Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD

Subsemnata Macreanu Elena Marinela domiciliata in localitatea


Adamclisi, str. Izvoru, nr. 2, comuna Adamclisi, judetul Constanta declar
ca sunt de acord ca minorul Macreanu Ionut Razvan incadrat in gradul
de handicap grav conform Certificatului de incadrare a copilului intr-un
grad de handicap nr. D 826 / 21.04.2016 sa beneficieze de ingrijire,
supraveghere si ajutor permanent din partea tatalui sau Macreanu Ion
in calitate de asistent personal angajat in cadrul Primariei comunei
Adamclisi, judetul Constanta.

DATA
SEMNATURA