acestuia.
12. Prevederi finale. 12.1 ING va comunica, prin afisare in Locatiile sale si/sau pe site-urile Internet de acees la serviciul Home’Bank,
orice modificare cu privire la modalitatea de utilizare a acestui serviciu. 12.2 Clientul si Utilizatorul declara ca au primit, au luat
cunostinta si sunt de acord cu prevederile CGA si Anexei Termeni si Conditii privind Serviciile de Plata („TCSP”), care fac parte
integranta din prezentul Contract. In caz de discrepanta intre prevederile prezentelor Conditii generale privind furnizarea Serviciului
Home Bank, (cu toate modificarile ulterioare) („Conditii Generale”), CGA si TCSP, prevederile prezentelor Conditii Generale prevaleaza.
12.3 Prezentul Contract se incheie in limba romana. Limba de comunicare intre Client si ING este limba romana. 12.4 Cu exceptia
cazului in care se prevede altfel in prezentul Contract, toate notificarile sau orice alte comunicari intre ING si Client vor fi efectuate
in modalitatile prevazute in Capitolul „Notificari” al CGA. 12.5 Clientul declara ca a luat la cunostinta ca prezentul Contract impreuna
cu CGA, TCSP, Anexa Termeni si Conditiile Utilizarii Cardurilor pentru persoane juridice si alte entitati, Anexa Termeni si Conditii
specifice utilizarii contului curent pentru persoane juridice si alte entitati, Lista de Taxe si Comisioane ING Profesional/ING Fix si
Lista de Dobanzi ING Profesional/ING Fix reglementeaza cadrul contractual in care ING furnizeaza servicii de plata clientilor sai. 12.6
Clientul confirma in mod expres si in deplina cunostinta de cauza următoarele: (1) a analizat si s-a informat cu privire la obligatiile si
conditiile acestui Contract, inclusiv prin comparatie cu alte oferte de pe piata si (2) incheie acest Contract fara a fi constrans in vreun
fel si intelege sa execute integral, exact si la timp obligatiile sale din acest Contract. 12.7 Clientul declara ca a citit Contractul, l-a
inteles si este de acord cu toate clauzele acestuia, inclusiv si in mod expres cu dispozitiile clauzelor art: 4; 5.7; 5.8; 6.3-6.4; 7.1 lit.
a); 7.2 lit. a); 7.3 lit. a) si b); 7.4 lit. e); 8.1.1 - 8.1.3; 9.1; 9.2; 10; 11 si 12.6 de mai sus.

HB-10/2018.10 5/5