Sunteți pe pagina 1din 5

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNCIULUI

Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

FIA CADRU DE AUTOEVALUARE / EVALUARE PENTRU FUNCIA DE SECRETAR N NVMNTUL


PREUNIVERSITAR
Numrul fiei postului: .
Numele i prenumele titularului .
Perioada de evaluare: an colar 2015-2016
Calificativul acordat:
Nr
crt
1.

Domenii ale
evalurii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj
maxim

1. Proiectarea
activitii

1.1.Respectarea planurilor manageriale


ale colii.

Planurile manageriale ale colii


respectate n corelare cu planurile
activitii compartimentului
secretariat
Competenele salariatului privind
lucrrile executate pentru elevi i
cadre didactice, altele dect cele
din fia postului.
Existena planificrii
calendaristice a compartimentului
secretariat
Existena portofoliului legislativ
Respectarea legalitii/
reglementrilor n vigoare

1.2.Implicarea n proiectarea activitii


colii, la nivelul compartimentului.
1.3.Realizarea planificrii
calendaristice a compartimentului.
1.4.Cunoaterea i aplicarea legislaiei
n vigoare.
1.5.Folosirea tehnologiei informatice
n proiectare.

Utilizarea resurselor TIC pentru


ntocmire documente: state de
funcii/salarii, decizii, adrese
oficiale etc.

4
2
2
5

Punctaj
autoevaluar
e

Punctaj
evaluare
comparti
ment

Punctaj
evaluare
CA

Validare
Consiliul
profesoral

2.

2.Realizarea
activitilor

TOTAL PUNCTUL 1
2.1.Organizarea documentelor oficiale.

2.2. Asigur ordonarea i arhivarea


documentelor unitii.

2.3. Gestionarea documentelor pentru


resursa uman a unitii (cadre
didactice, personal didactic auxiliar,
personal nedidactic). nregistrarea i
prelucrarea informatic periodic a
datelor n programele de salarizare i
REVISAL.

2.4. ntocmirea i actualizarea


documentelor de studii ale elevilor.
2.5. Alctuirea de proceduri.

- Diversitatea aciunilor
- Complexitatea aciunilor
- Durata necesar efecturii
aciunilor
- Tehnici, strategii, proceduri
speciale necesare executrii
-Existena Nomenclatorului
arhivistic, organizare a arhivei
scolii;
- Promptitudine n rezolvarea
cererilor prin rspunsuri n
termenul legal
-Corectitudine i
promptitudine n evidena i
completarea documentelor
compartimentului;
-Lucrri efectuate complet i
corect;
-Utilizarea maxim a
resurselor puse la dispoziia
postului
- Corectitudine n ntocmirea,
actualizarea i eliberarea
documente de studii ale
elevilor;
- Elaborarea procedurilor
operaionale
- Respectarea procedurilor
operationale ale
compartimentului

TOTAL PUNCTUL 2
3.

3.Comunicare
i relaionare

3.1.Asigurarea fluxului informaional


al compartimentului.

20
1
1
2
1
3
2
4
4
2

3
2
30

Comunicarea n timp util a


informaiilor solicitate la

3.2.Raportarea periodic pentru


conducerea instituiei.
3.3.Asigurarea transparenei deciziilor
din compartiment.
3.4. Evidena, gestionarea i arhivarea
documentelor.

3.5. Asigurarea interfeei privind


comunicarea cu beneficiarii direci i
indireci.

nivelul instituiei, la nivel


ierarhic superior acesteia, la
nivelul publicului
Intervenii documentate, spirit
de iniiativ (ex. prezentarea
de acte normative, legislaie
nou etc.)
Comunicarea n timp util ctre
beneficiari a deciziilor din
compartiment
Corectitudine i promptitudine
n evidena i completarea
documentelor
compartimentului;
- Abilitatea n comunicarea cu
beneficiarii direci i indireci
- Gradul de solicitare din
partea beneficiarilor:
elevilor/profesorilor, alte
persoane fizice

TOTAL PUNCTUL 3
4.

4.Management
ul carierei i
dezvoltare
personal

4.1.Identificarea nevoilor proprii de


dezvoltare.
4.2.Participarea la activiti de formare
profesional i dezvoltare n carier.

4.3. Participarea permanent la


instruirile organizate de Inspectoratul
colar.
TOTAL PUNCTUL 4
5.

5.Contribuia
la dezvoltarea
instituional

5.1. Planificarea activitii


compartimentului prin prisma
dezvoltrii instituionale i promovarea

5
2

2
1

20
Nivelul i stadiul propriei
pregtiri profesionale
Participarea la cursuri de
formare profesional
Valorificarea competenelor
dobndite la cursurile de
formare
Participarea permanent la
instruirile organizate de
Inspectoratul colar

2
3

5
10

-Responsabilitate,
operativitate, originalitate, n
planificarea activitii

i promovarea
imaginii colii

imaginii colii.
5.2. Asigurarea permanent a legturii
cu reprezentanii comunitii locale
privind activitatea compartimentului.

5.3. ndeplinirea altor atribuii dispuse


de eful ierarhic superior i/sau
directorul care pot rezulta din
necesitatea derulrii n bune condiii a
atribuiilor aflate n sfera sa de
responsabilitate.

5.4. Respectarea normelor, ROI,


procedurilor de sntate i securitate a
muncii i de PSI i ISU pentru toate
tipurile de activiti desfurate n
cadrul unitii de nvmnt.

compartimentului;
-Gradul de autonomie n
executarea aciunilor
- Abilitatea n comunicarea cu
elevii, cadrele didactice,
prinii i conducerea unitii;
- Gradul de solicitare din
partea structurilor externe la
diferite aciuni i modul de
colaborare cu aceste structuri
prin rspunsuri exacte i la
termen (Autoriti locale,
centrale, prini etc.)
Competenele salariatului
privind lucrrile executate
pentru elevi i cadre didactice,
altele dect cele din fia
postului.
- Gradul de iniiativ n
promovarea unor soluii
alternative eficiente n
activitate
Respectarea normelor, ROI,
procedurilor de sntate i
securitate a muncii i de PSI i
ISU pentru toate tipurile de
activiti desfurate n cadrul
unitii de nvmnt

TOTAL PUNCTUL 5
6.

6. Conduit
profesional

2
2
2

15

6.1. Manifestarea atitudinii morale i


civice (limbaj, inut, respect,
comportament).

Atitudine moral i civic.

6.2. Respectarea i promovarea


deontologiei profesionale.

Respectarea i promovarea
deontologiei profesionale.

3
5

TOTAL PUNCTUL 6
TOTAL

100

Data:

Nume i prenume:

Semnturi:

Cadru didactic auxiliar evaluat: .


Responsabil compartiment:
.
Director:
Membrii CA: ..
. ..

..
.. .
..

..

AM LUAT CUNOTIN I AM PRIMIT UN EXEMPLAR ASTZI Numele i prenumeleSemntura ..