Sunteți pe pagina 1din 11
UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCURESTI Facultatea de Medicina SIMULARE Biologie-Chimie VARIANTA 1 MAI 2016 Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti Facultatea de Medicina Varianta 1 - Biologie-Chimie La intrebarile de mai jos 1-18 alegeti un singur réspuns corect 1. Care dintre urmatoarele afirmatil este adevarata: ‘A, muschii striati au originea pe osul mobil, prinzindu- se prin tesut conjunctiv fibros B. tesutul osos haversian este localizat in interiorul diafizei oaselor lungi C. tesutul adipos prezint& celule cu nucleu excentric si se g&seste in jurul organelor (ficat, rinichi) D. potentialul de membrana este determinat de distributia uniforma a sarcinilor electrice de o parte si de alta 2 plasmalemei E, niciuna de mai sus 2, Despre protoneuronul cai auditive este adevarats urmétoarea afirmatie: A. se gseste in ganglionul spinal Corti 8. prelungirile celulifuge ajung la deutoneuronul din bulb C. este localizat in canalul cohlear D. prezint8 prelungiri celulipete care ajung la polul bazal al celulelor auditive E. este un neuron pseudounipolar 3. Un chilomicron absorbit la nivel ileal p&trunde tn ficat (pe cea mal scurtd cale) prin: A. vena port B. canalul toracic C. chiliferul central D. artera hepatic E. vena hepatica 4, Potentialul de membrana este mentinut prin: transport activ primar transport activ secundar A 8. C. difuziune facilitats D. E transport vezicular transport Na-dependent 5. Alegetl afirmatia incorect8 referitoare la coxal: ‘A. este implicat tot timpul viet in hematopoleza B. se articuleaza cu cel de parte opusa printr-o sindesmoza C. prezinta in partea sa infericara pubisul si ischionul D. se formeaz8 prin osificare de cartila] E. participé la delimitarea bazinului 6. Despre aldosteron se pot afirma urmatoarele, cu exceptia: A. influenteazé presiunea osmotic 8, mentine volumul sangvin C. poate influenta cantitatea de oxigen transportata de hemoglobina D. actioneaza asupra nefrocitulul E. nicio exceptie 7. Despre colonul sigmoid este fals s8 se afirme c&: A. intervine in absorbtia apei si electrolitilor B. are origine embriologica endodermal C. are aceeasi sursa arteriala cu partea superioara a rectului D. are in peretele sau sinapse colinergice E. motilitatea sa poate fi inhibata si stimulata de neuroni din maduva spinarii 8. Despre valvula ileocecala este adevaraté urmStoarea afirmatie: ‘A. apartine colonului B. sngele venos de la nivelul sau ajunge in vena mezentericd superioara . reprezinta limita inferioara a ceculul D. este inervaté de fibre provenite din nervii pelvieni E, primeste sange de la nivelul arterel iliace interne 9. Adrenalina nu determina: A contractiz B. contractia muschilor radiari ai irisului C. cresterea debitului cardiac D. vasoconstrictie musculars E. contractia muschilor erectori ai firelor de par pilorului Pagina 2 10. La ce nivel se formeaz& zigotul: A. uter 8. folicul matur . trompa uterina D. vagin E. folicul primordial 11. Un individ care are tn plasma aglutinine a, B si anti- D poate primi sange, fara accidente, de la grupa: A.ORh+ 8. AB Rh+ C.BRh+ D.O Rh- E. AB Rh- 12. Care afirmatie referitoare la canalul deferent este adevarat’: A. se termina la varful prostatei, deschizndu-st uretra B, reprezinta locul unde spermatidele isi dezvolté capacitatea de migcare C. trece posterior de prostata D. are medial vezicula seminal’ E. lichidul provenit din acest canal intra in alcatuirea ejaculatului 13. In plasma unel persoane B ill, Rh-+ NU se pot gési: A. protrombina B. adrenalin C. aglutinine alfa D. hemoglobin’ E, hidrocortizon liber 14, Lezarea parti drepte a intumescentel cervicale determina: A. disparitia sensibilitatii de control al misc&rii la membrul inferior sting 8. disparitia simtulut tonusului muscular al muschiului deltoid stang C. plerderea reflexulul ahilean drept D. pierderea reflexului nociceptiv Ia atingerea policelui drept cu un oblect fierbinte E. pierderea sensibilitatii tactile epicritice a méinii stangi 15. In inanitie, ordinea de epulzare a substantelor organice este: A. deporite lipidice, glicogen, depletie lenta proteine, deplete rapida proteine B. glicogen, depozite lipidice, depletie de proteine lents, 2p0l rapid, far in final lent C. glicogen, depozite tipidice, depletie de proteine rapid, apol lent8, iar In final rapid D. degradare rapida a glicogenului, epuizare de depozite lipidice, iar in final depletia lenta si constanta a proteinetor E, degradare repidé a glicogenului, apoi depietie lent de lipide $1 rapid’ de proteine 16. Céte fete articulare cu cartlajele costale prezint’ manubriul sternal Az Ba ce D.8 E. niciun réspuns de mai sus 17, Care afirmatie caracterizeaz8 amilaza pancreatic’: A. transforma amidonul in compusi absorbabili B. hidrolizeaz& ester! insolubili C. este secretatd inactiv si activata sub actiunea tripsinei D. actioneaz’ asupra unui glucid major al diete! E. realizeaz’ hidroliza glicerolului 18. Ca urmare a filtrérii glomerulare se produce: Av urina finala B. urina acidifiata, datorita aldosteronului C. reglarea echilibrului acido-bazic D. adaptarea volumului diurezei la starea de hidratare a organismului E. niciun raspuns de mai sus Pagina 2 La urmatoarele intrebari 19-60 raspundeti cu: JA - daca numai solutiile 1,2 si 3 sunt corecte; IB - daca numai solutiile 1 si 3 sunt corecte; IC - dacs numai solutile 2 si 4 sunt corecte; D - dacé numai solutia 4 este corecté: IE - daca toate cele patru solutil sunt corecte sau sunt false: 19. Prelungirle celulipete ale neuronilor din ganglionul spinal fac sinaps& cu: 1. neuroni din comul posterior de aceeasi parte 2, terminatii nervoase libere din piele 3. neuroni din cornul anterior de aceeasi parte 4, fusuri neuromusculare 20. Intre meicul membranos $i peretil melculul osos se afl: 1. canalul cohlear 2. rampa timpanica 3. endolimta 4. perilimta 21. Cine are rol in mentinerea echilibrulul acido-bazic: 1. vasopresina 2. insulina 3. adrenalina 4, eritrocitul 22. In apararea organismului tmpotriva agentilor patogen! intervin: 1, secretia exocrind a hepatocitelor 2. secretia glandel parotide 3, sectetia glandelor oxintice 4. anticorpii transferati transplacentar 23, Care muschi sunt vascularizati de artera femurala: 1, evadriceps femural 2, semitendinos 3. croitor 4, adductor lung 24, Despre transportul gazelor respiratoril este corect 58 se afirme: 1. fiecare moleculd de hemoglobina transporta 0 molecula de oxigen 2. in cea mai mare parte, oxigenul este transportat legat de proteine plasmatice 3. oxihemoglobina se formeaz& prin legarea 0, de gruparile amino ale hemogiobinei 4. cantitatea de CO, dizolvat in plasma este egalé cu cea transportata in hematii 25. Despre cortizol se pot afirma urmatoarele: 1. secretia sa este influentatd de stress 2. secretia sa este stimulata de un hormon trop 3. determina gluconeagenezs 4, scade concentratia de acizi grasi ri plasmatici 26. Efectorii reflexelor medulare polisinaptice sunt: 1. miocardul 2. muschiul neted multiunitar 3. muschil netezi viscerall 4, muschii scheletici 27. Alegeti rspunsurile corecte referitoare la contractia musculara: 1. manifestarile chimice realizeaza cuplarea excitatiei cu contractia 2, stimulul natural al contractiel este potentialul de actiune 3. faza de relaxare a secusei este mai lunga decat cea de contractie 4, dupa primele 2 minute de efort, necesitatile energetice sunt satisfacute strict aerob 28. Despre sodiu, la nivel renal, se pot afirma urmatoarele: 1. se gaseste fn capsula Bowman 2. sub actiunea aldosteronulul, se reabsorbe in tubul contort proximal 3. este prezent in urina final 4, secretia lui este determinata de vasopresina Pagina 3 29. Ce se poate afirma despre potentialul de actiune neuronal: 1. are aceeasi valoare pentru toate celulele tesutului nervos 2. reprezinta o modificare temporara a potentialului de repaus 3. are durata mai mare decat in cazul fibrel musculare cardiace 4. perioada refractaré absoluta se datoreaza inactivaril canalelor pentru sodiu 30. Care afirmatil referitoare la vena limfatic’ dreapt sunt adevarate: 1. este mai scurté decét canalul toracic 2. adund limfa de la nivelul jumatati drepte a abdomenutui 3. are o lungime de 1-2 cm 4. incepe la nivelul vertebrei L2 31. Glandele care pot influenta apararea specific’ a organismulul sunt: 1. gonadele 2. corticosuprarenalele 3. paratiroidele 4, timusul 32, Perechea a Illa de nervi cranieni: 1. are fibre visceromotorii postganglionare cu originea in mezencefal 2. are originea aparenta sub lama cvadrigemina 3. reprezinta calea aferenté a refiexului pupilar fotomotor 4. contine fibre senzoriale 33. Simtul pozitiei si misc&ril tn spatiu are ca $i receptor 1. corpusculii neurotendinosi Golgi 2. corpusculii Vater-Pacini 3. corpusculll Ruffini 4. corpusculii Meissner 34. Care dintre urmétoarele vitamine influenteazé activitatea sisternulul nervos: 1. tiamina 2. tocofeerolul 3. nicotinamida 4. piridoxina 35, Despre bulbul rahidian (incl corect s& se afirme c&: 1. se invecineaza cu lobul floculonodular 2. primeste impulsuri de la chemoreceptori 3. intervine tn controlul tonusului muscular puctell sai) este 4, intervine in alimentatie 36, La nivelul sistemului tubular, constituenti filtratulut glomerular (la 0 persoand s&natoasd) sufers urmatoarele procese: 1. glucoza este reabsorbits in totalitate 2..Na*, CI’ si ureea sunt reabsorbite partial 3. acidul uric si creatinina sunt adaugate prin secretie 4, apa secretata este de 1,8 litr/zi 37. Alegeti asoclerea corect structur& anatomicé - tesut/celule din care este formaté: 1. lob posterior hipofizar - celule nervoase 2. medulosuprarenalé - tesut epitelial 3. albuginee ovar - tesut epitelial de acoperire 4, penis - tesut conjunctiv dur spongios 38. In care dintre urmétoarele situatii putem vorbi de roluri indeplinite tn organism de proteine: 1. transport de hormoni 2. coagulare 3. imunitate 4, hemostaza primar’ 39. Care afirms ccristalinulul: 1. centrul nervos este localizat doar in nucleul motor al nervului Ill din mezencefal 2. la reflexul de acomodare participa si muschii drepti ai globului ocular 3. este sinonim refiexului pupilar fotomotor 4, la acest reflex participa neocortexul de pe fata medial a emisferei cerebrale ii sunt adevarate despre acomodarea 40. Referitor la fibrele parasimpatice medulare sunt adevarate urmatoarele afirmattl: 1. se distribule musculaturil netede din peretii stomacului 2. cele preganglionare descarca acetilcolina la sinapsa cu efectorul 3. fac sinaps& fn lantul ganglionar paravertebral 4, au originea tn neuronii din coamnele laterale S2-S4 Pagina 4 41. Intre gangllonul trigeminal si fata anterioar& a punti se vad: 1. nervul mixt ce nu are fibre parasimpatice 2. mai multe fibre senzitive decat motorii 3. axonii protoneuronilor cai ce transmite sensibiltatea fetet 4. ramurile senaitive ale nervului V 42. Fasciculele care strabat toate etajele trunchiulul cerebral contin axonil neuronilor: 1. din ganglionii spinali, pentru sensibilitatea epicriticé 2. corticali, care se incrucigeaza in bulb sau maduva 3. din cordoanele posterioare, pentru sensibilitatea kinestezica 4, de la nucleil mezencefalici ai cdllor extrapiramidale 43. Hormonul antidiuretic: 1. inhib reflexul de mictiune 2. este secretat de neuron! din hipotalamusul posterior 3, stimuleazé reabsorbtia apei la nivelul tubului contort proximal 4, reduce secretia sudoriparé 44, Cetoacizii particip& la urmatoarele procese metabolice: 1. sinteza de glucoz’ 2. sinteza de amoniac 3. formarea de aminoacizi 4, formarea de amine biogene 45, Care dintre urmatorii compusi pot fi considerati neurosecretil: 1. noradrenalina 2, somatostatina 3. acetilcolina 4, vasopresina 46. La Inceputul diastolel atrial 1. valvele semilunare se deschid 2. are loc sistola izovolumetric’ 3. se produce zgomotul diastolic 4, ventriculul e in perioad’ refractar8 absoluta 47. Care dintre urmatoarele monozaharide ajung la ficat pe calea venel porte: 1. glucoza 2. lactoz’ 3. galactoza 4, maltazs 48. Proteinele intervin th transportul transmembranar alt 1. aminoacizilor 2.Na* 3. glucozei 49, Sucul pancreatic contin 1. fosfolipaza 2. tripsina 3. colesterol-lipazé 4, maltaz’ 50. Ce fel de fibre se intAlnesc la nivelul tractului optic drept: 1. axoni proveniti de la nivelul celulelor multipolare din retina nazala sting’ 2. fibre din cAmpul vizual temporal drept 3. fibre ctre coliculli cvadrigemeni superiori 4, axonil neuronilor din corpul geniculat lateral 51, Aleget/ afirmatille corecte: 1. fn boala Basedow - debitul respirator depaseste 9 Yminut 2. in boala Conn - natriemia ajunge la 134 mmol 3. In boala Cushing - glicemia depageste 110 ma% 4, in boala Addison - potasemia ajunge la 3,5 mmol/l 52. Care dintre afirmatille referitoare la pancreas sunt adevarate: 1. stabileste raporturi de vecinatate cu aorta 2. are raporturi posterioare cu rinichiul sténg 3, secret un hormon al carul exces poate compromite dramatic functia sistemul 4. prezinta un canal accesor, situat inferior de cel principal jervos Pagina 5 53. In lumenul duodenal nu se gasesc: 1. colecistokinina 2, proteine 3, peptidaze 4, celuloza 54, Alegeti asocierile corecte intre structura anatomic’ si sursa sa arterial: 1, muschil ce produc extensia degetelor piciorulul - ramurd din artera tibiala anterioara 2. vulva - ramur din artera illaca intern’ tat - ramurd din artera axilara 4, muschiul detrusor - ramurl din artera iliac’ interna 3. muschiul 55. Au acelagi numar de cromozomi: 1. spermatida si spermatocitul 2. primul globul polar si ovocitul I 3. spermatogonia si spermatocitul | 4, spermia si zigotul 56, Care dintre urmatoarele structuri se gisesc pe calea de conducere a analizatorulul kinestezic: 1. diencefalul 2, fusurile neuromusculare 3. cordoanele posterioare medulare 4, coarnele posterioare medulare de parte opus 57. Care dintre afirmatille referitoare la alveolele pulmonare sunt false: 1. structura peretelui este reprezentata de un epitellu pseudostratificat 2. sunt continuate de ductele alveolare 3. reprezint unitatea morfo-functionala a plimanului 4, la nivelul lor se realizeaza schimbul de oxiger aer si sngele arterial din vasele bronsice 58. Au actiune antagonicé: 1. asupra ovulatiel - hormonii luteinizant si luteotrop 2. asupra secretiei lactate - hormonii secretati de corpul galben si LTH-ul 3. pe metabolismul li 4, pe metabolismul glucidic - glucocorticoizit si catecolaminele idic - glucagonul i insulina 59, Care dintre urmatoarele structuri NU pot fi prezente pe traseul parcurs de CO, dizolvat fn plasma de la nivelul leonului pané la mana dreapts: 1. vena ports 2. ficatul 3. vena cava inferioar’ 4. splina 60, Fibrele corticospinale au urmatoarele caracteristicl: 1. sunt fire de proiectie cortical 2. se termina la nivelul neuronilor multipolari medulari 3, strabat cordoanele laterale si anterioare medulare 4, pot ajunge la originea real a unor nervi cranieni La intrebarile de mai jos 61-72 aleget réspuns corect 61. Hidroliza cloruril de etiliden conduce la un compus acicllc tn care procentul de carbon este egal ci A.38,71% B.54,54% €.85,71% 1D. 30,57% E, 70,32% 62. Care dintre reactiile de mai jos nu este 0 reactie de ‘CeHs—Cl+HC! S04 —CgHg—NO2+H20 C@Hs—CH3+HCl CeHeClg 0 Cele +ICl, ¢, Cglig+ HOSOgH ——CHg—SOgH+H20 63. Ordinea corecti a cresteril aciditati pentru urmatoril compusl: a) acetilen’, b) p-crezol, c) fenol, d) fenil-metanol, e) p-fenil-fenol este: Aa 3. raportul masic intre atoml este C:H=2:1 4, prezinté 16 perechi de enantiomeri 80. Un amestec de doua alchene A si B au raportul maselor My’Mg = 4:10, lar fractia molara a lui A este 0,5. Stiind cS masa molecular’ medie a amesteculul ‘este 49, despre cele dou’ alchene sunt adevarate afirmatilie: 1. compusul B prezint3 2 izomeri de catené 2. compusul A reprezint3 substanta gazoas& 3. amestecul de compusi reprezinté alchenele cu 2, respectiv 5 atomi de carbon 4. prin oxidarea energic’ a compusilor se obtin 3 acizi carboxilic ciferiti 81. Urmatoarele afirmatii despre sérurile de arendiazoniu sunt adevarate: 1. cu unele exceptii, sunt solubile in apa 2. se pot obtine doar din amine aromatice primare 3. prin incalzirea solutillor lor la circa 50°C hidrolizeaz, conducand la fenoli 4, sunt instabile in solutii apoase, la temperaturi scazute (0-5°C) 82, Care dintre aminele de mai jos se pot diazota: 1. (@-vinil)-N,N-dimetilanilina 2. a-naftilamina 3. histamina 4. p-fenilendiamina Pagina 8 83, 0,33 moll de nitroderivat sunt supusi reduceril cu ‘amestec reducdtor format din pilituré de fier si 300 9 solutie de HCI 36,5%. Solutia rezultats dupa reducere este neutralizaté cu 500 ml NaOH 2M. Nitroderivatul poate fi: 1. o-metil-nitrobenzenul 2. a-nitronaftalina 3. p-vinil-nitrobenzenul 4, B-nitronaftalina 84, Despre cauciucul natural brut se poate afirma: 1. are proprietatea de a suferi alungiri mari (7-800%) la aplicarea unei forte slabe 2. este solubil in sulf 3. sub actiunea oxigenului devine sfaramicios 4. este elastic, iar elasticitatea se pastreaza intre 130 $i 140°C 85, Aminoacizil rezultat! in timpul digestiel prin hidroliza totald a proteinelor sunt folositi pentru sinteza de: 1. proteine propril necesare cresterii 2. proteine proprii necesare refacerii tesuturilor 3. enzime 4. hormoni potipeptidic 86. Urmatoarele afirmatii referitoare la etilenoxid sunt adevarate: 1. este un heterociclu 2. poate reactiona cu alcool inferiori (In raport molar 1:1) forménd celosolvi 3. contine o legatura eterica 4. contine 2 legaturi m 87. Sunt adevérate afirmatille, cu exceptia: 1. acidul propenoic contine doua duble legturi ‘omogene 2. acidul benzoic reactioneazé cu metalele situate dups hidrogen in seria Beketov-Volta 3. CO, degajat din reactia acidului acetic cu CaCOz poate fi pus in evidenta in activitatea experimental prin reactia lui cu HO 4, acidul acetic este un acid slab deoarece in apa onizeaz’ numai partial 88. Sunt adevérate urmatoarele afirmatii: 1, hidrogenarea benzenului decurge mai usor decat cea a stirenului 2. tratarea kelenului cu 0 solutie alcoolic& de AgNO: duce la formarea unui precipitat alb 3. prin clorurarea neopentanulul se obtin 2 derivati monociorurati 4, freon 12 contine C:F in raport masic de 6:19 '89. Sunt B-glicozidaze: 1 invertaza 2. celulaza 3. emulsina 4, maltaza 90. Afirmatilie corecte sunt: 1. toti detergentii sunt biodegradabiti 2, att sapunurile, c&t si detergentii au in moleculele lor zone hidrofobe si zone hidrofile 3. detergentii cationici prezinta in structura lor ca grupare polar’ o grupare sulfonica 4, s8punurile au in moleculele lor un numar par de atom de carbon 91. Sunt acizi monocarboxilici: 1 acidul picric 2. acidul rezultat in urma hidrolizel acide a untului de cacao 3. acidul rezuitat prin oxidarea alcoolului allic la temperatura si in prezenta cuprului 4, acidul capronic 92, Se pot oxida: 1. benzenul cu KMnO4/H,50, 2. produsul de condensare aldolica al acetonel cu ea Insaisi cu K>Cr,0z/ HSO, 3. alcanii ramificati cu catena lung’ cu KMnO,/HSO, 4,5 moli de metanol cu 3 L de KMnO4/H,SO, de concentratie 2M 93. tzobutant 1. are trel radicali divalent 2. prin monobromurare formeaz& majoritar bromura de tert-butil 3. are 14 atomi 4, printr-o reactie de transpozitie formeaza un amestec echimolecular cu n-butanul Pagina 9 94, Urmatoarea serie indicd ordinea descrescatoare corecté a punctelor de fierbere: 1, 1-butena, 2-butina, 1-butina, butan 2. 2-butina, 1-butina, butan, 1-butena 3, propilamina, 1-propanol, propina, izobutan 4, n-propanol, propilamina, propina, propan 95. Sunt adevarate urmatoarele afirmatil, cu exceptia: 1. cite 1 g din trigliceridele 1-palmito-2-butiro-3-oleina si 1-stearo-2-palmito-3-oleina decoloreaza aceeasi cantitate de solutie de Bro/CCly 2. acrilonitrilul se poate obtine prin amonoxidarea Propenei 3. - OCOCH, este substituent de ordinul I 4, acidul crotonic prezinta 6 esteri izomeri cu catena aciclics 96, Reactioneaza cu reactivul Fehling: 1. pentindiona 2, sedoheptuloze 3. acetilena 4. cuminolul 97, Referitor la propriet&tile amidonului sunt corecte urmatoarele afirmatii, cu exceptia: 1. fh contact cu iodul formeaza o coloratie albastra 2. este o pulbere amorfa 3. se sintetizeaza tn procesul de fotosinteza, in prezenta clorofilei 4. este solubil in apa rece 98. Pot forma compus! ionic! prin diferite reactil: 1. izopropanolul 2. timolul 3. hidrochinona, 4. acetilena 99, Nu sunt adevarate afirmatille: 1. hidroxilul glicozidic din motecula unei monozaharide existd in formulele ciclice de proiectie, dar nu si in formulele ciclice de perspectiva 2, acidul lactonic contine 10 atomi de carbon 3. hidroxilul glicozidic din molecula unei monozaharide rezultd in urma unei reactii de deschidere de ciclu 4, glucoza ciclic3 poate trece in enantiomerul sau prin inversarea a maxim 4 atomi de carbon asimetric 100. Nu sunt corecte urmatoarele afirmal 1. acidul 2,3-dihidroxi-butandioic este numit si acid malic 2. 2 moli de acid tartric reactioneazé cu 4 moli de NaOH 3. raportul e” m/e” neparticipanti in produsul de condensare crotonic’ al formaldehidei cu metil- propandioatul de dimetil este 3:8 4. acetona este un precursor in sinteza polimetacrilatului de metil Pagina 10

S-ar putea să vă placă și