Sunteți pe pagina 1din 6

Intrebariprogramareorientataobiect:

1.Catocupaovariabiladetipint(seiaunconsiderareuncompilatordinVS2013pe32/64de
biti)?
Ovariabiladetipintocupa4bytes

2.Catocupaovariabiladetipshortint(seiaunconsiderareuncompilatordinVS2013pe
32/64debiti)?
Ovariabiladetipshortintocupa2bytes

3.Catocupaovariabiladetiplongint(seiaunconsiderareuncompilatordinVS2013pe
32/64debiti)?
Ovariabiladetiplongintocupa4bytes

4.Catocupaovariabiladetiplonglongint(seiaunconsiderareuncompilatordinVS2013
pe32/64debiti)?
Ovariabiladetiplonglongintocupa8bytes

5.Catocupaovariabiladetipbool(seiaunconsiderareuncompilatordinVS2013pe32
debiti)?
Ovariabiladetipboolocupa1byte

6.Catocupaovariabiladetipfloat(seiaunconsiderareuncompilatordinVS2013pe32
debiti)?
Ovariabiladetipfloatocupa4bytes

7.Catocupaovariabiladetipdouble(seiaunconsiderareuncompilatordinVS2013pe
32debiti)?
Ovariabiladetipdoubleocupa8bytes

8.Catocupaovariabiladetiplongdouble(seiaunconsiderareuncompilatordinVS2013
pe32debiti)?
Ovariabiladetiplongdoubleocupa8bytes

9.Catocupaovariabiladetipchar(seiaunconsiderareuncompilatordinVS2013pe32
debiti)?
Ovaribabildetipcharocupa1byte

10.Catocupaovariabiladetippointerlaintint*(seiaunconsiderareuncompilatordin
VS2013pe32debiti)?
Ovariabiladetippointerintint*ocupa4bytes

11.Catocupaovariabiladetippointerlacharchar*(seiaunconsiderareuncompilatordin
VS2013pe32debiti)?
Ovariabiladetippointelacharchar*ocupa4bytes

12.CereprezintacuvantulcheiethisinC++?
CuvantulcheiethisinC++reprezintaadresaobiectuluiincauza(atuturorfunctiilorunei
clasecareprimescunparametruascuns,pointerulthis).Acestapoatefiutilizatincadrul
functiilormembre.

13.Cereprezintathisinconstructor?
Thisreprezintaoreferintalaobiectulcaresecreeazacuconstructorulrespectiv(a=new
Masina()ininteriorulconstructoruluithis.anvafacereferintalaanulmasiniia)

14.Cereprezintathisindestructor?
Indestructor,thisreprezintaobiectulasupracaruiaseapeleaza

15.Cereprezintathisintrofunctiemembra?
Introfunctiemembra,thisreprezintaobiectulasupracaruiaseapeleaza

16.Cereprezintathisintrofunctiestatica?
Introfunctiestatica,thisreprezintaobiectulasupracaruiaseapeleaza

17.Ceesteofunctiemembra?
Functiamembraesteometodaaclaseisidescrieooperatiecepoatefifacutaasupraunui
obiectdinclasa.

18.Ceesteofunctiestatica?
Functiastaticaesteaceafunctieauneiclasecenuprimesteparametruexplicitthis

19.Ceesteunatributstatic?
Unatributstaticesteuntipdeatributcenuapartineuneiinstanteciintregiiclase.Acestase
poateaccesadininstantesifunctiistatice.

20.Ceesteunatributconstant?
Unatributconstantesteunatributaluneiclase,acaruivaloarenupoatefimodificatain
timpulvietiiinstantei.

21.Candsepoateinitializaunatributconstant?
Unatributconstantsepoateinitializalamomentuldefiniriilui.Totodata,acestasepoate
initializadoarinlistadeinitializareaconstructoruluiclase,lamomentulinsantieriiacesteia.

22.Cereprezintasupraincarcarea?
Suprancarcareaoperatorilor(overloading):Acelasioperatoraresemnificatiidiferite,
caredepinddenumarulsitipulargumentelor.

23.Careesteutilitateasupraincarcarii?
Supraincarcareaesteutilapentruaputeafolosioperatoriirespectiviinsituatiisipeclase
diferite(spraincarci=infunctiedeceinseamnaegalitateapentrutine..dacalatinedoua
obiectesuntegaledacaauacelasinume,etc)

24.Cereprezintasupradefinirea?
Prinsupradefinireaoperatorilorsepotrealizaoperatiispecificeunuinoutipde
datelafeldeusorcaincazultipurilordedatestandard.
Supradefinireafunctiilorreprezintaprocesuldeadefininoifunctiicuacelasinume,insacu
antetdiferit:diferatipulsaunumarulparametrilor,tipulrezultatNUdiferentiazaantete

25.Careesteutilitateasupradefinirii?
Supradefinireaoferaflexibilitateatuncicandvinevorbadefunctiicaroravremsalepasam
combinatiidiversedeparametrii.

26.Ceesteofunctievirtuala?
Ofunctievirtualaesteofunctieauneiclasecarepoatefisupradefinitaintroclasaderivata.

27.PrinceseimplementeazaconceptuldePolimorfism?
Esteabilitateadeaprocesaobiectelenmoddiferit,nfunciedetipulsaudeclasalor.Mai
exact,esteabilitateadearedefinimetodepentruclaselederivate.Deexemplupentruoclas
Figuraputemdefiniometodarie.DacCerc,Dreptunghi,etc.cevorextindeclasaFigura,
acesteapotredefinimetodaarie.Deciseimplementeazaprinderivare.

28.Caresuntmodificatoriideaccessicevizibilitateoferadatelor/functiilormembreincazul
derivariiclaselor?
PrivateatributeaccesibileDOARdininteriorulclaseisauobiectelor,nusidincelederivate
Protectedatributeaccesibiledoardininteriorulobiectelor,clasei,catsicelederivatesi
Publicatributeaccesibiledeoriundedinscopeulincareedefinitaclasa

29.Incecontextesteutilmodificatoruldeaccesprivate?
Prinacestmodificatorfunctillesauatributeleprivatepotfifolositedoardecatrefctdinclasa.
Decieutilincazulanumitorproprietatipecarenudorimsalevadatoatalumea(aiclasacont
sinuvreisasevadaibanul)

30.Caresunttipuriledeconstructoriincadruluneiclasesicerolarefiecare?
Defaultcreareobiectinitializarecampuri(atentielapointer!),parametriiidem,costructorde
copiereapelatcandsecreeazaparametriiuneifunctiisicandsedeclaraonouainstanta
astfel:nume_clasanume_obiect(nume_obiect_deja_creat)saunume_clasanume_obiect=
nume_obiect_deja_creat

31.Careestediferentaintreroluloperatorului=sicelalconstructoruluidecopiere?
Operatorul=estefolositinsituatiaincareceledouaobiectesuntdejacreate:ob1=ob2

32.Candesteapelatconstructoruldecopiere?
Necesitateadecopiereaobiectelorintervinecndunobiectestetransferatcaparametrusau
rezultataluneifunctii,saulacreareaunuiobiecttemporar.SolutiaoferitadeC++constan
utilizareaunuiconstructorspecial,numitconstructordecopiere.Inabsentauneidefinitii
explicitencadrulclasei,compilatorulgenereazaautomatunconstructordecopierecare
initializeazadatelenouluiobiectcuvalorilecorespunzatoaredinobiectulspecificat,prin
copieremembrucumembru.Aceastanuesteosolutiebunancazulncareclasa
continemembriivariabiledinamicesicandenecesarascriereaunuiconstructorde
copierespecial.

33.Candesteapelatoperatorul=?
Operatorul=esteapelatatuncicandseexecutaoinstructiuneprecum:
clasaAa=clasaA()
clasaAb=clasaA("ovaloare")
a=bpentruacopiainvariabilelemembrealeluiadejainitializatevaloriledininstantab.

34.Ceesteunmemoryleak?
Unmemoryleakreprezintamemoriacareafostalocatdarnuafostdezalocatacandnuam
maiavutnevoiedeea(sauafoststerspointerulcatreadresaeisinumaipoatefidealocata)
sipemasuraceprogramulruleazasitotalocamemoriepentruobiecte,opartedinmemorie
varamanealocatadarnefolositasiprocesulvaocupadinceincemaimultamemoriepana
candosaramanasistemulfaramemorieliberasiprocesulvafiomoratdesistemulde
operare(sausevablocasistemuldeoperaresialteprocesevorfiafectate)

35.Ceesteundanglingpointer?
Situatiaincareunpointerindicaozonadememorieinexistenta.

36.Careesteroluldestructorului?

Areroluldeadezalocaspatiulpentruanumiteobiectecareaufostalocatedinamicin
prealabil.

37.Candseapeleazadestructorul?
Seapeleazaautomatcandobiectulurmeazaafisters,deexcandiesedinscopesaueste
rulat"deleteobiect.

38.CeestememoriaHEAP?
MemoriaHEAPestezonadinRAMdeundeprogrameleisipotrezervabucatidememorie

39.CumsealocaspatiudememorieinHEAP?
InHEAPsealocaspatiudememorieFolosindfunctiamallocsaukeywordulnew,ce
returneazaunpointercatreadresadememorieainceputuluizoneilacareafostalocata
cantitateadememorieceruta

40.CumseelibereazamemoriainHEAP?
Folosindfunctiafree()saukeyworduldeletesaulaterminareaprogramului.

41.Cumsegenereazaunmemoryleak?
Unmemoryleakserealizeazaalocandmemoriefaraaodealocadupacenumaiavem
nevoiedeea.

42.Careesterolulfunctiiloraccesorincadrulclasei?
Membriifunctiilorsuntprivati.Pentruaaveaacceslaei,ainevoiedegetsiset.

43.Cerolaufunctiilefriendincadrulclaselorsicaresuntcaracteristicileacestora?
Functiiledeclaratefriendauacceslazonaprivataaclasei,insanefiindfunctiimembre,nu
primescparametrulexplicitthis.

44.Cereprezintaconceptuldeincapsulare?
Asigurfaptulcobiectelenupotschimbastareainternaaltorobiectenmoddirect(ci
doarprinmetodepuseladispoziiedeobiectulrespectiv)doarmetodelepropriialeobiectului
potaccesastareaacestuia.Fiecaretipdeobiectexpuneointerfapentrucelelalteobiecte
carespecificmodulcumaceleobiectepotinteracionacuel.

Cunostintesuplimentareutilizatepentrurotunjireanotei

1.Careesteordineadeapelaconstructorilorincadrulierarhiilordeclase?

2.Careesteordineadeapeladestructorilorincadrulierarhiilordeclase?

3.Cerolaufunctiilevirtualeincadrulierarhiilordeclase?

4.Ceesteofunctievirtualapura?

5.Ceesteoclasaabstracta?

6.Cerestrictiiimpuneoclasaabstracta?

7.CumserealizeazamostenireamultiplainC++?

8.Cesuntfunctiileinline?
Functiile(metodele)definiteininteriorulclaseisenumescfunctiiinline.Pentruoastfelde
functieoriceapelesteinlocuitprincodulei.Ofunctieinlinenupoatecontinerepetitive.

9.Cereprezintaconceptuldeisa?

10.Cereprezintaconceptuldehasa?