Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L.

in calitate de lichidator judiciar al SC Inima Zarandului SRL


societatea n insolventa, in insolvency, en procedure colective, anunta suspendarea organizarii licitatiilor publice cu
strigare pentru bunul imobil Teren in suprafata de 5.838 mp inscris in CF 2519 FREIDORF, proprietatea debitoarei
falite.