Sunteți pe pagina 1din 17

coala Gimnazial ,,Mareal Al.

Averescu-Adjud
Consiliere i orientare, cls. a VII-a

Planificare

PROGRAMA I PLANIFICARE
Disciplina: Consiliere i orientare

AN COLAR: 2015-2016
Structura anului colar in curs
Cursuri: 36 de sptmni
Semestrul I: 18 sptmni
Semestrul al II-lea: 18 sptmni
Sptmna 18 12 aprilie: ,,S TII MAI MULTE, S FII MAI BUN!

Director,
prof.

Ciucur Ioan

Consilier educativ,
prof. Lazr Iulia

Page 1

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

Planificare

NOT DE PREZENTARE
Oferta educationala de Consiliere si orientare pentru clasele a V-a a VIII-a se adreseaza profesorilor diriginti din
nvatamntul gimnazial si consilierilor scolari.
Conform planului-cadru de nvatamnt aprobat prin OMEdC 3638/11.04.2001, n nvatamntul gimnazial, ariei curriculare
Consiliere si orientare i se aloca 1 ora/ saptamna n trunchiul comun.
Prezentul curriculum de Consiliere si orientare dezvolta problematica abordata la nivelul claselor I a IV-a, asigurnd astfel
continuitatea n plan vertical. n situatia n care Consilierea si orientarea nu a facut parte dintre disciplinele studiate de catre elevi
sau a fost studiata doar n anumite clase, se impune familiarizarea cadrelor didactice cu oferta curriculara pentru nvatamntul
primar, astfel nct sa fie posibila realizarea obiectivelor de referinta prevazute pentru fiecare dintre anii de studiu din nvatamntul
gimnazial.
Specificul curriculumului de Consiliere si orientare pentru nvatamntul gimnazial rezida n:
abordarea cu prioritate a problematicii referitoare la cariera, n conditiile n care, la finalul acestui ciclu de nvatamnt, elevul
si va exprima optiunea pentru urmatorul nivel de scolarizare, n termeni de filiera, profil si specializare;
contributia majora a acestei discipline la autocunoasterea elevilor conditie fundamentala pentru orientarea scolara optima a
acestora.
Pentru nvatamntul gimnazial, structura curriculumului este urmatoarea:
obiective cadru (finalitati care trebuie atinse la sfrsitul nvatamntului gimnazial);
obiective de referinta (derivate din obiectivele cadru si care sunt specifice fiecarui an de studiual nvatamntului gimnazial);
exemple de activitati de nvatare (cu rolul de a sprijini realizarea obiectivelor de referinta);
continuturi (elaborate n concordanta cu necesitatile si cu specificul nivelului de vrsta, care cuprind temele prin care vor fi
realizate obiectivele de referinta);
sugestii metodologice (exemple de metode si tehnici propuse pentru abordarea continuturilor si pentru atingerea obiectivelor,
acestea cuprinznd recomandari globale, flexibile, cu rol de sugestii, cu privire la metodele si tehnicile de predare-nvatare,
specifice nvatamntului gimnazial).
Continuturile nvatarii prevazute n prezenta programa scolara sunt structurate pe module temat ice care particularizeaza fiecare
dintre obiectivele cadru, pentru fiecare an de studiu al nvatamntului gimnazial, astfel:

Page 2

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

Planificare

Obiective cadru
Module tematice
Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de sine
-Autocunoastere si dezvoltare
personala
Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare n contexte variate
-Comunicare si abilitati sociale
Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor n procesul de nvatare
-Managementul informatiilor
si al nvatarii
Dobndirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei
-Planificarea carierei
Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate
-Calitatea stilului de viata
Continuturile sunt flexibile, adaptabile la nevoile elevilor, ale institutiei de nvatamnt, la nevoile comunitatii si ale
societatii n ansamblu. Pentru o abordare pragmatica, cadrul didactic poate solicita colaborarea unor specialisti: medici,
avocati, asistenti sociali, psihologi, sociologi, politisti, pompieri etc., se poate implica n derularea unor proiecte educative
scolare si extrascolare desfasurate la nivel national, regional, local.

Obiective cadru
1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa de sine ca persoan unic i valoroas.
2. Formarea atitudinilor, achiziionarea cunotintelor i abilitilor inter- personale.
3. Dezvoltarea abilitilor de utilizare a informaiilor n procesul de nvare.
4. Dobndirea abilitilor de explorare i planificare a carierei.
5. Exersarea abilitilor de management al unui stil de via de calitate.
Valori si atitudini:
_ respect si ncredere n sine si n ceilalti;
_ recunoasterea unicitatii fiecarei persoane;
_ receptivitate la emotiile celorlalti;
_ valorizarea relatiilor interpersonale;
_ valorificarea critica si selectiva a informatiilor;
_ adaptare si deschidere la noi tipuri de nvatare;
_ motivatie si flexibilitate n elaborarea propriului traseu educational si profesional;
_ responsabilitate si disponibilitate pentru decizii si actiuni privind propria cariera;
_ interes pentru nvatare permanenta ntr-o lume n schimbare si n societatea cunoasterii;
Page 3

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

Planificare

_ orientare spre o viata de calitate, n prezent si n viitor.

Clasa a VII-a
Obiective de referinta si exemple de activitati de nvatare
1. Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de sine

1.1

Obiective de referinta
La sfrsitul clasei a VII-a elevii vor fi
capabili:
sa dovedeasca ncredere n sine, n
diferite situatii

Exemple de activitati de nvatare


Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele
activitati:
- compuneri pe tema ncrederii n sine si a reusitei;
- analiza unor personaje celebre, din diferite domenii,
prin prisma ncrederii n sine;
- interviuri, desene, fotografii cu tema: Povestea unei
reusite.

2. Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare n contexte variate

2.1

2.2

Obiective de referinta
La sfrsitul clasei a VII-a elevii vor fi
capabili:
sa analizeze caracteristicile
comportamentului de lider, n cadrul
grupurilor de apartenenta
sa exerseze tehnici de comunicare
eficienta, n contexte variate din punct
de vedere social si cultural

Exemple de activitati de nvatare


Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele
activitati:
scenarii aplicate n clasa/ n afara clasei, pentru
exersarea rolurilor de conducere, n cadrul grupului;
- jocuri de rol, cu asumarea formala/ informala a rolului
de lider;
tehnici de ascultare activa, a oferirii de feedback, de
adresare a ntrebarilor aplicate n perechi/ grup;
- promovarea prin materiale informative (poster, pliant etc.)
a relatiilor pozitive ntre copii si parinti;
- realizarea unor postere, pliante despre diversitate si
diferentele culturale.

Page 4

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

Planificare

3. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor n procesul de nvatare


Obiective de referinta
Exemple de activitati de nvatare
La sfrsitul clasei a VII-a elevii vor fi
Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele
capabili:
activitati:
3.1 resursa, pentru a obtine succes n
- fise de lucru individual sau pe echipe, realizarea
nvatare
planului individual de lucru si al clasei, elaborarea
orarului zilei, saptamnal sau semestrial, pentru toate
tipurile de activitati;
3.2 sa aplice tehnici de stimulare a
- exercitii de stimulare a creativitatii.
creativitatii n propria activitate de
nvatare
4. Dobndirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei

4.1

4.2

5.1

Obiective de referinta
La sfrsitul clasei a VII-a elevii vor fi
capabili:
sa analizeze diferite meserii si
ocupatii din perspectiva cerintelor
educationale

Exemple de activitati de nvatare


Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele
activitati:
vizite n institutii de nvatamnt si n alte institutii/
companii pentru familiarizarea cu diferite trasee
educationale si cu locuri de munca/ ocupatii
alternative de insertie pe piata muncii;
sa si analizeze propriile optiuni
- studii de caz, pentru identificarea criteriilor de alegere a
privind diferite meserii/ ocupatii,
unei meserii;
utiliznd diferite criterii
- discutii cu membrii comunitatii, cu privire la criterii de
alegere a traseului educational, a meseriei/ ocupatiei.
5 Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate
Obiective de referinta
La sfrsitul clasei a VII-a elevii vor fi
capabili:
sa evalueze impactul factorilor
sociali, culturali, economici si de
mediu asupra propriilor optiuni
profesionale si asupra evolutiei n

Exemple de activitati de nvatare


Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele
activitati:
dezbateri, problematizari, studii de caz pe tema
influentelor factorilor sociali, culturali, economici si de
mediu asupra evolutiei n cariera;
- discutii de grup, pe tema problematicii de gen n
Page 5

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a
cariera

Planificare

dezvoltarea carierei.

Continuturile nvatarii
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
1.1 Autocunoastere:
ncredere n sine, reusita personala.
2. Comunicare si abilitati sociale
2.1 Abilitati sociale:
Cum recunoastem un lider?
2.2 Comunicarea:
Ce nseamna comunicare eficienta? Abilitati de comunicare: ascultare, feedback pozitiv,
adresarea ntrebarilor
Grija si sprijin n familie
Diversitatea culturala si etnica. Interculturalitate
3. Managementul informatiilor si al nvatarii
3.1 Elemente de management al timpului
3.2 nvatare eficienta Tehnici de stimulare a creativitatii
4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea carierei:
Pregatirea educationala necesara unei ocupatii/ angajarii
Criterii de analiza si de alegere a unei meserii. Decizie personala, informata si responsabila cu
privire la alegerea meseriei.
5. Calitatea stilului de viata
5.1 Calitatea relatiilor sociale si a mediului de munca:
Factorii sociali, culturali, economici n formularea unor optiuni profesionale si n dezvoltarea
carierei
Stereotipurile de gen si planificarea carierei

Page 6

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

Planificare

PLANIFICARE ANUAL
2015-2016
NR.
CRT.
1.
2.

COMPONENTA
Autocunoatere
i
dezvoltare personal
Comunicare
i
abiliti sociale
Comunicare
i
abiliti sociale

SEM.
I

SEM. II

4 ore

4 ore

2.1. Abiliti sociale

2 ore

2 ore

2.2. Comunicare

3 ore

2 ore

3.1. Elemente de
management al timpului

2 ore

2 ore

SUBCOMPONENTA
1.1.

Autocunoatere

3.

Managementul informaiilor
i al nvrii

4.

Planificarea carierei

4.1. Explorarea carierei

2 ore

3 ore

5.

Calitatea
stilului
de via

5.1. Calitatea relaiilor


sociale i a mediului de
munc

3 ore

2 ore

18
ORE

17
ORE

TOTAL

Page 7

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

Planificare

TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE I ORIENTARE


SEMESTRUL I
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TEMA
Rezolvarea problemelor organizatorice ale colectivului de elevi
Cariera de succes
Programul meu sptmnal n timpul anului colar
Arta de a asculta i de a te face ascultat
Astzi sunt elev, mine oare ce voi fi?
Care sunt inamicii timpului liber pentru elevi?
Caliti de lider
Cum alegem meseria care ne reprezint
Preocupri n vederea mbuntirii stilului de via
Eu i societatea
Trebuie s iau o cecizie. Cum procedez?
tiu c pot
Reguli de aur pentru sntate
Obiceiurile de iarn la romni
Eminescu, simbol al culturii romneti

DATA

OBS.

15.09.2015
22.09.2015
29.09.2015
6.10.2015
13.10.2015
20.10.2015
37.10.2015
3.11.2015
10.11.2015
17.11.2015
24.11.2015
1.12.2015
8.12.2015
15.12.2015
12.01.2016
Page 8

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

16
17
18

Meniul meu zilnic

Planificare

19.01.2016

Eu i grupul

26.01.2016

Rezultatele muncii noastre

2.02.2016

TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE I ORIENTARE


SEMESTRUL AL II-LEA
NR.
CRT.
1.

TEMA

DATA

OBS.

16.02.2016

2.

Comunicarea, liant n cadrul grupului


Tehnici eficiente de nvare

3.

M descopr

1.03.2016

4.

Mama, simbolul fericirii

8.03.2016

5.

inuta n public

15.03.2016

6.

Tehnici de gestionare a timpului liber

22.03.2016

7.

M gndesc s devin...

29.03.2016

8.

nv s comunic eficient

5.04.2016

9.

Utilizarea eficient a mijloacelor media de informare

12.04.2016

10.

Nume de succes n lume

3.05.2016

11.

Sunt pieton, tiu s circul

10.05.2016

12.

nv s comunic eficient

17.05.2016

13.

Violena i consecinele ei

24.05.2016

14.

Tehnici de munc individual

31.05.2016

23.02.2016

Page 9

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

Planificare

15.

Preadolescena i caracteristicile ei

7.06.2016

16.

Decizia i urmrile ei

14.06.2016

17.

Analiz rezultate i disciplin la sfrit de an colar

21.06.2016

PLANIFICARE SEMESTRIAL
SEMESTRUL I
OBIECTIVE DE REFERINA

MODULUL TEMATIC
1.COMUNICARE I
ABILITI SOCIALE

2.CALITATEA STILULUI
DE VIA

3.MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR
I AL NVRII

-s
analizeze
caracteristicile
comportamentului de lider n cadrul
grupurilor de apartenen;
-s exerseze tehnici de comunicare
eficient, n contexte variate din
punct de vedere social i cultural;
-s analizeze rolul grupului n
formularea
i
n
realizarea
opiunilor personale;
-s evalueze impactul factorilor
sociali, culturali, economici i de
mediu asupra stilului de via i a
dezvoltarii carierei;
-s foloseasc eficient timpul, ca
resurs, pentru a obine succes n
nvare;
-s aplice tehnici de stimulare a
creativitii n propria activitate de
nvare;

TEMA

DATA

Rezolvarea
problemelor
organizatorice
ale
colectivului de elevi

S1

15.09.2015
Cariera de succes

S2

STRATEGII DE
LUCRU
Tabla
Fisa de lucru
Discuia
Lucrul n grupe
Dezbatere frontal
Expunerea unor
proiecte de grup
Prezentri PPT
Discuia liber

22.09.2015

Programul meu sptmnal


n timpul anului colar

S3
29.09.2015

Fisa de lucru
Discuia
Lucrul n grupe
Dezbatere frontal

Page 10

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

4.COMUNICARE I
ABILITI SOCIALE

5.PLANIFICAREA
CARIEREI

Planificare

-s analizeze caracteristicile
Arta de a asculta i de a te
comportamentului de lider n cadrul face ascultat
grupurilor de apartenen;
-s exerseze tehnici de comunicare
eficient, n contexte variate din
punct de vedere social i cultural;
-s analizeze diferitele meserii i
Astzi sunt elev, mine oare
ocupaii din perspectiva cerinelor
ce voi fi?
educaionale;
-s i analizeze propriile opiuni
privind diferitele meserii i ocupaii;

6.MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR
I AL NVRII

-s foloseasc eficient timpul, ca


resurs, pentru a obine succes n
nvare;
-s aplice tehnici de stimulare a
creativitii n propria activitate de
nvare;
7.COMUNICARE I
-s analizeze caracteristicile comp.
ABILITI SOCIALE
de lider n cadrul grupurilor de
apartenen;
-s exerseze tehnici de comunicare
eficient, n contexte variate d.p.d.v
social i cultural;
8.PLANIFICAREA
-s analizeze diferitele meserii i
CARIEREI
ocupaiidin perspectiva cerinelor
educaionale;
-s i analizeze propriile opiuni
privind diferitele meserii i ocupaii;
9.CALITATEA STILULUI -s analizeze rolul grupului n

Care sunt inamicii timpului


liber pentru elevi?

S4

Problematizarea
Brainstorming-ul
Fie de lucru

6.10.2015

S5

Discuia liber
Enunarea unor
proverbe similare
Dezbaterea

13.10.2015
S6

Conversaia
Fie
Dezbatere

20.10.2015

Caliti de lider

S7
27.10.2015

Cum alegem meseria care


ne reprezint

S8

3.11.2015
S9

Prezentri PPT
Conversaia
Povestirea

Conversaia,
Dezbaterea

Discuia liber
Page 11

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a
DE VIA

10.AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL
11.MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR
I AL NVRII

formularea
i
n
realizarea
opiunilor personale;
-s evalueze impactul factorilor
sociali, culturali, economici i de
mediu asupra stilului de via i a
dezvoltarii carierei;
-s identifice situaii n care se
manifest stima de sine;

Planificare

Preocupri n vederea
mbuntirii stilului de
via

Eu i societatea

Conversaia
10.11.2015

S10
17.11.2015

-s foloseasc eficient timpul, ca Trebuie s iau o decizie.


resurs, pentru a obine succes n Cum procedez?
nvare;
-s aplice tennici de stimulare a
creativitii n propria activitate de
nvare;
-s identifice situaii n care se tiu c pot
manifest stima de sine;

12.AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL
13.CALITATEA STILULUI -s analizeze rolul grupului n
DE VIA
formularea
i
n
realizarea
opiunilor personale;
-s evalueze impactul factorilor
sociali, culturali, economici i de
mediu asupra stilului de via i a
dezvoltarii carierei;
14.COMUNICARE I
-s
analizeze
caracteristicile
ABILITI SOCIALE
comportamentului de lider n cadrul
grupurilor de apartenen;
-s exerseze tehnici de comunicare
eficient, n contexte variate din

S11

24.11.2015

S12
1.12.2015

Reguli de aur pentru


sntate

Obiceiurile de iarn la
romni

S13

Conversaia
Brainstorming-ul
ntrebrile
problematizatoare
Conversaia
Lucrul n echip
Chestionarul
ntrebrile
problematizatoare.
Conversaia
ntrebrile
problematizatoare.
Conversaia
Lucrul n echip
Chestionarul

8.12.2015

S14
15.12.2015

Dramatizri
Confecionare mti
etc.

Page 12

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


Consiliere i orientare, cls. a VII-a

15.COMUNICARE I
ABILITI SOCIALE

16. CALITATEA
STILULUI DE VIA

17.AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL
18.AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL

Planificare

punct de vedere social i cultural;


-s analizeze caracteristicile
Eminescu, simbol al culturii
comportamentului de lider n cadrul romneti
grupurilor de apartenen;
-s exerseze tehnici de comunicare
eficient, n contexte variate din
punct de vedere social i cultural;
s analizeze rolul grupului n
formularea i n realizarea
opiunilor
personale;
-s evalueze impactul factorilor
sociali, culturali, economici i de
mediu asupra stilului de via i a
dezvoltarii carierei;
-s identifice situaii n care se
manifest stima de sine;

Meniul meu zilnic

S15
12.01.2016

-s identifice situaii n care se Rezultatele muncii noastre


manifest stima de sine;
-s
exemplifice
caracteristici
specifice
preadolescenei;

Prezentare PPT
Recital

S16
19.01.2016

Eu i grupul

Program artistic

S17

26.01.2016
S18

Concurs
Discuia
Dezbaterea
Argumentarea

Conversaia
Povestirea
Lucrul n echip
Conversaia
Prezentare situaie
colar Sem. I

2.02.2016

Page 13

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


orientare, cls. a VII-a

Planificare Consiliere i

SEMESTRUL AL II-LEA
MODULUL TEMATIC
1.COMUNICARE I
ABILITI SOCIALE

2.MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR
I AL NVRII

3.AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL
4.COMUNICARE I
ABILITI SOCIALE

5.COMUNICARE I
ABILITI SOCIALE

OBIECTIVE DE
REFERINA
-s analizeze caracteristicile
comportamentului de lider n
cadrul grupurilor de apartenen;
-s
exerseze
tehnici
de
comunicare
eficient,
n
contexte variate din punct de
vedere social i cultural;
-s foloseasc eficient timpul, ca
resurs, pentru a obine succes n
nvare;
-s aplice tehnici de stimulare a
creativitii n propria activitate
de nvare;
-s identifice situaii n care se
manifest stima de sine;
-s exemplifice caracteristici
specifice preadolescenei;

TEMA
Comunicarea,
grupului

liant

DATA
n

cadrul

S1

STRATEGII DE
LUCRU
Discuia
Dezbaterea
Argumentarea

16.02.2016

Tehnici eficiente de nvare

S2

Conversaia
Motivaia
Exemplificarea

23.02.2016

M descopr

-s analizeze caracteristicile Mama, simbolul fericirii


comportamentului de lider n
cadrul grupurilor de apartenen;
-s
exerseze
tehnici
de
comunicare
eficient,
n
contexte variate din punct de
vedere social i cultural;
s analizeze caracteristicile inuta n public
comportamentului de lider n

S3
1.03.2016

S4

Conversaia
Autoprezentare
Chestionare

Activitate-spectacol

8.03.2016

S5

Conversaia
Motivaia
Page 14

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


orientare, cls. a VII-a

6.MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR
I NVRII

7.PLANIFICAREA
CARIEREI

8.COMUNICARE I
ABILITI SOCIALE

9.MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR
I NVRII

cadrul grupurilor de apartenen;


-s
exerseze
tehnici
de
comunicare
eficient,
n
contexte variate din punct de
vedere social i cultural;
-s foloseasc eficient timpul, ca
resurs, pentru a obine succes n
nvare;
-s aplice tehnici de stimulare a
creativitii n propria activitate
de nvare;
-s analizeze diferitele meserii i
ocupaiidin
perspectiva
cerinelor educaionale;
-s i analizeze propriile opiuni
privind diferitele meserii i
ocupaii;
-s analizeze caracteristicile
comportamentului de lider n
cadrul grupurilor de apartenen;
-s
exerseze
tehnici
de
comunicare
eficient,
n
contexte variate din punct de
vedere social i cultural;
-s foloseasc eficient timpul, ca
resurs, pentru a obine succes n
nvare;
-s identifice stilul propriu de
invre;

Planificare Consiliere i

Exemplificarea
15.03.2016

Tehnici de gestionare a timpului


liber

S6

Conversaia
Motivaia
Exemplific

22.03.2016

M gndesc s devin...

S7

Conversaia
Autoprezentare
Chestionare

29.03.2016
nv s comunic eficient
S8

Discuia
Dezbaterea
Argumentarea

5.04.2016
Utilizarea eficient a mijloacelor
media de informare

S9
12.04.2016

Discuia
Dezbatere
Argumentarea
rspunsului
Accesare internet

Page 15

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


orientare, cls. a VII-a
10. AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL

11.CALITATEA
STILULUI DE VIA

12.COMUNICARE I
ABILITI SOCIALE

13.CALITATEA
STILULUI DE VIA

14.MANAGEMENTUL
INFORMAIILOR

Planificare Consiliere i

-s identifice situaii n care se


Nume de succes n lume
manifest stima de sine;
-s exemplifice caracteristici
specifice preadolescenei;

-s analizeze rolul grupului n


formularea i n realizarea
opiunilor
personale;
-s evalueze impactul factorilor
sociali, culturali, economici i de
mediu asupra stilului de via i
a dezvoltarii carierei;
-s analizeze caracteristicile
comportamentului de lider n
cadrul grupurilor de apartenen;
-s
exerseze
tehnici
de
comunicare
eficient,
n
contexte variate din punct de
vedere social i cultural;
-s analizeze rolul grupului n
formularea i n realizarea
opiunilor
personale;
-s evalueze impactul factorilor
sociali, culturali, economici i de
mediu asupra stilului de via i
a dezvoltarii carierei;
-s foloseasc eficient timpul, ca
resurs, pentru a obine succes n

S10

Studiul de caz
Observaia
Lectura

3.05.2016

Violena i consecinele ei
S11

Discuia
Dezbaterea
Jocul de rol
Studiul de caz

10.05.2016

nv s comunic eficient
S12

Discuia
Dezbaterea
Jocul de rol

17.05.2016

Prezentri PPT
Studiul de caz

Sunt pieton, tiu s circul


S13
24.05.2016

Tehnici de munc individual

S14

Conversaia
Problematizarea
Page 16

Profesor: Severin Florentina

coala Gimnazial ,,Mareal Al. Averescu-Adjud


orientare, cls. a VII-a
I NVRII

nvare;
-s identifice stilul propriu de
invre;

15AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL

-s identifice situaii n care se Preadolescena i caracteristicile


manifest stima de sine;
ei

16.PLANIFICAREA
CARIEREI

17.AUTOCUNOATERE
I DEZVOLTARE
PERSONAL

-s exemplifice caracteristici
specifice preadolescenei;
-s analizeze diferitele meserii i
ocupaii
din
perspectiva Decizia i urmrile ei
cerinelor educaionale;
-s i analizeze propriile opiuni
privind diferitele meserii i
ocupaii;
-s identifice situaii n care se
Analiz rezultate i disciplin la
manifest stima de sine;
-s exemplifice caracteristici sfrit de an colar
specifice preadolescenei;

Planificare Consiliere i

31.05.2016

S15
7.06.2016

S16
14.06.2016

S17
21.06.2016

Conversaia
Expunerea
Problematizarea
Observaia
Discuia
Dezbaterea
Argumentarea
rspunsului
Carnetul de note
Catalogul
Conversaia
Motivaia

Page 17

Profesor: Severin Florentina

S-ar putea să vă placă și