Sunteți pe pagina 1din 52

INTERPRETARE

LA

PHAIDROS

Filosofia

este

de

ceea

la

greci.

ce

se

Dac

s p un ea

mousike" ,

"megiste

S-ar p ut ea S fi<e aa,

prema mUZICa.

n eleg e

prin

m u zi c a l u l

muzic,

nseamn,

adic
n

Platon ,

su

dar totul atrn


arta

Muzelor,

filosofie,

exaltare

di onysi ac in spre sens i Idee, aadar i nt uii e intelectual

n imediatul ei, atunci filooofia este un lu c ru ; dac ns


muz.icalul nseamn supunerea gndului la ritmurile i "ca
aoanele"

cutrii

unui

final,

acord

f i l osofia

atunci

este

alt lucru. In particular, n cazul lui Platon, totul se reduce

la ntrebarea : exist o nerb dare a Ideii ? sau dim p otri v ,


ea este o coal a rbdrii inteligente i n va te ?
Ca fiind un exemplu al ex a lt rii in spre sens i

al

n e

rbdrii Ideii, dialogul Phaidros a con tri b u i t, poate n cea

mai

larg

la

msur,

exp u nere a

compromiterea

plato

nismului, nc din antichitate.


Snt dou lucruri care su rpr ind drept o dezminire de

sine a

lui

Platon,

n dialogul

aces ta :

nti,

faptllil

nu

este defel un d i al og , ci o n i ru i re de d iscurs u ri (fr scuza


din Timaios i Legile de-a face o ex p u n ere tiinific) , adic
exact ceea ce

refuz de obicei

chip

in

explicit Socratele

platonic n favoarea anchetei prin dialog ; n al doilea rnd,


fa p tul c Socrate este "inspirat"

i delirant la propriu, n

l oc s fie c u mp tat pn la sc epticism i ironie, ca n dia

logurile de tineree, sau pn la severitatea ultim a g n


du l u i , ca n di al og u ri l e d e maturitate trzie.
Aici,

n miezul vieii

Phaidros, cu anticii ,

drept

dac nu se cons i der cumva

o oper

de tin eree

sau

chia r

pri ma - adic ntre u n prim grup de d i:l l o g u ri : cele ce

maturitate, apar ca i pe n eateptate trei d i alog u ri n care


partea

este covritoare : Phaidros, Banche

de "inspira ie"

tul i Pha.idon,

tocmai

dialogu r i le din v o lu mul de fa. Dac

Banchetul are j ustificrile sale interne, perfect acceptabile,


de-a

se

desfura prin

(spre

a nu

dac

Pha.idon-ul,

discursuri

mai vorbi de Alcibiade)


care

deal tfe l

se

obiectii i replici, posed pen tru

343

de-a

lsa

pe .Socrate

s cuvnteze iillS p irat ;

desfoar

caracterul

di a l o gat ,

cu

inspirat al ul-

CONSTANTIN

timelor gnduri

NOICA

socratice admi rabila j ustificare a

nelep

morii,

Phaidros n schimb nu pare s


indrepteasc nicidecum exaltarea discursurilor socrati ce.
la prima vedere .
tului aflat n pragul

Explicaia pe care o d u n mare comentator


( n Plato, a p . 1 9 1 8 , ed. 5 ,

W J

ca

lamowitz-Moellendorff

Berl i n .

1952, p. 3 5 4 unn.) cum c este vorba d e "ein gl iickli cher


Sornmertag" , cum de altfel i int4tuleaz comentatorul ca

pitolul,

Re

Phaidros ar fi fost scris indat dup

publica, oarecum ca o relaxare (Erholung) n unna efortului.


fcut, reprezint o motivaie exterioar i minor psihologic
- discutabil chiar ca atare, cci nu e de fel sigur c dia
logul a fost scris dup Republica
i

adevrul

unei

explicaii

platonician
pentru

mai

exaltarea

, nicidecum una n i dee

adnc.

Dar

d e aici

tocmai
putut

temele, incontestabil platoniciene, ale dialogului

in

chip

exces,

"expresiOIIti s t" ,

desfigurate

fiind

de

li psa

face
s

C<l.

apara

propri ul lor

ca atare s contribuie la compromiterea platoni5-

mului n faa spiritului critic i a bunului gusti .


Anticii au

avut din plin un

astfel

de spirit critic

bun gust atunci cnd, n ciuda admiraiei lor pentru Pla

ton, au criticat sever dialogu l de fa. Snt numroase a tes


trile privitoare la aceast rezerv criticii , dar n Comen

&ariul lui Henneias, neoplatonicianul din veacul al V - l ea .


par

s e f i pstrat cel mai bine obieciile an ticilor : nt L

c dialogul nu trateaz cum se cuvine tema eros-ului ; apoi

c aduce o critic nendrepti t de ostil lui Lysias ; n fin e


i maj ales , c opera lui Platon este scris grosolan, umfl a t .
emfatic i prea poetic (fila 1 9 recto, rnd 5 unn . ) .
Modernii au fost mai generoi cu dialogul. N u num h l
c

au

gsit i relevat n el ideile platoni ciene de b a z:'i d es

pre eros, suflet, retoric i filosofie, laolalt cu afirmarea

ca

tegoric (prea categoric !) a teoriei Ideilor, dar au subli n i a t


cu ndntare unitatea, graia i armoni a dialogului, m ergnd
uneori pn la a compara meteugul artisti c pus

n joc

aici cu arta unei simfonii muzicale2. Numai c, reven i n du-se


1 Chiar un Wilamowit:z recunoate, la p. 374, c SocratE
este nesocratic aici tmeori.
z V. Leon Robin. Notice 14 Phedre, tome IV, 3-e par
tie, ed. G. Bud, p. LVIII.

344

INTBRPRBT ARE LA PHAIDROS

astfel

la tema "filosofiei ca suprem muzic" , ilustrat acum


Platon nsui, trebuie s ne ntrebm mai hotrt:
despre c e mu7Jcalitate este vorba ? Dei maj ori ta t ea m o
dernilor, spre deoo ebire iari de i nterpreii a n ti ci consimt
echivocului muzicalitii n fil060fie, chiar unii dintre ma
ni interprei (independent de cititorii de fomtaie tiin i
fic, indispui fr ndoial de exaltarea socratic) se in
treab, aa cu m face un Paul Natorp n nsemnrile sale
rmase un manuscrise : cu m este posibil ca micarea ctre
[dee s aib loc nti in beia "maniei " , adic a exaltrii
delirante, i apoi in coala sever a dialecticii ? Iar gndi
torni german adaug : "Nu .pot trece dincolo de nedumeri
rea dac nu cumva aici se mpletesc dou straturi ale pla
tonsmu l u i . A f i recunosctor celui care mi-ar dezlega
oo i gma" .
prm

Comentatorul care relateaz aceste ntrebri, Paul Fried


!nder1, crede c nu este cazul s se ntrzie asupra u nei
astfel de nedu meriri, deoarece .,filosofia este cea mai nalt
form a iubirii i tn todat 1 c uvntri i " .
Dar el i face
viaa uoar cu o a>emenea replic la ntrebarea unui Na
borp. Im presionant la acest adept sau chiar ctitor al colii
de la Marburg, Wlde se k:antianiza totul i unde tocmai
el, Natorp, trecuse platonismul pe registrul kantian pn
la deformare dup unii istorici, este faptul c el are probi
tatea s-i pun o asemenea problem i sl'l-i mrtu
riseasc nedumerirea cu privire la echivocul a ceea ce nu
mim "muzioa.lul" platonician : inspiraie direct, de o parte,
rigoare i rspundere a Ideii, de alta.
Intrebarea lui Natorp este nespus mai adnc decit rs
punsul lui Friedliinder. Snt efectiv dou straturi sau dou
orientri fundamentale n P laton,
ceea ce ns trebuie
;pus mai puin ca Wl rspuns cit ca o adncire a intre
burit lui Natorp. In interpretarea altor dialoguri am re
levat o dubl cutare in ele, Wla a conceptului simplu i
a lta a Ideii ; sau ma i b in e, o tendint ctre exactitate puri
i stmpl (pe care Platon o nfrnge statornic, dar la care
chiar el nsui revine statornic, oa in cartea a X-a a Repu
bLtcfi, unde d prescripii exacte de educaie a cetenilor,
-

233

Plato ,

Ban d

III,

W.

de Gruyter, 1975, ed . III,

345

p.

. .CONS.T ANT!N

NOICAc c

i la fel n LegiLe) , ia r pe de alt parte

t e n di n ' cJre

ade:vr, care nu poate fi fr exacti t ate. dei nu rmne ,Ja


ea.

Dar dac se intimpl totui ca adevrul s f i e nfi


sau . cel p u i n fr urmrirea ei, : , a ri

at fr exa c ti tate,
gorii,- a severitii
e obin ut in
ticii ?

Atunci

i rspund erii

de

iar

nu

n erbdarea
sintem

ei,

toomai n

gn dire ?
sub

cazul

Dac - Ideea

t bd ara dialec

dialogului

Pha:idros,

i d es i g ur c la acesta se gndete I'\atorp _ atunci cnd vor


bete d e obinerea

I d eii

prin b eia exaltrii

d elirante,

n-

vocate de Socrate nsui. .

Problema comentatorului german r-mne deci intact.


Dar cel care c unoa te ansamblul dialogurilor a r trebui s
a d mit , pn la urm, c problema
dialogul de fa.
peste

veacuri

Un si ngu r dialog

imaginea fals

se pune n umai

enitu

p latonician a putut da

pla t o nismului, drept. - i:dea

lism total i fr acoperire ..,- acesta este fap tul . E un idea

lism ru in toate .sensurile : atit ca fiind idealism in : s ens

curent, UIIlU l al idealului sau idealizrii, c t i ca fiind : -in


criminatu l idealism filosofic al Ideilor separate. Cum a n. u
me s-a putut in tim p l a ca idealismul din Phaidros s dea
culoarea platonismului, este greu de neles, aa cum W i
lamowitz nu-i putea exp l i ca i n ce f e l s - a aj uns l a expre
"amor platoni c " , socotind-.:> o lamentabil nene
cit. , p. 369) . Dar . poate c triviala formu lare
de m ai sus este solidar cu idealismul ris cat din Phaidres,
am n dou n emaifiind de ntlnit (deci t cu formulrj ce tre
buie n el es e prin context) n alte d i aloguri. Amorul pe , eate
l d esc rie Platon n Banchetul, de la n ceput i pn . . la

sia

de

legere

(op.

scena fin al relatat de .A lcibiade, este mai degrab . s c a n

dalos de erotic, n ici d ecum "platoni c ' ' . Ct d espre idealismul

fr a cop erire din Ph aidro s , el nu apare n Phaidon, . unde


teoria

I deilo r

nfiat

o .simpl

. ca

ipotez . i

m1de,

dealtfel , tocm ai tria socratic : d e-.a a rgumep t a n c, in - ci\.! a


morii,

este im p resion ant i emoion ant ; a.a . cum acelai

idealism nu

este

de gsit n

Banchetul, n care ridicarea

sp re Ideea de . iubire are . !Un su p ort real la Socrate, anume

ntr-o creaie,. iar ntreg dialogul are un . s u port . perfect . lo


gic, chiar da c- nem rtu ris i t, anum e argumentaia , di?-- - <iia
logul Lysis - din p ca te nu ntotdeauna i n vo ca t de co
mentatori - ale crui ase teze, pe ct posib i l la nivel
antic " exacte " , ' . snt reluate n c e l e a s e dfstursud i 1:1346

INTERPRETARE LA PHAIDROS

m meaza

ajtln)te

cu

teza

final a

"prietenului

demonstraie:
nici mca r Banchetul

prim" ,

la' care

se

pe trepte de

D ac

ns

partea lor de inspiraie

sau

Phaidon-ul,

cu

totui, nu Susin idealismul dialo

gultti d e fa, cu att mai puin o vor face toate celelalte


dialoguri .

Phaidros

rmne u n

dialog

f m a n i era, 'l.r dac trebuie ncercat

izolat pri n
o

concepie

explicaie pentru o

asemen ea oper singular, rmne un fapt c op era nu po ate

rC<riici un caz da timbru! definitiv al 'platonismului. Cri

ti cii

interpreii

antici

au

avut

mai

dreapt

msur

cnd' au manifesta.t rezerve fa de dialog, dect cei mo


drni , care se grbesc fie s-1 admire necondiion at, fie

s'-1 : accepte ca reprezentat i v p'entru: doctri n i s-1 discute


n : rtnd cu ' cel elalte. In tot re3tul operei platoniciene >Ideile

11 pa'r cu o ntemeiere i o plaumbilitate care le-au acredi tat


n istori e. Ele snt chiJ.r mai puin "metafizice" (n sensul
compromitor

de

ineta -fizice)

dect

; formele

substaniale

d in a ristotelism i stau l a acelai n1ve1 d e plauzlbilitate cu


naturile simple ale lui Descartes, transcendentalul lui K ant
sau

Spiritul n desfurare al lui. . Hegel, fiind la fel de puin

, ;separate"

de

rel ca

acesta din

u rm, ba

chiar fiind n

tr-un s ens matricea< ' tuturor concepiilor filosofi ce ulterioare,

al nostru; Whi tehead. Cine


aadar caut pe P laton n Phaidros, subj ugat fiind d e fru

cinil.' a spus uri contemp oran

mii.<;ea artistic a dialoguiui, risc s r'inn la un Platon

al frumuseii pure i simple.


Atunci
g ular ?

cuin

trebu i e ' neles un

asemenea

dialog

sin

Cu

o j ustificare exterioar numai,

ca

lui

Wilamo

witz, s-ar p u tea spune c aproape fi ecare fi losof i ng


d uie,

ntr un ceas al

vie iH, . s

treac

d eli rul

propriei

sale ideaii. Iat cazul lui Heidegg-er n veacul nostru, . cl;lre,


d u p :l

ce

p ri n t r-o

n cercat

on tologie

ei , -:- rigu roas:"! ,

ntemeiere a gndirii

funda mental

s-a

mulumit,

ce

se

sale

vroia

origin ale

- . n

felul

n partea a . doua a vi eii,

s f i losofeze pe p roblemele ridicate de viziunea sa iar nu

pe ' ntreguri , 'sprijinindu-sc de r ndul acesta n p rimul rnd

:
pe li mb , ca suport mai s i g ur. Dar i p U n
cercetare . fi
losofic,

d' . curs

una

ntemeiat

sau

cutare

de

un ei WELTANSCHAUUNG ' ce n u-i

ntemeiere, el

mai

Caut aco

peri rea, invoCnd, ca i Socrate n Phaidros, p oei i vizio-

347

CONSTANTIN

NOICA

nari profetici , de p i l d n cazul su pe u n Hold erlm

sa 11

T ra kl , spre a susine concepia unei lmptriri, das Gevierte,


cum o n ume te el : pmnt i cer, mu ri tori i zei.

ar putea fi n COilBOilaJl
heideggeriene,

idei

unele

Ori c)t

altfel de Weltansoh a u u n g ru

o
ea

f el u l

d ezminte

filosof a

de-a

al gnditorului german i l expun e ironiei tiinifi ci lor.. V i

z i unea sa d es p re lmptrire este u n fel de

Phaidros n OfJ'"r a

proprie, i atta tot.


Dar exist

o al t justificare,

un a

i ntern,

din dialog, i pe aceasta o vom i n voc a , .spre a


reprezentativ

pentru

n cerca o
orice

r ef u zi nd u-i astfel

explicaie pentru sing u laritatea lui,


caracter

a e:xaJtrii

platonism

lsndu-i

d oar

frumll5eea goal. Justificarea o d d i scu rs u l lui Lysias de


la nceputul operei, pe care Socrate l combate n tot restul

ei. Fr

lua n serios acest discurs i

sul1Jlrinde n coninutul i maniera

lui

fr

mai ales

o semnificaie cul

tu ra l deosebit pentru l um ea greac din acel timp, intreg


dialogul rmne su spen d at, ca o construcie n gol, sau dez
lnuit
text.

cci dez l n uirea este n e l - doar de un pre

Dar

aa procedeaz

tocmali

lor, cel puin

cei

moderni,

majoritatea

nelund

comentatori

seri os discursul lui

Lyslas i nentemeind pe el reacia lu i Socrate, o reacie


ce ar aprea de ast dat cu att mai pletoric i nt

pnit cu ct nu este vorba d e

urmri

o Idee, ceea

ce

poate f i prilejuit i de un convorbitor n ti n g, ci de nfi a

rea a mbiioas a unei ntregi doctrine.


Iat

de pild pe un comen ta tor de ta lia lui Fri edlan

der care se ntreab (op.

lui Lysias :

"

C um

cit.,

p. 2 1 3) n legtur cu discursul

ar suna a s t zi

asemenea

scamatori e

oratoric ? A r fi poate o ra fina t short story (in cuvintele


autorului !

sub

n.n.)

masca

menta to r,

n cadrul creia un seductor

prieten u l u i

A.

C.

rezervat i

Taylor, j udecind

rece."
i

ascunde

se

Sau iat

condamnnd

pe simple temeiuri morale (Plato,

the Man

ap . 1926, U.S.A., 1 9 7 1 , p. 302) spre

nchei a

alt

co

discursul

and

his Work,

cu

aprecierea :

"Retoric proast, eti c la fel de proast" . Inaintea lor Wi

lamowitz ntrebase (op. cit., p. 374) : "Cum de a aj uns Pl a


ton s fac nemuritoare o cuvntare proast a defunctului
retor ? " i atunci te ntrebi , la r ndul tu, ca cititor : in tond

pe cine combtea Platon : o umbri, un impostor ?


348

INTERPRETARE LA PHAIDROS

Se in e l ege de la sine c sub asemenea ap re ci eri co


m en tatorii :nu p u tea u acorda d i scursulu i mai mu l t decit
rolu l de p ret e xt . Nici m ca r contrastul dintre strania usc
ciune a unei p i es e retorice i feeria de idei a r est ulu i ope
rei nu i-a reinut pe comentato ri . Dar
c eea ce este
poate mai grav
de ce oare nu i-au pus nici o clip p ro
blema, izbitoare totui la inceputul di a l ogu lu i : cum putea
s p l a c discursul attor altora i in chi p de05ebit rafina
tulu i Phaidros, c a re era accepta t n s oci eta t ea intelectual
nalt a Atenei d e vreme ce tot el e r a cel care provoca
d i scu ia despre iubire din Banchetul ?
-

Un fapt este l a f e l de izbitor, d i na i n te de-a vedea de

ce pu tea s plac o a semenea pies retoric, fapt ul a n u me


c ea nu i ne d e retori c ob i nu i t. Chiar dac ,.retorica"
nc la

n-avea

greci s ensu l

deseori

peiorativ, de discurs
la Protagoras

nfrumuseat, ea n u era nici la Gorgias, nici

i la nici unu l dintre cei mari ori mici - la n cep u t cel


puin

o vorb i re fcut c u economie de mij l oac e. Dim

potriv,

retorii puneau n

joc t ot felul de

mijloace

i ar

t i f i ci i ale cuvntrii n p u b lic , spre a o b i n e aceea ce int e a u

cu prec dere : pen;uasiunea. Dar o aseme n ea retoric in


tind persuasiunea in d ependen t de cunoaterea i adev rul
lucrurilor, cum consimte G o rg ias in d i al ogu l care ii poart
n umele putea fi lesne c o mb tu t d e P laton i el o com
bate n t r-ad evr tot tim p ul (chiar i n Phaidros) tn numele
tocmai al dreptei cunoateri.
,

Dealtfel nu o

tindea s

c om b tea u chiar faptele ? Dac retori ca

unei calificri in vi a a
le da i a rm tu ra de cu
not ine corespunztoare, dac d eci retorica a ve a un sens
pra c ti c , atunci aproape ntotdeauna p ra ct ic a venea s-o d ez
ed u c e pe ti n eri n vederea

public fr

mint.

preocuparea de-a

Un strateg bun nu

este cel ca re vorbete bine i

persuasiv n agora. Cnd Alcibiade i c u cere te c on cet en i i

i cind acetia l n umesc con duc tor al

f lotei

ce trebuie a

lu pte n a pel e Siciliei , avea s se n t m p l e dezastrul care


s-a ntmplat. De a ce e a , cu argumente de p ri n ci piu , de o

parte,

ca i cu il u st rri p ra ctice, de alta, Socrate putea


foart e bine s combat reto ri ca obinuit.
Ins n timp ce i era relativ lesne s t ri u mf e asupra

acesteia nu-i putea :ti la fel de lesne s combat o retori c


neobinuit, m a i ales una c a a lu i Lysias. Ea nu mai era

CONSTANTIN NOICA

o retoric

de persuasiune i practic, ca prima, ci purta


n ea un sens teoretic, unul de cunoatere, reprezentnd
n spe3 un pozitivism al cun oaterii. D e aceea i avea
ea cu totul alt stil dec t retorica obinuit . Apare, n dis
cursul lui Lysias, sub o extraordinar economie de mij loa ce,
un stil al diagnosticului, al precziei i n definitiv al
exactitii . Este o alt "s criitur" , cum spune structura
lismul de astzi. S-ar putea crede c i a c east de a doua
retoric urmrea S<copuri practice, adic persua darea celui
lalt, cucerirea iubitului ; un Hermei as an ti eul preti nde chiar

- n u fr oarecare naivitate - c Lysias l iubea pe Phai


dros i c dis cursul su privitor l a folosul i ubitului d e-a
consimi unui prieten indiferent i nu un uia pasionat ar
fi fost fcut ad-hoc. Dar este ca i cum a i spune c un
autor modern a scris un ntreg roman s pre a cuceri o fiin
iubit. Lysias era autor, iar autorul vrea mai mult ; re
torii de spea sa tindeau - ca i ceilali d ealtfel - s
cucereasc publicul n calitatea lor de autori. Numai c
ei gsiser alte m i lj oace dect cele p use n j oc de un Gor
gias ; i, n orizontul cultural al unei Atene rafinate, mij
loacele i scriitura lor puteau fi mai seductoare.
I ntr-adevr, o societate mplinit pn la pragul deca
denei apreciaz - ca veacul al XVIII-lea francez, ca timpul
.
no,stru ntralt fel - sigurana gndului i formularea sobr
dar exact, a s emenea moralitilor i l ogi cienilor. Retorica
neobinuit a unui Lysias este una de cunoatere n primul
rnd : cunoaterea p orlitiv i necrutoare a lui "asta e asta
i nu e dect asta" . Tel quel. Cum ar suna astzi discursul
lui Lysias ? Dar rspunsul lui Friedlnder cum c ne-ar
suna drept o rafinat short st.o ry este penibil sub toate
raporturile. n lumea veacului al XVII I-lea fran cez dis
cursul ar fi fost privit ca o pies de moralist ; n lumea
noastr el corespunde, mutatis mutandis, unui text de nea
pozitivist sau unei p agini de critic structuralist. Am spune
chiar -c rafinamentul la care aj unsese cultura greac de-a
aprecia exactitatea nud (cci discursul lui Lysia.s acel lu
cru l intete) corespunde n timpul nostru rafinamentului
de-a n e

de sfta cu

exactitatea nud a

logici i

simbolice.

Iar aa cum logicianul i pune premi sele sau sistemul de


axiome i deduce din el ce poate fi dedus, la fel Lysias i re
tarii de spea sa i puneau sistemul lor de axiome (n func350

INTERPRET ARE LA PHAIDROS

ie

de_

alegerea

liber

temei :

cum

frumoasa

Elena

e vinovat, . sau c nu e vinoVJat) i dedueau cu stricte


- chiar n lipsa unei metode formaliste - cOIIliS e cinele care
decurgeau din ele.
Fiecare societate cu
goare

analiza

cu

pozitivism :

rafi namentul

no i

cu

structuralist,

ei n materie de

exigena
grecii

cu

formalismului
exigena

ri

logic

preciziunii

retori ce. Dar numai la acest nivel de rafinament, nvecin a t


cu decadenta valorilor, trebuie neles discursul l u i Lysias.

A spune despre asemenea manifestri ale spiritului c sn t


contra .moralei, aa c u m spunea englezul Taylor, nseamn
Pentru m oderni, un Ru

a nu recunoate regulile j o cului.

dolf Carnap a tiut s-o declare : nu exist moral n logic,


fiecare cu logica

lui,

cu con diia s fie consecvent cu axio

mele adoptate. Lysias i retorii

rafinai de tipul su spu

seser lucrul, n felul lor, acum vreo 2400 de ani.


Ce

se

poate

a formalism ului,

opnne

unei

asemenea

pentru antici

atitudini

retoris.mului ?

extreme

Este v o rba

n ele de un tip de cultur, ca unul d e cunoatere in ata


cabil , ntr-un sens .

Nu poi

c0t!l1bate exactitatea goal

ct cu exactitatea, dar atunci te-ai i livrat ei.

de

Trebuie s

ncerci a o combate cu ad evrul.

Dar cum

Problema de-a

in voci adevrul ? i

cum s-1 pui n j oc ?

combate p e retari c a i

dealtfel p e sofi ti

ar fi simp dac adevrul ar fi de la sine i sigur trium


ftor.

La meteugari n-ai nevoi e s combai pe cel care

vorbete n gol ; el s e combate singur, cci face o unealt


proast i tu o faci pe cea bun.. Dar la educaie ? dar la
cunoatere ?
alii
s

Nu

pregtesc

pregteti

alii

n-au

p oi

ceteni
pus

materie de educaie,

fi sigur, n

ceteni

ri i mai

buni

pe

(ins1,1i

lume

ales c ie i

S o crate, care ceart

ceteni-exemplari ,

reuete
st

pe

prost

n ce privete p ra c t i ca i nu se p oate l u d a c u Charmi d es,

a j uns unul din cei 30 de t i rani, cu a tt mai puin cu Alci


b i ade) ;

iar n m a te r i e d e c un oatere,

gur - afar

doar n

tii n e l e exacte

iari n u poi fi

si

i n aplicaiile

lor

- c tu deii a d evrul i cellalt doar falsitatea, I':l"u; poi


deci c0t!l1bate p e sofiti i retari cu adevrul gol, i11r atunci
trebuie

s-i

combai

altfel.

fiindc

acetia,

dup

ce

au desfurat miestria l o r de a persuada i amag1 cu pri


mul tip de retoric ,

ajung totui la ceva

351

cu a l doilea tip

CONSTANT I N

NOICA

d e retoric, al lui Lysias, a n um e a j un


se

aj unsese

cu

moralismul

francez

Ia exactitate (aa cum


reuete cu lo

se

sau

gica si m b o l ic ) , trebuie s poi op une acel adevr care n u


e

fr exactitate, sau m c a r urmrirea e i , n timp ce exac


tinde

titatea

s fie fr adevr i

general

urmrirea

lui, dac a d evrul iese din l i mi ele poziti vului.


i totui n Phaidros la exactitatea goal este or&us ade
vrul gol,
specifi cul

(mitul
va

fr
ei.

exactitate - aceasta face delirul operei i

De

aceea

ea

va

alun ec a

tot t i m pu l n mit

va

incinta li terar, dar

adevr f r exactitate) i

ngrijora

filosofic.

Nu

a ltf e l

ngrij oreaz

astzi

la

un

Heidegger, care totui pornise de la logic i teoria cunoa

nu d e la teologie, cte o aproape mitic vizi une, ca

terii,
aceea

Imptriri i :

pmnt- cer,

mu ri tor-zei .

Dar

poate

Heidegger i va fi ngduit un Phaidros, aa cum 1-a putu\

da Platon , sub exasperarea n faa exac ti t ii goale, care


este n chip evi dent steril, dar care st, cu sterilitatea
infatuat,

i-a

s nfrun te tot restul culturii, aa cum

ei

gduit s fa c neopozi tivismul n zilele noastre, batj ocorind


filosofia.
Vom

s interpretm opera de fa a lui

n cerca deci

Platon din perspectiva

gi n dul ui

c : la un delir a l sobrie

tii pe linie de exactitate, Socrate r s u n de

cu

un

delir

al abun denei pe linie d e adevr. Nu vom interp reta ns n


treaga oper : vom analiza cu precdere discursul l u i Lysi a s,
acordndu-i

nsemn tatea

stilul

moment

unui

temeiul

lui

cuvenit

cultural .

In

ca

reprezen tativ

lumina

lui,

pentru

doar,

pe

vom face o scurt introducere la pri mul dis

curs-replic al

lui Socrare. Restul ?

El r mne la interpre

tarea celor ce caut n Platon frumuseea, armonia i mu

zica Ideilor contemplate n alt existen .

..
Intreg preambulul dialogulu i ,
cursului

lui

Lysias,

t r

care precede l ec u a dis

si

pare fcut s j u t fice, dac

s scuze, deiiru l care va urma .

nu

chiar

In primul rnd st problema pus n d ezb atere de Lysias,


cel al crui discurs tocmai l ascultase Phaidros, ba chiar l
poseda

asupr-i :

d ragostea.

"Nu m

352

p ri cep

in n ici o alt

INTERPRETARE LA PHAIDROS

materie

dect

d ragostea" ,

spusese

Socrate

alt

dialog ;

iar dac vorba avea multe nelesuri i n primul rnd unul


teoretic,

ca

expresi e

a interesului pentru ceea ce unete

oa meni i ntre ei i cu lucruri le, ea avea i un aspect prac


tic,

interesul

atracie,

de

lu i
o

Socrate

form

de

pentru

oricine era

dragoste,

stpnit

de

o drui re. Phaidros

de

tie cel puin acest din urm lucru, i de aceea i va sp une


lui Socrat e : " C e-i va fi dat s auzi te privete din plin"
c) .

(227

e l a daug despre discurs cum c este chiar plin

de ingeniozitate, ceea ce putea stimula p m p r i :l i ngeniozitate


a lui Socrate , neostenit cum era n a ntoarce p roblem a dra
gostei p e toate feele.
! n al doilea rnd st

fervoarea

lui

Phaidros, pri etenul

care, prin entuziasmul su pentru dis cursul lui Lysias, face


cu putin, ba ch iar va provoca n So crate o reacie d e na

tur si'i-1 vindece d e un entuziasm printr-altul. ntr-adev r


a cesta vede i simte, dinainte d e a afla ce 1-a pus pe Phai
dros

n tr-o asemenea

stare,

tnrul

prieten,

iubitor de

tot ce e frumos dar poate fr pr ea mult dis cernm n t , are


d e cin eva care s-i n soeas c delirul coryban lic
(228 b-c) . Iar Socrate s e grbete s -I asigure c e gata
s intre n trans i el : are "o bolnvicioas\ :) a s i un e d e-a

n evoie

as culta a s emenea cuvntri " .


I n al treilea rnd dialogul pare s j ustifice de la nce
put

tonul degajat

sub

care

se

va

vorbi

despre

dragoste,

prin cadrul n care are loc convorbirea i prin inuta con


vorbitorilor.

Ei

se

afl

plin

natur

(c eva

neobinuit

p entru S o crate) i n plin ami az, amndoi fiind desculi


i u rc nd, l a ndemnul lui Socrate, pe firul ruorulu i Ilisos,
prin a p , pn la un loc potrivi t p entru lectur. Dar "ce
u oroc c snt i eu descul ! " exclam Phaid ros (229 a) . Iar
f a de comentatorul acela ca.-e n cearc 5 :'1 dea o expli
ca i e
a

sensul

v reu n e i

nota
nici
fiind

2),

P h a i d ro s

era d e scul, poate, ca urmare

ptcscri p i i
vom

m : d i cale (L. Il o b i n , text i i n trod., p . 4,


s u pw <:.t nu c n e v o i e nici de att d mult

d e a t t d e p u ' i n ,
d es c uli

ci

d egaj a j i

ambii

erau

descrii tb Platon ca

sub marea i buna cl e:co rdin e a

gndul ui i inimi i , n c are stau s intre.


* Citatele folosite n Interpretarea de fa difer u neori
de textul tradus. Am meni onat, pentru nevo il e i n terpre-
tri i , textul t ra dus d e noi nine.

353

CONSTANTIN NOICA

dac

Cci n al patrulea rnd -

ordine ncape n tr-un

asemenea d ezm al simirii - iat-i urcnd acum spre pla


tanul sub umbra cruia se vor aeza, resimind vra j a

fan

tezie i. I ntr-adevr, cnd Phaidros se ntreab dac n u cumva


de prin prile acelea ar fi fost rpit nimfa Oreithyia de
ctre vintul Boreas i
gend,

acest a

teziilor

ce anume crede Socrate despre le

rspunde

mitice

dect

el

consimte

explicaiilor

de

mai

tip

degrab

raionalist,

fan

acelor

traduceri intelec.Uve ale mitologiei potrivit crora , n cazul


de

fa ,

fata

ar

fi

fost

n ordic, prilej uind astfel

azvrlit

pe stnc de vntul

de

cu mo-artea ei

legen d a . Asemenea

explicaii, adaug Socrate, nu snt de natur s fericeasc


m i ntea noru;tr (229 d) , dnd parc de neles c exactitatea
simpl

este tristeea i proza gndului, -tiin nu tocmai

rafinat,

,;sagesse

grossiere"

spune

Dac .n-ar da crezare legendelor,


"fr a ezare" , d esprins

de

traductorul

francez.

el n u ar fi omul acesta

toate, de nefixat

(a topos) care

este, ci ar trebui, ca savanii, adic oamenii rezonabili, s-i


cheltuiasc

timpul

a da

laborioase

explicaii

prozaice

peste tot, cnd n realitate el nu-i poate explica nici pro

fantezist,

pri a .sa n atur de om


el singur. - Cit

aproape m onstruos, spu n e

libertate nu-i

d astfel S ocra t e pentru

euforia ideii, ce st s vin !


Aj uni apoi la platan , Socrate d o descriere poetic a
locului , a miresmelor, a melodiei verii

ivit ca un ecou al

ritului grei erilor, iar n treaga descriere sun, cu poezia ei,

neleptului,

oarecum straniu n gura


Phaidros

simte

nevoie

s-i

spun

acesta, ca un strin (230 c-d)

att de straniu nct

vede,

i nu ca un om

al

cadrul
locului.

n d efin itiv - i este u ltimul aspect sortit s preg


teasc extravagana gndurilor ce stau s vin - Socrate
ieit

nu

din elementul su,

din

s e deslipete de oameni

cetate.
i

de

Toi

tiu despre el

ziduri,

iar

el

va

a
c

recu

noate deschis c nelege s rmn printre oameni pentru


c are ceva de nvat de l a ei , n timp ce 111.a.tura i a rborii
nu-l nva nimi c. i
printre a rbori,

de

Phaidros

adic

ca

sub

totui
este
un

el se afl

ntr-un
leac

ceas

vrj it

acum n natur i
de excepi e,

(pharmakon,

m nat

2 30

d) .

Pentru interpretarea dialogului , ce dovad mai lmurit cii


Socra te

nu

Socrate

se

putea

3fi4

oare

aduce

dect

aceasta,

INTERPRETARE LA PHAIDROS

la cap tul celorlalte s u g e s t i i de neobinuit pe care le d


pre l udiu l ?
Aadar despre d ra g o s te , adic despre tema

care ntot

deauna i d o v ib ra i e deosebit lui Socrate, va fi vorba


ac um, :;ub fervoarea lui Phaidros,

pe

plin

oa meni

dezordine

exterio ::t r

doi

tlii1

ton d egaj at i n
b ei de lumin

i frumusee, aa cum snt ncin i d e fantezie, sub d escrie


rea

poetic

a unui So crate ieit parc din ni, aa cum

este

ie;;it d i n matca

curs,

cci este pregtit.

sa,

D e l i ru l

c etat e a .

po::te s-i dea

DISCURSUL LUI LYSIAS

In

aceast

l ec tura

a naturii i a simirii,

feerie

dis

curs ului aduce dintr-o dat o not de uscciune care sur

prinde

o clip,

dezamg ete

spre

contrapUII1c ta

pn

l a urm splen d id t ot ce a preced at i tot ce va urm a . Cci

este b ei e nc, n d i s curs, dar d e r ndul acesta o beie a


sobrieti i .
Nu n oricare ceas a l un e i culturi sobrietatea , reinerea
raion al, conciziun ea, gustul pentru exa ctitate n defin it iv,
pot

lor

trece din condiia


o

cultur

unui

Homer

T reb u i e ca
epic

prozaic

pn

la

dar necesar

delir.

d e la plintate::
luciditatea istoric a unui

parcurg

secole,

Tucidide, sau de la seva gndirii preso crati ce d c.'Spre prin

cipii pn la
un

propoziiile

l ui

Gorgias

prin c i p i u , sau dac ar fi

nu ar

comunicat, s p re a face p o s i b i l pe
cunoatere i

frumusee

un

este nici
fi cunoscut nici

cum c nu

p u t ea

P h a i dr o s

amatorul de

c a r e s s e entuzias meze de propo

z i \ i i le lui Ly s i a s . C' f1 <t mat oru l acesta, ca i v e a c u l su


: l l t n i :l l l , pot gu s l a d topotrivii rigoarea unei demons traii i
p o t' l. ! a u n u i m i i ,
cultur la fel cu
naliza

cu

a rat[! dect rafinamen tul atins d e o


n o as t r , unde pot solicita l aolalt psiha

nu
a

as tro lo gi a ,

stract cu p o ezia i

sau

forma l i s mul logic ca i

arta ab

"gnoza d e la P r i n ceton " , religia oame

ni l or de tiin. Intr-un asemen ea ceas al culturii grecet i i


asupra unui asemenea asculttor ca P h a i dro s , discursul l u i
L ysias putea perfect

opera.

355

CONSTANTIN NOICA
-- ---- ---- -----

Am pus p r e m i s el e - i ncepe Lysi as d i s c u rsul c tre


un

ci ti to r

nch ijJuit.

"tii

cum

l u c r uri le

stau

eu

mine" .

A c u m urm eaz s dovedeasc "avantaj ele pe care le putem

obi ne d e aci " , att cel iubit ct i cel care este presupus

c nu iub e t e cu adevrat dar dorete cucerirea . Pendu


larea de la unul la altul va fi n ecesar, cci d ovezi le s e vor
face cnd n p rivina c elui i ubit, c n d n privina celuilalt,
a cu ceritorului i n diferent.

se c i precis, zece dovezi. Ele snt introduse

U rmeaz,

prin eti
o

dat p ri n toinun

1) Cei ce s e

c u cerirea

binel e

ce

i n c ce v a ;

aadr.

n g a j e a z

siu n i i
-

kai men de

n plus, sa u prin

l i b e r i a r nu sub necesitatea pa
nu

altcu i va

au

regreta,

ca

ultimii,

1-au f cut, n c li p a cnd dorina i prse t e.

Deci punctul de vedere al c uceritorului.

2) 1 n
fapt

p l us

e"te

("legtur pur verbal" ,

vorb a

de

desfurarea

Robi n, cnd n

valene

logice

ale

cei ce i u bes c pasional r eg ret cu att mai mult

dovezilor)

solicitudinea lor

p en tru

creeaz compli c a i i ,

iu b i t cu

fiina

in t e resel e proprii. Cei ns

faci

spune

altor

este

deci

ct i-au uitat de

care fac la rece l u c ru ril e nu-i

prefembil pentru tine

lor pic.C?rea. Pun ctul d e vedere al

le

iubitului.

3) C iubit orul este g a t a s se fac nesuferit altora


t{m ? Dar cnd va n drgi p e un altul va fi
nesuferit cu tine i te va face s-1 ur ti, aj ungnd astfel
s-i dea sin;;ur s e a m a c este ceva maladiv n el, o n e ch i b
zuin pe care nu i-o poate stpni. Perspectiva cuceritode

d ragul

rul u i .
4 ) i n c ceva, a c um pentru tine : d a c este s alegi
un iu bit util ie, l gseti mai lesne p ri ntr e cei muli indi
fereni, d e c t p rintre cei c i va care snt n stare s iu

beasc pn la exces. Aceasta p entru iubit.

5) Sub ra p o r t social, cel ce nu iubete alege dup va


omului, n u dup renu me sau alte criterii, pe cln d

loarea

iubitorul

laud iubitul spre a convi ng e pe alii

loarea acestui a .

6)

In p lus

Punctul

d e vedere al cuceritorului .

tot

rapo rt

sub

n e n t compromis n

public

teni a

celui

comerul

de

va

s o c ial , iubitul este p erma

d e ctre i ubitorul pasion at. Prie


i n d i ferent

suprtoare. Dezavantaj ul cel u i iubit.

3 5 (:;

nu

su scit

comentarii

INTERPRETARE LA PHAIDROS

7) In ce p rivete durata pri eteni ei, riscul de-a o pierde

il aduc cei pasionai, cu tend i n a lor de-a izola pe cel i ub i t


de ali

oameni

alei

sau n

msur

s-I

atrag. Cnd n u

iubeti cu adevrat ns i ai cucerit totui prietenia cuiva,

te

bucuri s v ezi c i alii l preuiesc i foloseti din

contactul cu e i . Avantaju l cuceritorului.

8) Pentru iubit, cel ce nu este stpnit de pasiune se


dovedete mai stabil ca prieten, cci nu-l iubete orbete,
pentru fizicul lui , ci pentru daruri pe care legtura d e dra
goste nu

le umbrete, ci

Iar darurile preu i t e

dimpotrivL

d e el snt reale, pe c n d c e l e ludate de o natur pasiona l


sn t nch i pui t e . O prietenie c e nu e subj ugat

ci controlat, este

ca

afeciunea

de pasiune,

f a d e copii, de prini, ori

de cei credincioi nou n via. Punctul de vedere a l i u b i


tului.
9) Ct d espre intensitatea pri eteni e i , dac ar fi s pre
feri paJSiunea unui iubitor, atunci n-ar trebui
cel de valoare, ci pe cel care

tnj ete

s-1

caui pe

mai mult dup tine,

aa cum la osp ar trebui s-1 chemi pe sra cul nfo me


tat. Dar tocmai n rndul cuceri torilor lucizi i

J ot

d e mni

fi gsii cei care s te rsplteasc pentru darul tu.

(233 e-234

Iar aci

p ed e tezele ce preced.

a) autorul di scursului rPzum lim


i nd i f er en t

Cuceritorul

va a r t a ,

fr regrete, re cun o t in a sa ; el i va merita cu-adevrat


darul ;

el te

va ndrgi

chibzuit

generos ;

te

va

alege

dup valoarea ta intim, nu dup floarea tinereii tale ; el


nu te va compromite n societate ; n u va avea ca iubitorul

pasionat o afeciune de sc urt durat ; te

va

iubi statorn i c

chiar dincolo de ceasul strlucirii tale, c u p ri e ten i a sa.


Din cele 8
de-a gsi

teze care preced, numai a patra

un prieten

(uurina

util mai d eg rab p r in t r e cei

indife

r eni dect printre cei civa pasionai) lip,s ete din enume
ran a ce : c

face a c i , la teza

c uceritoru l u i

i n d i fe r e n t

l ips a unei teze

nu

tarea riguroas

;i

t u l b u r

noua, care

din

punctul

fi

una va

czut

d e vedere.

Ins

c i poat e confirm - p rezen

c a zu l c nu-i aparine d i rect)

i mpecabi l formal, n

fi

total n f a v o a rea

tezelor. !n dclinitiv textul origina r al lui

Lysias (sau aJ c ol i i lui, n

putea

lui

mna

timp

ce copiile, dintre care

lui Platcm,

conin greeli de transcriere sau

erau

susceptibile s

a l t e o ri inter p o l ri . Faptu1

CON STANTIN

NOICA

deci c ntr-un text, eventual corupt, apare totui o aseme


nea rigoare formal arat ce treapt de precizi e a gndului
i a expresiei atinsese retorica de ti p ul lui Lysias.
U rmeaz teza a zecea, din perspectiva celui iubit, o tez
remarcabil de pertinent n chip de concluzie pentru acesta.

10) D ac e adevrat c ttebuie s preferi pe cuceritorul


indi ferent,

nseamn

oricruia ?

Dar este ca

oare

a ceasta

treb uie

te druj

i cum ai spune c trebuie s

tP

drui oricrui i u b i t o r pas ioaat ! I n realitate, dup ce discur

sul a artat n chip egal care snt avan taj ele cuceritorului

i care

cele ale iubi tului, urmeaz firesc concluzia c,

snt

din a l egerea ce s e face, "nici unul dintre vo i n u trebuie s


a i b c eva d e pi erdut,

ci.

di mpotriv,

a mndoi

de ctigat"

(234 c) .
Nu

are

totul

consis ten ,

conformitate cu premi sele

sau postulatele date? Nu este aci rigoare , sau cel puin in


teni e de rigoare ? Nu este,

l imitele retoricii, exactitate ? ' .

i n ainte de-a vedea c e obi ecteaz Socrate discursului i


ce d i s c urs i opun e, treb u i e s subliniem ct de nep otrivit
a fost problema ridicat de unii comentatori moderni
dis c u rs u l este al

putea fi

lui Lysi.as

o past i .

dac

cu adevrat. 8-a artat c n u

cum socotiser dodr civa comentatori ,

cci e ra i n c o rect, ned emn i chiar absu rd ca Platon s com


bat

pi es

fabrica t

de

el

nsui, ba nc

s-o

dea sub

n u m e l e u n u i ora tor b i n e cunoscut, care chiar dac nu mai


era

via

l sase d e s i g u r o coal i avea n orice caz

a d m i ratori.
::\ u vom relua argumentele acestea de ordin etic i is

tori c ,

favoarea .autenticitii

dis c u rsului.

Vom

spune

schimb : d a c discursul a re stringena pe care i-am artat-o,


atunci

tocma i

neneleg e rea

critica

lui

Socrate asupr-i

1 Ct d espre faptul c printre puinii -comentatori ce nu


trec c u o vorb denigratoare peste discurs Robin i rez u m
altf e l dect ma i sus, g s ind 15 (respectiv 1 3 teze, fr intro
d u c e r e i epilog) , el nu ne pare demn d e reinut. Dei re
marc t receri le, Robin nu ine seam de articulaiile pe care
le creeaz n chip marcat ele i desprinde doar noi aspecte
din c i t e o tez, drept teze d ist in c te . Comentatorul rezum
discur5ul d in datorie, ca p rezentator. Il vede drept un ,.mo
zaic" , c h i a r dac nu admite c e un simplu "p retext" , cum
s p un a l i c o m e n ta tori (op. cit. , p . LXIV) .

INTERPRETARE LA PHAIDROS

vor dovedi c di sc u r s ul este al q_ltcuiva

(al lui

Lys i a.s sau

al colii lui) .
Intr-adevr, ce sp u n e Socratele platonic despre discu rsul
admirat

cu

atta

singur a fi rm as e

cldur

de

Aces ta din

Ph aidros ?

unn

c) c treb ui e apreciat n primu l r n d

(234

alegerea cuvintelor, preciz ia lor. La care S oc rat e rs p u n d e


c , privindu-1 cu c e exaltare citea d i s cursul , s - a mp rtf i t

i el

de

la

"

admiraia s a
treb u ia

, . ce

d el i ru l bahic" . D a r s e g rbe t e s a d a u ge c

se

res;tringe

spun" .

c u m c

la acee a

Lysias

Socrate

Numai

spus

n e le g e

prin

aceasta justeea de expresie, iar nu corecti tud inea gndu l u i


care desfurase strict ceea c e era d e doved i t .

De a ceea i

se i p:are c reto ru l a spus "de cte dou i trei ori''

leai

cu

dovedind,

lucruri,

d ezvoltarea.

a c elei a i

;:; c e

teme,

"o astfel de problem nu-l interesa" .


Care

probl em ?

nt re bi .

te

eros-ului ?

Dar

nu

vorba dac pe L ysi a s l i n teres a ori nu problema eros-ului ;

n
e

cazul de fa ii estr> vorba

situaia

de dragoste cea

doar de

mai

temi\

l i mi t a t f1 :

avantajoas pentru

care

am bele

pri. Socrate spusese de l a n cep u t - n i ron i e, subl i n i :: ;,;


ma i toi comentatorii - c discu rsul "e de-a drep t u l

dai

monic" . Dar tennenul acesta l trdeaz fr s v r e a . Ck i

e xi s t o d e m on i e a exactitii goale s a u a prec i z i l'i d e gin


d i r e,

iar Phaidros nu

f ost

motive s ub s e d u c ia ei,

fr

o clip. Un Phaidros de ma i trziu s e va putea entuziasma,


cu m aminteam, de aforismele i portretele moralitilor fran
cezi, aa cum s-ar en tuziasm a astzi de o analiz[l s t r u c tu
ra li s t ori d e o d emonstraie de logic si mbol ic , discurs i
ea, n fond.

In faa a cestei v irt u oziti a

lim itrii gndului, Socrate

vin e dintr-o dat cu ne l i mi tat ul lui . El invoc abrupt. Etr

sii cerceteze d efel care putea fi natura seduc iei l ui P h a i dros,


i n l reaa v a s t ii pr o b l e m a e ros - u l u i i pretinde c au
tx i s l.l t t i n \ t!l<'pi n vech i m E" c a re au v o rb i t i scris , . d es p re

net l a l

lucru" .

a m i ntii

de el,

si t u aia de
asemenea

l l u l<i r t

nu

au

dragoste

tem

nsi1

putut

n i ci

Sappho

limita

avan tajoas

nici

Anacreon ,

p ro blema dragostei

p e n t ru

am b el e

pri .

la
O

se putea p u n e doar n vea c u l sofitilor i al reto

ri lor, sau n ceasul cnd

o c u l tur

spune l u c ru r il or p e n u me,

i aceasta fr rest. "Nous avons donne il c h a q u e chose son


nom" ,

scria

Barres,

la

n c e p u t u l

359

veacului,

despre

c u l tura

CON STANTIN

NOICA

ce i se prea c st s vin. Aa se ntm

" i n g inereasdt"

plase i in l u mea gre a c de atunci, cu una din orientrile

e i , c r ei a to cmai Socrat e i P l a to n vroiau s-i in cumpn .


Prob l e m a
i d en ti c,

este

fenroarea .

deci

cu

to t u l

<alta.

.So crate pretinde c

I ns
el

ceva rmne
ar

ns u i

spune "lucruri ce nu snt mai prej o s de cele auzite"

1 c

va fa ce din

p u tea

(235 c)

pre aplinul inimii, n timp ce retorul

vorbise din deplintatea sobrietii gndului. Nu snt defei


a c eleai

l uc ru r i

(chiar dac, aparent, Socrate va vorb i sub

aceeai prem i s a cuceritorului indiferent) , dar ntre o be

ie

inn d

de p 1eaplinul inimii i alta innd de sobrietatea

gndului exist o strani e n ru d i re spiritual : tensi u n e a , care

de o parte este a con centraiei g nd u l u i, de alta a e x pan

siunii lui , u n a a exactitii, alta a a d evru l u i . Amndoi, ati t

autorul d i s c u rsu lui dt i Socrate de-a l ungul n treg ii opere,


s i n t ncini d e fervoare, cci exist una i n l i m i ta rea
vroi t. Sau, d a c .s e prefer : amndoi s n t n d e zo rd in e a spi
ritului, respectiv ntr -una din condi iile lui

extreme.

este ns ntr-att d e m ul t aUa nct Platon

Prob l ema

face c h i a r pe Phaidros s-o formuleze ntr-alt f e l , dei pre


tin d e c e st e aceeai . Struind acum ca Socrate s - i pro

discursul

duc

"am s-i

la

lui,

rndul

Phaidros

spune

(236

b) :

cer s presupui c ndrgostitul este mai b oln a v

dect acela care nu i u b e te" . Dar nu era ntocmai presupu

n erea
ffite

lui

Lysias !

ma

situaia

Acesta
(cea

de

in c epus e cu vorbele : "tii care


c u ce ri t o r indiferent n.n.) i ai

auzit de asemenea ce gndesc despre avantaj ele pe care le

p Ltem obine de aici" . El d ec i punea drept ipotez


i e

de

a pii rea

dragoste,
doar

nd 1gostit

n i cidecum

i nd ire c t ;

cel

el

dragostea

nu fcea o

indiferent,

cum

situa

bolnvicioas,

care

co mpa ra i e ntre
cere

acum

cel

Phaidro s .

V r c: i a doar s demonstreze c a re snt avantajele pentru cel


iubit n a p refera pe cuceritorul indiferen t , respectiv pe
unul de natura lui ; sau nc ma i precis , s arate care snt
av a n t aj ele pentru amndou prile.

Platon a schimbat deci pe nesimite p ro blem a :

cut, de la consecinele unei situaii erotice date, la

tre

tema

n s i a eros-ului i a i mpus lui Socmte o presupunere d e


care e l s e v a ruina, aceea c n d r g o s ti tul este mai bolnav

dect .cel ce n u iub ete, aadar c eros-ul este o malad ie


a

suf! etu l u i .
360

LA

INTERPRETARE

Cum s-a

ntmpla

putut

PHAIDROS

dulu i ? Prin aceea, v o m spune,

s emenea

alunecare

gn

c dintru nceput Pl at o n

n u accept o discui e li mitat i n spirit de exactitate, ci

ori c e d i aJog, neli m i t a t u l adev


to c m ai n s p i r i t d e adevr,

urmrete ntotdeaun a, n

rulu i ,

cu

dialectic

cutare

a ad a r deschis. De a ceea

i n t ,

>a

ap roa p e niciodat el

d a r iari niciod at n u s e a b a t e d e la

nu

ajunge

ur m ri rea

ei . i tot de aceea, pentru c u rm r e t e o c u t a re n spi

ri t de adevr , e l va vedea n d i s c urs u l lui Lysias (care nu


e o pastie tocmai p entru c este rstlmci t) , n u situ aia
cuceritor-i ubit,

c are-I

pe

nu

relaie

a:: cum t o t ce e anal i z e,

ved e doar r el a i i - ci

stru ctural

un moti v

real, ero s - u l ,

consider ca i batj ocorit d e Lysi as .

Deplasnd d ec i problema d in formal n m a t e ri a l


a c eea i

c e

problem

cu

i deej a t d
buind l u i Lysias un d i s curs despre e r o s , S o c ra t e este p u s

preten i a, repetm,

s prezinte "mai b i n e " (adic n spirit de adev: rl tema


e r o s - u l u i . Numai c, n subsidiar aa cum aprcc: i nu C ::l
tem
Atunci

principal,

"s

eros-ul

vorb i m

aceeai

maladivitatea eros-ului sau a


aci

f o rm e

lua

despre

la

Lys i a s .

a d i c

d'"spre

ma l a d i v e

km " ,

o m u l u i ncins

de eros. i

de

discursul p r i m al l u i Socratc d c :< p re tema p rcsupusti a

l u i Lysias.
Dac

se

va

obiecta :

cum

oa re ,

discu rsul l u i Lysia s ? vom rspun d e :

Platon

nu

c h i a r d a c

neles

l-a neles

perfect , el nu l-a a c cep ta t ca atare, aa cum n u .1 c cept


cineva

as tz i

aforismele

moralitilor

pot

ine

loc

de

antropologie. Dar putem d a un ex emplu nc mai lmuritor,

invo cnd p e ce i care nu accept logica simbol i d . Dac de

pild considerm u n capitol al acesteia, an u m e logica d e on


tic, n care se o p e r e a z cu va lori c a " i nterzis . . , . , perm i s " .,
, ,obl i gator" , cineva cu s p i ri t filosofic, de sorg i n te ntot
( l ta u n a platon i c ian, se va ntreba : c e n s c <:l m n i:t a c e t' a " i n
ll r;. i s " '? c u m s e poate pleca de In un termen l i p s i t d e n
tcnw i t:e i doar i nstitu i t printr-o d efiniie restrngtoare ?
Interdici a este a c uiva : poate fi <1 zeilor, <1 s oci etii, a

conti inei

nele5ul,

pr o p ri i . Ce

ns e a m n

deci

" i nterzis" ?

C<1re este

n a tura, es ena interdici ei ?

Iar tocmai aa va face Socrate n p r i mu l su discurs.


El
o

acoper

capul,

cci este dator s

form vicioas a eros-ului

3ftl

vo rbeasc

despre

tocm ai el , c el care declara

CONSTANTIN NOICA

c n u s e pricepe dect n materie de eros -, dar i ntre

prinde d i s cursul cum trebuie dup arta i reto ri ca sa, care


este o reto ric pe linie de adevr. Iar cercetarea n spirit

de

adevr are un s i ngur nceput potrivit :

d espre

ce

anume

n eap ra t"

n e l i

judeci,

al tmi n teri , n

"trebuie s tii

toate privinele,

te

c) . Trebuie deci s fie cutate d ef i

(237

niia, nelesul, esena iubirii - exact aa cum ar face filo


soful

care

care s-ar refuza logicii deontice i ar cuta s vad

anume este esena

"interdiciei " .

este

ajunge astfel la logic d eonti c ,


va

aj unge

exact itat e

Socrate

goal.

ndrt

Cel

la

mult,

se va mai

nu

sigur, la fel cum nu


p e baz

demonstraie

dup

ce va ncerca n

de

primul

discurs s u rmreasc adevrul cu ntemeieri aparent exacte


i dup ce, spre a regsi pe Lysias, va d oved l c ndrgos
titul nu aduce dect n eajunsuri celui iubit, dar nu
a

i partea

cl u c1a privitoare la avan taj ul rec oltat de cuceritor11l in di

ferent,

el

va sfri,

cu

al

doi l ea discurs, spre

da

liber

curs delirului ntru adevr gol. Va pleca de la o alt pre

supoziie dect aceea c eros- u l este un principiu de mala


di vi tate, ca innd de dori na noastr animal, i va d ecreta
c este un p ri ncipiu de nsntoire i n n ob i l are a fiinei
u m an e, ca inn d de natu ra

Dar
unde

invocnd

ac eeai

aa

noastr divin.

d i v i nul - spre deosebire de Lysis

" d o ri n " ,

mai b i n e analizat, ducea ea sin

gur, fr divin, la iubirea "ideal" - Socrate nu va mai


avea nici un titlu de exactitate. Vom av ea n fa o admi
rabil p ag i n deli rant, p la t on ici a n delirant n n u m e le ade
Yrului fr n teme i ere, aa cum n d iscursul, a p are nt mo

dest,

al lui Lysias aveam o semn i f i cati v pagin, deli rant


n fel u l ei, n numele exactitii. Ab ia la urm Platon va

ncerca s se regseasc,

ar tn d

rica a d e v rat , anume una d e


Dar

era prea trziu

p e ntru

cum tr e bu i e s fie reto

ntemeiere
ca

pe l i n i e de a devr.

extraordinara impresie

pe

care o face al doilea

discurs a:l lui Plat on - de cel e mai


multe or i , la moderni, cu adeziunea ci ti t or u lu i , la antici cu
rezerva lor - s mai poat

fi atenuat i supus rigori i .


*

Snt

dou

opere,

r nd u l

dialogurilor,

care

nu

au

dreptul s dea msura platonismului : Euthydemos i Phai

dros. Primul este cuceritor prin n s cen are i ironie, dar re-

362

INTERPRETARE LA PHA I DROS

duce platonismul la si mpla predic moral n cure-l a eaz


Xenofon ; al doilea, cel de fa, este cuceritor doar prin con
inutul

su transfigurat d e frumusee, armonie savant

"muzi calitate" . Din nefericire i n chip aproape inexpli cabil,

platonismul

a fost prea

des

gustat

chiar

neles

prin

Phaidros. Ct despre interpret, el poate d a s ocoteal d e


desf urare controlat
de

obicei

dialogurile

sigur a gndului,
lui

Platon ;

gn dului nu poate da socoteal, aa

stricte
de

ape.

cum

despre o

apare ea

revrsare

cum geog raful red,-l cu

traseul unui rlu, d ar nu poate descrie

rev:1rsare

LAMURIRI PRELIMINARE

DESPRE AUTENTICITATE

Puine snt dialogurile din corpusul platonician asupra crora


nu a plutit mcar o vreme bnuiala de a nu fi autentice. Printre
acestea se numr i Phaidros. Nimni, nici mcar n secolul 1 9,
care a mpins spiritul critic al comentatorilor pn la ultima sa
expresie, nu s-a ndoit de autenticitatea acestui dialog. Explicaia
st n faptul c Phaidros este citat sau menionat n mai multe
rndur i de Aristotel : n Retorica, 1 408 b 20, n Metafizica, 1 07 1 b
37 i n Topica, 1 4 0 b 4. Pe lng aceste texte pe care le menio
neaz Index-ni aristotelicia!l ,,1 lui Bonitz, ROBIN ( 1 970, II, n. 1 )
amintete i alte dourt texte aristotelice care par s fac aluzie tot
la P!taidros, dei numele lui Platon nu este aici menionat : Fizi ca
265 ll 32 - 266 a 1 i Despre prile a n i m alelor, 4 04 a 20 - 25 .
P e urmele lui Aristotel, dialogul este citat, menionat i discutat
ca apariuudu-i lui Platon, de ctre ntreaga literatur antic

DE SPRE PlRIOADA COMPUNERII

n schimb, nici un alt ui ct!og platonician nu a cunoscut o mai


spectaculoas curb a datrilor dect Phaidros. Din antichitate
i pn n secolul nostru, Phaidros a fost mpins pas cu pas din
rndul dialogurilor de tineree (o vreme a fost chiar considerat
drept p ri mul scris de Pl ato n 1) ctre cele care despart dialogurile
de btrnee de ultimile ale maturitii.

Jdeea c Phaidros ar fi prima dintre scrierile lui Platou apare


Ia autori antici de e po c tirzie : la Diogenes Laertius, III, 38, n
Comentariul fcut de Hermeias la Phaidros, p. 9 (ed. Couvre ur) i
la Olympiodoros ( Vita Platonis, III) . Att Diogenes ct i Olympio
doros s e fac purttorii de cuvnt ai unei tradiii ne menion ate - e
primul , scriu ei, , . dup cum se spune" (logos de, hos lege tai ) - ,
Diogenes artnd c , . tema" (problema) , iar cellalt c , .stilul",
au fost considerate ca .,juvenile" (meirakiodes ti) . Privitor la stil,
Olympiodoros, scrie : ., . . . ek tou Phaidrou tou dialogou pany pneontos
364

LMURIRI PRELIMINARE

LA

PHA !DROS

tau dithyrambodous charakteros


., . . . din dialogul Phaidros, din
{;are eman caracterul ditirambic n chip abundent". Dup cum
observ DE VRIES ( 1 969, 7 - 8) , toi aceti autori nu fac dect
s relateze opiniile critice referitoare la stilul sau problematica lui
Platon, exprimate de scriitori timpurii, de Aristotel, Dicaiarchos
i alii. . , Este foarte probabil c cei mai muli dintre aceti critici,
dud consider c n Phaidros se afl meirakiodes ti, nu au avut
nici cea mai midt intenie de a data compunerea dialogului ; ei
.au intenionat s emit o judecat depreciativ privitonr" la stilul
dialogului".
Opinia aceasta a autorilor antici a fost preluati'i ntocm:ci ue
Schleicrmacher, la inceputul secolului trecut. Att s tilul c t i tema
snt ,.jnvenile", consider la rndul lui Schleiermacher. Phaidros
este primul dialog scris de Platon : o oper n care se c!iscut dac
meriUl sau nu merit s scrii nu putea fi alctuit dect la nceputurile
unei cariere de scriitor. Lui Schleiermacher i se pare c in Phaidros
este preformat intreaga oper a lui Platon ; totul se afl aici n
infnrre, iar fiecare dialog nu vine apoi dect s desfoare unul
sau altul din punctele acestui , . dialog-program" .
Comentatorii din secolul 20 au demonstrat c opinia autichitii,
pe care Schleiermacher a preluat-o ca atare, nu se susine sub
nici un aspect. Indiferent de divergenele care apar atunci cnd e
vorba ele o datare exact, toi comentatorii din zilele noastre au
czut de acord c dialogul acesta trebuie situat n rndztl dialoguri
-

lor de maturitate s au de trecere spre cele trzii.

Argumentele stilometrice au, n cazul lui Phaidros, o valoare


:sczut. <1eoarece aici Platon schimb de mai multe ori stilul n
mod deliberat. Majoritatea discuiilor se poart de aceea pe baza
unei anaiize ele coninut : se urmrete genealogia unei idei, se
stabilete gradul de dezvoltare pe care ea 1-a atins n Phaidros
prin raport cu celelalte dialoguri care, la rndul lor, o conin. Dia
logurile avute n vedere n acest sens snt n special Banchetut i
Republica, r{unnnd s se stabileasc dac Phaidros le anticipeaz
san le recapituleaz. J\!Iai intr de asemenea n discuie (n S'ecinl
la Robin) , Theaitetos, dei vom vedea c lucrurile nu se oprsc aici,
S urmrim acum pe scurt aceste tipuri de argumentaii.
Nu exist de pild nici o udoial, s-a spus, c Phaidros este ulterior
dialogului Banchetul*. Discursul pe care Phaidros l ine n Banchetul
* D esi gur, excepiile nu lipsesc nici n aceast privin :
:Pentru opinia c Phaidros precede dialogul Banchetul, a

365

GABRIEL LIICEANU
( 1 77 a i urm.) ,

n care deplnge faptul

c nimeni nu s-a nvrednicit


ni c i un sens in c a zul n care
Platon ar fi scris deja di al ogul Ph aidros, i ar Erotikos-ul lui Lysias ,
despre care e vorba aici , ar fi existat. Acest lucru sare in ochi chiar
i la o co mp ar are superficial a d ial oguril or Exist ns i alte
multe l o cu ri n Phaidros, i n ve nt ari ate de ROBI?\ ( 1 970, I\', n. 1 ) care
nu se lumineaz deplin dect pr esupun nd pre-existena Ban c hdul u i ,
S e c o nsi der apoi
de c tre maj oritatea cercettori lor, c
Phaidros urm e az de ase mene a Republicii. R ol ul decisiv pentru
adoptarea acestui pu nc t de vedere 1-a avut l ucr area lui H ans
von Arnim, Platos ]ugenddialoge und die Entstehungszeit des Phaidros
( 1 9 1 4 ) . n ac est caz, argume ntul princip al este c do v ad a nemuririi
sufl e tului, bazat pe autokinetos, pe care o d Platon n Phaidros
(245 c - 246 a) i pe care o reia apoi ntocmai n dial ogul de b tr
nee
Legile, nu este p r eze nt n Republica, dei in cartea a X-a
pr oble ma nemuririi re ap ar e , ns ntr o form argumentativ cu
mult mai debil. D ac ar fi avut dej a l a ndemn argumen taia
din Phaidros ce sens ar fi avut c a n Republica Pl aton s se foloseasc
de alta, cu mult mai neconvingtoare ?
De asemenea, e scatol o gi a din Phaidros, cu cele dou elemente
ale sale
al tr a ge rii la s or i (klerosis) i al alegerii (ha.iresis)
unei noi viei terestre (249 b)
nu p o ate fi neleas dect pe
baza unei anterioar e descrieri detaliate a acestor p r oble me n
Republica, X, 6 1 7 d i urm.
Aceste argumente pr odus e de yon Arnim pot fi regsite nto c
mai la R ob in sau Hackforth i n gener al la maj orit at e a comenta
torilor contemporani. Exist d esigur i excepii , ca de pil d la
TAYLOR ( 1 9 7 1 299) , care r espinge argum ent ele de mai sus ca
inconcludente, sau ca la O. WICHMANN (Platon, D ar msta d t,
1 966, 2 1 3 i urm ; apud DE VRIES, 1 969, 9, n. 1 ) , care s us ine
c Phaidon, Banchetul i Phaidros au fost scrise n aceeai per i oad
cu p r i m el e cri ale Republicii, "i anume naintea c rii a p atr a" .
i

s-1 slveasc pe Eros, nu

ar

fi a\ut

se vedea MOORE (1973, 69, n . 1 ) , unde snt trecui n re


vist susintorii acestei opinii ; apoi, nsui punctul de ve
dere al lui MOORE (1973, 53) , formulat n aceti termeni
" . . . Platon a scris mai nti Phaidros i, cind a aj um5 s
simt nemulumire n faa celor p e care l e spusese acolo,
el a revenit cu dialogul Banchetul, parte pentru a-l com
pleta pe primul, parte pentru a corecta impresia amtertoa
r " . i : "Va fi suficient s dem onstrm c oriunde am situa
dialogul Phaidros, Banchetul trebuie plasat ulterior" (ibid.,

5 1) .

366

LMURIRI PRELIMINARE LA PHAIDROS

Situind dialogul Phaidros dup Banchetul i Republica, ROBIN

{ 1970, VII - IX) 1-a aezat in aceeai perioad cu Theaitetos (.,snt


dialoguri de acelai tip i care se cer situate la egal distan att
fa de dialogurile de maturitate, cit i fa de cele de btrnee") ,
.considerind apoi c ambele s-ar plasa . ,n perioada care precede
plecarea lui Platun, in primvara lui 366, in cea de-a doua cltorie
a sa in Sicilia. Orice ncercare de a preciza lucrurile mai ndeaproape
ar fi arbitrar. ns dac Republica a precedat, dup cum cred,
pe Phaidros ; dac B a nchetul este din anul 385 sau 380, ecou mai
mult sau m01i puin ntrziat al ntemeierii Academiei ; dac inem
seama de sarcinile absorbante pe care funcia sa de ef de coal
trebuie s i le fi impus lui Platon, vom socoti c ntre Banchetul
.i Phazd.-os trebuie s se fi scurs un interval care nu poate fi mai
mic de cel puin doisprezece ani" .
Au <'xistat i ncercri de situare a lui Phaidros printre dialo
gurile trzii. Astfel, O. Regenbogen (Kleine Schriften, 1961, 248
i unn . , apud DE VRIES, 1969, 1 0) a dezvoltat urmtoarele argu
mente : 1) combinare a mitului cu raionamentul de tip apodictic
i cu dial(etica diaretic indic vecintatea cu T i mai os ; 2) argu
lnentul extras din micarea sufletului este de neconceput ca preccdind
Sofistul ; 3) forma concentrat in care este expus acest argument
arat c el fusese dezvoltat (aa cum il gsim in Legile) inainte de
a fi proferat n Ph ai dros ; 4) interesul pe care Phaidros il arat
filosofiei presocratice apare la Platon numai la o vrst tirzie ; 5)
metoda diairetid este tratat in Phaidros exact n aceeai manier
ca n Philebos .
Vedem astfel cum dialogul Ph a i dros a cunoscut n fapt toate
siturile posibile de-a lungul activitii de autor a lui Platon :
dialog de tineree, de maturitate, dialog precedind opera de btr
nee, in sfrit, unul dintre ultimele dialoguri platoniciene. Trebuie
subliniat faptul c nici unul dintre argumentele pe care se sprijin
o demonstraie sau alta nu este p e rfe c t concludent, c in cel mai
bun caz nu avem de-a face dect cu argumente plauzibile, atunci
cind
nu
ni se propun argumente de-a dreptul neprobante
sau chiar falacioase. Iat de pild argumentul, socotit de majoritatea
Comentatorilor ca . , irezistibil " , potrivit cruia Phaidros ar urma
Republicii, de vreme ce n acesta din urm demonstrarea nemuririi
sufletului este mai puin reuit dect n Phaidros, n dialogul trziu
Legile fiind reluat demonstraia din Phaidros i nu cea din R ep ublica.
Faptul c demonstraia din Republica este mai puin convingtoare
.nu !le :1rat cu necesitate c Republica precede dialogul Phaidros,
367

GABRIEL L I I C E A N U

n Rep u blica,

Platon putea ncerca pur i

d emonstr aiei , care, dovedind u-se cu v re m e a

donat n Legile n favoarea celei din


este d e ci dect plauzibil.

simplu

mai

Ph aidros.

n ou

cale

slab, a

fost aban
Argumentul de mai

sus nu

V)

Iat i exemple

de argumente inconcludente :

RODIN

( 1 970,

d e o a r ece " locul supra


ceresc " din Phaidros nu este altceva dect un tiublet mitic al "lo
cului inteligibil" din Republica (VI, 508 b-c - 509 d ; VII, 5 1 7 b) .
De unde rezult ns c v ari an t a mitic trebuie s urmeze celei
r aio n ale i nu (mai degrab) invers ? Sau argumentul " 3 " al lut
Regenbogen : de unde rezult c for ma concentrat a unei demon
straii precede forma dezvoltat ? Ea poate t o t att de bine
s o r e capitule ze . Atta vreme ct nu se pot stabili r e gu l i de
consecuie, maj ori ta te a argumentelor de acest tip (i ele au ponderea
c e a mai mare) rmn inconcludente.
susine c Phaidros urmeaz Republicii,

n aceast s it u a i e

este pe d eplin j us tif ic at formularea expli


a i mp osibi l iti i de decizie, ca la HACKFORTH ( 1 972, 7) ,
de pild : "m abin s indic vreo d at precis, fie i cu titlu de
ncercare " . Putem considera deci drept convenional perioada
asup ra crei a s-a ho t rt maj oritatea come n tatorilor : Phaidros
este ulterior Banchetului i Republicii, situi n du -se mai aproape
de Parmenide i Theaitetos (v. DE VRIE S, 1 9 69, 1 1 ) .
cit

Mai rmne s n e

ntrebm, n aceast situaie, d e c e n ediiile

moderne Phaidros este


Rspunsul l impede

to tui

publ ic at ntre Banchetul i Republica ?

( 1 970, IV) : "intr-o pro blem


atit de controversat cum este aceea a locului pe care l o cup
Pliaidros, nelept era deci s apuci calea d e mijloc i, pe de alt
parte, s nu l separi pe Phaidros de un dialog cu care se nrudete
p rin subiect".
1-a

!lat ROBIN

DESPRE TITLU I SUBTITLU

Pe ntru titlul dialogului a se ve d e a mai jos Personaje : PHAI


DROS.
Despre subtitlu.
h alou,
inc

C:a i n cazul celorlalte dialoguri, subtitlul peri


" despre frumos", aparine comentatorilor antici trzii. Or,
din antichitate, dezbaterea privitoare la adevrata temei a..

368

Tem p l ul Concordiei

d i n Akragas ( A g t i g c n t u m ) , S i r i l i a . Mi j l ocul
sec o l u l u i V . e . n .

D e l fi . D r u m u l s a c r u <:o i <t l t a r u l r i d i C' a t d e l o c u i to r i i i n s u l e i C h i n .

A l ceu Ji Sappho. Deta


l i u d e pe un vas attic
cu
!i&uri
ro,i i .
Ctre
470 !.e.n. (An tlkensa m m l u n gen. M u n ch e n ) .

Couros din Pireu. Bronz.


CAtre 520 t.e.n.

A po l ion d i n
Piombi n o .
B r o n z. Sti l d o rle. Ince
p u t u l seco l u l u i V !.e.n .
( Lo u vre, Paris) .

C o m a s t d a n s i n d i ci n t
rPa d i n flaut dublu.
1 >Pta l i u
pe u n vas pic
t n t de Ps i a x . P i c t u r cu
. , f i g u ri negre" pe fon d
ro u . S p re 520-5 1 0 ( M u zeul din Base l ) .

Pagin dintr-un manuscris florentin Phaidon,


t e c a Nai o n a l , V i en a ) .

secolul XV (Bi b l i o

Fotocopia unei pagini

de manu scri s , de l a f i n e l e seco l u l u i


d i n P h a i d o n ( O x f0 1d , Bod l e i a n u m ) .

IX,

QJ
'O
.c
o
tJ

....;::1

ca
()
o
c

Qj

"'
"'
o

r::c:

.(

S i g i l i u . A r t m i n o i c (Vaphio) , seco l u l X V I . e. n . ( M u zeu l

N a i o n a l , A ten a).

C ra t e r d e l a Enkorn i . A r t cipro-rni cen i a n ,


r o l u l X I I I . e . n . ( M u z e u l d i n C i p t u ) .

se

LMURIRI PRELIM!i':ARE

LA PHAIDROS

d ialogului i la unit ate a sa a fost de proporii Despre ce este vorba


pn la urm n acest dialog : D espre iubire ? Despre frumos ?
Despre suflet ? Sau despre retoric ? Ne putem face o i d e e asupra
acestei dezb ateri urmrind lista de doxai tou skopou, de o pinii
pr i vito ar e la scopul dialogului", pe care o d H ermeias la n cep utul
Comentariului su. Unii , spune He r m ei as , au susinut c dialogul
trateaz peri erotos, "despre iubire " , alii peri rhetorikes, "despre
retoric" . S-a n c er c at apoi mpcarea acestor o p in ii , s punn du se
c prima p ar t e are n vedere p r o ble m a iubirii, iar cea de-a doua,
pe a retorici i S-a avansat de asemenea p rerea c di al o gul tra
teaz peri psychikes arc h e s , "despre principiul sufletesc". Au existat
c oment a t ori care au propus s k op o i d ifer i i : peri tagat h ou , "despre
bin e " , peri tou protou kalozt,
despre frumosul suprem" i peri
psyc h e s "despre suflet" . Dar, spune H erm e i as n u p oi lua separat
pri din d i alo g , pentru a cuta n ele scopul ntregului ; ca i
n cazul une i vieuitoare , t oate p ril e se afl aici contopite n
ntreg ( hos en zoo panta to heni syntatt et ai ) i Hermei as mpr
tet e opinia lui lam blichos, potrivit creia dialo gul trateaz.
peri tou pantodapou halou { " despre frumosul abso l ut" ) .
.

"

"

Majoritatea

interpretrilor

moderne au propus nelegerea

ajutorul u n e i tern e centrale - retorica - c rora li


se sub o r don e az n mo d armonie celelalte t e me mari - problema.
sufle tului , problem a frumosului i pr oblem a iubirii precum i
o s ea m de motive ( pro b le m a delirului sacru, a readucerii aminte ,
a di alec ticii , a m e t o d e i diairetice) .
Astfel ROBIN ( 1 970, LVIII) distinge "o tem general"
"
( Tem a general este aceea a discursului") i un motiv dominant ,
cel al iubirii, precum i "motive interferente" (al delirului, al
dialogului cu

"

"

sufletului, al "psychagogiei" ) .

DE VRIES ( 1 969, 23 - 24)

problema unitii tematice


Phaidros, te ma central.
a cuvintelor. Scopul dialogului este de
rezolv

i a scopului in termenii urmtori : " n


este utilizarea
a

p ersu asiv rt

ar ta intemeierea acestora .

Eros-ul e s t e frnmuseea, c o n d i ia l o r (spre deosebire de aceea


a retoricii o bi nuite) este cunoaterea. Eros-ul este n zuina ctre
cunoatere i frumusee. n felul acest a sub temele dialogului se
impl ete s c intre ele.
Sufletul i nemurire a lui s nt in priwul dud introduse cu,
scop ul de a explica anamneza ca aflndu se la temeiul eros-ului.
Concep tul de mania servete la sublinierea caracterului extramun
dan al nzuinei eros-ului. Eros-ul poate fi orientat ctre oameni ;
-

369

GABRIEL LIICEANU

n acest caz, el conduce la grija acordat sufletului. Sau poate fi


orientat c tre idei ;

n acest c az , filosofia devine o c o n diie a re

toridi tiinifice (aceasta este necesar ca bazi:'t

a influenei persua

s ive) . ( . . . ) .

n s cen a inaugur al , cititorul este confruntat cu frumuseea

(dei nu lipsit de ironie, ea pregtete spiritul cititorului p e n tru

ceea ce se va spune mai trziu despre frumusee) . Discursul lui


Lysias este menit s arate n ce constau erorile retoricii obinuite :
fcnd

din

aces t u i

obiec tul

iubire

discurs

( tratat

via negativa) ,

P l ato n leag ntr-o prim i superficial manier temele eros-ului

ale

retoricii,

nivel

care

Primul

strns.

cu

ulterior

d iscurs

al

lui

vor aprea reunite ct se po ate de

Socrate pare s se aeze la acel ai

cel al lui Lysias ; dar el in tr oduc e o oarecare metod :

aceasta slujete la pre gtirea demonstraiei a ce e a ce este necesar


pentru retorica cu adevrat filosofic.

n ce a

de-a

doua

p ar te

(. . .)

a di alo g ului sint examinate i res

pinse practica i scopul retoricii obinuite. n contrast cu ac es t ea ,

este schiat o retoric tiinific ( . . . ) . 'roate despr e cte a fost


vorba n marele mit se arat a sta la baza ei

evoc nc
cuvintelor,

dat

condiiile

(278 d) i
( 1 97 1 , 300) nclin

c uno aterii

'I'AYLOR

(.

. . ) . Pagina final

eseniale ale u tii i zrii persuasive a


frumuseii

(279

b - c) . "

i e l pentru tema r etoric ului :

" Propria mea p rere vine n nt mpin are a celor care privesc uti
lizarea corect

retoricii

cazul

urmtorul. n

lui t era marea preo c up are


privitoare

la

ca

tem principal , iar motivul este

lui Socratt, pentru care

fo lo s in a

<<

nzuina sufletu

vieii, devine evident c o disc uie

retoricii

trebuie

s se d o ve deasc a p r e

gti m arile proble me ale conduitei umane. D ac adevratul subiect

al lui Phaidros ar fi iubirea sexual, atunci e gren de neles cum


poate fi ct d e ct relevant discutarea minuioas a p o s ibilitii

de

ap l ic a

tiinific a emoiilor la crearea unei

psihologie

arte genuine a persuasiunii, s au examinarea defectelor lui Lysias


ca scriitor" .

Felul n care se tmbin diferitele motive ale dialogului, prin


subordonare
a f os t

fa

de

tema

central - problema

excelent pus n lumin

222 - 2 23) : . , Nu

tema,

ci

mai

de

retoricului -

FRIEDLNDER

( 1 975,

III,

degrab tema de prim-plan a lui

Phaidros este re toric a. Cci n pr ima parte a dialogului, Platon


pune unele lng altele diferite modele retorice, pentru ca n cea
de-a do ua parte s le confrunte cu teoria re to ri cii , f c!n d- o apoi
pe

aceasta

se

desprind,

la rin dul ei, din acele modele. C

370

L MURIRI PRELIMINARE LA PHA IDROS

vorba

de

para di gme retorice, Socrate o spune n chip expl icit

(262 c - d ; 264 e) . ( . . ) Ele snt par ad i gme ale artei oratorice


i t otui trebuie s fie i al tceva, de vreme ce n cadrul celui
.

de-al treile a discurs, n avnt ex t at i c p rivirea se d es chi de ctre


adevrata esen a eros-ului, ctre cosmos, ctre forn1ele eterne
i c tre destinul cosmic al sufletu l ui Din dezbaterea teoretic
priv itoare la ar t a oratoric se desprinde apoi n cea de-a doua
parte a dialogului, cerina unei dialectici filosofice i a u n ei psi
hologii fil os of ice, iar dezbaterea filosofic s e d ove d e te a fi fo r m a
suprem a v orb ir i i umane. ns dezbaterea filosofic, n acest.
d i al og , nu e ste un simplu imperativ, ea es te chiar adeverit aici.
Astfel se recunoate cum n uniunea erotic e xistent ntre Socrate
i Phaidros - privind lucrurile pe plan person al - i n elanul
extatic i n avntul pe d agogic ctre eidos - privind lucrurile n
plan faptic - se afl nchis natura binar a ntregului, unitatea
polurilor att de nd eprt ate : iubirea i discursul. Cci filo-sofia
este suprema form a iub ir ii i, d eopotriv , f orma suprem a
discur sului. Aa stnd lucrurile, nu va mai fi nevoie s ne b at e m
capul cu ntrebarea cum e cu putin ca n zuin a ctre eidos
s se realizeze mai n ti s ub forma be ie i d el ir ului i apoi n rigu
roasa coal a dial ectic ii Ambele ci ii s n t cunoscute lui Pl ato n ,
deoarece el a fcut experiena l o r El a m e rs , n chip necesar,
pe amndonll."
Pentru prob l em a t e me i d ial o gului , a se vedea i no t a 8 ..
,

DESPRE PERSONAJE

La fel c a Euthyphron, Criton, Hippias 1'.Ia i o r , Ion i Menexmos,


Phaidros nu are dect dou personaje Dat fiind ns
p ond erea pe c ar e o o cup n d iscuia dintre Socr ate i Phaidros
i n gener al n econo m i a d i alogului, ca termen de referin con
stant, r etorul Lysias ar putea fi foarte bine considerat ca cel
de-al treilea personaj al d i alogul ui , un fel de prezen in absentia,.
Personalitatea lui o vom d i s cut a de aceea tot n cadrul acestui
paragraf.
d ialogul

SOCRATE. Fiind vorb a d e Personajul tuturor dial ogurilor


platoniciene, nu este vorba de a-i face portretul cu ocazia fie-

371

GABRIEL LI ICEANU

dialog n parte. n schimb,

erui

pe lng trsturile sale tra

diionale (austeritate, ironie, geniul conversaiei etc . ) , merit semna


late, aa cum a procedat DE VRIES ( 1 969,
-care

apar

Vries :
"a

peisaj

aici

pentru

prima

dat .

5) ,

acele caracteristici

Citm

remarcile lui De

Socrate este nfiat n mprejurri noi ; el se afl ntr-un

necitadin. i cu toate c, pe de o parte, entuziasmul su

l face s apar drept lipsit de expcrier.. a unei asemenea situaii (230 c) ,

xenaguurne nos

pe

de

al t

parte, el este capabil s dis

cearn frumuseile locului cu un ochi de connoisseur i de asemenea


s foloseasc limbajul unui conn o isseur pentru a le descrie. De-a
lungul

ntregului

dialog,

el

rmne

sensibil n faa acestora ; b)

Acelai Socrate care alt dat nu po ate suporta discursurile

(Prt . ,
334 d i urm. ; Grg., 4 4 9 b) , acum s e dovedete a f i noson peri
Jogon akoen (228 b 6) i expert n chestiunile tehnice privitoare
la retoric (interesul pentru dicursuri este comparabil cu cel
artat
intr-o
un

care

mai

nivel

ntr-o
blem

epistemologic
activitatea

t.

este

de

Cratylos (i la

adus n preajma soluionrii ; n ce

scriitor

lui Platon i afl justificarea."

PIIAIDRO S. Personajul care d numele dialogului mai apare

in dou dintre dialogurile platoniciene, o dat n


unde
care

este

pomenit

treact,

Pr o tagoras (3 1 5

(p atcr tou
iub ire ( 1 78 a - 1 8 0

discuiei

Asemenea

logou) i unde va d a tonul c u v ntrilor despre

b) .

majoritii figurilor

Phaidros

viaa politic

este

un

cultural

care se perind n dialogurile

personaj

istoric care a participat

a Atenei din cea de-a doua jum

tate a secolului V. Exist un studiu, al lui L. Parmentier

de

c) ,

ca fcnd parte din grupul celor

cu

o ar n

platoniciene,

Hippias chestiuni de fizic i astronomie, iar a


Banchetul, unde apare ca " p rinte al subiectului"

discut

doua

la

su este exuberant,

fi regsit dect n

a reuitei : n primul dialog, o important pro

l lalt,

Comportamentul

poate

Cratyl os i Ph aidr os poate s-i aib originea

contiin

nu

n Hippias 111aior) . Atmosfera de destindere

j os,

domnete

care

c)

Menexenos) ;

manier

Phedre dans

le di al ogue

de Platon,

(L'dge

Bulletin Guill . Bude, j anv.

1 926, pp. 8 - 2 1 ) , citat frecvent de comentatori pentru cele cteva


conjecturi

privitoare

la

personalitatea

istoric

a. lui Phaidros.

inndu-se cont de dialogul Protagoras (a crui aciune se petrece


!in

jurul

al

lui Hippias,

anului

433 .e.n.) , unde Phaidros apare ca tnr discipol


data naterii lui Phaidros a fost fixat n jurul

372

LMURIRI J'RELIMINARE LA PHAIDROS


anului 450 . e . n .

S-a

presupus, mai

nti prin c oroborare a unor

surse literare, c Phaid ros a luat parte la profanare a

misterillor

D emetre i din anul 4 1 5, l ucru confirmat odat cu publicarea unei

"stele" unde numele su este menionat n ntregime - , . Phaidro&


dema Myrrhinonte" (v. DE VRIES, 1 969, 6) . n Lysias
(XIX, 5 ; XXXII, 14) exist citeva indic aii privit oare la con
secinele condamnrii sale. Pe l ng confiscarea averii, Phaidros
-este exilat, iar amnistia n urm a creia revine n Atena are loc
din

abia n anul

403 .e.n.

Ce vrst are Phaidros n di alogul care i poar t numele ?


Dac n Protagoras, a crui desfurare e si tuat ctre anul 433;
Phaidros este un adolescent de 1 7 - 18 aui, atunci aisprezece
ani m ai tirziu, n perioada Banchetului, Phaidros se apropia de
35 de ani. E <l rep t c scena din Phaidros, situat cum este n
afara istoriei , nu suport o datare precis. Dar dac dialogul
Phaidros presupune Banchetul, trebuie oricum s admitem c
admiratorul lui Lysias are aic i peste 35 de ani. Faptul c Socrate
i se adreseaz n d ou rnduri cu , . tinere " (o neania 257 c) i
, .biete"
(o pai 267 c) p o ate fi privit f ie ca o form de coche
trie din p arte a mai virs tnicului Socrate, fie ca un mod de a
sublinia ingenuitatea lui Phaidros i entuziasmul lui j uvenil fa
l; prncluselc retoricii de ultim or.
De ce a fcut Platon din Phaidros personajul uneia dintre
cele mai s tr lu cit e creaii ale s al e ? Un r spu n s concis la aceast
intrebare ne ofer RO SEN ( 1 968, 39) : , . Phaidros este un excelent
exemplu pentru nclinaia lui Platon d e a ncredina roluri cru
ci al e unor persoane n zes trate cu nsuiri relativ nese mnificative ".
ntr-adevr, Phaidros deine in acest dialog rolul mediocritii
t;u/turale reprezentative. Pro dus al c ol ii l ui Hippi as (el nsui o
medio cri tate excepion al dotat ; vezi Platon, Opere, II, pp. 1 08 l l O) , Phaidr os reprezinti\ principiul c u r i oz i t ii culturale nedi
f ere niate . Lipsit de axa o rient ati v pe c are n cultur nu i-o
pntc el a ckPf j nc] pcata pr o pr i e , expresie a unei personaliti
-; p i r l t n : d p u t e-rn ic-e , Pltaidros este vic t i m a predes t i nat a orit:.:Lr-.:i
mode cul turale. E l se &itueaz din capul locului n s upr af a a
culturii, acolo unde nonl i nou t atea domnesc ca unic regul.
Am putea spune c es te un p oli hist or care cocheteaz cu noile
"metodologii" de tip sofi;tic i retoric. Fa de mit i mitol ogie
are atitudinea monden a " demitologiz rii" (Phdr., 229 c) . Exist
la el "o intim conexiune ntre fizica ateist t a co smologilor
presocratici i nv tura retoric a s ofi tilor de profesie" (ROSEN,
373

GABRIEL LIICEANU

1 968, 40) . Dar spre deosebire de marii sofiti sau retori ai epocii ,
Phaidros n u creaz noul c a substan a mondenitii culturale,
ci i se supune doar. El este simplu me mhru n cortegiul maetri
lor si, iar prin entuziasmul su molipsitor devine un excelent
mediu de propagare i ntreinere a noilor doctrine. Ph aiJros
pare de aceea s simbolizeze . , masa de manevr" a unei culturi
n expansiune. Rl I prezint principiul pasiv al spiritului, ele
mentul care primete o confi!,'liraie numai atta yreme d t cade
sub raza unei influene ; l descoperim, n prima scen a di alogu
lui, entuziast devot al lui Ly1<ias ; dup un scurt rstimp. c-on
fruntat cu fora de seducie a spiritului socratic, e gata ii slu
jeasc la curtea altui zeu. Ya fi clintit pesemne din recenta sa
convingere, dup prima re-ntlnire cu Lysias. Rmnnd l a ter
menii dialogului, putem spune c Phaidros nu este . , o n a tur
erotic" plin, ci c reflet t o frumusee a crei surs se afl
n afara lui. n spirit, el are frumuseea secund a razei rcf!cc
tate : n curiozitatea sa nemrginit se reflect ceva din enciclo
pedismul lui Hippias ; n interesul pentru dezvoltarea ampl a
tezelor paradoxale se reflect abilitatea retoric i sofistic a lui
Lysias ; iar n d eschiderea fa de spiritul socratic se reflect:1
pentru o clip dragostea divin de adevr i nelepciune . , Prinde
m i pe mine n ruga ta", i spune Phaidros lui Sonate l a
sfritul dialogului. A dic : . . ndur-te i ia-m n spiritul tu " .
Despre cei c ar e se mntuie prin spiritul altora vorhete Platon,
prin Phaidros, n di alogul ce i poart numele.
.

LYSIAS. n viziunea lui Plato n , I,ysias apare, potrivit vorbei


lui ROBIN ( 1 970, XIX) , drept " victim a expiatoare a t uturor
pcatelor retoricii" . Platon l judec cu o severitate (235 a ; 264 a
i turn.) care nu-i are ns acoperire nici n imagin<'a pc care o
aveau contemporanii despre el, mc1 n aprecierea pe care i-o
dau Cicero, Quintilian sau critica modern. ln dialogul platonici an ,
Phaidros l numete p e Lysias . , cel mai nzestrat scriitor d i n zilele
noastre" (deinotatos ton nyn gf'aphein ; 228 a) - fapt care reflecta
oricum, dac nu opinia lui Platon, cel puin pe aceea a unor
cercuri literare ateniene
i ar Cicero vede n el aproape un
. , al doilea Demostene", l udndu-i puterea de ptrundere, fineea
spiritual, sobrietatea, fora de a reda situaii i personaje etc.
(cf. Brutus, 38, 63 i urm., 285, 2 93 ; Orator, 29 i urm.) .
pe

Ca retor, activitatea lui Lyeias se desfura n dou direcii :


de o parte, el era un autor de discursuri de aparat, care,

374

LMURIR I P :< E LI'v!IN.-\RE

j,fi

luate

-putnd

modele

drept

LA PHAIDROS

de urmat pentru studiul retoricii,

aveau un caracter epide ictic ( " fcut pentru a fi artat " , . , demon
strativ") ; in aceast ipostaz ne apare Lysias chiar de la inceputul

Phaidros ;

dialogului

Socrate

reprezint

discur:;ul

pe

care

Phaidros i-1 va citi lui

tez a crei dezvoltare, elevii - asemenea

lui Phaidros nsui - urmeaz s o studieze i s o ia ca model

pentru

dezvoltri

Pe de
logograj, ca

ulterioare.

festa cu mult succes i ca


date,

pe

fa a

acuzatul

care

pro
Vief'ii

al

necunoscut

autor de discursuri coman

prtul le citeau (sau le recitau) n

ca p l e do ar ii

tribunalului

Autorul

sau

alt parte, Lysias se mani

causa.
celor

zece oratori spune despre

Lysias c a compus scrieri despre arta vorbirii, discursuri politice,


elogii, oraii funebre, discursuri despre iubire, o apologie

oscrisori,

a lui Socrate etc . , dar se grbete s adauge c cel puin jum


tate din opera atribuit lui Lysias este neautentic. Din aceast
oper nu a ajuns pn la noi decit o infim parte.

O imagine tot att de aproximativ ne putem face i des


pre viaa sa.

RITTER

,i morii lui

Lysias

( 1 922,

anul

2)

ROBIN ( 1 970, XV, n.


la

Lysias

este

cind

4 1 2,

Cephalos,
larg

pe

444,
.al

era un

singurul

mare

era

378

. e . n., dar

reper ferm constituindu-1 anul


definitiv la

Atena.

Tatl

su,

negustor din Syracusa (Platon l descrie


crii I din Republica) , care, la ndemnul

Pireu

in

o fabric ele armament. n anul

Italia

mericlional, cetatea Thurioi,

Hippodamos

din Milet, iar legislator, Pro

ntemeiaz,

arhitect

. e . n . i, respectiv,

arat c ntreaga cronologie privitoare

stabilete

deschide

Atena

crei

se

n c e p ut u l

la

Peri cl e,

lui

incert,

Lys i as

1 1 2) indic drept date ale naterii

445

t agor as. C:n ac e as t ocazie, Lysias l urmeaz pe fratele su mai


mare, Polemarchos, n lotul de emigrani care urma s populeze
noua
trecea

cetate. Se

dre p t

tie

apoi

inventatorul

de retoric pe

c are

Tisias, profesorul syracusan care

retoricii, des chi<l.e la Thurioi o coal

Lysias o urme a z ,

aj ungnd, pare-se,

pr e d e a aici. n urma nfrngerii elin 4 1 3 p e care A ten a o s up or t


in Sicilia, e d ere a la Thurioi devine riscant i Lysias revine la
Atena, unele putem presupune, i continu activitatea ca profesor
de retoric i i-o nce pe pe aceea de logograf.
Principala ntrebare

lui Lysias n dialogul

care

ridic

se

Phaidros

n legtur cu prezena

este aceasta : de ce, dintre atia

retori, Platon 1-a ales tocmai pe Lysias drept . , victima expiatoare


a

tuturor

pcatelor

retoricii ? "

ROBIN ( 1 970, XIX- XXII)

se

mulumete s indice mobiluri exterioare : in momentul compunerii

375

GABRIEL LllCEA N lJ

dialogului, Lysias n u m a i tria, Platon gsind n aceasta o scuz


pentru

realiza

nepotrivit :\ altminteri fa d e un

diatrib,

contemporan n via ; i, cu o motiv aie


( 1 972, 1 7) i pare

care

HACKFORTH

lui

nu fi convingtoare, c l'laton s-ar fi rzbunat

astfel pentru participarea (din culise)

lui I,ysias la conjuraia 11rzit

contra lui Socrate n 399. HACKFORTH

(loc. cit. ) ,

in

schimb,

pornind de I a ideea c discursul lui Lysias reprezint o invenie

lui Platon, susine c ft figura lui Lysias este mai mult simbolic,
acoperind clasa unor productori de discursuri ale cror erori i
maniere snt cumulatc toate n pa ginile <>ccstci pastie ; n locul
lui Lysias putea aprea oricare alt retor <le prestigiu ; dac Pl aton
s-a oprit asupra lui Lysias, el a fcut-o doar pentru a obine
atmosfer

realist-istoric l)i pentru

dramatic

lui

DE

dialogului.

VRIES

( 1 969,

Mai
1 4)

fixa, n felul acesta, data.

convingtoare apare argumentai a


Platou a depreciat n cel mai nalt

grad - dovad 111 enexenos - retorica epideictic, domeniu n care


Lysias obinuse rezultate notabile, i, d eopotrivtt, activitatea logo
grafic,

(eikos) .

al crei obiect era nu adevrul

( alethes ) ,

ci verosimilul.

Aceast reuit accentua ntreaga opoziie dintre filosofie,

ca teorie a adevrului, i retoric, ca teorie a ceea ce doar prea


a fi adevrat. Motiv suficient, pentru Platon, de

face din Lysi as

eroul negativ al ntregului dialog.


Alt

punct

asupra

cruia

cercettorii

nu s-au putut pune

de acord este acela privind autenticitatea , . discursului lui Lysias" .


Faptul c Platon nsui i d toat silina pentru a ne asigura
c

discursul

neautenticitii

este
ca

aut!'ntic

(228 a- e) le-a aprut partizanilor


tocmai un argument n favoarea lor :

fiind

atta insisten d de bnuit. HACKFORTH ( 1 972,

1 8)

susine

c discursul lui Lysias este expresia voluptii pe care Platon


ncearc exersndu-i

puterea

imitaiei ;

ar

fi greu de imaginat

c Platon s-ar fi hotrt s introduc n propria-i oper o piesii


de asemenea ntindere scris de mna altuia.
i
noastre)
afirm

totui,

(dar

posterioare nceputului erei

merg n direcia contrar.

Diogenes Lacrtius (III, 25)

sursele

Platon a
"

"cuvnt cu cuvnt

antice
transpus

(ekthemenos

n Phaidros discursul lui I,ysias.

auton kata lcxin ) , iar Hermeias,

de asemenea, c "discursul lui Lysias" i aparine chiar acestuia :


eidenai

de

dei hoti

autou

Lysiou ho logos houtos

esti

. . .

Excesuli

de spirit critic i-a fcut pe comentatorii moderni s nu accepte


aceste dou mrturii ca probe sigure ale autenticitii discursului:
lysiac. Diogenes Laertius nu este o autoritate n materie de autenti--

376

LMURIRI PRELIMINARE LA

PHAIDROS

citate , spu ne DE VRI E S ( 1 969, 1 2) , iar o si mpl mrturie izolati


poate,

nu

o ri cum , ser vi drept baz p entr u

'O

ferJJ1l. Cit

o decizie

privete m rturi a lui Hermei as , ea este sus pe ctat a

nu

fi d ect

tardiv ap rare p art i zan a autenticit.ii , i n c apabil s furni

zeze arg u mente (. , tr e b uie s se tie c . . . " ) .


n modernitate, c o mentatorii s-au mprit, dup cum amin
team, n dou tab ere : Vahlen, lll ass , A. E. Tayl or , Wilamowitz
i Hude au s usinut autenticitatea discursului lui Lysias ; pentru
neautenticitate s - au pron un a t A. Croiset, Dies, Shorey, Weinstock
i Hackforth . J. Vahlen este cel care, la nceputul secolului ( tJ ber
die Rede des Lysias in Platos . , Phacdr u s " , n Gesammelte philo

Jogische Schriften,

II, p. 675 i urm. ) , a c hel tuit mult energie


d emo nstra autenticitatea discursului lysiac , comparnd
Eroti k os-ul cu fragme ntele rmase d i n opera lui Lysias i c o n
siderate drep t autentic e . Demonstrat-ia s a , extrem de conving
toare, s-a izbit ns de o obiec ie grav : faptul de a ar t a c
ntre disc ursul din Pha idros i operele lui Lysias exist un nalt
a

pentru

de asemrmare n p riv i n a vocal mlarnlui i a stilului po ate


tot at t de bine la concluzia c :1 Platon era un mare maestru

grad
duce

al i tnitaic i .
partiz::tnilor ::tutenticitii inyoc dr e p t argument

Majoritat c ::t

logic
a

u ne i

ne

pu t e m

critici

Platou

greu imag in a construirea de c tre Plato n

cu

sistematice

ar

fi

putut

n margi ne a unui
re al iza o splendid{,

o bie c t fictiv. Sigur


p as ti, dar atunci

::tr fi c zut n gol. Iat, a a cest sens, argume nt ar e a


lui TAYLOR ( 1 97 1 , 0 1 - 2) : . , mi e greu s cred c documentul

cri tica
este

sa

invenie. Ar

nsemna

s-i

anulezi p rop ri il e argumente

publicnd o critic sever a unu i autor bine cunosc ut , b azndu-te


P" o i mi ta ie compus n vederea pro prii l or tale scopuri i

doar

pc care t ii d ci titorul nu

o va lua

ca autentic. (

. .

Scopul

propune Platon cere ca atacul s vizeze opo>ra nsi,

pe care i-1

opera autentic, a d mir at de acele cercuri al

c .lro r

fals gust literar

i moral trebuie d e monstrat " .

oluia pe

1 90 0 ,

p.

342

mp.:icare

i a

c ar e o pr o pu ne RICHARD S ( . . C l assi c al Re vi ew " ,

i n s er a

n tre ag

dar

doar

scris,.:: se

pe

Platon

us,

apud DE

..A
n

ue artistic.

necesitate
frii

urm. ;

extremel or :

dialog

Man ie r a

p oate

asemenea

lua

te me,

VRIES, 1 969, 1 3)
oper publicat a
ar

ap are

lui

ca o

Lysias

fi fost deopotriv lipsit de

trebuie

s fi fost a lui Lysias,

c vorbele slut ale l ui Platon. Lysias

poate

unnrindu-i pr o p r iul

377

chiar
scop,

aceasta din d i alo g.


dezvolt nc o dat!L,

pe
o

G A B R l E L L I I CEANU

transpune in e a tot ce inea de esena lui Lysias i o f ac e ruai


lysiac de c t Ly si as nsui ; apoi el trece la criticarea ei " . n
aceeai d irec ie merge i opinia lui THESLEFF (Studies in the
styles of Plato, p. 143, n. 2 ; apud DE VRIES, 1 9 69, 1 4) : .. A
c onstrui un discurs in conformit ate cu toate regulile convenionale
lji apoi a-1 nimici mi se pare a fi un joc n m ult mai m are msur
pe potriva lui Platon dect a cita e :x te n si v o pies mediocr d e
ret oric contemporan ii " .
O solui e extrem de sofisticat au pr o p u s HELM R OLD i
HOLTHER ( 1 952, 4 1 2 i urm .) : discursul nu ar fi nici al lui
Lysias, nici o invenie a lui Platon. Platon 1-ar fi au zit u n d eva
i izbit d e asemnarea sa cu m anier a lui Lysias, precum i de
gradul n care i satisfcea propriul plan artistic, 1-a luat ca p un c t.
de plecare al ntregului d i alog .
ntruct rezum bine argumentele pro i cont.-a produse d e
o nt re a g generaie de cercettori, redm n continu are comentariul
lui RITTER ( 1 922, 1 1 5 - 6) :
" Se mai discut i as t zi dac d is c ursul erotic reprezint
ntr-adevr un discurs autentic al lui Lysias sau dac el a fost
inventat de Platon. n Istoria literaturii eline (16, 557) a lui
Christ, W. S ch m i d l tr at e a z drept un discurs autentic, indicind
ns rezervele formulate de alii. n legtu r cu ac e ast problem,
el observ : n afar de F. Blass (A tt. Bereds . , 12, 423 i urm.) ,
nutenticitatea o demonstreaz L. Schm i dt ( Vhdl. d. 18. Vers. der
Phil .. pp. 93 - 1 00) i J. Vahlen (Beri. A k Sitz. B . , 1 903, pp.
788 - 8 1 6) & . n s ntre timp Blass a tr ec u t de partea cealalt.
Pe baza unor c e rc et ri de ritm priv i to ar e la stilul prozatorilor
greci, el s-a pronunat ntr-un studiu din " Hermes " , Observaii
critice la dialogul Phaidros al lui Platon, s us in nd c discursul
este o inwnie a lui Platon . Mi se pare c acest nou mijloc el e
d e mon strai e este neltor i consider c e mult mai convin g ator
ce a enu n at Yahlen, din a c rui lucrar e voi cita (p. 796) : este
certificat (prin Suda) c Lysias, n tr - o perioad mai timpurie, a
compus, n afar de alte lucr ri mai modeste, i discursuri e ro tice
cinci l a numr - adresate u n o r tineri , i ar printre acestea se afl
i cel d e fa . <Nu fr bun ti in discursul se pstreaz1'1 ntr-un
soi de clarobscur. Cine nelege cum trebuie, v a r e cuno ate c el
se adapteaz excelent scopului urmrit i c atit din punctul
de vedere a l c o ninutul ui de idei, ct i din c el al for mei gin
gae n c are este de cup at fiecare pr o po zii e , precum i n balansul
demonstraiei , care se d e sf o ar n opoziii nentrerupte - acest
378

LMURIRI PRELIMINARE

LA PHAIDROS

discurs este foar te po t riv it pe n tru a stimula e xc it ai a senzual


i.

in

ac e l a si

f ace nt'suferit pe iudrgostitul agresiv .

a-l

timp,

Limba este de o rar c l a ri tate i si mplit ate i nu


pladt

face eforturi s
variaiei. Dac ntreprinde m o co mparaie , nu
ntCl o formaie propoziional care s nu aib un

datorit

g ast

vom

echi v al e n t n d iscursu ril e lysiace


material
( p . 808)
i

e xtre m

: Cu toate c sint

cu toate

contient

vrea

sideraie i ntre aga

conchide

c am s r i t multe lucruri

de

p rer e

s ex a mine z e materialul studiat de mine,

s a d mit c discursu l
modalitate

va

p u tu t fi scris, dac lum n con

stilistic,

autenticitii discursului lys i ac

ap rtorii

lucru e susinut cu un

Acest

e prob ab i l s f i omis altele, snt to t u i

c cel care va
t re b u i

d e bog at de ctre Vahlen . D up care el

de

L ys i as t. Printr e

ctre

se n um r i

Th. Gomperz

(Griechische Denker, IJ2,

332) , car e obser v : Ar fi fost lipsit de

gust s aplici

att de

Iar n legtur

cri ti c

cu ex plic a re a

u est e n primul rn d
artefact

( l{unststiich ) ,

o ope r de art

cum

mare

numrct C. F. H er ma nn , B .

scrie : Ar

fi

fost

d o v ad

g r ad de verosimilitate

de

T rebuie

p arodie

ca

Jowett i Wolf Aby,

cu

care

pe

Ea de v ine supor

"

sii recunoatem c ct . n st::L<l inl n c a r e

proble m :L la ora actual ,


Vorbele pc c are

t.

manierei

lips ele gus t s il.-l plic tise t i

d t i t or prin redarea cuvutrii reale a lui L ys i as .

tabil num ai

ct un

de spiritualitate i Witz, me n it e

teze pa a d o x le un

( . . . ) Printre cei care cred totui nt r- o simp l imi tare


lysiace s.;

s p une

( ]( unslwerk ) ,

exi s t a t destule in acea e poc . . .

au

Toate acestea erau demo ns tra i i

s co n fe re unei

atent unui produs fant om at ic & .

coninutului ac es tui discurs, el

rezoluie ierm

KO TIIN :( l970,

LX I I I - LXIV) le

apro ape cindzeci d e ani slut

v al ab ile

se

afl

n u este cu

aceast

p utin.

r o s te a

n urm

.. Pe

un t e re n

i astzi :

atit de p uin cunoscut, este nelept s nu naintezi cu prea mult


s igura n

(. . .)

dovezi care

s nu fie n fon1l simple opinii, va fi perfect ndre p t it

-ca

acestor

pretenia de

opinii
a

maiei no astre

ce

. . . pn

fi

li

p arti za n ii
se opun

aut e n tic it ii

altele

care,

vor fi a d us

cel p uin , nu au

al tce v a , elat fiind c n stadiul ac t ual al i n for

n i mic

alta

nu

pare
379

p er m is i p os ib i

l" .

GABRIEL L!ICEANl'

STRUCTURA DIALOGULUI

Prolog (227

- 230

e)

! n tln e te pe l'haidros care

se pregtete s fac$
afara zidurilor cetii. l'lwidros tocmai a asist at,
intr-un cerc de iubitori ai retoricii , ia lectura unui discurs
al lui Lysias pe tema iubirii. - n d is c ursu l su, LYsias a.
desf urat o tez paradoxal : se cuvine s cedezi celui c are

. Socrate

o pl imb ar e n

iubete, mai degrab dect ndrgostitului. - La insis


lui Socrate, care bnuiete c P h ai dros are asupr-i
un exemplar, a c es t a accept s-i cite a s c discursul - Cutaca
unui locus amoenus pe malul r ului Ilisos - iitul lui Ecreas
i al Oreithyiei - Socrate n faa n aturii.

nu te

tenele

Prin: a parte a dialogului (231


r. Discursul

lu i

iubirea 1 asio n al ,

dere,

iubirea

- 242

Lysias (23 1 a - 234 c) . Teza lui : n raport C G


e mai a v an t aj o as , elin ton te> punctele d e n

fr de

iubire.

1 . A gen tul iubirii fr de iubire i p a tientul ci


Agentul

i ubiri i fr de

i ub i r e

s le

de ndati:t

rcgrcte,

ce

iubirii nu
patientului i ub iri i

a- 2 3 1

d nu

v a av ea

e)
nu

deci pri

aa cum se intmpli:i cu ndrgostitul,

p asi unea

agentul

(23 1

mplinete lucrurile bune

mnat de d orin , ci de r aiu ne


lej ul

a)

va

s-a

stins - n iubirea fr i ubir e ,

fi niciodat n situ aia de

chinurile

neajunsurile

a i m ;m t a

care

noc:sc

iubirea p as ion at - l'atientul iubirii fr iubire nu poate


avea surpri z a unei iubiri care

se neag pe sine, de indat


ce pasiun e a a n c e tat - Sfera celor utili C'ste mai vast

2.

dect sfera

c e lor

iubire

are,

Avantajele
Patientul

lumii,

iubitori, d r ep t r are

pri mul c a z ,

sociale

ale

iubirii

iubirii fr iubire n u

ntruct

indiscreia
380

p atkntul

posi1Ji!iti
fr

iubirii f:\r

de opiune

iubirel (23 1

ar e a s e

sporite .

e - 232 e )

teme d e j udecata

caracteristic

ndri\ gostitulai

LMURIRI PRELIMINARE LA PHAIDROS

pasionat
iubire

este

n acest caz - Agentul i ubirii fr

exclusi

nu are asiduitatea compromitoare a :: clrgostitu

lui ; prezena lui n preaj ma iubitului poate fi socotit de


ctre ceilali drept
zia

semn al unei
pasionat

ndrgostitului

iubitului, condamnndu-1
v,

va

simple

amiciii - Gelo

izgoni

pe toi prietenii

pe acesta la singurtate; dimpotri

agentul iubirii fr iubire se va considera sporit prin

prieteniile acestuia i va cultiva n

iubitului prietenia

jurul

i afeciune a .

3. A vantajele

morale

ale

iubirii

fr

iubire

( 2 3 2 c - 2 3 3 d)-

Iubirea fr iubire nu pleac de la o dorin (care cndva

se stinge) ,

ci

de la

o prietenie bazat pe cunoaterea i

preuirea fiinei celuilalt ; prietenia real este deci garania


constan

de
fr

iubire

oglind

fidel

in fiina

iubirii

va

avea,
a

de iubire - Patientul iubirii

persoana celui nendrgostit, o

calitilor

al

a ndrgostitului el se va

l va aj uta s se cunoasc i n

primul

doilea

n timp ce

defectelor sale,

tulburat de pasiune

reflecta strmb ;
drepte,

fr

va

corupe - n iubirea ncpasional


a tuturor tipurilor

se face simit fora moral mai vast

de afeciune, de la cele de rudenie pn la prietenia pur.

4. Cui anume

are

acorde

paticntttl iubirii favorurile sale

(233 d - 234 c)
Insistena

cererii

nu

poate

constitui

factorul decis i v al

cedrii - Tre1mie s cedezi nu celui care i cere mptimit

favorurile,

ci celni nzc ,tmt cn

tate, discreie i d evotal llent

1111-i prejudicia

y;rtui,

c a n nV I ck f ideli

A cc<la iubirii fr iubire

lnscamn

l l l l l s l r a t<' ll

<'t'lor din jur - Nu rezui U din teza expus c

iutcrcsde

i a

nn-i atrage

t rr h n lc 11ii. n d , z i , f1'!! [, <l isrern[un!nt, oric[.nti nendrgostit.

Intet'mtzzo

(2:H

"

2:17 a)

Opiniile celor
i

declar

dect

doi

retorica

Gndindu-se

cu

pri vire la discursul lui Lysias : Phaidros

a d mi r a i a
la

necondiionat,

discursului ;
cei

din

critica

vechime,

38 1

Socrate

adus

nu

reine

de Socrate -

care au scr is i ei

pe

GABRIEL LIICEANU
tema iubirii,

Socrate simte

ar p ute a dezvolta tema lui

bine dect a fcut-o acesta - Phaidros l con


s tr ng e pe Socrate s dezvolte teza lui Lysias cu argu
Lysias mai
mente

proprii i,

potr i vi t

afirmaiei

mai convingtor - So crate

chip

dar,

din

ruine,

vorbeasc,

capul acoperit de m a n ta .

o va face cu

II. Primul discurs al lui Socrate

lui Socrate, ntr-un

ac c e pt

(237 a - 2 4 1

el)

I nv o c aie ctre Muze

- Modificarea

al>il a tezei lui Lysias

1 . Natura iubirii (237 c - 238 c)


a. Excurs despre 1tecesilatea definirii obiectului n discuie
(237 c - 237
b.

D efin ire a
Iubirea

iubirii

(237 d - 238 c)

dorina

d orin a de

dou

d)

de

frumusee

cum o deosebim ele

fru muse e care nu d uce l a iubire ? - Exist

principii

directoare

fiecare

ins : unul

nnscut

i ir aion al : dorina de plc eri ; altul dobndit i condus

de

r aiun e

: d ori n a de a te n l a spre ce e mai bun c u mp t ar e a - Tipuri de desfrnare : exist

Desfrnarea i
atte a

I ubirea

desfrnri

2 . Efectele iubirii

a.

cite

dorine

e i m p uls u l iraional

Neajunsurile

ajung

s ne

do m i ne -

c tre frumusee.

(238 d - 24 1 d)
provocate de ndrgostit iub itt1lui su (2 3 8

d-

240 a)
Pentru ca iubitul s rmn o surs constant de pl
ndrgostitul are in t eresu l ca ac e sta s nu-i fie
sau sup erior - Subordonarea iub itului are s afec
teze cele trei tipuri de bunuri ce-i ap arin : spirituale,
t rup e ti i exterioare.

cere ,
egal

b . Rcpercutarea

(240

Pe

a - 24 1

durata

acestor

neaju nsuri

sufletul

iubitului

el)
pasiunii -

Dup

382

ce

p asiunea

a incetat

LMURIRI PRELIMINARE LA PHAIDROS

Concluzie:

dorina

ndrgostitului

nu

genereaz

tenia, ci doar comportamentul egoist derivat din

prie

nevoia

satisfacerii dorineL

Intermezzo (241 d- 242 b)


Phaidros observ c discursul lui Socrate nu a dezvol
tat tema pn la capt: dup condamnarea ndrgosti

firesc ar fi s urmeze elogiul celui care nu iubete -

tului,

Socrate simte c a pierdut


bic,

ajungnd

discursului

la

srm

tonul

nivelul

nu

ar

fi

tonul ditiram

inspirat,

celui

epic ; partea a doua a

decit o punere

n p aralel a

relelor pe care le genereaz ndrgostitul cu tot attea


caliti

atribuite

celui

ce

nu

ca cei doi s se inapoieze n


pe

Socrate

iubete.

E timpul , deci,

cetate - Phaidros l roag

mai zboveasc

mpreun asupra celor

spuse - Socrate simte ridicndu-se n

el inspiraia unui

nou discurs.

A doua parte

11

dialogului (242 11-258 d)

Preambul (242 b-243 e)


Un semn divin

vocea

propriului

su

daimon - l mpiedic

pe Socrate s se ntoarc

n cetate mai nainte de a-i repara

greeala

de

svrit

Stesichoros,

fa

Socrate trebuie

zeul

Eros - Asemenea poetului

s prentmpine rzbunarea zeu

lui printr-o palino d ie expiatoare - Cele dou discursuri 1-au


hulit

pe Eros, vorbind despre o specie joas a iubirii Necesi

tatea

unui

non

d iscurs

rate - Teza noului


Jni

rt1iua,

nu

celui

Socratc

care

s fac elogiu! iubirii ad ev

disctus: este firesc s cedezi ndrgostit u

care nu iubete. Pentru c nu are a se mai


ya

vorb i

cu

capul

descoperit.

Cel de-al tloill'a discurs al lui Sacrale (244 a-257 b)


1. Ne bunia i fvrmele ei
Nebunia

(244

a-245 c)

profetici:'t, nebunia tElcstic i nebunia poetic;

binefacerile

nebuniei

venite

de

la

zei - Iubirea este a

patra form a nebuniei venite de la zeL

:383

GABRIEL LIICEANU

[2.

Natura sufletului (245 c-249 b)


a. D e monstrarea nemuririi

sufletului (245 c-246 a)

b. Imaginea mitic a nemuririi sufletului:

(246

sufletul ca atelaj narip at


c. Viaa

248

sufletelor

cer

a- 2 46

d)

spaiul supracercsc (246 d-

c)

Procesiunea sufletelor de zei i daimoni - Spaiul supra


ceresc - Dificultile sufletelor care nu snt divine.
d. Decretul Adrasteei: ordinea incarnri!or (248 c-249 b)
Recompense i smtciuni

3. Drumul ctre idee : frumuseea, iubirea i reamintirca (249 b251 b)


a.

Idee i n'amintire (2-19 L- d)

b. Cea de-a patra form a nebuniei: iubirea (249 d-250 b)


c. Rolul privilegiat
d. Neiniiatul
frumuseii

al frumuseii (250 b-e)

iniiatul

faa

reflext!lni terestru al

(250 e-251 a)

4. Pasiunea iubirii (251 a-253 c)


a.

N atcrca pasiunii i drama cruia i e supus sufletul


mlrgostitului (251 a-252

b. Fiecare

suflet

l imit pe

fcut parte (252 c-253

c)

zen! din cortegiul cruia a

c)

5. lndrgoslirea: ndrgitorul i iubitul (253 c-256 e)


a.

Atelajul

sufletului uman n condiia ndrgostirii (253 c-

254 e)

b. "Valul purttor de dor" i contagiunca iubitului (255 a255 d)


c.

Dragostea-pereche:

cros

an.ti-eros (255 d - 256

a)

d. Cele dou cleznodminte posibile ale ndrgostirii (256 a256 e)


6. Concluzie: elogiul iubirii (256 e-257 b)

384

LMURIRI PRELIMINARE LA PHAIDROS

Intermezzo (257 b- 259 d)


Phaidros este pe deplin c uc erit de discu rs ul lui Socrate - Se

cuvine

sau

nu

scrii

discursu ri

? - Nu scrisul n sine e

condamnabil, ci doar sc risul de proast calitate - Propunere


pentru c onti nu are a discuiei : care este firea scrisului frumos
i care a

celui

proast c ali tat e ?

de

trein pnrte a dialogului (2!"i9 t

Mitul g re ierilo r.

- 27.{ h)

I. Adevrul i condiiile discursului persuasiv (25 9 e-266 c)


1. Retoric i tiin{: dac vrea s fie o "psychagogie",
art

cluzirii

sufletelor,

retorica

nu poate s igno re

adevrul cu privire la lucrurile despre care vorbete (259 e-

262 c)
2. Discu i e apl i c ativ
a. Regulile

b.

Cele

artei

dou

(262 c-265 c)
i

dis cursul

discursuri

ale

lui
lui

Lysias (2 62 c- 264 e)
Socrate (264

e- 2 65

d)

. Met oda dialectic (265 d-266 c)


II. Retorica tmdiional (266 d- 269 d)
1. Aparatul iartificiile retoricii tr adii on al e (266 d-267 d)

2.

C ri t ica emis de

Soc rate (268 a-269 d)

III. Proiectul unei noi retorici. Retorica filosofic (269 d-274 b)


1. Ontol ogie i retoric (269 d- 270 c)
2. "Psihologie"

Cunoaterea

retoric

(270

c-272 b)

naturii sufletului este co ndii a oricrei

retorici "tiinpfice"

3 ..\dcvihul i Vl'rosimilul (272 b -274 b)

1mtrn 1111rtll a dialogului (274 b-279 b)

I. Prublema scrierii (274 b-277 a)

1. Mitul lui Th euth : inventarea scrierii (274 c-275 b)

385

GABRIEL LIICEANU

2. Neajunsurile scrierii (275 c-276 a)


Rememorare,

mutism

tautologie

3. Discursul adevrat (276 a-277 a)


II. Concluzii (277 a-279 b)
1. Rezumat (277 a-277 b)
2. Trei paradigme in discuie: Lysias, Homer, Solon (277 b278 e)
3. Isocrate (278

e-279 b)

Epilog (279 b-279 c)


Rugciunea

filosofului

ANEXE

Am ales, din vasta literatur scris n ultimele


dou secole n jurul lui Phaidros, dou texte care ne
apar eseniale pentru nelegerea problemelor funda
mentale ale dialogului : primul text, de factur pur
metafizic, este al lui Martin Heidegger (capitolul
Dialogul Phaidros: frumuseea i adevrul ntr-o dez
binare fericit, din lucrarea Nietzsche, vol. I, Neske,
Pfullingen, 1961, pp. 221-231), care dezbate, n
marginea marelui mit al sufletului, problema fru
mosului platonician n relaia lui cu adevrul i
fiina. Al doilea text, aparinnd unui filolog i istoric
al culturii, este cel al lui Henri Joly (capitolul Scriere
i vorbire, din lucrarea Le renversement platonic1:en.
Logos, episteme, polis, Vrin, Paris, 1974, pp. 111-127),
care dezbate, pornind de la mitul scrierii, problema
discursului, a retoricii i a raportului dintre limbajul
scris i cel vorbit n viziunea lui Platon.

386

S-ar putea să vă placă și