Sunteți pe pagina 1din 14

CursuriAIIR:Utilizareaenergieisolare

Prof.Dr.Ing.FlorinIordacheCatedradeTermotehnicaUTCB

1. Structuraunuicaptatorsolarplancuabsorbtie:carcasa,izolatietermicainferioara,
placaabsorbanta,serpentinasauregistruldetevi,elemementtransparent;
2. Fluxuri de apa si de energie in captatorul solar; descrierea efectului de captare a
energieitermice;
3. Posibilitati de crestere a performantelor energetice a captatoarelor solare noi
tehnologiiprivindcaptatoarelesolare;
4. Tipuri de captatoare solare si cu instalatii care includ captatoare solare, pozarea
captatoarelorsolareunghiurideinclinare;
5. Tipurideutilizarialecaptatoarelorsolare:preparareaapeicalde,incalzireaspatiilor,
incalzireapiscinelor;
6. Structura unei instalatii solare de prepararea a apei clade de consum, parti
componente,moddefunctionarecuplareacusistemulclasicdepreparareaaapei
calde;
7. Ecuatii de bilant termic pe componente, model matematic sistem, simulare
functionare sistem : sursainstalatieconsumator, caracteristica termica a
captatoarelorsolare;
8. Indicatori de performanta ai captatoarelor solare : randament de captare, grad de
acoperireenergetica;
9. Aspecteenergeticesieconomiceprivindimplementareacaptatoarelorsolare;
10. Rezultatepestudiidecaz;

Detaliereacuprinsului:

1. Structuraunuicaptatorsolarplancuabsorbtie:carcasa,izolatietermicainferioara,
placaabsorbanta,serpentinasauregistruldetevi,elemementtransparent;

Captatoarele solare conin ca element principal de captare o plac plan


metalic pe care se afl pozat i fixat o serpentin (sau registru) din eav, prin care
circul fluidul care se nclzete. Placa captatoare cu serpentin este amplasat ntr-o
carcas. La partea superioar carcasa este nchis printr-un element transparent care
face acest echipament s permit intrarea energiei solare i totodat s mpiedice
ieirea energiei termice spre mediul exterior. La partea inferioar ntre placa captatoare
i carcas se afl un strat de izolaie termic pentru a diminua ct mai mult pierderile
de cldur (fig. 1).
Element
transparent
I

evicirculaie
agenttermic

Placmetalic
absorbant
Carcas
Izolaie
termic

Fig.1
Pentru descrierea proceselor de transfer termic se va considera c registrul
princarecirculfluidulcaresenclzetefacecorpcomuncuplacaplanabsorbant,
astfelnctsepoateconsideracplacaabsorbantesteformatdinmaimulteevicu
aripioarelongitudinale.


2. Fluxuri de apa si de energie in captatorul solar; descrierea efectului de captare a
energieitermice;

n fig. 2 se prezint o poriune dintro astfel de aripioar i se figureaz


fluxuriletermicecorespunztoareunuielementdecontrol.

()I
te
x+dx

Qy+dy

Qy
x

x=0
y=l

y+dy

y=0

Fig.2

3. Posibilitati de crestere a performantelor energetice a captatoarelor solare noi


tehnologiiprivindcaptatoarelesolare;

Vidareaspatiuluidintreplacacaptatoaresielementultransparent;
Utilizareauneifoliilowepefatainterioaraaelementuluitransparent;
Multiplicareanumaruluideelementetransparente;


4. Tipuri de captatoare solare si cu instalatii care includ captatoare solare, pozarea
captatoarelorsolareunghiurideinclinare;

Captatorulsolarcuplacametalicaplanaabsorbanta;

Fig.3

Captatorulsolarcutuburividate;

Fig.4

Captatorulsolarcutubtermic;

Fig.5

Fig.6

5. Tipuri de utilizari ale captatoarelor solare : prepararea apei calde, incalzirea


spatiilor,incalzireapiscinelor;

Preparareaapeicalde;
Incalzireaspatiilor;
Incalzireapiscinelor;

6. Structura unei instalatii solare de prepararea a apei clade de consum, parti


componente,moddefunctionarecuplareacusistemulclasicdepreparareaaapei
calde;

Fig.7

Aparecirculata
Vana
Apacalda

Colector
Distribuitor

SchimbatorACM

Captatoare
solare
Boiler

CazanACM

Pompacirculatie

Aparece

Fig.8

7. Ecuatii de bilant termic pe componente, model matematic sistem, simulare


functionare sistem : sursainstalatieconsumator, caracteristica termica a
captatoarelorsolare;

Temperaturaechivalenta:

()
I + te
k

tE =

(1)

Temperaturalabazaaripioarei:

l =

d e + 2l a
1
(d e + 2l a ) +
Rk

tE +

1
Rk
1
(d e + 2l a ) +
Rk

(2)

Unde:

a =

m=
R=

th(ml )
=randamentularipioareilongitudinale
ml

k
;

d
1
1
1
+
ln e + Rc
d i 2 d i
d i

(3)

(4)

(5)

F'=

(d e + 2l ) ( Rk +

1
)
d e + 2l a

(6)

Cu

Al

Ol
=0,0001m

0,1

l(m)

Fig.9 Eficienaplciiabsorbante

F ' k x
x
t ( x) = t E (t E t 0 ) exp
= t E (t E t 0 ) E L
a c L

unde:

(7)

F ' k
E = exp
.
a
c

Cunoscnd acum aceast expresie pentru temperatura fluidului, rezult

pentrutemperaturaaripioarei:

( x, y ) = t E

d e + 2l
ch(my)
x
F '(t E t 0 ) E L
d e + 2la
ch(ml )

(8)

Pentru temperatura aripioarei la contactul cu eava i la jumtatea distanei


dintre evi, rezult expresiile:

l ( x) = t E

0 ( x) = t E

d e + 2l
x
F '(t E t 0 ) E L
d e + 2l a

(9)

d e + 2l
1
x
F '(t E t0 ) E L
d e + 2la
ch(ml )

(10)

Bilantultermicinregimstationaralunuicaptatorsolar:

F' S
dx ( ) I + G (c ) t =
L
F' S
dt

dx k (t t e ) + G (c ) t + dx
=
L
dx

(11)

(12)

(13)

F 'k S x
t ( x ) = t E + (t 0 t E ) exp

G (c ) L

F 'k S
E = exp

(
)
G
c

t (x ) = E

t0 + 1 E

) t

(14)

L
()I

t+

dt
dx
dx
k(tite)

t
S
O
G
1

Fig.10

x+dx

F 'k S
t f = t E + (t 0 t E ) exp

(
)
G
c

(15)

(16)

(17)

t f = E t 0 + (1 E ) t E

tE

tf

t0
x

Fig.11

Randamentulcaptatoruluisolar:

a c (t f t 0 )
I

= FR ( ) FR k

(18)

(19)

Unde:

t0 te
=
;
I

Zon
funcionare

Caracteristictermicpentru
uncaptatorsolarcuunsingur
elementtransparent

Zon
funcionare

Caracteristictermicpentru
uncaptatorsolarcumaimulte
elementetransparente

[m2oC/W]

Fig. 12

a[l/m2h]

FR()

50

30

10

[m2oC/W]

Fig. 13

8. Indicatorideperformantaaicaptatoarelorsolare:randamentdecaptare,gradde
acoperire energetica. Aspecte energetice si economice privind implementarea
captatoarelorsolare.Rezultatepestudiidecaz;