Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de Finante Banci si Contabilitatea

Gestiune si Audit Financiar

GUVERNANTA CORPORATIVA
Consiliul de administratie

Prof. Coordonator:

Masterand:

Prof. Univ. Dr. Eugen Nicolaescu

Carbunaru Mihaela Mariana


Mihai Alexandra Ecaterina
GAF, An I

Bucuresti
2016

Cuprins:

INTRODUCERE
O definiie simpl a guvernanei corporative ar fi totalitatea sistemelor i proceselor
implementate pentru a conduce si a controla o companie cu scopul de a-i creste performanta si
valoarea. Practic, se refera la eficienta sistemelor de management, insistand pe rolul consiliului
de conducere, pe responsabilitatea si remunerarea membrilor, credibilitatea situatiilor finaciare,
si pe eficienta sistemelor de management al riscului.
Guvernanta corporativa, defineste totalitatea principiilor, regulilor si normelor prin care
se asigura administrarea si gestionarea de catre manageri a entitatilor, in interesul investitorilor
actuali si potentiali; acest interes este clasic si cel mai intanlit. In contextul lui, managerii sunt
studiati in raport cu actionarii. Fiind vorba de un raport politic, in care se gasesc si alte parti
interesate, guvernanta capata si un interes extins. Un loc distinct il ocupa in cazul, managerilor si
actionarilor, creditorii si salariatii, cu pretentiile lor. Guvernanta si contabilitatea se conditioneaz
reciproc, desi guvernanta influenteaza dominant contabilitatea.
In principiu, se refera la suportul de decizie si de control dintr-o companie, obtinut prin
reguli si proceduri formale si informale, interne sau impuse extern de cstre organismele
competente, implementate atat la nivel strategic cat si operational.
Ce-i drept, guvernanta corporativa insista pe principiile etice si pe responsabilitatea
sociala (CSR), dar toate regulile si procedurile pe care le promoveaza au un scop final: cresterea
valorii companiei.
In final, testul eficientei modelului de guvernanta al unei companii este masura in care
reuseste sa-si atinga obiectivul principal, si anume, acela de a maximiza valoarea companiei
din perspectiva actionarilor. Totul tine de modalitatea in care reuseste sa organizeze un sistem
ideal inchis: satisfacerea cerintelor clientilor, angajatilor, furnizorilor, distribuitorilor, etc.,
rasplata fiind, in cazul unor rezultate bune, valoare sporita si durabila.
In Romania, guvernanta corporativa este intalnita in special la societatile comerciale
listate la Bursa de Valori Bucuresti.

CAP. I Codul de Guvernanta Corporativa in Romania


Consiliul de administratie
1.1. Rolul si obligatiile consiliului de administratie
Societatile comerciale admise la tranzactionare pe piata reglementata a BVB sunt
conduse de un Consiliu de Administratie care se intruneste la intervale regulate si adopta decizii
care ii permit sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta
Consiliul de Administratie al unei societati comerciale admise la tranzactionare pe piata
reglementata a BVB va fi tinut responsabil pentru conducerea societatii. Acesta va actiona in
interesul societatii si va proteja interesele generale ale actionarilor acesteia prin asigurarea unei
dezvoltari sustenabile a societatii comerciale respective. CA va functiona ca un organism
colectiv, pe baza unei informari corecte si complete.
Consiliul de Administratie al unei societati comerciale admise la tranzactionare pe piata
reglementata a BVB se va intruni ori de cate ori este necesar pentru indeplinirea eficienta a
responsabilitatilor sale. Este recomandabil ca un CA sa se intruneasca cel putin o data pe
trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii societatii comerciale.
CA va adopta reguli corespunzatoare pentru evitarea situatiilor in care membrii sai sau
angajati ai societatii ar putea fi declarati vinovati de tranzactii de initiat si manipularea pietei
valorilor mobiliare emise de societate. Conducerea executiva va pune la dispozitia membrilor
CA, in mod regulat, informatii privind modificarea reglementarilor incidente materiei respective.
CA va elabora un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a
tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate (valorile mobiliare
ale societatii) efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate.
Regulile vor prevedea, in mod expres, natura informatiilor de natura publica, referitoare la aceste
tranzactii.

1.2. Numirea membrilor consiliului de administratie


Numirea membrilor Consilului de Administratie se va constitui intr-o procedura oficiala,
riguroasa si transparenta. Aceasta procedura va stabili criterii obiective si va asigura informatii
adecvate periodice asupra calificarii personale si profesionale a candidatilor.

Responsabilitatile CA vor consta, printre altele, in:


a) examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al societatii, precum si
structura corporativa a grupului, dupa caz;
b) evaluarea adecvarii structurii organizationale, administrative si contabile a emitentului si
subsidiarelor, cu relevanta strategica asupra activitatii acestuia;
c) evaluarea performantei generale a societatii si compararea periodica a rezultatelor realizate cu
cele planificate;
d) examinarea si aprobarea in prealabil a contractelor incheiate de emitent si subsidiarele
acestuia cu impact semnificativ asupra profitabilitatii, activelor si pasivelor sau situatiei
financiare a societatii, acordand o atentie deosebita tranzactiilor cu partile implicate - tranzactiile
cu sine -; in acest scop CA va stabili criterii generale pentru identificarea tranzactiilor cu impact
semnificativ;
e) evaluarea, cel putin o data pe an, a marimii, compunerii si performantei CA si comitetelor sale,
dupa caz;
f) transmiterea informatiilor, in raportul privind guvernanta corporativa, referitoare la aplicarea
prevederilor prezentului Cod si in mod deosebit privind numarul de sedinte ale CA si, dupa caz,
ale comitetelor executive tinute in anul financiar respectiv, precum si informatii privind
procentajul participarii la aceste sedinte a fiecarui membru CA.
1.3. Structura Consiliului de administratie
Structura Consiliului de Administratie al unei societati comerciale admise la
tranzactionare pe piata reglementata a BVB va asigura un echilibru intre membrii executivi si
ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio
persoana sau grup restrans de persoane sa poata domina procesul decizional al CA.
Consiliul de Administratie are un numar de membri care garanteaza eficienta capacitatii
sale de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor executivi, precum si tratamentul
echitabil al actionarilor.
CA va evalua independenta membrilor sai ne-executivi. Criteriile de evaluare se vor baza
pe analiza profunda a urmatoarelor situatii:

a) un administrator ne-executiv sau membru al Consiliului de Supraveghere (CS) nu este


un adminsitrator executiv (sau director executiv) al societatii sau al unui asociat al acesteia si nu
a detinut o asemenea pozitie in ultimii cinci ani;
b) nu este un angajat al societatii sau al unui asociat al acesteia si nu a detinut o asemenea
pozitie in ultimii cinci ani;
c) nu primeste si nu a primit o remuneratie semnificativa suplimentara din partea
societatii sau a unui asociat al acesteia, in afara indemnizatiei primite ca administrator neexecutiv sau membru al Consiliului de Supraveghere;
d) nu este si nu reprezinta in vreun fel un actionar strategic cu detineri egale cu sau mai
mari de 10%;
e) nu are si nu a avut in ultimul exercitiu financiar o relatie de afaceri seminificativa cu
societatea sau cu un asociat al acesteia, fie direct sau ca partener, actionar, angajat intr-o pozitie
importanta a unei entitati aflate intr-o asemenea relatie. Relatiile de afaceri includ, fara a se
limita la pozitia de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare,
legale, de consultanta, etc.) si/sau client important al societatii sau al organizatiilor care primesc
contributii semnificative de la societate sau grupul acesteia, dupa caz;
f) nu este si nu a fost in ultimii trei ani un partener sau angajat al auditorului extern
prezent sau trecut al societatii sau al unui asociat al acestuia;
g) nu este administrator/director executiv in alta societate in care un
administrator/director executiv al societatii este administrator ne-executiv sau membru al
Consiliului de Supraveghere si nu are legaturi semnificative cu administratori/directori executivi
ai societatii datorita pozitiei detinuta in alte societati sau entitati;
h) nu a fost membru ne-executiv al CA sau CS pe o perioada anterioara de doisprezece
ani;
i) nu este membru al familiei apropiate a unuia dintre membrii CA sau directori ai
societatii sau ai persoanelor la care se refera lit a)-h) de mai sus.

CAP. II Codul de Guvernanta Corporativa in Marea Britanie


Consiliul director
2.1 Rolul Consiliului director
Fiecare companie trebuie condusa de un consiliu director eficient care este colectiv
responsabil pentru succesul pe termen lung al companiei.
Rolul consiliului director este sa asigure evaluarea riscului companiei in cadrul unor
controale prudente si eficiente.
Consiliul director trebuie sa stabileasca scopurile strategice ale companiei, sa asigure ca
resursele necesare financiare si umane exista, iar compania sa-si indeplineasca obiectivele si sa
analizeze performanta manageriala.
Consiliul director trebuie sa stabileasca valorile si standardele companiei si sa se asigure
ca obligatiile sale catre actionari si altii sunt intelese si indeplinite.
Toti directorii trebuie sa actioneze in ceea ce considera ca este interesul companiei, in
consecventa cu indatoririle lor statutorii.
Prevederile Codului
- Consiliul director trebuie sa aiba suficiente sedinte pentru a-si indeplini obligatiile eficient.
Trebuie sa existe o planificare formala a chestiunilor in mod specific rezervata pentru decizia sa.
- Raportul anual trebuie sa includa o declaratie a modului de operare a consiliului director,
incluzand o declaratie la nivel inalt asupra tipurilor de decizii de luat de catre consiliul director si
care trebuie delegate conducerii.
- Raportul anual trebuie s identifice preedintele, eventual preedintele adjunct, directorul
executiv, directorul superior independent i preedinii i membrii comitetelor - consiliului
director.
Trebuie s stabileasc i numrul de edine ale consiliului director i al comitetelor sale i
participarea individual directorilor.
- Compania trebuie s ncheie contract de asigurare corespunztor cu privire la aciunile judiciare
contra directorilor si.

2.2. Numiri in Consiliul director


Trebuie s existe o procedur formal i transparent pentru numirea noilor directori n
consiliul director.
Cutarea candidailor pentru consiliul director trebuie s fie condus i numirile s se
fac pe merit, pe criterii obiective i considernd beneficiile diversitii n consiliu, inclusiv
genul.
Consiliul trebuie s fie satisfcut c exist planuri pentru o succesiune ordonat a
numirilor n consiliu i a conducerii superioare, astfel nct s se menin un echilibru
corespunztor de competene i experien n cadrul companiei i n consiliu i pentru a asigura
mprosptarea consiliului.
Prevederile Codului: Trebuie s existe un comitet de numire care s conduc procesul de
numire n consiliu i s fac recomandri consiliului.
O majoritate de membri ai comitetului de numire trebuie s fie format din directori
nonexecutivi.
Preedintele sau un director nonexecutiv independent trebuie s prezideze comitetul, dar
preedintele nu trebuie s prezideze comitetul de numire atunci cnd se ocup de numirea unui
succesor la preedenie.
Comitetul de numire trebuie s pun la dispoziie termenii si de referin, explicnd rolul
i autoritatea sa delegat de consiliu.
Comitetul de numire trebuie s evalueze echilibrul de competene, experiena,
independena i cunotine n consiliu i, n lumina acestei evaluri, s pregteasc o descriere a
rolului i capacitilor necesare pentru o anumit numire.
Directorii nonexecutivi trebuie numii pe termene specifice supui realegerii i
prevederilor statutorii privind ndeprtarea unui director.
Orice termen peste ase ani pentru un director nonexecutiv trebuie s fie supus unei
revizuiri riguroase, i trebuie s ia n considerare nevoia de mprosptare progresiv a consiliului
director.
O seciune separat a raportului anual trebuie s descrie munca comitetului de numire,
inclusiv procesul pe care l utilizeaz n legtur cu numirile n consiliu.
Trebuie s se dea o explicaie dac nu s-a folosit nici consultana extern de cutare i
nici publicitate deschis pentru numirea unui preedinte sau a unui director nonexecutiv.

2.2.1. mprirea Responsabilitilor


Trebuie s existe o mprire clar a responsabilitilor la vrful companiei ntre
conducerea consiliului i responsabilitatea executiv pentru conducerea activitii companiei.
Nicio persoan nu trebuie s aib puteri de decizie nelimitate.
Prevederea Codului: Funciile de preedinte i director executiv nu trebuie exercitate de aceeai
persoan fizic.
mprirea responsabilitilor ntre preedinte i director executiv trebuie clar delimitat, stabilit
n scris i convenit de consiliul director.
2.3. Structura Consiliului director
Consiliul director i comitetele sale trebuie s aib un echilibru corespunztor de
competene, experien, independen i cunoatere a companiei astfel nct s le permit s-i
ndeplineasc respectivele obligaii i ndatoriri ntr-un mod eficient.
Consiliul director trebuie s aib dimensiunea suficient ca s ndeplineasc cerinele
activitii i ca schimbrile din compoziia consiliului i a comitetelor sale s poat fi controlate
fr ntrerupere, i s nu fie att de mare nct s fie greoi.
Consiliul director trebuie s includ o combinaie corespunztoare de directori executivi
i nonexecutivi (n particular, directori nonexecutivi independeni) astfel nct nici o persoan
sau un grup mic de persoane s nu poat domina luarea de decizii a consiliului.
Asigurarea c membrii comitetelor sunt mprosptai i c nu se acord ncredere
nebazat pe persoane particulare trebuie luat n considerare la momentul deciderii preedintelui
i membrilor comitetelor.
Nimeni n afar de preedintele comitetului i membrii si nu are dreptul s fie prezent la
o adunare a unui comitet de numire, revizie contabil sau remuneraie, dar pot participa alii la
invitaia comitetului.
Prevederile Codului: Consiliul trebuie s identifice n raportul anual pe fiecare director
nonexecutiv pe care l consider independent.
Consiliul trebuie s determine dac directorul este independent n caracter i judecat i
dac exist relaii sau circumstane care pot afecta sau pot s par c afecteaz judecata
directorului.

Consiliul trebuie s i exprime motivele dac determin c un director este independent


n ciuda existenei unor relaii sau circumstane care pot prea relevante pentru determinarea sa,
inclusiv dac directorul:
- a fost angajat al companiei sau grupului in ultimii cinci ani;
- are sau a avut n ultimii trei ani, o relaie de afaceri cu compania fie direct, ori n calitate de
partener, acionar, director sau funcionar superior al unui organ care are o asemenea relaie cu
compania;
- a primit sau primete remuneraie suplimentar de la companie n afar de salariul de director,
particip la opiunea de aciuni a companiei sau la o schem de plat legat de performan sau
este membru al unui plan de pensie al companiei;
- are legturi de familie strnse cu un consilier, director sau funcionar superior al companiei;
- deine funcii de director ncruciate sau are legturi semnificative cu ali directori prin
implicare n alte companii sau organisme;
- reprezint un acionar important sau a activat n consiliu pentru mai mult de nou ani de la data
primei alegeri.
Exceptnd companiile mici, cel puin jumtate din consiliu, excluznd preedintele,
trebuie s cuprind directori nonexecutivi determinai de consiliu ca independeni.
O companie mai mic trebuie s aib cel puin doi directori nonexecutivi independeni.
Preedintele
Preedintele este responsabil pentru conducerea consiliului director i pentru asigurarea
eficienei sale pe toate aspectele funciei sale.
Preedintele este responsabil pentru stabilirea ordinii de zi a consiliului director i pentru
a asigura c exist timp suficient pentru dezbaterea tuturor problemelor ordinii de zi, n particular
problemele strategice.
Preedintele trebuie, deasemenea, s promoveze cultura deschiderii i dezbaterii prin
facilitarea contribuiei efective a directorilor nonexecutivi n particular i prin asigurarea unor
relaii constructive ntre directorii executivi i nonexecutivi.
Preedintele este responsabil pentru a da asigurri c directorii primesc informaii
corecte, clare i la timp.
Preedintele trebuie s asigure comunicarea eficient cu acionarii.

Directori nonexecutivi
Ca parte a rolului lor de membri ai unui consiliu unitar, directorii nonexecutivi trebuie s
pun n discuie n mod constructiv i s ajute la dezvoltarea de propuneri asupra strategiei.
Directorii nonexecutivi trebuie s examineze amnunit performana conducerii n edine
asupra intelor i obiectivelor convenite i s monitorizeze raportarea realizrilor.
Trebuie s fie satisfcui de integritatea informaiilor financiare i de faptul c sistemele
de risc a managementului i controalele financiare sunt robuste i pot fi aprate.
Ei sunt responsabili pentru determinarea nivelelor corespunztoare de remuneraie a
directorilor executivi i au un rol principal n numirea i, unde este necesar, ndeprtarea
directorilor executivi, i n planificarea succesiunii.

CAP. III STUDIU DE CAZ


S.C. ARECO PACK S.A.
S.C. ARECO PACK S.A. in calitate de emitent cotat la categoria II a BVB, are in vedere
respectarea principiilor de guvernan corporativa din Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei
de Valori Bucureti. Actiunile S.C. ARECO PACK S.A. sunt inscrise si se tranzactioneaza, din
15.07.2005, la cota Bursei de Valori Bucuresti, categoria a II-a, avand simbolul APC.
Registrul actionarilor este tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. conform contractului nr.
22544/08.05.2007. In cadrul Raportului anual al Consiliului de Administratie, incepand cu anul
2010 si in continutul Declaratiei Aplici sau Explici (anexa la raportul anual), S.C. ARECO
PACK S.A. atesta ca s-a conformat cu 11 din cele 19 principii instituite.
Structura de guvernanta corportiva
S.C. ARECO PACK S.A. este administrata in baza unui sistem unitar, n concordanta cu
prevederile actului constitutiv, n masura sa asigure o functionare eficienta a societatii.
Structurile de guvernanta corporativa ale S.C. ARECO PACK S.A. sunt reprezentate de
Consiliul de Administratie si de Conducerea executiva, organe pentru care sunt prezentate in
continuare functiile, competentele si responsabilitatile acestora.
Consiliul de administratie
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 3 membrii,
persoane fizice, alesi de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
In activitatea sa, Consiliul de Administratie adopta hotarari. Hotararile legal adoptate sunt
obligatorii pentru conducatorii efectivi si ceilalti administratori si sunt executorii din momentul
comunicarii lor in scris sau din momentul informarii generale prin intermediul secretariatului
Consiliului de Administratie, daca din cuprinsul lor nu este prevazut un alt termen ulterior
informarii, de la care urmeaza sa intre in vigoare.
Revocarea membrilor Consiliului de Administratie se va putea face numai de adunarea
generala cu votul cerut la adunarile extraordinare.
Principalul obiectiv al Consiliului de Administratie, pe termen mediu si lung, definit si
determinat de particularitatile S.C. ARECO PACK S.A. si de contextul macroeconomic in care
activeaza, este asigurarea unui echilibru intre continuitatea activitatii in conditii optime si
satisfacerea asteptarilor actionarilor.

Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare


la mandat si de cele special prevazute in Legea 31/1990 cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, reglementarile CNVM
(comisia nationala a valorilor mobiliare ) aplicabile si de prevederile statutare.
Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din membrii ai
consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru
consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, personalului,
nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere, s.a. Consiliul de Administratie
stabileste regulile interne ale comitetelor constituite.
Consiliul de Administratie aproba delegarile de competente si stabileste limitele de
competenta pentru Presedinte - Director General si Directorii Executivi.
Operatiunile efectuate in baza competentelor delegate conducatorilor efectivi sunt
raportate Consiliului de Administratie prin rapoarte scrise sau verbale, de regula lunar.
Consiliul de Administratie aproba delegarile de competente si/sau a dreptului de
reprezentare, catre alti administratori sau angajati ai societatii, fixand si limitele acestora.
Operatiunile efectuate in baza competentelor delegate de Consiliul de Administratie altor
salariati ai S.C. ARECO PACK S.A. fac obiectul raportarilor ce vor fi prezentate saptamanal
conducatorilor efectivi si lunar Consiliului de Administratie.
Conducerea executiva
Conducerea executiva a societatii este asigurata, n conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv si ale reglementarilor legale n vigoare, de catre Directorul General si Directorii
Executivi.
Conducerea executiva este numita de catre Consiliul de Administratie al societatii si
informeaza Consiliul de Administratie cu privire la activitatea defasurata ntre sedintele periodice
ale acestuia.
Conducerea executiva este mputernicita sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a
societatii si este investita cu compententa de a angaja raspunderea societatii.
Conducatorii efectivi ai societatii sunt raspunzatori pentru asigurarea respectarii
prezentelor reglementari si a procedurilor de lucru.

Presedintele - Director General


Presedintele este ales de Consiliul de Administratie dintre membrii sai si indeplineste si
functia de Director General si conducator efectiv al societatii. In calitate de Presedinte al
Consiliului de Administratie:
convoaca Consiliul de Administratie cel putin o data la 3 luni;
prezideaza sedintele Consiliului de Administratie;
urmareste indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie;
conduce lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor si supune dezbaterii si aprobarii Adunarii
Generale a Actionarilor problemele inscrise pe ordinea de zi.
In calitate de Director General pune in executare hotararile Consiliului de Administratie,
sens in care emite decizii scrise si dispozitii. Deciziile si dispozitiile sunt executorii imediat si isi
produc efecte din momentul in care sunt aduse la cunostiinta persoanelor care sunt abilitate sa le
duca la indeplinire.
Directorii Executivi
Directorii Executivi sunt numiti de Consiliul de Administratie la propunerea Presedintelui
- Director General. In absenta Presedintelui - Director General, Directorii Executivi imputerniciti
de Consiliul de Administratie, indeplinesc atributiile acestuia.
Incepand cu Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al anului 2010, S.C.
ARECO PACK S.A. are un capitol dedicat guvernantei corporative , in care sunt descrise toate
evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar
si Declaratia Aplici sau Explici in care explica recomandarile cuprinse in Cod pe care
societatea nu le-a implementat total sau partial.
Pe website-ul www.arecopack.ro sunt diseminate informatii cu privire la politica de
guvernanta corporativa a S.C. ARECO PACK S.A. , ce contin: lista membrilor Consiliului de
Administratie, ai membrilor conducerii executive cu varianta scurta a CV-ului pentru fiecare
membru.

Rolul si obligatiile Consiliului de Administratie


Principalul obiectiv al Consiliului de Administratie, pe termen mediu si lung, definit si
determinat de particularitatile S.C. ARECO PACK S.A. si de contextul macroeconomic in care
activeaza, este asigurarea unui echilibru intre continuitatea activitatii in conditii optime si
satisfacerea asteptarilor actionarilor.
Atributiile si limitele de competenta ale Consiliului de Administratie sunt cele prevazute
in legislatia incidenta functionarii unei societati comerciale:
stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
defineste strategiile investitionale ale societatii comerciale;
stabileste politicile contabile si sistemul de comtrol financiar, precum si aprobarea planificarii
financiare;
numeste si revoca directorii executivi si stabileste remuneratia lor;
supravegheaza activitatea directorilor executivi;
pregateste raportul anual, organizeaza adunarea generala a actionarilor si implementeaza
hotararile acesteia;
supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor in termenele legale raportul cu privire la
activitatea societatii, situatiile financiare auditate, precum si proiectul de buget al societatii pe
anul in curs;
aproba operatiunile de incasari si plati;
aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri;
aproba incheierea sau rezilierea de contracte;
aproba incadrarea informatiilor in categoriile de informatii privilegiate si confidentiale si
masurile luate pentru gestionarea acestora;
aproba planul de audit intern si resursele necesare;
dispune masuri in legatura cu riscurile semnificative raportate de catre auditul intern;
analizeaza propunerile inaintate in scris de reprezentantul compartimentului de audit intern si
dispune masuri pentru remedierea oricarei situatii de incalcare a legilor, reglementarilor in
vigoare incidente pietei de capital sau a procedurilor interne de catre S.C. ARECO PACK S.A.
sau de catre angajatii acesteia;

Hotararile Consiliului de Administratie sunt executorii pentru angajatii S.C. ARECO


PACK S.A. Acestea se urmaresc pentru punerea in aplicare si trimestrial se raporteaza
Consiliului, stadiul implementarii lor. Problemele solicitate de administratori in cadrul sedintelor
fac obiectul verificarilor si raportarilor facute de compartimentele de specialitate (audit, serviciu
juridic, control intern , s.a).
Structura Consiliul de Administratie
S.C. ARECO PACK S.A. , conform prevederilor statutare, este administrata de un
consiliu de administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de adunarea generala pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
Pentru a putea fi membri ai Consiliului de Administratie candidatii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii cumulative pentru dovedirea carora vor prezenta, la
solicitarea Consiliului de Administratie, documente doveditoare:
Sa aiba studii superioare;
sa nu aiba cazier;
sa aiba experienta de minim doi ani in administrarea societilor comerciale pe actiuni;
sa nu fie membru n Consiliul de Administratie, sa nu fie salariat pe orice post si nici sa nu aiba
legaturi de afaceri cu firme care au acelasi obiect de activitate principal cu ale S.C. ARECO
PACK S.A.
Consiliul de administratie are in structura administratori executivi si administratori
neexecutivi;
S.C. ARECO PACK S.A. , in calitate de societate comerciala pe actiuni este obligata
legal pentru auditarea situatiilor financiare.
Structura Consiliului de Administratie al S.C. ARECO PACK S.A. asigura un echilibru
intre membrii executivi si ne-executivi.
Numirea membrilor Consiliului de Administratie
Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin votul actionarilor in Adunarea
Generala a Actionarilor are la baza o procedura transparenta, prin aducerea la cunostinta publica
a continutului dosarului de candidatura si a criteriilor pentru indeplinirea calitatii de
administrator la o societate comercial.

Alegerea unui numar de administratori mai mic de 3, conduce implicit la crearea de


locuri vacante in Consiliul de Administratie; pentru completarea locurilor vacante este
imputernicit Consiliul de Administraie, conform prevederilor legale, sa numeasca administratori
provizorii. Prima adunare generala ordinara va alege un nou administrator.
Durata pentru care acesta este ales va fi egala cu perioada ce a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau. Alegerea unui administrator, pe un loc vacant, se face de catre
Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu Actul constitutiv.
Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii
Consiliului de Administraie sau de catre actionari, n conformitate cu prevederile legale. In
conditiile modificarii Actului constitutiv se va pune n discutie crearea unui comitet de
nominalizare.

CONCLUZII
Intr-o economie in continua schimbare, atat la nivel national, cat si mondial, durabilitatea
intreprinderilor poate fi asigurata inclusiv prin aplicarea unui sistem de management eficient,
implementarea unor metode de conducere moderne, motivarea corespunzatoare a angajatilor,
promovarea performantelor la nivel individual si organizational si punerea accentului, in primul
rand, pe rezultate.
Avand in vedere tendinta de pe piata internationala, consideram ca guvernanta
corporatista va ramane ca o prioritate pentru managementul de varf al companiilor mult timp de
acum inainte, deoarece companiile care vor adopta o cultura organizationala transparenta si un
model eficient de conducere vor avea performante mult mai bune, iar cele care vor refuza sa
accepte acesta realitate, absolut necesara, vor tnregistra rezultate mai slabe.