Sunteți pe pagina 1din 3

Co- concedii de odihna I - invoiri

Bo - boala obisnuita O - oblig


Bp - boala profesionala N - Abse
SECTIA/COMPARTIMENT/DEPARTAMENT : DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC Am - accident de munca Prm - pro
M - maternitate Prb - pro

FOAIE COLECTIVA DE PREZENTA (PONTAJ)


Luna ……… Anul …….

ORE ZILNIC din care :


Numar de marca

Total ore lucrate

Total ore lucrate


Numar matricol

Meseria sau

ore supl 100%

ore de noapte
ore supl.80%
functia

ore de inter
Nr crt

Total 1-15
Numele si prenumele
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 secretara 0

2 contabila 0

3 bibliotecara 0

4 muncitor 0

5 ingrijitoare 0

6 ingrijitoare 0

7 ingrijitoare 0

8 ingrijitoare 0

9 ingrijitoare 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0
INTOCMIT DIRECTOR
I - invoiri si concediu fara retrib
O - obligatii cetatenesti
N - Absente nemotivate
Prm - program redus maternitate
Prb - program redus boala

DE PREZENTA (PONTAJ)

din care :

Prb
Am

Pm
Co

Bo
Bp

N
I