Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica


Specializarea: Management si Audit in Administratie si Afaceri

Proiect la disciplina: Politici publice

Profesor coordonator:
Maria Roxana

Nume si prenume: Leustean


Ichim Ana-Maria

Tema proiectului : POLITICA MEDIULUI


(problema mediului si a poluarii in
municipiului Campulung Moldovenesc)

1.Denumirea institutiei
2.Formularea problemei

Primaria Campulung Moldovenesc


Poluarea mediului inconjurator ca urmare a depozitarii deseurilor
in locuri amenajate si neamenajate.
In Romania, infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea
serviciului de salubrizare a localitatilor reprezinta competenta
exclusiva a autoritatilor deliberative a unitatilor administrative
teritoriale (Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localitatilor).
Sistemul de colectare a deseurilor la nivelul municipiului are
urmatoarele caracteristici:
- deseurile se colecteaza neselectiv prin actualul sistem, cu cateva
exceptii in zona blocuri;
- in zona blocuri au fost amenajate platforme de colectare,
dotate cu containere metalice de 1,1 mc, colectarea se realizeaza
neselectiv; cu toate acestea, in interiorul platformelor a fost
amenajat cate un spatiu pentru colectarea deseurilor din plastic;
pentru aceasta zona, sunt incheiate contracte intre societatea de
salubritate si cele 10 asociatii de proprietari existente in
municipiu;
- pentru institutiile publice au fost amenajate platforme de
colectare, dotate cu containere metalice de 1,1 mc;
- pentru zona case dotarea cu pubele este deficitara, lucru
reflectat si de numarul mic de contracte incheiate cu populatia
- colectarea se realizeaza cu 3 autogunoiere cu o capacitate de 16
mc fiecare
n municipiul Cmpulung Moldovenesc, colectarea deeurilor
municipale este realizat de firma specializat n servicii de
salubrizare, S.C. FLORCONSTRUCT SRL Suceava. Prin
concesionarea acestui serviciu s-a creat o stabilitate i un mod de
a se respecta legislatia n vigoare privind gestiunea deeurilor.
n anul 2008 au fost ncheiate 1.970 de contracte de salubrizare

cu populatia i 366 cu agentii economici. Exist 42 puncte de


colectare deeuri pentru populatie, dotate cu 33 containere de 4
mc i 106 europubele de 1,1 mc. Platforma de depozitare a
deeurilor din municipiul Cmpulung Moldovenesc are o
suprafat de 1,62 ha i o nltime de stocare de 4 m, capacitatea
maxim a platformei este de 64.800 mc. n prezent platforma are
un grad de ocupare n proportie de 86 % din capacitate. Zilnic
sunt colectate i depozitate n platforma Hurghi, circa 60 mc
deeuri, o mare parte fiind deeuri reciclabile.
Pentru colectarea selectiv a deeurilor reciclabile este necesar a
se asigura spatiile necesare, dotarea cu containere specifice
fiecrui tip de deeu, precum i functionalitatea acestora. Astfel,
la punctele de colectare pentru populatie, s-au amplasat cte 2
europubele inscriptionate pentru colectarea materialelor
refolosibile (plastic, hrtie - carton) - 40 europubele.
Acest fenomen a condus la aparitia unui depozit necontrolat, la
marginea orasului, unde sunt depozitate si incinerate deseurile
care provin de la generatorii din municipiu, fapt care conduce la
cresterea gradului de poluare a aerului, solului si apei, cu
consecinte negative asupra populatiei. De asemenea, faptul ca un
numar mare de respondenti declara ca depoziteaza desurile intr-o
zona izolata din curte, ne conduce la premisa ca locuitorii din
zona case, incinereaza aceste deseuri, sporind astfel poluarea
din municipiu. Un alt element important este cel legat de lipsa,
pana in momentul de fata, a unei actiuni sustinute de
constientizare a populatiei in problema colectarii deseurilor si a
pericolului pe care il reprezinta depozitarea necontrolata. In
acelasi timp, s-a constatat si o lipsa a actelor de reglementare de
nivel local, care sa trateze problema colectarii deseurilor, in
sensul cresterii numarului de utilizatori ai sistemului de
salubritate care incheie contracte si achita contravaloarea
serviciilor, in conditiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de

salubrizare a localitatilor si a Legii nr.51/200 privind serviciile


comunitare de utiliati publice.
O problema majora identificata la nivelul municipalitatii este
cea referitoare la aprobarea ca n municipiul Cmpulung
Moldovenesc s se realizeze o statie de transfer a deeurilor n
cadrul programului Phare CES 2005 Schema de granturi pentru
sectorul public pentru pregtirea de proiecte n domeniul
protectiei mediului. Consiliul Cmpulung Moldovenesc a
semnat Contractul de grant pentru pregtirea proiectului: Statie
de transfer a deeurilor n municipiul Cmpulung Moldovenesc.
Aceasta statie de transfer, propusa a functiona chiar in municipiul
Campulung Moldovenesc ar avea rolul de a prelua deseurile din
municipiu, urmand ca, dupa compactare, acestea sa fie
transportate la depozitul ecologic de pe Mestecanis. In lipsa
acestei statii, autoritatea locala este obligata sa realizeze
transportul cu autogunoierele de 16 mc din dotare, pe o distanta
de aproape 20 de km pana la depozitul ecologic, fapt ce
determina a crestere a costurilor de operare ale sistemului de
salubritate si, implicit, a pretului final platit de utilizatori. Pana la
realizarea acestei statii, in analiza de fata au fost luate in calcul
costurile cu transportul deseurilor pe ruta Campulung
Moldovenesc-Mestecanis si retur.
Imbunatatirea sistemului municipal de gestionare a deseurilor
3. Denumirea politicii
4. Scop
5. Obiective generale/obiective specifice

Un Campulung Moldovenesc curat


Reducerea poluarii mediului inconjurator
Obiectiv general: Reducerea cantitatii de deseuri depozitate
in locuri neamenajate
Obiectiv specific 1: Implementarea unui sistem eficient de
colectare selectiva a deseurilor
Obiectiv specific 2: Constientizarea generatorilor cu
privire la pericolul poluarii cu deseuri a mediului
inconjurator

6. Variante de solutionare

Varianta 1
Implementarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor,

A) Dotarea cu 3 containere/pubele pentru:


1. plastic
2. hartie/carton
3. deseuri nesortate.
Pentru zona case vor fi utilizate, pentru fiecare gospodarie, cate
3 europubele de 120 litri, marcate distinct, pentru fiecare tip de
deseu. Pentru zona blocuri (30 blocuri) vor fi utilizate, pe cele
4 platforme de colectare existente, containerele existente, doua
dintre acestea urmand a fi marcate distinct, pentru plastic,
respectiv hartie/carton.
B. Transportul.
Intrucat vor fi utilizate doar containere de 1,1 mc si pubele de
120 de litri, nu este necesara o investitie suplimentara, colectarea
urmand a fi realizata cu cele 3 autogunoiere compactoare de 16
mc.
C. Campanie de informare si sensibilizare a populatiei
Colectarea necesita un efort mai redus de informare si
sensibilizare a populatiei, comparativ cu colectarea Mixta si mai
ales cu cea prin Aport voluntar. Se au in vedere urmatoarele
tipuri de actiuni:
- emisiuni la postul local de televiziune
- emisiuni la postul local de radio, precum si la cel regional
- articole in presa locala
- intalniri ale reprezentantilor primariei cu cetatenii si cu
reprezentantii asociatiilor de proprietari
- intalniri ale reprezentantilor asociatiilor in vederea informarii si
sensibilizarii
- tiparirea si distribuirea de pliante informative catre populatie
(programul de transport, avantajele financiare, sociale si
ecologice)
- actiuni in scoli pentru educarea copiilor in spiritul colectarii
selective si respectului fata de mediul inconjutaror (actiune
permanenta)
- informatii postate pe site-ul Primariei Campulung
Moldovenesc.
Varianta 2.
Implementarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor,

prin Aport Voluntar. Aceasta varianta presupune:


A. Dotarea cu pubele/containere
1. colectarea deseurilor nesortate se realizeaza din Usa in usa,
prin dotarea populatiei cu pubele sau containere. In cazul
primariei Campulung Moldovenesc, zona blocuri este deja
dotata cu containerele necesare; zona case, este acoperita de
5200 de pubele. 2. pentru colectarea selectiva este necesara
infiintarea, in diferite zone ale orasului, a unor centre de
colectare voluntara, care sa fie dotate cu pubele/containere pentru
plastic si hartie/carton. Pentru o colectare eficienta, in zonele
urbane (zona blocuri) densitatea containerelor de colectare
trebuie sa fie de aproximativ 1 container/500 de locuitori, iar
pentru zonele cu habitat dispersat (zona case) de aproximativ 1
container/200 de locuitori. Pentru zona blocuri containere
existente urmand a fi marcate distinct, pentru plastic, respectiv
hartie/carton. In zona case necesarul de containere este de 70
pentru fiecare tip de deseu colectat, adica 140 containere 1,1 mc.
Prin aceast sistem se obtine o rata de colectare de aproximativ
40% (jumatate fata de varianta din Usa in Usa), atat pentru
plastic, cat si pentru hartie/carton.
B. Transportul
Ca si la varianta anterioara, intrucat vor fi utilizate doar
containere de 1,1 mc si pubele de 120 de litri, nu este necesara o
investitie suplimentara, colectarea urmand a fi realizata cu cele 3
autogunoiere compactoare de 16 mc.
C. Elaborarea unor acte locale de reglementare in domeniul
deseurilor
Aceasta componenta are aceleasi caracteristici ca si in varianta
anterioara, respectiv:
- intalniri cu consilierii locali in vedere sustinerii propunerii de
elaborarea privind: nivelul taxei de salubritate, a contraventiilor
in cazul depozitarii deseurilor in locuri nepermise sau a
neincheierii contractului de salubritate.
Varianta 3.

Implementarea unui sistem Mixt de colectare selectiva a


deseurilor.
Aceasta varianta presupune imbinarea variantelor din usa in usa
si prin Aport voluntar. Astfel, plasticul va fi colectata din usa in
usa, in timp ce hartia/cartonul va fi colectate prin centrele de
colectare voluntara, ca la varianta prin Aport voluntar.
IMPACT 1
Social
- cresterea gradului de incredere a populatiei.
In cadrul Campaniei de informare si sensibilizare sunt prevazute
actiuni care vor determina modificarea comportamentului
populatiei, in sensul constientizarii efectelor negative ale poluarii
asupra sanatatii si cresterea gradului de acceptare si utilizare a
sistemului de colectare a deseurilor. In aceasta varianta,
campanile de informare au intensitatea cea mai scazuta dintre
cele trei analizate;
- educarea copiilor in spiritul respectului fata de mediul
inconjurator.
Pregatirea acestora in sensul utilizarii sistemului de colectare
selectiva si, mai general, in sensul respectului fata de mediul
inconjurator, va determina o crestere a gradului de constientizare
si implicare in rezolvarea problemelor comunitatii. In ceea ce
priveste nivelul pretului platit de populatie pentru serviciile de
salubritate, acesta este estimat la 5.74 lei/persoana/luna.
Ecologic
Din datele Agentiei de protectie a mediului la nivelul
municipiului Campulung Moldovenesc si zonele apropiate, sunt
identificate o serie de riscuri de poluare:
1.Poluarea apei de suprafata
Municipiul Campulung Moldovenesc si platforma ce afecteaza
cadrul natural al Mestecanisului si aerul curat al zonei sunt
incadrate in categoria zona critica.
2. Calitatea aerului
In zona depozitului necontrolat, este prezent un miros neplacut,

ca urmare a descompunerii deseurilor si poluarii aerului.


Prin implementarea unui sistem de colectare selectiva din Usa in
usa se preconizeaza o diminuare treptata, a cantitatii de deseuri
supusa arderii in gospodarie, in paralel cu reducerea, pana la
disparitia totala, a deseurilor depozitate in locuri neamenajate.
Disparitia acestor factori poluatori va avea un impact pozitiv
asupra apelor de suprafata, a calitatii aerului si a solului. Intrucat
aceasta varianta prezinta cel mai mare grad de colectare, la care
populatia adera cel mai rapid, impactul ecologic poate fi apreciat
ca cel mai ridicat dintre cele trei variante. Imbunatatirea
factorilor de mediu reduce riscul imbolnavirii animalelor,
impiedica reducerea faunei si are consecinte pozitive asupra
sanatatii populatiei.
IMPACT 2
Social
- constientizarea populatiei cu privire la riscurile poluarii cu
deseuri
- educarea copiilor in spiritul respectului fata de mediul
inconjurator Aceasta componenta are, evident, efecte pe termen
lung, producand schimbari pozitive la nivelul mentalitatii si
comportamentului copiilor. Pregatirea acestora in sensul utilizarii
sistemului de colectare selectiva si, mai general, in sensul
respectului fata de mediul inconjurator, va determina o crestere a
gradului de constientizare si implicare in rezolvarea problemelor
comunitatii.
Ecologic
Ca si la varianta anterioara, prin implementarea unui sistem de
colectare selectiva prin Aport voluntar, se preconizeaza o
diminuare treptata, a cantitatii de deseuri supusa arderii in
gospodarie, in paralel cu reducerea, pana la disparitia totala, a
deseurilor depozitate in locuri neamenajate. Disparitia acestor

factori poluatori va avea un impact pozitiv asupra apelor de


suprafata, a calitatii aerului si a solului. Cu toate acestea, intrucat
aceasta varianta prezinta cel mai scazut grad de colectare, la care
populatia adera cel mai greu, impactul ecologic poate fi apreciat
ca cel mai scazut. Imbunatatirea factorilor de mediu reduce
riscul imbolnavirii animalelor, impiedica reducerea faunei si are
consecinte pozitive asupra sanatatii populatiei.
IMPACT 3
Social
Din punct de vedere al suportabilitatii financiare, varianta Mixta
este mai ieftina decat ambele variante (6.29 lei/persoana/luna in
varianta prin Aport voluntar si fata de 8 lei/persoana/luna in
varianta din Usa in usa).
In cadrul Campaniei de informare si sensibilizare sunt prevazute
actiuni care vor determina modificarea comportamentului
populatiei, in sensul constientizarii efectelor negative ale poluarii
asupra sanatatii si cresterea gradului de acceptare si utilizare a
sistemului de colectare a deseurilor.
Ecologic
Ca si la variantele anterioare, prin implementarea unui sistem de
colectare selective mixta, se preconizeaza o diminuare treptata, a
cantitatii de deseuri supusa arderii in gospodarie, in paralel cu
reducerea, pana la disparitia totala, a deseurilor depozitate in
locuri neamenajate. Disparitia acestor factori poluatori va avea
un impact pozitiv asupra apelor de suprafata, a calitatii aerului si
a solului. Aceasta varianta presupune un grad mediu de
colectare, astfel ca impactul ecologic poate fi apreciat ca fiind
mediu. Imbunatatirea factorilor de mediu reduce riscul
imbolnavirii animalelor, impiedica reducerea faunei si are
consecinte pozitive asupra sanatatii populatiei.