Sunteți pe pagina 1din 45
Traian Dorz comuna Mizies, judetul Bihor, intr-o familie de tarani saraci. La terminarea celor 7 clase primare a primit ca premiu cartea ,,Corabia lui Noe” scrisi de preotul Iosif Trifa, intemeictorul si liderul ,,Oastei Domnului” din Sibiu, care $ : ' Traian Dorz s-a nascut la 25 decembrie 1914 in satul Livada Beiusului, i i \ avea si-i schimbe definitiv sensul vietii. q fn iunic 1930, la varsta de 15 ani, a devenit membru al miscarii religioase Oastea Domnului”. La scurt timp dupi aceea, a inceput s scrie poezii crestine si povestiri religioase, care i-au fost publicate in ziarcle ,,Oastei Domnului” din Sibiu. in 1934, 1a solicitarea preotului Iosif ‘Trifa, devine © salariat al revistei ,Oastea Domnului” din Sibiu, unde a lucrat pana in 1938. y |__Deca lungul anilor 1939-1943 a fost concentrat si mobilizat pe front. Din | pricina faptului cd era bolnay, in martie 1943 i se permite si se intoarcd acasi, in comuna Mizies. Se angajeazi functionar la primirie, in paralel, _ ‘continuandu-si activitatea publicisticd. Intre 1946-1947 a lucrat la periodicul _ pIsus Biruitorul”, organul de presa al ,,Oastei Domnului” din Sibiu, devenind, © in 1947, redactorul acestuia. fn decembrie 1947, din cauza activitatilor religios-misionare, este arestat entru prima datd de Siguranta din Beius. A stat inchis patru luni la Penitenciarele Oradea si Gherla, dupa care, in mai 1948, a revenit in satul % / natal. fn februarie 1950 a fost arestat de Securitatea din Beius si inchis timp de noua luni in Penitenciarele din Beius si Oradea. A fost eliberat in noiembrie 1950. in perioada 1951 — decembrie 1952 a lucrat la C.F.R. Simeria. La 25 decembrie 1952 a fost arestat pentru a treia oara, de aceasta data de Securitatea din Deva. fn Deva a stat inchis pana in martie 1953, cAnd a fost trimis la colonia de munca Ghencea, pentru ca in iunie 1953 de aici sa fie dus la colonia de munca _ Popesti-Leordeni. In noiembrie 1953 a fost trimis la Penitenciarul din 4 Caransebes, unde a stat pani la 2 iulie 1954. Din 5 iulie 1954 pana in 1956 a stat cu domiciliu obligatoriu (D.O.) in comuna Dropia, judeful Constanfa. Dacca naladcinisies patiaieallanadird La 28 octombrie 1958, Directia Regionali Cluj i-a deschis lui Traian Dorz un dosar de urmarire informativa pentru a stabili ,activitatea sa dusménoasi pe care o desfisoara in prezent”. A fost arestat din nou, la 13 mai 1959, din localitatea Calanul Mic, unde isi stabilise domiciliul. A fost condamnat prin Sentinfa nr. 510 din 19 noiembrie 1959 a Tribunalului Militar Cluj la 16 ani munca silnicé pentru »uneltire contra ordinei sociale” si a fost incarcerat la Penitenciarul Gherla. A fost eliberat in 1964 pe baza Decretului nr. 310 din acel an gsi a revenit in satul natal. A fost obligat sA munceasca la CAP si a fost sicanat permanent de institutiile comuniste. La 20 decembrie 1965 Securitatea din Bihor i-a deschis un dosar de verificare, care va fi preschimbat in actiune informativa individuala la 1 octombrie 1966. Motivul urmiririi il constituia faptul ci Traian Dorz era liderul gruparii religioase ,,Qastea Domnului”, interzisa de regimul comunist. fn 1982, desi batran si bolnay, a fost arestat din nou si inchis cu detinutii de drept comun Ia Satu Mare. Acuzatia care i s-a adus era aceea de ,posesie si distribuire de materiale religioase neautorizate”. A fost condamnat la 2 ani din care a executat doar 5 luni. A murit la 20 iunie 1989 si a fost inmormantat in cimitirul din comuna Mizics, la 22 iunie 1989. 1953 Referat al M.A.L. in care este sintetizata activitatea lui Traian Dorz pana in acel moment Conform Deciziei M.A.I. nr. 508/1952 Traian Dorz fusese incadrat in C.M. (colonie de munca) pe timp de 60 de luni, urmand a fi eliberat la 25 decembrie 1957. (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, f. 21) On i RAD TR GS NiO lr a mc ti Ben Ma Ao Te = D0. 24 Juni. tS comune Mist gel weion C Be aL Ma: 189 Ge oFl KuOLLG axe B co Gren sire on ae donee Shee peesey existe alt dn anil poesi si arbicols ve aves wedactia in Grasil. ea denumizog 7, in vere 9 mp de 3 leai. In iima a ingrwett tp antl 1950 asociat vata, fomusi tei compinus acy da Giferite efmeead in ieee ae agi 3500 prin | pat ad pine tnvanhl Mdecizis ee oe 8 noiembrie 1955 Autobiografie redactata de Traian Dorz in timp ce se afla cu domiciliul obligatoriu in comuna Dropia, astazi sat in judetul Constanta (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, ff. 24-27) etnias i i Na lm ect cS 4 Os ater Meoud ti aise Kay ‘Gea: Deeradie a Kw crm Minieg, ps Natt Belg .teg- Oradea uase hematin wc. a ia aypeededusnca haan / d Grn hag. | Bracansats, — G wire € La_sdivtlstea wee, becker Wig accra Rerion ta, AQA2- AG IR. — ne how ieee Face Acka verte do AT alta Count dane) Th t dorar : eoeke ip I SAA A tana), BaiDs ade, Tactnd ing B pa saya best shea a age nts a4 5 porch taster Wr wld Bay Lida pwihe eA Rane la Scien bal Doe ( Cekyhe e Aga ah pebhicat of dokea veut We due act $e ocogt Wap (deh 1936— Ooh 1937) ota sat aa cS A ere 2a in Depp: wh ony cumpat de editane: odUicaidne cel Ww hqag toca a Ea tu. Cotea, | Ta ve Sa et Mees Mite Tonda of COintva te dgtl ta Dita A ARES ca tang tn % bot pe fred i de Vastu ha Berchar Le Birt Rofutenstusti , he | aS Ses dite Masts tas ptt Fay Broad je Agra , cand fot dasa ca Tnapel TRY _| Bis Compa Sreoter de 1 WAme dec atne Lawiaan telat Wi tee Qenre.~ _ a ty Perkoat, aeena cé Te “euuise Aque.~iqy) aw, Fc Biome Wwe. Mabrio teviaht , tamitia eds | AZ" Le Reine | rere re wieyeurd sf Boina Got gtter® Coretea gag) Sanur deenimilirt as LC BuSEat de Tore * (ay A989) trae Bie Bid © Ra | lay , Saas" (Covebea dao). i Gerioa Se 19¥ 3 = 190 = = oo fra tot Oeaaz Lg dowierliug pon Bh Cou, Mia Pos Sates Anion Gelee, Sou foot wachionnr La fetus | Ma Comuact Nipieg “hu tpn t teat velumote do Weviunt _| ee Mincluit ( Rew, agdy) We gamurnobic bat | AX oe us) at Lantiits Sp tralipnei (Rtn a, coo A446 AGN. bs —— tm Oalantat La — o spe it Bantis Bownnted" die Set Eo 6 Ayr pW ate be dudine * ( Being daa) Cateatee F | “ Avmunt wad wiet May Puuitia auntlin, radtind! ae Cerionda 4gXSe A : Le thug Un aga qepeke hug Pinatas Wake ween aru boa retot Arima de, de ca tre ty phdin Welng , de weaad , Ma Be Mize, Sy Pevaare a elgg Ula Belew, pleenwiid, Bau LS Thi, q LAAs ety & Oradea, frond % Wowiise, apt heme _ ab gagod Re cite, % Steere , wnbe au prwcdi met ze Necembee nary, Sou Laat — war Raw par, Lo seamen | Tabanani alle Crate Now lat UW Pey teredeare — & Beamione! - @ i alte nagtant, de Aleve ort. $e ay deceubie 19S atu fot anode a hela, ora bo Ghe keunth tea Bev ide unde Dida, | a bok ty Thiamin Ce We, Gleasen 4 ha dee ater la Cslrera, % ond Ty Yuurto19F3, de bird ta | sedenl i fet Tit, Ge oat, ama wy 2 Iulie sary, Dae tyimag eget ts ed ie E 4 Ubanart : oriianesac sincansieaiansseiies } 28 octombrie 1958 Hotarare de deschidere a dosarului de urmarire informativa a lui Traian Dorz, aprobata de colonelul Iosif Breban, seful Directiei Regionale Cluj Scopul deschiderii dosarului era acela de a se obtine -. informafii cu privire la activitatea lui Traian Dorz. 4 Conform unor date detinute de Securitate, acesta era “a preocupat de reorganizarea gruparii religioase ,,Oastea Domnului”, interzisa de regimul comunist. (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr, 4964, vol. 1, ff. 2-4) STRICT SECRET UL AFACERILOR INTERNE. Reg. Cluj,Sectin Rai.Cluj SE APROBA cary seamen, A BAND AN Tosiy sii de le R¢micul | vlesa gi Area. DORZ TRAISN subliniazk cA colaborarsa bisertos: ortodoxe cu orgenizetie " Oastea pomnului" no constituie— nici un pericol pentru securitatea bisericii ortodexe sau @ stetulud, deosrece in toate aduntrile fricute nu se desfigosrh nici un fel de activitete subversivaé care sh lezeze citugi de putin integritatea bisericii seu a statulu: Din contra, 61 austine cé sceasth colaborare nu gece altcevt| decit s4 intéresso% biserics ortodoxd si si tragho linie | de conduit oft se poste de morsl& fn sinul poporului, Gluj, le 20 msrtie 1959. 1960 Fisa personala a lui Traian Dorz, intocmita in perioada in care se afla incarcerat la Penitenciarul Gherla ~ Traian Dorz fusese condamnat prin Sentinta nr. 510 din 19 noiembrie 1959 a Tribunalului Militar Cluj la 16 ani munca silnica pentru ,,uneltire contra ordinei sociale”. (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, f. 6) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. GHERLA I x \ = pridid pe BORA APRATAN i Nomole DORA A. Prenumele i AA Naxeut z Comune Oh Viul tui = Profesia ee ee Suudi 7. Class nrineré _... Serena yaa oie venta palitied ma S - Domiciliul comuna OBlaa Prin semtinta Nr. 51.6 in G16 : n sentinta Ne. 510, D Vribunaldui ae. vionala. ani Gncbisoare con uneitire conte ord 4 foot condammat Ta musica silnica, Lemaila grea), penta savirgirea hufracyianii de comb. ou bone de art, Prin Dewi Triluavalulad Teihunalul Suprem prin Devizia ne... = Ale eondarinari = Ty fapt, suenumitul a fost "Gastea Domnului” din 195 erestat. A colaborat 1s pénk In 1959 tf glare cacVGoqtes De Nisus Biruitorul.. "Rami lie Crestink" Sl altele. 24 soriee a fhout comentarii 61 cericaturi ou continut PeZDOLU a denen URES kone, fugavi cbrora } fascist Si erticomunist Qt eolomniere,.a.ominds diversi leeionar: ecutarea pedepset a ki expirat Wa an BA eL eA 1 Propanem si fi > Motivul urmai 1 octombrie 1966 Hotarare de preschimbare a dosarului de verificare deschis pe numele lui Traian Dorz la 20 decembrie 1965, in actiune informativa individuala irii 11 constituia faptul ca acesta era liderul gruparii religioase ,,Qastea Domnului”, interzisa de _ regimul comunist. (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 2, ff. 2-4) STRICT SECRET L DIRECTIA REGIONALA CRISANA SECTIA RAIONALA BEIUS HOPARIRE DE astesncaent ges cntieu Ternedincame se Adicaviauale, cu privire la nunitul DORZ TRAIAN. Numele DORZ,prenumele TRAIAN, nascut la date de 25.x1T [914 in savul Livada Heiusului,comina Mizies,raionul Beius,resiunes isana,fiul lui Constantin si Maria,de nationalitate si cetatenie ponina,are ga _studii 7 cls.primare,de profesie asricultor,in prezont enbru in C.A.P. Mizies,domiciliat stabil in satu] Livads Beiusului p.5,comuna Wizies,raionul Beius,regiunes Crissna. % ~Apartanenta politice(in prezent) neinosdret, ~ Apertanenta politica(in trecut) neinosdrat. - Originea sooiele-taren mijlogas.. - Situatie soolale membru in 0.a.P. [coMINUPUL PE SOURT AT MATERTATSLOg COMPROMTTATOARE : Ie dete de 20.41.1965 s-a deschis actiunea de erificare"GRADINARU" avind ca oblectiv pe numitul DORZ TRAIAN suspec ‘6a in prevent desfasoarg activitate ilegela pe linfa ssocietiei reli- |stzese"Oasten domnulai”. Le beze deschiderii actiunii a stat faptul ca sus-num ‘tal in eslitate de conducator al acestei ssociatii a desfasnrat activ: ‘tate de propaganda dusmanoasa la adresa regimului nostru,in sceaste Jactivitave Tiind sprijinit de alte elenente ea:Pop Alexaniza,Moldo~ eenu Nicolae,Popa Petru,Marinii Nicolae ,Munteanu Gheorghe tobi facqné te din conducerea pe tara a acestei asociatii religioase ilegale. Sus-numitel face 0 serie de éepleseri in diferite regiunii ale tarii sau este vizitat 1s domiciliu de diferiti meubrii ai acestei ssociatii religioase,Scopul acestora constind in ecole de | cistiga citi msi multi adepti de perten sa si de ai izole pe seilelti pretendenti 1s conduceres asestel esocistii, care sustin 14625] | todoxa ideie impotriva careia Dorz Traian se opune,ol sustinind ca aceasta asociatie sa reaming in continusre in cadrul bisericii oxtodoxe Be parcursul desfasurarii actiunii s-o stabilit oa fului nostra continua sa desfascare activitate ilegala pe linia"oaste: goxnvlui" intretinind relatii cu alte clemente din"Oastea domnujui" oa fag Todn(reg.Hanédoars) Bugenia SpatereLu(reg.Oltenia) si altii.. Astfel dupa cum informeaye fostul agont al Dir.Reg, “Ultenia"Manolia Victor” la date de 25,VITI.1966 Hugenis Spaterelu s-a, intilnit ou nunitul Dorz Traian in Or,Beius unde obiectival i-a poves tit pe larg chinurile ce le-ar fi indurat din partea seouritetii in perioada cind a fost arestet,ou aceeste ocazie DORZ TRAIAN pronuntind ‘se inpotrivs lai Wurmbrand,N.Moldoven si Ton Fulea(din Sibiu) din osu. “ga ca acestia s-au despartit de biseruca ortodoxe si ou intrest in lega| ‘tupa ou Secbanti.fob cu prilejul acestei inbilniri DORZ TRAIAN o sfir sa nu le fle frica de securitete. Oblectivul are relabii si in streinatate ,recent de le cetateanca engleza Bienca Adler care dupa,cum née informeaza agentul din 22,1K,1966 oblectivul se cuncaste aseueni @ facut parte din asccistia =y ‘Lifiossa"Osstea domnului™. In aobivitetea obiectivului principela ceracteristic ce se desprindeeste faptul ca este foarte prudent,lucru ce iese in evidenta din mjoritetea maberialelor informative. Semnificativ in scest seas este ngte informative furnizata de agentul"Popescu Aurel" 1a data de 38.09.1966 cind obiec— tivul i] intreba pe agent"daca nu cumva s-a interesat politie din Mizies ea de ce vil dumneaja 1a mine,poate ca banuiese oa cine stie ce am de a face ea dumneata’l PROPUNEN®: Lucrarea in continugre a cag tell TRATAN -pbin actiune informativa individuala. OFTTER OPERATIV It. al t Sectia "C" inregistrat la data de f 966 sub 1660 OFITER OP! s ‘ 1 } } : ‘ i 2 aprilie 1970 Nota a informatorului ,,Popescu Ioan” despre discutiile purtate de Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, cu Traian Dorz, la 28 martie 1970 Traian Dorz a incercat sa obfina sprijinul mitropolitului in vederea intrarii in legalitate a gruparii religioase ,,Oastea Domnului”. Atitudinea mitropolitului a fost una _ refractara, el insistand asupra obligatiei membrilor gruparii de a respecta traditia ortodoxa si legile statului. (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 2, ff. 91-93) qaoyna. StRiep secran 4, 2 aprilfe 1970 Exemplerul or. Budienge ain parte: DOlithTul, penten ca ck MOTHR VELNGCU din Arad si PEWT POPA din Hunedoara o¢ diseute prooleme de interes oiserivesc . I pea rdepuns of oudlenta i se fixessi penetra 28 mertis ora 12.Dupd ce a treeut prin Goranseves, TRATATS. DORZ sa prezentat minwopolitilui eingux, fond a motive cu nidiie aoeehya ¢elor doi. Gelitates th cave a venit, eptinea el, este aceea de purtitor d= xuvint al “Oastei Downuluiy. Pousivit suatinenilor gale, @ vorbis mai de mult si ef pstriarhul JUSTINIAN ee: du-i “lerslizares Osstei Domnului* Patriarhul e-ex fi erdtat bineveitor la ineetiup gi i=» = 4 déruit,la pleeare, unele cliryi. Apoi fined sia schimeat guéinea §1 i-a comunicst c& in fiecere parehie exista Nommiteté parohisle" cere pot sferi wh cadku convesbil de activitate fogtilor “ostasiy . oi DORZ - a continuat el - 2 fost oxestat, stind $n inchisoare cam 18 ani; eub aousa de activitete religioas< nepermisd, férd a fi fet condemnat dectt 1958. Fitna fn deventie, a fost chemat la ministrnl de interne atunel, AL.DRAGEICL, caruis i-ar 2i artitet cf “ostagit™ pot fi elenente pozitive fn vista soctetijit, ci efnt amet einstitiy doer ed dorese ai fie lésahpi a se intruni, @ se Buge gi cints.impreuné. =e Ie eliberaré, boliev 91 fiixd servic! intore la *amilia ea. Péstrind legittura ai fosbii ‘oetagi” sar fi dat geema ed acegtia au sreoninga de un sor Pyeotii nu-i wid ou oehi tuni, Ti alunga, eeea ce TE ge adupe tn cage partiralere ¢u toate ci in felul ageste iheslea 1 Bi dorese yvémind Th cadral Siserieli sint donvingi cf oxi ei eortravalat a 8 eo tard Bupa ce 1-8 asenltat, mit: itil loa fytresat to we conetd orseniveres eotusld a "Onetel Démauluiv fh pbmele | olineia vorvegte DORZ; intructt ea a Tncetai sd ex ge feueiwl heer tet: glui gisericli orbodoxe 2 Thee ain 1948. Riepundul a fost -deyi se insistat~ neconeludent. A Rai fost Qntrebat ce aetivitete deefdccard personel, de ord Timiseara “La ¢newares uber Trap” se nSGy SH a trecut si be 14 seminarul teplogic unde a vorb: profesorul sORTN $i toi Allee a “epiribuslul” PAULIN Lacs e "fl eunoaghe de multi ani” gi 21 apreciaes . Intzuett senteu diminiet, 28 martie era senualat’ © preiectat! Vadunare a Castel Demnului’ th comuna Ghinboce de lined Garangebeg, fudetul Cavas-Severin, DORZ a fost tne srebat dacé gbie ceva despre ca gi daci va participa. Intexlo-| clsorul a preting ed ex fi aflay de agesetivadunsre", dex ef s@ fntoarce erabnic aceed unde “are treabi". (Informayiile olterioare lasi $A ae inyeleagd o& DORZ nu g-a dus la Ghimboea) . = Avsy?ndv-i-ae cf hotirirea Sinodului privind desfiinjarea tuturor organizayiilor veligioase, inclusiv “gastea Domnului", ave temeiuri sericase, si cd nu exist& motive serioase a se xeveni agupre ei, explicindu-i-se c& legile atatului treouiese respectate de toys axedinetogii, c& existé un cadzu euficiest do wanifestare 9 eentimentelor xeligioase, cf neoprotestantismul na poate fi co esto ou mijloace tmprumutate din ersenalul lui, DORZ a declarat ca 21 ingeleze si accept totul dar ci trebuie acceptat ci exigté ei credinciosi mei piosi aga-zigii "petagi", pe care biserica i-ax putea Polosi in mod pozitiv, dar cf depcamdata fi repudiezd, ceea ce 14 determind le activitéyi extra—bise- ticesti. “Ostasii’ pretindea DORZ -doreese s4 rdmind fn cadrul pisericii, ea ge agimileze parohiilor, eu conditia de a li se eecépts 28 execute e'ntecele loy sé se roage, sii citeascd baylia. El mai gpunee ef acolo unde preotii gi forurile bisericesti au fnteles acest lace, "Setagii" a-au dovedit utili gi orice neajunsuri au fost evitate . I s-a replicat ed forurile eparhiale nu doresc altceva decit ea orice exedinciogi, indiferent cd stint Sogtagi" ovi nu, sing indemnazi 9 respecte rinduisla, luerul acegte impriminds-1 gi salitates lox de cetdteni ei unei gar cé asigura libettetes religioasd. In continuere, i e-a ardtat c4 dacd, pe temeiul telatiilor cé le are, poate avea un Bacendent aeupra fostilor "ostagi” ar fi bine ed-f Tnédrume s4 respecte legizirile bisericesti si ele statului. DORZ a faphduit cf wa proceda astfel . Tnainte de a pleca, DORZ a daxyit mitropolitului tired éalete cu "psezii" sroprii $i 2 mulpumit sentra agdien- v4. ba rindwl sdu, mitrooslitul i-s dst volumul “Invdydture bigerdoli ortodoxe", 0 carte de rugdciuni si citeva icoane. Desi 1-@ itvitst si rémind fn Timigoars pentru ziua urmé— toare ca 2% patticipe la slujba de ‘la catedealA -epre a se evita 0 eventueld deplasare la Ghimbaca~ DORZ @ spus cX se | ertineste sii ge Sntpared acacd gi a plecat “Popescu Toan™ s ‘ 1 } } : ‘ i 30 decembrie 1970 Plan de actiune intocmit de Serviciul I din cadrul Inspectoratului de Securitate al Judetului Bihor privind prinderea ,,in flagrant” a membrilor gruparii »Oastea Domnului”. Ofiterii Securitatii intentionau sa-i surprinda pe ,,ostasi” in timpul intrunirilor religioase, sa perchezitioneze locuintele in care se adunau clandestin si sa le confiste materialele religioase pe care le detineau. (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, ff. 44-45) Coreone la W398 ' agin ohne ra lisuageberdn eréa dui in flayeait de joa pentru q omganiva acu isele Eegoqiu Veuile ou osie= itetes ThePROR Ee sony StiseOr SEF SERVST Mite ets Rida oriianesac sincansieaiansseiies | 31 martie 1971 _ Adresa a Inspectoratului de Securitate al Judetului Bihor + catre Procuratura Militara Oradea, semnata de general-maior Gheorghe Ristea A in urma analizei dosarului penal nr. 1343/1970 deschis pe numele lui Traian Dorz, liderul gruparii religioase ,,Oastea } Domnului”, se propune scoaterea acestuia de sub urmarire i _penala deoarece activitatea sa ,nu intruneste laturile _ constitutive ale infractiunii de propaganda impotriva § orAnduirii socialiste”. (ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 4964, vol. 1, ff. 49-50) CONSILIUL SECURTTATII STATULUE Inspectoratul de securitate al dudetulud Bihor Doser penal ur. 1343/1970 BL-LIT.1971 Catre PROCURATURA MILTPARA ORADEA Din enaligarea dosarului ponal nr.13543/1970, pri~ vind pe invinuitul DORZ THATAN, nuscut la 25.KIT.1914, in localitates Uizies-Belus, ful lui Constantin gi Meria,meubru cooperater,de nationslitate gi cetivenie romini,clisiterit,are trei copii, fost mombru legions: gi condamnat in 1958 1a 18 oni inchisoare pentru uneltire contra ordinei scclale, cu domiciliul fn localitetea livada Beiugulul nz.7, invinuit de sivirsires infractiunii de | propagand’ fmpotrive oyinduixii socialiste, provisuti gi pedep- siti de art, 166, alin. 2 C.p., vezultd urmitoarele: Din cercat&érile efectuate, rexzulth ef invinuityl Sucepind din anul. 1969 si pink fm present, a trecut La desfigue= rarea unel activitati de reorgenizare a ascolajiel interzise "Osstes Domblui",in care eons a facut deplasirvi in mai multe Localit&$i din judey gi din tard, ocezie eu care a luat contact cu mai multi membri de virf a acestel asociatil. Gu eocastii coazie a tinut predict specifice "Oas- tei Domnului", Indemnind totodatii le int&rirea eredingel in Dumne zen, Hot&rfrea de veactivizere a escciaticl “Oastca Downului", tnvinuitul DORZ GRATAN, e lust-o in urme feptului of 9 fHeubt anumite constatiri personsle, cum of activitates sectara JegelA 51 ilegel# din tava noastr’, ar f1 luat amploare in witim mal timpe Cu ocezie predicilor pe care le-e yinut in di