Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

ACORD
Subsemnatul _________________________________________ domiciliat
n*) ___________________________________, identificat cu C.I. seria _______
nr. _____________ n calitate de

**)

__________________________________ al

SC ______________________________________________, sunt de acord ca


dl/dna _______________________________ identificat cu C.I. seria _________
nr. _____________ domiciliat n*) __________________________________, s
solicite certificatul de atestare fiscal pentru dl/dna _____________________
___________________ /SC ______________________________________, cu
condiia respectrii prevederilor art.11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.

Numele i prenumele: _______________________________


Funcia: _______________________________
Semntura: _______________________________
Data: _______________________________

*)

se completeaz cu adresa de domiciliu conform actului de identitate;


se completeaz numai n situaia solicitrii unui certificat de atestare fiscal pentru contribuabili
persoane juridice, conform calitii de a angaja n mod legal societatea.
**)