Sunteți pe pagina 1din 3

documente casa Page 1 of 3

Prezentare Planificare Acte V/C Proiect Avize Realizare Proiect Documente casa Logistica

Cadastrul si intabularea

Aceste formalitati trebuie indeplinite atat pentru teren cat si pentru casa.

Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si indiferent de felul constructiei
(casa, apartament, birouri etc.), cadastrul si intabularea sunt obligatorii. Legea cadastrului a
intrat in vigoare in 1999 cu scopul de a obtine o evidenta clara a proprietatilor, in registrele
cadastrale de la judecatorii fiind trecute numele proprietarilor bunurilor imobiliare, suprafetele
de teren detinute si copiile actelor care dovedesc drepturile acestora.

Cadastrul este operatiunea de inscriere in Registrul de Carte Funciara si este obligatoriu la


orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie ca este casa, apartament sau teren si indiferent
daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-
cumparare.

Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) are aceeasi functie cu cartea de identitate


pentru o persoana.

Chiar daca vi se pare o pierdere de timp si chiar un efort inutil plimbatul prin fata
ghiseelor trebuie sa stiti ca inscrisul in Cartea funciara va poate salva de multe necazuri. Piata
imobiliara este foarte dinamica, gusturile si preferintele se schimba cu timpul, familia se
mareste, aveti nevoie de alta casa. Este mult mai usor sa vindeti daca sinteti inscris in Cartea
Funciara si aveti si intabularea dreptului de proprietar.

16.1. Inscrierea la Registrul de Carte Funciara si obtinerea titlului de proprietar

Tinand cont ca sunteti acum proprietar al unei case construita pe un teren cumparat, pentru
care aveti contract de vanzare-cumparare in forma autentica, trebuie sa fiti inscris in Registrul
de Carte Funciara si sa obtineti intabularea pentru ambele proprietati - teren si casa.

Daca ati facut intabularea terenului (conform recomandarilor de la subcapitolul 1.4.3), va


ocupati numai de obtinerea titlului de proprietar al casei construite pe acest teren.

Parcurgeti urmatorii pasi:

1. Incheiati cu Primaria de care apartineti (localitate/sector), un proces verbal de receptie a


casei. Dureaza o zi si costa max. 200 000 lei.

2. Obtineti cadastrul cladirii dupa cum urmeaza:

Alegeti expertul cadastral - acesta trebuie sa fie autorizat de Oficiul National pentru
Cadastru, Geodezie si Cartografie (O.N.C.G.C.), care este institutia de stat desemnata cu
coordonarea activitatii de cadastru

La Oficiul de Cadastru exista o lista a persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari
de cadastru. Fiecare expert autorizat are o parafa de autorizare. Tarifele expertilor cadastrali nu
sunt fixe si de aceea, alegeti specialistul in functie de costuri. Costurile cadastrului sunt
cuprinse intre 80-100 $. in functie de marimea si complexitatea planului casei. in plus,
proprietarul trebuie sa asigure transportul expertului la fata locului pentru a executa
masuratorile casei.

Dosarul cadastral este intocmit de expert si cuprinde, pe langa masuratori, autorizatia de


construire si procesul verbal de receptie obtinut de la Primarie.

http://www.constructii.ro/documente%20casa/documente%20casa_cadastru%20si%20i... 6/15/2005
documente casa Page 2 of 3

Timpul alocat acestei actiuni este de maxim 14 zile.

3. In termen de 30 zile de la obtinerea procesului verbal de receptie a casei de la Primarie,


deschideti rol fiscal.

Va adresati, asa cum v-am recomandat si in cazul terenului, la Primarie - Directia Taxe si
Impozite, numai in anumite limite de program. Platiti impozitul aferent pentru cladire pe anul in
curs, sau dupa caz, si va inregistrati astfel ca proprietar si platitor de impozite.

4. Obtineti rolul fiscal pentru casa pregatind urmatoarele acte necesare:

• contractui de vanzare-cumparare teren, originalul si o copie;

• autorizatia de construire, originalul si o copie;

• procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie;

• procura prin notariat, in cazul in care persoana care deschide rolul fiscal nu este proprietarul;

• declaratia tip;

• taxele de deschidere, in functie de numarul de pagini care trebuie inregistrate.

Timpul in care obtineti rolul fiscal depinde in mare masura de relatiile pe care le aveti la
Primarie - Directia Taxe si Impozite unde depuneti actele. Oficial sunt prevazute 15-30 zile.

5. Obtineti CertificatuI de Atestare Fiscala pregatind urmatoarele documente:

• copia dupa declaratia de rol fiscal;

• cererea tip;

• procura prin notariat, daca delegati pe cineva sa solicite certificatul;

• taxa de x 000 lei.

CertificatuI Fiscal este valabil 24 ore pentru persoane fizice.

6. Ati ajuns la intabulare!

Institutia unde trebuie sa va adresati pentru intabularea casei este Judecatoria de care apartineti
in localitate/sector.

Exista un program de lucru cu publicul, pentru depunerea actelor si program de lucru pentru
ridicarea lor, defalcate la randul lor in program pentru persoanele fizice si separat, program
pentru persoanele juridice.

Termenul de rezolvare este de minim o saptamana.

Pentru intabularea constructiei, aveti nevoie de un dosar cu .urmatoarele acte:

• autorizatia de construire a casei, original si o copie legalizata;

• procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, original si o copie legalizata;

• cadastrul casei in original;

• certificatui de atestare fiscala a casei;

http://www.constructii.ro/documente%20casa/documente%20casa_cadastru%20si%20i... 6/15/2005
documente casa Page 3 of 3

• timbru fiscal de x 000 lei;

• chitanta CEC x 000 lei;

• cererea tip.

Intabularea si inscriera in Cartea Funciara dureaza maxim o luna.

http://www.constructii.ro/documente%20casa/documente%20casa_cadastru%20si%20i... 6/15/2005