Sunteți pe pagina 1din 10

Coninuturi

tematice

Chimia

68 ore(primul an de studii ) i
COLI PROFESIONALE

Subcompetene
1.

chimiei

Nr.
ore

Dat
a

Tehnologii didactice,
(Activiti de
nvare,etc...)

Note

Noiuni i legile fundamentale ale

15 ore

1.Obiectul de studiu al chimiei.


Corelaia chimiei cu alte tiine.
Influena chimiei asupra vieii
omului.
Importana studierii chimiei.

S descrie obiectul de studiu al chimiei,

S argumenteze legtura chimiei cu


alte tiine(matematica,fizica,biologia
geografia,etc...)

2. Legile fundamentale ale


chimiei.

3. Legea constantei compoziiei.


Legea conservrii masei Teoria
atomo-molecular.Legea lui
Avogadro i consecinele ei.
4.5.Rezolvarea exerciilor i
problemelor:Densitatea relativ
a gazelor.Volumul molar i
legii conservrii masei.
6.7.Reacii chimice.clasificarea
lor dup diferite criterii.
8.Rezolvarea problemelor i
exerciilor.
9.Reacii reversibile i
ireversibile:rapide i lente.

S estimeze influena chimiei asupra


vieii omului i mediului; Importana
studierii.

S explice
noiunele:atom,molecul,element
chimic,simbol chimic,Ar,Mr,formula
chimic,
reacie chimic,ecuaie
chimic,(n),m,Vm,NA,D

Deducerea i prezentarea
corelaiei dintre chimie i alte
tiine.

2
Rezolvarea de probleme pe
baza legii lui Avogadro.
2
1

S defineasc
noiunele:atom,molecul,element

Utilizarea noiunelor
fundamentale ale
chimiei.Limbajul chimic.

Exerciii:
Compararea i selectarea
reaciilor conform efectelor
termice i vitezei de reacii
1

10.Efecte termice ale reaciilor


chimice.Reacii endo-,exoterme.
11.Calcule termochimice i
importana lor.
12.13.14. Rezolvarea
problemelor i exerciilor.
15.Evaluare sumativ Noiuni

i legile fundamentale ale


chimiei

chimic,simbol chimic,Ar,Mr,formula
chimic,
reacie chimic,ecuaie
chimic,(n),m,Vm,NA,D.

S aplice legile fundamentale ale


chimiei la rezolvarea problemelor :Legea
constantei compoziiei.legea conservrii
masei substanelor i legea lei
Avogadro.

chimice.

1
3

Rezol.problemelor.
Determinarea efectului termic
i nr. de moli.

S explice noiunele:
-reacie chimic;
-ecuaie chimic(molecular),reacii de
combinare,de descompunere,de
substituie i de schimb.

S aplice noiunele:
-reacie chimic;
-ecuaie chimic(molecular),reacii de
combinare,de descompunere,de
substituie i de schimb.
S defineasc i s explice noiunele :
Reacii reversibile i ireversibile:rapide i
lente.
2

S explice noiunele: Efect termic ale


reaciilor chimice.Reacii
endo-,exoterme.Ecuaii
termochimice.Efectul termic al reaciei.
S rezolve probleme: de determinarea
efectul termic al reaciei chimice de
calcul n baza ecuaiei chimice.
S aprecieze valoarea legilor
fundamentale ale chimiei pentru
dezvoltarea tiinei.
S elaboreze i s prezinte o lucrare
creativ privind corelaia noiunilor de
baz ale chimiei.

2.Structura atomului i legea periodicitii 11 ore


16.Compoziia atomului.
Structura atomului.
Modelul nuclear( planetar) al
atomului.Starea nucleului i
electronilor n atom.Izotopi.

S defineasc noiunele :Izotop,


nucleu,proton,neutron,electron;nivel i
subnivel energetic,orbital,valena
posibil, grad de oxidare (max. i min.
posibil),ioni pozitivi i negativi posibili.
S deduc din configuraia electronic:
valena posibil, grad de oxidare (max.
i min. posibil),ioni pozitivi i negativi
posibili.
S descrie elementele din perioadele I-IV
n funcie de poziia lor n
SP:1)simbolul,2)nr.de

Alctuirea schemelor
electronice ale atomilor
elementelor cu
Z=1-40.Compararea
structurii atomilor.

Determinarea valenei dup


numrul grupei din
SP.Alctuirea formulelor
3

17.Structura nveliului
electronic al atomulilor
elementelor perioadelor I-IV ale
SP pe nivele i subnivele
energetice.

18.19.Configuraile electronice
ale atomolor elementelor
perioadelor I-IV ale SP,valenele
i gradele de oxidare posibile.
20.Rezolvarea unor
probleme/situaii probleme cu
coninut aplicativ.
21.Legea periodicitii.Sensul
fizic al legii periodicitii.
Schimbarea periodic a
proprietiilor elementelor.
22.Caracterizarea elementului
chimic n funcie de poziia lui n
SP i importana legii
periodicitii.
23.Deducerea proprietilor
substanelor simple dup poziia
elementului n SP
24.25.Rezolvarea problemelor i

ordine,3)perioada,4)grupa
subgrupa,5)Ar,6)Structura
atomului,7)electroni de valen i
valenele posibile,8)metal sau nemetal

S explice Legea periodicitii n baza


teoriei structurii atomului i
proprietile comune ale elementelor n
grup i perioad.

chimice ale compuilor binari.


1

2
Determinarea valenei din
compuii binari.

S coreleze numrul nivelului energetic


cu tipul subnivelelor(s,p,d).
S prezinte compoziia
atomului,structura nveliurilor.
S defineasc i s aplice: Legea
periodicitii.Sensul fizic al legii
periodicitii.
Schimbarea periodic a proprietiilor
elementelor.
S caracterizeze: elementului chimic n
funcie de poziia lui n SP i importana
legii periodicitii
S deduc: proprietilor substanelor
simple dup poziia elementului n SP
-electronegativitatea;
-proprieti metalice,nemetalice
-proprieti redox(noiuni).

Compararea proprietilor
elementelor i compuilor n
baza legitilor SP.

2
4

exerciilor.
26.Evaluare sumativ

Structura atomului i legea


periodicitii.

3.Legtura chimic i structura substanei 11ore


27.Legtura chimic a
substanelor.
Tipuri de legtiri chimice.
Legtura covalent polar i
nepolar.
28.Mecanismul donor-acceptor
de formare a legturii covalente.
Reprezentarea legturii
covalente polare i nepolare a
unor compui chimici.
29.30.Rezolvarea problemelor i
exerciilor.
31.32.Reele cristaline
moleculare,atpmice,ionice,molec
ulare.
Noiuni despre reele cristaline
(molecular,ionic,atomic,meta
lic).
33.Structura i proprietile
substanelor cu diferite tipuri de
legturi chimice.

S defineasc noiunele :legtura


chimic covalent polar,nepolar,ionic
.Legturi simple,duble,triple n diferii
compui (organici i anorganici)
S explice formarea legturilor chimice
pe baza unor exemple a compuilor
binari.
S coreleze proprietiile substanelor i
tipul de legturi chimice i tipuri de
reele cristaline la diferite
substane(HCl;NaCl;Fe).

S diferenieze4 domeniile de utilizare a


unor substane.

Exerciii:
-Compararea subst.organice
i anorganice dup
compoziie,diversitate,clasific
are.

-Tipul legturilor chimice,tipul


reelelor
cristaline,proprieti,utilizare
n domeniul meseriei.
Formarea legturii ionice i
proprietiile substanei cu
diferite tipuri de legturi
chimice.
Explicarea noiunilor despre
reele cristaline
(molecular,ionic,atomic,m
etalic).

34.35.37.Rezolvarea problemelor
i exerciilor.

37.Evaluarea
sumativ Legtura chimic
i structura substanei

4.Soluiile.Disociaia electrolitic
38.39..Noiuni despre soluii.

Exerciii:
Modelarea structurii apei i
explicarea propriatilor
chimice i fizice n reacii
chimie sau desociere
electrochimic.

Deducerea i aplicarea
tipurilor de concentraii n
probleme.

S aprecieze rolul vital al soluiilor.


Solubilitatea.Disociaia
electrochimic.
Metode cantitative de exprimare
a compoziiei soluiilor.Partea de
mas a soluiei.
40.41. Metode cantitative de
exprimare a compoziiei soluiilor
.Calcule ale volumului
soluiei.Densitatea soluiei.
Noiuni despre concentraia
MOLAR i MOLAL.
42.43.Rezolvarea problemelor cu
nplicarea tipurilor de
concentraii i legii aciunii

S defineasc
noiunele:solvent,substan
dizolvat,soluie,partea de mas a
substanei
dizolvate,electrolit,neelectrolit,disociere
electrolitic,electrolit tare i slab,reacii
ionice.

21 ore

Determinarea concentrailor
respective:molare,molale i
procentuale.

S descrie i s citeasc ecuaiile de


6

maselor.
44.lucrarea practic
nr.1Prepararea soluiilor cu o
anumit parte de mas necesare
pentru laboratorul de chimie.
45.46.Teoria disociaiei
electrolitice.
Mecanismul disociaiei
electrolitice.
Electrolii tari i slabi.Exemple.
47. Interaciuni n soluiile de
electrolit.Proprietile chimice
ale bazelor,acizilor ,srurilor.
Disocierea ACIZILOR.Acizi tari i
slabi.
Treptele de disociere a acizilor
de trie medie(Sulfuros i
fosforic).Reacia de neutralizare.
48. Interaciuni n soluiile de
electrolit.Proprietile chimice
ale bazelor,acizilor
,srurilor.Disocierea
BAZELOR.Disocierea bazelor
solubile,insolubile i
AMFOTERE(Hidroxidul de Fier
II ,III, hidroxidul de
zinc,hidroxidul de
aluminiu).Reacia de
neutralizare.
49.50.Hidroliza srurilor.
Importana hidrolizei.

disociaie electrolitic pentru acizii


,bazele tari i sruri.
S prepare soluii de o anumit
concentraie.

Determinarea unui
mediu:acid,bazic,neutru cu
ajutorul indicatorilor.

2
Modelarea ecuailor
moleculare i ionice.

S efectueze calcule n baza corelaiei


dintre partea de mas a subs. dizolvate
n soluie-masa subs. Dizolvate-masa
soluiei masa aprei-Volumul aperi.

S rezolve probleme conform


algoritmului cu implicarea noiunelor
de baz despre soluii.
S explice noiunele :produsul ionic al
apei,pH, mediu acid,neutru,bazic.

Caracterizarea proprietilor
chimice ale apei,acizi ,sruri.
2
Descrierea unor proprieti
fizico-chimice ale soluilor i
amestecul de substane a
apelor naturale.

S efectueze calcule pa baza noiunelor


de parte de mas a substanei dizolvate
i concentraie molar.

S deduc indicele de hidrogen pH.

Elaborarea unei scheme de


disociere a reacilor chimice
pe trepte pentru acizi i baze
slabe.

Aplicarea tabelului solubilitii


acizilor,bazelor,srurilor.
2

51.Lucrarea practic
nr.2Probleme experimentale la
tema:Disociaia electrolitic.
52.Rezolvarea problemelor.
Soluii.
53.54.Disociaia apei n mediul
de reacie.
Noiuni despre pH(mediu
acid,neutru,bazic).
Concentraia soluiilor i pH.
Exemple de substane i
utilizarea lor.
Reacia de neutralizare.
55.56.57.Rezolvarea problemelor
pe baza ecuailor ,dac una din
substane este luat n exces.

1
S efectueze calcule cu indicele pH i
aplicarea n unele domenii de
activitatea.
S defineasc indicatorii acidobazici(turnesol,fenolftalein,metilorang).
S determine mediul de reacie
chimic n procesul de hidroliz .
S explice procesul de dizolvare a
sbstanelor cu diferite tipuri de legturi
chimice n ap(formarea unor acizi i
baze).

1
2

S elaboreze un eseu pe
tema:Apa-calitatea vieii
sau o alt tem propus de
elev despre ocrotirea mediul
ambiant.

Rezolvarea problemelor
complexe pe baza
concentraiei molare i
procentuale i determinarea
pH.

S argumenteze proprietile chimice


ale soluilor de acid,baz,sare.

58.Evaluare
sumativSoluiile i disociaia S explice disocierea apei i formarea
diferitor medii(acide,medii,neutre)
electrolitic.

Determinarea experimental a reaciei


mediului cu diferii indicatori.
S rezolve probleme pe baza ecuaiei
reaciei,dac o substan este luat n
exces.
S compare i s alctuiasc diferite
tipuri de reacii chimice.
S explice i s scrie ecuaiile
moleculare ionice(complete i reduse)
8

S efectueze calcule pa baza noiunelor


de parte de mas a substanei dizolvate
i concentraie molar.

5.Procesele redox 10 ore


59.Reacii de
oxidoreducere(redox).ROR.Exem
ple.
Esena reaciilor de
oxidoreducere.Grad de oxidare.
60.61.Metoda bilanului
electronic.Alctuirea reaciilor
redox.
SERIA tensiunii pentru metale.
Reacii de substituie i de
schimb.
62.63.Coroziunea

1
Explicarea prin exemple noiunele:grad
de
oxidare,oxidant,reductor,reducere,oxid
are,reacii de oxido-reducere,domenile
de aplicare practic.

S utilizeze algoritmul metodei


bilanului electronic pentru a stabili

Rezolvarea problemelor de
calcul n baza reacilor redox.

Explicarea structurii
cristaline metalice i seria
activitii metalelor.
Determinarea gradului de
oxidare a unor compui
chimici i stabilirea valenei.
9

metalelor.Esena coroziunii i
tipurile de coroziune(Chimic i
biochimic).
Noiunea despre INOX.
64.Pierderea de metal n timpul
coroziunii.
Metode de combatere a
coroziunii.
Noiuni despre
electroliz.Utilizarea electrolizei.
65.Evaluare sumativProcesele
redox.
66.67.Rezolvarea problemelor.
68.Recapitulare.

coeficienii.

S utilizeze seria tensiunii metalelor


pentru a scrie reacii de schimb i
substituie.

S explice noiunele despre esena


coroziunii i combaterii ei i metodele de
protecie.

Corelarea cu Tabelul
solubilitilor a compuilor.
Explicarea despre aliajuri
cromatice INOX ,utilizarea lor.
Demonstrarea reacilor
chimice redox n diferite medii
de reacii i scrierea reacilor
chimice.

2
1

10