Sunteți pe pagina 1din 1
MINISTERUL JUSTI IED v8) 2006 2.208 (tre: Don Dumitru-Vivet MANESCU Pryedinte LUNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICL Ref: adresa nr. 8579/05.12.2018 a Ununi Nationale a Notailor Public), privind Hotrarea re. 115/28.11.2018 a Const Uniuni Nayionale a Notarilor Publick Stimate Domoute Pregedinte, Ca urmare a Adesei nr. 8979/05.12.2018 a Uiuni Nationale a Notarilor Publi, nregistrat ta Ministerul Justiel une. 104252/05.12.2018, v8 comunicim cé, in zomelul art. 3 din Reguamentul pentru organizarea si desfigurarea examenului de detintiva: sa concurslui de _adnitere in functa de notar public, aprobat prin Ordinulmnitruu justi nr. 1494/C/2014, cu modificrile competi uterioare, avizim mentinerea tematic a bibliografet cu caracterteoretc practic, astfel cum se propune prin Hotirirea ne. 115/28.11.208 "a Consitiui Uniunit Nationale = Notarilor Public, pentru examenal de defritivat destinat otarilorstagiart care vor promova examenul pentru anut 2018, ae eror postr sunt prevzute “in Ordinulminstrul Justin. 1941/C/23.05.2018% Cudeosebité considerate, instru esti, semen Pa "rere meres emi yeaa, pr rd 06a eres 2726.85.20 3 oa athens an af ante ptr, 57909006 06 Mion ai, mind er 220m tts wats? 2 ost Unt Meee her Pi pe ‘iar a0i nate aie pci pra pr sw 2425208 Co Inthe snare! stp sow Toonami ars ie 1 pvedaclars rol ore deat able ett sae apr eves ane cit pes a7 pet nro i tn Prt 4% one 8 6 =e ec