Sunteți pe pagina 1din 6

Categoria IV: Evaluarea intreprinderii

1. Care este valoarea patrimoniala de baza a unei intreprinderi


care prezinta urmatorul bilant economic : imobilizari 60.000 ;
capital social 70.000 ; obligatii 640.000 ; creante 400.000 ;
stocuri 300.000 ; diferente de reevaluare 50.000 ; profit 10.000
; rezerve 10.000 ; disponibilitati 20.000 ;
Raspuns:
Valoarea patrimoniala este activul net corijat obtinut ca diferenta intre
activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant.
Valoarea patrimoniala a unei intreprinderi este activul net corijat
Activul net corijat se calculeaza prin doua metode:
a. metoda aditiva
ANC= CAP PROPRII -/+ DIF DE REEVALUARE
b. metoda substractiva
ANC = ACTIVE REEVALUTE DATORII
Valoarea Patrimoniala= 60.000-640.000 + 400.000 + 300.000 +
20.000 = 140.000
Valoarea Patrimoniala= 70.000+50.000+10.000+10.000 = 140.000

2. Care este valoarea activului net corijat al unei intreprinderi


care dupa reevaluarea bunurilor , prezinta urmatoarea situatie
patrimoniala: capital social 3.000.000; imobilizari 8.000.000;
stocuri 20.000.000 ; creante 15.000.000; reserve 500.000;
profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000 ;
disponibilitati 500.000; obligatii nefinanciare 25.000.000 ;
instalatii luate cu chirie 10.000.000?
Activul net corijat se calculeaza prin doua metode:
a)Metoda aditiva
Activul net corijat = Capitaluri proprii+Diferente din reevaluare =
(3000000 + 500000 + 1000000) + 14000000=18500000

b)Metoda substractiva
Activul net corijat=Total activ reevaluat corijat-Total datorii=
(8000000
+
20000000
+
15000000
+
500000)25000000=18500000

3. Care este valoarea substantial brut a unei intreprinderi care,


dup reevaluarea bunurilor, prezint urmtoarea situatie
patrimonial: capital social 3.000.000; imobilizri 8.000.000;
stocuri 20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000;
profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000;
disponibilitti 500.000; obligatii nefinanciare 25.000.000;
instalatii luate cu chirie 10.000.000
Raspuns:

Val. substantiala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea


bunurilor folosite de intreprindere fara a fi proprietara acestora, minus
valoarea bunurilor care, desi sunt inregistrate in patrimonial intreprinderii, nu
sunt
folosite
din
diverse
cauze.
Ea semnifica valoarea bunurilor, capacitatea reflectata in active, de care
dispune si le poate utiliza intreprinderea la un moment dat, prezentand
valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra
juridicului
VALOAREA SUBSTANTIALA BRUTA (VSB) =Activ net contabil
corectat ( ANCC +Datorii )+ Active obtinute prin inchiriere sau leasing- Active
imprumutate/inchiriate/cedatetertilor- Costuri pentru reparatii si cheltuieli de
punere in functiune
VSB= Imobilizari+stocuri+creante+disponibilitati+instalatii luate cu chirie =
8.000.000 + 20.000.000 + 15.000.000 + 500.000+10.000.000=53.000.000

Categoria V: Fuziuni si divizari de intreprinderi

1. O societate A cu un capital de 20.000 lei format din 5.000 de


actiuni absoarbe societatea B cu un capital de 40.000 lei
format din 10.000 actiuni. Societatea A a fost evaluata la
30.000 lei iar B la 48.000 lei.
Rezolvare:
Societatea A:
Activ net contabil= 30.000
Nr actiuni: 5000
VMC= Activ/nr actiuni= 30000/5000=6000 lei/ actiune
Valoare Nominata actiune= 20000/5000= 4000 lei
Societatea B:
Activ net contabil: 48000
Nr actiuni ce trebuiesc emise: 48000/6000/actiune=8000 actiuni
Dupa fuziune Capitalul Propriu creste cu 48000
Capitalul Social creste cu: Valoare nominal actiune x nr actiuni emise
= 4000 x 8000 = 32000
Prima de fuziune= 48000-32000 =16000

2. Doua
societati
comerciale
care
nu
au
participatii
reciprocefuzioneaza. Situatia celor doua societati se prezinta
astfel:
Societatea A: valoarea neta de aport 48.000 lei, numar de
actiuni6.000, valoarea nominala 6.000 lei/actiune.Societatea B:
valoarea neta de aport 40.000 lei, numar de actiuni5.000,
valoarea nominala 5.000 lei/actiune. Care este numarul de

actiuni cetrebuie emise de Societatea A daca ea absoarbe


societatea B?
Rezolvare:
VMC= Activ net contabil/nr actiuni= 48000/6000=8 lei/actiune
Numar de actiuni ce trebuie emise=40000/8lei/actiune= 5000 de
actiuni

Categoria
X:
Organizarea
auditului
controlului intern al unei intreprinderi

intern

si

1. Care este continutul planului de audit?


Rezolvare:
Planul de audit cuprinde:

descriere a naturii, momentului si amplorii procedurilor


planificate de evaluare ariscului, suficienta pentru a evalua
riscurile de prezentari eronate semnificative, asacum se arata in
ISA 315 Cunoasterea si intelegerea entitatii si a mediului sau
sievaluarea riscurior de prezentari eronate semnificative;
descriere a naturii, momentului si amplorii altor proceduri
planificate de audit lanivelul declariatiilor pentru fiecare clasa
importanta de tranzactii, solduri ale conturilor si informatii
prezentate, asa cum se arata in ISA 330 Procedurile auditorului
careactie la riscurile evaluate
astfel de proceduri suplimentare de audit necesare pentru
misiuni in scopul conformariila ISA-uri (spre exemplu, cautarea
unei cai de comunicare directa cu avocatii entitatii).Planificarea
acestor proceduri de audit are loc pe parcursul auditului pe
masura ce se elaboreaza planul de audit pentru misiune.

2. Comentati sintagma auditul intern, o functie care aduce


plus de valoare.
Rezolvare:

Conform definitiei auditului intern (IIA), auditul intern este o activitate


independenta de asigurare obiectiva si de consiliere, avand drept scop
crearea de valoare adaugata si imbunatatirea operatiunilor organizatiei.
Aceasta ajuta organizatia sa-si atinga obiectivele printr-o abordare
sistematica si disciplinata privind evaluarea si guvernarea.
Activitatea de audit intern aduce valoare in organizatie (si factorilor
interesati de aceasta activitate) atunci cand furnizeaza asigurare obiectiva si
relevanta si contribuie la eficacitatea si eficienta proceselor de guvernanta,
managementul riscului si control.
Aportul de valoare indicat in definitia auditului intern, se aplica
activitatilor de asigurare si de consultanta/consiliere, al caror obiect este
acela de a aduce un plus de valoare entitatii printr-o abordare sistematica si
metodica in domeniile guvernarii intreprinderii, al managementului riscurilor
si al controlului.
3. Care sunt
materiale?

particularitatile

inventarierii

stocurilor

de

Rezolvare:
Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire, masurare
sau curbare, dupa caz. Bunurile aflate in ambalaje originale intacte se desfac
prin sondaqj, acest lucru urmand a fi mentionat si in listele de inventariere
respective.
La lichidele a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin
transvanzare si masurare, continutul vaselor- stabiliti in functie de volum,
densitate, compozitie etc. se verifica prin scoaterea de probe sin aceste
vase, tinandu-se seama de densitate, compozitie si alte caracteristici ale
lichidelor, care se constata fie organoleptic, fie prin masurare sau probe de
laborator, dupa caz.
Materialele de masa ca: ciment, otel beton, produse de cariera si
balastiera , produse agricole si alte material similar, ale caror cantarire si
masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea
bunurilor respective, se pot inventaria pe baza de calculi tehnice. In listele de
inventariere se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea, precum si
datele tehnice care au stat la baza calculelor respective.
Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate,
fara a se stanjeni consumul imediat al acestora.

Toate bunurile care se inventariaza se inscriu in listele inventariere,


care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni sip e
categorii de bunuri.