Sunteți pe pagina 1din 35

MULTIPLE CHOICE 1. 1. Care sunt caracterele juridice ale transmiterii mostenirii? 1.este o transmitere pentru cauz de moarte; 2.

este o transmitere universal; 3.este o transmitere unitar; 4.este indivizibil a. 1,2 b. 1,2,3,4 c. 3,4 d. 2,4 ANS: B 2. Care este data deschiderii mostenirii? a. data mortii; b. data dezbaterii la notariat a mostenirii c. data pronuntarii hotararii judecatoresti de declarare a mortii; d. data emiterii certificatului de deces ANS: A 3. Unde se deschide mostenirea? 1. la locul ultimului domiciliu al defunctului; 2. la locul unde este inregistrat decesul; 3. la locul unde se afla cel mai important bun cuprins in masa partajabila daca nu se cunoaste domiciliul defunctului; 4. la sediul notariatului unde se face cererea de deschidere a mostenirii. a. 1,2,3 b. 1,2 c. 1,3 d. 1,2,3,4 ANS: C 4. Care sunt conditiile generale ale dreptului la mostenire ? 1. sa aiba vocatie succesorala; 2. sa aiba capacitate succesorala; 3. in cazul succesiunii legale sa nu fie nedemna; 4. sa accepte succesiunea in termenul legal. a. 1,2,3 b. 2,3 c. 3,4 d. 1,2,3,4

ANS: A 5. Cand trebuie sa aiba capacitatea succesorala o persoana pentru a mosteni? 1. la momentul mortii; 2. la momentul deschiderii succesiunii; 3. la momentul dezbaterii succesiunii; 4. la momentul eliberarii certificatului de mostenitor a. 1,2 b. 2,3 c. 1,3,4 d. 1,2,3,4 ANS: A 6. Care sunt persoanele care au capacitate succesorala? 1. persoanele fizice in viata; 2. persoanele disparute; 3. persoanele concepute dar nenascute la data deschiderii succesiunii; 4 persoanele juridice care au personalitate juridica; a. 1,3 b. 1,2 c. 1,2,3 d. 1,2,3,4 ANS: D 7. Care sunt persoanele care nu au capacitate succesorala? 1. persoanele fizice predecedate; 2. persoanele juridice dizolvate; 3. comorientii; 4. codecedatii; a. 1,2,3,4 b. 1,3,4 c. 2,3 d. 1,4 ANS: A 8. Care sunt caracterele juridice ale nedemnitatii succesorale? 1. se aplica faptelor expres si limitativ prevazutede lege; 2 opereaza de drept; 3. produce efecte doar in privinta autorului faptei; 4. mostenitorul trebuie sa fi actionat cu discernamant. a. 1,2,3

b. 1,2,3,4 c. 1,4 d. 2,3 ANS: B 9. Ce influenteaza data deschiderii mostenirii? 1. capacitatea succesibilului de a mostenii; 2. data pana la care retroactiveaza acceptarea mostenirii sau renuntarea la aceasta; 3. legea in vigoare la data deschiderii succesiunii: 4. compunerea si valoarea masei succesorale; a. 1,3,4 b. 1,2,3,4 c. 1,4 d. 1,3 ANS: B 10. Care sunt cazurile de nedemnitate succesorala? 1. atentatul la viata celui care lasa mostenirea; 2. acuzatia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea; 3. nedenuntarea omorului a carui victima a cazut cel care lasa mostenire; 4. delicte,cruzimi sau injurii grave. a. 1,2,3, b. 1,2,3,4 c. 2,3 d. 1,4 ANS: A 11. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca actul de dispozitie incheiat de un mostenitor aparent sa se mentina? 1 sa fie cu titlu particular; 2. sa fie cu titlu oneros; 3. sa fie de buna credinta; 4. ambele parti sa fie in eroare comuna si invincibila a. 1,2 b. 1,4 c. 1,2,3,4 d. 1,3 ANS: C 12. Cine poate invoca nedemnitatea succesorala? 1. orice persoana interesata;

2. copii nedemnului; 3. creditorii persoanelor care ar putea beneficia de inlatuararea de la mostenire; 4. nedemnul. a. 1,2,3 b. 1,3,4 c. 1,2,3,4 d. 1,3 ANS: B 13. Cine constata nedemnitatea? a. alti mostenitori beneficiari ai inlaturarii de la mostenire; b. instanta de judecata; c. notarul; d. tertele persoane interesate ANS: B 14. Cine stabileste cazurile de nedemnitate? a. legea; b. instanta de judecata; c. persoana cu vocatie succesorala; d. de cuiusul ANS: A 15. Cine beneficiaza de reprezentare? 1. descendentii in linie dreapta nelimitat; 2. ascendentii privilegiati; 3. sotul supravietuitor; 4. colateralii privilegiati a. 1,2 b. 3,4 c. 1,2,3,4 d. 1,4 ANS: D 16. Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru a putea opera reprezentarea? 1. cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii mostenirii; 2. locul celui reprezentat sa fie un loc util; 3. reprezentatntul sa aiba capacitate succesorala; 4. reprezentantul sa aiba vocatia succesorala generala proprie la mostenirea lasata

de defunct. a. 1,2,3,4 b. 1,4 c. 1,3 d. 1,3,4 ANS: A 17. Care sunt efectele reprezentarii? 1. reprezentatul urca in locul si gradul celui reprezentat; 2. reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat; 3. reprezentarea opereaza de drept si imperativ, independent de vointa descendentilor; 4. nu pot fi inlaturate de vointa defunctului a. 1,2 b. 2,3 c. 2,3,4 d. 1,2,3,4 ANS: B 18. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care reprezinta, in cazul reprezentarii succesorale? 1. sa fie ascendent in linie dreapta cu cel reprezentat; 2. sa fie descendent in linie dreapta cu cel reprezentat; 3. sa aiba vocatie proprie la mostenirea defunctului. 4. sa nu fie nedemn fata de cel pe care il reprezinta. a. 1,2 b. 2,3 c. 1,2,3,4 d. 1,4 ANS: B 19. Cine face parte din clasa descendentilor? 1. copiii defunctului din aceeasi casatorie; 2. copiii defunctului din casatorii diferite; 3.copiii defunctului din afara casatoriei 4. copiii adoptati. a. 1,2 b. 2,3 c. 1,2,3,4 d. 1,3

ANS: C 20. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire al descendentilor? 1. vin la mostenire in nume propriu; 2. nu sunt mostenitori rezervatari; 3. sunt mostenitori sezinari; 4. nu sunt obligati la raportul donatiilor a. 1,2 b. 2,3,4 c. 1,2,3,4 d. 1,3 ANS: D 21. Cine face parte din clasa a doua de mostenitori legali? 1. parintii defunctului; 2. bunicii defunctului; 3. fratii si surorile defunctului; 4. unichii si matusile. a. 1,2 b. 1,2,3 c. 1,3 d. 1,4 ANS: C 22. Cum se imparte mostenirea daca sunt chemati doar ascendentii privilegiati? 1. in mod egal; 2. pe tulpini; 3. in functie de numarul acestora; 4. pe cote prestabilite de lege. a. 1,2 b. 3,4 c. 1,4 d. 1,3 ANS: D 23. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire ale ascendentilor privilegiati? 1. vin la mostenire in nume propriu; 2. sunt mostenitori rezervatari si sezinari; 3. pot veni la mostenire prin reprezentare; 4. sunt obligati la raportul donatiilor a. 1,2

b. 2,3 c. 3,4 d. 1,2,3,4 ANS: A 24. Cum se face imparteala intre colateralii privilegiati? 1. in mod egal, in functie de numarul lor; 2. daca vin la mostenire prin reprezentare, imparteala se face pe tulpini; 3. imparteala pe linii in cazul in care fratii si surorile defunctului nu sunt din aceeasi parinti; 4. in cote prestabilite de dispozitiile legale. a. 1,4 b. 1,2 c. 1,2,3 d. 1,2,3,4 ANS: C 25. Care sunt caracterele juridice ale dreptului la mostenire al colateralilor privilegiati? 1. pot veni la mostenire in nume propriu; 2. pot veni la mostenire prin reprezentare; 3. sunt obligati la raportul donatiilor; 4. nu sunt mostenitori rezervatari. a. 1,4 b. 1,2,3 c. 1,2,3,4 d. 1,2,4 ANS: D 26. Cine face parte din clasa ascendentilor ordinari? 1. parintii defunctului; 2. bunicii defunctului; 3. strabunicii defunctului; 4. fratii defunctului a. 1,2 b. 2,3 c. 1,2,3,4 d. 1,4 ANS: B 27. Cum se face imparteala intre ascendentii ordinari?

1. in mod egal, in cazul ascendentilor de grad egal; 2. cel mai apropiat in grad inlatura de la mostenire pe ceilalti ascendenti ordinari; 3. in mod egal, indiferent de gradele de rudenie; 4. pe tulpini. a. 1,2 b. 2,3 c. 2,3,4 d. 1,2,3,4 ANS: A 28. Care sunt conditiile pentru venirea la mostenire a sotului mostenitor? 1. sa fie in viata la data deschiderii succesiunii; 2. sa nu fie nedemn; 3. sa aiba calitatea de sot la data deschiderii mostenirii; 4. sa fi avut calitatea de sot inainte de data deschiderii succesiunii chiar daca intre timp, pana la data deschiderii succesiunii intervenit hotararea de divort. a. 1,2,3 b. 1,2,3,4 c. 3,4 d. 1,3 ANS: A 29. Care sunt drepturile succesorale ale sotului supravietuitor? 1. are un drept de mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali; 2. are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit; 3. are dreptul la din mottenire cand vine in concurs cu alte clase de mostenitori; 4. un drept de mostenire special asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei a. 1,2 b. 1,4 c. 1,2,4 d. 1,2,3,4 ANS: A 30. Care este cota sotului supravietuitor in raport cu clasa I? a. 1/4 b. 1/3 c. 1/2 d.

ANS: A 31. Cum se stabileste partea din mostenire ce se cuvine sotului supravietuitor? a. in toate cazurile,mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce se cuvine; b. intai se calculeaza cota pentru mostenitorii rezervatari, restul urmand a se impartii intre sotul supravietuitor si ceilalti mostenitori care nu sunt rezervatari; c. intai se calculeaza cota descendentilor, iar restul apartine sotului mostenitor d. in parti egale cu ceilalti mostenitori. ANS: A 32. Care sunt conditiile necesare pentru ca sotul supravietuitor sa se bucure de dreptul de abitatie? 1. la data deschiderii mostenirii acesta sa locuiasca in casa ce formeaza obiectul dreptului de abitatie; 2. sa nu aiba alta locuinta proprie; 3. prin mostenire devine proprietarul exclusiv al locuintei; 4. casa face parte din mostenire a. 1,2,3 b. 1,2,4 c. 1,2,3,4 d. 1,3,4 ANS: B 33. Care sunt caracterele juridice ale dreptului de abitatie al sotului supravietuitor? 1. este un drept real; 2. este un drept temporar; 3. este un drept strict personal; 4. este un drept cu titlu gratuit. a. 1,2 b. 1,3,4 c. 1,2,3,4 d. 1,3 ANS: C 34. Cum se poate transmite patrimoniul succesoral? a. prin conventia partilor; b. numai in temeiul legii; c. numai prin vointa celui care lasa mostenirea; d. in temeiul legii dar si in temeiul vointei celui care lasa mostenirea. ANS: D

35. Care sunt caracterele juridice ale testamentului? 1. este un act juridic unilateral; 2. este un act juridic bilateral intrucat produce efecte juridice atat in ceea ce-l priveste pe testator, cat si pe beneficiarul testamentului; 3. poate fi incheiat doar personal; 4. poate fi incheiat atat personal cat si prin reprezentare, a. 1,2,3 b. 1,3 c. 1,2,3,4 d. 1,4 ANS: B 36. Cand trebuie sa existe capacitatea de a dispune prin testament? a. la momentul deschiderii succesiunii; b. la momentul intocmirii testamentului; c. pe toata perioada de la momentul testarii pana la momentul deschiderii succesiunii. d. pe perioada anterioara momentului testarii. ANS: B 37. Cine se bucura de incapacitate totala de a dispune prin testament? 1. minorul care nu a implinit varsta de 16 ani; 2. minorul intre 16 si 18 ani; 3. persoanele puse sub interdictie; 4. minorul care a implinit 16 ani in favoarea tutorelui sau cat timp nu s-a dat descarcare de gestiune a. 1,2 b. 3,4 c. 1,3,4 d. 2 ANS: C 38. Care sunt persoanele care nu pot primi prin testament? a. medicii si farmacistii care l-au tratat pe testator de boala de care sufera, b. persoanele nenascute la momentul intocmirii testamentului c. peroanele incapabile d. minorii intre 14-16 ani ANS: A

39. Care este forma pe care trebuie sa o imbrace testamentul pentru a fi valabil? a. forma scrisa; b. este suficienta si forma verbala; c. poate imbraca atat forma scrisa, cat si forma verbala d. forma autentica ANS: A 40. Care este sanctiunea ce intervine in cazul nerespectarii conditiilor de forma ale testamentului? a. nulitate absoluta, b. nulitatea relativa; c. nu este supusa nici unei sanctiuni d. rezolutiunea. ANS: A 41. Care sunt testamentele ordinare? 1. testamentul olograf; 2. testamentul autentic; 3. testamentul mistic. 4. testamentul secret a. 1,2 b. 1,3 c. 1,3,4 d. 1,2,3,4 ANS: D 42. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca testamentul olograf pentru a fi valabil? a. sa fie scris in tot, datat si semnat de mana testatorului b. chiar daca este scris de o alta poersoana, este suficient sa fie semnat de testator, c. sa aiba mentiunea bun si aprobat d. sa fie incheiat in fata notarului ANS: A 43. n functie de obiectul lor de cate feluri pot fi legatele? 1. legatul universal, care confera legatarului chemare la o fractiune din mostenire sau la o masa de bunuri determinate; 2. legatul cu titlu universal, care confera legatarului chemare sau vocatie la intreaga mostenire; 3. legatul cu titlu particular, care confera vocatie la unul sau mai multe bunuri

succesorale singulare, privite ut singuli a. 1,2,3 b. 1 c. 2,3 ANS: A 44. Prin ce poate fi determinata ineficacitatea legatelor? 1. prin vointa legiuitorului; 2. prin vointa testatorului; 3. prin hotarare judecatoreasca: 4. prin vointa mostenitorilor. a. 1,2 b. 2,3 c. 1,2,3,4 d. 2,3 ANS: D 45. Care sunt cauzele care determina revocarea judecatoreasca a legatelor? 1. neexecutarea sarcinii de catre legatarul gratificat printr-un legat cu sarcina; 2. atentat la viata testatorului; 3. delicte, cruzimi sau injurii grave la adrsa testatorului; 4. injurie grava facuta memoriei testatorului. a. 1,2,3 b. 1,2,3,4 c. 1,4 d. 1,3 ANS: A 46. Care sunt cauzele de ineficacitate a legatelor? 1. nulitatea relativa; 2. nulitatea absoluta; 3. revocarea; 4. caducitatea. a. 1,2 b. 1,2,3,4 c. 1,4 d. 1,3 ANS: B 47. Cine sunt mostenitorii rezervatari?

1. descendentii; 2. ascendentii privilegiati; 3. colateralii privilegiati; 4. sotul supravietiuitor a. 2,3 b. 1,3 c. 2,4 d. 1,2,4 ANS: D 48. Care este rezerva sotului supravietuitor in raport cu descendentii? 1. 1/8 din mostenire; 2. din cota legala de ; 3. ; 4. 1/6. a. 1,2 b. 2,3 c. 3 d. 1,2,3,4 ANS: C 49. Care este sanctiunea depasirii cotitatii disponibile? a. nulitatea ; b. caducitatea, c. reductiunea d. decaderea. ANS: C 50. Cum se realizeaza reductiunea liberalitatilor excesive? 1. prin lege; 2. prin vointa testatorului; 3. prin buna invoiala intre mostenitori; 4. pe cale judecatoreasca. a. 1,2 b. 3,4 c. 1,2,3 d. 1,4 ANS: B 51. Cine are dreptul de a cere raportul donatiilor?

1. descendentii; 2. sotul supravietuitor, daca vine in concurs cu descendentii; 3. ascendentii privilegiati; 4. creditorii persoanali ai descendentilor. a. 1,2 b. 3,4 c. 1,2,4 d. 1,2,3,4 ANS: C 52. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a exista obligatia legala de raport al donatiilor? 1. sa existe doi sau mai multi mostenitori cu vocatie legala la mostenire in calitate de descendenti ai defunctului sau de sot supravietuitor; 2. mostenitorul obligat la raport sa fi acceptat mostenirea; 3. mostenitorul legal sa aiba si calitatea de donatar; 4. donatia sa nu fi fost scutita de raport. a. 1,2 b. 3,4 c. 3,4 d. 1,2,3,4 ANS: D 53. Care sunt caracteristicile actiunii de raport al donatiilor? 1. este o actiune reala; 2. este o actiune persoanala; 3. este o actiune prescriptibila; 4. este o actiune imprescriptibila. a. 1,2 b. 3,4 c. 1,2,4 d. 2,3 ANS: C 54. Care este termenul in care poate fi exercitat dreptul de optiune succesorala? a. in termenul general de prescriptie; b. in 6 luni de la data deschiderii mostenirii; c. in termen de un an de la data deschiderii mostenirii. d. oricand,fara limitare in timp. ANS: B

55. Cum se poate realiza raportul donatiilor? 1. prin buna-invoiala; 2. prin vointa testatorului; 3. prin vointa legatarului; 4. pe cale judecatoreasca. a. 1,3 b. 1,4 c. 1,2,4 d. 1,3,4 ANS: D 56. Pot exercita creditorii succesibilului neglijent dreptul de optiune? a. da, pe calea actiunii oblice b. in nici o situatie c. da, cu acordul succesibilului d. da, pe calea actiunii oblice, cu conditia ca acest drept sa fie exercitat in termenul de 6 luni de la data deschiderii mostenirii ANS: D 57. n cazul renuntarii la mostenire a succesibilului care este actiunea pusa la dispozitia creditorilor acestuia de dispozitiile legale? 1. actiunea oblica; 2. actiunea pauliana; 3. revocarea renuntarii, 4. nulitatea absoluta. a. 1,2 b. 2,3 c. 3,4 ANS: A 58. Ce fel de act este optiunea succesorala? a. act de administrare b. act de dispozitie c. act de conservare ANS: B 59. Care sunt conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea sub beneficiu de inventar pentru a fi valabila?

a. nici o conditie b. este un act consensul fiind necesar doar acordul de vointa c. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazute de lege pentru fiecare act in parte d. trebuie sa indeplineasca forma autentica. ANS: C 60. Care sunt conditiile obligatiei legale de raport al donatiilor? 1. sa existe doi sau mai multi mostenitori cu vocatie legala in calitate de descendenti aidefunctului sau de sot supravietuitor; 2. mostenitorul obligat la raport sa fi acceptat mostenirea, pur si simplu ori sub beneficiu de inventar; 3. donatia sa nu fi fost scutita de raport;mostenitorul sa aiba si calitatea de donatar. a. 1,2,3 b. 1,3 c. 1,2 ANS: A 61. Cine poate cere raportul? 1.descendentii; 2.sotul supravietuitor; 3.creditorii personali ai descendentilor si ai sotului supravietuitor; 4.creditorii succesiunii a. 1,3 b. 1,2,3 c. 1,4 d. 1,2,3,4 ANS: B 62. Care sunt caracterele juridice ale actului de optiune succesorala? 1.este un act juridic unilateral; 2.este un act juridic obligatoriu; 3.este un act juridic voluntar; 4.este un act juridic irevocabil a. 1,2 b. 2,3 c. 1,3,4 d. 1,2,3,4 ANS: C 63. Cand poate fi exercitat dreptul de optiune succesorala?

a. la momentul deschiderii succesiunii b. inainte de data decesului defunctului, c. pe toata perioada de 6 luni de la data deschiderii succesiunii d. in termen de 6 luni de la data cunoasterii decesului de cuiusului ANS: C 64. n cazul declararii judecatoresti a mortii, de cand incepe sa curga dreptul de optiune succesorala? a. de la data stabilita de instanta ca fiind data mortii b. de la data ramanerii irevocabile a hotarii judecatoresti de declarare a mortii c. de la data introducerii cererii de declarare judecatoreasca a mortii; d. de la data la care mostenitorii au cunoscut faptul mortii ANS: B 65. n ce termen poate reveni renuntatorul asupra deciziei de renuntare la mostenire? a. nu se poate reveni asupra renuntarii la mostenire b. in termen de 6 luni de la data renuntarii c. in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii d. in teremenul general de pescriptie ANS: C 66. Cine poate dispune repunerea in termenul de optiune succesorala? a. notarul b. organele administrative de stat c. instanta judecatoreasca d. ceilalti mostenitori cu vocatie la succesiune ANS: C 67. Care sunt conditiile de fond pe care trebuie sa le indeplineasca renuntarea la mostenire? 1.trebuie sa fie tacita; 2.trebuie sa fie expresa; 3.este un act juridic divizibil; 4.este un act juridic indivizibil a. 2,4 b. 1,3 c. 1,2,3 d. 1,4

ANS: A 68. Care sunt conditiile de forma ale renuntarii la mostenire? 1.este un act juridic solemn; 2.trebuie sa fie data in fata notarului; 3. trebuie sa fie inscrisa in registrul special de renuntari ; 4. trebuie facuta in fata instantei judecatoresti a. 1,2,3 b. 2,3 c. 2,4 d. 1,2,3,4 ANS: A 69. Care sunt efectele renuntarii la mostenire? 1. renuntatorul nu beneficieaza de nici un drept succesoral; 2. renuntatorul este obligat sa suporte datoriile mostenirii alaturi de ceilalti mostenitori; 3. renuntatorul va fi obligat la raportul donatiilor 4. renuntatorul nu va fi obligat la raportul donatiilor, cu exceptia situatiiei in care vine la mostenire impreuna cu mostenitorii rezervatari a. 1,4 b. 2,3 c. 3,4 d. 1,2,3,4 ANS: A 70. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca retractarea renuntarii la mostenire pentru a-si produce efecte? 1.sa nu se fi indeplinit termenul de optiune succesorala; 2.sa nu fi acceptat mostenirea vreun alt succesibil; 3.sa fie facuta sub beneficiu de inventar; 4.sa fie facuta sub conditie suspensiva a. 1,2 b. 1,2,3 c. 3,4 d. 1,2,4 ANS: A 71. Care sunt efectele acceptarii mostenirii sub beneficiu de inventar? 1.datorile mostenitorului fata de de cuius nu se sting prin confuziune; 2.se stinge definitiv dreptul de optiune succesorala,

3.mostenitorul pierde dreptul de a renunta la mostenire; 4.creantele mostenitorului fata de de cuius se sting prin confuziune a. 3,4 b. 1,2 c. 1,2,3 d. 1,2,3,4 ANS: C 72. Care sunt drepturile ce fac parte din activul succesoral? 1. drepturile reale 2. drepturile de creanta 3. actiunile patrimoniale 4. drepturile personal nepatrimonial a. 1,2 b. 3,4 c. 2,3 d. 1,2,3 ANS: D 73. Care sunt felurile transmiterii activului si pasivului succesoral? 1. universala 2. cu titlu universal 3. cu titlu particular 4. pentru cauza de moarte a. 1,2 b. 1,2,3,4 c. 2,3 d. 1,4 ANS: B 74. Caror mostenitori le revine obligatia de a suporta pasivul succesoral? 1. mostenitorilor cu titlu particular 2. mostenitorilor universali 3. mostenitorii cu titlu universal 4. sotul supravietuitor a. 1,2 b. 3,4 c. 2,3,4 d. 1,2,3,4 ANS: C

75. Care dintre mottenitori se bucura de sezina? 1. descendentii 2. ascendentii privilegiati 3. colateralii privilegiati 4. sotul supravietuitor a. 1,2 b. 3 c. 4 d. 2,3 ANS: A 76. Care sunt caracterele juridice ale petitiei de ereditate? 1. este o actiune reala 2. este o actiune divizibila 3. este o actiune imprescriptibila 4. este o actiune prescriptibila a. 1,2 b. 2,3 c. 1,2,3,4 d. 1,2,4 ANS: D 77. Cine poate avea calitatea de reclamant intr-o petitie de ereditate? 1. persoana care se pretinde legatar cu titlu particular 2. persoana care se pretinde legatar universal 3. persoana care se pretinde legatar cu titlu universal 4. orice persoana interesata a. 1,2 b. 2,3 c. 1,2,3,4 d. 1,3 ANS: B 78. Certificatul de mostenitor cu privire la ce dace dovada deplina? 1. la calitatea de mostenitor 2. la cota ce revine fiecarui mostenitor 3. la bunurile ce se cuvin fiecarui mostenitor 4. la persoanele care au renuntat la succesiune a. 1,2 b. 2,3 c. 1,2,3,4

d. 2,4 ANS: C 79. Care autoritate poate dispune anularea certificatului de mostenitor? 1. notarul public care l-a eliberat 2. orice notar public in fata caruia se invoca motivul de nulitate 3. instanta judecatoreasca 4. seful oficiului de stare civila de la ultimul domiciliu al defunctului a. 1,2 b. 2,3 c. 2,4 d. 3 ANS: D 80. Care este termenul in care se poate cere iesirea din indiviziune? a. de 6 luni de la data deschiderii succesiunii b. de 6 luni de la data eliberarii certificatului de mostenitor c. este o actiune imprescriptibila d. in termenul general de prescriptie ANS: C 81. Care sunt persoanele care pot cere imparteala mostenirii? 1. mostenitorii legali 2. mostenitorii universali 3. mostenitorii cu titlu universal 4. mostenitorul cu titlu particular a. 1,2 b. 2,3 c. 3,4 d. 1,2,3 ANS: D 82. Care este efectul juridic al impartelii mostenirii? a. constitutiv b. translativ c. declarativ ANS: C

83. Cand este obligatorie imparteala mostenirii pe cale judecatoreasca? 1. daca la dezbaterea succesiunii nu sunt prezenti toti coindivizarii 2. daca intre coindivizari exista peroane lipsite de capacitate de exercitiu 3. daca in masa succesorala sunt cuprinse terenuri 4. daca coindivizarii nu au fost de acord cu imparteala prin buna-invoiala a. 1,2 b. 3,4 c. 1,2,4 ANS: C 84. Care este termenul pentru care coindivizarii pot hotara sa ramana in indiviziune? a. termenul de trei ani b. termenul de 5 ani c. nu este admisibila o astfel de conventie d. termenul de 6 luni de la data emiterii certificatului de succesor ANS: B 85. Care sunt conditiile pentru ca mostenitorul care a atentat la viata defunctului sa fie inlaturat de la mostenire pentru ndemnitate? 1.mostenitorul sa-l fi omorat cu intentie 2. mostenitorul sa-l fi omorat din culpa, 3. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, iar hotararea penala sa fi ramas definitiva; 4. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, chiar daca sanctiunea a. 1,2 b. 2,4 c. 1,3 d. 1,2,3,4 ANS: C 86. Regulile care guverneaz mostenirea se pot aplica: a. numai n cazul mortii unei persoane fizice b. n cazul ncetrii existentei unei persoane juridice c. numai dac la moartea unei persoane fizice exist mostenitori, persoane fizice. ANS: A 87. n urma deschiderii unei succesiuni poate exista:

a. mostenitori rezervatari cu titlu particular b. mostenitori legali cu titlu particular c. mostenitori testamentari cu titlu particular ANS: C 88. Se pot transmite prin acte ntre vii: a. patrimoniul unei persoane fizice b. obligatiile unei persoane fizice c. drepturile succesorale ANS: C 89. Au capacitate de a mosteni: a. persoanele fizice n viat la data deschiderii succesiunii, numai dac au cettenia sau nationalitatea romn b. persoana disprut, chiar dac ulterior, prin hotrre judectoreasc se stabileste o dat a mortii acesteia care este ulterioar datei deschiderii mostenirii c. persoana conceput, dar nenscut la data deschiderii succesiunii, numai dac se naste viabil ANS: B 90. Este nedemn de a mosteni: a. cel care a svrsit o tentativ de omor asupra celui care las mostenirea, dac a fost condamnat definitiv ns executarea pedepsei s-a prescris b. mostenitorul care a omort pe cel care las mostenirea, chiar dac nu a fost condamnat penal ntruct intervenise prescriptia rspunderii penale c. mostenitorul care a omort pe cel care las mostenirea, chia dac nu a fost condamnat deoarece a sucombat n cursul procesului ANS: A 91. Este nedemn de a mosteni mostenitorul care: a. a omort din culp pe cel despre a crui mostenire este vorba b. nu a svrsit infractiunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte, asupra celui despre a crui mostenire este vorba c. dup ce a fost condamnat pentru svrsirea infractiunii de omor, avnd calitatea de complice, asupra celui despre a crui mostenire este vorba, a fost amnistiat sau reabilitat ANS: C

92. Nedemnitatea succesoral poate fi invocat mpotriva: a. nedemnului, ct timp este n viat b. numai mostenitorilori legali ai nedemnului, dac nedemnul a ncetat din viat c. legatarilor universali sau cu titlu universal, indiferent de buna sau reaua lor credint si mpotriva legatarului cu titlu particular al nedemnului, numai dac a fost de rea credint ANS: A 93. n cazul constatrii nedemnittii unui mostenitor: a. acesta este nlturat de la mostenire, dar poate culege rezerva b. renasc cu efect retroactiv drepturile si obligatiile nedemnului fat de mostenire, ce fuseser considerate stinse prin confuziune sau consolidare c. acesta pierde i dreptul asupra cotei-prti din bunurile dobndite mpreun cu defunctul ANS: B 94. Nedemnitatea poate fi invocat si constatat de instan: a. numai dup deschiderea mostenirii b. si nainte de deschiderea mostenirii c. numai dac vocaia succesoral legal a nedemnului este general ANS: A 95. Nedemnul care a ncasat sume de bani de la debitorii mostenirii: a. trebuie s plteasc dobnzi pentru sumele ncasate din momentul deschiderii succesiunii b. trebuie s plteasc dobnzi pentru sumele ncasate din momentul punerii n ntrziere c. trebuie s plteasc dobnzi pertru sumele ncasate din ziua ncasrii ANS: C 96. Nedemnul care a intrat deja n posesia unor bunuri din masa succesoral, nainte de a se deschide succesiunea: a. este privit ca un posesor de rea-credint de la data constatrii nedemnittii b. este privit ca un posesor de rea-credint de la data deschiderii succesiunii c. trebuie s restituie celor ndrepttiti contravaloarea acestora, chiar dac s-ar putea restitui n natur

ANS: B 97. Pot veni la mostenirea lui de cuius: a. copiii mostenitorului nedemn, prin reprezentare b. copiii mostenitorului nedemn, n nume propriu c. ceilalti ascendenti ai nedemnului, n nume propriu sau prin reprezentare ANS: B 98. Conform teoriei mostenitorului aparent, actul ncheiat de ctre un tert cu mostenitorul nedemn se mentine dac sunt ndeplinite conditiile: a. este cu titlu universal b. este cu titlu particular c. este cu titlu gratuit ANS: B 99. Apartin clasei a IV-a de mostenitori legali: a. verii primari b. strnepotii de frate c. strbunicii defunctului ANS: A 100. Fac parte din clasa a II-a de mostenitori legali: a. printii defunctului b. fratii si bunicii defunctului c. copiii defunctului ANS: A 101. Sotul supravietuitor al defunctului: a. este considerat rud cu defunctul b. apartine clasei I de mostenitori c. vine n concurs cu fiecare clas de mostenitori ANS: C 102. Principiul proximittii gradului de rudenie ntre mostenitorii de aceeasi clas admite exceptii: a. n cazul clasei a III-a de mostenitori cnd unchii nu nltur de la mostenire

pe verii primari ai defunctului b. n cazul reprezentrii succesorale c. n cazul venirii la mostenire a sotului supravietuitor mpreun cu bunicii defunctului ANS: B 103. Reprezentarea succesoral este admis: a. n privinta descendentilor copiilor defunctului b. n privinta sotului supravietuitor c. n privinta descendentilor unchilor si mtusilor defunctului ANS: A 104. Poate fi reprezentat la culegerea unei mosteniri: a. persoana decedat la data deschiderii succesiunii b. persoana disprut la data deschiderii succesiunii c. persoana care a renuntat la mostenire ANS: A 105. Au vocatie succesoral general la deschiderea unei succesiuni: a. fratii si surorile strbunicilor b. fratii si surorile bunicilor c. strnepotii fratilor defunctului ANS: B 106. n cazul exheredrii de ctre defunct a unui copil al su, decedat la data deschiderii succesiunii: a. reprezentarea nu poare opera n privinta descendentilor mostenitorului exheredat b. reprezentarea poate opera n privinta descendentilor celui exheredat, cu privire la nreaga cot ce i s-ar fi cuvenit dac nu era exheredat c. reprezentarea opereaz n privinta descendentilor celui exheredat, cu privire la rezerva succesoral ce i s-ar fi cuvenit exharedatului ANS: C 107. Dac fratele defunctului fusese exheredat de ctre de cuius: a. descendentii exheredatului pot invoca reprezentarea n privinta cotei din mostenire ct reprezint rezerva

b. descendentii exheredatului nu pot invoca reprezentarea c. descendentii exheredatului nu pot veni la mostenire n nume propriu chiar dac ar fi ndeplinite celelalte conditii legale ANS: B 108. n cazul concursului dintre descendenti de acelasi grad, ai cror printi erau decedati la data deschiderii succesiunii mprtirea mostenirii se va face: a. pe capete b. pe tulpini, dac sunt ndeplinite conditiile reprezentriioa c. pe tulpini, chiar dac nu sunt ndeplinite conditiile reprezentrii ANS: B 109. Reprezentarea: a. este admis la infinit n toate cazurile b. opereaz de drept si imperativ c. opereaz de drept, dar efectele ei pot fi modificate prin vointa lui de cuius ANS: B 110. Reprezentarea: a. opereaz mostenirii n favoarea unor rude mai ndeprtate de grad crora le permite s urce n locul, gradul si drepturile lui de cuius b. produce efecte la mprtirea mostenirii pe tulpini c. produce efecte la mprtirea mostenirii pe capete ANS: B 111. Cel care dobndeste mostenirea prin reprezentare: a. dobndeste numai drepturi nu si obligatii b. este obligat s accepte mostenirea c. are calitatea de mostenitor legal ANS: C 112. Reprezentantul care a acceptat mostenirea lui de cuius: a. nu poate rspunde pentru pasivul mostenirii b. rspunde pentru pasivul mostenirii ultra vires hereditatis dac a acceptat-o pur si simplu c. rspunde pentru pasivul mostenirii ultra vires hereditatis

ANS: B 113. Fac parte din clasa I de mostenitori legali: a. descendentii din cstorie b. descendentii din afara cstoriei, chiar dac filiatia nu este stabilit conform legii c. descendentii care au fost adoptati de ctre fratele defunctului ANS: A 114. Fratii si surorile defunctului: a. sunt mostenitori rezervatari b. sunt mostenitori sezinari c. nu sunt tinuti de raportul donatilor ANS: C 115. Fac parte din categoria colateralilor privilegiati: a. numai fratii buni b. niciodat fratii consangvini c. fratii uterini ANS: C 116. Dac la mostenirea defunctului sunt chemati sotul supravietuitor , printii, un frate bun, doi frati consangvini si trei frati uterini, atunci: a. sotul supravietuitor va lua 1/3 din mostenire b. fiecare printe va lua o cot de 1/8 din mostenire c. fiecare frate consangvin va lua o cot de 1/16 din mostenire ANS: A 117. Ascendentii ordinari: a. pot veni la mostenire prin reprezentare b. sunt mostenitori rezervatari c. sunt mostenitori sezinari ANS: C 118. Colateralii ordinari:

a. sunt mostenitori sezinari b. sunt mostenitori rezervatari c. nu sunt obligati la raportul donatilor ANS: C 119. Sotul supravietuitor poate veni la mostenirea defunctului: a. numai dac din cstorie au rezultat copii b. numai dac au fost cstoriti cel putin 7 zile c. dac decesul defunctului a intervenit la 7 zile dup data pronuntrii divortului n apel ANS: C 120. Potrivit legii, sotul supravietuitor: a. are un drept de mostenire n concurs cu oricare clas de mostenitori b. are un drept de din mostenire n plin prioritate, cnd vine n concurs cu alte rude dect descendentii c. nu are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit ANS: A 121. Potrivit legii, sotul supravietuitor are urmtoarele drepturi: a. un drept de mostenire cu oricare dintre clasele de mostenitori legali sau, n lipsa rudelor din cele patru clase, dac ndeplineste conditiile legii b. un drept special de mostenire asupra mobilelor si obiectelor apartinnd gospodriei casnice, chiar dac defunctul ar fi dispus prin testament de toat partea sa din aceste bunuri, n favoarea altei persoane c. un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit, chiar dac ar avea o locuint proprie, dar pe care a nchiriat-o nainte de moartea defunctului ANS: A 122. Sotul supravietuitor: a. poate fi nlturat de la mostenire de ctre rudele defunctului b. poate nltura de la mostenire rudele defunctului c. nu poate nltura de la mostenire rudele defunctului, indiferent din ca clas fac parte ANS: C 123. Cota de mostenire a sotului supravietuitor este de:

a. 1/3 din mostenire cnd vine n concurs cu un singur mostenitor apartinnd clasei I b. din mostenire cnd vine n concurs cu doi sau mai multi mostenitori din clasa I c. din mostenire cnd nu exist mostenitori din cele patru clase ANS: B 124. Dac sotul supravietuitor vine la mostenire mpreun cu rudele defunctului: a. stabilirea cotei ce i se cuvine se face dup deducerea corespunztoare a cotei mostenitorilor din clasa I b. stabilirea cotei ce i se cuvine se face cu ntietate fat de stabilirea cotelor mostenitorilor cu care concureaz c. se tine seama pentru stabilirea prtii succesorale a sotului supravietuitor numai de rudele cu care el vine la mostenire , chiar dac printre acestia se afl mostenitori nedemni sau exheredati ANS: B 125. n caz de bigamie, mostenirea lsat de ctre defunctul bigam sau cota parte din aceast mostenire prevzut de lege n favoarea sotului supravietuitor n concurs cu diferitele clase de mostenitori legali: a. se mparte n mod egal ntre sotul din csnicia valabil si sotul inocent din cadrul cstoriei nule b. revine numai sotului supravietuitor din cadrul cstoriei valabile c. se mparte n mod egal ntre cei doi soti supravietuitori, indiferent de buna sau reaua-credint a sotului supravietuitor din cadrul cstoriei nule ANS: A 126. n caz de concurs la culegerea unei mosteniri ntre sotul supravietuitor, doi printi ai defunctului si un colateral privilegiat: a. cota colateralului privilegiat se imput asupra ntregii mosteniri b. cota printilor se imput asupra unei jumtti din mostenire c. fiecare printe va primi o cot de 1/6 din ntreaga mas succesoral ANS: C 127. Sotul supravietuitor: a. este mostenitor sezinar b. este mostenitor rezervatar c. este obligat la raportul donatiilor, n toate cazurile

ANS: B 128. Sunt obligati la raportul donatiilor primite de la defunct: a. ascendentii ordinari b. colateralii privilegiati c. mostenitorii din clasa I de mostenitori legali, dac donatia nu a fost fcut cu scutire de raport ANS: C 129. Sunt mostenitori sezinari: a. ascendentii privilegiati b. colateralii privilegiati c. colateralii ordinari ANS: A 130. Intr n categoria bunurilor apartinnd gospodriei casnice ce se cuvin sotului supravietuitor n virtutea unui drept special de mostenire: a. bunurile de acest gen comune ale sotilor b. bunurile de acest gen proprii ale defunctului, dar numai dac au fost dobndite n timpul cstoriei c. bunurile de acest gen proprii ale defunctului, dobndite de ctre el nainte de ncheierea cstoriei sau prin donatie, sau testament, n timpul cstoriei ANS: C 131. n cazul n care exist doi soti supravietuitori, bunurile apartinnd gospodriei casnice se dobndesc astfel: a. sotul supravietuitor din cstoria valabil va culege toate aceste bunuri b. sotul supravietuitor de bun credint din cstoria nul, si putativ, va culege toate aceste bunuri c. stabilirea drepturilor sotului supravietuitor asupra mobilelor si obiectelor apartinnd gospodriei casnice urmeaz a se face n functie de afectatiunea lor concret folosintei comune n cadrul gospodriei casniuce ANS: C 132. Fac parte din categoria mobilelor si obiectelor casnice: a. bunurile cere serveau la mobilarea locuintei b. autoturismul c. creantele n despgubire pentru stricciuni contra mobilelor si obiectelor casnice

ANS: A 133. Fac parte din categoria darurilor de nunt se ce cuvin sotului supravietuitor n virtutea unui drept special de mostenire: a. darurile de nunt fcute sotului predecedat de ctre sotul supravietuitor b. darurile manuale fcute sotilor, dar numai dac au fost afectate folosintei comune a sotilor c. darurile de nunt fcute ambilor soti ANS: A 134. Sotul supravietuitor are, din momentul deschiderii succesiunii, un drept de abitatie asupra casei n care a locuit, n urmtoarele situatii: a. sotul supravietuitor nu are o alt locuint proprie b. vine n concurs numai cu clasele II IV de mostenitori legali c. chiar dac defunctul a dispus altfel ANS: A 135. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor: a. este un drept alienabil b. este un drept real c. este un drept insesizabil ANS: B 136. Cnd sotul supravietuitor si exercit dreptul de abitatie asupra casei n care a locuit: a. el poate nchiria partea de cas pe care nu o locuieste b. comostenitorii pot procura sotului supravietuitor o locuint n alt parte c. sotul supravietuitor este obligat s depun o cautiune ANS: B 137. Statul poate avea o vocatie concret la succesiunea defunctului: a. numai dac nu exist rude de grad succesibil, sot supravietuitor, legatari b. cnd exist mostenitori legali i legatari cu titlu particular c. cnd nu exist mostenitori legali, dar exist legatari cu titlu universal, n cazurile n acre aceste legate nu epuizeaz ntreaga mas succesoral

ANS: C 138. Statul: a. are drept de sezin b. rspunde pentru pasivul mostenirii ultra vires hereditates c. are un drept de optiune succesoral ANS: A 139. n cazurile n care mprtirea succesoral se face pe tulpini, loturile se formeaz: a. dup numrul tulpinilor b. dup numrul ramurilor c. dup numrul capetelor ANS: A 140. Nedemnitatea succesoral este: a. o incapacitate succesoral b. opera legii sau a vointei testatorului c. o sanctiune civil ANS: C 141. mprtirea succesiunii pe linii se aplic, dac este cazul: a. descendentilor defunctului b. colateralilor privilegiati c. ascendentilor privilegiati ANS: B 142. Sunt supuse reductiunii, n msura n care ncalc rezerva succesoral: a. numai legatele b. numai donatiile c. att legatele ct si donatiile ANS: C 143. Nu sunt mostenitori sezinari: a. descendentii b. colateralii privilegiati

c. statul ANS: B 144. Au vocatie succesoral legal: a. rudele defunctului pn la gradul IV inclusiv b. sotul supravietuitor c. legatarii ANS: B 145. Sunt conditii speciale ale mostenirii legale: a. capacitatea succesoral b. vocatia succesoral legal c. nedemnitatea succesoral ANS: B 146. Cnd descendentii de gradul II vin la mostenire a. mprtirea nu se face pe tulpini b. mprtirea se face pe tulpini c. mprtirea se face pe capete ANS: B 147. Sunt mostenitori sezinari: a. descendentii b. colateralii privilegiati c. colateralii ordinari ANS: A 148. Sunt incapabili absolut de a primi legate: a. persoanele neconcepute b. tutorele, de la minorul aflat sub ocrotirea sa c. preotii, de la cei pe care i asist ANS: A 149. Caducitatea intervine:

a. n cazul predecesului legatarului b. n cazul pieirii bunului dup deschiderea mostenirii c. n caz de revocare a legatului ANS: A