ACTE NECESARE LA SUCCESIUNE

1. Anexa 24 de la Primărie. 2. Certificatul de deces. 3. Certificatele de naştere şi de căsătorie ale moştenitorilor . 4. Certificatul fiscal de la Primărie 5. Actul de proprietate al bunurilor (ptr. teren – titlu de proprietate , iar casa dacă nu are acte , trebuie anexa 17 de la Primărie-actual anexa 1 si 2-) 6. Bi/Ci 7. Un martor care să-l fi cunoscut pe defunct , dar care să nu fie rudă .