Sunteți pe pagina 1din 4

LAMURIRI PREliMINARE

STRUCTURA I CONINUTUL DIALOGULUI

S n t p u i n t d i a l o g u r i . d e Platon cu o a r t i cul a i i" att d f' clar


('a a ceea a Sofi stului. Din cele apte n cercri de a , d a o de

termi nare def i n i t orie s ofistului, pr i me l e ase snt n treprinse


de succes iv divi ziune n dou a domen iului ("diho
tomic" deci) n c are ar u rm a s fi gure z e tipul d e fals eclu
<>ator cutat. Dei domeniile snt var i ate (a se vedea enume
rarea de l a 231 d-e), fiind vorba de : 1. vnt or retribuit de
cei tineri i b o ga i ; 2 . negutor cu privire l a nvturile ne
cesare cugetului ; 3. traficant de n v tur i ; 4 . vnztor de
marf p roprie n materie de nv iji t ur ; 5. co m b a t an t n ma
terie de arg u m e n te ; 6 . p u r i ficat or cu privire la p r eri le- ce se
mp o br i v e sc b ti.n elor n vt u r i - n toate fun d alul l d
i d eea de c u cerit o r , de . fiin "ce se n st p n e te asupra a
cev a " .
Tema aceasta a l u r i i n stpnire ar meri ta s fie
adncit poate tocmai n legtu r cu ultima ncercare de de
finire ...:.... ce ur:ineaz ndat - a sofi stul ui , prin nstpinirea
asupra a ce este, cu refuzul a ce nu este lu crul respectiv.
La rndul su Strinul, care este dup maj oritatea comenta
torilor Platon nsui, poate fi n ele s ca n st pnin du - se a s up r a
a
ce nu este, dnd socoteal de el. In fe l u l acesta d i alogul
ar c p t a o ]lnitate i in ce pr ive te coninutul, nu numai n
legtur cu metoda dihotomic p us n j oc.
Dar m et o da dihotomic merit s fie n el ea s c a a t a re, cu
reu ita ca i cu limitele ei. E s te surprinztor s vezi c Aris
totel a pu tu t- o privi drept " u n silogism slbit" . Nimic n
m e tod a aceasta nu j u s t i fi c i nterpretarea aristotelic. In schimb
i se poate d a o interpretare perfect m o dern , de elimin are
succesiv a prii c are nu intereseaz n cutarea prop us.
Este exact ce face astzi c i b e r n eti ca , in spi ritul logicii moder
n e, unde se re d u ce investi gai a la simpla d eo se b i re dintre
adevrat i fals. Ceea c e n h-ep rin d e Pl at o n s e a mn to cmai
cu exemplul care se d pentru cutarea unui cuvnt n di c
ionar. Deschizi n dou d i c i o n a ru l , iar cuv n t u l cutat nu
se afl n prima j umtate, s spunem, deci e ntr-a d o u a ; con
tinui cu diviziunea i vezi c nu se a fl nici ntr-a d o ua j u
mtate dintr-a d o u a ; continui cu .,da i n u " , gsind din vreo
zece c ut r i cuvntul dorit. Unitatea de investigaie s-a nu
mit un " b i t " , i ar din vreo zece b i i ob i i cee a ce caui. Nu
s-ar putea oare spune c, de fiecare dat, Platon ob i ne , cu
- apte sau opt bii, tip ul de om cutat, sofistul ? Anti cul a p u s
n aplicare p r o ced e u l p r i n " b i i " (deichis-nchis, adevratpe baz

LAM LJ !: I !U P R E L I M I N A R E LA SOF!STUL

309

fals, da- n u ) cu m u l L nai nte de ap ariia noutilor moderne,


,;:: are snt n o u U i i doar prin viteza electronic de calcul. Este
vorba deci <h o i n vl' s t i gaie p rin mijloacele obin uite ala i n te
lectului (e o ntrebare dac[L nu i ale instinctului). Iar problema
este dac, n ciuda vitezii operaiilor, - p latitudinea metodei
s t rvechi n u a rmas intact.
La fel sntem ispitii s neleem, n chip modern, rleo
p o t riv soluia i nvocat de Platon pentru cea _ de-a aptea
defi niie. Aparent, pentru muli comentatori, i in orice caz
pentru cititorul nepreveni t, s-ar pune acolo n joc marea pro
blem a fiinei i nefiinei . Ea se pune, e d rept, dar n chip
in d i re ct. In realitate Platon vorbete despre ceva . ce este,
1n j u rul cru ia "ar fi " , intr-u n fel , o imensitate de realiti
-ce nu snt. Un stej ar nu este rlcc:t un stej ar, el nu e n ici tei ,
nici pdure, nici pasrP. Dar teiul i p asiirea, ,.altel e" decit
-stej arul ce este, snt i ele, iar de aci statutul cel nou al
.aefiinei, neleas drep t faptul ele-a fi altul, al teritate pur
i simpl. A.a ceva, iari, are astzi un nume precis : este
vorba de complementara unei realiti date, tot ce nu este ea.
C din punctul de vedere al ul timei se poate vorbi de nefiin
ta ei actual, este interesant, dar nu hotrtor ontologic. Cel
mult s-ar putea gsi niveluri de nefiin, spunndu-se c ul
m u l , p altinul i braclul, c are nu sint stej ar, ar reprezenta
p r i m ul n ivel ; calul, p asrea, un altul mai ndeprtat; iar viaa
moral ca i obiectele tehn ice, un al treilea nivel de nefiin,
s zi cem. Nu ne dm seama d ac merit s ntreprinzi astfel
.J e d i stinc i i " ontol ogice" n snul alteritii. Esenialul este
i n s c, prin ,,altul" decit ceva ce este, Platon n-a ntlnit
d erit un tip rel ativ i general de nefiin, la fel de puin
adnc ontologic 'Ca i complementara de astzi, mai degrab un
fei de nefiin logic, aadm- mai puin semnificativ.

Problema fiin -nefiin rmne intact, dar din feri


c i r e ea a pare ndrtul soluiei de suprafa a dialogului. Sim
plul fapt c este necesar s se invoce termenul de ousia n
loc de on ar arta c Platon e contient de seriozi tatea te
mei, pe care acum a pus-o n joc' doar n scopul combaterii
sofitllor. In faptul c toate genurile invocate la sfritul
di alogului p articip l a fiin, ne.fiind fiina i d oved i n d u-se
cnd opuse cind solidare ntre ele, aadar simpla "comunitate
a genuril o-r' care face posibil p recli caia s i vorbire a cu sens,
uar n seamn mai mult dect predicaie logi ca : vorb ire cu sens,
arat c, l a cap tul dial ogului, ar mai fi ceva ele spus pe plan
ontologic. Cele cinci g e n ur i sint i primele cinci ,,categorii".
S nu ne grbim deci, n ciud a frumuseii soluiei pl ato
n i c ien e obinute ntre Parmenide i Heraclit, a crede c d i a
logul rspunde marilor n trebri ale filosofiei speculative. Dar
el re PU?1 e , a a cum p une aproape toate problemele p e care
avea s le dezbat filosofia de-a lungul mileniilor. li mai treb uie lui Platon, c a i filosofiei, smikron ti, cum spune Pla
ton nsui, ceva mi c de tot, ca s dea rsp unsul pe eate gn
d i rea n a teap t. Poate c toat cultura i n orice caz cul
tura _ filo!>ofic orientat nseamn, in termeni tot pla tonicieni,
vn toarea unui smi kron ti.

310

CONSTANTIN NOICA

PERSONAJELE

DIALOGULUI

Theodoros din Cyrene este matematicianul rep utat, pro


fesorul lui Theaitetos. El apruse ca figur d ominant nc n
dialogul purtnd numele celui din urm. Dup Diogenes Laer
tios, III, 6, el ar fi fost i p ro f es orul de matematici al l u i
Platon. S e relev c n dialogul Theaiteios matemati cianul
ap are ca fUnd de vrsta lui Socrate, ceea ce face posibilc"'1
ucenicia lui Platon pe lng el. Mrturia acestuia din urm{t
arat c, la n ceput, Theodoros a fost elev i pri et e n al l u i
P ro tagor a s, dedicndu-se abia mai trziu m at e ma t ici l or.
In p rivi na aces to r a din urm , contribuia sa const din
ad ncirea doctrinei iraionalului, cu problemele ei att de stin
jenitoare pentru spiritul raionalist grec. Tot potrivi t lui Pla-

../2

ton, du p ce caracterul iraional al lui


fusese dovedit de
un p itago re i c anteri or , Hippasos, Theodoros a pus . in lumin
iraionalitatea rdcinilor ptrate ale n umer el o r naturale de
la 3 pn l a 1 7 , incomensurabilitatea laturilor ptratului alc
tui t cu 3, 5 . . . 1 7 , cu precizrile care figureaz in Theaitetos.
(D up Pauly's Der Kleine Lexicon der Antike).
Socrate este personaj ul bine cunoscut, care n chip sur
prinztor, po ate i semnificativ, nu
conduce discuia aici,
nici nu ia parte la ea, ci se m r gin e t e s-o deschid.
Strinul din El ea p are a fi p urttorul de cuvnt al lui.
Platon nsui, ceea ce ar explica tcerea lui Socrate.
Theaitetos din Atena este tnrul nzestrat, ce seamn cu
Socrate i promite a fi o reeditare a lui, dar care de-a lungul
anilor va d esf ura o inzestrare ce prea s-i lip seasc lui So
crate, cea pentru matematici. El avea totui s fie wn mem
bru al A cademiei lui Platon. In di alogul lui Platon cu numele
su, dialog ce a re loc n zilele cond amnrii lui Socrate, ad icii
in 399 .e.n., Theaitetos ap are ca avnd 15-16 ani. Ca mate
matician va avea de op otriv contribuii n m a te rie de iraio
nal ca i i n ce prive te construci a celor c i n c i p oliedre regu
late, adic n dou domenii ale matematicilor In care raiu
n e a gr e a c , iubitoare de forme regulate i de finitudine, este
silit s intre in dezbatere cu ea nsi.
Inelept, nvat ca puini al i i i brav, Theaitetos se
stinge din via ndat dup btlia din Corint, n 369 Le. n .,
hltlie din care se ntorsese grav rnit.

AUTENTICITATEA DIALOGULUI

Ates trile a ntice n ce privete autenticitatea dialogului


snt att de numeroase, nct autenticitatea lui nu p oate face
obiectul un ei ndoieli . In timp ce un comentator de l a sfritul
v e a cului al XIX-lea, Ueberweg, presupunea c dialogul este
soris de un elev al lui Platon, un m are comentator (dealtfel
i traductor al f i l oso ful ui ), Otto Apelt d dea la nceputul in-
troducerii sale l a "Smtli che Dialoge" (Band VI , F. Meiner,
1922) lista locurilor unde d i alogul este citat. Pe lng faptul

L A M L R I R I PRELIMI NARE LA SOFI STUL

311

c este a m i n t i t n d i a l ogul u rmtor, Politikos, el este men


i on a t i d e : A r i s totel (Metafizica, 1 0 2G b-14, 1 089 a-2 cu
aluzii la a ce l a i d i a log re fe r i t o r la 237 a , 261 c ) ; este , men
ion at d e Alexandru d i n A frodisi a, d up mrturia lui Philo
ponus, n comentariile sale la De generatibne et corruptione,
330 b 13, c u referin la Sph., 246 c ; n con tinuare cu
locul
642 b-10 d i n De pcwti bus animalium, cu a l u z i e la locul 220
a-b. De asemenea n Scrisoare a a X I I I - a , cu "diviziunile" ei,
p a re a fi m e n i o n a t Sofis t ul.
In s f ri t , dup a ce la i comen tator, d i a logul ar fi fo st scris
ntr e a do u a i a treia c l t o r i e a lui PJ 'lton in Sicili a , aa d ar
pr i n 364 i.e.n.

G . N.
I n t ruci t Con st a n t i n Noica n u a mai avut r g a zul s de
f i n i tiveze contribuia sa la p r eze n tu l volum, traducerea d i a
l o g ulu i So.tistul a fost pregtit pentru tipar de ctre Radu
B e r cea i Sorin Vieru.
N".