Sunteți pe pagina 1din 15

LOCUL DE MUNCǍ Nr. 1

VANZATOR

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în: primirea si receptia marfurilor, aranjarea marfurilor pe rafturi vanzarea catre clienti, precum şi încasarea contravalorii pe produsele solicitate de clienţi

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

Casa de marcat;

Birou;

Rafturi;

Capsator;

Cutter.

SARCINA DE MUNCǍ

Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNCǍ

Vânzătorul îşi desfăşoară activitatea cea mai mare parte din timp la magazin . Iluminatul este natural sau artificial în funcţie de perioada din zi.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE

Factori de risc mecanic:

- Deplasarea la/de la locul de muncă lovire de către mijloace auto sau mijloace de transport în comun, accidente rutiere;

- Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase - înţepătoare, tăioase etc;

- Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a obiectelor).

- Surprindere , prindere, strivire, lovire de mijlocul de transport sosit pentru aprovizionare, livrare – dirijare, imobilizare necorespunzatoare;

- Prindere strivire membre la manipularea ambalajelor;

- Lovire in timpul depunerii coletelor pe carucioare si / sau manipularea acestora;

- Deplasarea carucioarelor fara asigurare in directia de mers;

- Deplasarea accidentala a mijlocului de transport in timpul descarcarii (greseli de manevra)

- Fixarea necorespunzatoare a rafturilor de depozitare;

Factori de risc electric:

- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri dezizolate, aparatură necarcasată etc).

- Interventii la instalatiile electrice (tablou de distributie, prize, instalatia, de iluminat)

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ

Factori de risc fizic:

- Calamitǎţi naturale (seisme, alunecări de teren, viituri etc.);

Factori de risc biologic:

- Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni (aerosoli infectiosi bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. – microorganisme în suspensie în aer

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ

Solicitare fizică:

- Lucrul în poziţie ortostatică cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare;

- Efort dinamic la aşezarea, manipularea şi transportul produselor finite.

- Manipularea ambalajelor cu greutate peste limitele admise - Solicitare psihicǎ:

- Monotonia muncii.

D.

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

Acţiuni greşite:

- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;

- Cădere de la înălţime mică cca.1,5 m, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare.

- Incepeprea activitatii de descarcare / transport/ depozitare fara dispozitie, fara asigurarea masurilor de securitate pentru persoana proprie sau ceilalti participanti la procesul de munca;

- Metode de lucru gresite : aruncare materiale, ambalaje, stivuire, necorespunzatoare, in pozitii instabile;

- Nerespectarea indicatoarelor de securitate existente pe ambalaje privind manipularea , transportul, depozitarea;

- Manipularea in conditii periculoase a ambalajelor cu continut de substante periculoase (deterioare ambalaje)

- Actiuni periculoase din proprie initiativa (utilizare scari defecte, scoatere materiale din stive, de pe rafturi)

- Accesul persoanelor straine in spatiile de depozitare;

- Utilizarea surselor de foc in loc deschis;

Omisiuni:

- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie.

- Nerespectarea normelor de igiena a muncii in timpul si la terminare aprogramului;

Comportamentul socio - profesional

- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);

- Lipsa de satisfacţie în muncă;

- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate.

UNITATEA:

 

NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 1

 
 

3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ

 

DURATA EXPUNERII: 8 h

LOCUL/POSTUL DE MUNCǍ:

 

ECHIPA DE EVALUARE:

 

VANZATOR

 
     

CONSE-

CLASA

CLASA

NIVEL

COMPONENŢA SISTEMULUI DE MUNCǍ

FACTORI DE

FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC (descriere, parametri)

CINTA

DE

DE

PARŢI

RISC

MAXIMA

GRAVIT

PROBAB

AL DE

IDENTIFICAŢI

 

PREVIZI-

ATE

ILITATE

RISC

 

BILǍ

0

1

 

2

3

4

5

6

   

F1.Deplasarea la/de la locul de muncă lovire de către mijloace auto sau mijloace de transport în comun, accidente rutiere;

 

DECES

7

1

3

F2. Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase - înţepătoare, tăioase etc;

 

DECES

7

1

3

MIJLOACELE

FACTORI DE

F3. Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a obiectelor).

 

ITM < 3 zile

1

4

1

DE

RISC

F4.Surprindere , prindere, strivire, lovire de mijlocul de transport sosit pentru aprovizionare, livrare – dirijare, imobilizare necorespunzatoare;

       

PRODUCTIE

MECANIC

DECES

7

1

3

F5.Prindere strivire membre la manipularea ambalajelor;

 

ITM < 3 zile

1

4

1

F6.Lovire

in

timpul

depunerii

coletelor

pe

carucioare

si

/

sau

       

manipularea acestora;

 

ITM 3-45

zile

2

4

2

 

ITM 3-45

     

F7.Deplasarea carucioarelor fara asigurare in directia de mers;

 

zile

2

4

2

   

F8.Deplasarea accidentala a mijlocului de transport in timpul descarcarii (greseli de manevra)

ITM 3-45

     

zile

2

4

2

 

ITM 3-45

     

F9.Fixarea necorespunzatoare a rafturilor de depozitare;

zile

2

4

2

FACTORI DE

F10.Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc.).

       

RISC

DECES

7

1

3

ELECTRIC

 

F11. Interventii la instalatiile electrice (punere sub tensiune , schimbar sigurante, etc) de persoane neautorizate;

DECES

7

1

3

 

FACTORI DE

F12.Curenţi de aer reci datoraţi folosirii aparatului de aer condiţionat;

ITM < 3 zile

     

RISC

1

4

1

MEDIUL DE

FIZIC

F13.Calamitǎţi naturale (seisme etc.);

ITM < 3 zile

1

4

1

MUNCǍ

 

F14. Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni (aerosoli

       

FACTORI DE

RISC

infectios bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. – microorganisme în

ITM 3-45

2

5

3

BIOLOGIC

suspensie în aer.

zile

.

   

F15. Lucrul în poziţie ortostatică cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare;

ITM 3-45

     

SARCINA DE

SOLICITARE

zile

2

4

2

MUNCA

FIZICA

F16.Efort dinamic la aşezarea, manipularea şi transportul produselor

ITM 3-45

2

4

2

finite.

zile

   

F17.Manipularea ambalajelor cu greutate peste limitele admise

ITM 3-45

     

zile

2

5

3

SUPRASOLI-

F18. Monotonia muncii

       

CITARE

PSIHICǍ

ITM 3-45

zile

2

4

2

 

ACTIUNI

F19.Cădere de pe trepte prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare

ITM 45-

     

GRESITE

180 zile

3

3

3

F20.Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare.

ITM 3-45

     

EXECUTANT

zile

2

4

2

F21.Inceperea activitatii fara verificarea aparaturii utilizate si a mobilierului;

ITM 3-45

     

zile

2

4

2

F22. Incepeprea activitatii de descarcare / transport/ depozitare fara dispozitie, fara asigurarea masurilor de securitate pentru persoana proprie sau ceilalti participanti la procesul de munca;

ITM 3-45

     

zile

2

4

2

F23. Metode de lucru gresite : aruncare materiale, ambalaje, stivuire, necorespunzatoare, in pozitii instabile;

DECES

7

1

3

F24. Nerespectarea indicatoarelor de securitate existente pe ambalaje privind manipularea , transportul, depozitarea;

ITM 3-45

     

zile

2

4

2

F25. Manipularea in conditii periculoase a ambalajelor cu continut de substante periculoase (deterioare ambalaje)

DECES

7

1

3

 

F26. Actiuni periculoase din proprie initiativa (utilizare scari defecte, scoatere materiale din stive, de pe rafturi)

DECES

7

1

3

F27. Accesul persoanelor straine in spatiile de depozitare;

ITM 3-45

     

zile

2

4

2

 

ITM 3-45

     

F28. Utilizarea surselor de foc in loc deschis;

zile

2

4

2

 

F29.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie.

ITM 45-

3

3

3

180

zile

OMISIUNI

F30. Nerespectarea normelor de igiena a muncii in timpul si la terminare a programului;

ITM 45-

3

3

3

180

zile

COMPORTA-

F31. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul d comunicare);

ITM 3-45

     

MENT SOCIO

zile

3

1

2

PROFESIO-

 

NAL

F32.Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate.

ITM 45-

3

1

2

180

zile

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

Nrg 1 =

32

riRi

i

= 1

32

ri

i = 1

=

13(3

×

3)

+

14(2

×

2)

+

5(1

×

1)

13

× 3 +

14

×

2

+ 5 ×

1

178

=

72

=

2,47

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )

Locul de muncǎ nr. 1 VANZATOR Nivel de risc global : 2,47

4 3 2 1 0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19
4
3
2
1
0
F1
F3
F5
F7
F9
F11
F13
F15
F17
F19
F21
F23
F25
F27
F29
F31
NIVELURI PARTIALE DE RISC .

FACTORI DE RISC

LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1.Deplasarea la/de la locul de muncă lovire de către mijloace auto sau mijloace de transport în comun, accidente rutiere; F2. Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase - înţepătoare,tăioase etc; F3. Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a obiectelor). F4.Surprindere , prindere, strivire, lovire de mijlocul de transport sosit pentru aprovizionare, livrare – dirijare, imobilizare necorespunzatoare; F5.Prindere strivire membre la manipularea ambalajelor; F6.Lovire in timpul depunerii coletelor pe carucioare si / sau manipularea acestora; F7.Deplasarea carucioarelor fara asigurare in directia de mers; F8.Deplasarea accidentala a mijlocului de transport in timpul descarcarii (greseli de manevra) F9.Fixarea necorespunzatoare a rafturilor de depozitare; F10.Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc.). F11. Interventii la instalatiile electrice (punere sub tensiune , schimbare sigurante, etc) de persoane neautorizate; F12.Curenţi de aer reci datoraţi folosirii aparatului de aer condiţionat; F13.Calamitǎţi naturale (seisme etc.); F14. Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni (aerosoli infectiosi bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. – microorganisme în suspensie în aer ; F15. Lucrul în poziţie ortostatică cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare; F16.Efort dinamic la aşezarea, manipularea şi transportul produselor finite. F17.Manipularea ambalajelor cu greutate peste limitele admise F18. Monotonia muncii F19.Cădere de pe trepte prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare F20.Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare,dezechilibrare. F21.Inceperea activitatii fara verificarea aparaturii utilizate si a mobilierului; F22. Incepeprea activitatii de descarcare / transport/ depozitare fara dispozitie, fara asigurarea masurilor de securitate pentru persoana proprie sau ceilalti participanti la procesul de munca; F23. Metode de lucru gresite : aruncare materiale, ambalaje, stivuire,necorespunzatoare, in pozitii instabile;

F24. Nerespectarea indicatoarelor de securitate existente pe ambalaje privind manipularea , transportul, depozitarea; F25. Manipularea in conditii periculoase a ambalajelor cu continut de substante periculoase (deterioare ambalaje) F26. Actiuni periculoase din proprie initiativa (utilizare scari defecte scoatere materiale din stive, de pe rafturi) F27. Accesul persoanelor straine in spatiile de depozitare; F28. Utilizarea surselor de foc in loc deschis; F29.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie. F30. Nerespectarea normelor de igiena a muncii in timpul si la terminare a programului; F31. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul decomunicare); F32.Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate.

4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

Nr.crt.

 

FACTOR DE RISC

NIVEL DE

MǍSURI PROPUSE

 

RISC

Nominalizarea măsurii

0

 

1

2

3

     

Este interzisa folosirea scarilor care nu corespund standardelor in vigoare;

1.

F19.Cădere de pe trepte prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare

3

Este interzisă folosirea încălţămintei tip papuc (neasigurată la călcâi); Personalul va purta încălţăminte bine fixată pe picior cu talpă antiderapantă.

2.

F16.Efort

dinamic

la

aşezarea,

 

Dotarea cu EIP şi instruirea privind modul de utilizarea a acestuia. ; Instruirea personalului privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele

manipularea şi

transportul produselor

finite.

3

nerespectǎrii acestora; Selectarea de personal corespunzător din punct de vedere fizic pentru manipularea şi transportul manual al maselor ; Alternarea activităţii de manipulare cu perioade pentru repaus fiziologic sau de recuperare ; Respectarea legislaţiei privind limitele maxime admise pentru ridicare, purtare, tragere şi împingere manuală a maselor; Control medical la angajare şi periodic.

3.

F14 Contaminare accidentala aerogena cu agenti microbieni (aerosoli infectiosi – bacterii, virusuri, ciuperci, paraziti etc. – microorganisme în suspensie în aer

3.

Conceperea proceselor de munca si a masurilor de control tehnic pentru a evita sau reduce la minim raspandirea agentilor biologici Instruirea periodica a personalului in domeniul securitatii si sanatatii muncii Dotarea cu EIP şi instruirea personalului privind folosirea EIP Spălarea mâinilor şi dezinfecţia zilnică a incaperilor; Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor.

4.

F3. Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a obiectelor).

 

Categoriile de mărfuri trebuie să se preteze formării de stive nepericuloase atat pe podiumuri cat si pe rafturi;

3

Stivele vor fi aşezate lângă perete sau pe podiumuri,rafturi; Scoaterea materialelor din stivă se va face astfel încât să se evite prăbuşirea stivei Stivuirea ambalajelor cu diferite forme geometrice nu este permisă

5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat conform metodei are valoarea 2,47 încadrându-se în categoria riscurilor mici spre medii (situate sub limita de acceptabilitate 3,5 ) S-au identificat un număr de 32 de factori de risc, ce au niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ; Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare se remarcǎ factorii generati de executant cu o pondere de 46.57 % si factorii generati de mijloacele de productie cu o pondere de 34.24 %, mediul de muncǎ are o pondere de 6.84 % si sarcina de muncă are o pondere de 12.32 %.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 ) Locul de muncǎ nr. 1 VANZATOR Nivel de risc global : 2,47

FACTORI DE RISC

PROPRII SARCINII

DE

MUNCĂ 12.32%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ 6.84%

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

DE MUNCĂ 6.84% FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 34.24% FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

34.24%

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

46.57%