Sunteți pe pagina 1din 10

Prejudicii, daune

Sentin civil 2582 din 16.03.2010

Prin actiunea comerciala nregistrata la 20.01.2009 reclamanta SC ... ... SRL solicitat n
contradictoriu cu prtii SC ... LEASING IFN Sibiu si SC ... ASIG SA, obligarea prtilor la
plata sumei de 52.277,40 lei actualizata n functie de indicele de inflatie pna la data platii
efective, suma ce reprezinta cuantumul indemnizatiei de asigurare conform prevederilor
contractului de leasing financiar 3147/20.05.2005 ce are ca obiect auto marca VW seria
sasiu ... si a contractului de asigurare ... (12.447 euro indemnizatia de asigurare x 4,2 lei curs
leu/euro la data de 08.01.2009), cu cheltuieli de judecata reprezentnd taxa judiciara de
timbru, onorarii avocati, cheltuieli de legalizare, cheltuieli de deplasare si orice alte cheltuieli
asimilate cheltuielilor de judecata.
n motivarea actiunii s-au aratat urmatoarele, n principal:
-la data de 20.05.2005 s-a ncheiat contractul de leasing financiar 3147 ntre reclamanta
n calitate de utilizator si prta SC ... LEASING IFN SA n calitate de finantator avnd ca
obiect finantarea achizitionarii unui autoturism si transmiterea catre utilizator a dreptului de
folosinta si posesie asupra acestuia.
-Potrivit art. 8 finantatorul s-a obligat sa asigure bunul pe cheltuiala utilizatorului,
contracte RCA si CASCO
-Conditiile de asigurare nu au fost aduse la cunostinta utilizatorului nici la data
perfectarii contractului de asigurare si niciodata pe parcursul derulari contractului de leasing
financiar
-La data de 13.12.2007 orele 20,30-22,30 autovehiculul care face obiectul contractului
de asigurare a fost furat din fata Hotelului Diana din Sofia Bulgaria, data la care au si fost
anuntate autoritatile bulgare n vederea eliberarii documentelor necesare si a prinderii
faptuitorului
-La data de 15.12.2007 reclamanta ncunostinteaza finantatorul despre producerea
riscului asigurat - furtul autovehiculului
-Finantatorul comunica la data de 19.12.2007 cu adresa 13.145 ca utilizatorul trebuie
sa nstiinteze sucursala ... ASIG n calitate de asigurator facultativ, n vederea avizarii daunei
si la aceeasi data este ncunostintata si societatea de asigurare CASCO
-Nici la acest moment finantatorul nu aduce la cunostinta utilizatorului conditiile de
asigurarea facultativa dar nici nu avizeaza asiguratorul despre producerea riscului asigurat,
asa cum avea obligatia conform conditiilor contractuale avizarea si depunerea celuilalt rnd
de chei n termen de 48 de ore de la producerea daunei, manifestnd o stare totala de
pasivitate si neglijenta
-Finantatorul continua sa factureze ratele de leasing si ...le de asigurare desi nu mai
exista obiectul asigurarii

-Asiguratorul ncunostinteaza la data de 06.10.2008 cu adresa 45.870 ca nu se acorda


despagubirile deoarece nu a fost avizata n termen de 48 de ore de la data producerii
evenimentului si nici nu au fost depuse tot n acest interval cartea de identitate si cel de-al
doilea rnd de chei n original. Aceste acte se aflau la finantator.
-Natura riscului asigurat nu impune ncunostintare n termen de 48 ore, n acest caz
fiind vorba de o dauna totala care nu impunea stabilirea dinamicii accidentului si
complementaritatea avariilor.
-Reclamanta a achitat n continuarea ratele de leasing si cele de asigurare, precum si
valoarea reziduala la scadenta.
n drept, s-au invocat dispozitiile art. 112 cod de procedura civila, contractul de leasing
financiar 3147/20.05.2005, art. 25 Legea 136/1995 cu modificarile si completarile ulterioare
iar n probatiune s-au depus: contractul de leasing financiar 3147/20.05.2005, convocarea la
consiliere, contractul de asigurare facultativa ..., hotarrea procuraturii Republicii Bulgaria din
26.03.2008, dovada emisa de Directia Regionala de Politie Sofia privind nregistrarea
reclamatiei privind furtul auto VW PASSAT precum si data la care aceasta reclamatie a fost
nregistrata, adresa 2044/15.12.2007, adresa 13145/19.12.2007, refuzul de plata a despagubirii
adresa 45870/06.10.2008, notificarea societatii de leasing privind plata accizelor si a valorii
reziduale, OP 710/01.04.2008, 590/01.04.2008, 304 si 322/10.03.2008, 860/06.05.2008.
La cererea instantei, reclamanta a precizat temeiul de drept (fila 166) al actiunii:
contractul de leasing 3147/20.05.2005 art. 6,8.2,8.4, contractul de asigurare
facultativa .../20.05.2005, OG 51/1997 cu modificarile si completarile ulterioare art. 2, 9, 12,
Legea 136/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9 si 24.
Actiunea a fost timbrata 2292,75 lei si timbru judiciar de 5 lei .
Prta SC ... LEASING IFN SA a formulat ntmpinare prin care s-a solicitat
respingerea actiunii ca nelegala si nentemeiata. n esenta, prta a aratat ca reclamanta nu si-a
ndeplinit obligatiile contractuale si este n culpa, conform art. 9, pct. 9.12 care prevad ca n
caz de eveniment rutier, furt sau distrugere trebuie sa se adreseze celui mai apropiat post de
politie pentru ntocmirea procesului verbal de constatare si sa anunte n scris locatorul pentru
luarea n evidenta a daunelor n termen de 24 ore. S-a mai aratat ca, prin nerespectarea
termenului de 24 ore societatea nu a putut aviza n termen de 48 ore asiguratorul despre
producerea riscului asigurat si nu a putut depune n acelasi termen al doilea rnd de chei,
precum si faptul ca termenele sunt prevazute pe verso politei de asigurare CASCO, primita de
utilizator odata cu predarea autovehiculului din 24.05.2005.
Prta a aratat ca reclamanta si-a asumat contractual riscul pierderii sau avarierii
bunului din cauze fortuite si continuarea platii ratelor pna la achitarea integrala a valorii
contractului de leasing.
n probatiune s-au depus: contractul de leasing financiar 3147/20.05.2005, proces
verbal de predare primire nr. 1059/24.05.2005, adresa 2044.1/15.12.2007 emisa de ... ...,
polita de asigurare CASCO nr. .../20.05.2005.

Prta SC ... ASIG SA a formulat ntmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii
ca netemeinica si nelegala.
S-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului fata de societatea
de asigurare, avnd n vedere ca raportul de drept procesual nu se poate lega valabil dect
ntre titularii dreptului ce rezulta din raportul de drept material dedus judecatii.
S-a aratat ca prta nu datoreaza nimic reclamantei, raportul de asigurare fiind ncheiat
cu finantatorul.
Prin precizarea depusa la dosar la 21.04.2009, prta a mai aratat ca asiguratul sau nu a
ncunostintat riscul asigurat n termen de 48 ore de la producerea acestuia si nu a depus cartea
de identitate a autovehiculului si al doilea rnd de chei, desi trebuia sa o faca, avnd n vedere
dispozitiile art. 969 cod civil . n ceea ce priveste suma de 42.277,4 lei, prtul arata ca este
nejustificata deoarece polita de asigurare a fost ncheiata cu o franciza de 20% n caz de furt.
n probatiune s-au depus: adresa 45870/06.10.2008, mputernicire pentru A G, solicitare
completare dosar dauna (1738/03.03.2008), copie polita de asigurare seria AAA nr. ..., avizare
dauna auto 13145/19.12.2007.
Dupa precizarea temeiurilor de drept ale actiunii, prta a depus alte precizari prin care
a aratat ca reclamanta nu se poate subroga n drepturile izvorte din contractul de asigurare
ncheiat de catre asigurat, ntruct asigurarea nu este un drept accesoriul transferului
proprietatii iar subrogarea nu poate fi dect conventionala sau legala, ipoteze despre care nu
este vorba n speta.
n cauza s-au mai depus concluzii si nscrisuri.
Din ntreg probatoriul cauzei instanta retine urmatoarele:
La data de 20.05.2005 s-a ncheiat contractul de leasing financiar 3147 ntre reclamanta
SC ... ... SRL n calitate de utilizator si prta SC ... LEASING IFN SA n calitate de
finantator avnd ca obiect finantarea autoturismului marca VW seria sasiu ... si transmiterea
catre utilizator a dreptului de folosinta si posesie asupra acestuia.
Autoturismul a fost furat n data de 13.12.2007 orele 20,30-22, din fata Hotelului Diana
din Sofia Bulgaria. Autoritatile bulgare au fost anuntate si Procuratura Regionala Sofia
hotaraste n 26.03.2008 ncetarea urmaririi penale mpotriva unui autor necunoscut(fila 25).
Instanta retine ca necontestata sustinerea reclamantei ca a depus plngere la politia
Sofia n termen de 24 ore de la producerea furtului.
Potrivit art. 8 contract de leasing finantatorul s-a obligat sa asigure bunul pe cheltuiala
utilizatorului, contracte RCA si CASCO. Polita de asigurare CASCO seria AAA nr. ...
ncheiata cu SC ... ASIG SA Sibiu face dovada ndeplinirii obligatiei asumate de finantator.
La data de 24.05.2005, odata cu predarea autoturismului utilizatorului, s-au predat si:
cheia, polita RCA n original si polita CASCO n copie, dovada fiind procesul verbal de
predare primire de la filele 62-64.

Copia politei CASCO (fila 66) dovedeste faptul ca pe verso sunt nscrise conditiile
generale pentru asigurarea facultativa a autovehiculului pentru avarii si furt, n consecinta,
sustinerea reclamantei ca nu a avut cunostinta de aceste conditii, va fi nlaturata.
Potrivit acestora, art. 1.2 lit. p n cazul furtului, SC ... ASIG SA nu acorda despagubiri
daca, n caz de furt total, nu a depus reclamatie la organul de politie mpreuna cu un set de
chei originale, n termen de 24 ore de la producerea evenimentului, respectiv nu a depus la SC
... ASIG SA avizarea daunei mpreuna cu celalalt rnd de chei originale, n termen de 48 ore
de la producerea evenimentului.
La data de 17.12.2007 a fost ncunostintat n scris finantatorul despre furtul
autoturismului (fila 65). Cu privire la sustinerea ca finantatorul a fost nstiintat la data de
15.12.2007, instanta constata urmatoarele:
Din dovezile faxurilor trimise de utilizator acestuia, rezulta ca a fost trimis un fax la
SC ... LEASING IFN SA n data de 17.12.2007 orele 18,10 iar n data de 14.12.2007 au fost
trimise doua faxuri catre SC ... ASIG SA la orele 9,11 si la 9,20. S-au purtat convorbiri
telefonice de catre utilizator cu SC ... ASIG SA n data de 14.12.2007 orele 9,20-9,24 si cu
SC ... LEASING IFN SA n 18.12.2007 orele: 9,03-10,40-10,47.
n conditiile n care reclamanta recunoaste si sustine ca are mai multe raporturi juridice
cu finantatorul si n lipsa unor dovezi concludente dovada confirmarii de transmisie a
faxului -, instanta nu poate retine fara urma de ndoiala afirmatia reclamantei ca a
ncunostintat finantatorul n scris, despre evenimentul asigurat, anterior datei de 17.12.2007.
Este lipsit de relevanta faptul ca adresa 2044 este datata de reclamanta la 15.12.2007 atta
timp ct data de intrare a acesteia la SC ... LEASING IFN SA este 17.12.2007. De altfel, si
dovezile corespondentei telefon-fax trimise acestei societati vizeaza data de 17.12.2007.
n consecinta, sustinerea ca finantatorul a fost ncunostintat la 15.12.2007 nu va fi
retinuta de instanta.
La data de 19.12.2007 cu adresa 13.145 finantatorul raspunde utilizatorului si indica
acestuia ca trebuie sa nstiinteze sucursala ... ASIG n calitate de asigurator facultativ, n
vederea avizarii daunei . Sustinerea reclamantei ca la aceeasi data a fost avizata dauna
societatii de asigurare nu este probata.
Societatea de asigurare este avizata cu producerea evenimentului asigurat abia la data
de 19.01.2008 de catre asigurat finantatorul SC ... LEASING IFN SA.
La data de 24.01.2008 sunt predate asiguratorului certificatul de nmatriculare n
original si al doilea rnd de chei ale autoturismului (fila 103).
La data de 06.10.2008 cu adresa 45.870 asiguratorul nstiinteaza ca nu se acorda
despagubiri pentru riscul asigurat deoarece nu a fost avizata n termen de 48 de ore de la data
producerii evenimentului si nici nu au fost depuse tot n acest interval cartea de identitate si
cel de-al doilea rnd de chei n original.
Reclamanta a achitat ratele de leasing si cele de asigurare, precum si valoarea reziduala,
devenind proprietarul autoturismului la finalul contractului de leasing si, n aceasta calitate, a
formulat prezenta actiune.

Procedura prealabila a concilierii directe a fost ndeplinita n conditii legale prevazute


de art 720 indice 1 si urmatoarele cod de procedura civila. Litigiul nu a putut fi solutionat
amiabil.
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei n actiunea
ndreptata mpotriva societatii de asigurare, instanta constata ca reclamanta nu are calitatea de
asigurat si nici de beneficiar nscris n polita iar mprejurarea ca n calitate de utilizator a
achitat ...le de asigurare, nu este n masura sa dea nastere n favoarea acestuia a dreptului de a
obtine despagubirea n baza politei de asigurare.
mprejurarea ca reclamanta a devenit proprietarul bunului si n acest fel s-ar subroga n
drepturile asiguratului SC ... Leasing IFN SA nu poate fi retinuta, apararile prtilor cu privire
la acest fapt fiind ntemeiate. Subrogarea poate fi conventionala sau legala, potrivit art. 1106
cod civil. n speta nu a intervenit o subrogare conventionala, nu sunt ndeplinite conditiile art.
1108 cod civil privind subrogarea de drept iar Legea 136/1995 nu instituie o subrogare legala
n acest sens.
Dispozitiile din Legea 136/1995 invocate ca temei al cererii reclamantei vizeaza
dispozitiile generale ale contractului de asigurare si obligatiile principale ale partilor.
ART. 9
Prin contractul de asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa
plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa
plateasca asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit despagubirea ori suma
asigurata, denumita n continuare indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare ncheiat
n conditiile prezentei legi, n limitele si la termenele convenite.
ART. 24
n asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa
plateasca asiguratului, beneficiarului desemnat al asigurarii sau altor persoane n drept o
despagubire
Pentru a cere aplicabilitate acestor dispozitii reclamanta trebuia sa aiba calitatea de
asigurat sau de beneficiar al asigurarii.
Pentru considerentele aratate mai nainte, instanta apreciaza exceptia invocata
ntemeiata si o va admite
Cu privire la raportul juridic ncheiat ntre reclamanta si prta SC ... LEASING IFN
SA instanta subliniaza ca legea partilor dupa care se judeca acest litigiu, n conformitate cu
dispozitiile art. 969 cod civil, este contractul valabil ncheiat ntre parti.
Raportat la acesta instanta constata ca reclamanta nu si-a ndeplinit obligatia
contractuala de a ncunostinta utilizatorul despre furtul autoturismului n termen de 24 ore asa
cum se prevede expres n art. 9.12.
nstiintarea finantatorului n scris dupa 4 zile a facut imposibila ndeplinirea obligatiei
finantatorului de a aviza dauna societatii de asigurare n termen de 48 ore, fapt ce a dus la
respingerea cererii de despagubire. ntrzierea reclamantei nu este justificata, nici chiar prin

faptul ca furtul s-a produs n Bulgaria-Sofia avnd n vedere ca, potrivit sustinerilor proprii, a
purtat conversatii la telefon cu SC ... ASIG SA din Bucuresti (a se vedea fila 158) a doua zi
dupa savrsirea furtului la orele 9, deci dupa aproximativ 10 ore de la eveniment. Astfel,
ntrzierea n ndeplinirea obligatiei contractuale asumate de reclamanta i este direct
imputabila, fara nici o justificare.
Fiind un termen asumat de reclamanta prin contract, aceasta nu poate aduce argumente
privind ineficienta acestuia n cazul producerii furtului astfel nct instanta sa nlature n
totalitate dispozitia contractuala.
Instanta constata ca nendeplinirii obligatiei finantatorului de a aviza dauna n 48 ore cu
depunerea cartii de identitate si a celui de-al doilea rnd de chei n original i se alatura
nendeplinirea obligatiei utilizatorului de a depune, odata cu reclamatia la politie, a primului
rnd de chei ale autoturismului furat. n lipsa unor dovezi contrare, primul rnd de chei se afla
si n prezent la reclamanta, desi trebuiau depuse la politie n momentul depunerii plngerii.
Pe de alta parte, potrivit art. 9.21 contract, reclamanta si-a asumat pe ntreaga perioada
a contractului totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii
sai inclusiv riscul pierderii sau avarierii bunului utilizat din cauze fortuite si continuarea
platilor cu titlu de rata de leasing pna la achitarea integrala a valorii contractului de leasing.
n aceste conditii, platile facute de reclamanta dupa data de 13.12.2007, sunt n deplina
concordanta cu obligatiile asumate de aceasta prin contractul ncheiat si restituirea sumelor
achitate nu are nici un temei.
Niciuna din dispozitiile legale invocate ca temei al actiunii nu confera reclamantei
dreptul la pretentiile solicitate. Actiunea nu este una din cele vizate de dispozitiile art. 12 OG
51/1997 ( n temeiul contractului de leasing, locatarul/utilizatorul are urmatoarele drepturi:
a) de actiune directa asupra furnizorului, n cazul reclamatiilor privind livrarea,
calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar n perioada de garantie si postgarantie,
locatorul/finantatorul fiind exonerat de orice raspundere;
b) de a exercita actiunile posesorii fata de terti.)
n concluzie, pentru considerentele aratate, avnd n vedere ca despagubirea pentru
furtul autoturismului nu a fost acordata societatii de leasing n calitate de asigurat fiind
incidenta cauza de excludere expres stipulata n art. 1.2 lit. p., cererea reclamantei de a i se
plati valoarea despagubirii si de i se ntoarce platile facute n temeiul contractul de leasing nu
este ntemeiata si va fi respinsa.
Prtii nu au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


N NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata de prta SC ... ASIG SA fata
de actiunea reclamantei ndreptata mpotriva acestui prt.
Respinge actiunea comerciala formulata de reclamanta SC ... ... SRL cu sediul n
Bucuresti, sector 2, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 8, et.3, cam 2 n contradictoriu cu prtii SC ...
LEASING IFN Sibiu, soseaua Alba Iulia, nr. 108 si SC ... ASIG SA cu sediul n Sibiu strada
Autogarii, nr. 1.
Definitiva potrivit art 377 al.1 c.p.civ.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii, conform art. 299 cu
art. 282 indice 1 C.pr.civ.

INSTANTA
Asupra cauzei de fata :
Cu nr.X din 22 martie 2012 s-a inregistrat spre competenta solutionare cererea prin care
reclamanta SC B.C.R. Asigurari Vienna Insurance Group SA, B, a chemat in judecata pe
paratul D G A, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa-l oblige la plata
sumei de 25 283,75 lei, cu titlu de daune reprezentand suma pe care reclamanta a achitat-o, in
calitate de asigurator CASCO pentru paguba produsa prin avarierea autoturismului cu nr. de
inmatriculare X, proprietatea RCI X Romania IFN, dobanda legala calculata la debitul
principal, de la data platii indemnizatiei 16.09.2009 pana la data achitarii efective, precum si
cheltuieli de judecata.
Cauza a fost trimisa acestei instante care este competenta teritorial potrivit art. 158 din
codul de procedura civila prin Sentinta civila nr.X din 2 martie 2012 pronuntata de
Judecatoria V.
In ceea ce priveste dobanda solicitata , la data de 14 iunie 2012, a precizat ca intinderea
acesteia este de 4 475,22 lei , depunand la dosar precizari in acest sens, fila 35 dosar si un
calcul efectuat in acest sens, fila 13 dosar.
Motivand cererea reclamanta a sustinut ca autoturismul cu nr. de inmatriculare X, era
asigurat CASCO potrivit politei de asigurare CASCO seria AVA nr.0472550 din 19.06.2008,
in vigoare la data producerii evenimentului asigurat. Autorismul era proprietatea asiguratului
SC X X ROMANIA IFN SA.
La data de 24 .01. 2009, paratul , D G A ,care conducea vehiculul asigurat, din culpa sa
exclusiva a avariat autoturismul datorita neadaptarii la conditiile unui carosabil umed. A
pierdut controlul volanului si a intrat intr-un copac. Paratul nu detinea permis de conducere.La
cererea asiguratului SC X X ROMANIA IFN SA. s-a constituit dosarul de daune AVA/NT /
100127/09 in vederea acordarii de despagubiri.
Reclamanta a platit despagubiri in suma de 25 283,75 lei la data de 16.09.2009 si potrivit
art.58 din Legea nr. 136/1995 asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la
persoana raspunzatoare de producerea pagubei, din neglijenta sa.
A depus in proba, in copie de pe dosarul de daune AVA/NT /100127/09
cuprinzand,cererea de despagubiri,declaratia de daune,procesul verbal de constatare din
10.02.2009; polita de asigurare AVA /NT/100127/09, valabila de la 20 iunie 2008 pana la 19
iunie 2010, certificatul de inmatriculare ,copie de pe comanda de reparatii, planse foto , copie
de pe OP din 19.09.2009.
Prin
intampinare
paratul nu a fost de acord cu cererea. A invocat exceptia
prematuritatii si exceptia prescriptiei dreptului la actiune.A motivat ca nu s-a efectuat
procedura concilierii prevazuta de art. 720 indice 1 din codul de proc civ. Termenul de
prescriptie de doi ani curge de la data cand partile au cunoscut despre producerea
prejudiciului. Cu privire la fondul cauzei a sustinut ca pretentiile reclamantei sunt exagerate.

A motivat ca valoarea provocata autoturismului este mai mica.A fost lovita doar partea din
spate a autoturismului, neexistand o dauna totala. Dobanzile solicitate sunt exagerat de mari.
Reclamanta a stat in pasivitate si in felul acesta dobanzile au curs in favoarea acesteia.
Cu privire la exceptiile invocate reclamanta a solicitat respingerea acestora pentru
urmatoarele considerente: Dispozitiile art.720 indice 1 asa cum au fost modificate prin Legea
nr.71/2011 prevad procedura concilierii doar in cauzele civile dintre profesionisti , evaluabile
in bani ce deriva din raporturile contractuale, ceea ce nu este situatia dedusa judecatii.Prezenta
actiune este o actiune in regres intemeiata pe raspundere civila contractuala.
In ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune reclamanta a sustinut ca
dreptul la actiune curge din momentul in care asiguratorul a platit asiguratului respectiv
16.09.2009 .Termenul de prescriptie nu este cel invocat de parat, doi ani avand in vedere ca
obiectul cererii este o actiune in regres si in raspundere civila.
Cu privire la exceptiile invocate instanta le-a respins ca neintemeiate cu aceleasi
argumente aduse de reclamanta.Cauza s-a introdus la instanta dupa intrarea in vigoare a
codului civil si prin Legea nr. 71/2011, art. 720 indice 1 din codul de procedura civila s-a
modificat.Concilierea prealabila fiind prevazuta doar in litigiile dintre profesionisti, evaluabile
in bani si derivate din raporturi contractuale. Dreptul la actiune in cazul dat curge de la data
platii daunelor catre asigurat. De la aceasta data asiguratorul se poate indrepta impotriva partii
culpabile pentru recuperarea sumelor platite. Raportul juridic intre reclamanta si parat nu este
unul rezultat din contractul de asigurare, ci are ca temei raspunderea civila delictuala.
In cauza la cererea paratului s-a efectuat o expertiza tehnica auto. Expertiza a fost
efectuata de expertul tehnic judiciar autorizat in acest sens, X. Concluziile expertului au fost
insusite de parti si instanta le-a retinut in totalitate.
Din ansamblul probelor administrate in cauza, instanta retine ca reclamanta a achitat
asiguratului SC X X ROMANIA IFN SA, la cererea acestuia si in baza politei de asigurare,
valabile la data producerii evenimentului asigurat, polita de asigurare AVA /NT/100127/09,
valabila de la 20 iunie 2008 pana la 19 iunie 2010, suma de 25 283,75 lei,
In acest sens este OP din 16.09.2009 . Suma pe care reclamanta a achitat-o, in calitate de
asigurator CASCO reprezinta paguba produsa prin avarierea autoturismului cu nr. de
inmatriculare X, proprietatea RCI X Romania IFN , din culpa paratului, D G A. Acesta, fara
sa posede carnet de conducere si datorita neadaptarii vitezei la conditiile meteo a intrat, la
data de 24.01.2009 cu auto X, intr-un copac de pe marginea drumului si l-a avariat. S-a
intocmit dosar de daune, s-au inventariat avariile si s-au intocmit planse foto si in baza
devizului de reparatii s-au apreciat daunele.
In ceea ce priveste culpa sa paratul nu a contestat-o , nu a contestat nici legatura de
cauzalitate dintre fapta si prejudiciu. A sustinut ca suma este prea mare.Cu privire la acest
aspect expertul in concluziile expertizei a precizat ca identificand avariile produse la
autoturismul Dacia Logan, nr.X si evaluand costul reparatiilor conform devizului in sistem
Audiotex ,costul acestora este de 29.182,70 lei , inclusiv TVA. Valoarea autoturismului la

momentul accidentului a fost calculata la echivalentul sumei de 27 281 lei. Din continutul
contractului de asigurare CASCO expertul a apreciat dauna totala ca urmare a evenimentului
din 24.01.2009. In motivarea acestei concluzii expertul a sustinut ca se considera dauna totala
cand valoarea despagubirilor depaseste 75% din valoarea reala a bunului asigurat, care in
cazul dat a fost calculat la valoarea de 6 399 euro, 27.281 lei .Pornind de la aceasta concluzie
paratul a apreciat ca nu se justifica plata reparatiilor solicitate de reclamanta. Concluziile
paratului nu sunt justificate de concluziile exprimate de expert in expertiza. Expertul a
exemplificat situatia cand se poate aprecia dauna totala. A sustinut ca valoarea vehiculului la
data producerii evenimentului era de 27 281 lei si costul reparatiilor cu TVA 29 182,70
lei.Asiguratorul a platit costul reparatiilor prin OP din 16.09.2009 insuma de 25 283,75 lei,
suma mult mai mica fata de aprecierea daunei conform avizului din AUDATEX .
In prezenta cauza evenimentul cauzator de prejudiciu s-a produs anterior intrarii in
vigoare a codului nou civil, iar actiunea in regres s-a promovat la data de 12 ianuarie 2012,
dupa aparitia codului nou si plata s-a produs in 16.09.2009 data de la care s-a nascut dreptul la
actiune.
Potrivit art. 6 alin. 2 din codul civil in cauza sunt aplicabile dispozitiile legii vechi
respectiv art.22 din Legea nr. 136/1995, art 998 ,999 din codul civil de la 1864.
Potrivit art.22 din Legea nr.136/1995, modificata asiguratorul se subroga in drepturile
asiguratului . In cauza s-a dovedit existenta faptei cauzatoare de prejudiciu, intinderea
prejudiciului, legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu.
Potrivit art.998 din codul vechi civil : Orice fapta a omului, care cauzeaza altuia
prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara, iar potrivit art. 999
din acelasi cod : Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa,
dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa.
Reluand, instanta apreciaza ca in cauza s-au dovedit elementele raspunderii civile si
urmeaza sa admita cererea reclamantei .
In ceea ce priveste cererea pentru daunele reprezentand dobanzile legale calculate de la
data platii reparatiilor de catre reclamanta si pana la plata efectiva a daunelor instanta
apreciaza cererea intemeiata in temeiul O.G. nr. 13/2011.
In temeiul art.274 din codul civil paratul va fi obligat sa plateasca reclamantei cheltuielile
de judecata ocazionate de proces reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar pentru care
este depusa chitanta.