Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. DATE DESPRE PROGRAM


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


Facultatea de Sociologie i Psihologie
Psihologie
Psihologie
Master
Psihologie Clinic i Consiliere Psihologic

2. DATE DESPRE DISCIPLIN


2.1 Denumirea disciplinei
PSIHOGENEALOGIE
2.2 Titularul activitilor de curs
Lector univ. dr. Iuliana Costea
2.3 Titularul(-ii) activitilor de seminar Lector univ. dr. Iuliana Costea
2.4 Anul de studiu III
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAt (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2 din care: 3.2 curs
1 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
28 din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
72
3.8 Total ore pe semestru
28
3.9 Numrul de credite
5
4. PRECONDIII (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
nu este cazul
4.2 de competene
nu este cazul
5. CONDIII(acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

nu este cazul
nu este cazul

Opt.

1
14
ore
30
20
14
4
4

Competene
transversale

Competene profesionale

6. COMPETENELE SPECIFICE ACUMULATE


Evaluarea critic a situaiilor problematice i a soluiilor posibile n psihologie
cunoaterea i nelegerea noiunilor specifice disciplinei n legtur cu evaluarea i intervenia
n cazul psihogenealogiei
Relaionarea i comunicarea interpersonal specific domeniului psihologiei
contientizarea i identificarea unui set de instrumente i tehnici specifice muncii n psihologia
clinic i consiliere;
valorificarea. cunotinelor teoretice prin realizarea unui studiu de caz;
lucrul, ntr-un cadru organizat i controlat, cu anumite intrumente specifice domeniului;

Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specific n exercitarea


profesiei
Deprinderea unor aspecte legate de particularitile lucrului cu tehnici din psihogenealogie

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


Obiectivul general al disciplinei este familiarizareai exersarea cu o serie de
7.1 Obiectivul general al cunotine i abiliti necesare n profesia de psiholog, precum i deprindea
anumitor tehnici de lucru specifice n domeniul psihogenealogiei, n cazul
disciplinei
psihologiei clinice i a consilierii psihologice.
S se familiarizaze cu instrumentele si tehnicile specifice in psihogenealogie;
S exploreze tehnici specifice interventiei in psihogenealogie;
S cunosc o serie de concepte teorii i concepte specifice psihogenealogiei;
7.2 Obiectivele specifice S identifice anumite simptome specifice ale diferitelor problematici abordate;
Sintocmeasc un studiu de caz pe baza informatiilor insusite pe parcusul
semestrului;
S elaboreze un plan de interventie pentru anumite problematici abordate.
8. CONINUTURI
8.1 Teme abordate
1.Psihogenealogia ca domeniu
(premise, proces, funcii)

2. Bazele conceptual si teoretice


ale psihogenealogiei

3. Familia i incontientul
familial premisele transmisiei

Metode de
predare
Prelegere,
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

Prelegere,
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii
Prelegere,
Aplicaii,

Observaii
De citit:
Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;
Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.
Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, EdituraTrei,
Bucureti.
De citit:
Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.


Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura
Trei, Bucureti.
De citit:
Schutzenberger, A.A. (2014), Psihogenealogia i rnile din

8.1 Teme abordate


inter si transgenerationale

4. Motenirea trangeneraional
Aliane, repetiii, pacte

Metode de
predare
studiu de caz,
exerciii

Prelegere,
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

5. Loialitatea familial

Prelegere,
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

Observaii
familie, Editura Philobia, Bucureti.
Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;
Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.
Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura
Trei, Bucureti.
De citit:
Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;
Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.
Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura
Trei, Bucureti.
De citit:
Schutzenberger, A.A. (2014), Psihogenealogia i rnile din
familie, Editura Philobia, Bucureti.
Mitrofan, I., Godeanu D. (2011), Analiza
transgeneraional n terapia unificrii, Editura SPER,
Bucureti.
Mitrofan, I., Godeanu D, Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.


Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura
Trei, Bucureti.
6.Sindromul de aniversare,
doliul
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

7.Copilul n psihogenealogie.
Efectul Zeigarnik
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

8.Cuplul n psihogenealogie
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

De citit:
Mitrofan, I., Godeanu D, Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.


Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura
Trei, Bucureti.
De citit:
Horowitz, E., (2013), Copilul i arborele genealogic,
Editura Philobia, Bucureti;
Barral, W. (2014), Corpul copilului ne vorbete, Editura
Philobia, Bucureti.
Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;
De citit:
Scala, M., Scala, H.,(2014), Cuplulnpsihogenealogie,
EdituraPhilobia, Bucureti
Mitrofan, I., Godeanu, D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.

8.1 Teme abordate

Metode de
predare

Observaii

Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura


Trei, Bucureti.
9.Boala n psihogenealogie
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

10.Vindecarea n
psihogenealogie
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

De citit:
Mitrofan, I., Godeanu, D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.


Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura
Trei, Bucureti.
De citit:
Trouchaud M.J. (2014), 50 de exerciii de
psihogenealogie, Editura Philobia, Bucureti.
Schutzenberger, A.A. (2014), Exerciii practice in
psihogenealogie, EdituraTrei, Bucureti.
Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.


Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura
Trei, Bucureti.
11. Instrumente de evaluare i
intervenie specific genealogiei
Prelegere,
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

12, 13, 14.Psihopatologie


transgeneraional
Prelegere,
Aplicaii,
studiu de caz,
exerciii

De citit:
Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;
Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.
Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura
Trei, Bucureti.
Schutzenberger, A.A(2014), Exerciii practice de
psihogenealogie, EdituraTrei, Bucureti.
Trouchaud M.J. (2014), 50 de exercii de psihogenealogie,
Editura Philobia, Bucureti.
De citit:
Mitrofan, I., Godeanu D., Godeanu S., (2010),
Psihogenealogie. Diagnoz, intervenia i vindecarea
istoriei familiale, Editura SPER, Bucureti;

Schutzenberger, A.A. (2012), Psihogenealogie.


Vindecarea rnilor familial i regsirea de sine, Editura
Trei, Bucureti.
Tisseron, S., (2014), Secretele de familie. Cum se
moternesc traumene, Editura Philobia, Bucurei.

9. COROBORAREA CONINUTURILOR DISCIPLINEI CU ATEPTRILE


reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Informaiile din sfera psihogenealogiei sunt utile att pentru exercitarea profesiei de psiholog ct i pentru
dobndirea unui loc de munc n anumite domenii conexe, ce presupun interactiunea cu aceast categorie de

subiecti. Adresabilitatea pentru serviciile psihologice ce implica astfel de cunotine este crescuta. Astfel,
trecerea n revist i, mai mult dect att, familiarizarea cu problematicile specifice, cu instrumentele de evaluare
i ntocmirea unor studii de caz sau planuri de intervenie i arat utilitatea, deoarece nsoesc cunotinele
teoretice profesionale nsuite pe parcursul anilor de studiu, reprezentnd un plus pentru lucrul n domeniu.
In plus, competenele pe care absolvenii le vor dobndi n domeniu psihogenealogiei vor fi foarte utile deoarece
reprezint nelegerea modului de trasmitere a unor trsturi psihice, din generaie n generaie, ceea ce poate
contribui la nelegerea unei palete largi de situaii i evenimente.
10. EVALUARE
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Completarea portofoliului

Maxim 65 de puncte sunt obinute n urma


predrii la finalul semestrului a unui
portofoliu cu sarcinile primite spre rezolvare
pe parcursul anului.
Cele maxim 35 de puncte sunt obinute n
urma elaborrii unui unui studiu de caz, care
s includ un plan de interventie pentru una
din problematicile abordate pe parcursul
semestrului.

9.1 Curs

Pondere din
nota final
65%

Realizarea unei prezentari


de grup care sa includa un
9.2 Seminar /
studiu de caz si un plan de
35%
laborator
interventie pentru una din
problematicile abordate pe
parcursul semestrului
10.6 Standard minim de performan
Nota final se calculeaz prin nsumarea punctelor obinute i transformarea acestora n note, dup cum
urmeaz:
65 de puncte maxim la evaluarea portofoliului;
35 de puncte maxim la prezentarea de seminar si studiul de caz;
Mai puin de 9 prezene la seminar (6 pentru cei care lucreaz) duc la mposibilitatea evalurii n prima sesiune.
Sesiunile de mrire de not, precum i cele de restan, se bazeaz pe lngpredarea portofoliului si la elaborarea
unui studiu de caz cu plan de interventiei pe realizarea unui eseu reflexiv pe tema specificului utilizrii
noiunilor din psihogenealogie, avnd ca tema una din problematicile studiate. Ideile personale trebuie susinute
cu argumente tiinifice, din bibliografia recomandat pe parcursul semestrului.
Data completrii
Data avizrii n Departament,

Semntura titularului de curs


Lect.univ.dr. Iuliana Costea

Semntura titularului de seminar


Lect.univ.dr. Iuliana Costea

Semntura Directorului de Departament,