Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

DEPARTAMENTUL ID-IFR
PPP ANUL II
AN SCOLAR: 2015-2016

PORTOFOLIU
INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR

Prof. Michaela Filofteia LOGOFATU

Student:
DRAGUSIN F. CORNESCU MADALINA

LUCRARE DE VERIFICARE UNITATEA 2

Enumera si descrie pe scurt, in exprimare personala, contributia globala, cognitiva si


formativa a introducerii in lectie a secventelor de instruire asistata de calculator.
Introducerea tehnologiilor informatice in scoala are rolul sa asigure optimizarea modului de
aplicare a programelor scolare la diversele discipline.
In lectiile sau secventele in care se va folosi calculatorul, cadrul didactic trebuie sa poata
identifica:
-

- modul prin care reuseste sa atinga obiectivele;


intrebarile si problemele in care poate interveni pentru a stimula si directiona procesul de invatare a

elevilor;
metode de evaluare si de inregistrare a progresului facut de elevi la disciplina respectiva, dar si la

utilizarea TIC;
criterii pentru ca evaluarea necesitatilor si a progresului elevilor la disciplina respectiva, sa nu fie
influentata de folosirea calculatorului.
Pentru a evalua contributia adusa utilizarii calculatorului, invatatorul va asigura:

- stabilirea clara a tintelor de atins in cadrul fiecarei discipline;


- observarea sistematica a a ctivitatii elevilor si acordarea de sprijin atunci cand este necesar;
stabilirea unor criterii de evaluare in cadrul disciplinei atunci cand se foloseste calculatorul, prin:
identificarea modului in care accesul la diferite aplicatii software poate modifica asteptarile

invatatorului sau cerintele formulate de acesta elevului;


identificarea unor criterii prin care elevii pot arata ce au invatat ca urmare a folosirii resurselor TIC

de pe internet sau CD-ROM;


determinarea contributiei fiecarui elev, atunci cand aplicatia realizata, este rezultatulunei activitati

de grup.
invatatorul va urmari folosirea unor metode formativede verificare finala pentru evaluarea
progresului facut de elevi la disciplina/disciplinele la care a folosit mijloace TIC in predare.
Pentru atingerea obiectivelor de catre cadrul didactic, este necesar sa stim sa folosim
echipamentul necesar desfasurarii activitatii dar si verificarea echipamentului ce urmeaza a fi
folosit.