Sunteți pe pagina 1din 51

20.

COMER EXTERIOR
P
EXTERNAL TRADE

CUPRINS / / CONTENTS

Pagina

Page
Sursa datelor / / Data source ............................................................................................
Precizri metodologice / / Methodological notes..........................................
Tabele: / : / Tables:
20.1. Comerul exterior al Republicii Moldova................................................................................................
p
External trade of the Republic of Moldova
20.2. Indicii valorici ai comerului exterior ......................................................................................................
p
Value indices of external trade
20.3. Indicii valorii unitare la mrfurile exportate ............................................................................................

Unit value indices for exported goods
20.4. Indicii valorii unitare la mrfurile importate ............................................................................................

Unit value indices for imported goods
20.5. Indicii volumului fizic la mrfurile exportate ...........................................................................................

Volume indices of exported goods
Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

419
419
420
421
421
422
424

417

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

Pagina

Page
20.6. Indicii volumului fizic la mrfurile importate ...........................................................................................

Volume indices of imported goods
20.7. Comerul exterior pe continente ............................................................................................................

External trade by continents
20.8. Comerul exterior pe grupe de ri ........................................................................................................

External trade by groups of countries
20.9. Indicii valorici ai comerului exterior, pe grupe de ri ...........................................................................
p
Value indices of external trade, by groups of countries
20.10. Exporturile pe ri ..................................................................................................................................

Exports by countries
20.11. Importurile pe ri ..................................................................................................................................

Imports by countries
20.12. Ponderea rilor n exporturile i importurile Republicii Moldova ..........................................................

Share of countries in the exports and imports of the Republic of Moldova
20.13. Exporturile pe seciuni i capitole, conform nomenclatorului mrfurilor (NM) .......................................
, ()
Exports by sections and chapters, according nomenclature of goods (NG)
20.14. Importurile pe seciuni i capitole, conform nomenclatorului mrfurilor (NM)........................................
, ()
Imports by sections and chapters, according nomenclature of goods (NG)
20.15. Structura exporturilor pe seciuni i capitole, conform nomenclatorului mrfurilor (NM) ..........................
, ()
Structure of exports by sections and chapters, according nomenclature of goods (NG)
20.16. Structura importurilor pe seciuni i capitole, conform nomenclatorului mrfurilor (NM) .......................
, ()
Structure of imports by sections and chapters, according nomenclature of goods (NG)

418

425
427
428
429
429
431
434
436
445
454
461

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

Sursa datelor
Datele statistice privind comerul exterior snt elaborate n baza informaiei obinute din declaraiile vamale.


, .

Data source
Data on external trade statistics are calculated based on the information obtained from custom declarations.

Precizri metodologice
Volumul comerului exterior reprezint totalitatea bunurilor materiale ce fac obiectul schimbului ntre
Republica Moldova i alte ri, care mresc sau micoreaz resursele materiale ale rii ca rezultat al intrrii
sau ieirii acestora din ar.
n volumul comerului exterior nu snt incluse
serviciile cu caracter material i nematerial.

Exporturile i importurile snt prezentate pe perioada calendaristic, n preuri curente.


Evaluarea exporturilor se efectueaz n preurile
F.O.B. sau franco-frontiera rii exportatoare, a importurilor n preurile C.I.F. sau franco-frontiera rii
importatoare.


,
,

.
p
p, p pp.

p p p
p .
p
p-p p-pp, p
p-p p-pp.

Methodological notes
Volume of external trade represents the totality of
goods, which are exchanged between of the Republic
of Moldova and other countries, and increase or
decrease the material resources of the country in the
result of their entry or exit from the country.

Exports and imports are presented for calendar


year, in current prices.
Evaluation of exports is done in FOB prices, or
the franco-border of exporting country, imports in CIF
prices, or the franco-border of importing country.

The volume of external trade does not include


the material and non-material services.

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

419

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.1.

COMERUL EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA


P
EXTERNAL TRADE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
mii dolari SUA / / thousand USD
2010

2011

2012

2013

2014

1 541 486,6

2 216 815,0

2 161 880,0

2 428 303,0

2 339 529,6

rile C.S.I.

CIS countries

624 003,2

919 265,0

928 119,5

923 219,8

735 647,7

rile Uniunii Europene (UE-27)


(-27)
European Union countries (EU-27)

728 938,9

1 083 006,1

1 013 418,4

1 137 286,1 1

1 245 980,0 1

alte ri

other countries

188 544,5

214 543,9

220 342,1

367 797,1

357 901,9

3 855 288,6

5 191 270,6

5 212 928,3

5 492 393,1

5 316 958,9

rile C.S.I.

CIS countries

1 256 851,6

1 713 415,9

1 623 721,2

1 672 307,7

1 449 245,9

rile Uniunii Europene (UE-27)


(-27)
European Union countries (EU-27)

1 704 239,6

2 256 291,5

2 318 613,6

2 472 111,6 1

2 567 695,4 1

894 197,4

1 221 563,2

1 270 593,5

1 347 973,8

1 300 017,6

-2 313 802,0

-2 974 455,6

-3 051 048,3

-3 064 090,1

-2 977 429,3

rile C.S.I.

CIS countries

-632 848,4

-794 150,9

-695 601,7

-749 087,9

-713 598,2

rile Uniunii Europene (UE-27)


(-27)
European Union countries (EU-27)

-975 300,7

-1 173 285,4

-1 305 195,2

-1 334 825,5 1

-1 321 715,4 1

alte ri

other countries

-705 652,9

-1 007 019,3

-1 050 251,4

-980 176,7

-942 115,7

40,0

42,7

41,5

44,2

44,0

rile C.S.I.

CIS countries

49,6

53,7

57,2

55,2

50,8

rile Uniunii Europene (UE-27)


(-27)
European Union countries (EU-27)

42,8

48,0

43,7

46,0 1

48,5

alte ri

other countries

21,1

17,6

17,3

27,3

27,5

Export total

Exports total
din care: / : / of which:

Import total

Imports total
din care: / : / of which:

alte ri

other countries
Balana comercial total

Trade balance total
din care: / : / of which:

Gradul de acoperire a importurilor


cu exporturi total, %

, %
Level of coverage of imports by exports
total, %
din care: / : / of which:

ncepnd cu anul 2013, dupa aderarea la UE a Croaiei, Uniunea European numr 28 de state membre
2013 , 28
Starting with 2013, after the EU accession of Croatia info the European Union of 28 countries

420

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.2. INDICII VALORICI AI COMERULUI EXTERIOR


P
VALUE INDICES OF EXTERNAL TRADE
anul precedent = 100 / = 100 / previous year = 100
2010
Export total / / Exports total

2011

2012

2013

2014

120,1

143,8

97,5

112,3

96,3

rile C.S.I. / / CIS countries

127,2

147,3

101,0

99,5

79,7

rile Uniunii Europene (UE-27)


(-27)
European Union countries (EU-27)

109,2

148,6

93,6

112,21

109,61

alte ri / / other countries

150,6

113,8

102,7

166,9

97,3

117,6

134,7

100,4

105,4

96,8

rile C.S.I. / / CIS countries

110,1

136,3

94,8

103,0

86,7

rile Uniunii Europene (UE-27)


(-27)
European Union countries (EU-27)

119,9

132,4

102,8

106,61

103,91

alte ri / / other countries

125,0

136,6

104,0

106,1

96,4

din care: / : / of which:

Import total / / Imports total


din care: / : / of which:

ncepnd cu anul 2013, dupa aderarea la UE a Croaiei, Uniunea European numr 28 de state membre
2013 , 28
Starting with 2013, after the EU accession of Croatia info the European Union of 28 countries

20.3.

INDICII VALORII UNITARE LA MRFURILE EXPORTATEUNIT VALUE INDICES FOR EXPORTED GOODS
anul precedent = 100 / = 100 / previous year = 100

Cod NM

NG Code

2010
Total / /Total

2011

2012

2013

2014

103

107

97

98

94

98

117

102

97

99

Produse vegetale

Vegetable products

118

110

97

89

90

III.

Grsimi i uleiuri animale sau vegetaleAnimal or vegetable fats and oils

117

121

104

82

83

IV.

Produse alimentare; buturi alcoolice i nealcoolice; tutun


;
;
Foodstuff products; alcoholic and non-alcoholic drinks; tobacco

98

104

101

99

92

I.

Animale vii i produse animaleLive animals and animal products

II.

V.

Produse minerale / / Mineral products

97

114

92

95

94

VI.

Produse chimice

Chemical products

98

104

96

105

97

VII.

Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea


;
Plastics, rubber and articles thereof

96

111

89

102

96

VIII.

Piei brute, piei tbcite; blnuri i produse din acestea


, ,
Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof

96

104

98

104

103

IX.

Lemn i produse din lemn (exclusiv mobilier)


, ( )
Wood and articles of wood (excluding furniture)

99

100

81

98

100

X.

Past de lemn, hrtie, carton i articole din acestea


, ,
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof

101

107

96

99

100

XI.

Materiale textile i articole din acesteaTextiles and textile articles

98

105

94

101

102

XII.

nclminte, plrii, umbrele i articole similare


, ,
Footwear, headgear, umbrellas and similar articles

100

104

94

100

101

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

421

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2010
Articole din piatr, ipsos, ciment, ceramic, sticl i din materiale
similare
, , , ,

Articles of stone, gypsum, cement, ceramic, glass or similar materials

XIII.

Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase,


metale preioase, metale placate sau suflate cu metale preioase i
obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede
,
, ,
;
;
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metals, and articles
thereof; imitation jewelry; coin

XIV.

XV.

Metale comune i articole din acesteaBase metals and articles of base metals

XVI.

Maini i aparate; echipamente electrice; aparate de nregistrat


sau de reprodus sunetul i imaginile
; ;

Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound
recorders and reproducers, television image and sound
recorders and reproducers

XVII.

Mijloace i materiale de transport


,
Vehicles and associated transport equipment

XVIII.

Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice,


medco-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; pri i
accesorii ale acestora
, ,
a, ; ;
;
Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments;
parts and accessories thereof
Mrfuri i produse diverse

Miscellaneous manufactured articles

XX.

20.4.

2011

2012

2013

2014

95

106

100

107

101

124

127

125

105

86

112

110

94

97

97

98

109

93

102

92

98

107

103

98

98

92

114

95

99

94

100

102

96

100

102

INDICII VALORII UNITARE LA MRFURILE IMPORTATEUNIT VALUE INDICES FOR IMPORTED GOODS
anul precedent = 100 / = 100 / previous year = 100

Cod NM

NG Code

422

2010

2011

2012

2013

2014

Total / / Total

103

110

99

99

96

I.

Animale vii i produse animaleLive animals and animal products

113

110

98

99

95

II.

Produse vegetale

Vegetable products

104

109

98

103

91

III.

Grsimi i uleiuri animale sau vegetaleAnimal or vegetable fats and oils

108

122

91

90

92

IV.

Produse alimentare; buturi alcoolice i nealcoolice; tutun


;
;
Foodstuff products; alcoholic and non-alcoholic drinks; tobacco

99

105

101

99

95

V.

Produse minerale

Mineral products

112

131

107

96

96

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2010

2011

2012

2013

2014

99

105

98

102

98

101

107

96

98

97

Piei brute, piei tbcite; blnuri i produse din acestea


, ,
Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof

98

107

94

102

102

IX.

Lemn i produse din lemn (exclusiv mobilier)


, ( )
Wood and articles of wood (excluding furniture)

98

107

100

103

98

X.

Past de lemn, hrtie, carton i articole din acestea


, ,
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof

100

104

97

100

99

XI.

Materiale textile i articole din acesteaTextiles and textile articles

99

103

95

101

100

XII.

nclminte, plrii, umbrele i articole similare


, ,
Footwear, headgear, umbrellas and similar articles

98

96

98

100

97

XIII.

Articole din piatr, ipsos, ciment, ceramic, sticl i din materiale


similare
, , , ,

Articles of stone, gypsum, cement, ceramic, glass or similar materials

102

106

99

100

96

104

115

102

106

92

105

107

93

97

95

99

105

93

102

94

101

103

97

100

101

97

97

100

99

96

97

102

102

96

97

VI.

Produse chimice

Chemical products

VII.

Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea


;
Plastics, rubber and articles thereof

VIII.

XIV.

Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase,


metale preioase, metale placate sau suflate cu metale preioase i
obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede
,
, ,
;
;
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metals, and articles thereof;
imitation jewelry; coin

XV.

Metale comune i articole din acesteaBase metals and articles of base metals

XVI.

Maini i aparate; echipamente electrice; aparate de nregistrat sau


de reprodus sunetul i imaginile
; ;

Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound
recorders and reproducers, television image and sound
recorders and reproducers

XVII.

Mijloace i materiale de transport


,
Vehicles and associated transport equipment

XVIII.

Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; pri i accesorii ale
acestora
, ,
a, ; ;
;
Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments;
parts and accessories thereof

XX.

Mrfuri i produse diverseMiscellaneous manufactured articles

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

423

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.5.

INDICII VOLUMULUI FIZIC LA MRFURILE EXPORTATEVOLUME INDICES OF EXPORTED GOODS
anul precedent = 100 / = 100 / previous year = 100

Cod NM

NG Code

2010

2011

2012

2013

2014

Total / / Total

117

134

101

113

102

I.

Animale vii i produse animaleLive animals and animal products

301

121

97

101

162

II.

Produse vegetale

Vegetable products

109

126

79

158

120

III.

Grsimi i uleiuri animale sau vegetaleAnimal or vegetable fats and oils

80

135

111

60

212

IV.

Produse alimentare; buturi alcoolice i nealcoolice; tutun


; ;
Foodstuff products; alcoholic and non-alcoholic drinks; tobacco

115

100

117

103

96

V.

Produse minerale

Mineral products

123

190

97

133

71

VI.

Produse chimice

Chemical products

131

145

136

107

103

VII.

Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea


;

Plastics, rubber and articles thereof

102

216

108

102

76

VIII.

Piei brute, piei tbcite; blnuri i produse din acestea


, ,
Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof

107

135

91

103

101

IX.

Lemn i produse din lemn (exclusiv mobilier)


, ( )
Wood and articles of wood (excluding furniture)

148

179

147

79

88

X.

Past de lemn, hrtie, carton i articole din acestea


, ,
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof

150

195

84

130

77

XI.

Materiale textile i articole din acesteaTextiles and textile articles

106

126

103

95

98

XII.

nclminte, plrii, umbrele i articole similare


, ,
Footwear, headgear, umbrellas and similar articles

116

157

85

90

93

XIII.

Articole din piatr, ipsos, ciment, ceramic, sticl i din


materiale similare
, , , ,

Articles of stone, gypsum, cement, ceramic, glass or similar
materials

144

123

82

144

100

61

1185

41

33

150

XIV.

424

Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau


semipreioase, metale preioase, metale placate sau suflate cu
metale preioase i obiecte din acestea; bijuterii de fantezie;
monede
,
, , ; ;
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones,
precious metals, metals clad with precious metals, and articles
thereof; imitation jewelry; coin

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2010

XV.

Metale comune i articole din acesteaBase metals and articles of base metals

XVI.

Maini i aparate; echipamente electrice; aparate de


nregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile
; ;
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment;
sound recorders and reproducers, television image and sound
recorders and reproducers

XVII.

Mijloace i materiale de transport


,
Vehicles and associated transport equipment

XVIII.

Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice,


medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; pri i
accesorii ale acestora
, ,
a, ;
; ;
Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof
Mrfuri i produse diverse

Miscellaneous manufactured articles

XX.

20.6.

2011

2012

2013

2014

177

176

69

174

46

126

151

106

111

106

144

205

133

80

61

128

157

151

124

93

133

185

115

110

97

INDICII VOLUMULUI FIZIC LA MRFURILE IMPORTATEVOLUME INDICES OF IMPORTED GOODS
anul precedent = 100 / = 100 / previous year = 100

Cod NM

NG Code

2010

2011

2012

2013

2014

Total / / Total

114

122

101

106

101

I.

Animale vii i produse animaleLive animals and animal products

111

103

123

114

114

II.

Produse vegetale

Vegetable products

122

108

105

97

106

III.

Grsimi i uleiuri animale sau vegetale


Animal or vegetable fats and oils

111

106

124

118

93

IV.

Produse alimentare; buturi alcoolice i nealcoolice; tutun


; ;
Foodstuff products; alcoholic and non-alcoholic drinks; tobacco

108

110

106

107

89

V.

Produse minerale

Mineral products

100

112

96

107

96

VI.

Produse chimice

Chemical products

112

125

108

110

102

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

425

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2010

2011

2012

2013

2014

VII.

Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea


;

Plastics, rubber and articles thereof

121

125

104

108

106

VIII.

Piei brute, piei tbcite; blnuri i produse din acestea


, ,
Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof

106

122

91

110

123

IX.

Lemn i produse din lemn (exclusiv mobilier)


, ( )
Wood and articles of wood (excluding furniture)

115

114

104

102

108

X.

Past de lemn, hrtie, carton i articole din acestea


, ,
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof

117

124

94

104

97

XI.

Materiale textile i articole din acesteaTextiles and textile articles

117

132

106

100

92

XII.

nclminte, plrii, umbrele i articole similare


, ,
Footwear, headgear, umbrellas and similar articles

102

167

97

101

92

XIII.

Articole din piatr, ipsos, ciment, ceramic, sticl i din


materiale similare
, , , ,

Articles of stone, gypsum, cement, ceramic, glass or similar
materials

112

124

101

109

100

73

147

84

98

107

126

120

98

117

113

125

137

102

105

102

150

136

94

99

109

99

141

108

104

120

118

123

103

103

95

XIV.

Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau


semipreioase, metale preioase, metale placate sau suflate cu
metale preioase i obiecte din acestea; bijuterii de fantezie;
monede
,
, , ; ;
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones,
precious metals, metals clad with precious metals, and articles
thereof; imitation jewelry; coin

XV.

Metale comune i articole din acesteaBase metals and articles of base metals

XVI.

Maini i aparate; echipamente electrice; aparate de


nregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile
; ;
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment;
sound recorders and reproducers, television image and sound
recorders and reproducers

XVII.

Mijloace i materiale de transport


,
Vehicles and associated transport equipment

XVIII.

Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice,


medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; pri i
accesorii ale acestora
, ,
a, ;
; ;
Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof

XX.

426

Mrfuri i produse diverseMiscellaneous manufactured articles

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.7.

COMERUL EXTERIOR PE CONTINENTEEXTERNAL TRADE BY CONTINENTS
mii dolari SUA / / thousand USD
2010

2011

2012

2013

2014

Total / / Total
Export / / Exports

1 541 486,6

2 216 815,0

2 161 880,0

2 428 303,0

2 339 529,6

Import / / Imports

3 855 288,6

5 191 270,6

5 212 928,3

5 492 393,1

5 316 958,9

-2 313 802,0

-2 974 455,6

-3 051 048,3

-3 064 090,1

-2 977 429,3

Export / / Exports

1 333 018,6

1 953 219,3

1 881 372,5

2 044 756,4

1 961 921,0

Import / / Imports

2 989 125,1

3 992 900,4

3 978 962,9

4 181 386,9

4 065 512,5

-1 656 106,5

-2 039 681,1

-2 097 590,4

-2 136 630,5

-2 103 591,5

Export / / Exports

167 333,5

198 072,5

202 661,1

271 002,8

276 620,4

Import / / Imports

710 684,0

1 045 183,1

1 070 274,9

1 157 032,9

1 057 585,3

-543 350,5

-847 110,6

-867 613,8

-886 030,1

-780 964,9

Export / / Exports

10 222,3

3 576,5

10 787,3

11 177,8

14 711,1

Import / / Imports

13 004,2

16 893,0

16 971,5

16 713,0

26 473,9

Balana comercial

Trade balance

-2 781,9

-13 316,5

-6 184,2

-5 535,2

-11 762,8

Export / / Exports

30 733,1

56 220,8

39 782,1

34 788,8

34 962,1

Import / / Imports

136 215,0

128 533,0

138 597,6

127 986,2

152 590,6

-105 481,9

-72 312,2

-98 815,5

-93 197,4

-117 628,5

123,4

5 567,1

27 186,6

32 683,5

21 142,4

2 597,6

2 551,5

4 272,5

4 138,4

5 292,7

-2 474,2

3 015,6

22 914,1

28 545,1

15 849,7

Balana comercial

Trade balance
Europa / / Europe

Balana comercial

Trade balance
Asia / / Asia

Balana comercial

Trade balance
Africa / / Africa

America / / America

Balana comercial

Trade balance
Oceania / / Oceania
Export / / Exports
Import / / Imports
Balana comercial

Trade balance

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

427

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.8.

COMERUL EXTERIOR PE GRUPE DE RIEXTERNAL TRADE BY GROUPS OF COUNTRIES
mii dolari SUA / / thousand USD
2010

2011

2012

2013

2014

Total / / Total
Export / / Exports

1 541 486,6

2 216 815,0

2 161 880,0

2 428 303,0

2 339 529,6

Import / / Imports

3 855 288,6

5 191 270,6

5 212 928,3

5 492 393,1

5 316 958,9

-2 313 802,0

-2 974 455,6

-3 051 048,3

-3 064 090,1

-2 977 429,3

624 003,2

919 265,0

928 119,5

923 219,8

735 647,7

1 256 851,6

1 713 415,9

1 623 721,2

1 672 307,7

1 449 245,9

-632 848,4

-794 150,9

-695 601,7

-749 087,9

-713 598,2

836 953,8

1 196 531,4

1 134 014,6

1 372 113,1

1 456 283,7

2 078 086,2

2 847 677,6

2 920 094,1

3 071 885,5

3 101 292,5

-1 241 132,4

-1 651 146,2

-1 786 079,5

-1 699 772,4

-1 645 008,8

728 938,9

1 083 006,1

1 013 418,4

1 137 286,11

1 245 980,01

1 704 239,6

2 256 291,5

2 318 613,6

2 472 111,61

2 567 695,41

-975 300,7

-1 173 285,4

-1 305 195,2

-1 334 825,5

-1 321 715,4

872 645,3

1 312 867,8

1 266 202,4

1 406 112,5

1 171 476,5

1 859 118,4

2 555 099,3

2 563 922,4

2 694 940,3

2 516 311,0

-986 473,1

-1 242 231,5

-1 297 720,0

-1 288 827,8

-1 344 834,5

Export / / Exports

17 521,9

8 184,3

5 213,5

47 885,1

49 838,9

Import / / Imports

38 279,4

55 077,9

56 358,4

59 795,2

56 065,7

-20 757,5

-46 893,6

-51 144,9

-11 910,1

-6 226,8

Export / / Exports

17 698,7

12 369,7

33 314,9

23 209,6

25 192,1

Import / / Imports

7 954,0

11 568,5

15 698,5

10 914,8

10 153,3

Balana comercial

Trade balance

9 744,7

801,2

17 616,4

12 294,8

15 038,8

Balana comercial

Trade balance
C.S.I. / / CIS
Export / / Exports
Import / / Imports
Balana comercial

Trade balance
OECD / O / OECD
Export / / Exports
Import / / Imports
Balana comercial

Trade balance
Uniunea European (UE-27)
(-27)
European Union (EU-27)
Export / / Exports
Import / / Imports
Balana comercial

Trade balance
rile riverane la bazinul Mrii Negre

BSEC countries
Export / / Exports
Import / / Imports
Balana comercial

Trade balance
AELS / E / EFTA

Balana comercial

Trade balance
OPEC / OE / OPEC

ncepnd cu anul 2013, dupa aderarea la UE a Croaiei, Uniunea European numr 28 de state membre
2013 , 28
Starting with 2013, after the EU accession of Croatia info the European Union of 28 countries

428

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.9.

INDICII VALORICI AI COMERULUI EXTERIOR, PE GRUPE DE RI


P
VALUE INDICES OF EXTERNAL TRADE, BY GROUPS OF COUNTRIES
anul precedent = 100 / = 100 / previous year = 100
2010

Total / / Total
Export / / Exports
Import / / Imports
C.S.I. / / CIS
Export / / Exports
Import / / Imports
OECD / O / OECD
Export / / Exports
Import / / Imports
Uniunea European (UE-27)
(-27)
European Union (EU-27)
Export / / Exports
Import / / Imports
rile riverane la bazinul Mrii Negre

BSEC countries
Export / / Exports
Import / / Imports
AELS / E / EFTA
Export / / Exports
Import / / Imports
OPEC / OE / OPEC
Export / / Exports
Import / / Imports
1

2011

2012

2013

2014

120,1
117,6

143,8
134,7

97,5
100,4

112,3
105,4

96,3
96,8

127,2
110,1

147,3
136,3

101,0
94,8

99,5
103,0

79,7
86,7

113,2
119,6

143,0
137,0

94,8
102,5

121,0
105,2

106,1
101,0

109,2
119,9

148,6
132,4

93,6
102,8

112,21
106,61

109,61
103,91

126,8
131,1

150,4
137,4

96,4
100,3

111,0
105,1

83,3
93,4

80,8
102,9

46,7
143,9

63,7
102,3

918,5
106,1

104,1
93,8

244,6
113,0

69,9
145,4

269,3
135,7

69,7
69,5

108,5
93,0

ncepnd cu anul 2013, dupa aderarea la UE a Croaiei, Uniunea European numr 28 de state membre
2013 , 28
Starting with 2013, after the EU accession of Croatia info the European Union of 28 countries

20.10. EXPORTURILE PE RI

EXPORTS BY COUNTRIES

Total / / Total
din care: / : / of which:
rile C.S.I. total

CIS countries total
Armenia / / Armenia
Azerbaidjan / / Azerbaijan
Belarus / / Belarus
Federaia Rus

Russian Federation
Kazahstan / / Kazakhstan
Krgzstan / / Kyrgyzstan
Tadjikistan / / Tajikistan
Turkmenistan

Turkmenistan
Ucraina / / Ukraine
Uzbekistan / / Uzbekistan
rile Uniunii Europene (UE-27) total
(-27)

European Union countries (EU-27) total


Austria / / Austria
Belgia / / Belgium
Bulgaria / / Bulgaria
Cipru / / Cyprus
Croaia / / Croatia

2010
1 541 486,6

mii dolari SUA / / thousand USD


2011
2012
2013
2014
2 216 815,0
2 161 880,0
2 428 303,0
2 339 529,6

624 003,2

919 265,0

928 119,5

923 219,8

735 647,7

1
7
80
403

396,1
480,2
284,1
978,4

2
5
75
625

886,7
720,1
635,1
509,4

1
5
80
655

1
6
90
631

112,2
467,3
316,8
931,5

2
5
134
423

137,6
916,3
694,2
717,6

30 547,3
2 521,0
743,9
1 016,8

45
2
1
1

450,3
887,5
184,8
226,5

50 302,0
2 835,5
946,6
830,1

39 249,6
3 252,2
1 926,7
975,1

45
3
1
1

308,9
281,6
984,9
240,7

152 997,9
5 766,7
1 083 006,1

122 408,4
8 189,9
1 013 418,4

140 385,7
7 602,7
1 137 286,11

91 586,9
4 448,5
728 938,9

10 788,2
7 492,7
18 827,6
128,9

12
9
33
1

507,1
268,4
825,6
438,3

17
9
33
4

383,6
367,4
724,0
132,0

913,7
503,0
847,0
506,2

19
8
32
8

201,8
274,3
572,1
805,2
196,1

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

109 226,8
8 139,1
1 245 980,01

23
11
37
6

822,2
218,3
872,3
943,9
278,4

429

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Danemarca / / Denmark
Estonia / / Estonia
Finlanda / / Finland
Frana / / France
Germania / / Germany
Grecia / / Greece
Irlanda / / Ireland
Italia / / Italy
Letonia / / Latvia
Lituania / / Lithuania
Luxemburg / / Luxembourg
Malta / / Malta
Olanda / / Netherlands
Polonia / / Poland
Portugalia / / Portugal
Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord

United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
Republica Ceh

Czech Republic
Romnia / / Romania
Slovacia / / Slovakia
Slovenia / / Slovenia
Spania / / Spain
Suedia / / Sweden
Ungaria / / Hungary
Alte ri

Other countries
Afganistan / / Afghanistan
Africa de Sud / / South Africa
Albania / / Albania
Angola / / Angola
Australia / / Australia
Bosnia i Heregovina

Bosnia and Herzegovina
Brazilia / / Brazil
Canada / / Canada
China / / China
Croaia / / Croatia
Egipt / / Egypt
Elveia / / Switzerland
Emiratele Arabe Unite

United Arab Emirates
Georgia / / Georgia
Ghana / / Ghana
Gibraltar / / Gibraltar
Hong Kong, R.A.S. a Chinei
,
Hong Kong, SAR of China
India / / India
Indonezia / / Indonesia
Iordania / / Jordan
Irak / / Iraq
Iran / / Iran
Israel / / Israel
Japonia / / Japan
Liban / / Lebanon

430

2010
296,7
2 177,2
668,5
23 313,6
75 426,4
17 743,8
160,6
147 432,5
3 379,4
11 755,4
1,1
33,3
10 584,0
46 729,1
0,4
82 106,9

2011
599,8
2 617,7
1 010,5
24 028,0
106 484,4
24 026,8
78,0
215 096,6
4 238,5
18 696,2
1,4
56,0
17 321,9
85 922,7
3 478,1
101 734,4

2012
942,6
3 046,4
1 157,4
30 168,4
70 194,5
13 339,7
46,4
202 376,9
4 845,6
14 898,5
8,2
40,9
16 653,2
74 173,8
5 645,5
83 890,2

2013
1 052,4
3 370,9
777,7
35 476,9
113 120,9
25 311,4
95,6
185 195,7
4 968,6
15 263,7

595,1
15 791,7
85 274,2
2 774,4
105 474,6

2014
1 668,1
4 417,4
456,6
37 596,1
137 525,2
26 715,5
38,5
243 407,4
11 217,7
16 760,9
0,2
47,1
20 515,9
64 433,4
405,0
108 170,5

7 787,7

11 286,0

16 913,4

25 643,4

29 931,5

246 409,3
5 327,1
765,3
701,7
767,5
8 134,0

376 397,1
6 259,9
657,4
1 925,3
726,5
23 323,5

356 717,2
5 862,4
931,2
15 035,3
2 011,0
28 749,8

411 089,7
7 837,9
429,6
10 938,8
2 038,9
15 714,5

434 042,1
8 269,9
623,1
11 680,7
2 396,5
5 525,6

643,5
78,7
3 599,8
52,3
97,0
656,6

5 448,1

1 688,2
68,7
257,8
583,2

8 215,4
1 220,2
138,9
52,8
451,5
1 033,5

989,3
525,7
168,1
57,7
185,8
937,9

42,5
3,6
165,5
7,4
345,2
972,6

128,1
462,8
2 301,0
78,3
2 656,6
17 442,7
244,0

231,7
344,6
3 897,5
102,3
442,5
7 953,7
375,1

129,6
1 044,5
8 295,0
508,7
394,0
5 114,4
1 689,6

32,1
1 196,4
6 533,0

379,3
47 800,6
1 029,4

47,6
1 253,9
8 223,1

8 413,2
49 237,1
523,9

12 361,1
386,0
514,8
248,8

13 213,8
693,9
352,5
2 270,2

18 398,8
567,6
283,4
242,4

28 046,0
935,8
310,5
1 966,3

24 491,4
678,2
351,9
3 661,2

3 412,9
200,4
456,3
10 168,8
3 085,2
2 844,8
412,4
3 405,2

5 586,0
19,8
1 171,0
9 410,8
1 046,2
1 673,3
933,7
2 614,4

3 667,8
342,7
270,1
22 705,2
1 222,8
2 230,8
1 076,2
1 669,4

719,7
1 775,7
127,5
13 154,9
913,3
4 685,5
458,0
2 144,7

633,2
6 257,0
946,9
10 286,7
2 075,4
2 873,8
1 445,5
10 261,5

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
2010
Libia / / Libya
Macedonia / / Macedonia
Mongolia / / Mongolia
Nigeria / / Nigeria
Norvegia / / Norway
Noua Zeeland

New Zealand
Panama / / Panama
Senegal / / Senegal
Serbia / / Serbia
Siria / / Syria
Statele Unite ale Americii

United States of America
Sudan / / Sudan
Taiwan, provincie chinezeasc
,
Taiwan, province of China
Turcia / / Turkey
Vietnam / / Viet Nam
1

816,8
184,1

2011
509,4
809,5
60,2
952,8
230,6
5 309,3

2012
4 616,0
773,1
128,0
1 162,8
99,1
26 734,8

2013
4 382,1
799,5
106,7
1 854,3
84,5
32 460,9

2014
2 342,4
1 259,0
29,2
1 967,0
601,8
20 772,9

2 199,6
389,5
1 805,5
10 695,4
22 008,1

5 892,1
285,7
3 224,7
9 285,3
24 903,1

421,2
248,5
3 418,9
934,1
29 992,5

1 146,3
269,3
1 782,3
635,8
25 269,0

440,8
329,8
2 339,5
2 639,8
32 089,4

43,1
162,7

52,7
233,4

370,6
406,9

467,9
1 699,1

8,2
1 525,5

67 456,6
451,1

73 377,5
196,4

56 050,5
508,4

127 149,7
3 423,4

104 668,6
3 154,8

ncepnd cu anul 2013, dupa aderarea la UE a Croaiei, Uniunea European numr 28 de state membre
2013 , 28
Starting with 2013, after the EU accession of Croatia info the European Union of 28 countries

20.11. IMPORTURILE PE RI

IMPORTS BY COUNTRIES
mii dolari SUA / / thousand USD
Total / / Total
din care: / : / of which:
rile C.S.I. total

CIS countries total
Armenia / / Armenia
Azerbaidjan / / Azerbaijan
Belarus / / Belarus
Federaia Rus

Russian Federation
Kazahstan / / Kazakhstan
Krgzstan / / Kyrgyzstan
Tadjikistan / / Tajikistan
Turkmenistan

Turkmenistan
Ucraina / / Ukraine
Uzbekistan / / Uzbekistan
rile Uniunii Europene (UE-27) total
(-27)

European Union countries (EU-27) total


Austria / / Austria
Belgia / / Belgium
Bulgaria / / Bulgaria
Cipru / / Cyprus
Croaia / / Croatia
Danemarca / / Denmark
Estonia / / Estonia
Finlanda / / Finland
Frana / / France
Germania / / Germany

2010
3 855 288,6

2011
5 191 270,6

2012
5 212 928,3

2013
5 492 393,1

2014
5 316 958,9

1 256 851,6

1 713 415,9

1 623 721,2

1 672 307,7

1 449 245,9

941,4
204,3
119 083,9
586 477,3

249,3
2 680,2
194 733,1
822 961,0

447,2
452,9
172 188,0
816 882,1

492,3
273,8
178 347,5
788 040,5

442,3
114,5
141 981,2
717 220,6

15 837,9
510,1
37,2
1 660,3

31 894,8
70,8
2,9
9 058,1

26 502,7
319,0
5,1
4 045,0

32 722,3
294,8
6,7
3 222,0

27 279,1
370,5
11,0
9,8

528 520,3
3 578,9
1 704 239,6

641 161,6
10 604,1
2 256 291,5

594 284,4
8 594,8
2 318 613,6

659 139,8
9 768,0
2 472 111,61

546 370,0
15 446,9
2 567 695,41

59 260,6
33 515,9
48 916,9
857,1

11 055,7
2 483,9
12 711,7
68 337,6
294 732,2

85 402,8
37 745,4
66 677,7
465,2

11 031,2
3 663,0
15 812,6
87 024,3
395 762,9

128 394,2
41 248,6
83 042,5
862,7
3 080,7
15 047,4
3 962,7
14 866,7
101 637,9
395 602,0

110 496,7
40 453,6
81 336,9
978,6
1 686,4
17 102,5
5 989,5
15 973,7
93 821,7
426 957,3

122
35
78
1
14
3
14
103
386

970,9
912,1
162,9
202,8

130,6
640,5
388,5
652,0
899,6

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

431

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Grecia / / Greece
Irlanda / / Ireland
Italia / / Italy
Letonia / / Latvia
Lituania / / Lithuania
Luxemburg / / Luxembourg
Malta / / Malta
Olanda / / Netherlands
Polonia / / Poland
Portugalia / / Portugal
Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei
de Nord

United Kingdom of Great Britain and


Northern Ireland
Republica Ceh

Czech Republic
Romnia / / Romania
Slovacia / / Slovakia
Slovenia / / Slovenia
Spania / / Spain
Suedia / / Sweden
Ungaria / / Hungary
Alte ri

Other countries
Africa de Sud

South Africa
Albania / / Albania
Andorra / / Andorra
Arabia Saudit

Saudi Arabia
Argentina / / Argentina
Australia / / Australia
Bangladesh / / Bangladesh
Bosnia i Heregovina

Bosnia and Herzegovina
Brazilia / / Brazil
Cambodgia / / Cambodia
Canada / / Canada
Chile / / Chile
China / / China
Columbia / / Columbia
Coreea de Nord

North Korea
Coreea de Sud

South Korea
Costa Rica / / Costa Rica
Cote dIvoire
-
Cote dIvoire
Croaia / / Croatia
Cuba / / Cuba
Ecuador / / Ecuador
Egipt / / Egypt
Elveia / / Switzerland

432

2010
93 319,2
4 968,7
270 743,9
4 308,2
17 809,6
1 660,4
1 652,3
40 751,9
105 085,4
5 273,3

2011
68 744,4
5 936,6
348 127,9
7 111,0
20 527,9
1 226,3
344,0
49 433,2
134 599,8
8 256,8

2012
49 989,4
7 388,8
327 570,1
6 557,7
17 272,9
1 541,3
1 106,7
48 332,9
152 120,3
7 626,6

2013
39 327,5
9 513,0
345 046,4
7 049,9
14 947,8
3 214,4
182,4
49 023,7
142 735,7
7 494,4

2014
36 809,1
8 245,2
351 275,1
7 423,5
12 424,6
3 634,4
155,9
56 206,0
155 802,5
7 634,7

52 644,9

64 879,1

58 037,7

62 495,9

68 992,0

42 710,3

59 721,2

65 025,4

69 272,4

66 557,6

386
15
14
28
21
63

719,7
998,3
915,3
523,3
493,7
789,6

574
22
21
40
25
100

273,2
174,2
155,6
283,6
841,6
070,0

620
22
17
41
23
88

571,2
730,9
646,9
522,8
628,9
983,2

722
22
21
46
20
100

128,6
917,5
786,2
580,3
361,2
288,9

803
21
20
47
19
85

088,1
468,6
433,2
460,4
705,5
582,1

1 570,5

1 962,0

2 144,0

2 219,7

4 232,6

43,2
282,0
132,8

56,3
990,6
519,1

84,6
148,7
47,2

114,1
58,9
248,7

6 811,8
118,8
878,1

6 109,7
675,6
2 569,1
1 600,6

7 739,7
444,4
4 792,5
4 963,5

8 699,9
328,2
6 050,7
2 429,2

8 313,4
426,8
7 165,8
2 296,9

10 648,9
784,2
6 832,4
2 286,1

49 453,7
268,8
5 035,8
1 690,8
320 185,6
599,6
181,6

16 326,7
363,4
6 245,2
1 979,7
399 757,8
1 027,3
74,7

20 237,0
530,2
6 700,6
1 593,1
415 745,7
706,5
21,1

13 862,6
680,8
7 133,6
3 188,6
478 883,5
610,8
370,9

36 038,6
868,4
7 296,1
2 083,2
481 167,4
653,7
123,4

23 314,2

34 619,8

32 769,1

33 857,1

38 630,4

932,5
1 892,6

1 524,8
2 619,7

2 076,2
2 271,4

2 989,4
2 667,0

2 393,1
2 275,1

1 860,4
110,7
5 615,0
7 466,6
22 968,9

2 407,8
122,0
8 497,7
8 748,6
35 595,6

1 816,6
171,6
9 002,3
8 112,5
36 233,8

124,8
7 720,7
7 579,6
41 913,1

90,3
8 804,8
13 276,8
42 295,0

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
2010
Emiratele Arabe Unite

United Arab Emirates

2012

2013

2014

1 888,0

2 110,2

1 616,9

1 528,5

1 270,8

Filipine / / Philippines

697,4

1 226,6

1 092,9

2 283,1

1 400,0

Georgia / / Georgia
Hong Kong, R.A.S. a Chinei
,
Hong Kong, SAR of China

817,8

1 375,8

2 026,7

4 500,8

2 199,5

1 521,6

1 829,9

1 542,4

2 490,7

2 631,0

25 979,2

37 599,0

30 449,3

34 998,3

36 851,1

4 690,3

6 917,0

9 329,7

7 429,0

6 863,9

41,2

80,0

138,7

102,3

76,4

1 455,4

2 729,4

2 808,8

4 110,4

3 853,2

India / / India
Indonezia / / Indonesia
Insulele Bahamas

Bahamas Islands
Insulele Faroe

Faroe Islands
Iordania / / Jordan
Iran / / Iran
Islanda / / Iceland

298,7

283,8

410,7

620,6

762,9

1 035,7

1 330,8

1 004,4

1 514,3

1 064,3

4 714,6

6 959,1

8 910,8

6 931,9

3 728,1

Israel / / Israel

11 273,6

18 516,3

43 228,9

45 652,8

22 462,8

Japonia / / Japan

34 390,3

43 729,4

30 942,2

37 318,4

45 792,4

Liban / / Lebanon
Liechtenstein

Liechtenstein

371,4

352,7

448,8

777,4

526,9

1 104,5

115,4

79,4

58,6

120,6

778,0

1 933,9

1 116,7

926,7

1 878,6

8 536,3

10 341,6

9 031,0

12 250,1

11 794,3

497,9

429,3

779,2

1 634,8

1 612,0

Mexic / / Mexico

2 594,6

2 591,3

3 127,4

6 157,7

5 142,9

Norvegia / / Norway
Noua Zeeland

New Zealand

9 491,4

12 407,8

11 134,4

10 891,6

9 922,0

1 904,6

2 095,2

3 943,2

3 595,7

4 344,6

Pakistan / / Pakistan

2 948,2

2 988,5

3 813,0

2 697,0

2 887,2

Panama / / Panama

539,3

539,6

1 150,1

698,4

25,9

Peru / / Peru
Republica Dominican

Dominican Republic

128,8

206,1

413,4

425,7

367,9

77,8

118,3

48,4

32,1

38,7

7 336,4

10 036,6

12 827,6

16 875,6

21 040,6

Macedonia / / Macedonia
Malaysia / / Malaysia
Maroc / / Morocco

Serbia / / Serbia
Singapore / / Singapore
Statele Unite ale Americii

United States of America

2 389,7

2 999,2

3 156,3

3 839,6

1 633,6

61 830,2

79 699,7

79 099,7

73 574,5

76 359,2

Sri Lanka / - / Sri Lanka

2 049,5

2 497,3

2 240,8

2 285,4

2 234,0

11 930,2

18 889,7

17 731,0

18 924,5

18 881,8

6 534,7

10 579,8

8 574,8

9 658,5

8 677,2

Taiwan, provincie chinezeasc


,
Taiwan, province of China
Thailanda / / Thailand
Tunisia / / Tunisia

546,9

843,8

1 215,6

1 088,1

2 330,1

Turcia / / Turkey

205 821,9

366 883,2

388 193,4

380 992,3

300 854,9

1 184,9

974,1

1 203,1

1 385,3

948,9

15 430,2

17 873,9

17 288,9

18 260,4

15 420,1

Uruguay / / Uruguay
Vietnam / / Viet Nam
1

2011

ncepnd cu anul 2013, dupa aderarea la UE a Croaiei, Uniunea European numr 28 de state membre
2013 , 28
Starting with 2013, after the EU accession of Croatia info the European Union of 28 countries

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

433

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.12. PONDEREA RILOR N EXPORTURILE I IMPORTURILE REPUBLICII MOLDOVASHARE OF COUNTRIES IN THE EXPORTS AND IMPORTS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Export / / Exports
2010
Total / / Total

2011

2012

2013

Import / / Imports
2014

2010

2011

2012

2013

2014

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

40,5

41,5

42,9

38,0

31,4

32,6

33,0

31,1

30,5

27,3

Armenia / / Armenia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Azerbaidjan / / Azerbaijan

0,5

0,3

0,3

0,3

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

din care: / : / of which:


rile C.S.I. total

CIS countries total

Belarus / / Belarus

5,2

3,4

3,7

3,7

5,8

3,1

3,7

3,3

3,2

2,7

26,2

28,2

30,3

26,0

18,1

15,2

15,9

15,7

14,4

13,5

Kazahstan / / Kazakhstan

2,0

2,0

2,3

1,6

1,9

0,4

0,6

0,5

0,6

0,5

Krgzstan / / Kyrgyzstan

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tadjikistan / / Tajikistan

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Turkmenistan

Turkmenistan

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,1

0,1

0,0

Ucraina / / Ukraine

5,9

6,9

5,7

5,8

4,7

13,7

12,3

11,4

12,0

10,3

Uzbekistan / / Uzbekistan

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

0,1

0,2

0,1

0,2

0,3

44,2

43,5

44,5

48,31

Federaia Rus

Russian Federation

rile Uniunii Europene (UE-27) total


(-27)

European Union countries (EU-27) total

47,3

48,8

46,9

Austria / / Austria

0,7

0,6

0,8

0,8

1,0

1,5

1,6

2,4

2,3

2,1

Belgia / / Belgium

0,5

0,4

0,4

0,3

0,5

0,9

0,7

0,7

0,7

0,8

Bulgaria / / Bulgaria

1,2

1,5

1,6

1,3

1,6

1,3

1,3

1,5

1,5

1,5

Cipru / / Cyprus

0,0

0,1

0,2

0,4

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Danemarca / / Denmark

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

Estonia / / Estonia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Finlanda / / Finland

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Frana / / France

1,5

1,1

1,4

1,5

1,6

1,8

1,7

2,0

1,8

1,8

Germania / / Germany

4,9

4,8

3,3

4,7

5,9

7,7

7,6

7,4

7,2

8,0

Grecia / / Greece

1,2

1,1

0,6

1,0

1,1

2,4

1,3

1,0

0,7

0,7

Irlanda / / Ireland

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Italia / / Italy

9,6

9,7

9,4

7,6

10,4

7,0

6,7

6,3

6,3

6,6

Letonia / / Latvia

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lituania / / Lithuania

0,8

0,8

0,7

0,6

0,7

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

Luxemburg / / Luxembourg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Malta / / Malta

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Olanda / / Netherlands

0,7

0,8

0,8

0,7

0,9

1,1

1,0

0,9

0,9

1,1

Polonia / / Poland

3,0

3,9

3,4

3,5

2,8

2,7

2,6

2,9

2,6

2,9

Portugalia / / Portugal

0,0

0,2

0,3

0,1

0,0

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

5,3

4,6

3,9

4,4

4,6

1,4

1,3

1,1

1,1

1,3

Croaia / / Croatia

Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei


de Nord

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

434

46,8

53,3

45,0

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Export / / Exports
2010
Republica Ceh

Czech Republic

2011

2012

2013

Import / / Imports
2014

2010

2011

2012

2013

2014

0,5

0,5

0,8

1,1

1,3

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

Romnia / / Romania

16,0

17,0

16,5

16,9

18,6

10,0

11,1

11,9

13,2

15,1

Slovacia / / Slovakia

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Slovenia / / Slovenia

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

Spania / / Spain

0,0

0,1

0,7

0,5

0,5

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

Suedia / / Sweden

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

Ungaria / / Hungary

0,5

1,0

1,3

0,7

0,2

1,7

1,9

1,7

1,8

1,6

Argentina / / Argentina

0,0

0,0

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Bangladesh / / Bangladesh

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Brazilia / / Brazil

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,3

0,4

0,3

0,7

Canada / / Canada

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

China / / China

0,1

0,2

0,4

0,3

0,4

8,3

7,7

8,0

8,7

9,1

Coreea de Sud

South Korea

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,7

0,6

0,6

0,7

Croaia / / Croatia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ecuador / / Ecuador

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Egipt / / Egypt

0,2

0,0

0,0

0,0

0,4

0,2

0,2

0,2

0,1

0,3

Elveia / / Switzerland

1,1

0,4

0,2

2,0

2,1

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

Georgia / / Georgia

0,8

0,6

0,9

1,2

1,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

India / / India

0,2

0,3

0,2

0,0

0,0

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

Indonezia / / Indonesia

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

Irak / / Iraq

0,7

0,4

1,1

0,5

0,4

0,0

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

Israel / / Israel

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,3

0,4

0,8

0,8

0,4

Japonia / / Japan

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,9

0,8

0,6

0,7

0,9

Liban / / Lebanon

0,2

0,1

0,1

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Malaysia / / Malaysia

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Norvegia / / Norway

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Noua Zeeland

New Zealand

0,0

0,2

1,2

1,3

0,9

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Panama / / Panama

0,1

0,3

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Serbia / / Serbia

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

Siria / / Syria

0,7

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Statele Unite ale AmericiiUnited States of America

1,4

1,1

1,4

1,0

1,4

1,6

1,5

1,5

1,3

1,4

Thailanda / / Thailand

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Turcia / / Turkey

4,4

3,3

2,6

5,2

4,5

5,3

7,1

7,4

6,9

5,7

Vietnam / / Viet Nam

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Alte ri

Other countries

Islanda / / Iceland

ncepnd cu anul 2013, dupa aderarea la UE a Croaiei, Uniunea European numr 28 de state membre
2013 , 28
Starting with 2013, after the EU accession of Croatia info the European Union of 28 countries

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

435

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.13. EXPORTURILE PE SECIUNI I CAPITOLE, CONFORM NOMENCLATORULUI MRFURILOR (NM)


, ()
EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS, ACCORDING NOMENCLATURE OF GOODS (NG)
mii dolari SUA / / thousand USD
Cod NM

NG Code
I.

01

02

03

04

05

II.

06

07

08

09

10
11

12

13

14

436

2010
Export total / / Exports total
Animale vii i produse animale

Live animals and animal products


Animale vii

Live animals
Carne i mruntaie comestibile

Meat and edible meat offals
Pete i crustacee, molute i alte
nevertebrate acvatice

Fish and crustaceans, molluscs and other
aquatic invertebrates
Lapte i produse lactate; ou; miere natural
; ;

Milk and dairy products; birds eggs; natural


honey
Alte produse de origine animal

Other products of animal origin
Produse vegetale

Vegetable products
Plante vii; produse floricole
;
Live plants; flower products
Legume, plante, rdcini i tuberculi alimentari
,

Vegetables and edible roots and tubers
Fructe comestibile

Edible fruits
Cafea, ceai, mate i condimente
, ,
Coffee, tea, mat and spices
Cereale / / Cereals
Produse de morrit; mal; amidon
-; ;

Products of the milling industry; malt; starch


Semine i fructe oleaginoase; plante
industriale i medicinale; paie i furaje
; ;
Oil seeds and oleaginous fruits; medicinal
plants; straw and fodder
Lac; gume, rini i alte seve i extracte vegetale
; ,
Lac; gums, resins and vegetable saps and extracts
Materii pentru mpletit i alte produse de origine vegetal

Vegetable plaiting materials and other vegetable products

2011

2012

2013

2014

1 541 486,6
26 968,9

2 216 815,0
38 042,9

2 161 880,0
37 816,9

2 428 303,0
37 166,5

2 339 529,6
59 732,5

11 237,5

8 169,6

8 721,7

7 174,9

6 416,2

10 227,7

21 548,3

21 552,0

18 770,8

35 296,9

137,1

67,3

64,2

9,4

8,3

5 283,9

8 038,4

7 243,4

10 946,2

17 893,3

82,7

219,3

235,6

265,2

117,8

340 715,8

470 995,0

360 469,6

507 045,5

549 667,3

1 585,9

1 924,5

2 115,1

1 851,9

1 170,2

8 767,5

24 853,4

16 967,8

12 554,8

15 047,4

167 624,7

186 959,9

202 319,8

203 966,7

194 012,8

494,8

345,2

12,7

253,6

511,1

70 984,4
630,1

71 952,1
3 288,1

36 507,5
2 262,5

120 763,3
968,9

181 243,1
2 562,3

90 372,2

181 520,9

99 887,3

166 633,4

154 210,2

28,5

0,9

53,5

4,9

2,4

227,7

150,0

343,4

48,0

907,8

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
III.

Grsimi i uleiuri animale sau vegetaleAnimal or vegetable fats and oils

15

Grsimi i uleiuri animale sau vegetale;


produse ale disocierii lor; grsimi alimentare
prelucrate; cear de origine animal sau
vegetal
; ;
;
Animal or vegetable fats and oils and their
cleavage products; processed edible fats; animal or vegetable waxes

IV.

Produse alimentare; buturi alcoolice i


nealcoolice; tutun
;
;
Foodstuff products; alcoholic and non-alcoholic drinks; tobacco

16

Preparate din carne, din pete


,
Preparations of meat, of fish

17

Zahr i alte produse zaharoaseSugar and sugar confectionery

18

Cacao i preparate din cacaoCocoa and cocoa preparations

19

Preparate din cereale, fin, amidon, lapte;


produse de patiserie

, , , ;

Preparations of cereals, flour, starch, milk;
pastry products

20

Preparate din legume, fructe sau din alte pri


de plante
,

Preparations of vegetables, fruits or other
parts of plants

21

Preparate alimentare diverseMiscellaneous edible preparations

22

Buturi alcoolice i nealcoolice; oeturi


;

Beverages, spirits and vinegar

23

Reziduuri i deeuri ale industriei alimentare;


nutreuri pentru animale
;
Residues and waste from the food industry;
fodder for animals

24

Tutun i nlocuitori de tutun prelucrai


Tobacco and manufactured tobacco substitutes

2010

2011

2012

2013

2014

47 584,2

77 486,1

89 708,7

44 040,0

77 522,5

47 584,2

77 486,1

89 708,7

44 040,0

77 522,5

316 942,1

330 579,1

390 885,9

427 293,5

378 428,7

624,7

33,3

136,1

22,1

288,2

29 065,3

14 576,8

35 029,0

30 537,3

55 769,6

2 675,2

2 694,6

3 592,2

5 936,1

6 188,2

7 293,3

11 500,2

13 444,6

17 553,9

17 207,1

52 274,3

68 768,4

60 371,6

76 068,1

59 665,1

4 494,5

5 473,8

7 615,6

9 648,9

7 766,0

178 186,8

181 313,4

214 968,1

252 300,2

193 736,2

15 171,8

17 494,7

21 515,5

9 715,7

21 110,9

27 156,2

28 723,9

34 213,2

25 511,2

16 697,4

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

437

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
V.

Produse minerale

Mineral products

25

Sare; sulf; pmnturi i pietre; ipsos, var i


ciment
; ; ;
,
Salt; sulphur; soils and rocks; plastering materials, lime and cement

26

Minereuri, zgur i cenu


,
Ores, slag and ash

27

Combustibili i uleiuri minerale; materii bituminoase; ceruri minerale


,
; ;

Mineral fuels, mineral oils; bituminous substances; mineral waxes

VI.

Produse chimice

Chemical products

28

Produse chimice anorganiceInorganic chemicals

29

Produse chimice organiceOrganic chemicals

30

Produse farmaceutice

Pharmaceutical products

31

ngrminte

Fertilizers

32

Extracte tanante sau colorante; tanini i


derivaii lor; colorani, pigmeni i alte materii
colorante; culori i vopsele; chit i masticuri;
cerneluri
;
; ,
;
;
;
Tanning or dyeing extracts; tannins and their
derivatives; dyes, pigments and other
colouring matters; paints and varnishes; putty
and other mastics; inks

33

34

438

Uleiuri eseniale i rezinoide; produse de


parfumerie, preparate de toalet i cosmetice
; ,

Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic and toilet preparations


Spunuri; preparate pentru splat i lubrifiante,
cear dentar, paste de modelat
; ,
, ,

Soap; washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, dental waxes with a
basis of plaster

2010

2011

2012

2013

2014

17 148,6

37 070,9

33 081,7

41 709,1

27 926,3

9 427,0

13 020,2

17 568,5

14 813,4

11 839,6

1,6

7 721,6

24 049,1

15 513,2

26 895,7

16 086,7

74 137,9

111 641,8

145 750,4

167 901,4

168 270,2

152,9

169,2

210,0

251,6

221,0

1 277,1

2 555,4

1 358,1

952,8

436,4

60 515,9

77 097,9

93 996,7

113 100,6

125 175,1

55,1

25,2

38,9

10,0

37,5

1 103,5

1 745,1

1 825,0

2 020,9

1 225,6

6 203,5

16 135,4

32 048,6

33 940,2

28 449,7

3 437,5

12 653,8

14 836,9

15 666,9

11 013,4

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
35

36

2010
Substane albuminoide; amidon modificat;
cleiuri; enzime
;
; ;
Albuminoidal substances; modified starches;
glues; enzymes
Praf de puc i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materii inflamabile
;
; ; ;
Explosives and pyrotechnic matters; matches;
pyrophoric alloys; certain combustible preparations

37

Produse fotografice sau cinematografice


-
Photographic or cinematographic goods

38

Produse diverse ale industriei chimiceMiscellaneous chemical products

VII.

Materiale plastice, cauciuc i articole din


acestea
;

Plastics, rubber and articles thereof

39

40

VIII.

Materiale plastice i articole din materiale


plastice

Plastics and articles thereof
Cauciuc i articole din cauciuc

Rubber and articles thereof
Piei brute, piei tbcite, blnuri i produse
din acestea
, ,

Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof

41

Piei brute i piei tbciteRaw hides and leather

42

Obiecte din pieleArticles of leather

43

Blnuri naturale i artificiale, articole din


acestea
,

Furskins and manufactures thereof

IX.

Lemn i produse din lemn (exclusiv


mobilier)
,
( )
Wood and articles of wood (excluding furniture)

44

Lemn, crbune de lemn i articole din lemn


,

Wood and articles of wood; wood charcoal

45

Plut i articole din plutCork and articles of cork

2011

2012

2013

2014

209,6

106,6

143,2

113,5

286,2

0,2

33,5

9,7

1,6

330,7

0,9

1 149,3

1 143,5

1 291,4

1 514,0

1 424,4

26 188,2

62 670,7

60 503,2

62 664,3

45 617,4

17 896,5

37 569,9

35 182,4

40 497,4

31 889,6

8 291,7

25 100,8

25 320,8

22 166,9

13 727,8

24 690,4

34 668,9

30 954,4

33 418,1

34 680,8

5 292,7

7 839,4

7 464,4

7 242,2

6 924,2

18 668,8

25 192,1

22 373,1

25 173,0

26 725,7

728,9

1 637,4

1 116,9

1 002,9

1 030,9

5 713,9

10 214,4

12 188,7

9 485,3

8 326,0

5 260,2

9 116,2

11 251,3

8 157,9

7 545,8

450,7

1 090,7

900,7

1 325,9

780,1

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

439

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
46

X.

2010
Produse din mpletituri de fibre vegetale sau
de nuiele


Manufactures of straw, of esparto or of other
plaiting materials
Past de lemn, hrtie, carton i articole din
acestea
, ,

Pulp of wood, paper, paperboard and articles
thereof

2011

2012

2013

2014

3,0

7,5

36,7

1,5

0,1

11 801,0

24 596,4

19 812,5

25 604,3

19 648,0

47

Past de lemn; deeuri de hrtie i carton


;

Pulp of wood, waste and scrap paper and paperboard

1 574,1

1 814,6

1 523,1

1 704,1

1 718,6

48

Hrtie i carton; articole din hrtie i carton


;

Paper and paperboard; articles of paper or of


paperboard

8 797,6

19 883,4

15 414,2

21 539,3

16 056,5

49

Cri, ziare i alte produse imprimate


,

Printed books, newspapers and other products
of the printing industry

1 429,3

2 898,4

2 875,2

2 360,9

1 872,9

XI.

Materiale textile i articole din acesteaTextiles and textile articles

267 693,3

354 669,8

343 447,1

330 498,9

330 135,1

50

Mtase / / Silk

15,2

4,1

8,9

51

Ln, pr fin i grosier de animale; fire i esturi din pr de cal


, ;
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair
yarn and woven fabric

1 213,1

2 110,7

1 438,9

1 270,3

1 032,2

1 269,6

3 213,5

3 520,7

2 823,8

2 468,7

39,4

154,0

233,3

135,3

5,8

812,7

4 995,4

3 801,7

4 220,9

3 415,3

1 933,5

6 831,8

8 863,4

3 341,3

1 266,2

195,2

3 193,3

3 961,9

1 480,6

476,4

24 139,8

28 740,4

31 770,5

31 765,7

28 738,7

52

Bumbac / / Cotton

53

Alte fibre textile vegetale; fire de hrtie i


esturi din fire de hrtie

;
Other vegetal textile fibres; paper yarn and
woven fabrics of paper yarn

54

Filamente sintetice sau artificialeSynthetic filaments

55

Fibre sintetice sau artificiale discontinueSynthetic staple fibres

56

Vat, psl; fire speciale; sfoar, frnghii i


articole din acestea
, ; ; ,

Wadding, felt; special yarns; twine, cordage
and articles thereof

57

440

Covoare i alte acoperitoare de podea din


materiale textile

Carpets and other textile floor coverings

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2010

58

esturi speciale; esturi buclate; dantele;


tapiserie; pasmanterie; broderii
; ; ; ; ;
Special woven fabrics; tufted textile fabrics;
lace; tapestries; trimmings; embroidery

59

esturi impregnate, cauciucate, acoperite la


suprafa sau stratificate; articole tehnice din
materiale textile
, ,
, ;

Impregnated, coated, covered or laminated
textile fabrics; textile articles of a kind suitable
for industrial use

60

esturi tricotate sau croetate


Knitted or crocheted fabrics

61

Articole i accesorii de mbrcminte, tricotate


sau croetate
,
Articles of apparel and clothing accessories,
knitted or crocheted

62

Articole i accesorii de mbrcminte, altele


dect tricotate sau croetate
,
Articles of apparel and clothing accessories,
not knitted or crocheted

63

Alte articole textile confecionateOther made-up textile articles

XII.

nclminte, plrii, umbrele i articole


similare
, ,
Footwear, headgear, umbrellas and similar
articles

64

nclminte / / Footwear

65

Obiecte de acoperit capul i pri ale acestoraHeadgear and parts thereof

66

Umbrele, bastoane, bice, cravae i pri ale


acestora
, , ,

Umbrellas, walking sticks, seat-sticks, ridingcrops and parts thereof

67

Pene i puf prelucrate i articole din pene sau


puf; flori artificiale; articole din pr uman

; ;

Prepared feathers and down and articles made
of feathers or of down; artificial flowers; articles
of human hair

2011

2012

2013

2014

380,6

1 634,9

2 628,6

1 399,8

519,5

115,6

712,2

837,6

535,3

649,0

3 919,6

15 671,2

20 623,6

16 720,7

11 940,5

102 551,3

115 520,8

103 821,6

112 926,1

109 345,0

126 495,7

157 374,4

145 812,6

142 378,0

162 211,9

4 612,0

14 513,1

16 123,8

11 501,1

8 065,9

30 641,5

49 943,0

40 034,8

36 078,1

34 044,5

30 374,7

49 451,9

39 718,7

35 713,1

33 504,0

260,4

488,7

309,4

359,7

526,8

0,3

2,2

1,2

0,2

6,1

0,2

6,7

4,1

13,5

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

441

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
XIII.

68

Articole din piatr, ipsos, ciment, ceramic,


sticl i din materiale similare
, , ,
,
Articles of stone, gypsum, cement, ceramic,
glass or similar materials
Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic
i materiale similare
, , , ,
Articles of stone, gypsum, cement, asbestos,
mica and similar materials

69

Produse ceramice

Ceramic products

70

Sticl i articole din sticlGlass and glassware

XIV.

71

Perle naturale sau de cultur, pietre


preioase sau semipreioase, metale
preioase, metale placate sau suflate cu
metale preioase i obiecte din acestea;
bijuterii de fantezie; monede
,
,
, ; ;
Natural or cultured pearls, precious or
semi-precious stones, precious metals, metals
clad with precious metals, and articles thereof;
imitation jewelry; coin
Perle naturale sau de cultur, pietre preioase
sau semipreioase, metale preioase, metale
placate sau suflate cu metale preioase i
obiecte din acestea; bijuterii de fantezie;
monede
,
,
,
; ;
Natural or cultured pearls, precious or
semi-precious stones, precious metals, metals
clad with precious metals, and articles thereof;
imitation jewelry; coin

2010

2011

2012

2013

2014

35 326,0

46 170,5

37 776,6

58 126,8

58 670,5

680,9

2 346,3

1 597,8

1 145,5

958,3

1 913,6

5 385,7

3 699,5

4 694,7

3 139,3

32 731,5

38 438,5

32 479,3

52 286,6

54 572,9

291,2

4 382,6

2 269,3

1 099,3

1 420,8

291,2

4 382,6

2 269,3

1 099,3

1 420,8

XV.

Metale comune i articole din acesteaBase metals and articles of base metals

58 262,0

112 935,2

73 317,4

123 293,1

55 139,5

72

Font, fier i oelIron and steel

16 106,6

35 969,8

15 017,2

41 068,6

5 740,1

73

Produse din font, fier i oelArticles of iron and steel

15 306,4

25 499,8

20 134,8

23 604,9

15 218,9

74

Cupru i articole din cupruCopper and articles thereof

15 255,8

32 850,0

17 627,4

14 480,3

17 988,2

75

Nichel i articole din nichelNickel and articles thereof

62,1

470,5

82,2

442

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2010

76

Aluminiu i articole din aluminiuAluminium and articles thereof

78

Plumb i articole din plumbLead and articles thereof

79

Zinc i articole din zincZinc and articles thereof

80

Staniu i articole din staniuTin and articles thereof

81

Alte metale comuneOther base metals

82

Unelte i scule, tacmuri (cuite, linguri,


furculie) din metale comune
, ,

Tools, implements, cutlery, spoons and forks
of base metals

83

XVI.

84

85

Articole diverse din metale comune


Miscellaneous articles of base metals


Maini i aparate; echipamente electrice;
aparate de nregistrat sau de reprodus
sunetul i imaginile
; ;
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and
reproducers
Reactoare nucleare, nclzitoare de ap,
aparate i dispozitive mecanice
, ,

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances
Maini i aparate; echipamente electrice;
aparate de nregistrat sau de reprodus sunetul
i imaginile
; ;
Electrical machinery and equipment; sound
recorders and reproducers, television image
and sound recorders and reproducers

XVII.

Mijloace i materiale de transport


,
Vehicles and associated transport equipment

86

Vehicule i echipamente pentru cile ferate


sau similare i pri ale acestora; aparate
mecanice (inclusiv electromecanice) pentru
semnalizri de trafic

, ,
;
Railway and tramway locomotives; mechanical
(including electro-mechanical) traffic signalling
equipment of all kinds

2011

2012

2013

2014

5 434,4

10 189,7

7 884,7

8 870,1

8 488,5

0,1

68,7

122,8

118,0

132,1

27,0

0,1

149,5

152,1

146,4

100,5

137,4

1 526,7

442,2

817,8

862,7

1 176,9

4 413,9

7 708,8

11 508,9

33 703,3

6 280,3

171 583,1

283 315,1

278 610,7

315 944,3

309 407,0

59 519,3

103 906,4

77 152,2

70 570,1

58 016,9

112 063,8

179 408,7

201 458,5

245 374,2

251 390,1

21 180,9

46 559,0

63 863,9

46 815,9

27 769,2

530,9

1 926,8

9 869,2

1 587,6

524,7

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

443

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
87

Automobile, tractoare i alte vehicule terestreVehicles, tractors and other road vehicles

88

Aeronave, nave spaiale


,

Aircraft, spacecraft

89

Vapoare, nave i structuri plutitoare


,
Ships, boats and floating structures

XVIII.

90

Instrumente i aparate optice, fotografice,


cinematografice, medico-chirurgicale;
ceasuri; instrumente muzicale; pri i
accesorii ale acestora
, , ,
; ; ;

Optical, photographic, cinematographic,


medical or surgical instruments and apparatus;
clocks and watches; musical instruments;
parts and accessories thereof
Instrumente i aparate optice, fotografice,
cinematografice, medico-chirurgicale i
similare
, , ,

Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus, and
similar articles

91

Ceasornicrie

Clocks and watches

92

Instrumente muzicale; pri i accesorii ale


acestora
;

Musical instruments; parts and accessories of


such thereof

XX.

Mrfuri i produse diverseMiscellaneous manufactured articles

94

Mobil; aparate de iluminat i alte articole similare; construcii prefabricate


; ;

Furniture; lamps and lighting fittings and similar prefabricated buildings

95

96

XXI.

97

444

Jucrii, jocuri, articole pentru divertisment sau


pentru sport
,
Toys, games and sport requisites
Articole diverse

Miscellaneous manufactured articles
Obiecte de art, de colecie sau de antichitate
,

Works of art, collectors pieces and antiques
Obiecte de art, de colecie sau de antichitate
,

Works of art, collectors pieces and antiques

2010

2011

2012

2013

2014

13 691,5

38 122,4

46 011,6

39 655,9

18 652,9

6 958,5

6 491,5

7 981,6

5 515,8

8 589,3

18,3

1,5

56,6

2,3

12 867,2

23 040,7

33 158,4

41 190,1

36 009,2

12 432,6

22 802,9

32 687,6

40 045,9

34 982,1

434,6

237,8

452,5

1 144,2

975,9

18,3

51,2

51 733,6

97 830,2

108 208,2

118 924,7

117 113,9

40 928,6

87 635,6

95 117,7

109 776,5

112 096,8

8 148,7

6 856,3

9 088,1

6 005,7

2 431,6

2 656,3

3 338,3

4 002,4

3 142,5

2 585,5

16,8

2,7

21,6

3,8

0,2

16,8

2,7

21,6

3,8

0,2

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.14. IMPORTURILE PE SECIUNI I CAPITOLE, CONFORM NOMENCLATORULUI MRFURILOR (NM)


, ()
IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS, ACCORDING NOMENCLATURE OF GOODS (NG)
mii dolari SUA / / thousand USD
Cod NM

NG Code

2010
Import total

Imports total

I.

Animale vii i produse animale


Live animals and animal products

01

Animale vii

Live animals

02

Carne i mruntaie comestibileMeat and edible meat offals

03

Pete i crustacee, molute i alte nevertebrate acvaticeFish and crustaceans, molluscs and other
aquatic invertebrates

2011

2012

2013

2014

3 855 288,6

5 191 270,6

5 212 928,3

5 492 393,1

5 316 958,9

94 747,3

107 833,4

130 319,9

146 800,2

158 759,9

6 874,6

5 740,8

7 573,3

8 685,3

17 173,8

27 565,0

30 825,0

41 770,2

45 570,2

54 249,9

33 402,3

37 404,3

41 763,8

43 532,3

41 223,1

04

Lapte i produse lactate; ou; miere natural


; ;

Milk and dairy products; birds eggs; natural


honey

25 570,5

31 742,0

37 400,0

46 463,6

41 828,1

05

Alte produse de origine animalOther products of animal origin

1 334,9

2 121,3

1 812,6

2 548,8

4 285,0

II.

Produse vegetale

Vegetable products

168 869,7

199 086,6

204 596,8

203 516,6

195 401,7

06

Plante vii; produse floricole


;

Live plants; flower products

6 692,9

8 562,6

11 508,5

14 651,1

11 733,4

07

Legume, plante, rdcini i tuberculi alimentari


,

Vegetables and edible roots and tubers

30 172,3

38 492,4

33 799,3

32 490,9

30 020,9

08

Fructe comestibile

Edible fruits

58 020,7

68 447,2

68 733,1

67 048,1

65 537,4

09

Cafea, ceai, mate i condimente


, ,
Coffee, tea, mat and spices

9 563,3

11 290,4

10 780,4

11 930,8

12 614,7

10

Cereale / / Cereals

9 713,6

10 087,1

12 567,6

12 679,8

15 632,2

11

Produse de morrit; mal; amidon


-; ;

Products of the milling industry; malt; starch

26 300,8

40 339,1

42 426,4

36 829,5

30 262,5

12

Semine i fructe oleaginoase; plante


industriale i medicinale; paie i furaje
; ;
Oil seeds and oleaginous fruits; medicinal
plants; straw and fodder

26 604,5

19 962,3

22 920,2

26 160,9

27 718,8

1 728,9

1 863,3

1 800,5

1 700,4

1 864,5

13

Lac; gume, rini i alte seve i extracte


vegetale
; ,
Lac; gums, resins and vegetable saps and
extracts

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

445

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
14

Materii pentru mpletit i alte produse de origine vegetalVegetable plaiting materials and other vegetable products

III.

Grsimi i uleiuri animale sau vegetaleAnimal or vegetable fats and oils

15

Grsimi i uleiuri animale sau vegetale; produse ale disocierii lor; grsimi alimentare prelucrate; cear de origine animal sau vegetal
;
;
;
Animal or vegetable fats and oils and their
cleavage products; processed edible fats;
animal or vegetable waxes

IV.

Produse alimentare; buturi alcoolice i


nealcoolice; tutun
; ;
Foodstuff products; alcoholic and non-alcoholic drinks; tobacco

2011

2012

2013

2014

72,7

42,2

60,8

25,1

17,3

19 292,1

25 059,2

28 376,6

30 017,2

25 579,4

19 292,1

25 059,2

28 376,6

30 017,2

25 579,4

308 613,1

355 805,4

380 046,4

403 461,6

339 584,6

16

Preparate din carne, din pete


,
Preparations of meat, of fish

11 445,5

13 545,3

14 021,9

14 617,1

13 067,3

17

Zahr i alte produse zaharoaseSugar and sugar confectionery

12 537,0

23 011,6

30 779,4

37 678,6

17 500,0

18

Cacao i preparate din cacaoCocoa and cocoa preparations

22 807,0

27 563,2

26 071,0

27 656,2

23 332,9

19

Preparate din cereale, fin, amidon, lapte;


produse de patiserie

, , , ;

Preparations of cereals, flour, starch, milk;
pastry products

33 959,7

41 560,5

43 055,6

48 043,1

44 802,3

22 725,0

25 125,0

24 428,3

26 262,2

21 792,6

20

446

2010

Preparate din legume, fructe sau din alte pri


de plante
,

Preparations of vegetables, fruits or other
parts of plants

21

Preparate alimentare diverseMiscellaneous edible preparations

50 603,7

62 784,8

68 734,4

72 604,3

71 540,7

22

Buturi alcoolice i nealcoolice; oeturi


;

Beverages, spirits and vinegar

44 950,6

50 287,3

68 276,1

76 069,7

57 798,5

23

Reziduuri i deeuri ale industriei alimentare;


nutreuri pentru animale
;
Residues and waste from the food industry;
fodder for animals

18 139,1

19 038,7

21 636,9

24 366,8

29 538,9

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
24

Tutun i nlocuitori de tutun prelucrai


Tobacco and manufactured tobacco substitutes

V.

Produse minerale

Mineral products

25

Sare; sulf; pmnturi i pietre; ipsos, var i


ciment
; ; ; ,
Salt; sulphur; soils and rocks; plastering materials, lime and cement

26

Minereuri, zgur i cenu


,
Ores, slag and ash

27

Combustibili i uleiuri minerale; materii


bituminoase; ceruri minerale
,
; ;

Mineral fuels, mineral oils; bituminous substances; mineral waxes

2010

2011

2012

2013

2014

91 445,5

92 889,0

83 042,8

76 163,6

60 211,4

807 085,0

1 179 627,9

1 217 570,1

1 256 728,8

1 153 816,4

14 612,0

12 033,4

16 857,5

19 460,5

17 025,3

1 415,1

2 184,6

2 633,2

1 635,1

721,4

791 057,9

1 165 409,9

1 198 079,4

1 235 633,2

1 136 069,7

404 334,5

529 742,4

558 154,8

627 002,8

624 446,4

VI.

Produse chimice

Chemical products

28

Produse chimice anorganiceInorganic chemicals

13 118,7

17 250,8

13 095,7

18 876,3

17 899,8

29

Produse chimice organiceOrganic chemicals

11 469,7

15 736,2

16 264,2

26 893,3

17 958,6

30

Produse farmaceutice

Pharmaceutical products

178 773,3

214 279,7

220 366,2

246 705,5

269 590,5

31

ngrminte

Fertilizers

20 518,8

41 965,8

40 685,3

53 086,5

51 954,8

32

Extracte tanante sau colorante; tanini i derivaii lor; colorani, pigmeni i alte materii
colorante; culori i vopsele; chit i masticuri;
cerneluri
;
; ,
;
; ;
Tanning or dyeing extracts; tannins and their
derivatives; dyes, pigments and other colouring matters; paints and varnishes; putty and
other mastics; inks

23 930,1

29 750,4

32 235,7

33 275,6

33 951,4

48 487,7

64 359,3

85 798,6

85 175,4

80 007,8

33

Uleiuri eseniale i rezinoide; produse de


parfumerie, preparate de toalet i cosmetice
; ,
Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic and toilet preparations

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

447

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
34

35

36

Spunuri; preparate pentru splat i lubrifiante, cear dentar, paste de modelat


; ,
, ,

Soap; washing preparations, lubricating
preparations, artificial waxes, dental waxes
with a basis of plaster
Substane albuminoide; amidon modificat;
cleiuri; enzime
;
; ;
Albuminoidal substances; modified starches;
glues; enzymes
Praf de puc i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materii
inflamabile
;
; ; ;

Explosives and pyrotechnic matters;
matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

37

Produse fotografice sau cinematografice


-
Photographic or cinematographic goods

38

Produse diverse ale industriei chimiceMiscellaneous chemical products

VII.

Materiale plastice, cauciuc i articole din


acestea
;

Plastics, rubber and articles thereof

39

40

VIII.

Cauciuc i articole din cauciucRubber and articles thereof
Piei brute, piei tbcite, blnuri i produse
din acestea
, ,

Raw hides and skins, leather, furskins and


articles thereof

41

Piei brute i piei tbciteRaw hides and leather

42

Obiecte din pieleArticles of leather

43

Blnuri naturale i artificiale, articole din


acestea
,

Furskins and manufactures thereof

IX.

448

Materiale plastice i articole din materiale


plastice

Plastics and articles thereof

Lemn i produse din lemn (exclusiv mobilier)


, ( )
Wood and articles of wood (excluding furniture)

2010

2011

2012

2013

2014

44 398,6

58 537,6

61 729,3

64 688,6

59 430,8

7 382,9

8 415,9

8 986,0

9 681,1

8 749,6

2 747,7

2 789,9

3 325,7

4 278,9

4 124,3

3 010,7

2 802,6

2 710,0

3 127,1

2 689,1

50 496,3

73 854,2

72 958,1

81 214,5

78 089,7

227 670,7

304 083,6

304 162,8

320 607,2

328 443,1

171 722,9

217 883,2

220 163,1

238 509,2

253 858,1

55 947,8

86 200,4

83 999,7

82 098,0

74 585,0

27 427,4

35 668,7

30 602,0

34 213,7

42 930,1

18 500,1

23 762,0

19 106,8

20 790,8

21 027,8

7 755,6

10 439,2

10 130,2

12 246,5

19 626,6

1 171,7

1 467,5

1 365,0

1 176,4

2 275,7

73 004,8

88 781,2

92 623,0

97 000,2

102 484,6

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
44

Lemn, crbune de lemn i articole din lemn


, ,

Wood and articles of wood; wood charcoal

45

Plut i articole din plutCork and articles of cork

46

Produse din mpletituri de fibre vegetale sau


de nuiele


Manufactures of straw, of esparto or of other
plaiting materials

X.

Past de lemn, hrtie, carton i articole


din acestea
, ,

Pulp of wood, paper, paperboard and articles
thereof

2010

2011

2012

2013

2014

69 792,1

84 864,3

88 299,5

92 841,9

99 307,9

3 097,9

3 753,9

4 099,8

4 056,9

3 068,6

114,8

163,0

223,7

101,4

108,1

102 712,8

132 469,0

121 126,1

125 404,0

121 018,8

47

Past de lemn; deeuri de hrtie i carton


;
Pulp of wood, waste and scrap paper and
paperboard

119,8

128,9

137,9

299,3

490,4

48

Hrtie i carton; articole din hrtie i carton


;

Paper and paperboard; articles of paper or of


paperboard

85 933,8

112 017,7

101 953,9

110 510,8

104 596,3

49

Cri, ziare i alte produse imprimate


,
Printed books, newspapers and other products of the printing industry

16 659,2

20 322,4

19 034,3

14 593,9

15 932,1

XI.

Materiale textile i articole din acesteaTextiles and textile articles

282 337,2

383 499,0

384 769,1

386 909,3

356 990,5

50

Mtase / / Silk

949,8

768,8

774,9

495,8

247,4

51

Ln, pr fin i grosier de animale; fire i


esturi din pr de cal
, ;
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair
yarn and woven fabric

12 304,3

15 496,4

15 495,0

12 451,0

10 143,3

24 667,1

30 701,3

25 248,4

26 791,4

26 642,7

5 674,2

5 552,2

5 275,6

4 226,7

4 192,1

52

Bumbac / / Cotton

53

Alte fibre textile vegetale; fire de hrtie i


esturi din fire de hrtie

;

Other vegetal textile fibres; paper yarn and
woven fabrics of paper yarn

54

Filamente sintetice sau artificialeSynthetic filaments

29 033,3

41 150,2

38 916,2

35 708,1

37 552,0

55

Fibre sintetice sau artificiale discontinueSynthetic staple fibres

26 527,9

40 472,8

45 055,7

39 616,4

41 228,8

56

Vat, psl; fire speciale; sfoar, frnghii i


articole din acestea
, ; ; ,

Wadding, felt; special yarns; twine, cordage
and articles thereof

8 057,2

13 136,4

13 123,6

14 176,0

13 473,8

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

449

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
57

58

59

2010
Covoare i alte acoperitoare de podea din
materiale textile

Carpets and other textile floor coverings


esturi speciale; esturi buclate; dantele;
tapiserie; pasmanterie; broderii
; ; ; ;
;
Special woven fabrics; tufted textile fabrics;
lace; tapestries; trimmings; embroidery
esturi impregnate, cauciucate, acoperite la
suprafa sau stratificate; articole tehnice din
materiale textile
, ,
, ;
Impregnated, coated, covered or laminated
textile fabrics; textile articles of a kind suitable
for industrial use

60

esturi tricotate sau croetate
Knitted or crocheted fabrics

61

Articole i accesorii de mbrcminte,


tricotate sau croetate
,

Articles of apparel and clothing accessories,


knitted or crocheted

62

Articole i accesorii de mbrcminte, altele


dect tricotate sau croetate
,
Articles of apparel and clothing accessories,
not knitted or crocheted

63

Alte articole textile confecionateOther made-up textile articles

XII.

nclminte, plrii, umbrele i articole


similare
, ,
Footwear, headgear, umbrellas and similar
articles

64

nclminte / / Footwear

65

Obiecte de acoperit capul i pri ale acestoraHeadgear and parts thereof

66

Umbrele, bastoane, bice, cravae i pri ale


acestora
, , ,

Umbrellas, walking sticks, seat-sticks, ridingcrops and parts thereof

67

450

Pene i puf prelucrate i articole din pene sau


puf; flori artificiale; articole din pr uman

; ;

Prepared feathers and down and articles
made of feathers or of down; artificial flowers;
articles of human hair

2011

2012

2013

2014

7 388,5

7 426,3

7 212,3

8 929,3

6 127,4

13 490,5

18 082,1

20 767,6

17 793,2

15 638,0

9 513,5

12 061,1

10 757,1

21 078,9

24 995,1

48 128,0

61 333,2

57 279,3

60 787,9

59 788,0

38 477,7

50 327,2

53 875,2

57 706,0

52 673,9

32 253,6

34 212,6

35 092,0

42 758,4

39 626,5

25 871,6

52 778,4

55 896,2

44 390,2

24 661,5

22 185,7

35 461,9

33 583,0

34 001,1

30 227,4

20 473,6

33 314,0

31 099,4

31 243,2

27 256,5

600,8

819,2

914,9

1 071,0

1 225,6

699,2

992,3

1 053,5

1 149,5

1 238,9

412,1

336,4

515,2

537,4

506,4

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
XIII.

68

2010
Articole din piatr, ipsos, ciment, ceramic, sticl i din materiale similare
, , , ,
Articles of stone, gypsum, cement, ceramic,
glass or similar materials
Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic
i materiale similare
, , , ,
Articles of stone, gypsum, cement, asbestos,
mica and similar materials

2011

2012

2013

2014

98 716,9

129 818,5

129 181,8

140 557,0

134 315,8

33 318,9

41 947,2

41 786,3

47 239,4

42 546,8

69

Produse ceramice

Ceramic products

36 621,2

52 091,4

47 901,7

48 371,9

49 597,3

70

Sticl i articole din sticlGlass and glassware

28 776,8

35 779,9

39 493,8

44 945,7

42 171,7

6 064,9

10 272,4

8 838,3

9 213,5

9 032,4

6 064,9

10 272,4

8 838,3

9 213,5

9 032,4

242 389,0

312 450,8

284 383,9

322 091,2

345 894,7

XIV.

71

Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase, metale preioase, metale placate sau suflate cu metale
preioase i obiecte din acestea; bijuterii
de fantezie; monede
,
, ,

; ;
Natural or cultured pearls, precious or semiprecious stones, precious metals, metals clad
with precious metals, and articles thereof; imitation jewelry; coin
Perle naturale sau de cultur, pietre preioase
sau semipreioase, metale preioase, metale
placate sau suflate cu metale preioase i
obiecte din acestea; bijuterii de fantezie;
monede
,
, ,

; ;
Natural or cultured pearls, precious or semiprecious stones, precious metals, metals clad
with precious metals, and articles thereof; imitation jewelry; coin

XV.

Metale comune i articole din acestea


Base metals and articles of base metals

72

Font, fier i oelIron and steel

73 845,3

99 939,6

87 333,0

102 530,3

96 422,6

73

Produse din font, fier i oelArticles of iron and steel

93 365,6

118 493,5

112 843,4

121 211,1

121 446,8

74

Cupru i articole din cupruCopper and articles thereof

8 841,3

17 111,8

6 498,6

12 695,4

50 182,4

75

Nichel i articole din nichelNickel and articles thereof

68,2

157,4

210,4

1 561,0

291,0

76

Aluminiu i articole din aluminiuAluminium and articles thereof

23 377,0

30 084,2

27 463,5

29 625,6

28 241,8

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

451

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2010

78

Plumb i articole din plumbLead and articles thereof

79

Zinc i articole din zincZinc and articles thereof

80

Cositor i articole din cositorTin and articles thereof

81

Alte metale comuneOther base metals

82

Unelte i scule, tacmuri (cuite, linguri, furculie) din metale comune


, ,

Tools, implements, cutlery, spoons and forks
of base metals

83

Articole diverse din metale comuneMiscellaneous articles of base metals

XVI.

Maini i aparate; echipamente electrice;


aparate de nregistrat sau de reprodus
sunetul i imaginile
; ;

Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders
and reproducers

84

85

Reactoare nucleare, nclzitoare de ap,


aparate i dispozitive mecanice
, ,

Nuclear reactors, boilers, machinery and
mechanical appliances
Maini i aparate; echipamente electrice;
aparate de nregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile
; ;

Electrical machinery and equipment; sound
recorders and reproducers, television image
and sound recorders and reproducers

XVII.

Mijloace i materiale de transport


,

Vehicles and associated transport equipment

86

Vehicule i echipamente pentru cile ferate


sau similare i pri ale acestora; aparate
mecanice (inclusiv electromecanice) pentru
semnalizri de trafic
, , ;
Railway and tramway locomotives; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds

87

452

Automobile, tractoare i alte vehicule terestreVehicles, tractors and other road vehicles

2011

2012

2013

2014

23,3

17,5

0,8

72,5

46,3

413,8

470,6

457,6

334,5

329,7

85,9

172,1

235,9

277,7

311,3

142,7

242,1

359,2

948,6

614,0

16 115,4

15 008,1

14 336,5

15 705,6

14 695,0

26 110,5

30 753,9

34 645,0

37 128,9

33 313,8

576 462,1

827 918,7

786 397,1

839 729,1

801 201,8

279 456,8

409 708,4

380 174,0

397 548,4

418 155,8

297 005,3

418 210,3

406 223,1

442 180,7

383 046,0

237 940,1

332 594,5

304 792,4

300 384,1

329 691,0

1 497,8

3 281,8

8 446,1

4 975,5

6 189,8

194 793,6

323 741,6

275 065,3

288 341,8

299 104,7

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2010

88

Aeronave, nave spaiale


,

Aircraft, spacecraft

89

Vapoare, nave i structuri plutitoare


,
Ships, boats and floating structures

XVIII.

90

Instrumente i aparate optice, fotografice,


cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; pri i accesorii ale acestora
, , ,
; ;
;

Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus;


clocks and watches; musical instruments;
parts and accessories thereof
Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare
, , ,

Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus, and
similar articles

91

Ceasornicrie

Clocks and watches

92

Instrumente muzicale; pri i accesorii ale


acestora
;

Musical instruments; parts and accessories of


such thereof

XX.

Mrfuri i produse diverseMiscellaneous manufactured articles

94

Mobil; aparate de iluminat i alte articole


similare; construcii prefabricate
;
;
Furniture; lamps and lighting fittings and similar prefabricated buildings

95

96

XXI.

97

Jucrii, jocuri, articole pentru divertisment sau


pentru sport
,
Toys, games and sport requisites
Articole diverse

Miscellaneous manufactured articles
Obiecte de art, de colecie sau de antichitate
,

Works of art, collectors pieces and antiques
Obiecte de art, de colecie sau de antichitate
,

Works of art, collectors pieces and antiques

2011

2012

2013

2014

41 496,9

5 306,1

21 072,4

6 718,8

24 146,4

151,8

265,0

208,6

348,0

250,1

53 933,4

73 999,1

80 216,2

82 871,5

95 573,5

52 019,9

71 381,6

77 851,1

80 006,2

92 700,1

1 611,1

2 326,2

2 138,2

2 508,3

2 456,5

302,4

291,3

226,9

357,0

416,9

101 463,5

126 994,9

133 137,9

131 472,4

121 542,9

67 780,3

82 690,3

88 047,5

87 488,1

78 931,0

16 847,5

19 909,2

23 836,4

19 310,8

18 652,0

16 835,7

24 395,4

21 254,0

24 673,5

23 959,9

38,4

103,4

50,1

411,6

23,9

38,4

103,4

50,1

411,6

23,9

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

453

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.15. STRUCTURA EXPORTURILOR PE SECIUNI I CAPITOLE, CONFORM NOMENCLATORULUI MRFURILOR (NM)


, ()
STRUCTURE OF EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS, ACCORDING NOMENCLATURE OF GOODS (NG)
procente / / percentage
Cod NM

NG Code
I.

01
02

03

04

05

II.

06

07

08
09

10
11

12

13

14

III.

15

454

2010
Export total / / Exports total
Animale vii i produse animale

Live animals and animal products
Animale vii / / Live animals
Carne i mruntaie comestibile

Meat and edible meat offals
Pete i crustacee, molute i alte nevertebrate acvatice

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
Lapte i produse lactate; ou; miere natural
; ;
Milk and dairy products; birds eggs; natural honey
Alte produse de origine animal

Other products of animal origin
Produse vegetale

Vegetable products
Plante vii; produse floricole
;

Live plants; flower products
Legume, plante, rdcini i tuberculi alimentari
,
Vegetables and edible roots and tubers
Fructe comestibile / / Edible fruits
Cafea, ceai, mate i condimente
, ,
Coffee, tea, mat and spices
Cereale / / Cereals
Produse de morrit; mal; amidon
-; ;
Products of the milling industry; malt; starch
Semine i fructe oleaginoase; plante industriale i medicinale;
paie i furaje
;
;
Oil seeds and oleaginous fruits; medicinal plants; straw and
fodder
Lac; gume, rini i alte seve i extracte vegetale
; ,

Lac; gums, resins and vegetable saps and extracts


Materii pentru mpletit i alte produse de origine vegetal

,
Vegetable plaiting materials and other vegetable products
Grsimi i uleiuri animale sau vegetale

Animal or vegetable fats and oils
Grsimi i uleiuri animale sau vegetale; produse ale disocierii
lor; grsimi alimentare prelucrate; cear de origine animal
sau vegetal
; ; ;

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products;


processed edible fats; animal or vegetable waxes

2011

2012

2013

2014

100,0
1,7

100,0
1,7

100,0
1,7

100,0
1,5

100,0
2,6

0,7
0,7

0,4
1,0

0,4
1,0

0,3
0,8

0,3
1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,3

0,4

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,1

21,2

16,7

20,9

23,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

1,1

0,8

0,5

0,6

10,9
0,0

8,4
0,0

9,4
0,0

8,4
0,0

8,3
0,0

4,6
0,0

3,2
0,2

1,7
0,1

5,0
0,0

7,8
0,1

5,9

8,2

4,6

6,9

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

3,5

4,1

1,8

3,3

3,1

3,5

4,1

1,8

3,3

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
IV.
Produse alimentare; buturi alcoolice i nealcoolice; tutun
; ;
Foodstuff products; alcoholic and non-alcoholic drinks; tobacco
16
Preparate din carne, din pete
,
Preparations of meat, of fish
17
Zahr i alte produse zaharoase

Sugar and sugar confectionery
18
Cacao i preparate din cacao

Cocoa and cocoa preparations
19
Preparate din cereale, fin, amidon, lapte; produse de
patiserie
, , , ;
Preparations of cereals, flour, starch, milk; pastry products
20
Preparate din legume, fructe sau din alte pri de plante
,

Preparations of vegetables, fruits or other parts of plants
21
Preparate alimentare diverse

Miscellaneous edible preparations
22
Buturi alcoolice i nealcoolice; oeturi
;
Beverages, spirits and vinegar
23
Reziduuri i deeuri ale industriei alimentare; nutreuri pentru
animale
;

Residues and waste from the food industry; fodder for animals
24
Tutun i nlocuitori de tutun prelucrai

Tobacco and manufactured tobacco substitutes
V.
Produse minerale

Mineral products
25
Sare; sulf; pmnturi i pietre; ipsos, var i ciment
; ; ; ,

Salt; sulphur; soils and rocks; plastering materials, lime and
cement
26
Minereuri, zgur i cenu
,
Ores, slag and ash

2010

2011

2012

2013

2014

20,6

14,9

18,1

17,6

16,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,7

1,6

1,3

2,4

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

3,4

3,1

2,8

3,1

2,6

0,3

0,2

0,4

0,4

0,3

11,5

8,2

9,9

10,4

8,3

1,0

0,8

1,0

0,4

0,9

1,8

1,3

1,6

1,1

0,7

1,1

1,7

1,5

1,7

1,2

0,6

0,6

0,8

0,6

0,5

0,0

0,5

1,1

0,7

1,1

0,7

27

Combustibili i uleiuri minerale; materii bituminoase; ceruri


minerale
, ;
;
Mineral fuels, mineral oils; bituminous substances; mineral
waxes

VI.

Produse chimice

Chemical products

4,8

5,0

6,7

6,9

7,2

28

Produse chimice anorganiceInorganic chemicals

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29

Produse chimice organiceOrganic chemicals

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

30

Produse farmaceutice

Pharmaceutical products

3,9

3,5

4,3

4,7

5,3

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

455

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
31
ngrminte

Fertilizers
32
Extracte tanante sau colorante; tanini i derivaii lor; colorani,
pigmeni i alte materii colorante; culori i vopsele; chit i
masticuri; cerneluri
;
; ,
; ; ;

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes,


pigments and other colouring matters; paints and varnishes;
putty and other mastics; inks
33
Uleiuri eseniale i rezinoide; produse de parfumerie, preparate de toalet i cosmetice
; ,
Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic and toilet
preparations
34
Spunuri; preparate pentru splat i lubrifiante, cear dentar,
paste de modelat
; , , ,
Soap; washing preparations, lubricating preparations, artificial
waxes, dental waxes with a basis of plaster
35
Substane albuminoide; amidon modificat; cleiuri; enzime
; ; ;

Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes


36
Praf de puc i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri;
aliaje piroforice; materii inflamabile
; ;
; ;

Explosives and pyrotechnic matters; matches; pyrophoric


alloys; certain combustible preparations
37
Produse fotografice sau cinematografice
-
Photographic or cinematographic goods
38
Produse diverse ale industriei chimice

Miscellaneous chemical products
VII.
Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea
;

Plastics, rubber and articles thereof


39
Materiale plastice i articole din materiale plastice

Plastics and articles thereof
40
Cauciuc i articole din cauciuc

Rubber and articles thereof
VIII.
Piei brute, piei tbcite, blnuri i produse din acestea
, ,
Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof
41
Piei brute i piei tbcite

Raw hides and leather
42
Obiecte din piele

Articles of leather
43
Blnuri naturale i artificiale, articole din acestea
,
Furskins and manufactures thereof
IX.
Lemn i produse din lemn (exclusiv mobilier)
, ( )
Wood and articles of wood (excluding furniture)

456

2010

2011

2012

2013

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

0,7

1,5

1,4

1,2

0,2

0,6

0,7

0,6

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

1,7

2,8

2,8

2,6

2,0

1,2

1,7

1,6

1,7

1,4

0,5

1,1

1,2

0,9

0,6

1,6

1,6

1,4

1,4

1,5

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

1,2

1,1

1,0

1,0

1,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

0,5

0,6

0,4

0,3

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
44
Lemn, crbune de lemn i articole din lemn
, ,
Wood and articles of wood; wood charcoal
45
Plut i articole din plut

Cork and articles of cork
46
Produse din mpletituri de fibre vegetale sau de nuiele

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials
X.
Past de lemn, hrtie, carton i articole din acestea
, ,
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof
47
Past de lemn; deeuri de hrtie i carton
;
Pulp of wood, waste and scrap paper and paperboard
48
Hrtie i carton; articole din hrtie i carton
;
Paper and paperboard; articles of paper or of paperboard
49
Cri, ziare i alte produse imprimate
,
Printed books, newspapers and other products of the printing
industry
XI.
Materiale textile i articole din acestea

Textiles and textile articles
50
Mtase / / Silk
51
Ln, pr fin i grosier de animale; fire i esturi din pr de cal
, ;

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven
fabric
52
Bumbac / / Cotton
53
Alte fibre textile vegetale; fire de hrtie i esturi din fire de
hrtie
;

Other vegetal textile fibres; paper yarn and woven fabrics of
paper yarn
54
Filamente sintetice sau artificiale

Synthetic filaments
55
Fibre sintetice sau artificiale discontinue

Synthetic staple fibres
56
Vat, psl; fire speciale; sfoar, frnghii i articole din acestea
, ; ; ,

Wadding, felt; special yarns; twine, cordage and articles
thereof
57
Covoare i alte acoperitoare de podea din materiale textile

Carpets and other textile floor coverings
58
esturi speciale; esturi buclate; dantele; tapiserie; pasmanterie; broderii
; ;
; ; ;
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;
trimmings; embroidery
59
esturi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafa sau
stratificate; articole tehnice din materiale textile
, , ,
;

Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics;


textile articles of a kind suitable for industrial use

2010

2011

2012

2013

2014

0,4

0,4

0,5

0,3

0,3

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

1,1

0,9

1,1

0,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

0,9

0,7

0,9

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

17,4

16,0

15,9

13,6

14,1

0,0
0,1

0,0
0,1

0,0
0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,3

0,4

0,1

0,1

0,0

0,1

0,2

0,1

0,0

1,6

1,3

1,5

1,3

1,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

457

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
60
esturi tricotate sau croetate

Knitted or crocheted fabrics
61

Articole i accesorii de mbrcminte, tricotate sau croetate


,
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or
crocheted

62

Articole i accesorii de mbrcminte, altele dect tricotate sau


croetate
,

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or
crocheted
Alte articole textile confecionate

Other made-up textile articles
nclminte, plrii, umbrele i articole similare
, ,
Footwear, headgear, umbrellas and similar articles
nclminte / / Footwear
Obiecte de acoperit capul i pri ale acestora

Headgear and parts thereof

63

XII.

64
65

66

Umbrele, bastoane, bice, cravae i pri ale acestora


, , ,

Umbrellas, walking sticks, seat-sticks, riding-crops and parts


thereof

67

Pene i puf prelucrate i articole din pene sau puf; flori artificiale; articole din pr uman
; ;
Prepared feathers and down and articles made of feathers or
of down; artificial flowers; articles of human hair

XIII.

Articole din piatr, ipsos, ciment, ceramic, sticl i din


materiale similare
, , , ,

Articles of stone, gypsum, cement, ceramic, glass or similar
materials

68

69

70

XIV.

458

Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic i materiale


similare
, , , ,

Articles of stone, gypsum, cement, asbestos, mica and similar
materials
Produse ceramice

Ceramic products
Sticl i articole din sticl

Glass and glassware
Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase, metale preioase, metale placate sau suflate cu
metale preioase i obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede
,
, ,

; ;
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones,
precious metals, metals clad with precious metals, and articles
thereof; imitation jewelry; coin

2010

2011

2012

2013

2014

0,3

0,7

1,0

0,7

0,5

6,6

5,2

4,8

4,6

4,7

8,2

7,1

6,7

5,9

6,9

0,3

0,7

0,7

0,5

0,4

2,0

2,3

1,9

1,5

1,4

2,0
0,0

2,3
0,0

1,9
0,0

1,5
0,0

1,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

2,1

1,8

2,4

2,5

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

2,1

1,7

1,5

2,2

2,3

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
71
Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase, metale preioase, metale placate sau suflate cu metale
preioase i obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede
,
, ,

; ;
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones,
precious metals, metals clad with precious metals, and articles
thereof; imitation jewelry; coin
XV.
Metale comune i articole din acestea

Base metals and articles of base metals
72
Font, fier i oel

Iron and steel
73
Produse din font, fier i oel

Articles of iron and steel
74
Cupru i articole din cupru

Copper and articles thereof
75
Nichel i articole din nichel

Nickel and articles thereof
76
Aluminiu i articole din aluminiu

Aluminium and articles thereof
78
Plumb i articole din plumb

Lead and articles thereof
79
Zinc i articole din zinc

Zinc and articles thereof
80
Staniu i articole din staniu

Tin and articles thereof
81
Alte metale comune

Other base metals
82
Unelte i scule, tacmuri (cuite, linguri, furculie) din metale
comune
, ,
Tools, implements, cutlery, spoons and forks of base metals
83
Articole diverse din metale comune

Miscellaneous articles of base metals
XVI.
Maini i aparate; echipamente electrice; aparate de
nregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile
; ;

Machinery and mechanical appliances; electrical equipment;
sound recorders and reproducers, television image and sound
recorders and reproducers
84
Reactoare nucleare, nclzitoare de ap, aparate i dispozitive
mecanice
, ,

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances


85
Maini, aparate i echipamente electrice; aparate de nregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile
; ;
Electrical machinery and equipment; sound recorders and
reproducers, television image and sound recorders and reproducers

2010

2011

2012

2013

2014

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

3,8

5,1

3,4

5,1

2,4

1,0

1,6

0,7

1,7

0,2

1,0

1,2

0,9

1,0

0,7

1,0

1,5

0,8

0,6

0,8

0,0

0,0

0,0

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,6

1,4

0,3

11,1

12,8

12,9

13,0

13,2

3,8

4,7

3,6

2,9

2,5

7,3

8,1

9,3

10,1

10,7

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

459

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
XVII.
Mijloace i materiale de transport
,
Vehicles and associated transport equipment
86
Vehicule i echipamente pentru cile ferate sau similare i
pri ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizri de trafic
,
, ;
,
Railway and tramway locomotives; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds
87
Automobile, tractoare i alte vehicule terestre

Vehicles, tractors and other road vehicles
88
Aeronave, nave spaiale
,
Aircraft, spacecraft
89
Vapoare, nave i structuri plutitoare
,
Ships, boats and floating structures
XVIII.
Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale;
pri i accesorii ale acestora
, , , ; ;
;
Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof
90
Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale i similare
, ,
,

Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical


instruments and apparatus, and similar articles
91
Ceasornicrie

Clocks and watches
92
Instrumente muzicale; pri i accesorii ale acestora
;
Musical instruments; parts and accessories of such thereof
XX.
Mrfuri i produse diverse

Miscellaneous manufactured articles
94
Mobil; aparate de iluminat i alte articole similare; construcii
prefabricate
;
;
Furniture; lamps and lighting fittings and similar prefabricated
buildings
95
Jucrii, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport
,
Toys, games and sport requisites
96
Articole diverse

Miscellaneous manufactured articles
XXI.
Obiecte de art, de colecie sau de antichitate
,

Works of art, collectors pieces and antiques
97
Obiecte de art, de colecie sau de antichitate
,

Works of art, collectors pieces and antiques

460

2010

2011

2012

2013

2014

1,4

2,1

3,0

1,9

1,2

0,0

0,1

0,5

0,1

0,0

0,9

1,7

2,1

1,6

0,8

0,5

0,3

0,4

0,2

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

1,0

1,5

1,7

1,5

0,8

1,0

1,5

1,7

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

4,4

5,0

4,9

5,0

2,6

4,0

4,4

4,5

4,8

0,5

0,3

0,4

0,3

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE

20.16. STRUCTURA IMPORTURILOR PE SECIUNI I CAPITOLE, CONFORM NOMENCLATORULUI MRFURILOR (NM)


, ()
STRUCTURE OF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS, ACCORDING NOMENCLATURE OF GOODS (NG)
procente / / percentage
Cod NM

NG Code
I.

01
02

03

04

05

II.

06

07

08
09

10
11

12

13

14

III.

15

2010
Import total / / Imports total
Animale vii i produse animale

Live animals and animal product
Animale vii / / Live animals
Carne i mruntaie comestibile

Meat and edible meat offals
Pete i crustacee, molute i alte nevertebrate acvatice

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
Lapte i produse lactate; ou; miere natural
; ;
Milk and dairy products; birds eggs; natural honey
Alte produse de origine animal

Other products of animal origin
Produse vegetale

Vegetable products
Plante vii; produse floricole
;

Live plants; flower products
Legume, plante, rdcini i tuberculi alimentari
,
Vegetables and edible roots and tubers
Fructe comestibile / / Edible fruits
Cafea, ceai, mate i condimente
, ,
Coffee, tea, mat and spices
Cereale / / Cereals
Produse de morrit; mal; amidon
-; ;
Products of the milling industry; malt; starch
Semine i fructe oleaginoase; plante industriale i medicinale;
paie i furaje
;
;
Oil seeds and oleaginous fruits; medicinal plants; straw and
fodder
Lac; gume, rini i alte seve i extracte vegetale
; ,

Lac; gums, resins and vegetable saps and extracts


Materii pentru mpletit i alte produse de origine vegetal


Vegetable plaiting materials and other vegetable products
Grsimi i uleiuri animale sau vegetale

Animal or vegetable fats and oils
Grsimi i uleiuri animale sau vegetale; produse ale disocierii
lor; grsimi alimentare prelucrate; cear de origine animal
sau vegetal
, ; ;
Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products;
processed edible fats; animal or vegetable waxes

2011

2012

2013

2014

100,0
2,5

100,0
2,1

100,0
2,5

100,0
2,7

100,0
3,0

0,2
0,7

0,1
0,6

0,2
0,8

0,2
0,8

0,3
1,0

0,9

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

0,6

0,7

0,8

0,8

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

4,4

3,8

3,9

3,7

3,7

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

1,5
0,2

1,3
0,2

1,3
0,2

1,2
0,2

1,2
0,2

0,3
0,7

0,2
0,8

0,3
0,8

0,2
0,7

0,3
0,6

0,7

0,4

0,4

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

461

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

462

2010

2011

2012

2013

2014

IV.

Produse alimentare; buturi alcoolice i nealcoolice; tutun


; ;
Foodstuff products; alcoholic and non-alcoholic drinks;
tobacco

8,0

6,9

7,3

7,3

6,4

16

Preparate din carne, din pete


,
Preparations of meat, of fish

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

17

Zahr i alte produse zaharoaseSugar and sugar confectionery

0,3

0,4

0,6

0,7

0,3

18

Cacao i preparate din cacaoCocoa and cocoa preparations

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

19

Preparate din cereale, fin, amidon, lapte; produse de patiserie


, ,
, ;
Preparations of cereals, flour, starch, milk; pastry products

0,9

0,8

0,8

0,9

0,8

20

Preparate din legume, fructe sau din alte pri de plante


,

Preparations of vegetables, fruits or other parts of plants

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

21

Preparate alimentare diverseMiscellaneous edible preparations

1,3

1,2

1,3

1,3

1,4

22

Buturi alcoolice i nealcoolice; oeturi


;
Beverages, spirits and vinegar

1,2

1,0

1,3

1,4

1,1

23

Reziduuri i deeuri ale industriei alimentare; nutreuri pentru


animale
;

Residues and waste from the food industry; fodder for animals

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

2,4

1,8

1,6

1,4

1,1

20,9

22,7

23,4

22,9

21,7

24

Tutun i nlocuitori de tutun prelucraiTobacco and manufactured tobacco substitutes

V.

Produse minerale

Mineral products

25

Sare; sulf; pmnturi i pietre; ipsos, var i ciment


; ; ; ,

Salt; sulphur; soils and rocks; plastering materials, lime and cement

0,4

0,2

0,3

0,4

0,3

26

Minereuri, zgur i cenu


,
Ores, slag and ash

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

27

Combustibili i uleiuri minerale; materii bituminoase; ceruri


minerale
, ;
;
Mineral fuels, mineral oils; bituminous substances; mineral
waxes

20,5

22,5

23,0

22,5

21,4

10,5

10,2

10,7

11,4

11,7

VI.

Produse chimice

Chemical products

28

Produse chimice anorganiceInorganic chemicals

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

29

Produse chimice organiceOrganic chemicals

0,3

0,3

0,3

0,5

0,3

30

Produse farmaceutice

Pharmaceutical products

4,6

4,1

4,2

4,5

5,1

31

ngrminte / / Fertilizers

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
32

33

34

2010
Extracte tanante sau colorante; tanini i derivaii lor; colorani,
pigmeni i alte materii colorante; culori i vopsele; chit i
masticuri; cerneluri
;
; ,
; ; ;

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes,


pigments and other colouring matters; paints and varnishes;
putty and other mastics; inks
Uleiuri eseniale i rezinoide; produse de parfumerie, preparate de toalet i cosmetice
; ,
Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic and toilet
preparations
Spunuri; preparate pentru splat i lubrifiante, cear dentar,
paste de modelat
; , , ,
Soap; washing preparations, lubricating preparations, artificial
waxes, dental waxes with a basis of plaster

35

Substane albuminoide; amidon modificat; cleiuri; enzime


; ; ;

Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes

36

Praf de puc i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri;


aliaje piroforice; materii inflamabile
; ; ;
;
Explosives and pyrotechnic matters; matches; pyrophoric
alloys; certain combustible preparations

2011

2012

2013

2014

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1,3

1,2

1,6

1,5

1,5

1,2

1,1

1,2

1,2

1,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

37

Produse fotografice sau cinematografice


-
Photographic or cinematographic goods

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

38

Produse diverse ale industriei chimiceMiscellaneous chemical products

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

VII.

Materiale plastice, cauciuc i articole din acestea


;
Plastics, rubber and articles thereof

5,9

5,9

5,8

5,8

6,2

39

Materiale plastice i articole din materiale plasticePlastics and articles thereof

4,5

4,2

4,2

4,3

4,8

40

Cauciuc i articole din cauciucRubber and articles thereof

1,4

1,7

1,6

1,5

1,4

Piei brute, piei tbcite; blnuri i produse din acestea


, ,
Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof

0,7

0,7

0,6

0,6

0,8

41

Piei brute i piei tbciteRaw hides and leather

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

42

Obiecte din piele / / Articles of leather

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

43

Blnuri naturale i artificiale, articole din acestea


,
Furskins and manufactures thereof

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IX.

Lemn i produse din lemn (exclusiv mobilier)


, ( )
Wood and articles of wood (excluding furniture)

1,9

1,7

1,8

1,8

1,9

44

Lemn, crbune de lemn i articole din lemn


, ,
Wood and articles of wood; wood charcoal

1,8

1,6

1,7

1,7

1,9

45

Plut i articole din plutCork and articles of cork

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

VIII.

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

463

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2011

2012

2013

2014

46

Produse din mpletituri de fibre vegetale sau de nuieleManufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X.

Past de lemn, hrtie, carton i articole din acestea


, ,
Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof

2,6

2,6

2,3

2,3

2,3

47

Past de lemn; deeuri de hrtie i carton


;
Pulp of wood, waste and scrap paper and paperboard

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48

Hrtie i carton; articole din hrtie i carton


;
Paper and paperboard; articles of paper or of paperboard

2,2

2,2

1,9

2,0

2,0

49

Cri, ziare i alte produse imprimate


,
Printed books, newspapers and other products of the printing
industry

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

XI.

Materiale textile i articole din acesteaTextiles and textile articles

7,3

7,4

7,4

7,0

6,7

50

Mtase / / Silk

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51

Ln, pr fin i grosier de animale; fire i esturi din pr de cal


, ;

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven
fabric

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

52

Bumbac / / Cotton

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

53

Alte fibre textile vegetale; fire de hrtie i esturi din fire de


hrtie
;

Other vegetal textile fibres; paper yarn and woven fabrics of
paper yarn

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

54

Filamente sintetice sau artificialeSynthetic filaments

0,8

0,8

0,7

0,6

0,7

55

Fibre sintetice sau artificiale discontinueSynthetic staple fibres

0,7

0,8

0,9

0,7

0,8

56

Vat, psl; fire speciale; sfoar, frnghii, articole din acestea


, ; ; ,

Wadding, felt; special yarns; twine, cordage and articles
thereof

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

57

Covoare i alte acoperitoare de podea din materiale textileCarpets and other textile floor coverings

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

58

esturi speciale; esturi buclate; dantele; tapiserie; pasmanterie; broderii


; ;
; ; ;
Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries;
trimmings; embroidery

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,4

0,5

59

464

2010

esturi impregnate, cauciucate, acoperite la suprafa sau


stratificate; articole tehnice din materiale textile
, , ,
;

Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use

60

esturi tricotate sau croetateKnitted or crocheted fabrics

1,3

1,2

1,1

1,1

1,1

61

Articole i accesorii de mbrcminte, tricotate sau croetate


,
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code
62

2010
Articole i accesorii de mbrcminte, altele dect tricotate sau
croetate
,

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or
crocheted

2011

2012

2013

2014

0,8

0,7

0,7

0,8

0,7

63

Alte articole textile confecionateOther made-up textile articles

0,7

1,0

1,1

0,8

0,5

XII.

nclminte, plrii, umbrele i articole similare


, ,
Footwear, headgear, umbrellas and similar articles

0,6

0,7

0,6

0,6

0,5

64

nclminte / / Footwear

0,6

0,7

0,6

0,6

0,5

65

Obiecte de acoperit capul i pri ale acestoraHeadgears and parts thereof

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66

Umbrele, bastoane, bice, cravae i pri ale acestora


, , ,

Umbrellas, walking sticks, seat-sticks, riding-crops and parts


thereof

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

Pene i puf prelucrate i articole din pene sau puf; flori


artificiale; articole din pr uman
; ;
Prepared feathers and down and articles made of feathers or
of down; artificial flowers; articles of human hair

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

2,5

2,5

2,6

2,5

0,9

0,8

0,8

0,9

0,8

XIII.

68

Articole din piatr, ipsos, ciment, ceramic, sticl i din


materiale similare
, , , ,

Articles of stone, gypsum, cement, ceramic, glass or similar
materials
Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic i materiale
similare
, , , ,

Articles of stone, gypsum, cement, asbestos, mica and similar
materials

69

Produse ceramice / / Ceramic products

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

70

Sticl i articole din sticlGlass and glassware

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

6,3

6,0

5,5

5,9

6,5

XIV.

71

XV.

Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase, metale preioase, metale placate sau suflate cu
metale preioase i obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede
,
, , ; ;
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones,
precious metals, metals clad with precious metals, and articles
thereof; imitation jewelry; coin
Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase, metale preioase, metale placate sau suflate cu metale
preioase i obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede
,
, ,

; ;
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones,
precious metals, metals clad with precious metals, and articles
thereof; imitation jewelry; coin
Metale comune i articole din acestea

Base metals and articles of base metals

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

465

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2011

2012

2013

2014

72

Font, fier i oelIron and steel

1,9

1,9

1,7

1,9

1,8

73

Produse din font, fier i oelArticles of iron and steel

2,4

2,3

2,2

2,2

2,3

74

Cupru i articole din cupruCopper and articles thereof

0,3

0,3

0,1

0,2

1,0

75

Nichel i articole din nichelNickel and articles thereof

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76

Aluminiu i articole din aluminiuAluminium and articles thereof

0,6

0,6

0,5

0,6

0,5

78

Plumb i articole din plumbLead and articles thereof

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79

Zinc i articole din zincZinc and articles thereof

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

Cositor i articole din cositorTin and articles thereof

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81

Alte metale comuneOther base metals

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82

Unelte i scule, tacmuri (cuite, linguri, furculie) din metale


comune
, ,

Tools, implements, cutlery, spoons and forks of base metals

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

14,9

15,9

15,1

15,3

15,1

7,2

7,9

7,3

7,2

7,9

7,7

8,0

7,8

8,1

7,2

6,2

6,4

5,8

5,5

6,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

83

XVI.

84

85

XVII.

86

466

2010

Articole diverse din metale comuneMiscellaneous articles of base metals
Maini i aparate; echipamente electrice; aparate de
nregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile
; ;
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment;
sound recorders and reproducers, television image and sound
recorders and reproducers
Reactoare nucleare, nclzitoare de ap, aparate i dispozitive
mecanice
, ,

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances


Maini, aparate i echipamente electrice; aparate de nregistrat sau
de reprodus sunetul i imaginile
; ;

Electrical machinery and equipment; sound recorders and
reproducers, television image and sound recorders and
reproducers
Mijloace i materiale de transport
,
Vehicles and associated transport equipment
Vehicule i echipamente pentru cile ferate sau similare i
pri ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizri de trafic
,
, ;
,
Railway and tramway locomotives; mechanical (including
electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

COMERUL EXTERIOR / P / EXTERNAL TRADE


Continuare / / Continued
Cod NM

NG Code

2010

2011

2012

2013

2014

87

Automobile, tractoare i alte vehicule terestreVehicles, tractors and other road vehicles

5,1

6,2

5,3

5,3

5,6

88

Aeronave, nave spaiale


,
Aircraft, spacecraft

1,1

0,1

0,4

0,1

0,5

89

Vapoare, nave i structuri plutitoare


,
Ships, boats and floating structures

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

1,4

1,5

1,5

1,8

1,4

1,4

1,5

1,5

1,7

XVIII.

Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice,


medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; pri i
accesorii ale acestora
, ,
a, ;
; ;
Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical
instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof

90

Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice,


medico-chirurgicale i similare
, ,
,

Optical, photographic, cinematographic, medical or surgical


instruments and apparatus, and similar articles

91

Ceasornicrie

Clocks and watches

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

92

Instrumente muzicale; pri i accesorii ale acestora


;
Musical instruments; parts and accessories of such thereof

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

XX.

Mrfuri i produse diverseMiscellaneous manufactured articles

2,6

2,4

2,6

2,4

2,3

94

Mobil; aparate de iluminat i alte articole similare; construcii


prefabricate
;
;
Furniture; lamps and lighting fittings and similar prefabricated
buildings

1,8

1,6

1,7

1,6

1,5

95

Jucrii, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport


,
Toys, games and sport requisites

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

96

Articole diverse

Miscellaneous manufactured articles

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

XXI.

Obiecte de art, de colecie sau de antichitate


,

Works of art, collectors pieces and antiques

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

Obiecte de art, de colecie sau de antichitate


,

Works of art, collectors pieces and antiques

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Anuarul Statistic al Moldovei / / Statistical Yearbook of Moldova

467