Sunteți pe pagina 1din 24

TITLUL V Principalele atribuii, competene i responsabiliti ce revin

structurilor din cadrul serviciilor fiscale municipale (la nivelul municipiilor


nereedin de jude)
Capitolul 1: Structurile
independente)

subordonate

efului

de

serviciu

(structuri

1.1. Compartimentul tehnolgia informaiei


Art. 1 Compartimentul tehnologia informatiei are urmatoarele atributii:
a) asigura implementarea la nivelul serviciului fiscal municipal a strategiei de
informatizare a ANAF si a MFP;
b) asigura implementarea si exploatarea aplicatiilor informatice specifice
fiecarei activitati a serviciului fiscal;
c) asigura implementarea unitara si administrarea infrastructurii informatice
necesara desfasurarii activitatii la nivelul serviciului fiscal;
d) asigura implementarea la nivel local a politicii de securitate a sistemelor
informatice a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
e) asigura aplicarea procedurii privind recuperarea datelor in caz de dezastru
la nivelul serviciului fiscal;
f) administreaza reteaua informatica locala si asigura implementarea
procedurilor de administrare pentru reteaua informatice locala aflata in cadrul
serviciului fiscal;
g) asigura configurarea unitara a tehnicii de calcul si comunicatiilor, asigura
conditii pentru instalarea lor si a interoperabilitatii cu sistemele deja existente,
integrarea in reteaua de comunicatii (date, voce, imagine), conform specificatiilor
stabilite de DGTI din cadrul ANAF si a MFP;
h) asigura tratarea incidentelor si a problemelor din domeniul de competenta,
conform politicilor DGTI; asigura primul nivel de interventie de asistare a
echipamentelor de calcul din cadrul serviciului fiscal, primeste sesizari, verifica
problemele ivite, le rezolva acolo unde este de competenta sa, sau apeleaza la
serviciile de garantie sau de postgarantie, in raport cu contractele incheiate;
i) analizeaza comportamentul echipamentelor de calcul si comunicatii in
exploatare, facand propuneri pentru modul de intretinere, pentru piesele de schimb si
consumabilele necesare bunei functionari a acesteia, etc;
j) asigura instalarea software-ului de baza si aplicativ pe servere si statiile
de lucru, in concordanta cu cerintele aplicatiilor,
k) colaboreaza cu specialistii STI din cadrul AJFP in vederea instalarii,
punerii in functiune, exploatarii si intretinerii aplicatiilor in cele mai bune conditii,
precum si a intelegerii cat mai bune a cerintelor utilizatorilor;
l) asigura implementarea normelor si normativelor specifice domeniului
informatic pentru sistemul financiar, a standardelor si procedurilor adoptate la nivelul
ANAF si a MFP pentru propriile nevoi de dezvoltare si exploatare a aplicatiilor
informatice si tehnicii de calcul si comunicatii;

m) formuleaza propuneri de repartizare a articolelor de investitii din domeniul


de activitate si asigura, instalarea si punerea in functiune;
n) pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate in diverse sisteme
informatice aflate in implementare sau exploatare;
o) asigura respectarea legislatiei, instructiunilor, normativelor si procedurilor
in vederea eliberarii informatiilor si documentelor solicitate;
p) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de
conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.
1.2. Compartimentul contabilitatea creanelor bugetare
Art. 2 Compartimentul contabilitatea creantelor bugetare are urmatoarele
atributii principale:
a) asigura organizarea si conducerea contabilitatii operatiunilor privind
constatarea si incasarea veniturilor bugetare;
b) conduce contabilitatea operatiunilor specifice bugetului de stat, pe platitori
si pe categorii de venituri bugetare, in conformitate cu Normele metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, prin utilizarea produselor
informatice specifice;
c) efectueaza importul lunii precedente utilizand aplicatia informatica
contabcr din SIAC si Gotica, pana pe data de 05 a fiecarei luni;
d) asigura pregatirea preluarii datelor in vederea intocmirii balantei contabile
prin solicitarea confirmarii de la compartimentele implicate a finalizarii prelucrarii
tuturor documentelor care furnizeaza informatii sau date utilizate in aplicarea
procedurii, respectiv culegerea tuturor deconturilor si declaratiilor aferente perioadei
de raportare (DECIMP, DECODIM), introducerea in baza de date (SIAC,GOTICA) a
borderourilor de debitare si de scadere, operarea tuturor rambursarilor de TVA,
transferul de date din trezorerie;
e) verifica modul de intocmire a balantei contabile privind creantele bugetare,
respectiv existenta unor eventuale erori in fisierul LOG si modul de rezolvare a
acestora, astfel incat sa nu existe riscul preluarii unor date eronate;
f) asigura verificarea si preluarea corecta a notelor contabile automate din
aplicatiile informatice de administrare a creantelor fiscale (SIACF pentru persoane
juridice si GOTICA pentru persoane fizice);
g) raspunde de intocmirea si preluarea notelor contabile manuale in
conformitate cu procedurile de lucru aprobate;
h) asigura inregistrarea in balanta a sumelor rezultate din executarea silita
(din cont 50.67), potrivit monografiei contabile, utilizandu-se deasemenea aplicatia
informatica;
i) asigura intocmirea balantei prin derularea aplicatiei contabcr si
efectuarea punctajelor de verificare a datelor din notele pe operatiuni cu contul de
executie si datele din anexa 17 din SIAC;
j) in urma punctajului cu trezoreria (cont 520), procedeaza la inregistrarea
prin nota manuala a sumelor care nu sunt preluate in baza de date (SIAC, GOTICA),
respectiv cote defalcate, stimulente, incasari fara obligatii declarative, conform
inregistrarilor din monografia contabila;

k) face analize pe baza soldurilor conturilor contabile de creante bugetare si


sesizeaza compartimentul de evidenta pe platitori pentru toate aspectele care trebuie
clarificate cu acesta;
l) inregistreaza in conturi in afara bilantului operatiunile specifice tuturor
bugetelor administrate de MFP;
m) procedeaza la intocmirea balantei conturilor in afara bilantului, utilizanduse aplicatia informatica;
n) verifica corelatiile bilantiere, respectiv:
- respectarea egalitatii intre sumele evidentiate in debitul si creditul soldurilor
initiale, rulajelor curente, rulajelor cumulate, soldurilor finale;
- respectarea egalitatii intre suma conturilor sintetice de gradul II si total cont
sintetic de grad I si preluarea acesteia in totalul general;
- inchiderea conturilor de venituri (7xx), astfel incat la sfarsitul perioadei
acestea sa nu prezinte sold;
- inchiderea contului 5201 Disponibil al bugetului de stat (la sfarsitul
perioadei, preluarea in contul de rezultat patrimonial a veniturilor incasate)
o) analizeaza concordanta dintre evidenta analitica pe platitor si evidenta
analitica contabila; lunar se va efectua punctajul dintre fisa analitica pe platitor si
balanta analitica pe cod fiscal, prin sondaj, si se va semnala catre compatimentul de
specialitate eventualele neconcordante in vederea rezolvarii acestora;
p) pentru realizarea punctajului, asigura editarea rapoarteleor necesare din
aplicatia CONTABCR, respectiv fisa cont, registrul jurnal, balanta analitica (toate
documentele pe cod fiscal) si fisa analitica pe platitori;
q) raspunde de intocmirea lunara a balantelor sintetice si analitice ale
conturilor de creante bugetare;
r) asigura transmiterea la DGRFP judetene si a Municipiului Bucuresti, lunar,
pana la data de 15 a lunii urmatoare, a balantei sintetice si a balantei analitice
(export din aplicatia contabcr), a notelor pe operatiuni si a cartii mari;
s) asigura efectuarea si valorificarea inventarierii anuale a tuturor creantelor
bugetare aflate in evidenta;
t) colaboreaza cu compartimentele de specialitate care au atributii in
administrarea creantelor fiscale;
u) indeplineste alte sarcini prevazute de lege sau dispune de organul ierarhic
superior in legatura cu domeniul de activitate.
1.3. Compartimentul servicii interne nu am atributii pe sv interne
Art. 3 Compartimentul servicii interne are urmatoarele atributii:
a) indeplineste orice alte atributii stabilite de seful serviciului fiscal municipal.
1.4. Biroul (compartimentul) registru contribuabili, declaraii fiscale i bilanuri
Art. 4 Biroul (compartimentul) registru contribuabili, declaratii fiscale si
bilanturi are urmatoarele atributii:
(1) n domeniul gestionrii registrului contribuabililor

a) organizeaz activitatea de nregistrare fiscal a persoanelor fizice i/sau


juridice i gestionarea registrului contribuabililor persoane fizice i/sau juridice, prin:
primirea declaraiilor de nregistrare fiscal/de meniuni i a actelor doveditoare ale
informaiilor nscrise n declaraii, verificarea declaraiilor sub aspectul completrii
conform reglementrilor legale, al coerenei i corectitudinii datelor declarate, al
existenei dovezilor legale, operarea informaiilor din declaraii, prelucrarea automat
a informaiilor, actualiznd permanent informaiile aflate n baza de date Registrul
Contribuabilului;
b) aplic procedurile de atribuire a codului de identificare fiscal i/sau de
emitere a certificatului de nregistrare fiscal a persoanelor fizice i /sau juridice;
c) primete i verific documentele de nfiinare ale persoanelor fizice i /sau
juridice n vederea atribuirii codului de identificare fiscal;
d) primete i verific documentele privind modificrile intervenite n datele
declarate iniial ale persoanelor fizice i /sau juridice, cum ar fi: schimbri de
domiciliu fiscal, de denumire, etc. i elibereaz certificatul de nregistrare fiscal cu
noile date;
e) elibereaz duplicate dup certificatul de nregistrare fiscal, conform
prevederilor legale;
f) gestioneaz evidena persoanelor fizice i /sau juridice;
g) aplic procedurile de modificare a domiciliului fiscal (din oficiu) al
contribuabililor persoane fizice i /sau juridice;
h) actualizeaz periodic bazele de date privind evidena persoanelor fizice
i/sau juridice, pe baza datelor primite i a procedurilor privind gestionarea
Registrului contribuabilului;
i) ntreprinde msuri pentru clarificarea datelor de identificare a persoanelor
fizice i/sau juridice;
j) administreaz mpreun cu Serviciul (biroul, compartimentul) tehnologia
informaiei, registrul contribuabililor persoane fizice i /sau juridice;
k) elaboreaz propuneri privind regimul ntocmirii i depunerii declaraiilor de
nregistrare fiscal, a modelului, coninutului i instruciunilor de completare a
acestora, precum i a activitilor de primire a acestora;
l) informeaz periodic organul ierarhic superior n legtur cu activitatea
desfurat;
m) colaboreaz cu autoritile publice, instituiile publice sau de interes public,
pentru furnizarea informaiilor referitoare la contribuabili;
n) colaboreaz cu Oficiul Naional al Registrului Comerului (ONRC), conform
Protocolului privind procedura de nregistrare fiscal, atribuirea codului unic de
nregistrare i schimbul de informaii nr. 55997/320746/2006, ncheiat ntre Ministerul
Justiei i MFP ANAF;
o) constat nedepunerea n termen a declaraiilor de nregistrare fiscal i
aplic sanciunile contravenionale prevzute de reglementrile legale n vigoare;
p) colaboreaz cu structurile cu atribuii de control/inspecie fiscal pentru
depistarea i nregistrarea fiscal din oficiu a contribuabililor care nu i-au ndeplinit
aceast obligaie prevzut de lege;
q) asigur pstrarea secretului fiscal i a confidenialitii documentelor i
informaiilor gestionate, n condiiile legii;

r) ndeplinete orice alte sarcini, prevzute de lege, sau dispuse de


conducere, n legtur cu domeniul de activitate;
s) aplic fluxurile privind declararea contribuabililor inactivi, ct i cele pentru
ndreptarea erorilor materiale i pentru reactivarea contribuabililor declarai inactivi,
potrivit competenelor i procedurilor stabilite prin ordin al preedintelui ANAF;
t) aplic procedurile de nregistrare a contractelor de fiducie precum i a
contractelor de locaiune;
u) organizeaz evidena documentelor care atest dreptul de folosin
asupra spaiilor cu destinaie de sediu social n cadrul registrului de eviden a
spaiilor cu destinaie de sediu social, prin: primirea pe e-mail a documentaiei de la
oficiul registrului comerului, verificarea datelor nscrise n cerere cu cele din actele
doveditoare, preluarea informaiilor, emiterea i transmiterea, prin pota electronic,
oficiului registrului comerului a adeverinei pentru documentul de sediu social i
certificatul de sediu social, n format pdf;
v) notific oficiul registrului comerului n cazul n care, din diverse motive, nu
pot fi emise certificatele de sediu social i adeverinele pentru documentul de sediu
social.
w) primete i analizeaz Declaraia privind nedeductibillitatea TVA aferent
cheltuielilor cuprinse n cererea de rambursare a TVA, n conditiile HG
nr.
759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
x) emite Certificatul privind nedeductibillitatea TVA aferent cheltuielilor
cuprinse n cererea de rambursare a TVA;
y) colaboreaz cu organul de inspecie fiscal n vederea certificrii
nedeductibilitii TVA, potrivit procedurii legale n vigoare.
n domeniul gestionrii declaraiilor fiscale
a) primete, nregistreaz i proceseaz declaraiile fiscale;
b) primete i soluioneaz cererile depuse de persoanele fizice pentru
acordarea unor deductibiliti fiscale, elibereaz adeverinele de venit, etc;
c) verific coerena i corectitudinea datelor declarate de contribuabili cu
datele existente n evidena fiscal;
d) stabilete impozitul pe venit, emite deciziile de impunere i le comunic
contribuabililor;
e) stabilete obligaiile de plat cu titlu de contribuii sociale, emite deciziile
de impunere pentru persoanele fizice, potrivit legii i le comunic contribuabililor;
f) transfer datele privind obligaiile de plat/ de restituit ctre
compartimentele cu atribuii de eviden pe pltitori;
g) identific contribuabilii care nu i-au ndeplinit obligaiile declarative;
h) ia msurile necesare creterii gradului de conformare voluntar a
contribuabililor.
i) aplic procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor i
contribuiilor;
j) aplic sanciunile contravenionale privind nerespectarea regimului
depunerii declaraiilor fiscale;
k) aplic procedura de acordare a regimului de declarare derogatoriu;
l) primete, verific i proceseaz situaiile financiare anuale i raportrile
contabile;

n domeniul nregistrrii n scopuri de TVA


a) primete declaraiile de meniuni i anexele la declaraii, mpreun cu
documentele ataate, prin care se solicit nregistrarea n scopuri de TVA;
b) primete declaraiile de nregistrare prin care se solicit nregistrarea n
scopuri de TVA a reprezentanilor desemnai, n scopul rambursrii de TVA, de ctre
persoanele impozabile nestabilite n Uniunea European, nsoite de actele de
mputernicire, conform prevederilor legale n vigoare;
c) verific, potrivit reglementrilor legale n vigoare, criteriile care
condiioneaz nregistrarea n scopuri de TVA, n limitele de competen stabilite
potrivit legii;
d) ndeplinete formalitile pentru nregistrarea n scopuri de TVA, din oficiu
sau la cererea persoanei solicitante, sau de respingere a nregistrrii n scopuri de
TVA a persoanei solicitante, ntocmind n acest sens deciziile privind aprobarea sau
respingerea nregistrarii n scopuri de TVA;
e) ndeplinete procedura de emitere a certificatelor de nregistrare n scopuri
de TVA a persoanelor impozabile care se nregistreaz n scopuri de TVA, potrivit
reglementrilor legale;
f) verific ndeplinirea condiiilor legale pentru solicitrile de anulare a
nregistrrii n scopuri de TVA a persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de
TVA sau pentru anularea, din oficiu, a nregistrrii n scopuri de TVA;
g) ndeplinete formalitile pentru anularea nregistrrii n scopuri de TVA, la
cererea persoanei impozabile sau din oficiu, dup caz, potrivit dispoziiilor legale n
vigoare;
h) primete notificrile depuse de persoanele impozabile nregistrate n
scopuri de TVA, n vederea aplicrii/ncetrii aplicrii sistemului TVA la ncasare, n
condiiile legii;
i) ndeplinete formalitile pentru nregistrarea/radierea n/din Registrul
persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare, la cererea persoanelor
impozabile sau din oficiu, dup caz, potrivit dispoziiilor legale n vigoare, ntocmind
n acest sens formularele de decizii/ntiinri prevzute de procedura legal n
vigoare;
j) primete cererile de implementare a grupului fiscal unic la TVA depuse de
persoanele impozabile care opteaz s fie tratate drept grup fiscal unic, precum i
cererile prin care se solicit modificarea datelor declarate iniial sau anularea
tratamentului ca grup fiscal unic ori a calitii de reprezentant/membru a unor
persoane impozabile;
k) organizeaz i gestioneaz evidena grupurilor fiscale unice la TVA;
l) verific, potrivit prevederilor legale, ndeplinirea condiiilor impuse de lege
pentru constituirea grupului fiscal unic/anularea tratamentului ca grup fiscal unic ori a
calitii de reprezentant/membru a unor persoane impozabile;
m) ndeplinete formalitile pentru aprobarea/respingerea implementrii
grupului fiscal unic la TVA, precum i pentru gestionarea modificrilor ulterioare
aprute n cadrul grupului fiscal;
n domeniul stabilirii sumei reprezentnd timbrul de mediu pentru
autovehicule
a) primete cererile privind stabilirea sumei reprezentnd timbrul de mediu
pentru autovehicule;

b) analizeaz cererile i documentaia anexat i calculeaz, cu ajutorul


aplicaiei informatice, suma reprezentnd timbrul de mediu datorat de contribuabili;
c) ntocmete Referatele privind stabilirea sumei reprezentnd timbrul de
mediu pentru autovehicule", Deciziile privind stabilirea sumei reprezentnd timbrul
de mediu pentru autovehicule, precum i Deciziile privind stabilirea diferenelor de
sume reprezentnd timbrul de mediu pentru autovehicule
n domeniul nregistrrii n Registrul operatorilor intracomunitari:
a) primete Cererile de nregistrare/radiere n/din Registrul operatorilor
intracomunitari, nsoite de documentele anexate de contribuabili;
b) transmite notificarea n cazul n care cererile sau documentele anexate
sunt incomplete;
c) analizeaz cererile i documentele anexate i ntocmete, conform
legislaiei procedurale n vigoare, Deciziile privind nscrierea/respingerea nscrierii n
Registrul operatorilor intracomunitari, care se comunic contribuabililor;
d) ntocmete, potrivit prevederilor legale n vigoare, Deciziile privind
radierea, la cerere sau din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, care se
comunic contribuabililor;
e) soluioneaz contestaiile formulate mpotriva deciziilor de respingere a
nscrierii n Registrul operatorilor intracomunitari sau mpotriva deciziilor de radiere,
din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari.
n domeniul eliberrii certificatelor privind TVA la mijloace de transport
a) primete cererile de eliberare a Certificatului privind atestarea plii TVA,
n cazul achiziiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum i cererile de
eliberare a Certificatului, n cazul achiziiilor intracomunitare de mijloace de
transport pentru care nu se datoreaz TVA n Romnia;
b) analizeaz cererile i documentaia anexat i emite Certificatul privind
atestarea plii TVA, n cazul achiziiilor intracomunitare de mijloace de trasport,
respectiv Certificatul, pe care le comunic contribuabililor.
1.4.1. Compartiment analiz de risc
Art. 5 Compartimentul analiza de risc are urmatoarele atributii:
(1) n domeniul coreciei erorilor materiale din deconturile de tax pe valoarea
adugat
a) primete solicitrile de corectare a erorilor materiale din deconturile de
tax pe valoarea adugat;
b) transmite notificrile n vederea prezentrii documentelor justificative;
c) ntocmete referatele cu constatarile efectuate i cu modul de corectare a
erorilor;
d) ntocmete Deciziile privind corectarea erorilor materiale din decontul de
tax pe valoarea adugat, care se comunic contribuabilului;
n domeniul soluionrii deconturilor cu sume negative de tax pe valoarea
adugat cu opiune de rambursare
a) selecteaz i clasific, conform dispoziiilor legale n vigoare, n fiecare
perioad de raportare, lunar, trimestrial, semestrial sau anual, deconturile de
tax pe valoarea adugat cu sume negative cu opiune de rambursare;

b) verific deconturile de tax pe valoarea adugat din punct de vedere al


corectitudinii completrii, urmrind dac soldul sumei negative de tax pe valoarea
adugat solicitate la rambursare coincide cu suma nregistrat n evidenele fiscale;
c) notific contribuabilii dac se constat diferene ntre suma negativ de
tax pe valoarea adugat solicitat la rambursare i suma nregistrat n evidenele
proprii care pot fi corectate potrivit procedurii de corecie a erorilor materiale i
aplicarea procedurii speciale n domeniu;
d) soluioneaz, pe baza analizei individuale, deconturile cu sume negative
de tax pe valoarea adugat, cu opiune de rambursare, solicitnd persoanelor
juridice impozabile, prezentarea de documente suplimentare, care s justifice
diferena n plus fa de suma solicitat la rambursare i ntocmete Referatele
pentru analiza documentar;
e) ntocmete deciziile de rambursare pentru deconturile negative de tax
pe valoarea adugat ncadrate la risc fiscal mic;
f) nregistreaz ntr-o baz de date, persoanele impozabile ale cror
deconturi se ncadreaz n categoria de risc fiscal mare, pe baza informaiilor primite;
g) verific, n baza de date Phoenix, pentru deconturile incadrate la risc fiscal
mare, altele decat cele ncadrate la risc fiscal mare pe baza informaiilor
primite/deinute, dac n ultimele 12 luni, pentru persoanele impozabile care le-au
depus, au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere pentru perioade n
care a fost supus inspeciei fiscale inclusiv taxa pe valoarea adugat i, n cazul n
care au fost emise astfel de decizii, genereaz Fiele de analiz de risc seciunea
referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare;
h) emite deciziile de rambursare, prin care se aprob rambursarea sumelor
negative aferente perioadelor fiscale pentru care au fost emise decizii de
nemodificare a bazei de impunere, pentru situaia n care suma negativ de tax pe
valoarea adugat solicitat la rambursare provine, parial, din perioade pentru care
taxa pe valoarea adugat a fost supus inspeciei fiscale i a fost emis o decizie
de nemodificare a bazei de impunere;
i) comunic compartimentului cu atribuii de inspecie fiscal, copii ale
deciziilor de rambursare, n situaia n care suma negativ de tax pe valoarea
adugat solicitat la rambursare provine, parial, din perioade pentru care taxa pe
valoarea adugat a fost supus inspeciei fiscale i pentru care au fost emise decizii
de nemodificare a bazei de impunere;
j) nainteaz compartimentului cu atribuii de inspecie fiscal deconturile cu
sume negative de tax pe valoarea adugat cu opiune de rambursare care
urmeaz a fi soluionate, potrivit dispoziiilor legale n vigoare, cu control anticipat,
nsoite de documentaia aferent;
k) nainteaz compartimentului cu atribuii de inspecie fiscal, un extras al
registrului de eviden special cuprinznd DNOR, soluionate cu control ulterior,
pentru cuprinderea n programul de inspecie fiscal;
l) nregistreaz n baza de date, ntr-o eviden special, renunrile la
opiunea de rambursare a taxei pe valoarea adugat, sub form de adrese de la
contribuabili;
m) introduce n baza de date deciziile de nemodificare a bazei de impunere
emise ca urmare a inspeciei fiscale anticipate i editeaz documentele de
rambursare, respectiv, deciziile de rambursare, pentru deconturile cu sume negative

de tax pe valoarea adugat cu opiune de rambursare pentru care suma aprobat


la rambursare este egal cu suma solicitat;
n) transmite ctre compartimentul de colectare, deciziile de rambursare i
deciziile de impunere privind obligaiile fiscale suplimentare stabilite de inspecia
fiscal, n vederea efecturii compensrii i/sau restituirii;
o) primete de la compartimentul cu atribuii privind compensarea/ restituirea,
notele de restituire i/sau compensare aprobate, precum i deciziile de rambursare i
deciziile de impunere privind obligaiile fiscale suplimentare stabilite de inspecia
fiscal;
p) ntocmete adresele i transmite ctre contribuabili, prin pot, deciziile de
rambursare a TVA, nsoite de Notele de compensare i/sau Notele de
restituire/rambursare, dup caz, emise de compartimentul cu atribuii privind
compensarea/restituirea;
q) ntocmete adresele i transmite ctre contribuabili, prin pot, Notele de
compensare i/sau Notele de restituire/rambursare, dup caz, emise de
compartimentul cu atribuii privind compensarea/restituirea, pentru situaiile n care,
n urma inspeciei fiscale se stabilesc diferene care afecteaz suma solicitat la
rambursare;
r) transmite dosarele solicitrilor ctre compartimentul de gestionare a
dosarului fiscal, n vederea arhivrii;
n domeniul aprobrii perioadei fiscale la TVA
a) primete cererile privind utilizarea ca perioad fiscal pentru TVA a
semestrului sau anului calendaristic, nsoite de documentaia anexat de
contribuabilii solicitani i le analizeaz, conform prevederilor legale n vigoare;
b) ntocmete referatele de analiz, prin care propune aprobarea sau
respingerea cererii;
c) ntocmete deciziile privind perioada fiscal pentru TVA, care se comunic
contribuabililor solicitani, iar deciziile prin care se aprob perioada fiscal solicitat
se transmit structurii specializate pentru a fi operate n vectorul fiscal al persoanei
impozabile.
n domeniul soluionrii cererilor de rambursare TVA depuse de persoane
nestabilite n UE
a) primete cererile de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile
nenregistrate n scopuri de TVA n Romnia, stabilite n afara Comunitii, depuse de
reprezentanii desemnai, nsoite de documentaia anexat i le analizeaz, conform
prevederilor legale n vigoare;
b) verific pe pagina de internet a MFP existena acordurilor/declaraiilor de
reciprocitate n ceea ce privete rambursarea TVA ntre Romnia i ara solicitantului;
c) ntocmete referatele pentru analiza documentar i deciziile de
rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nenregistrate i care nu sunt
obligate s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia, stabilite n afara
Comunitii i transmite deciziile ctre compartimentul de colectare, n vederea
compensrii i/sau restituirii.
1.4.2. Compartiment gestionare dosare fiscale i arhiv

Art. 6 Compartimentul gestionare dosare fiscale si arhiva are urmatoarele


atributii:
a) asigur aplicare legislaiei cu privire la gestionarea dosarelor fiscale;
b) asigur formarea dosarului fiscal ca urmare a nregistrrii fiscale, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare;
c) asigur gestionarea documentelor arhivate n dosarul fiscal i rspunde
pentru aceasta;
d) primete i avizeaz documentele la dosarele fiscale;
e) primete i/sau transmite dosarele fiscale ale contribuabililor care i-au
schimbat domiciliul fiscal;
f) transmite dosarele fiscale ale contribuabililor aflai n stare de insolven
sau de lichidare la Compartimentul procedur insolven i lichidri;
g) supravegheaz respectarea reglementrilor legale privind accesul la
dosarele fiscale;
h) rspunde de integritatea, securitatea, confidenialitatea datelor i
informaiilor cuprinse n dosarul fiscal;
i) asigur pstrarea secretului fiscal i a confidenialitii documentelor i
informaiilor gestionate, n condiiile legii.
1.4.3. Compartiment registru contribuabili
Art. 7 Compartimentul registru contribuabili are urmatoarele atributii:
a) organizeaz activitatea de nregistrare fiscal a persoanelor fizice i /sau
juridice i gestionarea registrului contribuabililor persoane fizice i /sau juridice, prin:
primirea declaraiilor de nregistrare fiscal/de meniuni i a actelor doveditoare ale
informaiilor nscrise n declaraii, verificarea declaraiilor sub aspectul completrii
conform reglementrilor legale, al coerenei i corectitudinii datelor declarate, al
existenei dovezilor legale, operarea informaiilor din declaraii, prelucrarea automat
a informaiilor, actualiznd permanent informaiile aflate n baza de date Registrul
Contribuabilului;
b) aplic procedurile de atribuire a codului de identificare fiscal i/sau de
emitere a certificatului de nregistrare fiscal a persoanelor fizice i /sau juridice;
c) primete i verific documentele de nfiinare ale persoanelor fizice i/sau
juridice n vederea atribuirii codului de identificare fiscal;
d) primete i verific documentele privind modificrile intervenite n datele
declarate iniial ale persoanelor fizice i/sau juridice, cum ar fi: schimbri de domiciliu
fiscal, de denumire, etc. i elibereaz certificatul de nregistrare fiscal cu noile date;
e) elibereaz duplicate dup certificatul de nregistrare fiscal, conform
prevederilor legale;
f) gestioneaz evidena persoanelor fizice i /sau juridice;
g) aplic procedurile de modificare a domiciliului fiscal (din oficiu) al
contribuabililor persoane fizice i /sau juridice;
h) actualizeaz periodic bazele de date privind evidena persoanelor fizice
i/sau juridice, pe baza datelor primite i a procedurilor privind gestionarea
Registrului contribuabilului;
i) ntreprinde msuri pentru clarificarea datelor de identificare a persoanelor
fizice i/sau juridice;

j) administreaz mpreun cu Serviciul (biroul/compartimentul) tehnologia


informaiei, registrul contribuabililor persoane fizice i /sau juridice;
k) elaboreaz propuneri privind regimul ntocmirii i depunerii declaraiilor de
nregistrare fiscal, a modelului, coninutului i instruciunilor de completare a
acestora, precum i a activitilor de primire a acestora;
l) informeaz periodic organul ierarhic superior n legtur cu activitatea
desfurat;
m) colaboreaz cu autoritile publice, instituiile publice sau de interes public,
pentru furnizarea informaiilor referitoare la contribuabili;
n) colaboreaz cu Oficiul Naional al Registrului Comerului (ONRC), conform
Protocolului privind procedura de nregistrare fiscal, atribuirea codului unic de
nregistrare i schimbul de informaii nr. 55997/320746/2006, ncheiat ntre Ministerul
Justiei i MFP ANAF;
o) constat nedepunerea n termen a declaraiilor de nregistrare fiscal i
aplic sanciunile contravenionale prevzute de reglementrile legale n vigoare;
p) colaboreaz cu structurile cu atribuii de control/inspecie fiscal pentru
depistarea i nregistrarea fiscal din oficiu a contribuabililor care nu i-au ndeplinit
aceast obligaie prevzut de lege;
q) asigur pstrarea secretului fiscal i a confidenialitii documentelor i
informaiilor gestionate, n condiiile legii;
r) ndeplinete orice alte sarcini, prevzute de lege, sau dispuse de
conducere, n legtur cu domeniul de activitate;
s) aplic fluxurile privind declararea contribuabililor inactivi, ct i cele pentru
ndreptarea erorilor materiale i pentru reactivarea contribuabililor declarai inactivi,
potrivit competenelor i procedurilor stabilite prin ordin al preedintelui ANAF;
t) aplic procedurile de nregistrare a contractelor de fiducie precum i a
contractelor de locaiune;
u) organizeaz evidena documentelor care atest dreptul de folosin
asupra spaiilor cu destinaie de sediu social n cadrul registrului de eviden a
spaiilor cu destinaie de sediu social, prin: primirea pe e-mail a documentaiei de la
oficiul registrului comerului, verificarea datelor nscrise n cerere cu cele din actele
doveditoare, preluarea informaiilor, emiterea i transmiterea, prin pota electronic,
oficiului registrului comerului a adeverinei pentru documentul de sediu social i
certificatul de sediu social, n format pdf;
v) notific oficiul registrului comerului n cazul n care, din diverse motive, nu
pot fi emise certificatele de sediu social i adeverinele pentru documentul de sediu
social.
1.5. Biroul (compartimentul) eviden pltitori, compensri i restituiri
Art. 8 Biroul (compartimentul) evidenta platitori, compensari si restituiri si are
urmatoarele atributii:
a) aplica legislatia in domeniul colectarii creantelor fiscale, respectiv Codul
de procedura fiscala, cat si actele normative subsecvente acestuia;
b) asigura evidenta pe platitori prin intocmirea fisei analitice, pe feluri de
impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat de

natura acestora, prin inregistrarea obligatiilor fiscale pentru fiecare contribuabil in


parte, precum si a platilor efectuate de acestia in contul obligatiilor bugetare;
c) aplica procedurile referitoare la evidenta analitica pe platitori si la
stingerea creantelor fiscale;
d) primeste zilnic informatii referitoare la declaratiile depuse de contribuabili
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, decizii de impunere si alte
inscrisuri prin care sunt stabilite obligatii de plata, transmise de Biroul
(compartimentul) registru contribuabili, declaratii fiscale i bilanuri pe baza registrului
jurnal si notei de predare-primire;
e) primeste zilnic inregistrarile referitoare la operatiunile de trezorerie
(incasari, compensari, restituiri, stornari) conform registrului jurnal, operatiuni de
trezorerie;
f) verifica zilnic si clarifica erorile, minusurile, incasarile fara sursa - in directa
colaborare cu unitatea de trezorerie si contabilitate publica si asigura corectitudinea
datelor privind platile in vederea prelucrarii acestora in cadrul evidentei analitice pe
platitori si stingerii obligatiilor bugetare potrivit legii;
g) asigura corectarea erorilor materiale din evidenta fiscala, in conditiile legii;
h) asigura, in cazul neplatii impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume
datorate bugetului general consolidat, astfel cum au fost declarate sau a neplatii la
termen, calcularea, editarea si comunicarea deciziilor referitoare la obligatiile fiscale
accesorii pe care, dupa expirarea termenului de plata, le inainteaza, cu borderou
Biroului (compartimentului) colectare si executare silita, in vederea recuperarii
acestora;
i) instiinteaza debitorii despre modul in care s-a efectuat stingerea creantelor
fiscale, conform prevederilor legale;
j) elibereaza, la cererea contribuabilului, fisele analitice pe platitori, iar in
cazul existentei unor eventuale diferente efectueaza punctaje intre fisele analitice pe
platitori si datele din evidenta contabila si fiscala a contribuabililor;
k) genereaza, potrivit prevederilor legale, actele administrative si fiscale care
urmeaza a fi tiparite si transmise centralizat prin intermediul Unitatii de Imprimare
Rapida si transmite Compartimentului tehnologia informatiei, potrivit prevederilor
legale, Lotul de documente emise;
l) intocmeste referatul si borderoul de adaugare-scadere a obligatiilor fiscale
si prelucreaza datele cuprinse in acest borderou in subsistemele corespunzatoare;
m) ia masuri pentru anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data
de 31 decembrie a anului, in limita stabilita de Codul de procedura fiscala;
n) intocmeste si transmite, trimestrial, situatiile solicitate privind publicarea pe
portalul ANAF, in conditiile legii, a contribuabililor care inregistreaza obligatii restante,
la data publicarii, la bugetul general consolidat;
o) intocmeste referatul cu propuneri de solutionare a contestatiilor la deciziile
referitoare la obligatiile de plata accesorii, pe care il transmite Serviciului (biroului,
compartimentului) solutionare contestatii din cadrul DGRFP;
p) elibereaza, conform legii, certificate de atestare fiscala, precum si
certificate de obligatii bugetare solicitate de institutiile publice implicate in procesul de
privatizare;

q) analizeaza documentatia privind acordarea inlesnirilor la plata, iar in


colaborare cu Biroul (compartimentul) colectare si executare silita acorda, la cererea
contribuabililor, inlesniri la plata obligatiilor fiscale in conditiile legii,
r) procedeaza, in colaborare cu Biroul (compartimentul) colectare si
executare silita, la modificarea, mentinerea inlesnirilor la plata, dupa caz, precum si
la refacerea graficelor de esalonare la plata si comunica contribuabililor actele
administrative emise in acest sens;
s) urmareste modul de respectare a conditiilor de mentinere a valabilitatii
inlesnirilor la plata acordate potrivit legii;
t) gestioneaza informatiile cuprinse in actele prin care s-au acordat inlesniri
la plata;
u) audiaza contribuabilul, impreuna cu Biroul (compartimentul) colectare si
executare silita, inainte de emiterea deciziilor de pierdere a valabilitatii inlesnirilor la
plata, cu privire la motivele care au condus la nerespectarea conditiilor de mentinere
a valabilitatii inlesnirilor la plata;
v) inregistreaza in evidenta analitica pe platitori toate modificarile care apar
in derularea inlesnirilor la plata (incasarea sau pierderea acestora, alte motive pentru
care inlesnirile la plata nu mai sunt in derulare);
w) transmite Compartimentului procedura insolventa si lichiari, la solicitarea
acestuia, informatiile si documentatia necesara formularii cererii de deschidere a
procedurii insolventei;
x) constata compensarea din oficiu sau la cererea contribuabililor in baza
deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale;
y) primeste si inregistreaza documentatia privind restituirea/compensarea
unor sume la bugetul general consolidat cu exceptia rambursarilor de TVA si
restituirilor de accize, conform prevederilor legale;
z) primeste si inregistreaza documentatia de stingere a unor creante
bugetare prin modalitatile de compensare prevazute de actele normative speciale
instituite in acest sens;
aa) analizeaza, in mod obiectiv, starea de fapt fiscala a contribuabililor si
utilizeaza toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a
situatiei fiscale a acestora;
bb) solutioneaza cererile de compensare a unor sume de la bugetele
administrate de ANAF;
cc) solutioneaza cererile de restituire a unor sume de la bugetele administrate
de ANAF (altele decat cele din TVA de rambursat si restituire de accize);
dd) intocmeste referat, decizii de compensare/restituire i/sau note de
restituire, conform prevederilor legale;
ee) primeste de la trezorerie deciziile de compensare/restituire i/sau notele
de restituire operate;
ff) intocmeste adresele pentru contribuabilii persoane juridice si comunica in
termenul prevazut de lege, deciziile de compensare/restituire si notele de restituire,
inclusiv cele din TVA de rambursat si din restituirea de accize;
gg) intocmeste deciziile privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau notele
de restituire pe baza deciziilor de rambursare si a deciziilor de impunere primite de la
Compartimentul analiza de risc;

hh) transmite cate un exemplar din deciziile privind compensarea obligatiilor


fiscale si/sau notele de restituire, avizate de ctre unitatea trezoriei statului, catre
Compartimentul analiza de risc, in vederea arhivarii la dosarul fiscal;
ii) restituie din oficiu, in termenul prevazut de lege, diferentele de impozite
rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice,
dupa constatarea compensarii potrivit legii;
jj) intocmeste instiintari de compensare, decizii de compensare i/sau
instiintari de restituire, dupa caz;
kk) intocmeste adresele pentru contribuabilii persoane fizice si comunica in
termenul prevazut de lege, deciziile/instiintarile de compensare si instiintarile de
restituire, dupa caz;
ll) emite instiintari de compensare/restituire, dupa caz, pentru contribuabilii
persoane fizice pentru care, in urma regularizarii impozitului pe venit, au rezultat, atat
decizii de impunere cu diferente stabilite in minus, cat si decizii de impunere cu
diferente stabilite in plus;
mm) face propuneri privind imbunatatirea activitatii de evidenta analitica pe
platitori la cererea conducerii;
nn) asigura pastrarea secretului fiscal si confidentialitatea documentelor si a
informatiilor gestionate, in conditiile legii;
oo) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de
conducerea ANAF si/sau a AJFP, DGRFP, in legatura cu domeniul de activitate.
1.6. Biroul (compartimentul) colectare i executare silit
Art. 9 Biroul (compartimentul) colectare si executare silita are urmatoarele
atributii:
a) aplica legislatia in domeniul colectarii creantelor fiscale, respectiv Codul
de procedura fiscala, cat si actele normative subsecvente acestuia;
b) organizeaza, verifica si desfasoara activitatea de executare silita asupra
veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorilor persoane fizice si juridice, in vederea
realizarii creantelor fiscale; urmareste realizarea creantelor fiscale in termenul de
prescriptie;
c) primeste si pune in executare titluri executorii emise de alte organe
competente, care privesc creante bugetare si confirma primirea acestora, in termenul
prevazut de lege;
d) restituie titlurile executorii emise de alte organe, in situatia in care acestea
nu contin elementele prevazute de lege pentru a indeplini conditia de titlu executoriu;
e) duce la indeplinire masurile asiguratorii dispuse de instantele
judecatoresti, precum si alte organe competente;
f) pe baza datelor detinute, analizeaza si stabileste masurile de executare
silita, in asa fel incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase,
tinand seama de interesul imediat al statului, cat si de drepturile si obligatiile
debitorului urmarit;
g) calculeaza cheltuielile de executare stabilite in sarcina debitorului;
h) identifica conturile, in lei si in valuta, ale debitorilor, persoane fizice si
juridice, deschise la unitatile specializate, precum si alte venituri ale debitorilor, in

vederea aplicarii procedurii de executare silita prin poprire asupra disponibilitatilor din
conturi si prin poprire asupra veniturilor debitorilor;
i) intocmeste adrese privind conturile bancare deschise pe numele
debitorilor pentru toate solicitarile emise de Birourile executori judecatoresti si
autoritatile publice in vederea realizarii scopului prevazut de lege;
j) intocmeste actele procedurale de instituire a masurilor asiguratorii cand
constata existenta unor elemente care pot duce la periclitarea sau ingreunarea
colectarii creantelor ce au fost sau urmeaza sa fie stabilite;
k) asigura respectarea prevederilor legale in vigoare privind infiintarea
propririlor pe veniturile si disponibilitatile banesti, detinute sau datorate cu orice titlu
debitorului de catre terte persoane, urmareste respectarea propririlor infiintate asupra
tertilor popriti, precum si asupra societatilor bancare si stabileste, dupa caz, masurile
legale pentru executarea acestora;
l) asigura, in scris, instiintarea bancilor pentru sistarea totala sau partiala a
indisponibilizarii conturilor si retinerilor in situatia in care debitorul face plata in
termenul prevazut in somatie;
m) intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita pentru
creantele constatate de organele competente ale ANAF;
n) pune in executare titlurile executorii primite de la alte organe competente
din cadrul MFP sau de la alte organisme, institutii publice, dupa caz;
o) asigura comunicarea, conform legii, a actelor in cadrul procedurii de
colectare a creantelor fiscale fata de contribuabilii administrati, in termenul prevazut
de lege;
p) efectueaza, atunci cand este cazul, sigilarea bunurilor mobile si imobile
sechestrate, precum si ridicarea si depozitarea bunurilor mobile sechestrate;
q) numeste custodele si administratorul sechestru, propune sefului
administratiei, spre avizare, indemnizatia acestora si urmareste activitatea acestora;
r) contacteaza persoanele specializate pentru evaluarea bunurilor mobile si
imobile indisponibilizate si organizeaza valorificarea bunurilor sechestrate conform
normelor legale in vigoare;
s) procedeaza la valorificarea bunurilor sechestrate in una dintre modalitatile
prevazute de dispozitiile legale in vigoare, care se dovedeste a fi mai eficienta;
t) analizeaza propunerile facute debitorului si nivelul de acoperire a
creantelor fiscale in cazul valorificarii bunurilor prin intelegerea partilor si isi da
acordul cu privire la valorificare prin aceasta modalitate;
u) asigura efectuarea publicitatii vanzarii, in termenul prevazut de lege, in
cazul valorificarii bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie sau prin vanzare
directa;
v) asigura organizarea si desfasurarea licitatiilor, conform dispozitiilor legale;
w) asigura participarea in cadrul comisiilor de licitatie si indeplinirea atributiilor
acestora;
x) solicita organelor competente inscrierea in registrele de publicitate, a
sechestrelor si sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum si a
procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil in cazul vanzarii cu plata in rate;
y) distribuie sumele realizate prin executare silita potrivit ordinii de preferinta
prevazute de lege, in cazul in care, la executare silita participa mai multi creditori;

z) primeste, inregistreaza, verifica cererile debitorilor persoane juridice, care


solicita stingerea unor creante bugetare prin trecerea in proprietatea publica a
statului a unor bunuri imobile si documentatia in sustinerea acestora si intocmeste
referatul, conform dispozitiilor legale, pe care il supune spre aprobare sefului
administratiei;
aa) transmite DGRFP cererile debitorilor persoane juridice, care solicita
stingerea unor creante bugetare prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor
bunuri imobile si documentatia in sustinerea acestora in vederea intocmirii referatului
de oportunitate;
bb) intocmeste procesul verbal de trecere in proprietatea publica a statului
pentru bunurile imobile, ca urmare a decizilor de aprobare a cererilor debitorilor
persoane juridice care au solicitat stingerea unor creante bugetare prin aceasta
modalitate, emise de comisia din cadrul MFP si il supune spre aprobare sefului
administratiei
cc) in cazul constatarii unor cazuri de debitori insolvabili persoane juridice
transmite dosarul compartimentului de insolvabilitate;
dd) verifica periodic, conform legii, contribuabilii persoane fizice si juridice
inscrisi in evidenta separata in cadrul termenului de prescriptie;
ee) primeste, verifica, analizeaza si face propuneri de solutionare a cererilor
debitorilor persoane juridice de suspendare a executarii silite prin poprire la terti
si/sau asupra disponibilitatilor din conturile bancare, precum si a celor privind
suspendarea valorificarii sechestrelor instituite pe bunuri imobile;
ff) primeste de la Serviciul (biroul, compartimentul) juridic informatii
referitoare la suspendarea executarii silite dispusa de instanta si urmareste
continuarea, daca este cazul, a executarii silite la expirarea perioadei de suspendare;
gg) gestioneaza subsistemul de executare silita din cadrul Sistemului
Informatic de Administrare a Creantelor Fiscale pentru persoane juridice si GOTICA
pentru persoane fizice;
hh) colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Registrului Comertului,
Ministerul Justitiei si alte organe ale administratiei publice, precum si cu organele
bancare, in vederea realizarii creantelor fiscale prin executare silita a bunurilor si
conturilor bancare;
ii) colaboreaza cu organele de inspectie fiscala pentru culegerea de
informatii suplimentare privind veniturile debitorilor, bunurile mobile si imobile aflate in
proprietatea acestora, precum si alte elemente necesare activitatii de executare silita
a bunurilor;
jj) centralizeaza informatiile referitoare la contribuabilii administrati privind
modul de colectare a creantelor bugetare;
kk) transmite catre conducerea DGRFP datele centralizate la nivel de
administratie, referitoare la contribuabilii administrati privind modul de colectare a
creantelor bugetare si raspunde de corectitudinea informatiilor comunicate;
ll) trimestrial, intocmeste si transmite situatiile solicitate privind publicarea pe
portalul ANAF in conditiile legii, a contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare
restante, la data publicarii;
mm) intocmeste si inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
avizele de garantie pentru creantele bugetului general consolidat pentru care s-au

emis titluri executorii si opereaza avizul de stingere in momentul achitarii creantei de


catre contribuabil sau in momentul stingerii acesteia prin alte modalitati.
nn) examineaza starea fiscala a contribuabililor in conditiile in care nu s-a
reusit recuperarea creantelor fiscale restante prin derularea procedurilor de
executare silita, intocmeste si transmite Compartimentului procedura insolventa si
lichidari documentatia necesara formularii cererii de deschidere a procedurii
insolventei;
oo) genereaza, potrivit prevederilor legale, actele administrative si fiscale care
urmeaza a fi tiparite si transmise centralizat prin intermediul Unitatii de Imprimare
Rapida si transmite Compartimentului tehnologia informatiei, potrivit prevederilor
legale, Lotul de documente emise;
pp) analizeaza documentatia privind acordarea inlesnirilor la plata, iar in
colaborare cu Biroul (compartimentul) eviden pltitori, compensari si restituiri
acorda, la cererea contribuabililor, inlesniri la plata obligatiilor fiscale in conditiile legii;
qq) procedeaza, in colaborare cu Biroul (compartimentul) eviden pltitori,
compensari si restituiri, la modificarea, mentinerea inlesnirilor la plata, dupa caz,
precum si la refacerea graficelor de esalonare la plata si comunica contribuabililor
actele administrative emise in acest sens;
rr) audiaza contribuabilul, impreuna cu Biroul (compartimentul) eviden
pltitori, compensari si restituiri, inainte de emiterea deciziilor de pierdere a
valabilitatii inlesnirilor la plata, cu privire la motivele care au condus la nerespectarea
conditiilor de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata;
ss) analizeaza garantiile constituite pe perioada derularii inlesnirilor la plata
acordate potrivit legii, precum si reintregirea/redimensionarea/inlocuirea garantiilor
constituite;
tt) elibereaza garantiile constituite in cazul finalizarii inlesnirilor la plata in
conditiile legii;
uu) incepe sau reia, dupa caz, masurile de executare silita si executa
garantiile in cazul pierderii valabilitatii inlesnirilor la plata;
vv) desfasoara actiuni de asistenta la recuperare, reprezentand atat
recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al UE,
precum si pentru recuperarea intr-un alt stat membru al UE a creantelor stabilite in
Romania;
ww) procedeaza la recuperarea creantelor care fac obiectivul titlului
executoriu transmis de autoritatea solicitata la cererea autoritatii solicitate, din statul
membru al UE;
xx) intocmeste situatii si raportari si informeaza Compartimentul monitorizare
a colectarii veniturilor bugetare de la nivelul Administratiei judetene a finantelor
publice cu privire la stadiul cererilor de asistenta la recuperare;
yy) intocmesc cereri de informatii, notificare si recuperare/luare de masuri
asiguratorii, in vederea solicitarii de asistenta reciproca la recuperare altor state
membre ale UE;
zz) recupereaza creante internationale in conformitate cu prevederile legale;
aaa) Monitorizeaza modul de realizare a veniturilor bugetare i recuperare a
creanelor bugetare ;
bbb) Urmrete n execuie ncasarea veniturilor bugetului general consolidat
n raport cu nivelul programat

ccc) Urmareste activitatea cu privire la modul de recuperare a arieratelor


inregistrate de catre contribuabili administrati;
ddd) ntocmeste raportarile din domeniul monitorizarii arieratelor bugetare
solicitate de directiile de specialitate din ANAF si de DGRFP;
eee) Colaboreaza cu birourile /compartimentele din structura serviciului fiscal
municipal in vederea realizarii raportarilor in domeniul monitorizarii arieratelor
fff) Transmite catre A.J.F.P. raportarile in domeniul monitorizarii arieratelor
centralizate la nivel de serviciu fiscal municipal si raspunde de corectitudinea
informatiilor comunicate:
ggg) Trimestrial intocmeste si transmite situatiile pentru publicarea pe
portalul ANAF in conditiile legii, a contribuabililor care inregistreaza obligatii restante,
la data publicarii, la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul
fondului unic de asigurari de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj;
hhh) Emite i nscrie n Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare avize
de ipotec pentru contribuabilii aflai n administrare.
iii) ntocmete raportrile cu privire la:
- aplicarea msurilor de executare silit i realizarea creanelor bugetare
urmare aplicrii acestora;
- aciunile de impulsionare a realizrii veniturilor bugetare;
- activitatea de suspendare a popririlor;
- ealonrile la plat aprobate i modul de respectare al acestora;
- realizarea prin aplicarea msurilor de executare silit a creanelor rezultate
din nereguli i/sau fraud care aduc atingere bugetului Comunitii Europene,
conform OUG 66/2011;
- sechestrele aplicate asupra bunurilor mobile i imobile i stadiul valorificrii
acestora;
- anunurile de vnzare i/sau licitaiile desfurate pentru valorificarea
bunurilor mobile i imobile sechestrate;
- modul de punere n executare a hotrrilor definitive pronunate de instanele
Curii de Conturi;
- msurile dispuse prin ordinele de blocare/deblocare a fondurilor i resurselor
economice;
- recuperarea sumelor reprezentnd ajutor de stat ilegal/interzis;
- bunurile confiscate conform dispoziiilor din sentine/hotrri emise de
instanele de judecat n materie penal;
- recuperarea fondului de risc;
- recuperarea sumelor n contul valorii de executare a garaniilor pltite de
Ministerul Finanelor Publice;
- recuperarea sumelor reprezentnd debite SAPARD pltite din fonduri de la
bugetul de stat;
- modul de punere n executare a hotrrilor judectoreti de atragere a
rspunderii administratorilor n conformitate cu art. 138 din Legea nr.
85/2006, transmise spre executare de ctre AAAS;
- hotrrile judectoreti privind despgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii i Consemnaiuni CEC SA n
vederea achiziionrii de autoturisme;
- executarea hotrrilor judectoreti pronunate n cauze penale prin care s-a
dispus recuperarea prejudiciului produs prin svrirea de infraciuni;

jjj) ntocmeste raportarile din domeniul monitorizarii TVA i a registrului


contribuabililor solicitate de directiile de specialitate din ANAF si de DGRFP/AJFP
kkk) asigura procedura de transfer a sumelor recuperate in Romania
reprezentand creante stabilite in alte state membre UE;
lll) asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitatii documentelor si
informatiilor gestionate, in conditiile legii;
mmm)indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de
conducerea ANAF si/sau a AJFP, DGRFP in legatura cu domeniul de activitate.
1.6.1. Compartiment insolvabilitate i rspundere solidar
Art. 10 Compartimentul insolvabilitate si raspundere solidara are urmatoarele
atributii:
a) examineaza in mod obiectiv, starea de fapt fiscala a contribuabililor si
utilizeaza toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a
situatiei fiscale a acestora;
b) analizeaza posibilitatea declararii starii de insolvabilitate a debitorilor
persoane fizice si juridice;
c) dupa analiza datelor si informatiilor, in functie de situatia in care se
incadreaza contribuabilii vor proceda la intocmirea procesului-verbal de declarare a
starii de insolvabilitate din care unul se transmite biroului de evidenta analitica pe
platitor si unul contribuabilului;
d) creantele fiscale ale debitorilor persoane fizice si juridice declarati
insolvabili care nu au venituri si bunuri urmaribile, se vor scadea din evidenta curenta
prin intocmirea unui proces-verbal de transfer a obligatiilor debitorului declarat
insolvabil si sunt trecute in evidenta separata;
e) dupa trecerea creantelor fiscale in evidenta separata verifica cel putin o
data pe an daca debitorul persoana fizica sau juridica a dobandit bunuri si/sau
venituri urmaribile si intocmesc o nota de constatare;
f) in situatia in care se constata ca debitorul persoana fizica si juridica a
dobandit bunuri si/sau venituri urmaribile atunci intocmeste un proces-verbal de
transfer a obligatiilor debitorului declarat insolvabil din evidenta separata in evidenta
curenta;
g) opereaza darea la scadere a creantelor debitorilor persoane juridice
radiate cu intocmirea Procesului-verbal de scadere din evidenta si a Borderoului de
adaugare-scadere a obligatiilor fiscale;
h) opereaza darea la scadere a creantelor debitorilor persoane fizice
decedate sau disparute, pentru care nu exista mostenitori care au acceptat
succesiunea;
i) dupa declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice si
juridice si daca sunt indeplinite conditiile legale in materia atragerii raspunderii
solidare, vor intreprinde demersurile legale prevazute in Codul de procedura fiscala;
j) intocmeste si inainteaza conducerii pentru aprobare documentatia privind
atragerea raspunderii solidare;
k) aplica unitar prevederile legislatiei fiscale in relatiile cu contribuabilii;
l) realizeaza lucrarile repartizate compartimentului, potrivit reglementarilor
legale in vigoare;

m) gestioneaza submodulul de insolvabilitate din cadrul Sistemului de


administrare a creantelor;
n) furnizeaza Biroului (compartimentului) colectare si executare silita
informatii despre contribuabilii carora li se aplica prevederile legale privind
insolvabilitatea si atragerea rapunderii solidare;
o) examineaza starea fiscala a contribuabililor si intocmeste si transmite
Compartimentului procedura insolventa si lichidari informatiile si documentatia
necesara formularii cererii de deschidere a procedurii de insolventa;
p) ntocmete situaiile privind contribuabilii pentru care s-a ncheiat
procedura de insolvabilitate, precum i stadiul de atragere a rspunderii solidare n
conformitate cu prevederile Codului de procedur fiscal;
q) asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitii documentelor si
informatiilor gestionate, in conditiile legii;
r) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de
conducere, in legatura cu domeniul de activitate.
1.7. Compartimentul servicii pentru contribuabili
Art. 11 Compartimentul servicii pentru contribuabili are urmatoarele atributii:
a) ia masuri specifice pentru cresterea gradului de conformare voluntara la
depunerea declaratiilor fiscale si la plata obligatiilor fiscale de catre contribuabili;
b) asigura acordarea asistentei contribuabililor prin mijloace specifice, astfel:
- asistenta directa, la sediul institutiei;
- asistenta prin telefon;
- raspunsuri in scris la intrebarile formulate de contribuabili;
- raspunsuri prin e-mail la intrebarile acestora;
c) asigura solutionarea, respectiv trimiterea spre solutionare, dupa caz, catre
organele fiscale competente, conform legislatiei in domeniul acordarii asistentei
contribuabililor, a intrebarilor privind problematica fiscala primite prin scrisori sau email de la contribuabili, precum si de la institutii publice;
d) aplica planurile de actiune pentru implementarea obiectivelor strategice
privind activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor;
e) participa la derularea programelor de instruire a pregatirii personalului,
elaborate de SFPV din cadrul MFP si propune masuri pentru imbunatatirea nivelului
de pregatire in domeniul profesional si cel al comunicarii externe;
f) asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitii documentelor si
informatiilor gestionate, in conditiile legii;
g) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de
conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.
1.8. Compartimentul evitarea dublei impuneri
Art. 12 Compartimentul evitarea
internationale are urmatoarele atributii:

dublei

impuneri

si

acorduri

fiscale

a) aplicarea legislatiei privind impozitul pe veniturile nerezidentilor si a


conventiilor de evitare a dublei impuneri;
b) aplicarea legislatiei fiscale referitoare la impunerea reprezentantelor
firmelor straine cu activitate in Romania;
c) elibereaza formularistica privind aplicarea conventiilor de evitare a dublei
impuneri (certificat de rezidenta fiscala, certificat de atestare a impozitului platiti de
persoane fizice si juridice nerezidente);
d) raspunde la solicitarile ANAF si MFP pentru realizarea schimbului de
informatii cu autoritatile competente din tarile cu care Romania a incheiat conventie;
e) tine legatura cu ANAF si MFP pentru rezolvarea operativa a cererilor
transmise de tarile partenere de acord in baza articolului intitulat schimb de
informatii din conventiile de editare a dublei impuneri;
f) indeplineste atributii pe linia aplicarii impozitului pe venitul persoanelor
fizice straine care realizeaza venituri din strainatate;
g) verifica datele declarate de catre persoanele fizice si juridice nerezidente
privind impozitul platiti in Romania pentru veniturile realizate in tara noastra;
h) verifica datele declarate de catre rezidentii romani, persoane fizice si
juridice in vederea intocmirii si eliberarii certificatului de rezidenta fiscala;
i) valorifica datele primite de la autoritatile competente din tarile cu care
avem incheiate conventii de evitare a dublei impuneri pentru veniturile realizate de
catre rezidentii din acele state;
j) asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitii documentelor si
informatiilor gestionate, in conditiile legii;
k) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de
conducere, in legatura cu domeniul de activitate.
1.9. Compartimentul cazier fiscal
Art. 13 Compartimentul cazier fiscal are urmatoarele atributii:
a) colaboreaz cu serviciul care are atribuii n preluarea automat a datelor
(Serviciul/biroul tehnologia informaiei) pentru supravegherea i verificarea constituirii
bazei de date privind cazierul fiscal, precum i pentru permanenta funcionare a
aplicaiilor informatice de gestionare a bazei de date;
b) preia, verific i prelucreaz cererile de eliberare a certificatelor de cazier
fiscal;
c) gestioneaz registrul de eviden pentru nregistrarea cererilor de
eliberare a certificatelor de cazier fiscal, a fielor de nscriere n cazierul fiscal, a
fielor de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal i a cererilor de rectificare a
datelor nscrise n cazierul fiscal;
d) colaboreaz cu Serviciul (biroul) registru contribuabili, declaraii fiscale
pentru actualizarea bazei de date locale Registrul Contribuabilului n situaia
contribuabililor persoane fizice care solicit eliberarea certificatelor de cazier fiscal al
cror CNP nu se regsete n baza de date local sau n a cror carte/buletin de
identitate figureaz date de identificare diferite de cele nregistrate n baza de date
local, precum i n cazul persoanelor fizice strine care nu sunt nregistrate n baza
de date;

e) colaboreaz cu organele cu atribuii de control i alte structuri din


subordinea ANAF, n vederea ntocmirii corecte de ctre acestea a fielor de
nscriere i transmiterea, n termenul prevzut de lege, a faptelor i situaiilor, care,
potrivit legii, se sancioneaz cu nscrierea n cazierului fiscal;
f) asigur emiterea i eliberarea, n termenul stabilit prin lege, a certificatelor
de cazier fiscal;
g) arhiveaz documentele care au stat la baza eliberrii certificatului de
cazier fiscal;
h) asigur transmiterea datelor ctre cazierul fiscal organizat la nivel central;
i) colaboreaz cu Serviciul/biroul de tehnologia informaiei pentru
recuperarea informaiilor i pentru asigurarea integritii informaiilor n caz de
alterare;
j) asigur, verific i transmite ctre cazierul fiscal naional, datele din fiele
de nscriere a faptelor n cazierul fiscal, ntocmite de organele cu atribuii de control,
de compartimentele juridice, de compartimentele cu atribuii de gestionare a
registrului contribuabililor sau de executare silit;
k) asigur primirea n cazierul fiscal organizat la nivel local a datelor
transmise de baza de date a cazierului fiscal central referitoare la contribuabili;
l) asigur furnizarea de informaii din cazierul fiscal la solicitarea motivat n
scris a organelor de urmrire penal i a instanelor judectoreti, pentru
contribuabilii aflai n curs de urmrire sau de judecat;
m) asigur furnizarea, la cerere, a informaiilor din cazierul fiscal al
contribuabililor pentru autoritile fiscale competente n baza acordurilor fiscale
internaionale;
n) soluioneaz cererile de rectificare a datelor nscrise n cazierul fiscal al
contribuabililor i comunic modul de soluionare a cererilor de modificare a datelor
din cazierul fiscal cu urmrirea respectrii termenelor legale;
o) asigur primirea, verificarea i transmiterea ctre baza de date central a
fielor de actualizare a nscrierilor n cazierul fiscal;
p) asigur scoaterea din evidena cazierului fiscal a contribuabililor care
ndeplinesc condiiile de scoatere;
q) colaboreaz cu compartimentul cu atribuii de eviden pe pltitori sau
organele cu atribuii de control care au constatat contravenii i au aplicat sanciuni,
dup caz, n vederea avizrii din punct de vedere al ndeplinirii condiiei pentru
scoaterea faptelor din cazierul fiscal, privind achitarea integral a amenzii
contravenionale, prevzut de OG nr.75/2001 privind organizarea i funcionarea
cazierului fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
r) colaboreaz cu compartimentul cu atribuii de eviden pe pltitori, n
vederea avizrii din punct de vedere al ndeplinirii condiiei pentru scoaterea faptelor
din cazierul fiscal, n cazul atragerii rspunderii solidare cu debitorul declarat
insolvabil sau insolvent, privind stingerea creanei fiscale;
s) asigur legtura permanent i schimbul de informaii cu unitile
teritoriale ale Inspectoratului General de Poliie, n vederea aplicrii prevederilor
protocoalelor de schimb de informaii ncheiate ntre aceast instituie i ANAF;
t) asigur confidenialitatea datelor nscrise n cazierul fiscal, n condiiile
legii.

Atribuii comune tuturor structurilor organizatorice


Art. 14 Structurile din cadrul DGRFP au urmatoarele atributii comune:
u) propun masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea
evidentei si sporirea operativitatii in furnizarea informatiilor necesare fundamentarii
deciziilor;
v) intocmesc proiecte de decizii, potrivit legii, pentru reglementarea
problemelor ce fac obiectivul activitatii compartimentelor respective;
w) organizeaza evidenta indeplinirii indicatorilor din domeniul de activitate al
compartimentelor; intocmesc darile de seama statistice, asigurand, potrivit legii,
transmiterea acestora in termenele stabilite;
x) asigura buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care
revin personalului, respectand aplicarea corecta a acestora;
y) urmaresc respectarea normelor de conduita si deontologie in raporturile cu
agentii economici si ceilalti contribuabili;
z) urmaresc respectarea regulamentului intern;
aa) asigura indrumarea de specialitate a compartimentelor subordonate
metodologic din unitatile fiscale teritoriale;
bb) respecta limitele de competenta in relatiile cu alte compartimente si
institutii;
cc) asigura confidentialitatea datelor si informatiilor care potrivit legii constituie
secret de serviciu si/sau nu pot fi date publicitatii;
dd) raspund de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale
si normelor interne;
ee) elaboreaza propuneri si proiecte privind perfectionarea activitatii DGRFP;
ff) asigura si pastreaza confidentialitatea datelor, documentelor si
informatiilor privind activitatea contribuabililor.
TITLUL IX Dispoziii finale
Art. 15 In vederea dezvoltarii spiritului de initiativa si a raspunderii personale
in realizarea atributiilor si sarcinilor ce revin compartimentelor de munca, sefii
acestora, precum si oricare lucrator din cadrul DGRFP pot solicita, pe cale ierarhica,
sprijin in rezolvarea operativa a problemelor mai deosebite, de care depinde
indeplinirea obligatiilor de serviciu prevazute in prezentul regulament.
Art. 16 In toate compartimentele de specialitate din aparatul propriu al directiei
generale si din unitatile subordonate, conducatorii acestora sau inlocuitorii lor,
raspund de repartizarea sarcinile ce decurg din prezentul regulament, pe fiecare post
din statul de functii, urmarind sa asigure un grad proportional de incarcare a tuturor
angajatilor in raport cu functia pe care o ocupa.
Art. 17 Toate persoanele angrenate in procesul de protectie a informatiilor
clasificate, conform Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, HG nr.
781/2002, privind protectia informatiilor secrete de serviciu si HG nr. 585/2002 pentru
aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania,
trebuie sa aiba specificate in fisa postului atributiile care le-au fost desemnate.

Art. 18 In situatia in care structura organizatorica aprobata prin ordin al


presedintelui ANAF pentru aparatul propriu, administratiile judetene ale finantelor
publice, serviciile fiscale municipale, serviciile fiscale orasenesti, birourile fiscale
comunale sau birourile vamale de interior/de frontiera, dupa caz, nu are prevazuta
una sau mai multe din structurile mentionate mai sus, atributiile stabilite si aprobate
prin prezentul regulament vor fi exercitate prin preluare de catre alte structuri de la
nivelul aparatului propriu sau al unitatiilor subordonate, dupa caz, prin decizie a
directorului general, in conditiile asigurarii unei activitati eficiente si corespunzatoare
a directiei generale si respectarii prevederilor prezentului Regulament de organizare
si functionare.
Art. 19 Neindeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul regulament atrage
dupa sine raspunderea disciplinara, materiala, civila ori penala dupa caz.