Sunteți pe pagina 1din 77

HOTRRE nr.

1086 din 11 decembrie 2013 pentru


aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activitii de audit public intern
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. V alin.
(1) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea i completarea Legii nr.
672/2002 privind auditul public intern,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1
Se aprob Normele generale privind exercitarea activitii de audit
public intern, prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta
hotrre.
Art. 2
n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri,
entitile publice care au constituite compartimente de audit public intern
n baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat, cu
modificrile ulterioare, vor elabora norme proprii privind exercitarea
auditului public intern n conformitate cu cerinele specifice cuprinse n
normele prevzute la art. 1.
Art. 3
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog:
a)Ordinul ministrului finanelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activitii de audit intern,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 130 i 130 bis din 27
februarie 2003, cu modificrile ulterioare;
b)Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea i exercitarea activitii de consiliere
desfurate de ctre auditorii interni din cadrul entitilor publice,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 154 din 17 februarie
2006.
-****-

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
ministrul finanelor publice,
Daniel Chioiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul muncii, familiei,
proteciei sociale i persoanelor vrstnice,
Mariana Cmpeanu
Ministrul aprrii naionale,
Mircea Dua

1
ANEX:
NORME GENERALE privind exercitarea activitii de audit public
intern
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 17 din data de 10 ianuarie 2014

NORMA din 11 decembrie 2013 GENERALE privind


exercitarea activitii de audit public intern
Forma sintetic la data 21-Jan-2014. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice.
SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.
(la data 10-Jan-2014 actul a fost aprobat de Hotarirea 1086/2013 )
PARTEA I: Aplicarea Normelor generale privind
exercitarea activitii de audit public intern n Romnia
CAPITOLUL I: Organizarea auditului public intern n
Romnia
1.1.Cadrul general. Prezentele norme reglementeaz organizarea i
exercitarea activitii de audit public intern n entitile din sectorul public.
1.2.Structurile de audit public intern din Romnia
1.2.1.Comitetul pentru audit public intern, organism cu caracter
consultativ, este constituit din 11 membri, dintre care 10 specialiti din
afara Ministerului Finanelor Publice i directorul Unitii Centrale de
Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumit n continuare UCAAPI;
acesta acioneaz n vederea definirii strategiei i mbuntirii activitii
de audit intern n sectorul public.
1.2.2.UCAAPI, structur distinct n cadrul Ministerului Finanelor Publice,
este n directa subordonare a ministrului finanelor publice, avnd atribuii
de coordonare, evaluare i sintez n domeniul activitii de audit public
intern la nivel naional, efectueaz misiuni de audit public intern de interes
naional cu implicaii multisectoriale i misiuni de audit public intern la
entitile publice centrale care deruleaz anual bugete mai mici de 5
milioane lei i nu au organizat compartiment de audit public intern;
conductorul UCAAPI este numit de ministrul finanelor publice cu avizul
Comitetului pentru audit public intern.
1.2.3.Comitetele de audit public intern sunt organisme cu caracter
consultativ, constituite n cadrul instituiilor publice centrale care deruleaz
anual bugete mai mari de 2 miliarde de lei. Comitetele de audit public
intern sunt formate din 5 sau 7 membri, dintre care auditori interni cu
experien de minimum 5 ani, 2-3 persoane, specialiti cu vechime de
minimum 5 ani n domeniul specific de activitate al instituiei publice sau
n domeniile-suport; financiar-contabilitate, resurse umane, juridic,
sisteme informatice, 2-3 persoane, i eful compartimentului de audit
public intern din cadrul instituiei publice. Comitetele de audit public intern
sunt conduse de un preedinte i au ca scop s faciliteze relaia dintre
compartimentele de audit public intern i conducerea instituiei publice,
pentru mbuntirea activitii de audit public intern. Comitetele de audit

2
public intern se pot nfiina i la instituiile publice cu bugete mai mici de 2
miliarde lei, derulate n cursul unui exerciiu financiar, prin decizia
conductorului entitii publice.
1.2.4.Compartimentele de audit public intern reprezint structurile
funcionale de baz n domeniul auditului public intern, sunt organizate n
subordinea direct a conductorului entitii publice i exercit efectiv
funcia de audit intern.
1.2.4.1.Noiunea de "compartiment" utilizat n Legea nr. 672/2002
privind auditul public intern, republicat, cu modificrile ulterioare (Legea
nr. 672/2002), este n sens generic. Structura funcional de baz n
domeniul auditului public intern se stabilete dup parcurgerea
urmtoarelor etape:
a)identificarea tuturor activitilor desfurate att n cadrul entitii
publice, ct i n cadrul entitilor aflate n subordine/n coordonare/sub
autoritate, n care aceasta exercit n mod direct misiuni de audit public
intern;
b)identificarea riscurilor asociate activitilor;
c)identificarea formelor de control intern ataate fiecrei activiti;
d)stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitrii formelor de control;
e)stabilirea fondului de timp necesar efecturii misiunilor de audit public
intern, prin luarea n considerare a urmtorilor factori: bugetul alocat
entitii, numrul entitilor aflate n subordine/n coordonare/sub
autoritate, numrul angajailor, specificul entitii publice, complexitatea i
importana social a activitilor, respectarea periodicitii n auditare,
activitile cu riscuri mari/medii.
1.2.4.2.Dup determinarea volumului activitii de audit public intern i a
numrului de posturi necesare, se stabilete, prin conexare cu cadrul legal
care reglementeaz organizarea instituiilor publice, tipul concret al
structurii de organizare, respectiv direcie general, direcie, serviciu,
birou sau compartiment.
1.3.Organizarea auditului intern la nivelul entitilor publice
1.3.1.Compartimentul de audit public intern se organizeaz n mod
obligatoriu la nivelul fiecrei entiti publice, prin decizia persoanelor
responsabile, n conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.
672/2002. Excepie fac urmtoarele:
a)entitile publice centrale la nivelul crora se exercit funcia de
ordonator principal de credite i se gestioneaz anual un buget de pn la
5 milioane lei i care nu au constituit compartiment de audit public intern.
La aceste entiti publice activitatea de audit intern este realizat de
Ministerul Finanelor Publice, prin UCAAPI, pe baz de protocol. Misiunile
de audit public intern planificate la aceste entiti publice, aprobate n
prealabil de conductorii acestora, sunt incluse n planurile de activitate
ale UCAAPI i sunt realizate n baza normelor metodologice privind
exercitarea activitii de audit public intern specifice elaborate de ctre
aceasta;
b)instituiile publice mici, care nu sunt subordonate altor entiti publice,
aa cum sunt definite la art. 2 lit. s) din Legea nr. 672/2002. La aceste

3
entiti publice auditul intern este efectuat de ctre compartimentele de
audit public intern ale Ministerului Finanelor Publice;
c)entitile publice aflate n subordinea/n coordonarea/sub autoritatea
altei entiti publice pentru care conducerea de la nivelul organului
ierarhic superior nu i-a dat acordul pentru nfiinarea compartimentului
de audit public intern. La aceste entiti publice activitatea de audit public
intern este efectuat de ctre compartimentul de audit public intern de la
nivelul organului ierarhic superior, n conformitate cu art. 11 lit. f) din
Legea nr. 672/2002;
d)entitile publice locale care coopereaz pentru asigurarea funciei de
audit intern. La aceste entiti publice auditul intern este efectuat de ctre
compartimentul de audit public intern constituit la nivelul entitii
publice/structurii asociative organizatoare.
1.3.2.Entitile publice care deruleaz anual bugete n echivalent lei mai
mari de 100.000 euro i asigur activitatea de audit public intern prin una
dintre modalitile prevzute de Legea nr. 672/2002.
1.3.3.Entitile publice care au organizate compartimente de audit public
intern i devin instituii publice mici, care nu sunt subordonate altor
entiti, ntiineaz compartimentele de audit public intern din cadrul
Ministerului Finanelor Publice de noul statut, n termen de 30 de zile de la
data ndeplinirii condiiei prevzute la art. 2 lit. s) din Legea nr.
672/2002.
1.3.4.Urmrirea ndeplinirii condiiilor de ncadrare n instituia public
mic este n responsabilitatea conductorului instituiei n cauz, care
ntiineaz compartimentele de audit public intern din cadrul Ministerului
Finanelor Publice, cu privire la statutul su.
1.4.Atribuiile compartimentului de audit public intern
1.4.1.Elaboreaz norme metodologice privind exercitarea activitii de
audit public intern specifice entitii publice n care i desfoar
activitatea, avizate de ctre:
a)UCAAPI, pentru compartimentele de audit public intern organizate la
nivelul entitilor publice centrale i locale la care se exercit funcia de
ordonator principal de credite i pentru compartimentele de audit public
intern constituite la nivelul entitilor publice/structurilor asociative
organizatoare n cazul entitilor publice care i asigur funcia de audit
intern prin cooperare;
b)compartimentul de audit public intern organizat la nivelul entitilor
publice ierarhic superioare, pentru compartimentele de audit public intern
constituite la nivelul entitilor publice aflate n subordinea/n
coordonarea/sub autoritatea acestora.
1.4.1.1.Pentru avizarea normelor proprii specifice, entitile publice au
obligaia de a transmite structurilor abilitate, n termen de 90 de zile
lucrtoare, de la data lurii deciziei de elaborare/actualizare, cu aprobarea
conducerii entitii publice, proiectele de norme proprii semnate pe fiecare
pagin de eful compartimentului de audit public intern.
1.4.1.2.Compartimentele de audit public intern care funcioneaz la
nivelul entitilor publice aflate n subordinea/n coordonarea/sub
autoritatea unei alte entiti publice i desfoar activitatea de audit

4
public intern pe baza normelor metodologice privind exercitarea activitii
de audit intern elaborate de compartimentul de audit public intern
organizat la nivelul organului ierarhic superior.
1.4.1.3.Compartimentele de audit public intern care funcioneaz la
nivelul entitilor publice aflate n subordinea/n coordonarea/sub
autoritatea altei entiti publice pot elabora norme metodologice privind
exercitarea activitii de audit public intern specifice entitii numai dac
solicit acordul organului ierarhic superior i dac acest acord se d n
acest sens.
1.4.1.4.n termen de 30 de zile lucrtoare de la data solicitrii avizrii,
compartimentele de audit public intern abilitate s avizeze normele
metodologice privind exercitarea activitii de audit public intern specifice
entitilor publice aflate n subordine/n coordonare/sub autoritate au
responsabilitatea s emit avizul i s-l comunice entitii n cauz.
1.4.1.5.Clarificrile, modificrile i completrile la proiectele de norme,
venite din partea compartimentelor de audit public intern avizatoare se
vor realiza de ctre compartimentele de audit public intern iniiatoare ale
normelor; n aceste cazuri termenele de avizare se vor prelungi n mod
corespunztor n funcie de data la care sunt transmise normele revizuite.
1.4.1.6.Urmtoarele entiti publice nu elaboreaz norme proprii:
a)instituiile publice mici, care nu sunt subordonate altor entiti publice.
Misiunile de audit public intern se desfoar la nivelul acestora n
conformitate cu normele metodologice privind exercitarea activitii de
audit public intern specifice Ministerului Finanelor Publice;
b)entitile publice centrale, care deruleaz un buget anual de pn la 5
milioane lei i nu au constituit compartiment de audit public intern.
Misiunile de audit public intern se desfoar la nivelul acestor entiti n
conformitate cu normele metodologice privind exercitarea activitii de
audit public intern elaborate n acest sens de ctre UCAAPI;
c)entitile publice aflate n subordinea/n coordonarea/sub autoritatea
altor entiti publice pentru care s-a decis organizarea compartimentului
de audit public intern fr obligaia elaborrii de norme metodologice
specifice exercitrii activitii de audit public intern. Misiunile de audit
public intern se desfoar la aceste entiti n conformitate cu normele
metodologice privind exercitarea activitii de audit intern specifice
entitii publice ierarhic superioare;
d)entitile publice aflate n subordonarea/n coordonarea/ sub autoritatea
altor entiti publice pentru care aceasta a decis nenfiinarea
compartimentului de audit public intern. Misiunile de audit public intern se
desfoar la nivelul acestor entiti de ctre entitile publice ierarhic
superioare, n conformitate cu normele metodologice privind exercitarea
activitii de audit intern specifice acestora.
1.4.2.Elaboreaz proiectul planului multianual de audit public intern i, pe
baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, conform
dispoziiilor pct. 2.4.1. i 2.4.2.
1.4.3.Efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua dac
sistemele de management financiar i control ale entitii publice sunt

5
transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficien i eficacitate.
1.4.3.1.Auditul public intern se exercit asupra tuturor activitilor
desfurate ntr-o entitate public, inclusiv din entitile aflate n
subordine/n coordonare/sub autoritate, cu privire la formarea i utilizarea
fondurilor publice, precum i la administrarea patrimoniului public.
1.4.3.2.Compartimentele de audit public intern auditeaz, cel puin o
dat la 3 ani, fr a se limita la acestea, urmtoarele:
a)activitile financiare sau cu implicaii financiare desfurate de
entitatea public din momentul constituirii angajamentelor pn la
utilizarea fondurilor de ctre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor
provenite din finanare extern;
b)plile asumate prin angajamente bugetare i legale, inclusiv din
fondurile comunitare;
c)administrarea patrimoniului, precum i vnzarea, gajarea,
concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau
al unitilor administrativ-teritoriale;
d)concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului
sau al unitilor administrativ-teritoriale;
e)constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare i stabilire
a titlurilor de crean, precum i a facilitilor acordate la ncasarea
acestora;
f)alocarea creditelor bugetare;
g)sistemul contabil i fiabilitatea acestuia;
h)sistemul de luare a deciziilor;
i)sistemele de conducere i control, precum i riscurile asociate unor
astfel de sisteme;
j)sistemele informatice.
1.4.3.3.Misiunile dispuse de UCAAPI/compartimentele de audit public
intern de la nivelul organului ierarhic superior se cuprind n planul anual
de audit public intern al compartimentelor de audit public intern, se
realizeaz n bune condiii i se raporteaz n termenele fixate.
Modalitatea de planificare, derulare, realizare i raportare respect n
totalitate procedura stabilit de UCAAPI.
1.4.4.Informeaz UCAAPI despre recomandrile nensuite de ctre
conductorul entitii publice auditate. Compartimentul de audit public
intern transmite la UCAAPI/organul ierarhic superior sinteze ale
recomandrilor nensuite de ctre conductorul entitii publice auditate
i consecinele neimplementrii acestora, nsoite de documentaia
relevant, dup cum urmeaz:
a)entitile publice ale administraiei centrale i locale la care se exercit
funcia de ordonator principal de credite i entitile publice care i
asigur funcia de audit intern prin sistemul de cooperare transmit
informri trimestriale la UCAAPI, n termen de 10 zile calendaristice de la
ncheierea trimestrului;
b)entitile publice aflate n subordinea/n coordonarea/sub autoritatea
altor entiti publice transmit trimestrial sinteze, n maximum 5 zile

6
calendaristice de la ncheierea trimestrului, entitii publice ierarhic
superioare.
1.4.5.Raporteaz periodic la UCAAPI, prin compartimentele de audit
public intern de la nivelul entitii publice ierarhic superioare, dup caz,
asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor. Compartimentele de
audit public intern transmit la UCAAPI/compartimentele de audit public
intern ierarhic superioare, la solicitarea acestora, rapoarte periodice
privind constatrile, concluziile i recomandrile rezultate din activitatea
lor de audit intern.
1.4.6.Elaboreaz raportul anual al activitii de audit public intern care
prezint modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit
public intern.
1.4.6.1.Raportul anual al activitii de audit public intern cuprinde
urmtoarele informaii minimale: constatri, recomandri i concluzii
rezultate din activitatea de audit public intern, progresele nregistrate prin
implementarea recomandrilor, iregulariti sau posibile prejudicii
constatate n timpul misiunilor de audit public intern, precum i informaii
referitoare la pregtirea profesional.
1.4.6.2.Compartimentele de audit public intern transmit rapoartele
anuale privind activitatea de audit intern, astfel:
a)entitile publice centrale la care se exercit funcia de ordonator
principal de credite transmit raportul la UCAAPI, pn la data de 15
februarie a anului urmtor, pentru anul ncheiat; entitile publice aflate n
subordine/n coordonare/sub autoritate transmit rapoartele la acestea
pn la data de 30 ianuarie a anului urmtor, pentru anul ncheiat;
b)entitile publice locale la care se exercit funcia de ordonator principal
de credite i entitile publice care i asigur funcia de audit public intern
prin cooperare transmit raportul la UCAAPI, pn la data de 31 ianuarie a
anului urmtor, pentru anul ncheiat; entitile publice aflate n
subordine/n coordonare/sub autoritate transmit rapoartele la acestea
pn la data de 15 ianuarie a anului urmtor, pentru anul ncheiat.
1.4.7.Raporteaz imediat conductorului entitii publice i structurii de
control intern abilitate iregularitile sau posibilele prejudicii identificate n
realizarea misiunilor de audit public intern.
1.4.7.1.Iregularitile sau posibilele prejudicii constatate de auditorii
interni sunt raportate conductorului entitii publice i structurii de
control abilitate, n termen de 3 zile lucrtoare de la constatare.
1.4.7.2.Auditorul intern propune, dup caz, suspendarea misiunii de audit
public intern n cazul identificrii unor iregulariti sau posibile prejudicii,
cu acordul conductorului entitii publice care a aprobat misiunea, dac
din analiza preliminar a verificrilor efectuate se estimeaz c prin
continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea
accesului, informaii insuficiente ,a).
1.4.7.3.Cazurile de iregulariti sau posibile prejudicii identificate se
cuprind n raportrile periodice i anuale.
1.4.8.Verific respectarea normelor, instruciunilor, precum i a Codului
privind conduita etic a auditorului intern la compartimentele de audit

7
public intern organizate la nivelul entitilor publice aflate n subordine/n
coordonare/sub autoritate.
1.4.8.1.Verificarea respectrii normelor, instruciunilor, precum i a
Codului privind conduita etic a auditorului intern se realizeaz prin
misiuni de evaluare a activitii de audit public intern planificate sau ad-
hoc.
1.4.8.2.Abaterile de la norme, instruciuni sau Codul privind conduita
etic a auditorului intern constatate pe timpul misiunilor de evaluare sunt
corectate prin formularea de recomandri n cooperare cu conductorul
entitii publice n cauz.
CAPITOLUL II: Normele aplicabile compartimentului de
audit public intern i auditorilor interni
2.1.Codul privind conduita etic a auditorului intern
2.1.1.Codul privind conduita etic a auditorului intern are scopul de a crea
cadrul etic necesar desfurrii profesiei de auditor intern, astfel nct
acesta s i ndeplineasc cu profesionalism, loialitate, corectitudine i n
mod contiincios ndatoririle de serviciu i s se abin de la orice fapt
care ar putea s aduc prejudicii instituiei sau autoritii publice n care
i desfoar activitatea.
2.1.2.Codul privind conduita etic a auditorului intern cuprinde principiile
i regulile de conduit ce trebuie aplicate i respectate de auditorii interni
n desfurarea activitii lor i este aprobat prin ordin al ministrului
finanelor publice.
2.2.Normele metodologice specifice privind exercitarea activitii de audit
public intern
2.2.1.Compartimentul de audit public intern elaboreaz norme
metodologice specifice entitii publice cu privire la exercitarea activitii
de audit public intern n baza crora i desfoar activitatea.
2.2.2.Normele metodologice specifice entitii publice se elaboreaz n
conformitate cu prezentele norme, Codul privind conduita etic a
auditorului intern i buna practic n domeniul auditului intern.
2.3.Norme de calificare ale auditului public intern
2.3.1.Misiune, competene fi responsabiliti
2.3.1.1.Rolul i obiectivele auditului public intern, tipurile de audit intern,
atribuiile i principiile aplicabile compartimentului de audit public intern i
auditorului intern, precum i condiiile i regulile de derulare a misiunilor
de audit public intern sunt definite n Carta auditului intern.
2.3.1.2.Carta auditului intern menioneaz poziia compartimentului de
audit public intern n cadrul entitii publice, definete sfera de activitate a
auditului intern, drepturile i obligaiile auditorilor interni. Acest document
este elaborat de ctre compartimentele de audit public intern, avizat de
Comitetul de audit intern, dac este cazul, i aprobat de conductorul
entitii publice.
2.3.2.Independen i obiectivitate
2.3.2.1.Independena organizatoric. Compartimentul de audit public
intern funcioneaz n subordinea direct a conductorului entitii publice,
exercitnd o funcie distinct i independent de activitile entitii
publice.

8
2.3.2.1.1. Prin atribuiile sale, compartimentul de audit public intern nu
trebuie s fie implicat n exercitarea activitilor auditabile sau n
elaborarea procedurilor specifice, altele dect cele de audit intern.
2.3.2.1.2. Activitatea de audit public intern nu trebuie s fie supus
ingerinelor de nicio natur, ncepnd de la stabilirea obiectivelor de audit,
realizarea efectiv a lucrrilor specifice misiunii i pn la comunicarea
rezultatelor acesteia.
2.3.2.1.3. eful compartimentului de audit public intern particip, n
msura n care se solicit acest lucru, la reuniunile conducerii entitii
publice sau ale oricrei altei comisii, oricrui altui consiliu sau comitet cu
atribuii n domeniul guvernanei entitii, managementului riscului i
controlului.
2.3.2.2.Obiectivitate individual. Auditorii interni trebuie s aib o
atitudine imparial, s nu aib prejudeci i s evite conflictele de
interese, s i ndeplineasc atribuiile n mod obiectiv i independent, cu
profesionalism i integritate, potrivit normelor i procedurilor specifice
activitii de audit public intern.
2.3.3.Numirea, respectiv destituirea efului compartimentului de audit
public intern
2.3.3.1.Numirea, respectiv destituirea efului compartimentului de audit
public intern se realizeaz astfel:
a)la nivelul entitilor publice centrale i locale la care se exercit funcia
de ordonator principal de credite i entitilor publice/structurilor
asociative organizatoare, numirea, respectiv destituirea efului
compartimentului de audit public intern se face de ctre conductorul
entitii publice, cu avizul UCAAPI;
b)la nivelul entitilor publice aflate n subordinea/n coordonarea/sub
autoritatea altor entiti publice, numirea, respectiv destituirea se face de
ctre conductorul entitii publice cu avizul efului compartimentului de
audit public intern din cadrul entitii publice ierarhic superioare.
2.3.3.2.Pentru numirea, respectiv destituirea efului compartimentului
de audit public intern, la nivelul UCAAPI/ compartimentului de audit public
intern organizat la nivelul organului ierarhic superior, se constituie, n
funcie de necesiti, o comisie de avizare constituit din:
a)conductorul UCAAPI/conductorul compartimentului de audit public
intern de la nivelul organului ierarhic superior, dup caz;
b)auditori interni, desemnai de conductorul UCAAPI/ conductorul
compartimentului de audit public intern de la nivelul organului ierarhic
superior, dup caz;
c)secretarul comisiei, care are responsabiliti administrative, stabilit prin
dispoziie a conductorului UCAAPI/conductorului compartimentului de
audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior, dup caz.
2.3.3.3.Numrul auditorilor interni desemnai n comisia de avizare este
stabilit de conductorul UCAAPI/conductorul compartimentului de audit
public intern de la nivelul organului ierarhic superior.
2.3.3.4.Numirea efului compartimentului de audit public intern

9
2.3.3.4.1. Candidaii pentru funcia de ef al compartimentului de audit
public intern depun la UCAAPI/ compartimentul de audit intern,
responsabil cu atribuia de avizare, urmtoarele documente:
a)curriculum vitae;
b)minimum dou scrisori de recomandare de la persoane cu experien n
domeniul auditului intern;
c)o lucrare de concepie privind organizarea i exercitarea auditului intern
la entitate public;
d)O declaraie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr.
672/2002, referitoare la incompatibilitile auditorilor interni.
2.3.3.4.2. Avizarea candidailor se face n termen de 10 zile lucrtoare de
la data depunerii documentelor, prin analizarea acestora i prin consultri
directe.
2.3.3.4.3. Procedura de avizare a efilor compartimentelor de audit public
intern din cadrul entitilor publice se realizeaz prin analiza
documentaiilor depuse i organizarea unui interviu, care este stabilit cu
cel puin dou zile lucrtoare nainte de data termenului-limit de avizare.
2.3.3.4.4. Membrii comisiei de avizare acord note de la 1 la 10 i
stabilesc calificativul final, astfel:
a)slab, pentru medii sub 7;
b)bine, pentru medii cuprinse ntre 7 i 9;
c)foarte bine, pentru medii peste 9.
2.3.3.4.5. Avizul este favorabil pentru calificativele bine i foarte bine i
nefavorabil n cazul n care se obine calificativul slab.
2.3.3.4.6. Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante sau
conducerii entitii publice, dup caz, n termen de dou zile de la data
susinerii interviului.
2.3.3.4.7. Numirea efului compartimentului de audit public intern se face
de ctre conductorul entitii publice respective n conformitate cu
prevederile legale referitoare la organizarea i desfurarea
concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestei funcii.
2.3.3.5.Destituirea efului compartimentului de audit public intern
2.3.3.5.1. Pentru destituirea efului compartimentului de audit public
intern, conductorul entitii solicit UCAAPI/ compartimentului de audit
public intern de la nivelul organului ierarhic superior avizul n vederea
destituirii, cu menionarea motivelor destituirii.
2.3.3.5.2. Comisia de avizare, constituit n condiiile pct. 2.3.3.2,
analizeaz motivele, efectueaz investigaii i consultri directe cu eful
compartimentului de audit public intern propus pentru destituire, dup
caz, i n termen de 10 zile lucrtoare prezint conductorului entitii
publice solicitante, motivat n scris, avizul favorabil sau nefavorabil.
2.3.4.Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni
2.3.4.1.Numirea auditorilor interni
2.3.4.1.1. Pentru obinerea avizului candidaii pentru funcia de auditor
intern depun un dosar care cuprinde urmtoarele documente:
a)curriculum vitae;
b)o declaraie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr.
672/2002, referitoare la incompatibilitile auditorilor interni;

10
c)o lucrare n domeniul auditului public intern;
d)dou scrisori de recomandare de la persoane cu experien n domeniul
auditului intern.
2.3.4.1.2. eful compartimentului de audit public intern analizeaz
dosarele de avizare depuse de solicitani i realizeaz un interviu cu
acetia, n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii dosarului;
notarea i stabilirea calificativului de ctre eful compartimentului se face
prin respectarea acelorai cerine stabilite pentru avizarea efului
compartimentului de audit public intern din prezentele norme.
2.3.4.1.3. Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante i
conducerii entitii publice n cauz, n termen de dou zile de la data
susinerii interviului.
2.3.4.2.Revocarea auditorilor interni
2.3.4.2.1. Conductorul entitii publice ntiineaz eful
compartimentului de audit public intern despre intenia de revocare a unui
auditor intern i despre motivele acesteia.
2.3.4.2.2. eful compartimentului de audit public intern analizeaz
motivele, efectueaz investigaii, are consultri directe cu acesta, dup
caz, i, n termen de 10 zile lucrtoare de la ntiinare, prezint avizul
favorabil sau nefavorabil.
2.3.4.3.Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni, n cazul n care
funcia de auditor intern nu este o funcie public, se face de ctre
conductorul entitii publice, n concordan cu reglementrile legale n
vigoare i cu prevederile prezentelor norme.
2.3.5.Competena i contiina profesional
2.3.5.1.Competena. Auditorii interni trebuie s posede cunotine,
ndemnare i alte competene necesare pentru a-i exercita atribuiile i
responsabilitile individuale, mai ales:
a)competena n aplicarea normelor, procedurilor i tehnicilor de audit;
b)cunotine n ceea ce privete principiile i tehnicile contabile;
c)cunoaterea principiilor de baz n domeniile: management, economic,
drept i tehnologia informaiei;
d)cunotine suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de
a detecta i a preveni fraudele, nefiind n sarcina auditorilor interni
investigarea acestora;
e)capacitatea de a comunica oral i n scris, de a putea expune clar i
convingtor obiectivele, constatrile i recomandrile fiecrei misiuni de
audit public intern.
2.3.5.1.1. Compartimentul de audit public intern trebuie s dispun n
mod colectiv de toat competena i experiena necesar n realizarea
misiunilor de audit public intern.
2.3.5.1.2. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi
ncredinate auditorilor interni care au pregtirea i experiena
corespunztoare nivelului de complexitate a activitilor pe care trebuie s
le auditeze.
2.3.5.1.3. Compartimentul de audit public intern trebuie s dispun de
aplicaii i programe informatice moderne, metodologii, metode de analiz
i eantionare i instrumente de control a sistemelor informatice.

11
2.3.5.1.4. eful compartimentului de audit public intern trebuie s se
asigure c auditorii desemnai posed cunotinele, ndemnarea i
competenele necesare pentru desfurarea corect a fiecrei misiunii de
audit public intern.
2.3.5.2.Contiina profesional. Auditorii interni trebuie s depun toate
eforturile n exercitarea atribuiilor i s ia n considerare urmtoarele
elemente:
a)perioada de lucru necesar pentru atingerea obiectivelor misiunii de
audit public intern;
b)complexitatea i importana domeniilor auditate;
c)pertinena i eficacitatea procesului de management al riscurilor i de
control intern;
d)probabilitatea existenei erorilor, iregularitilor, disfuncionalitilor sau
a fraudei;
e)costurile implementrii unor activiti de control suplimentare n raport
cu avantajele preconizate.
2.3.5.2.1. Auditorul intern trebuie s aib o preocupare permanent n
ceea ce privete riscurile semnificative susceptibile s afecteze obiectivele,
activitile i resursele entitii publice.
2.3.5.3.Pregtirea profesional continu. Auditorii interni trebuie s i
mbunteasc cunotinele i practica profesional printr-o pregtire
continu.
2.3.5.3.1. eful compartimentului de audit public intern i conducerea
entitii publice vor asigura condiiile necesare perfecionrii profesionale,
perioada destinat acestui scop prin lege fiind de minimum 15 zile
lucrtoare pe an.
2.3.5.3.2. mbuntirea cunotinelor, abilitilor i valorilor n cadrul
formrii profesionale continue se realizeaz prin:
a)participarea la cursuri i seminare pe teme specifice domeniilor cadrului
general de competene profesionale sau specifice entitii publice;
b)studii individuale pe teme aprobate de eful compartimentului de audit
public intern;
c)publicarea de materiale de specialitate.
2.3.5.4.n misiunile de audit public intern, care necesit cunotine de
strict specialitate pentru realizarea obiectivelor, pot fi contractate servicii
de expertiz/consultan din interiorul sau din afara entitii publice,
calitatea acestor servicii fiind monitorizat de ctre compartimentul de
audit public intern solicitant.
2.3.6.Evaluarea calitii activitii de audit public intern
2.3.6.1.Evaluarea calitii activitii de audit intern este o activitate ex-
post, care const n examinarea sistematic, din punctul de vedere al
conformitii i al performanei, a activitii compartimentului de audit
public intern din cadrul unei entiti publice, n raport cu anumite criterii i
care se concretizeaz n furnizarea unei opinii.
2.3.6.1.1. Evaluarea conformitii activitii de audit public intern
urmrete concordana dintre modul de organizare i funcionare a
activitii de audit public inter i cadrul normativ specific domeniului,
precum i analiza gradului de ndeplinire a obiectivelor stabilite.

12
2.3.6.1.2. Evaluarea calitii activitii de audit public intern se bazeaz,
n principal, pe:
a)respectarea Normelor privind exercitarea activitii de audit public intern
i a Codului privind conduita etic a auditorului intern;
b)caracterul adecvat al Cartei auditului intern, al regulilor i procedurilor
de audit intern, al obiectivelor, indicatorilor de performan i sistemului
de informaii;
c)contribuia auditului intern la procesele de management al riscurilor, de
control i de guvernant ale entitii;
d)contribuia auditului intern la crearea unui plus de valoare i la
mbuntirea funcionrii entitii.
2.3.6.2.Evaluarea calitii activitii de audit intern se realizeaz prin
evaluri interne i evaluri externe.
2.3.6.2.1. Evalurile interne sunt realizate de ctre eful compartimentului
de audit public intern i constau n:
a)evaluri periodice, realizate prin evaluri privind performanele
auditorilor interni, anual i cu ocazia finalizrii misiunii de audit intern, i
autoevaluri ale sistemului de control intern;
b)evaluri continue, realizate prin monitorizarea ndeplinirii
activitilor/aciunilor, supervizarea misiunilor de audit intern.
2.3.6.2.2. Evalurile externe sunt evaluri periodice a activitii de audit
intern, din punctul de vedere al conformitii i performanei, realizate de
ctre UCAAPI/compartimentele de audit public intern constituite la nivelul
entitilor publice ierarhic superioare, cel puin o dat la 5 ani, prin:
a)verificarea respectrii de ctre compartimentul de audit public intern a
normelor, instruciunilor, Codului privind conduita etic a auditorului
intern;
b)evaluarea calitii activitii de audit intern, pe baza unor criterii de
evaluare stabilite n raport cu cadrul normativ aplicabil;
c)furnizarea unei opinii, n funcie de nivelurile de apreciere acordate i
prin formularea de recomandri menite s corecteze disfunciile i s
mbunteasc activitile, cu ocazia realizrii fiecrei misiuni de audit
public intern.
2.3.6.2.3. Evalurile interne cuprind i evalurile realizate de ctre
structurile auditate la finalizarea misiunilor de audit public intern, precum
i de alte structuri cu atribuii n acest sens.
2.3.7.Programul de asigurare i mbuntire a calitii activitii de audit
public intern
2.3.7.1.La nivelul compartimentului de audit public intern se elaboreaz
un program de asigurare i mbuntire a calitii sub toate aspectele
auditului intern, care s permit un control continuu al eficacitii
acestuia.
2.3.7.2.Programul de asigurare i mbuntire a calitii activitii de
audit intern trebuie s garanteze c activitatea de audit intern se
desfoar n conformitate cu normele, instruciunile i Codul privind
conduita etic a auditorului intern i s contribuie la mbuntirea
activitii compartimentului de audit public intern.

13
2.3.7.3.Programul de asigurare i mbuntire a calitii activitii de
audit intern cuprinde: metodologia de elaborare a programului, planul de
aciune i raportul de monitorizare.
2.3.7.3.1. Metodologia de elaborare a programului de asigurare i
mbuntire a calitii activitii de audit intern, prevzut n anexa nr. 1,
descrie procesul de elaborare, actualizare i monitorizare a programului de
asigurare i mbuntire a calitii activitii de audit intern prin
evidenierea scopului, obiectivelor, responsabililor, termenelor i tipurilor
de evaluare. Pentru fiecare tip de evaluare, metodologia prezint modul
de realizare a acestora, astfel:
a)evaluarea intern - descrie modul de realizare a tipurilor de evaluri
interne exercitate la nivelul compartimentului de audit public intern,
respectiv: supervizarea, evaluarea performanei auditorilor interni la
finalizarea misiunilor de audit, evaluarea misiunilor de audit de ctre
structurile auditate, monitorizarea realizrii activitilor, evaluarea anual
a performanelor profesionale individuale;
b)evaluarea extern - descrie modul de realizare a tipurilor de evaluri
externe exercitate la nivelul compartimentului de audit public intern,
respectiv: de UCAAPI/compartimentele de audit public intern de la nivelul
ierarhic superior, de Curtea de Conturi, de Comisia European i de alte
structuri de audit abilitate.
2.3.7.3.2. Planul de aciune este instrumentul de punere n lucru a
Programului de asigurare i mbuntire a calitii activitii de audit
public intern i este structurat pe: obiective, aciuni, indicatori de
performan, termene, responsabili i observaii.
2.3.7.3.3. Raportul de monitorizare a Programului de asigurare i
mbuntire a calitii activitii de audit intern prezint rezultatele
evalurii gradului de realizare a obiectivelor cuprinse n planul de aciune.
2.3.7.4.ndrumarul de elaborare a programului de asigurare i
mbuntire a calitii activitii de audit intern i planul de aciune se
actualizeaz n funcie de rezultatele evalurilor interne i externe.
2.3.7.5.Programul de asigurare i mbuntire a calitii activitii de
audit intern este aprobat de eful compartimentului de audit public intern.
2.4.Norme de funcionare a auditului public intern
2.4.1.Planificarea activitii de audit public intern
2.4.1.1.eful compartimentului de audit public intern este responsabil
pentru organizarea i desfurarea activitii de audit public intern i n
acest sens asigur elaborarea planurilor multianuale i planurilor anuale
de audit intern.
2.4.1.2.Planificarea activitii de audit public intern se realizeaz astfel:
a)planificarea multianual pe 3-5 ani cuprinde misiunile de evaluare a
activitii de audit intern care se realizeaz cel puin o dat la 5 ani,
misiunile privind auditarea activitilor derulate de entitatea public,
activiti care sunt auditate cel puin o dat la 3 ani, precum i misiunile
de consiliere;
b)planificarea anual cuprinde misiunile ce se realizeaz pe parcursul
unui an, innd cont de rezultatul evalurii riscurilor i de resursele de
audit disponibile.

14
2.4.1.2.1. Planurile anuale/multianuale ale compartimentelor de audit
public intern de la nivelul entitilor publice ierarhic superioare vor
cuprinde i misiuni aferente domeniilor/ activitilor derulate la nivelul
entitilor aflate n subordinea/n coordonarea/sub autoritatea acestora i
care nu au asigurat funcia de audit public intern.
2.4.1.3.Selectarea misiunilor de audit public intern n vederea
cuprinderii n planuri se face n funcie de urmtoarele elemente:
a)evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, procese, activiti,
programe/proiecte sau operaiuni;
b)criteriile semnal i sugestiile conductorului entitii publice, deficienele
constatate anterior n rapoartele de audit; deficienele constatate n
procesele-verbale ncheiate n urma inspeciilor; deficienele consemnate
n rapoartele Curii de Conturi; aprecierile unor specialiti, experi etc. cu
privire la structura i dinamica unor riscuri interne; evaluarea impactului
unor modificri petrecute n mediul n care evolueaz sistemul auditat;
alte informaii i indicii referitoare la disfuncionaliti sau abateri;
c)misiunile recomandate de UCAAPI/compartimentul de audit public intern
de la nivelul ierarhic superior, fapt pentru care conductorii entitilor
publice au sarcina s ia toate msurile organizatorice pentru ca acestea s
fie introduse n planul anual de audit public intern al entitii publice, s
fie realizate n bune condiii i raportate n termenul fixat;
d)numrul entitilor publice aflate n subordinea/n coordonarea/sub
autoritatea altei entiti publice;
e)periodicitatea n auditare, cel puin o dat la 3 ani;
f)periodicitatea n evaluare, cel puin o dat la 5 ani;
g)tipurile de audit;
h)recomandrile Curii de Conturi;
i)resursele de audit disponibile.
2.4.1.3.1. Proiectul planului anual de audit public intern este ntocmit
pn la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se
elaboreaz. Conductorul entitii publice aprob proiectul planului anual
de audit public intern pn la data de 20 decembrie a anului precedent.
2.4.1.3.2. Planul multianual i planul anual de audit public intern
reprezint documente oficiale, sunt avizate de eful compartimentului de
audit public intern i aprobate de conductorul entitii publice i pstrate
10 ani n arhiva entitii publice mpreun cu referatele de justificare.
2.4.1.4.Misiunile de audit public intern cuprinse n planurile de audit
intern se fundamenteaz prin referatul de justificare, care prezint n
sintez pentru fiecare misiune de audit public intern rezultatele analizei
riscului asociat, criteriile semnal i alte elemente specifice, care s-au avut
n vedere la selectarea misiunii de audit respective.
2.4.1.5.Elaborarea planurilor multianuale i anuale de audit public intern
se realizeaz prin parcurgerea urmtoarelor etape:
a)identificarea proceselor/activitilor/structurilor/programelor
desfurate n cadrul entitii publice i cuprinse n sfera auditului public
intern;
b)stabilirea criteriilor de analiz a riscurilor;

15
c)determinarea punctajului total al riscului pe fiecare
proces/activitate/structur/program i ierarhizarea acestora;
d)stabilirea modului de cuprindere/repartizare a misiunilor de audit public
intern n plan/ntocmirea referatului de justificare;
e)ntocmirea proiectelor planurilor de audit public intern multianual i
anual.
2.4.1.5.1. Planul multianual de audit public intern, prevzut n anexa nr.
2, cuprinde cel puin urmtoarele:
a)domeniul auditabil;
b)tema misiunii de audit public intern;
c)anul realizrii.
2.4.1.5.2. Planul anual de audit public intern, prevzut n anexa nr. 3,
cuprinde cel puin urmtoarele:
a)domeniul auditabil;
b)denumirea misiunii de audit public intem;
c)obiectivele generale ale misiunii de audit public intern;
d)tipul misiunii de audit public intern;
e)perioada de realizare a misiunii de audit public intern;
f)perioada supus auditrii;
g)numrul auditorilor interni implicai n misiunea de audit public intern;
h)entitatea auditat.
2.4.1.5.3. Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern
selectate n conformitate cu dispoziiile pct. 2.4.1.3 i cu resursele de
audit disponibile - auditori interni, timp, resurse financiare.
2.4.1.5.4. Planul de audit intern este structurat pe misiuni de asigurare,
misiuni de consiliere i misiuni de evaluare.
2.4.1.6.Actualizarea planurilor de audit public intern se realizeaz prin
referat de modificare, aprobat de conductorul entitii publice, n funcie
de:
a)modificrile legislative sau organizatorice, care schimb gradul de
semnificaie a auditrii anumitor procese/activiti/ aciuni;
b)solicitrile conductorului entitii publice, ale UCAAPI/ entitii publice
ierarhic superioare de a introduce/nlocui unele misiuni din planul de audit
public intern;
c)schimbri semnificative privind expunerea la riscuri a entitii publice
sau apariia unor criterii semnal.
2.4.1.7.Planul multianual de audit public intern se actualizeaz dac au
loc modificri n structura proceselor/ activitilor/aciunilor derulate de
entitatea public.
2.4.2.Gestiunea resurselor umane
2.4.2.1.eful compartimentului de audit public intern rspunde pentru
organizarea i desfurarea activitilor de audit public intern i asigur
resursele necesare ndeplinirii n mod eficient a planului anual de audit
public intern.
2.4.3.Obiectivele activitii de audit public intern
2.4.3.1.Obiectivele activitii de audit public intern vizeaz evaluarea i
mbuntirea proceselor de management al riscului, de control i de

16
guvernan, precum i nivelurile de calitate atinse n ndeplinirea
responsabilitilor, cu scopul de:
a)a oferi o asigurare rezonabil c acestea funcioneaz cum s-a prevzut
i c permit realizarea obiectivelor i scopurilor propuse;
b)a formula recomandri pentru mbuntirea funcionrii activitilor
entitii publice n ceea ce privete eficiena i eficacitatea.
2.4.3.2.Evaluarea managementului riscurilor. Auditul intern evalueaz
existena proceselor adecvate, suficiente i eficace n domeniul
managementului riscurilor.
2.4.3.2.1. Auditul intern sprijin conductorul entitii publice n
identificarea i evaluarea riscurilor i contribuie la mbuntirea
sistemului de control intern/managerial.
2.4.3.3.Evaluarea sistemelor de control intern. Auditul intern ajut
organizaia s menin un sistem de control intern/managerial
corespunztor, evalund eficiena i eficacitatea i asigurnd
mbuntirea acestuia.
2.4.3.3.1. Evaluarea eficienei i eficacitii sistemului de control
intern/managerial se realizeaz pe baza rezultatelor evalurii riscurilor i
vizeaz cel puin operaiile cu privire la:
a)fiabilitatea i integritatea informaiilor financiare i operaionale;
b)eficacitatea i eficiena proceselor/activitilor/operaiilor;
c)protejarea patrimoniului;
d)respectarea legilor, reglementrilor i procedurilor.
2.4.3.3.2. Auditorii interni trebuie s examineze, pe timpul derulrii
misiunilor de audit public intern, procedurile formalizate n acord cu
obiectivele misiunii n vederea identificrii tuturor deficienelor acestora.
2.4.3.3.3. Auditorii interni trebuie s analizeze operaiile i activitile i
s determine msura n care rezultatele corespund obiectivelor stabilite i
dac operaiile/activitile sunt aplicate sau realizate n condiii de
conformitate i performan.
2.4.3.4.Evaluarea procesului de guvernan. Auditul intern trebuie s
evalueze i s fac recomandri adecvate pentru mbuntirea procesului
de guvernan, contribuind la ndeplinirea urmtoarelor obiective:
a)promovarea unei conduite etice i a valorilor corespunztoare n cadrul
entitii publice;
b)asigurarea unui management eficace al performanei n cadrul entitii
publice i asumarea rspunderii;
c)coordonarea activitilor i comunicarea informaiilor privind riscul i
controlul n cadrul entitii publice.
2.4.3.5.Auditul intern trebuie s evalueze proiectarea, implementarea i
eficacitatea obiectivelor, programelor i activitilor, precum i dac
tehnologia informaiei sprijin strategiile i obiectivele organizaiei.
2.4.4.Planificarea i realizarea misiunii do audit public intern
2.4.4.1.Planificarea i realizarea misiunii de audit public intern ia n
calcul urmtoarele:
a)obiectivele misiunii de audit public intern, care trebuie s abordeze
procesele de management al riscurilor, de control intern i de guvernan,
asociate activitilor supuse auditului intern;'

17
b)sfera misiunii de audit public intern, care trebuie s fie suficient de
extins i s acopere sistemele, activitile, operaiile, documentele i
bunurile domeniului n care aceasta se realizeaz;
c)resursele de audit intern alocate misiunii, care trebuie s aib n vedere
natura i complexitatea obiectivelor, limitele de timp i rezultatele
ateptate;
d)programul misiunii de audit public intern, care trebuie s asigure
ndeplinirea obiectivelor misiunii i s defineasc activitile de realizat
pentru colectarea, analiza, evaluarea i documentarea informaiilor.
2.4.4.2.Realizarea misiunii de audit public intern include colectarea,
analiza i evaluarea documentelor i informaiilor, efectuarea testrilor
planificate, stabilirea constatrilor, formularea recomandrilor i
concluziilor auditului n concordan cu obiectivele misiunii de audit intern.
2.4.4.3.Auditorii interni aplic tehnici i instrumente adecvate de audit
intern pentru colectarea de informaii necesare, fiabile, pertinente i utile
n vederea realizrii obiectivelor de audit intern.
2.4.4.4.Analiza i evaluarea corespunztoare a informaiilor colectate
permite formularea constatrilor, recomandrilor i concluziilor adecvate
de audit.
2.4.4.5.Constatrile i concluziile auditorilor interni sunt documentate cu
probe suficiente i pertinente de audit; auditorii interni adun elemente
probante, formuleaz recomandri bazate pe analize i monitorizeaz
implementarea acestora.
2.4.4.6.Misiunea de audit public intern face obiectul unei supervizri
corespunztoare n vederea garantrii ndeplinirii obiectivelor, asigurrii
calitii i dezvoltrii profesionale a auditorilor interni.
2.4.4.7.Misiunile ad-hoc au caracter excepional sunt realizate n baza
ordinului de serviciu i aprobate de conductorul entitii publice; aceste
misiuni se desfoar n baza procedurii stabilite prin normele
metodologice specifice entitii publice privind activitatea de audit public
intern.
2.4.5.Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern.
2.4.5.1.Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern trebuie s
conin cel puin informaii cu privire la:
a)tema misiunii de audit public intern, obiectivele misiunii, tipul de audit
intern i baza legal a realizrii misiunii de audit intern;
b)sfera misiunii de audit public intern, unde se precizeaz activitile
auditate, perioada vizat, documentele evaluate, documentele elaborate i
natura aciunilor executate;
c)constatri, care prezint rezultatul procesului de comparare ntre ceea
ce ar trebui s existe, respectiv criteriile prestabilite, i ceea ce exist;
d)recomandri, care asigur luarea msurilor corective cu privire la
disfunciile constatate i cauzele acestora, precum i posibilele
mbuntiri ale activitilor;
e)concluzii, care prezint opiniile pe care auditorii interni le exprim cu
privire la consecinele, constatrile i recomandrile formulate pentru
activitile auditate; acestea prezint msura n care scopurile i

18
obiectivele entitii publice sunt ndeplinite, iar activitatea auditat
funcioneaz aa cum este prevzut.
2.4.5.2.Constatrile i recomandrile auditorilor interni sunt comunicate
entitii/structurii auditate, iar observaiile sau neclaritile sunt discutate
cu responsabilii acesteia pe parcursul derulrii misiunii de audit public
intern.
2.4.5.3.Raportul de audit public intern se semneaz pe fiecare pagin de
auditorii interni i pe ultima pagin de ctre supervizor/eful
compartimentului de audit public intern, se transmite spre avizare
conductorului entitii publice care a aprobat misiunea, dup care o copie
se comunic entitii/structurii auditate.
2.4.5.4.Rapoartele de audit intern elaborate la entitile publice centrale,
ordonatori principali de credite, care deruleaz anual un buget de pn la
5 milioane lei, la instituiile publice mici i la entitile publice care
realizeaz auditul intern prin cooperare se transmit spre avizare
conductorilor acestor instituii.
2.4.5.5.Compartimentul de audit public intern, n procesul de raportare a
activitii de audit intern, asigur i raportarea asupra progreselor
nregistrate n implementarea recomandrilor
2.5.Aplicarea sanciunilor
2.5.1.Numirea reprezentanilor mputernicii ai Ministerului Finanelor
Publice pentru aplicarea contraveniilor prevzute la art. 23 din Legea nr.
672/2002 se face prin ordin al ministrului finanelor publice, pe baza
propunerilor compartimentului de specialitate.
PARTEA II: Metodologia de desfurare a misiunilor de
audit public intern
n cadrul acestei pri se prezint structura-cadru a derulrii misiunilor de
audit public intern privind:
a)misiunile de asigurare;
b)misiunile de consiliere;
c)misiunile de evaluare.
CAPITOLUL III: Misiunile de asigurare
Misiunile de asigurare se realizeaz n conformitate cu tipurile de audit
intern reglementate de lege i pot fi:
a)misiuni de audit de regularitate/conformitate;
b)misiuni de audit al performanei;
c)misiuni de audit de sistem.
3.1.Misiunile de audit de regularitate
3.1.1.Prin planificarea i realizarea misiunilor de audit de
regularitate/conformitate se urmrete examinarea aciunilor asupra
efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public,
sub aspectul respectrii ansamblului principiilor, regulilor procedurale i
metodologice care le sunt aplicate.
3.1.2.Planificarea i realizarea misiunilor de audit de
regularitate/conformitate au ca obiective:
a)s ajute entitatea/structura auditat prin intermediul opiniilor i
recomandrilor;

19
b)s contribuie la gestionarea mai bun a riscurilor de ctre
entitatea/structura auditat;
c)s asigure o mai bun monitorizare a conformitii cu regulile i
procedurile existente;
d)s mbunteasc calitatea proceselor de management al riscului, de
control i de guvernan;
e)s se asigure d informaiile financiare i contabile sunt fiabile i
corecte;
f)s mbunteasc eficiena i eficacitatea operaiilor.
3.1.3.Misiunile de audit de regularitate/conformitate au ca obiectiv
principal asigurarea regularitii/conformitii procedurilor i a
operaiunilor cu cadrul normativ de reglementare. Planificarea i realizarea
acestor misiuni au n vedere, n principal, compararea realitii cu sistemul
de referin stabilit.
3.2.Misiunile de audit al performanei
3.2.1.Auditul performanei este o activitate independent i obiectiv de
analiz a activitilor/proceselor/programelor/ proiectelor dintr-o entitate,
conceput s aduc un plus de valoare acestora, prin evaluarea i
compararea rezultatelor obinute cu cele propuse sau ateptate, n condiii
de economicitate, eficien i eficacitate.
3.2.2.Auditul performanei examineaz dac n procesul de implementare
a obiectivelor i atribuiilor entitii publice sunt stabilite criterii corecte
pentru evaluarea rezultatelor i apreciaz dac rezultatele obinute sunt n
conformitate cu obiectivele stabilite.
3.2.3.Obiectivul principal al auditului performanei este de a evalua modul
n care entitatea public utilizeaz fondurile publice, respect principiile de
economicitate, eficien i eficacitate i ofer managementului un punct
de vedere independent n legtur cu atingerea rezultatelor dorite,
precum i recomandri privind cile i mijloacele de a-i spori
performana.
3.2.4.Auditul performanei se concentreaz pe rezultatele obinute de
entitatea public, prin examinarea urmtoarelor aspecte:
a)economicitatea, care const n minimizarea costului resurselor alocate
pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activiti cu meninerea
calitii corespunztoare a acestor rezultate;
b)eficiena, care const n maximizarea rezultatelor unei activiti n
relaie cu resursele utilizate;
c)eficacitatea, care reprezint gradul de ndeplinire a obiectivelor
programate pentru fiecare activitate i raportul dintre efectul proiectat i
rezultatul efectiv al activitii.
3.2.5.n realizarea auditului performanei, auditorii interni adopt
urmtoarele abordri:
a)abordarea pe baz de rezultate, care const n evaluarea
performanelor realizate, respectiv n ce msur au fost ndeplinite
cerinele privind economicitatea, eficiena i eficacitatea n procesul de
implementare i derulare a unui program sau activiti;
b)abordarea pe baz de probleme, care const n identificarea, verificarea
i analiza problemelor, care se refer la economicitatea, eficiena i

20
eficacitatea activitilor ce vizeaz implementarea i derularea unor
programe sau realizarea unor activiti de cire entitile auditate i a
cauzelor apariiei acestora.
3.2.6.Auditul performanei examineaz sistemul de control
intern/managerial al entitii publice n scopul identificrii slbiciunilor ce
determin nerealizarea intelor de performan. Examinarea presupune
evaluarea componentelor sistemului de control intern/managerial care
asigur economicitatea, eficiena i eficacitatea activitilor, analiza
cauzelor i formularea de recomandri pentru remedierea slbiciunilor
constatate.
3.2.7.Criteriul principal n activitatea de selectare a temelor de audit l
reprezint perspectiva mbuntirii n ansamblu a performanelor
programelor/activitilor.
3.2.8.Pentru realizarea misiunilor de audit al performanei se stabilete
un sistem de referin, respectiv criterii la care s se raporteze rezultatele
verificrilor efectuate. Criteriile sunt stabilite pe baza bunei practici n
domeniu i prin analiza datelor i informaiilor rezultate din urmtoarele
surse:
a)legislaie, politici publice, standarde naionale sau internaionale;
b)ghiduri i reglementri departamentale;
c)practici manageriale acceptate n domeniu;
d)cerine contractuale;
e)standarde pe domenii i ali indicatori relevani;
f)literatura de specialitate, n vederea stabilirii obiectivelor i indicatorilor
de performan;
g)referine obinute prin compararea cu buna practic n domeniul
auditat;
h)rezultatele obinute de entiti publice similare;
i)criterii utilizate n audituri similare;
j)criterii de performan stabilite de ctre legislativ;
k)criterii obinute prin valorificarea experienei unor specialiti, experi,
cercettori n domeniu.
3.2.9.Criteriile selectate trebuie s fie relevante, rezonabile i
corespunztoare obiectivelor auditului.
3.3.Misiunea de audit de sistem
3.3.1.Auditul de sistem reprezint o evaluare n profunzime a sistemelor
de conducere i de control intern, cu scopul de a stabili dac acestea
funcioneaz economic, eficace i eficient, pentru identificarea
deficienelor i formularea de recomandri pentru corectarea acestora.
3.3.2.Auditul de sistem trebuie s furnizeze o asigurare privind
funcionarea entitii publice n ansamblul su. Aceast asigurare se
obine prin analiza subsistemelor componente ale entitii, n cadrul unor
misiuni specifice.
3.3.3.Misiunea de audit de sistem trebuie s abordeze att elemente
specifice regularitii activitilor cu cadrul normativ care le
reglementeaz, cu standardele sau cu bunele practici n domeniile
auditate, ct i elemente ale performanei.

21
3.3.4.Criteriile abordate n cadrul derulrii unei misiuni de audit de
sistem sunt urmtoarele:
a)conformitatea att cu strategia, politicile, planurile, regulamentele i
procedurile, ct i cu cadrul normativ specific domeniului auditabil din care
face parte entitatea auditat;
b)regularitatea operaiilor i etica profesional;
c)integritatea patrimonial i protejarea mpotriva pierderii sau
deteriorrii de orice natur a informaiilor, inclusiv integritatea evidenelor
i documentelor justificative;
d)economicitatea intrrilor de orice fel, a utilizrii resurselor i eficiena
operaiilor;
e)realizarea obiectivelor i atingerea intelor respectnd standardele de
calitate i performan;
f)fiabilitatea, oportunitatea i utilitatea informaiilor financiare i
operaionale.
3.3.5.Auditul de sistem ia n considerare entitatea public ca pe un
sistem, respectiv un ansamblu compus din mai multe subsisteme care
contribuie la ndeplinirea obiectivelor acesteia. Abordarea pe ansamblu
sau pe componente trebuie realizat n funcie de mrimea, volumul i
diversitatea domeniilor n care activeaz entitatea public.
3.3.6.Auditul de sistem presupune analiza aprofundat pe componentele
entitii publice a intrrilor, proceselor i rezultatelor i urmrete
obinerea de rspunsuri cu privire la modul n care a fost conceput i pus
n aplicare sistemul/ subsistemul.
3.4.Metodologia general de derulare a misiunilor de asigurare,
presupune parcurgerea, n cadrul fiecrei etape, a procedurilor specifice i
elaborarea documentelor, conform schemei urmtoare:

22
Cod SUPERVIZAREA
Etape Proceduri Documente
procedur P-20
Pregtirea Iniierea Elaborarea ordinului de serviciu P-01 Ordinul de serviciu
misiunii auditului
Elaborarea declaraiei de P-02 Declaraia de
intern
independen independen
Elaborarea notificrii privind P-03 Notificarea privind
declanarea misiunii de audit declanarea misiunii de
public intern audit public intern
edina de deschidere P-04 Minuta edinei de
deschidere
Colectarea i Constituirea/Actualizarea dosarului P-05 Chestionarul de luare la
prelucrarea' permanent cunotin - CLC
informaiilor
Prelucrarea i documentarea P-06 Studiu preliminar
informaiilor
Analiza Evaluarea riscurilor P-07 Stabilirea punctajului
riscurilor total al riscurilor i
ierarhizarea riscurilor
Evaluarea controlului intern P-08 Chestionarul de control
intern
Evaluarea gradului de
ncredere n controlul
intern
Elaborarea programului misiunii de audit public P-09 Programul misiunii de
intern audit public intern
Intervenia la Colectarea i Efectuarea testrilor i formularea P-10 Teste
faa locului analiza constatrilor
Chestionar list de
probelor de
verificare - CLV; foi de
audit
lucru; interviuri;
chestionare
Analiza problemelor i formularea P-11 Fi de identificare i
recomandrilor analiz a problemei -
FIAP
Analiza i raportarea P-12 Formular de constatare i
iregularitilor raportare a
iregularitilor - FCRI
Revizuirea documentelor i constituirea P-13 Nota centralizatoare a
dosarului de audit documentelor de lucru
edina de nchidere P-14 Minuta edinei de
nchidere
Raportarea Elaborarea Elaborarea proiectului raportului P-15 Proiectul raportului de
rezultatelor proiectului de audit public intern audit public intern
misiunii raportului de
Transmiterea proiectului raportului P-16 -
audit public
de audit public intern
intern
Reuniunea de conciliere P-17 Minuta reuniunii de
conciliere
Elaborarea Raportul de audit public intern P-18 Raportul de audit public
raportului de intern
audit public
Difuzarea raportului de audit P-19 -
intern
public intern
Urmrirea Urmrirea recomandrilor P-21 Fi de urmrire a
recomandrilor implementrii
recomandrilor

23
3.5.Pe baza metodologiei generale, UCAAPI va dezvolta metodologii
specifice de derulare a misiunilor de audit de regularitate, al performanei
i de sistem, prin ghiduri generale, aprobate prin ordin al ministrului
finanelor publice.
3.6.Metodologia general de derulare a misiunilor de asigurare
presupune, conform prezentelor norme, parcurgerea urmtoarelor etape:
a)pregtirea misiunii de audit public intern;
b)intervenia la faa locului;
c)raportarea activitii de audit public intern;
d)urmrirea recomandrilor.
3.7.Pregtirea misiunii de asigurare
3.7.1.Iniierea auditului intern
3.7.1.1.Elaborarea ordinului de serviciu
3.7.1.1.1. Ordinul de serviciu, prevzut n anexa nr. 4, autorizeaz
efectuarea misiunilor de audit public intern, inclusiv misiunile ad-hoc, i se
ntocmete de ctre eful compartimentului de audit public intern, pe baza
planului anual de audit public intern.
3.7.1.1.2. Ordinul de serviciu reprezint mandatul de intervenie al echipei
de auditori interni acordat de ctre eful compartimentului de audit public
intern. Pe baza acestuia se desfoar misiunea de audit public intern i
se informeaz persoanele interesate asupra urmtoarelor aspecte:
a)cadrul legal privind realizarea misiunii de audit public intern;
b)scopul misiunii de audit public intern i tipul auditului intern;
c)obiectivele generale ale misiunii de audit public intern;
d)perioada efecturii misiunii de audit public intern;
e)desemnarea supervizorului;
f)perioada supus auditului;
g)numele i prenumele auditorilor interni desemnai s efectueze misiunea
de audit public intern.
3.7.1.1.3. Procedura P-01. Ordinul de serviciu

eful compartimentului de audit public intern a) ntocmete ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit
public intern.
b) Semneaz ordinul de serviciu.
c) Furnizeaz copii ale ordinului de serviciu fiecrui membru al echipei
de audit.
d) Organizeaz edine de lucru cu echipa de audit, n cadrul crora
se comunic scopul misiunii, metodologia ce se va utiliza i rezultatele
ce se ateapt de la misiunea respectiv.
e) Stabilete cerinele de pregtire profesional necesare echipei de
audit intern n vederea realizrii misiunii
f) Stabilete cu echipa de audit desemnat modalitatea de abordare a
misiunii de audit public intern.
Auditorii interni a) Primesc ordinul de serviciu.
b) Iau cunotin despre scopul, metodologia ce se va utiliza pentru a
realiza misiunea de audit public intern i despre rezultatele ateptate
de ctre eful compartimentului de audit public intern.

3.7.1.2.Elaborarea declaraiei de independen


3.7.1.2.1. Independena auditorilor interni desemnai pentru realizarea
unei misiuni de audit public intern trebuie declarat prin completarea
documentului Declaraia de independen, prevzut n anexa nr. 5.

24
3.7.1.2.2. eful compartimentului de audit public intern analizeaz
situaiile de incompatibilitate, stabilete modalitile de eliminare sau
soluionare a incompatibilitilor prin furnizarea de explicaii adecvate n
cadrul declaraiei de independen.
3.7.1.2.3. Incompatibilitile, reale sau posibile, aprute n timpul misiunii
de audit public intern trebuie declarate imediat de ctre auditorii interni,
iar eful compartimentului de audit public intern are responsabilitatea
soluionrii acestora,
3.7.1.2.4. Eliminarea sau diminuarea incompatibilitilor personale ale
auditorilor interni se poate realiza i prin transferarea atribuiilor n
realizarea misiunii de audit public intern ntre auditorii interni sau prin
nlocuirea auditorilor interni.
3.7.1.2.5. Procedura P-02. Declaraia de independen

Auditorii interni a) Completeaz declaraia de independen.


b) Declar orice incompatibilitate, existent sau posibil.
c) ndosariaz declaraia de independen n dosarul misiunii de audit
public intern.
eful compartimentului de audit public intern a) Verific declaraia de independen.
b) Identific i analizeaz incompatibilitatea semnalat de ctre
auditori i stabilete modalitatea n care aceasta poate fi eliminat.
c) Avizeaz declaraia de independen cu privire la soluionarea
incompatibilitilor.

3.7.1.3.Elaborarea notificrii privind declanarea misiunii de audit public


intern
3.7.1.3.1. Compartimentul de audit public intern notific
entitatea/structura auditat cu 15 zile calendaristice nainte de data
declanrii misiunii de audit public intern, prevzute n planul de audit
intern.
3.7.1.3.2. Notificarea privind declanarea misiunii de audit public intern,
prevzut n anexa nr. 6, conine informaii referitoare la scopul,
obiectivele generale, durata misiunii, documentele care urmeaz a fi puse
la dispoziie de entitatea/structura auditat, precum i informaii cu privire
la data edinei de deschidere.
3.7.1.3.3. Notificarea se transmite entitii/structurii auditate mpreun cu
Carta auditului intern.
3.7.1.3.4. Entitatea auditat poate solicita amnarea/decalarea misiunii
de audit public intern, n cazuri justificate (aciuni speciale n derulare,
lipsa personalului, alte circumstane care nu pot asigura desfurarea
misiunii n condiiile legii), cu aprobarea conducerii entitii, dup
consultarea prealabil a efului compartimentului de audit public intern.
Entitatea public va prezenta efului compartimentului de audit public
intern documentul prin care se aprob aceast solicitare.
3.7.1.3.5. Procedura P-03. Notificarea privind declanarea misiunii de
audit public intern

Auditorii interni a) ntocmesc notificarea ctre entitatea/structura auditat, inclusiv


pentru structurile atrase n misiunea de audit public intern.
b) Pregtesc un exemplar al Cartei auditului intern.
c) Atribuie un numr de nregistrare notificrii.
d) Transmit notificarea entitii/structurii auditate, nsoit de Carta

25
auditului intern.
e) ndosariaz copia notificrii n dosarul misiunii de audit public
intern.
eful compartimentului de audit public intern a) Verific corectitudinea i suficiena informaiilor cuprinse n
notificare.
b) Semneaz notificarea.

3.7.2.edina de deschidere
3.7.2.1.edina de deschidere a misiunii de audit public intern se
deruleaz la unitatea auditat, cu participarea auditorilor interni i a
personalului entitii/structurii auditate, i are rolul de a permite
realizarea de discuii cu privire la rolul misiunii de audit public intern,
obiectivele generale i modalitile de lucru n vederea realizrii misiunii
de audit public intern, precum i pentru a stabili persoanele de contact pe
perioada derulrii misiunii de audit public intern.
3.7.2.2.Ordinea de zi a edinei de deschidere trebuie s cuprind cel
puin urmtoarele:
a)prezentarea auditorilor interni/a supervizorului, dup caz;
b)prezentarea obiectivelor generale ale misiunii de audit public intern;
c)comunicarea termenelor de desfurare a misiunii de audit public
intern;
d)stabilirea persoanelor responsabile din partea structurii auditate n
vederea desfurrii misiunii de audit public intern;
e)prezentarea Cartei auditului intern;
f)asigurarea condiiilor de lucru necesare derulrii misiunii de audit public
intern.
3.7.2.3.Minuta edinei de deschidere, prevzut n anexa nr. 7, cuprinde
n prima parte informaii generale referitoare la organizarea edinei i la
participani, iar n partea a doua stenograma discuiilor purtate.
3.7.2.4.Procedura P-04. edina de deschidere

Auditorii interni a) Stabilesc data edinei de deschidere.


b) Contacteaz telefonic entitatea/structura auditat pentru a stabili
data ntlnirii.
c) Stabilesc ordinea de zi a edinei de deschidere.
d) Particip la edina de deschidere.
e) ntocmesc minuta edinei de deschidere.
f) Consemneaz n cadrul minutei toate aspectele dezbtute.
g) ndosariaz minuta edinei de deschidere n dosarul misiunii de
audit public intern.
Supervizorul/eful compartimentului de audit Particip la edina de deschidere, dup caz.
public intern
Conductorul entitii/structurii auditate a) Particip la edina de deschidere.
b) Stabilete persoanele din cadrul entitii/structurii auditate care
vor participa la edina de deschidere.
c) Asigur participarea persoanelor desemnate.

3.7.3.Colectarea i prelucrarea informaiilor


3.7.3.1.Constituirea/Actualizarea dosarului permanent
3.7.3.1.1. Dosarul permanent reprezint sursa de informaii generale cu
privire la entitatea/structura auditat i permite o nelegere mai bun a
activitilor auditate. Acesta cuprinde:
a)strategii interne;
b)reguli, regulamente i legi aplicabile;

26
c)proceduri de lucru;
d)materiale despre entitatea/structura auditat (ndatoriri,
responsabiliti, numr de angajai, fiele posturilor, graficul organizaiei,
natura i locaia nregistrrilor contabile);
e)informaii financiare;
f)rapoarte de audit public intern anterioare i/sau externe;
g)informaii privind posturile-cheie/fluxurile de operaii;
h)alte documente specifice domeniului auditabil.
3.7.3.1.2. n aceast procedur auditorii interni solicit i colecteaz
informaii cu caracter general despre entitatea/structura auditat, cu
scopul de a cunoate domeniul auditabil i particularitile acestuia.
Informaiile colectate trebuie s fie pertinente i utile pentru atingerea
urmtoarelor scopuri:
a)identificarea principalelor elemente ale contextului instituional i
socioeconomic n care entitatea/structura auditat i desfoar
activitatea;
b)cunoaterea organizrii entitii/structurii auditate, a diferitelor nivele
de administrare, conform organigramei i a modalitilor de desfurare a
activitilor;
c)identificarea punctelor-cheie ale funcionrii entitii/ structurii auditate
i ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabil a punctelor
tari i a punctelor slabe;
d)identificarea i evaluarea riscurilor semnificative;
e)identificarea informaiilor probante necesare pentru atingerea
obiectivelor controlului i selecionrii tehnicilor de investigare adecvate.
3.7.3.1.3. Dosarul permanent se actualizeaz anual, pentru a oferi
auditorilor interni informaii disponibile i utile m realizarea activitilor
specifice.
3.7.3.1.4. n cadrul procedurii de colectare a informaiilor se elaboreaz
chestionarul de luare la cunotin, prevzut n anexa nr. 8, care conine
ntrebri prin al cror rspuns auditorii interni pot cunoate contextul
socioeconomic de organizare i funcionare a entitii/structurii auditate.
3.7.3.1.5. Procedura P-05. Constituirea/Actualizarea dosarului permanent

Auditorii interni a) Se familiarizeaz cu activitatea entitii/structurii auditate.


b) Concep i elaboreaz chestionarul de luare la cunotin utilizat n
obinerea informaiilor.
c) Identific strategiile, legile i regulamentele aplicabile
entitii/structurii auditate.
d) Obin organigrama, regulamentele de funcionare, fiele posturilor,
proceduri scrise ale entitii/structurii auditate.
e) Identific personalul responsabil, posturile-cheie, fluxul operaiilor.
f) Identific informaiile financiare, registrul riscurilor i circuitul
documentelor.
g) Obin rapoartele de control/audit anterioare.
h) Obin orice alte documente i informaii specifice domeniului
auditabil.
i) Identific i analizeaz factorii susceptibili de a mpiedica
desfurarea misiunii de audit.
j) Constituie/Actualizeaz dosarul permanent i l opiseaz.

3.7.3.2.Prelucrarea i documentarea informaiilor

27
3.7.3.2.1. Prelucrarea informaiilor presupune gruparea i sistematizarea
informaiilor n vederea identificrii activitilor/aciunilor auditabile i
realizarea analizei de risc, precum i identificarea preliminar a aspectelor
pozitive i a abaterilor de la cadrul de reglementare.
3.7.3.2.2. Activitatea de prelucrare a informaiilor const n:
a)analiza entitii/structurii auditate i activitii sale (organigrama,
regulamentul de organizare i funcionare, fiele posturilor, circuitul
documentelor etc.);
b)analiza cadrului normativ ce reglementeaz activitatea
entitii/structurii auditate;
c)analiza factorilor susceptibili de a mpiedica buna desfurare a misiunii
de audit public intern;
d)analiza rezultatelor controalelor precedente;
e)analiza informaiilor externe referitoare la entitatea/structura auditat.
3.7.3.2.3. Prelucrarea i documentarea informaiilor se finalizeaz prin
elaborarea documentului Studiu preliminar.
3.7.3.2.4. Scopul studiului preliminar este de a asigura obinerea de
informaii suficiente i adecvate despre domeniul auditabil i va conine
informaii cel puin cu privire la:
a)caracterizarea general a entitii/structurii auditate;
b)strategia i politicile n domeniul auditabil;
c)analiza domeniului auditabil (procese, responsabili, factori de influen,
cadrul normativ i metodologic specific, gestionarea riscurilor etc.);
d)obiectivele entitii/structurii auditate;
e)analiza structurii i pregtirii personalului;
f)asigurarea calitii i politica de mbuntire i dezvoltare a activitilor
domeniuiui auditabil;
g)asigurarea i disponibilitatea resurselor financiare necesare realizrii
activitilor auditabile;
h)alte informaii specifice domeniului auditabil;
i)concluzii.
3.7.3.2.5. Procedura P-06. Prelucrarea i documentarea informaiilor

Auditorii interni a) Realizeaz analiza general a entitii/structurii auditate.


b) Evalueaz strategia i politicile aplicabile domeniului auditabil.
c) Analizeaz i evalueaz domeniul auditabil.
d) Evalueaz obiectivele entitii/structurii auditate.
e) Analizeaz structura i pregtirea personalului.
f) Evalueaz politicile de dezvoltare specifice domeniului auditabil.
g) Examineaz modul de constituire i utilizare a resurselor financiare
necesare desfurrii activitilor n cadrul domeniului auditabil.
h) Evalueaz constatrile i recomandrile din rapoartele de audit
intern anterioare i a rapoartelor de audit extern.
i) Analizeaz i examineaz alte date i informaii specifice domeniului
auditabil.
j) Stabilete concluziile analizei preliminare
k) Elaboreaz i documenteaz studiul preliminar.
Supervizorul/eful compartimentului de audit a) Analizeaz documentaia elaborat de auditori i se pronun
public intern asupra suficienei i adecvrii acesteia.
b) Analizeaz i revizuiete studiul preliminar.
c) Supervizeaz studiul preliminar.

3.7.4.Stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern

28
3.7.4.1.Analiza riscului
3.7.4.1.1. Riscul reprezint orice eveniment, aciune, situaie sau
comportament care, dac se produce, are un impact nefavorabil asupra
capacitii entitii publice de a-i realiza obiectivele.
3.7.4.1.2. Categorii de riscuri:
a)riscuri de organizare: lipsa responsabilitilor, insuficienta organizare a
resurselor umane, documentaie insuficient, neactualizat etc.;
b)riscuri operaionale: nenregistrarea n evidenele contabile, arhivare
necorespunztoare a documentelor justificative, lipsa controalelor
operaiilor cu risc ridicat etc.;
c)riscuri financiare: pli nesecurizate, nedetectarea operaiilor cu risc
financiar etc.;
d)riscuri generate de schimbri: legislative, structurale, manageriale etc.
3.7.4.1.3. Componentele riscului sunt:
a)probabilitatea de apariie, care reprezint o msur a posibilitii de
apariie a riscului determinat apreciativ sau prin cuantificare;
b)impactul riscului, care reprezint efectele/consecinele asupra entitii n
cazul manifestrii riscului.
3.7.4.1.4. Scopul analizei riscurilor
3.7.4.1.4.1. Analiza riscurilor are drept scop identificarea riscurilor din
entitatea/structura auditat asociate domeniului auditabil i evaluarea
acestora, aprecierea controlului intern i selectarea obiectivelor misiunii de
audit public intern.
3.7.4.1.4.2. Procesul de identificare i evaluare a riscurilor are n vedere i
riscurile depistate n misiunile de audit public intern anterioare.
3.7.4.1.4.3. n procesul de identificare i analiz a riscurilor auditorii
interni utilizeaz dosarul permanent sau alte documente ale
entitii/structurii auditate, inclusiv registrul riscurilor.
3.7.4.1.5. Msurarea riscurilor
3.7.4.1.5.1. Msurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariie a
acestora i de gravitatea consecinelor, adic de impactul riscului i
utilizeaz drept instrumente criteriile de apreciere a riscurilor.
3.7.4.1.5.2. Criteriile privind aprecierea riscurilor sunt:
a)Aprecierea probabilitii - element calitativ, care se realizeaz prin
evaluarea posibilitii de apariie a riscurilor, prin luarea n considerare a
unor criterii specifice entitii i se poate exprima pe o scal valoric, pe 3
niveluri, astfel: probabilitate mic, probabilitate medie i probabilitate
mare. Spre exemplu, pentru aprecierea probabilitii, auditorii interni pot
avea n vedere drept criterii urmtoarele: stabilitatea cadrului normativ,
complexitatea i periodicitatea operaiilor, calitatea personalului etc.

Probabilitate Criterii
Mic (1) a) Cadrul normativ este n vigoare de peste 3 ani i nu a cunoscut modificri.
b) Activitile i aciunile au un nivel redus de complexitate.
c) Personalul are experien de cel puin 5 ani.
d) Nivelul ridicat de ncadrare cu personal.
e) Riscul nu s-a manifestat anterior etc.
Medie (2) a) Cadrul normativ este relativ nou sau a cunoscut unele modificri.
b) Activitile i aciunile au un nivel mediu de complexitate.
c) Personalul are experien sub 3 ani.

29
d) Nivel mediu de ncadrare cu personal.
e) Riscul s-a manifestat rareori n trecut etc.
Mare (3) a) Cadrul normativ este nou sau a cunoscut numeroase modificri,
b) Activitile i aciunile au un nivel ridicat de complexitate.
c) Personalul are experien sub un an.
d) Nivel sczut de ncadrare cu personal.
e) Riscul s-a manifestat deseori n trecut etc.

n practic, fiecare entitate public va identifica i stabili criteriile specifice


pe baza crora se va aprecia probabilitatea de apariie a riscurilor, lund n
considerare modelul prezentat.
b)Aprecierea impactului - element cantitativ, care se realizeaz prin
evaluarea efectelor riscului n cazul n care acesta s-ar produce, prin
luarea n considerare a unor criterii specifice entitii i se poate exprima
pe o scal valoric, pe 3 niveluri, astfel: impact sczut, impact moderat i
impact ridicat. Pentru aprecierea impactului auditorii interni pot avea n
vedere drept criterii urmtoarele: pierderi de active, costuri de
funcionare, ntreruperea activitilor, imaginea entitii etc.

Impact Criterii
Sczut (1) a) Nu exist pierderi de active (financiare, angajai, materiale).
b) Afectarea imaginii entitii este redus.
c) Costurile de funcionare nu sunt afectate.
d) Calitatea serviciilor furnizate nu este afectat.
e) Nu exist ntreruperi n activitate etc.
Moderat (2) a) Pierderile de active (financiare, angajai, materiale) sunt reduse.
b) Afectarea imaginii entitii este moderat.
c) Creterea costurilor de funcionare este moderat.
d) Calitatea serviciilor furnizate este afectat n mic msur.
e) Exist mici ntreruperi n activitate etc.
Ridicat (3) a) Pierderi semnificative de active (financiare, angajai, materiale).
b) Imaginea entitii este afectat n mod semnificativ!
c) Costuri ridicate de funcionare.
d) Calitatea serviciilor furnizate este afectat semnificativ.
e) ntreruperi semnificative n activitate etc.

n practic, fiecare entitate public va identifica i stabili criteriile specifice


pe baza crora se va aprecia impactul riscurilor, lund n considerare
modelul prezentat.
3.7.4.1.6. Procedura de analiz a riscurilor
3.7.4.1.6.1. Identificarea activitilor/aciunilor i a riscurilor asociate,
care presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
a)detalierea pentru fiecare obiectiv general al misiunii de audit public
intern a activitilor n aciuni succesive, descriind procesul de la iniierea
activitii pn la nregistrarea ei;
b)definirea riscurilor pentru fiecare activitate/aciune n parte.
3.7.4.1.6.2. Stabilirea criteriilor de analiz a riscurilor-care sunt
reprezentate de impactul i probabilitatea de manifestare a riscului, fiind
evaluate pe o scal cu 3 niveluri, astfel:
a)aprecierea probabilitii care se realizeaz pe baza analizei i evalurii
factorilor de inciden stabilii;
b)aprecierea impactului care se realizeaz pe baza analizei i evalurii
factorilor de risc stabilii.

30
3.7.4.1.6.3. Stabilirea punctajului total al riscurilor i ierarhizarea
riscurilor, prevzut n anexa nr. 9, presupune:
a)stabilirea punctajului total al riscurilor, ca produsul dintre probabilitate i
impactul riscului, obinut pe baza formulei:
PT = P x I, unde:
PT = punctajul total al riscului;
P = probabilitate;
I = impact;
b)ierarhizarea riscurilor - se realizeaz pe baza punctajelor totale obinute
din evaluarea riscului, iar activitile/aciunile auditabile se mpart n
activiti/aciuni cu risc mic, mediu i mare, astfel:
- pentru PT = 1 sau 2, riscul este mic;
- pentru PT = 3 sau 4, riscul este mediu;
- pentru PT = 6 sau 9, riscul este ridicat.
3.7.4.1.7. Procedura P-07. Analiza riscurilor

Auditorii interni a) Stabilesc activitile i aciunile auditabile i riscurile asociate acestora, n funcie de
prelucrarea i documentarea informaiilor coninute de dosarul permanent i a informaiilor
coninute n studiul preliminar.
b) Stabilesc cerinele pentru fiecare activitate/aciune de realizat din punct de vedere al
controalelor specifice.
c) Identific riscurile asociate activitilor/aciunilor auditabile.
d) Stabilesc factori de inciden privind aprecierea probabilitii de apariie a riscurilor i factori
de apreciere a impactului riscurilor.
e) Stabilesc nivelul probabilitii de manifestare a riscului i nivelul impactului riscului.
f) Stabilesc punctajul total al riscului.
g) Ierarhizeaz riscurile n funcie de punctajele obinute.
h) Elaboreaz documentul Analiza riscurilor.
i) Efectueaz eventualele modificri stabilite n edina de lucru.
j) ndosariaz documentele elaborate n cadrul procedurii de analiz a riscului n dosarul misiunii
de audit public intern.
Supervizor/eful a) Analizeaz i evalueaz activitile i aciunile auditabile stabilite i riscurile asociate acestora.
compartimentului de b) Analizeaz i evalueaz punctajul total calculat al riscului.
audit public intern c) Analizeaz i evalueaz ierarhizarea riscurilor.
d) Organizeaz o edina de lucru cu echipa de audit pentru analiza opiniilor cu privire la analiza
riscurilor.
e) Supervizeaz documentul Analiza riscurilor.

3.7.4.2.Evaluarea iniial a controlului intern i stabilirea obiectivelor


misiunii de audit public intern
3.7.4.2.1. Evaluarea iniial a controlului intern se realizeaz pe baza
chestionarului de control intern, prevzut n anexa nr. 10, precum i a
documentelor existente la dosarul permanent i are rolul de a identifica
existena controalelor interne pentru fiecare activitate/aciune auditabil.
3.7.4.2.2. Chestionarul de control intern permite, prin intermediul
ntrebrilor formulate i rspunsurilor primite, identificarea activitilor de

31
control intern instituite de management i aprecierea funcionalitii
acestora.
3.7.4.2.3. Evaluarea iniial a controlului intern presupune parcurgerea
urmtoarelor etape:
a)determinarea modalitilor de funcionare a fiecrei activiti/aciuni
identificate;
b)identificarea controalelor interne existente, pe baza chestionarului de
control intern i a documentelor colectate;
c)stabilirea controalelor interne ateptate pentru fiecare activitate/aciune
i risc identificat;
d)stabilirea conformitii controlului intern.
3.7.4.2.4. Evaluarea iniial a controlului intern are n vedere riscurile
asociate activitilor/aciunilor auditabile i presupune identificarea i
analiza controalelor interne implementate de entitate pentru gestionarea
acestor riscuri cu scopul de a descoperi eventualele zone n care exist
semnale c acesta nu exist, nu funcioneaz sau funcioneaz neadecvat.
Aceasta prezint sintetic rezultatul evalurii iniiale a controlului intern
pentru fiecare activitate/aciune auditabil. Pentru evaluarea iniial a
controlului intern se utilizeaz o scal, pe 3 niveluri, astfel: control intern
conform, control intern parial conform i control intern neconform.

Control intern Criterii


Conform a) Sistemul de control intern/managerial este implementat; sunt elaborate proceduri adecvate,
care pot preveni materializarea riscurilor.
b) Conducerea entitii cunoate cadrul de reglementare a sistemului de control
intern/managerial.
c) Conducerea i personalul au o atitudine pozitiv fa de controlul intern/managerial, existnd
preocuparea de anticipa i nltura problemele semnalate.
d) Controlul intern/managerial este integrat n activitile curente ale entitii/structurii auditate
i nu reprezint o activitate distinct sau care se desfoar n paralel cu acestea.
e) Procesul de management al riscului din entitate asigur identificarea riscurilor, evaluarea lor,
stabilirea msurilor de gestionare a riscurilor i monitorizarea eficacitii acestora.
f) Conducerea primete sistematic raportri privind desfurarea activitilor i gradul de
ndeplinire a obiectivelor i dispune msuri corective n cazul abaterilor de la obiective etc.
Parial conform a) Sistemul de control intern/managerial este parial implementat; procedurile nu sunt suficiente
pentru prevenirea materializrii riscurilor.
b) Conducerea i personalul au o atitudine subiectiv fa de controlul intern/managerial,
nlturnd problemele semnalate doar de ctre anumite echipe de audit sau control.
c) Controlul intern/managerial este parial integrat n activitile curente ale entitii/structurii
auditate.
d) Procesul de management al riscului din entitate asigur identificarea unor riscuri, evaluarea
lor, dar msurile de gestionare a riscurilor nu sunt ntotdeauna adecvate i eficace.
e) Conducerea primete anumite raportri privind desfurarea activitilor, dar nu urmrete
gradul de ndeplinire a obiectivelor etc.
Neconform a) Sistemul de control intern/managerial nu este implementat; procedurile lipsesc, sunt puin
utilizate sau sunt implementate necorespunztor.
b) Conducerea entitii nu cunoate cadrul de reglementare a sistemului de control
intern/managerial.
c) Conducerea i personalul au o atitudine necooperant sau indiferent fa de controlul
intern/managerial.
d) Controlul intern/managerial este perceput ca o activitate distinct sau care se desfoar n
paralel cu activitile entitii.
e) Procesul de management al riscurilor din entitate nu asigur identificarea riscurilor, nefiind
stabilite msuri adecvate de gestionare a riscurilor.
f) Conducerea primete unele raportri privind desfurarea activitilor i gradul de ndeplinire a
obiectivelor, dar informaiile din acestea nu sunt fiabile. Raportrile nu sunt utilizate n procesul
decizional i nu sunt luate msuri corective n cazul abaterilor de la obiective etc.

32
n practic, fiecare entitate public va identifica i va stabili criteriile
specifice pe baza crora se va evalua controlul intern, lund n considerare
modelul prezentat.
3.7.4.2.5. Rezultatul evalurii controlului intern se concretizeaz prin
elaborarea formularului Evaluarea iniial a controlului intern i stabilirea
obiectivelor de audit, prevzut n anexa nr. 11, care cuprinde obiectivele i
activitile/aciunile selectate, n mod obligatoriu, n vederea auditrii,
astfel:
a)activitile/aciunile cu riscurile de nivel ridicat, indiferent de rezultatul
evalurii controlului intern;
b)activitile/aciunile cu riscurile de nivel mediu i controalele interne
parial conforme sau neconforme;
c)activitile/aciunile cu riscuri mici i controale interne neconforme.
3.7.4.2.6. n auditare pot fi cuprinse i alte activiti/aciuni cu riscuri
medii sau mici, n funcie de resursele de audit disponibile.
3.7.4.2.7. Procedura P-08. Evaluarea iniial a controlului intern i
stabilirea obiectivelor de audit

Auditorii interni a) Stabilesc modalitile de funcionare a fiecrei activiti/aciuni.


b) Stabilesc controalele interne planificate pentru fiecare activitate/aciune.
c) Concep i elaboreaz chestionarul de control intern utilizat n identificarea controalelor interne
existente.
d) Obin rspunsurile la ntrebrile formulate n chestionarul de control intern.
e) Identific controalele interne existente pentru fiecare aciune/operaie.
f) Realizeaz evaluarea iniial a controlului intern.
g) Stabilesc obiectivele de audit i n cadrul acestora activitile/aciunile ce vor fi auditate i
testate, n funcie de nivelul riscului i evaluarea controlului intern.
h) elaboreaz formularul privind evaluarea iniial a controlului intern i stabilirea obiectivelor de
audit.
i) Efectueaz eventualele modificri stabilite h edina de lucru.
j) ndosariaz documentele elaborate n cadrul proceduri de analiz a riscului n dosarul misiunii
de audit public intern.
Supervizorul/eful a) Analizeaz i evalueaz controalele interne ateptate identificate.
compartimentului de b) Analizeaz i revizuiete chestionarul de control intern elaborat.
audit public intern c) Analizeaz i evalueaz controalele interne existente identificate.
d) Organizeaz o edin de lucru cu echipa de audit pentru a analiza modul n care a fost evaluat
controlul intern.
e) Supervizeaz formularul privind evaluarea iniial a controlului intern i stabilirea obiectivelor
de audit.

3.7.5.Elaborarea programului misiunii do audit public intern


3.7.5.1.Programul misiunii de audit public intern, prevzut n anexa nr.
12, este un document intern de lucru al compartimentului de audit public
intern i prezint n mod detaliat lucrrile pe care auditorii interni i
propun s le efectueze, pentru a colecta probele de audit n baza crora
formuleaz concluziile i recomandrile.
3.7.5.2.Prin programul misiunii de audit public intern se urmrete:
a)asigurarea efului compartimentului de audit public intern c au fost
luate n considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de
audit public intern;
b)asigurarea repartizrii sarcinilor i planificarea activitilor, pe fiecare
auditor membru al echipei de audit intern.
3.7.5.3.Programul misiunii de audit public intern este structurat pe
etapele misiunii de audit public intern i activiti, iar n cadrul fiecrui

33
obiectiv de audit cuprinde activitile/aciunile selectate n auditare i
testrile concrete de efectuat.
3.7.5.4.Procedura P-09. Elaborarea programului misiunii de audit public
intern

Auditorii interni a) Elaboreaz programul misiunii de audit public intern, avnd n vedere urmtoarele:
- etapele misiunii de audit public intern;
- activitile derulate n cadrul fiecrei etape a misiunii de audit public intern;
- obiectivele misiunii de audit public intern i activitile/aciunile auditabile;
- numrul de ore aferente fiecrei etape/obiectiv/activitate/aciuni;
- auditorii interni responsabilizai pentru realizarea fiecrei activiti/aciuni cuprinse n program;
- Socul derulrii fiecrei activiti, inclusiv a testrilor;
- testrile ce se vor efectua pe fiecare obiectiv de audit i activitate/aciune selectate n auditare
i durata acestora;
- tipul verificrilor ce se efectueaz n cadrul fiecrei testri.
b) ndosariaz programul misiunii de audit public intern n dosarul misiunii de audit public intern.
Supervizorul a) Analizeaz programul misiunii de audit public intern.
b) Organizeaz o ntlnire pentru analiza programului misiunii de audit public intern.
c) Revizuiete, dup caz, activitile, tipul testrii, durata, persoanele repartizate cuprinse n
programul misiunii de audit public intern.
d) Supervizeaz programul misiunii de audit public intern.
eful Aprob programul misiunii de audit public intern.
compartimentului de
audit public intern

3.8.Intervenia la faa locului


3.8.1.Colectarea i analiza probelor de audit
3.8.1.1.Tehnici utilizate pentru colectarea probelor de audit public intern
3.8.1.1.1. Verificarea - asigur validarea, confirmarea, acurateea
nregistrrilor, documentelor, declaraiilor, concordana cu legile i
regulamentele, precum i eficacitatea controalelor interne. Principalele
tehnici de verificare sunt:
a)confirmarea: solicitarea informaiei din dou sau mai multe surse
independente n scopul validrii acesteia;
b)examinarea: const n obinerea informaiilor din texte ori din alte surse
materiale n vederea detectrii erorilor sau a iregularitilor;
c)calculul: efectuarea unor calcule independente pentru a verifica
corectitudinea operaiilor.
d)comparaia: confirm identitatea unei informaii dup obinerea acesteia
din dou sau mai multe surse diferite;
e)punerea de acord: procesul de potrivire a dou categorii diferite de
nregistrri;
f)urmrirea: reprezint verificarea procedurilor de la documentele
justificative spre articolul nregistrat. Scopul urmririi este de a verifica
dac toate tranzaciile reale au fost nregistrate;
g)garantarea: verificarea realitii tranzaciilor nregistrate, prin
examinarea documentelor, de la articolul nregistrat spre documentele
justificative.
3.8.1.1.2. Observarea fizic - examinarea nregistrrilor, documentelor i a
activelor prin observarea la faa locului sau inventarieri prin sondaj.
3.8.1.1.3. Intervievarea const n solicitarea unor informaii privind
domeniul auditabil de la persoanele implicate/auditate/interesate.

34
3.8.1.1.4. Chestionarea const n elaborarea unui set de ntrebri,
conform unei metodologii adecvate, cu ajutorul crora se urmrete
obinerea unor puncte de vedere i opinii cu privire la domeniul auditabil.
3.8.1.1.5. Analiza const n descompunerea unei activiti n elemente
componente, examinnd fiecare element n parte.
3.8.1.1.6. Confirmri externe - obinerea de dovezi externe ale existenei,
proprietii sau evalurii directe de la tere persoane pe baza unei cereri
scrise.
3.8.1.1.7. Investigarea - cutarea de informaii de la persoane n msur
s le dein din interiorul sau din exteriorul organizaiei.
3.8.1.1.8. Eantionarea const n selecia i examinarea unei poriuni
reprezentative din populaie n scopul de a trage concluzii valabile pentru
ntreaga populaie, bazate pe constatrile obinute din eantion.
3.8.1.1.9. Testarea - orice activitate care ofer auditorului dovezi
suficiente pentru a susine o opinie.
3.8.1.2.Tehnici utilizate pentru interpretarea probelor de audit public
intern
3.8.1.2.1. Examinarea documentar const n analiza unor operaiuni,
nregistrri, procedee sau fenomene economice pe baza documentelor
justificative care le reflect, cu scopul de a stabili realitatea, legalitatea i
eficiena acestora.
3.8.1.2.2. Observarea reprezint o tehnic de comparare a proceselor
formale (oficiale) i a liniilor directoare de aplicare a acestora cu
rezultatele obinute n realitate.
3.8.1.2.3. Analiza cronologic se focalizeaz pe determinarea succesiunii
evenimentelor sau aciunilor i const n reconstrucia cauzelor
evenimentelor ori a fenomenelor prin extragerea i analiza constatrilor
din documentele surs de informaii.
3.8.1.3.Tehnici utilizate pentru analiza probelor de audit
3.8.1.3.1. Diagnosticul const n cercetarea i analiza realitii obiective,
reperarea disfuncionalitilor i potenialului de dezvoltare a activitii
entitii/structurii auditate, identificarea cauzelor i a msurilor de
redresare, precum i n identificarea variabilelor-cheie ale dezvoltrii i a
msurilor de ameliorare i/sau de cretere a performanelor.
3.8.1.3.2. Evaluarea reprezint o cercetare tiinific ce aplic proceduri
de colectare i analiz a informaiilor privind coninutul, structura i
rezultatele programelor i activitilor.
3.8.1.4.Instrumente de audit public intern
3.8.1.4.1. Chestionarul cuprinde ntrebrile pe care le formuleaz n scris
auditorii interni persoanelor auditate. Tipurile de chestionare sunt
urmtoarele;
a)chestionarul de luare la cunotin - cuprinde ntrebri referitoare la
contextul socio-economic, organizarea intern, funcionarea
entitii/structurii auditate;
b)chestionarul de control intern ghideaz auditorii interni n activitatea de
identificare obiectiv a funcionrii controalelor interne, disfunciilor i
cauzelor reale ale acestora; este utilizat pentru revizia controalelor
interne;

35
c)chestionarul - list de verificare, prevzut n anexa nr. 13, este utilizat
pentru stabilirea i evaluarea condiiilor pe care trebuie s le ndeplineasc
fiecare domeniu auditabil. Documentul cuprinde un set de ntrebri
standard pentru fiecare obiectiv de audit i activitate/aciune auditabil
privind responsabilitile, mijloacele financiare, tehnice i de informare,
precum i resursele umane existente.
3.8.1.4.2. Interviul - instrument de analiz pentru identificarea
problemelor, soluiilor sau evaluarea implementrii, este utilizat pentru a
obine o imagine de ansamblu asupra domeniului auditabil, precum i
pentru a obine o prim list a problemelor ce urmeaz a fi analizate.
3.8.1.4.3. Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit)
permite:
a)stabilirea fluxurilor informaiilor, atribuiilor i responsabilitilor
referitoare la acestea;
b)stabilirea modului de arhivare a documentaiei justificative complete;
c)reconstituirea operaiunilor de la iniiere pn la finalizarea lor i invers.
3.8.2.Efectuarea testrilor i formularea constatrilor
3.8.2.1.Colectarea probelor de audit se realizeaz n urma testrilor
efectuate n concordan cu programul misiunii de audit public intern
aprobat de eful compartimentului de audit public intern.
3.8.2.2.Activitile derulate contribuie la obinerea constatrilor de audit
i justificarea lor cu probe de audit.
3.8.2.3.Testele se ntocmesc pe obiectivele i activitile/aciunile
auditabile stabilite n programul misiunii de audit intern.
3.8.2.4.Testul cuprinde urmtoarele: obiectivul testului, modalitatea de
eantionare, descrierea testrii, constatri i concluzii; modelele sunt
prevzute n anexele nr. 14 i 15.
3.8.2.5.Documentul elaborat se semneaz de ctre auditorii interni i de
ctre supervizor.
3.8.2.6.Procedura P-10. Efectuarea testrilor i formularea constatrilor

Auditorii interni a) Stabilesc, pentru fiecare testare, tehnicile de audit ce urmeaz a fi utilizate.
b) Stabilesc pista de audit prin identificarea fluxurilor de informaii, a atribuiilor i
responsabilitilor,
c) Utilizeaz tehnicile i instrumentele specifice misiunii de audit,
d) Formuleaz obiectivul testrii.
e) Stabilesc metoda de eantionare i determin eantionul care va fi testat.
f) Stabilesc i descriu tipul testrilor ce se vor efectua.
g) Formuleaz constatrile i concluziile de audit n funcie de prelucrarea informaiilor obinute n
urma aplicrii tehnicilor i instrumentelor specifice de audit intern i a probelor de audit colectate.
h) Elaboreaz chestionare, liste de control, foi de lucru, interviuri etc.
i) Elaboreaz testele n conformitate cu programul misiunii de audit public intern.
j) Colecteaz probe de audit pentru toate testrile i constatrile efectuate.
k) Apreciaz dac probele de audit obinute sunt suficiente, relevante, competente i utile.
l) Eticheteaz, numeroteaz i ndosariaz testele n dosarul misiunii de audit public intern.
Supervizorul/eful a) Avizeaz acurateea tehnicilor de audit stabilite pentru fiecare testare.
compartimentului de b) Analizeaz i avizeaz chestionarele, listele de control, foi de lucru etc., elaborate de auditorii
audit public intern interni.
c) Confirm fluxul de informaii, atribuiile i responsabilitile menionate n pista de audit.
d) Analizeaz i avizeaz utilizarea adecvat a instrumentelor i documentelor de lucru n vederea
realizrii unei auditri obiective.
e) Analizeaz i avizeaz testele elaborate de auditorii interni.

3.8.3.Analiza problemelor i formularea recomandrilor

36
3.8.3.1.Fia de identificare i analiz a problemei, prevzut n anexa nr.
16, se ntocmete de regul pentru una sau mai multe probleme, abateri,
nereguli, disfuncii constatate, dac privesc aceeai cauz.
3.8.3.2.Documentul cuprinde urmtoarele rubrici: problema, constatarea,
cauza, consecina, precum i recomandarea formulat de auditorii interni.
3.8.3.3.Fia de identificare i analiz a problemei se ntocmete de
auditorii interni, se discut i se supervizeaz de ctre supervizor.
3.8.3.4.Constatrile i recomandrile formulate de auditorii interni sunt
discutate pe timpul interveniei la faa locului cu reprezentanii
entitii/structurii auditate, care vor semna pentru luare la cunotin
fiele de identificare i analiz a problemelor.
3.8.3.5.n cazurile n care reprezentanii entitii/structurii auditate refuz
semnarea pentru luare la cunotin a fielor de identificare i analiz a
problemelor, auditorii interni transmit aceste documente prin registratura
entitii/structurii auditate i continu procedura.
3.8.3.6.Procedura P-11. Analiza problemelor i formularea
recomandrilor

Auditorii interni a) Prelucreaz testele realizate.


b) Analizeaz problemele identificate.
c) Enun consecinele i implicaiile problemelor identificate.
d) Stabilesc cauzele problemelor identificate.
e) Formuleaz recomandri pentru eliminarea cauzelor problemelor identificate.
f) Elaboreaz fiele de identificare i analiz a problemelor.
g) Indic proba de audit pentru fiecare constatare.
h) Numeroteaz i ndosariaz fiele de identificare i analiz a problemelor n dosarul misiunii de
audit public intern.
Supervizorul/eful a) Analizeaz i verific documentele i informaiile care au stat la baza ntocmirii fielor de
compartimentului de identificare i analiz a problemelor.
audit public intern b) Verific suficiena probelor de audit care susin constatarea formulat n cadrul fiei de
identificare i analiz a problemei.
c) Supervizeaz fiele de identificare i analiz a problemelor.
Reprezentantul Semneaz pentru luarea la cunotin fiele de identificare i analiz a problemelor.
entitii/structurii
auditate

3.8.4.Analiza i raportarea iregularitilor


3.8.4.1.Formularul de constatare i raportare a iregularitilor, prevzut n
anexa nr. 17, se ntocmete n cazul n care auditorii interni constat
existena sau posibilitatea producerii unor iregulariti.
3.8.4.2.Formularul de constatare i raportare a iregularitilor cuprinde
urmtoarele rubrici: problema, constatarea, actele normative nclcate,
consecina, recomandrile i eventualele anexe sau probe de audit.
3.8.4.3.Dup completare i supervizare, auditorii interni transmit
formularul efului compartimentului de audit public intern, care
informeaz n termen de 3 zile conductorul entitii publice care a
aprobat misiunea de audit public intern i structura de control abilitat,
care au obligaia de a continua verificrile i de a stabili msurile ce se
impun.
3.8.4.4.Procedura P-12. Analiza i raportarea iregularitilor

Auditorii interni a) Identific iregularitatea.


b) Stabilesc actele normative nclcate.

37
c) Stabilesc consecinele cu privire la iregularitile identificate,
d) Formuleaz eventuale recomandri pentru eliminarea iregularitii.
e) Identific probele care susin constatrile cu privire la iregularitile identificate.
f) Elaboreaz formularul de constatare i raportare a iregularitilor, l semneaz i l transmite
imediat efului compartimentului de audit public intern.
Supervizorul a) Analizeaz i evalueaz iregularitatea identificat i constatarea formulat.
b) Apreciaz suficiena probelor de audit care susin constatarea formulat.
c) Supervizeaz formularul de constatare i raportare a iregularitilor
eful a) Analizeaz i verific probele de audit care au stat la baza elaborrii formularului de constatare
compartimentului de i raportare a iregularitilor.
audit public intern b) Informeaz n termen de 3 zile conductorul entitii publice care a aprobat misiunea de audit
public intern i structura de control abilitat.

3.8.5.Revizuirea documentelor i constituirea dosarului de audit public


intern
3.8.5.1.Revizuirea documentelor se efectueaz de ctre auditorii interni
pentru a se asigura c documentele elaborate pe timpul derulrii misiunii
de audit public intern sunt pregtite n mod corespunztor i adecvat.
3.8.5.1.1. Auditorii interni, prin revizuirea documentelor, se asigur c
dovezile colectate pentru susinerea constatrilor sunt suficiente,
concludente i relevante.
3.8.5.1.2. Procedura P-13. Revizuirea documentelor

Auditorii interni a) Numeroteaz corespunztor documentele procedurale, documentele de lucru i lucrrile


elaborate pe parcursul derulrii misiunii.
b) Completeaz documentele procedurale, documentele de lucru i lucrrile elaborate, acolo unde
se consider c sunt insuficiente.
c) Se asigur c pentru fiecare constatare exist probe de audit i c acestea sunt suficiente,
concludente i relevante.
d) Indexeaz, prin atribuirea de litere i cifre, fiecare document justificativ aferent constatrilor
auditului (prob, dovad de audit).
e) ntocmesc, dac este cazul, nota centralizatoare a documentelor de lucru, prevzut la anexa
nr. 18.

Supervizorul/eful Verific i avizeaz nota centralizatoare a documentelor de lucru.


compartimentului de
audit public intern

3.8.5.2.Dosarul de audit public intern, prin informaiile coninute,


asigur legtura ntre obiectivele de audit, intervenia la faa locului i
raportul de audit public intern. Acestea stau la baza formulrii concluziilor
auditorilor interni.
3.8.5.2.1. Structura dosarului de audit public intern este urmtoarea:
a)Dosarul misiunii de audit public intern cuprinde urmtoarele seciuni:
a.1.Seciunea A - Raportul de audit public intern i anexele acestuia:
- ordinul de serviciu;
- declaraia de independen;
- proiectul raportului de audit public intern i raportul de audit public
intern;
- sinteza raportului de audit public intern;
- testele efectuate;

38
- fiele de identificare i analiza a problemelor (FIAP);
- formularele de constatare a iregularitilor (FCRI);
- programul de audit etc.
a.2.Seciunea B - Administrativ:
- notificarea privind declanarea misiunii de audit public intern;
- minuta edinei de deschidere;
- minuta edinei de nchidere;
- minuta reuniunii de conciliere;
- coresponden cu entitatea/structura auditat etc.
a.3.Seciunea C - Analiza riscului:
- documentaia privind analiza riscului.
a.4.Seciunea D - Supervizarea i revizuirea desfurrii misiunii de audit
public intern:
- revizuirea proiectului raportului de audit public intern;
- rspunsurile auditorilor interni la revizuirea proiectului raportului de
audit public intern;
- documentaia privind supervizarea.
b)Dosarul de lucru cuprinde copii xerox ale documentelor justificative,
care confirm i sprijin constatrile i concluziile auditorilor interni.
Dosarul este indexat prin atribuirea de litere i cifre pentru fiecare
seciune/obiectiv de audit din cadrul programului de audit. Indexarea
trebuie s fie simpl i uor de urmrit.
3.8.5.2.2. Dosarele misiunii de audit public intern sunt proprietatea
entitii publice i sunt confideniale, se pstreaz pn la implementarea
recomandrilor din raportul de audit public intern, dup care se arhiveaz
n concordan cu reglementrile legale n vigoare. Termenul de pstrare
n arhiv este de 10 ani de la data finalizrii misiunii de audit intern.
3.8.6.edina de nchidere
3.8.6.1.edina de nchidere a misiunii de audit public intern are scopul
de a prezenta constatrile, concluziile i recomandrile preliminare ale
auditorilor interni, rezultate n urma efecturii testrilor.
3.8.6.2.n cadrul edinei de nchidere, auditorii interni prezint structurii
auditate constatrile, recomandrile i concluziile.
3.8.6.3.Rezultatele edinei se consemneaz n minuta edinei de
nchidere, prevzut n anexa nr. 19.
3.8.6.4.Procedura P-14. edina de nchidere

Auditorii interni a) Planific edina de nchidere.


b) Prezint constatrile, concluziile i recomandrile misiunii de audit.
c) ntocmesc minuta edinei de nchidere.
d) Transmit minuta edinei de nchidere structurii auditate, pentru semnare.
e) ndosariaz minuta edinei n dosarul misiunii de audit public intern.
Supervizorul/eful a) Particip la desfurarea edinei de nchidere, dup caz.
compartimentului de b) Susine i argumenteaz constatrile, concluziile i recomandrile formulate de auditorii
audit public intern interni.
Conductorul a) Particip la desfurarea edinei de nchidere.
entitii/structurii b) Prezint opiniile n privina constatrilor, concluziilor i recomandrilor auditorilor interni.
auditate c) Confirm restituirea tuturor documentelor puse la dispoziia auditorilor interni pe timpul
derulrii misiunii de audit intern.

3.9.Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern

39
3.9.1.Elaborarea proiectului raportului de audit public intern
3.9.1.1.La elaborarea proiectului raportului de audit public intern trebuie
s fie respectate urmtoarele cerine:
a)constatrile aparin domeniului i obiectivelor misiunii de audit public
intern i sunt susinute prin probe de audit corespunztoare;
b)recomandrile sunt n concordan cu constatrile i determin
reducerea riscurilor cu care se confrunt entitatea/structura auditat;
c)constatrile, concluziile i recomandrile cuprinse n proiectul raportului
de audit public intern au la baz fiele de identificare i analiz a
problemelor i formularele de constatare i raportare a iregularitilor
elaborate sau alte probe de audit intern obinute.
3.9.1.2.n redactarea proiectului raportului de audit public intern trebuie
s fie respectate urmtoarele principii:
a)prezentarea constatrilor ntr-o manier pertinent i incontestabil;
b)evitarea utilizrii expresiilor imprecise, a stilului eliptic de exprimare, a
limbajului abstract;
c)promovarea unui limbaj simplu i uzual i a unui stil de exprimare
concret;
d)evitarea redactrii jignitoare i tendenioase;
e)prezentarea succint a constatrilor pozitive i prezentarea detaliat i
fundamentat a constatrilor negative;
f)ierarhizarea constatrilor n funcie de importan;
g)evidenierea progreselor constatate de la ultima misiune de audit.
3.9.1.3.Proiectul raportului de audit public intern exprim opinia
auditorului intern, bazat pe constatrile efectuate i pe probele de audit
colectate.
3.9.1.4.Procedura P-15. Elaborarea proiectului raportului de audit public
intern

Auditorii interni a) Elaboreaz proiectul raportului de audit public intern cu respectarea cerinelor i criteriilor
cuprinse n structura-cadru a acestuia.
b) Prezint constatrile cu caracter negativ pe baza fielor de identificare i analiz a problemelor
i formularelor de constatare i raportare a iregularitilor.
c) Prezint la modul general constatrile cu caracter pozitiv.
d) Identific i prezint cauzele i consecinele constatrilor negative.
e) Formuleaz recomandri pentru disfunciile constatate.
f) Face aprecieri cu privire la conformitatea activitii auditate pe baza rezultatului ncadrrii
obiectivelor n nivele de apreciere
g) Efectueaz modificrile solicitate de supervizor/eful compartimentului de audit public intern.
h) Semneaz proiectul raportului de audit public intern.
i) Transmite efului compartimentului de audit public intern proiectul raportului de audit public
intern nsoit de documentaia justificativ.
Supervizorul/eful a) Analizeaz proiectul raportului de audit public intern.
compartimentului de b) Stabilete revizuirile necesar a fi efectuate n cadrul proiectului raportului de audit public
audit public intern intern.
c) Supervizeaz proiectul raportului de audit public intern.

3.9.1.5.Proiectul raportului de audit public intern respect urmtoarea


structur-standard:
a)Pagina de gard prezint instituia, tema misiunii, locaia realizrii
misiunii.
b)Introducerea prezint date de identificare a misiunii de audit (baza
legal de realizare a misiunii de audit, ordinul de serviciu, echipa de audit,

40
entitatea/structura auditat, durata aciunii de auditare), tipul, scopul i
obiectivele misiunii, sfera de cuprindere a misiunii; perioada supus
auditrii, metodologia utilizat n realizarea misiunii de audit i dac
examinrile se fac n totalitate sau prin sondaj.
c)Metodologia de desfurare a misiunii de audit public intern: se ofer
explicaii privind metodele, tehnicile i instrumentele de colectare i
analiz a datelor i informaiilor, precum i a probelor i dovezilor de audit.
De asemenea, se prezint documentele, materialele examinate i
materialele ntocmite n cursul derulrii misiunii.
d)Constatrile sunt prezentate ntr-o manier care previne exagerarea
deficienelor i permite prezentarea faptelor n mod neutru. Constatrile
efectuate sunt prezentate sintetic, pe fiecare obiectiv, activitate/aciune
auditabil n ordinea stabilit n tematica n detaliu. Constatrile cu
caracter pozitiv sunt prezentate distinct de constatrile cu caracter
negativ. Constatrile negative sunt nsoite de cauze, consecine i
recomandri.
e)Recomandrile sunt prezentate cu claritate, sunt realizabile i realiste i
au un grad de semnificaie important n ceea ce privete efectul previzibil
asupra entitii/structurii auditate.
f)Concluziile sunt formulate pe obiectivele de audit stabilite pe baza
constatrilor efectuate.
g)Opinia: auditorii interni i exprim opinia cu privire la gradul de
realizare a activitilor auditate.
h)Anexele: sunt prezentate informaii care susin constatrile i
concluziile auditorilor interni, inclusiv punctele de vedere ale
entitii/structurii auditate.
3.9.1.5.1. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern are la
baz informaiile cuprinse n fiele de identificare i analiz a problemelor
i n formularele de constatare i raportare a iregularitilor, precum i
probele de audit colectate pe care se bazeaz.
3.9.1.5.2. Rapoartele utilizeaz diagrame, scheme, tabele i grafice care
ajut la nelegerea constatrilor, concluziilor i recomandrilor formulate,
note de relaii, situaii, documente i orice alte materiale probante sau
justificative.
3.9.2.Transmiterea proiectului raportului de audit public intern
3.9.2.1.Proiectul raportului de audit public intern transmis structurii
auditate trebuie s fie complet, s cuprind relatarea constatrilor,
cauzelor, consecinelor, recomandrilor, concluziilor i a opiniei formulate
de auditorii interni.
3.9.2.2.Entitatea/Structura auditat analizeaz proiectul raportului de
audit public intern i transmite punctul de vedere n termen de maximum
15 zile calendaristice de la primirea acestuia. Prin netransmiterea
punctelor de vedere n termenele precizate se consider acceptul tacit al
proiectului raportului de audit public intern.
3.9.2.3.Punctele de vedere primite de la entitatea/structura auditat se
verific i se analizeaz de ctre auditorii interni n funcie de datele i
informaiile cuprinse n proiectul raportului de audit public intern i de
probele de audit intern care stau la baza susinerii acestora. Proiectul

41
raportului de audit public intern este revizuit n funcie de punctele de
vedere acceptate.
3.9.2.4.Procedura P-16. Transmiterea proiectului raportului de audit
public intern

Auditorii interni a) ntocmesc adresa de transmitere a proiectului raportului de audit public intern ctre
entitatea/structura auditat i celelalte structuri funcionale implicate n misiunea de audit.
b) Analizeaz eventualele puncte de vedere la proiectul raportului de audit public intern al
entitii/structurii auditate.
c) i exprim opinia cu privire la observaiile formulate de entitatea/structura auditat i
efectueaz eventualele revizuiri ale proiectului raportului de audit public intern.
d) Discut, dac este cazul, pregtirea unei reuniuni de conciliere cu eful compartimentului de
audit public intern.
e) ndosariaz proiectul raportului de audit public intern la dosarul misiunii de audit public intern.
f) ndosariaz punctul de vedere al entitii/structurii auditate, dac este cazul.

Supervizorul/eful a) Semneaz i transmite adresa de transmitere a proiectului raportului de audit public intern
compartimentului de ctre entitatea/structura auditat.
audit public intern b) Analizeaz observaiile entitii/structurii auditate.
c) i exprim acordul asupra justificrilor formulate de auditorul intern la observaiile
entitii/structurii auditate.
d) Discut cu auditorii interni, dac este cazul, pentru pregtirea unei reuniuni de conciliere cu
entitatea/structura auditat.
Entitatea/Structura a) Analizeaz proiectul raportului de audit public intern.
auditat b) Formuleaz i transmite eventuale puncte de vedere la proiectul raportului de audit public
intern, n termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestuia, i indic n mod expres dac
solicit sau nu conciliere.

3.9.3.Reuniunea de conciliere
3.9.3.1.Auditorii interni organizeaz reuniunea de conciliere cu structura
auditat, n termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de
vedere i a solicitrii entitii/structurii auditate de a organiza concilierea.
n cadrul acesteia se analizeaz observaiile formulate la proiectul
raportului de audit public intern de ctre entitatea/structura auditat.
3.9.3.2.Procedura P-17. Reuniunea de conciliere

Auditorii interni a) Pregtesc reuniunea de conciliere n termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitrii
formulate de entitatea/structura auditat.
b) Informeaz entitatea/structura auditat asupra locului i datei reuniunii de conciliere.
c) Particip la reuniunea de conciliere.
d) Prezint punctul de vedere cu privire la eventualele observaii formulate de entitatea/structura
auditat, susinut de probe de audit.
e) ntocmesc minuta reuniunii de conciliere, prevzut n anexa nr. 20.
f) ndosariaz minuta reuniunii de conciliere n dosarul misiunii de audit public intern.
eful a) Particip la reuniunea de conciliere.
compartimentului de b) i exprim opinia cu privire la observaiile formulate de entitatea/structura auditat.
audit public intern/ c) Hotrte, de comun acord cu auditorii interni, asupra formei finale a constatrilor, concluziilor
Supervizorul i recomandrilor.
Reprezentanii a) Particip la reuniunea de conciliere.
entitii/structurii b) Formuleaz eventualele observaii cu privire la punctele de vedere aflate n divergen i le

42
auditate susin cu probe de audit.

3.9.4.Elaborarea raportului de audit public intern


3.9.4.1.Raportul de audit public intern se definitiveaz prin includerea
modificrilor discutate i convenite n cadrul reuniunii de conciliere,
inclusiv a celor nensuite.
3.9.4.2.n cazul n care entitatea/structura auditat nu solicit conciliere
i nu formuleaz puncte de vedere la proiectul raportului de audit public
intern, acesta devine raport de audit public intern.
3.9.4.3.Raportul de audit public intern conine opinia auditorilor interni i
trebuie nsoit de o sintez a principalelor constatri i recomandri.
3.9.4.4.Auditorii interni sunt responsabili pentru asigurarea calitii
raportului de audit public intern.
3.9.4.5.Procedura P-18. Raportul de audit public intern

Auditorii interni a) Elaboreaz raportul de audit public intern innd cont de proiectul raportului de audit public
intern i de rezultatele reuniunii de conciliere, dac este cazul.
b) Transmit raportul de audit public intern supervizorului/efului compartimentului de audit public
intern.
c) Efectueaz eventualele modificri sau completri propuse de supervizor/eful compartimentului
de audit public intern.
d) Semneaz documentul pe fiecare pagin.
e) ntocmesc sinteza principalelor constatri i recomandri.
f) Solicit entitii/structurii auditate elaborarea planului de aciune pentru implementarea
recomandrilor formulate.
Supervizorul a) Verific coninutul raportului de audit public intern i face eventuale propuneri de revizuire.
b) Semneaz pe ultima pagin raportul de audit public intern.
eful a) Verific forma final a raportului de audit public intern.
compartimentului de b) Propune spre avizare raportul de audit public intern.
audit public intern

3.9.5.Difuzarea raportului de audit public intern


3.9.5.1.eful compartimentului de audit public intern transmite raportul
de audit public intern, finalizat, conductorului entitii publice pentru
analiz i avizare. Raportul este nsoit de sinteza principalelor constatri
i recomandri.
3.9.5.2.Pentru instituia public mic, raportul de audit public intern este
transmis spre avizare conductorului acesteia.
3.9.5.3.Dup avizarea raportului de audit public intern, o copie a acestuia
este transmis entitii/structurii auditate.
3.9.5.4.n cazul n care n misiunea de audit sunt implicate mai multe
entiti/structuri, sunt transmise fiecreia extrase n copie din raportul de
audit public intern.
3.9.5.5.Procedura P-19. Difuzarea raportului de audit public intern

Auditorii interni a) Pregtesc raportul de audit public intern n vederea transmiterii conductorului entitii publice
care a aprobat misiunea de audit public intern.
b) ntocmesc adresa de transmitere a copiei raportului de audit public intern ctre
entitatea/structura auditat.
c) Transmit raportul de audit public intern, la cerere, i ctre alte structuri/organisme, numai cu
aprobarea conductorului entitii.
d) ndosariaz raportul de audit public intern la seciunea corespunztoare din dosarele de audit
intern.
eful a) Transmite raportul de audit public intern, nsoit de sinteza principalelor constatri i
compartimentului de recomandri, conductorului entitii publice care a aprobat misiunea, pentru analiz i avizare.

43
audit public intern b) Semneaz adresa de transmitere a copiei raportului de audit public intern ctre
entitatea/structura auditat.
c) Transmite UCAAPI/organului ierarhic superior o informare, n termenele legale, despre
recomandrile care nu au fost nsuite din raportul de audit public intern, nsoit de
documentaia de susinere.
Conductorul Analizeaz i avizeaz raportul de audit public intern.
entitii care a
aprobat misiunea de
audit

3.9.6.Supervizarea misiunii de audit public intern


3.9.6.1.eful compartimentului de audit public intern este responsabil cu
supervizarea tuturor etapelor i procedurilor de desfurare a misiunii de
audit public intern.
3.9.6.2.Calitatea de supervizor n cadrul unei misiuni de audit public
intern revine efului compartimentului de audit public intern sau prin
desemnarea de ctre acesta a unui auditor intern.
3.9.6.3.n cazul nominalizrii a unui auditor ca supervizor al misiunii de
audit se va urmri ca acesta s aib pregtirea profesional adecvat i
competena necesar n vederea realizrii acestei activiti.
3.9.6.4.Scopul aciunii de supervizare este de a se asigura c obiectivele
misiunii de audit public intern au fost atinse n condiii de calitate.
3.9.6.5.Supervizarea, n cazul n care eful compartimentului de audit
public intern este implicat n misiunea de audit public intern, se asigur de
un auditor intern desemnat de acesta.
3.9.6.6.La entitile publice unde nu exist un ef al compartimentului de
audit public intern, supervizarea este realizat de un auditor intern care
nu este implicat n auditarea activitilor pe care le supervizeaz.
3.9.6.7.Eventualele neclariti ntre supervizor i auditorii interni sunt
soluionate de eful compartimentului de audit public intern.
3.9.6.8.Procedura P-20. Supervizarea

Auditorii interni Prezint supervizorului toate documentele elaborate i probele de audit colectate n timpul
misiunii de audit.
Supervizorul a) Verific documentele elaborate i prezentate de auditorii interni n toate fazele de derulare a
misiunii de audit.
b) Supervizeaz toate documentele verificate, activitate care se realizeaz prin formalizare pe
fiecare document verificat.
c) Verific executarea corect a programului de audit public intern.
d) Verific consistena i suficiena probelor i dovezilor de audit pentru fiecare constatare de
audit efectuat.
e) Verific dac redactarea raportului de audit public intern este exact, clar, concis.
f) ntocmete nota de supervizare a documentelor, prevzut n anexa nr. 21, n cazurile n care
supervizorul formuleaz observaii cu privire la activitile sau documentele supervizate pe timpul
derulrii misiunii de audit public intern sau poate utiliza alte documente care probeaz
supervizarea.

3.10.Urmrirea recomandrilor
3.10.1. Dispoziii generale
3.10.1.1. Obiectivul urmririi recomandrilor este att asigurarea c
recomandrile prezentate n raportul de audit public intern se
implementeaz ntocmai la termenele stabilite i n mod eficace, ct i
evaluarea consecinelor n cazul neaplicrii acestora.
3.10.1.2. Structura auditat trebuie s informeze compartimentul de audit
public intern asupra modului de implementare a recomandrilor la

44
termenele prevzute n planul de aciune pentru implementarea
recomandrilor.
3.10.1.3. Procesul de urmrire a recomandrilor const n evaluarea
caracterului adecvat, eficacitatea i oportunitatea aciunilor ntreprinse de
ctre conducerea entitii/structurii auditate pentru implementarea
recomandrilor din raportul de audit public intern.
3.10.1.4. eful compartimentului de audit public intern poate stabili
misiuni de verificare a implementrii recomandrilor.
3.10.2. Responsabilitatea structurii auditate
3.10.2.1. Responsabilitatea structurii auditate n implementarea
recomandrilor const n:
a)elaborarea planului de aciune pentru implementarea recomandrilor;
b)stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare;
c)implementarea recomandrilor;
d)comunicarea periodic a stadiului progresului nregistrat n procesul de
implementare a recomandrilor;
e)evaluarea rezultatelor obinute.
3.10.2.2. Planul de aciune pentru implementarea recomandrilor se
transmite de entitatea/structura auditat compartimentului de audit public
intern care a realizat misiunea de audit public intern.
3.10.2.3. Pe parcursul implementrii recomandrilor entitatea/structura
auditat transmite periodic informri asupra stadiului progresului
nregistrat n procesul de implementare a recomandrilor i despre
situaiile de nerespectare a termenelor de implementare.
3.10.3. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern
3.10.3.1. Auditorii interni care au realizat misiunea de audit public intern
analizeaz i evalueaz planul de aciune pentru implementarea
recomandrilor i propun, dac este cazul, eventuale modificri.
3.10.3.2. Evaluarea stadiului de implementare a recomandrilor i
caracterul adecvat al aciunilor ntreprinse se urmresc de ctre eful
compartimentului de audit public intern n funcie de informrile primite de
la entitile/structurile auditate. Aciunile implementate necorespunztor
sunt identificate de auditul intern care propune structurii auditate
eventuale modificri ale planului de aciune pentru implementarea
recomandrilor.
3.10.3.3. eful compartimentului de audit public intern analizeaz periodic
rezultatele implementrii, progresele nregistrate n implementarea
recomandrilor raportate de entitatea/structura auditat. Raporteaz
anual asupra progreselor nregistrate n implementarea recomandrilor
ctre UCAAPI sau organul ierarhic superior.
3.10.3.4. n cazul instituiilor publice locale mici, precum i al entitilor
publice centrale, cu un buget anual de sub 5 milioane lei, care nu au
constituit compartiment de audit public intern, raportarea asupra
progreselor nregistrate n implementarea recomandrilor se face de ctre
conductorul entitii publice respective.
3.10.3.5. Compartimentul de audit public intern comunic semestrial ctre
UCAAPI/conductorului entitii publice care a aprobat misiunea de audit
recomandrile neimplementate.

45
3.10.3.6. Procedura P-21. Urmrirea recomandrilor

Auditorii interni a) ntocmesc fia de urmrire a implementrii recomandrilor, prevzut n anexa nr. 22.
b) Primesc, analizeaz i, eventual, propun revizuiri la planul de aciune pentru implementarea
recomandrilor.
c) Verific implementarea recomandrilor la termenele stabilite.
d) Verific progresele nregistrate n implementarea recomandrilor,
e) Actualizeaz fia de urmrire a implementrii recomandrilor, corespunztor informrilor
entitii/structurii auditate sau verificrilor efectuate.
f) ndosariaz fia de urmrire a implementrii recomandrilor n dosarul misiunii de audit public
intern.
Entitatea/Structura a) Analizeaz recomandrile formulate n raportul de audit public intern aprobat,
auditat b) Elaboreaz planul de aciune pentru implementarea recomandrilor.
c) Transmite planul de aciune pentru implementarea recomandrilor ctre compartimentul de
audit public intern, n termen de 15 zile calendaristice de la primirea raportului de audit public
intern.
d) Efectueaz eventuale modificrii ale planului de aciune pentru implementarea recomandrilor,
n funcie de propunerile formulate de auditorii interni.
e) Implementeaz aciunile cuprinse n planul de aciune pentru implementarea recomandrilor
cu respectarea termenelor prevzute n calendar.
f) Elaboreaz, periodic, informri cu privire la stadiul implementrii recomandrilor.
eful a) Analizeaz propunerile de modificri ale planului de aciune pentru implementarea
compartimentului de recomandrilor formulate de auditorii interni.
audit public intern b) Informeaz conductorul entitii care a aprobat misiunea de audit cu privire la recomandrile
neimplementate la termen.
c) Verific progresele nregistrate n implementarea recomandrilor.
d) Dup implementarea recomandrilor evalueaz valoarea adugat de auditul intern i cuprinde
aceste informaii n raportrile periodice.
Conductorul Dispune msuri, n cazul neimplementrii la termen a recomandrilor formulate de auditorii
entitii care a interni.
aprobat misiunea

CAPITOLUL IV: Misiunea de consiliere


4.1.Dispoziii generale
4.1.1.Consilierea reprezint activitatea desfurat de auditorii interni
menit s adauge valoare i s mbunteasc procesele guvernanei n
entitile publice, fr ca auditorii interni s i asume responsabiliti
manageriale.
4.1.2.Activitile de consiliere desfurate de ctre auditorii interni din
cadrul compartimentelor de audit public intern cuprind urmtoarele tipuri
de misiuni:
a)consultana propriu-zis sau consilierea, care are ca scop identificarea
obstacolelor care mpiedic desfurarea normal a proceselor, stabilirea
cauzelor, determinarea consecinelor, prezentnd totodat soluii pentru
eliminarea acestora;
b)facilitarea nelegerii, care este destinat obinerii de informaii
suplimentare pentru cunoaterea n profunzime a funcionrii unui sistem,
standard sau prevedere normativ, necesare personalului care are ca
responsabilitate implementarea acestora;
c)formarea i perfecionarea profesional, care sunt destinate furnizrii
cunotinelor teoretice i practice referitoare la managementul financiar,
gestiunea riscurilor i controlul intern, prin organizarea de cursuri i
seminare.
4.1.3.Activitatea de consiliere se organizeaz i se desfoar sub form
de:

46
a)misiuni de consiliere formalizate, cuprinse n planul de audit anual i
efectuate prin respectarea schemei generale privind derularea misiunilor
de consiliere;
b)misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea n
cadrul diferitelor comitete permanente sau pe proiecte cu durat
determinat, la reuniuni, misiuni, schimburi curente de informaii;
c)misiuni de consiliere pentru situaii excepionale, ce presupun
participarea n cadrul unor echipe constituite n vederea relurii
activitilor ca urmare a unei situaii de for major sau altor evenimente
excepionale.
4.1.4.Organizarea i desfurarea misiunilor de consiliere, precum i
forma acestora se propun de ctre eful compartimentului de audit public
intern i se aprob de ctre conducerea entitii numai n condiiile n care
acestea nu genereaz conflicte de interese i nu sunt incompatibile cu
ndatoririle auditorilor interni. Carta auditului intern trebuie s defineasc
i modalitile de organizare i desfurare a activitii de consiliere.
4.1.5.Auditorii interni informeaz eful compartimentului de audit public
intern asupra oricrei situaii care le poate afecta independena sau
obiectivitatea, indiferent dac aceast situaie este anterioar nceperii
misiunii sau survine n timpul desfurrii misiunii de consiliere.
4.1.6.Realizarea misiunilor de consiliere formalizate presupune
urmtoarele:
a)respectarea dispoziiilor Cartei auditului intern i celorlalte prevederi
care guverneaz efectuarea misiunilor de consiliere;
b)prezentarea n scris a cerinelor generale, precum i a elementelor
referitoare la modul de organizare i desfurare a misiunii de consiliere;
c)stabilirea sferei activitilor necesare atingerii obiectivelor misiunii de
consiliere;
d)realizarea misiunilor la termenele prevzute i cu respectarea cadrului
de reglementare prevzut de prezentele norme;
e)comunicarea i raportarea rezultatelor misiunii de consiliere ctre
conducerea entitii/structurii auditate.
4.1.7.efii compartimentelor de audit public intern rspund de
organizarea, desfurarea misiunilor de consiliere i asigurarea resurselor
necesare pentru efectuarea acestora i urmresc ca activitatea auditorilor
interni s se deruleze n conformitate cu prezentele norme i cu principiile
Codului privind conduita etic a auditorului intern.
4.2.Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate
presupune parcurgerea n cadrul fiecrei etape a activitilor specifice i
realizarea documentelor aferente, conform schemei prezentate n
continuare:

Cod SUPERVIZAREA
Etape Proceduri Documente
procedur P-13
Pregtirea Iniierea Elaborarea ordinului de serviciu P-01 Ordinul de serviciu
misiunii de auditului
Elaborarea declaraiei de P-02 Declaraia de
consiliere intern
independen independen
Elaborarea notificrii privind P-03 Notificarea privind
declanarea misiunii de declanarea misiunii de

47
consiliere consiliere
edina de deschidere P-04 Minuta edinei de
deschidere
Colectarea i Constituirea/Actualizarea P-05 Chestionarul de luare la
prelucrarea dosarului permanent cunotin - CLC
informaiilor
Prelucrarea i documentarea P-06 Lista obiectivelor,
informaiilor activitilor/aciunilor
Elaborarea programului misiunii de consiliere P-07 Programul misiunii de
consiliere
Intervenia la Colectarea i analiza probelor de audit P-08 Teste
faa locului
Efectuarea testrilor i formularea Chestionar list de
constatrilor verificare - CLV; foi de
lucru; interviuri;
chestionare
Revizuirea documentelor i constituirea P-09 Nota centralizatoare a
dosarului de audit documentelor de lucru
edina de nchidere P-10 Minuta edinei de
nchidere
Raportarea Elaborarea Raportul de audit public intern P-11 Raportul de audit public
rezultatelor raportului de intern privind activitatea
misiunii de consiliere de consiliere
consiliere
Difuzarea raportului de P-12 -
consiliere
Urmrirea Urmrirea recomandrilor P-14 Fi de urmrire a
recomandrilor implementrii
recomandrilor

4.3.Pe baza metodologiei generale, UCAAPI va dezvolta o metodologie


specific de derulare a misiunilor de consiliere formalizate, prin ghid
general, aprobat prin ordin al ministrului finanelor publice.
4.4.Derularea misiunii de consiliere formalizate
4.4.1.Etapele, procedurile i documentele elaborate n derularea
misiunilor de consiliere formalizate respect aceleai cerine ca i cele
prezentate la misiunea de audit de asigurare, cu urmtoarele excepii:
a)procedurile privind analiza riscului nu se realizeaz la misiunile de
consiliere formalizate;
b)procedurile privind analiza problemelor i formularea recomandrilor nu
se realizeaz. Constatrile formulate de auditorii interni sunt cuprinse
direct n rapoartele de consiliere;
c)la misiunile de consiliere formalizate, pentru constatrile i problemele
identificate se formuleaz propuneri de soluii;
d)eventualele iregulariti constatate sunt aduse la cunotina
conductorului entitii publice i structurii de control;
e)procedurile privind elaborarea proiectului raportului de consiliere,
transmiterea acestuia i reuniunea de conciliere nu sunt specifice
misiunilor de consiliere formalizate. Dup etapa de intervenie la faa
locului se elaboreaz direct raportul de consiliere.
4.4.2.Documentele elaborate n cadrul procedurilor desfurate n
derularea misiunii de consiliere formalizate se adapteaz specificului
misiunii, n limitele n care se impune aceasta.
CAPITOLUL V: Misiunea de evaluare a activitii de audit
public intern

48
5.1.Dispoziii generale
5.1.1.Evaluarea activitii de audit public intern reprezint o apreciere, pe
baze analitice, a funciei de audit intern organizate i desfurate n cadrul
entitii publice, prin care se ofer asigurare cu privire la atingerea
obiectivelor, n conformitate cu Standardele internaionale de audit intern.
5.1.2.Evaluarea activitii de audit public intern presupune realizarea de
verificri periodice, cel puin o dat la 5 ani, n condiii de independen,
n scopul examinrii cu obiectivitate a activitii de audit intern
desfurate n cadrul entitilor publice, din punctul de vedere al
conformitii i performanei.
5.1.3.Structurile implicate n evaluarea activitii de audit public intern
sunt urmtoarele:
a)UCAAPI realizeaz evaluarea activitii de audit intern desfurate la
nivelul entitilor publice la care se exercit funcia de ordonator principal
de credite, inclusiv la cele care realizeaz auditul intern prin sistemul de
cooperare;
b)compartimentele de audit intern organizate la nivelul entitilor publice
ierarhic superioare realizeaz evaluarea activitii de audit intern
desfurate la nivelul entitilor publice aflate n subordinea/n
coordonarea/sub autoritatea acestora.
5.1.4.Derularea i realizarea misiunilor de evaluare a activitii de audit
public presupun:
a)examinarea cu obiectivitate a activitii de audit intern desfurate n
cadrul entiti publice, pe baza unei analize documentate, pentru a
determina msura n care sunt ndeplinite cerinele de conformitate i
performan n raport cu criteriile predefinite, respectiv cadrul legislativ i
normativ al auditului intern, Codul privind conduita etic a auditorului
intern, procedurile, buna practic n domeniu;
b)furnizarea de ctre auditorii interni care realizeaz misiunea de evaluare
a activitii de audit public intern a unei opinii independente i obiective cu
privire la gradul de conformitate i de performan atins de
compartimentul de audit public intern;
c)formularea de recomandri pentru mbuntirea activitii de audit
public intern, n vederea creterii eficienei i eficacitii acestora.
5.1.5.Auditorii interni i exprim opinia cu privire la activitatea de audit
intern evaluat n funcie de nivelele de apreciere acordate i rezultatele
constatrilor efectuate cu privire la:
a)respectarea normelor generale i a normelor metodologice specifice
privind exercitarea activitii de audit public intern;
b)respectarea concordanei activitilor de audit intern cu procedurile
compartimentului de audit public intern;
c)gradul de acoperire a tuturor proceselor i activitilor entitii publice
prin misiunile de audit efectuate;
d)nivelul de eficacitate al auditului intern;
e)valoarea adugat de auditul intern activitilor entitii publice.
5.1.6.Sfera evalurilor activitii de audit public intern cuprinde, fr a
se limita la acestea, urmtoarele:

49
a)misiunea, competenele i responsabilitile compartimentului de audit
public intern;
b)independena structurii de audit intern n cadrul entitii publice;
c)competena i contiina profesional a auditorilor interni;
d)managementul activitii de audit intern;
e)natura activitii de audit intern;
f)programul de asigurare i mbuntire a calitii activitii de audit
public intern;
g)respectarea normelor specifice proprii n desfurarea misiunilor de
audit public intern;
h)comunicarea rezultatelor misiunilor de audit public intern.
5.1.7.n cadrul fiecrui obiectiv al misiunii de evaluare, auditorii interni au
n vedere att elemente care privesc conformitatea, ct i elemente care
privesc performana activitilor evaluate.
5.2.Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activitii de audit
public intern presupune parcurgerea, n cadrul fiecrei etape, a
procedurilor specifice i realizarea documentelor aferente, conform
schemei prezentate n continuare:

Cod
Etape Proceduri Documente
procedur
Pregtirea Iniierea Elaborarea ordinului de serviciu P-01 Ordinul de serviciu
misiunii de auditului
Elaborarea declaraiei de P-02 Declaraia de
evaluare intern
independen independen
Elaborarea notificrii privind P-03 Notificarea privind
declanarea misiunii de evaluare declanarea misiunii de
evaluare
edina de deschidere P-04 Minuta edinei de
deschidere
Colectarea i Constituirea/actualizarea dosarului P-05 Chestionarul de luare la
prelucrarea' permanent cunotin - CLC
informaiilor
Prelucrarea i documentarea P-06 Lista obiectivelor,
informaiilor activitilor/aciunilor
Elaborarea programului misiunii de evaluare P-07 Programul misiunii de
evaluare
SUPERVIZAREA
Intervenia la Colectarea i Efectuarea testrilor i formularea P-08 Teste P-17
faa locului analiza constatrilor
Chestionar list de
probelor de
verificare - CLV; foi de
audit
lucru; interviuri;
chestionare
Analiza problemelor i formularea P-09 Fi de identificare i
recomandrilor analiz a problemei -
FIAP
Revizuirea documentelor i constituirea P-10 Nota centralizatoare a
dovezilor de audit documentelor de lucru
edina de nchidere P-11 Minuta edinei de
nchidere
Raportarea Elaborarea Elaborarea proiectului raportului P-12 Proiectul raportului
rezultatelor proiectului misiunii de evaluare misiunii de evaluare
misiunii de raportului
Transmiterea proiectului raportului P-13 -
evaluare misiunii de
misiunii de evaluare
evaluare
Reuniunea de conciliere P-14 Minuta reuniunii de

50
conciliere
Elaborarea Raportul misiunii de evaluare P-15 Raportul misiunii de
raportului evaluare
misiunii de
Difuzarea raportului de audit P-16 -
evaluare
public intern
Urmrirea Urmrirea recomandrilor P-18 Fi de urmrire a
recomandrilor implementrii
recomandrilor

5.3.Pe baza metodologiei generale, UCAAPI va dezvolta o metodologie


specific de derulare a misiunilor de evaluare a activitii de audit public
intern, prin ghid general, aprobat prin ordin al ministrului finanelor
publice.
5.4.Derularea misiunii de evaluare a activitii de audit public intern
5.4.1.Etapele, procedurile i documentele elaborate n derularea
misiunilor de evaluare a activitii de audit public intern respect aceleai
cerine ca i cele prezentate la misiunea de asigurare, cu urmtoarele
excepii:
a)activitatea privind analiza riscului nu se realizeaz la misiunile de
evaluare a activitii de audit intern;
b)eventualele iregulariti constatate sunt aduse la cunotina
conductorului entitii publice i structurii de control.
5.4.2.Documentele elaborate n cadrul activitilor desfurate n
derularea misiunii se adapteaz specificului misiunii de evaluare a
activitii de audit public intern, n limitele n care aceasta se impune.
CAPITOLUL VI: Carta auditului intern
6.1.Elaborarea Cartei auditului intern
6.1.1.Carta auditului intern se elaboreaz de compartimentele de audit
public intern n conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr.
672/2002, normele metodologice specifice privind exercitarea activitii
de audit public intern, Codul privind conduita etic a auditorului intern i
Standardele internaionale de audit intern.
6.1.2.Carta auditului intern reprezint documentul oficial care prezint
misiunea, competena i responsabilitile auditului intern.
6.1.3.Carta auditului intern stabilete scopul i sfera de activitate a
auditului intern, prezint poziia compartimentului de audit public intern n
cadrul entitii publice, prezint drepturile i obligaiile auditorilor care
activeaz n cadrul compartimentului de audit public intern, autorizeaz
accesul la datele, informaiile i alte bunuri fizice, care sunt necesare
pentru realizarea activitii de audit intern.
6.1.4.Carta auditului intern informeaz despre obiectivele, tipurile de
audit i metodologia de audit intern, stabilete sistemul de relaii ntre
auditorul intern, entitatea/structura auditat, auditorii externi i prevede
regulile de conduit etic.
6.2.Comunicarea Cartei auditului intern
6.2.1.Prevederile Cartei auditului intern, prevzut n anexa nr. 23, sunt
obligatorii pentru toi auditorii interni care activeaz n cadrul
compartimentelor de audit public intern nfiinate la nivelul entitilor
publice.

51
6.2.2.eful compartimentului de audit public intern este responsabil
pentru actualizarea periodic a Cartei auditului intern.
6.2.3.Carta auditului intern actualizat i avizat de comitetul de audit
public intern, dup caz, este transmis spre avizare ctre UCAAPI i, apoi,
supus aprobrii conducerii entitii; la entitile publice aflate n
subordine/n coordonare/sub autoritate este avizat de organul ierarhic.
6.2.4.Carta auditului intern se transmite structurilor din cadrul entitii
publice cu ocazia realizrii misiunilor de audit public intern ori prin postare
pe website-ul instituiei sau prin orice alt mijloc de comunicare ce se
stabilete n funcie de dotrile existente.
6.2.5.Carta auditului intern se elaboreaz ca document distinct de
normele specifice privind exercitarea activitii de audit public intern.
6.2.6.Procedura P-21. Elaborarea Cartei auditului intern

Auditorii interni a) Elaboreaz proiectul Cartei auditului intern cu respectarea cerinelor i criteriilor cuprinse n
prezentele norme, Codului privind conduita etic a auditorului intern i Standardelor
internaionale de audit intern.
b) Transmit proiectul Cartei auditului intern efului compartimentului de audit public intern.
c) Efectueaz modificrile propuse de eful compartimentului de audit public intern n proiectul
Cartei auditului intern.
d) Retransmit proiectul Cartei auditului intern efului compartimentului de audit public intern
pentru validare.
e) Actualizeaz proiectul Cartei auditului intern n conformitate cu opinia comitetului de audit
public intern, dup caz.
f) Transmit proiectul Cartei auditului intern, nsoit de adresa de naintare, ctre
UCAAPI/compartimentul de audit public intern ierarhic superior, n vederea avizrii.
g) Actualizeaz proiectul Cartei auditului intern n conformitate cu opinia
UCAAPI/compartimentului de audit public intern ierarhic superior.
eful a) Analizeaz proiectul Cartei auditului intern.
compartimentului de b) Stabilete eventualele corecii la proiectul Cartei auditului intern i le transmite auditorului
audit public intern responsabil pentru a fi efectuate.
c) Semneaz proiectul Cartei auditului intern.
d) Prezint proiectul Cartei auditului intern n comitetul de audit public intern, dup caz.
e) Semneaz adresa de naintare a proiectului Cartei auditului intern ctre
UCAAPI/compartimentul de audit public intern ierarhic superior.
f) Prezint conductorului entitii proiectul Cartei auditului intern n vederea aprobrii
Comitetul de audit Analizeaz i avizeaz proiectul Cartei auditului intern, conform competenelor.
public
intern/UCAAPI/
compartimentul de
audit public intern
ierarhic superior
Conductorul Aprob Carta auditului intern.
entitii publice

PARTEA III: Glosar

Termen Explicaie
Aciunea auditabil Reprezint operaiunea elementar din cadrul unei activiti ale crei caracteristici pot fi definite
teoretic i comparate cu realitatea practic.
Procedura Atunci cnd este utilizat n cadrul metodologiei de derulare a misiunilor de audit public intern,
termenul se refer la activitile necesar a fi parcurse n cadrul fiecrei etape, n funcie de tipul
misiunii. Acestea nu se identific cu procedurile operaionale de lucru elaborate n baza Ordinului
ministrului finanelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinznd standardele de control intern/managerial la entitile publice i
pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, republicat, cu modificrile ulterioare.
Cauza Explicaia diferenei ntre ceea ce ar trebui s existe i ceea ce exist efectiv cu privire la o

52
constatare de audit
Caria auditului intern Document oficial care definete scopul, obiectivele, organizarea, competenele, responsabilitile
i autoritatea structurii de audit n cadrul entitii publice, sfera de aplicare, natura serviciilor de
audit privind asigurarea, consilierea i evaluarea, metodologia de lucru, regulile de conduit a
auditorilor interni i autorizeaz accesul la documente, bunuri i informaii, care sunt necesare
pentru realizarea activitii de audit intern.
Controlul intern Totalitatea politicilor i procedurilor elaborate i implementate de managementul entitii publice
pentru a asigura: atingerea obiectivelor entitii ntr-un mod economic, eficient i eficace;
respectarea regulilor specifice domeniului, a politicilor i deciziilor managementului; protejarea
bunurilor i informaiilor, prevenirea i depistarea fraudelor i erorilor; calitatea documentelor
contabile, precum i furnizarea n timp util de informaii de ncredere pentru management
Compartimentul de Noiune generic privind tipul de structur funcional de baz a auditului public intern care, n
audit public intern funcie de volumul i complexitatea activitilor i riscurile asociate de la nivelul entitii publice,
poate fi: direcie general, direcie, serviciu, birou sau compartiment cu minimum 2 auditori
interni, angajai cu norm ntreag
Circuitul Prezentarea schematic a circulaiei documentelor n cadrul unei activiti, unui proces sau unei
documentelor entiti, ntre diverse posturi de lucru, indicndu-se originea i destinaia lor, i care ofer o
viziune complet a traseului informaiilor i a suporturilor lor. Constituie un element n abordarea
auditului, care ine cont de riscuri.
Mediul de control Atitudinea i aciunile conducerii cu privire la importana controlului n entitate. Mediul de control
reprezint cadrul i structura necesar realizrii obiectivelor primordiale ale sistemului de control
intern. Mediul de control nglobeaz urmtoarele elemente:
- integritatea i valorile etice;
- concepia i stilul conducerii;
- structura organizatoric;
- atribuiile de competen i de responsabiliti;
- politicile i practicile relativ la resursele umane;
- competena personalului.
Fia de identificare i Reprezint un document de lucru ntocmit pe parcursul misiunilor de asigurare pentru fiecare
analiz a problemei problem identificat care sprijin auditorii n parcurgerea unui raionament profesional pentru
stabilirea naturii problemei, faptelor, criteriilor, cauzelor, consecinelor, precum i recomandrilor
pentru remediere i prevenirea apariiei pe viitor a deficienei.
Iregularitatea Reprezint abaterea semnificativ de la regulile procedurale i metodologice, respectiv de la
prevederile legale, aplicabile activitii/aciunii auditate, rezultat dintr-o aciune sau omisiune
care are sau ar putea avea efectul prejudicierii bugetului entitii sau posibilele indicii de fraud.
O abatere de la prevederile normative i procedurale aplicabile activitii/aciunii auditate are
caracter de iregularitate dac auditorii consider c poate avea un impact major imediat asupra
obiectivelor, patrimoniului sau imaginii entitii, impunndu-se, n funcie de circumstane, luarea
de msuri imediate de investigare sau corectare de ctre persoanele n drept, fr a se mai
atepta parcurgerea normal a etapelor unei misiuni de audit public intern.
Probele Informaiile pe baza crora se fundamenteaz concluziile, opiniile auditorului. Ele trebuie s fie:
- suficiente (informaii cantitative suficiente pentru ca auditorul s poat s ndeplineasc bine
munca i calitativ impariale, astfel nct pot fi considerate fiabile);
- pertinente (informaiile corespund cu exactitate obiectivelor auditului);
- au un cost de obinere rezonabil (informaiile au un cost de obinere proporional cu rezultatul
pe care auditorul urmrete s l obin).
Obiectivele Enunuri generale elaborate de ctre auditorii interni care definesc rezultatele urmrite prin
misiunea respectiv.
Obiectivitate O atitudine mental imparial, care permite auditorilor interni s realizeze misiuni astfel nct s
cread n produsul muncii lor i s nu fie nevoii s fac niciun compromis cu privire la calitate.
Obiectivitatea presupune ca auditorii interni s nu se lase influenai de alte persoane n ceea ce
privete raionamentul lor profesional n legtur cu aspectele de audit.
Ordinul de serviciu Mandat general acordat de ctre o autoritate calificat unui auditor n vederea nceperii unei
misiuni.
Circuitul auditului Stabilete fluxurile informaiilor, atribuiilor i responsabilitilor referitoare la acestea, precum i
(Pista de audit) modul de arhivare a documentaiei justificative complete, pentru toate stadiile desfurrii unei
aciuni, care s permit, totodat, reconstituirea operaiunilor de la suma total pn la detalii
individuale i invers.
Planificarea activitii Definirea obiectivelor, stabilirea politicilor, natura acestora, calendarul de proceduri i testri
de audit destinate s ndeplineasc obiectivele controalelor sau ale misiunilor de audit.

53
Programul misiunii Un document care prezint activitile de urmat n vederea realizrii misiunii de audit.
de audit public
intern
Raportul de audit Opiniile scrise ale auditorului i constatrile formulate ca urmare a testrilor efectuate n timpul
misiunii de audit public intern i/sau analizele i concluziile auditorului ca urmare a realizrii
misiunii.
Proces Ansamblul de activiti/aciuni corelate sau interactive care transform elementele de intrare n
elemente de ieire.
Recomandare Propunerea formulat pentru a corecta/a elimina deficienele constatate i pentru a preveni
materializarea riscului.
Coordonator/eful Postul de nivel cel mai nalt n cadrul unei entiti, responsabil de activitatea de audit intern.
compartimentului de
audit public intern
Rezultate, impact Efectele unui program sau ale unui proiect, msurate la nivelul cel mai semnificativ, innd cont
de realizarea programului sau a proiectului.
Riscul Posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil, de a avea un impact asupra realizrii
obiectivelor. Riscul se msoar n termeni de consecine i de probabilitate.
Supervizarea Supervizarea este mai nti de toate un semn de unitate, funcia de regularitate constnd n
urmrirea activitilor/aciunilor i validarea operaiilor agenilor prin ncadrare; ele se integreaz
sistemului de control intern. Este, de asemenea, elementul indispensabil procesului de audit.
Supervizorul ncadreaz, orienteaz i monitorizeaz auditorii n toate etapele de natur s
ajusteze cu maximum de eficacitate operaiile, procedurile i testele obiectivelor urmrite.

PARTEA IV: Documente specifice desfurrii activitii


i misiunilor de audit public intern
Modelele documentelor specifice desfurrii activitii i misiunilor de
audit public intern sunt prevzute n anexele nr. 1-26, care fac parte
integrant din prezentele norme.
-****-
ANEXA nr. 1: Metodologie de elaborare a programului
de asigurare i mbuntire a calitii activitii de
audit intern
- Model -
A)ndrumarul de elaborare a programului de asigurare i mbuntire a
calitii activitii de audit intern
1.Introducere
1.1.Scop
1.2.Autoritate i responsabilitate
1.3.Obiectivele generale ale programului de asigurare i mbuntire a
caliti activitii de audit public intern
2.Implementare
2.1.Evaluarea intern
2.1.1.Baza legal
2.1.2.Stadiul actual
2.1.2.1.Supervizarea
2.1.2.2.Evaluarea performanei auditorilor interni la finalizarea misiunilor
de audit public intern
2.1.2.3.Monitorizarea realizrii activitilor/aciunilor repartizate
2.1.2.4 Evaluarea anual a performanelor profesionale individuale
2.1.2.5.Evaluarea realizat de structura auditat
2.1.2.6.Autoevaluarea cu privire la implementarea standardelor de
control intern/managerial

54
2.1.2.7.Alte evaluri interne
2.2.Evaluarea extern
2.2.1.Baza legal
2.2.2.Stadiul actual
2.2.2.1.Evaluarea realizat de Unitatea Central de Armonizare pentru
Auditul Public Intern (UCAAPI)/compartimentele de audit public intern de
la nivelurile ierarhic superioare
2.2.2.2.Evaluarea realizat de Curtea de Conturi
2.2.2.3.Alte evaluri externe
3.Monitorizarea implementrii programului de asigurare i mbuntire a
calitii activitii de audit intern cuprinde msurarea i analiza continu a
indicatorilor de performan.
4.Actualizarea programului de asigurare i mbuntire a calitii
activitii de audit intern
5.Aprobarea programului de asigurare i mbuntire a calitii activitii
de audit intern
6.Anexe
B)Plan de aciune privind asigurarea i mbuntirea calitii activitii
de audit intern

Compartimentul de audit public intern Data elaborrii:

Plan de aciune privind asigurarea i mbuntirea calitii activitii de


audit intern

Nr.
Obiective Aciuni Indicatori Termene Responsabili Observaii
crt.

Obiectivele programului vor acoperi toate rezultatele evalurilor interne i


externe.
Aprobat
eful Compartimentului de audit public intern,
...............
C)Raport privind monitorizarea calitii activitii de audit intern
Raportul de monitorizare va cuprinde rezultatele monitorizrilor periodice
efectuate i concluzii.
ANEXA nr. 2: Planul multianual de audit public intern
- Model -

Compartimentul de audit public intern PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT PUBLIC Data elaborrii:
INTERN

Aprobat
Conductorul entitii publice,
...................
PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN

Denumirea misiunii Anul realizrii


Domeniul auditabil de audit public Observaii

55
Avizat
Conductorul Compartimentului de audit public intern,

..............
ANEXA nr. 3: PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN
- Model -

Compartimentul de audit public intern PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC Data elaborrii:
INTERN

Aprobat
Conductorul entitii publice,
................
Planul anual de audit public intern

Numrul de
Obiectivele Perioada de
Denumirea auditori
generale ale Tipul misiunii realizare a Perioada
Domeniul misiunii de implicai n Entitatea
misiunii de de audit misiunii de supusa
auditabil audit public misiunea de auditat
audit public public intern audit public auditrii
intern audit public
intern intern
intern

Avizat
Conductorul Compartimentului de audit public intern,
.................
ANEXA nr. 4: Ordin de serviciu
- Model -
Entitatea public
Compartimentul de audit public intern
Nr. ............ Data .................
ORDIN DE SERVICIU
n conformitate cu prevederile art. ... lit. ... din Legea nr. 672/2002
privind auditul public intern, republicat, cu modificrile ulterioare, ale
Hotrrii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale
privind exercitarea activitii de audit public intern i ale Planului anual de
audit public intern n perioada ................... se va efectua o misiune de
audit public intern la .............., cu tema ....................
Perioada supus auditrii ..............

56
Scopul misiunii de audit public intern este ............. .
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:
a).................;
b)................;
....
n .................... .
Menionm c se va efectua un audit de .....................
Echipa de audit public intern este format din urmtorii auditori:
1 ....................... auditor intern, coordonator echip de audit intern
....
n ....................., auditor intern
Supervizor al misiunii de audit public intern este ......................, avnd
funcia de ......................
eful Compartimentului de audit public intern,
....................
(numele i prenumele)
ANEXA nr. 5: Declaraia de independen
- Model -
Entitatea public
Compartimentul de audit public intern
DECLARAIA DE INDEPENDEN
Numele i prenumele:..........................
Misiunea de audit public intern: ................ Data: .......................

Nr.
Declararea conflictelor de interese i a incompatibilitii Da Nu
crt.
1. Ai avut/Avei vreo relaie oficial, financiar sau personal cu persoane din cadrul
entitii/structurii auditate care ar putea s v limiteze msura n care putei s intervenii i s
constatai deficiene de orice fel cu privire la misiunea de audit public intern?
2. Avei idei preconcepute fa de persoane, activiti, procese, programe, grupuri, care au legtur cu
entitatea/structura auditat i care ar putea s v influeneze n misiunea de audit?
3. Ai avut/Avei funcii sau ai fost/suntei implicat/implicat n ultimii 3 ani ntr-un alt mod n
activitatea entitii/structurii ce va fi auditat?
4. Avei responsabiliti n derularea programelor i proiectelor finanate integral sau parial de
Uniunea European?
5. Ai fost implicat/implicat n elaborarea i implementarea sistemelor de control ale
entitii/structurii ce urmeaz a fi auditat?
6. Suntei so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu conductorul entitii/structurii
ce va fi auditat sau cu membrii organului de conducere colectiv?
7. Avei vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr-o fost angajare sau din primirea de
redevene de la vreun grup, organizaie sau nivel guvernamental, care are legtur cu
entitatea/structura auditat?
8. Ai aprobat nainte documente, ordine de plat i alte instrumente de plat pentru
entitatea/structura ce va fi auditat?
9. Ai fost/Suntei implicat/implicat n inerea evidenei contabile la entitatea/structura ce va fi
auditat?
10. Ai avut/Avei vreun interes personal care influeneaz sau pare s influeneze ndeplinirea
atribuiilor de serviciu cu imparialitate i obiectivitate fa de entitatea/structura auditat?
11. Putei evalua eficacitatea proceselor i sistemelor n raport cu cerinele specificate i conformitatea
obiectivelor cu politica entitii?
12. Dac n timpul misiunii de audit public intern apar incompatibiliti personale, externe sau

57
organizaionale care afecteaz obiectivitatea dumneavoastr de a lucra i a elabora rapoarte de
audit impariale, le notificai efului compartimentului de audit public intern?

1.Incompatibiliti personale:
2.Pot fi eliminate incompatibilitile:
3.Dac da, explicai cum anume:
Data:
Auditor intern,
..........................
eful Compartimentului audit public intern,
.........................
(numele i prenumele)

ANEXA nr. 6: Notificarea privind declanarea misiunii


de audit public intern
- Model -
Entitatea public
Compartimentul de audit public intern
NOTIFICAREA PRIVIND DECLANAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC
INTERN
Ctre: Entitatea .................
De la: eful Compartimentului de audit public intern
Referitor la misiunea de audit public intern: .........................
Stimate/Stimat domn/doamn .....................,
n conformitate cu Planul de audit public intern pe anul ................,
urmeaz ca n perioada .....................
s efectum o misiune de audit public intern cu tema ...........................
Scopul misiunii de audit public intern l reprezint examinarea
responsabilitilor asumate de ctre conducerea entitii publice i
personalul de execuie cu privire la organizarea i realizarea activitilor i
ndeplinirea obligaiilor n mod eficient i eficace.
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern vor fi:
a)...................;
b)..................;
.............
n)................. .
Ulterior, v vom contacta pentru a stabili, de comun acord, data i modul
de organizare a edinei de deschidere a misiunii de audit public intern n
cadrul creia vom avea n vedere:
a)prezentarea auditorilor;
b)prezentarea i documentarea obiectivelor generale ale misiunii de audit
public intern;
c)scopul misiunii de audit public intern;

58
d)modalitatea de desfurare a misiunii de audit public intern, persoanele
de contact;
e)alte aspecte.
Pentru o mai bun nelegere a activitii dumneavoastr, v rugm sa ne
punei la dispoziie documentaia necesar privind: planificarea,
organizarea i controlul activitilor manageriale, legile i reglementrile
aplicabile, organigrama entitii, regulamentul de organizare i
funcionare, fiele posturilor, procedurile operaionale de lucru, rapoartele
de activitate etc.
Pentru eventualele ntrebri privind desfurarea misiunii, v rugm s-l
contactai pe domnul ..............., auditor intern, la telefon ............., e-
mail ................ .
Cu deosebit consideraie,
Data:
eful Compartimentului audit public intern,
..................
(numele i prenumele)

ANEXA nr. 7: Minuta edinei de deschidere


- Model -

Compartimentul de audit public intern INTERVENIA LA FAA LOCULUI Data ..................


edina de deschidere
Domeniul/activitatea auditat: ..........................
Denumirea misiunii: ........................................
Document redactat de: ......................................
Supervizat: ......................................................

MINUTA EDINEI DE DESCHIDERE


A.Lista participanilor

Numele Funcia Entitatea/Structura auditat Semntura

B.Stenograma edinei
......................................................................................
....................................................................................
anexa nr. 8: Chestionar de luare la cunotin
- Model -

Compartimentul de audit public intern PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Data:
Colectarea i prelucrarea informaiilor
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:

59
Supervizat:

CHESTIONARUL DE LUARE LA CUNOTIN

ntrebri formulate Da Nu Observaii


1. Cunoaterea contextului socioeconomic
..................................
2. Cunoaterea contextului organizaional
..............................
3. Cunoaterea funcionrii entitii/structurii auditate
........................

Auditori interni,
.......................
Supervizor,
.....................

ANEXA nr. 9: Stabilirea punctajului total al riscurilor i


ierarhizarea riscurilor
- Model -

Compartimentul de audit public intern PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT Data ........................


Analiza riscurilor
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:

STABILIREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCURILOR I IERARHIZAREA


RISCURILOR

Nr. Riscurile Criterii de analiz a riscului Punctajul total Ierarhizarea


Obiective Activiti/Aciuni
crt. identificate Probabilitate (P) Impact (I) (PT) riscurilor

Auditori interni, .......................


Supervizor, ................................
anexa nr. 10: Chestionar de control intern
- Model -

PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC


Compartimentul de audit public INTERN Data:
intern
Colectarea i prelucrarea informaiilor
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:

60
Supervizat de:

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN

ntrebri formulate Da Nu Observaii


Obiectiv 1
.......................
Obiectiv 2
....................
Obiectiv n
..................

Auditori interni,
.............................
Supervizor,
..........................

ANEXA nr. 11: Evaluarea iniial a controlului intern i


stabilirea obiectivelor de audit
- Model -

Compartimentul de audit public PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT Data: .....................


intern
Analiza riscurilor
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:

EVALUAREA INIIAL A CONTROLULUI INTERN I STABILIREA


OBIECTIVELOR DE AUDIT

Evaluarea
Controale Controale
Nr. Riscurile Ierarhizarea iniial a Selectare
Obiective Activiti/aciuni interne interne
crt. identificate riscurilor controlului n auditare
existente ateptate
intern

Concluzii:
(Se vor meniona obiectivele, activitile, aciunile selectate n vederea
auditrii.)
Auditori interni,
.........................
Supervizor,

61
.......................
ANEXA nr. 12: Programul misiunii de audit public intern
- Model -

PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT


Compartimentul de audit public
Elaborarea programelor misiunii de audit Data: ...............
intern
public intern
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
Aprobat de: eful Compartimentului de audit public intern

PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

Tipul Durata Auditorii Locul


Obiective Activiti/Aciuni
testrii (ore) interni desfurrii
Misiunea de audit public intern
1. Pregtirea misiunii de audit public intern
1. ntocmirea i aprobarea ordinului de serviciu
2. ntocmirea i validarea declaraiilor de independen
3. Pregtirea i transmiterea notificrii privind
declanarea misiunii de audit public intern
4. Deschiderea misiunii de audit public intern
5. Constituirea i actualizarea dosarului permanent
6. Prelucrarea i documentarea informaiilor
7. Evaluarea riscurilor
8. Evaluarea controlului intern
9. Elaborarea programului misiunii de audit public intern
II. Intervenia la faa locului
Obiectiv 1 1. Activitatea
1.1. Aciunea
1.2. Aciunea
.................
n. Activitatea
n.1. Aciunea
n.2. Aciunea
................
................. ................
Obiectivul n 1. Activitatea
1.1. Aciunea
1.2. Aciunea
......................
n. Activitatea
n.1. Aciunea
n.2. Aciunea

62
...........................
Revizuirea documentelor i constituirea dosarelor de
audit intern
edina de nchidere
III. Raportarea misiunii de audit public intern
Elaborarea proiectului raportului de audit public intern
Transmiterea proiectului raportului de audit public intern
Reuniunea de conciliere
Elaborarea raportului de audit public intern
Difuzarea raportului de audit public intern
IV. Urmrirea recomandrilor
Elaborarea fiei de urmrire a implementrii
recomandrilor

Auditori interni,
........................
Supervizor,
........................

ANEXA nr. 13: Chestionarul - Lista de verificare


- Model -

INTERVENIA LA FAA LOCULUI


Compartimentul de audit public intern Data: ..............
Colectarea probelor de audit
Domeniul/activitatea auditat: ....................
Denumirea misiunii: ......................
Document redactat de: ..................
Supervizat de: ..............................

CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

Nr.
ntrebri Da Nu Observaii
crt.
Obiectivul de audit nr. ..................
1. Activitatea/aciunea .......................
.... ntrebri formulate
n.

Auditori interni,
..........................
Supervizor,
........................

63
anexa nr. 14: Test
- Model nr. 1

INTERVENIA LA FAA LOCULUI


Compartimentul de audit public intern Data:
Colectarea probelor de audit
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:

TEST

Obiectivul misiunii interne


Obiectivul testului
Modalitatea de eantionare
Descrierea testrii
Constatri
Concluzii

Auditori interni,
...........................
Supervizor,
...........................

ANEXA nr. 15: Test


- Model nr. 2 -

INTERVENIA LA FAA LOCULUI


Compartimentul de audit public intern Data:
Colectarea probelor de audit
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:

TEST

Obiectivul misiunii
Obiectivul testului
Modalitatea de eantionare
Descrierea testrii

Elemente de Respectat Constatare (Ct)/ Referine n


Nr. crt. Recomandare
verificat Da Nu Nu este cazul Comentariu (Co) dosarele de lucru

64
2
...
n

Concluzii

Auditori interni,
..........................Supervizor,.......................
ANEXA nr. 16: Fi de identificare i analiz a
problemei
- Model -
INTERVENIA LA FAA LOCULUI
Compartimentul de audit public intern Data:
Colectarea probelor de audit
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat:

FI DE IDENTIFICARE I ANALIZ A PROBLEMEI

Problema
Constatarea
Cauza
Consecina
Recomandarea

ntocmit Auditorii interni, Pentru luare la Reprezentantul


Data: ............................. cunotin entitii/structurii auditate
Supervizat Supervizorul/eful Compartimentului de
Data: audit public intern,
....................

ANEXA nr. 17: Formularul de constatare i raportare a


iregularitilor
- Model -

INTERVENIA LA FAA LOCULUI


Compartimentul de audit public intern Data:
Colectarea probelor de audit
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:

FORMULARUL DE CONSTATARE I RAPORTARE A IREGULARITILOR

Problema
Constatarea
Actele normative nclcate
Consecina

65
Recomandri
Anexe

Auditori interni,
.............................
Supervizor,
.........................
ANEXA nr. 18: Not centralizatoare a documentelor de
lucru
- Model -

INTERVENIA LA FAA LOCULUI


Compartimentul de audit public intern Revizuirea documentelor i constituirea Data:
dosarelor de audit public intern
Domeniul/activitatea auditat: ......................
Denumirea misiunii: ....................................
Document redactat de: ...............................
Supervizat de: ............................................

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

Documentele justificative/ Probele de Exist Auditori


Constatarea
audit Da Nu
Seciunea...- Obiectivul de audit

Auditori interni,
............................
Supervizor,
.
ANEXA nr. 19: Minuta edinei de nchidere
la norme
- Model -

INTERVENIA LA FAA LOCULUI


Compartimentul de audit public intern Data: .............
edina de nchidere
Domeniul/activitatea auditat: .................
Denumirea misiunii: ..............................
Document redactat de: .............................
Perioada auditat: ...................................

MINUTA EDINEI DE NCHIDERE


A.Lista participanilor

Numele Funcia Entitatea/Structura auditat Semntura

66
B.Concluzii
........................
..........................
anexa nr. 20: Minuta reuniunii de conciliere
- Model -

RAPORTAREA ACTIVITII DE AUDIT


Compartimentul de audit public PUBLIC INTERN Data: .......................
intern
Reuniunea de conciliere
Domeniul/activitatea auditat: ......................
Denumirea misiunii: .........................
Document redactat de: ....................
Supervizat de: ....................................

MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE


A.Lista participanilor

Numele Funcia Entitatea/Structura auditat Semntura

B.Concluzii
........................
..........................

ANEXA nr. 21: Nota de supervizare a documentelor


- Model -

MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN


Compartimentul de audit public intern Data: ...................
Nota de supervizare a documentelor
Domeniul/activitatea auditat: .....................
Denumirea misiunii: .......................
Document redactat de: ....................
Supervizat de: ............................

NOTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR

Revizuirea rspunsurilor
Propunerea efului structurii de audit/ Rspunsul
Nr. auditorilor de ctre eful
Lucrarea supervizorului misiunii, ca urmare a auditorilor
crt. structurii de
revizuirii documentului interni
audit/supervizor

67
.... ............... ................. ............. .............

ANEXA nr. 22: Fia de urmrire a implementrii


recomandrilor
- Model -

INTERVENIA LA FAA LOCULUI


Compartimentul de audit public intern Fia de urmrire a implementrii Data:
recomandrilor
Domeniul/activitatea auditat:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat:

FIA DE URMRIRE A IMPLEMENTRII RECOMANDRILOR

Entitatea public Compartimentul de audit public intern


Raport de audit
Entitatea/Structura auditat Misiunea de audit public intern: public intern
nr. ..../....
Data planificat/
Nr. Parial
Recomandarea Implementat Neimplementat Data
crt. implementat
implementrii

Auditori interni,
.................
Supervizor,
...................

ANEXA nr. 23: Structura Cartei auditului intern


- Model -

Compartimentul de audit public intern CARTA AUDITULUI INTERN Data: .......................

CARTA AUDITULUI INTERN - STRUCTUR MINIMAL


1.Dispoziii generale
1.1.Carta auditului intern se elaboreaz de compartimentele de audit
public intern n conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr.
672/2002 privind auditul public intern, republicat, cu modificrile
ulterioare.
1.2.Carta auditului intern reprezint documentul oficial care prezint
misiunea, competena i responsabilitile auditului intern.
1.3.Carta auditului intern stabilete scopul i sfera de activitatea auditului
intern, prezint poziia compartimentului de audit public intern n cadrul

68
entitii publice, prezint drepturile i obligaiile auditorilor care activeaz
n cadrul compartimentului de audit public intern, autorizeaz accesul la
datele, informaiile i alte bunuri fizice ale structurii auditate, care sunt
necesare pentru realizarea activitii de audit intern.
1.4.Carta auditului intern informeaz despre obiectivele, tipurile de audit
i metodologia de audit intern, stabilete sistemul de relaii ntre auditorul
intern, entitatea/structura auditat, auditorii externi i prezint regulile de
conduit etic.
2.Misiunea i obiectivele compartimentului de audit public intern
2.1.Misiunea compartimentului de audit public intern este de a acorda
consultan i asigurri privind eficacitatea sistemelor de management al
riscurilor, de control i de guvernan, contribuind la obinerea plusvalorii
i oferind recomandri pentru mbuntirea acestora.
2.2.Compartimentul de audit public intern asist conducerea
entitii/structurii auditate n realizarea obiectivelor i furnizeaz evaluri
obiective i detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea,
economicitatea, eficiena i eficacitatea activitilor i operaiunilor
entitii.
2.3.Obiectivele compartimentului de audit public intern trebuie stabilite
astfel nct s sprijine entitatea/structura auditat n urmtoarele direcii:
a)asigurarea bunei administrri a fondurilor publice i pstrarea
patrimoniului;
b)respectarea conformitii;
c)asigurarea unor sisteme contabile i informatice fiabile;
d)mbuntirea managementului riscului, a controlului i a guvernanei;
e)mbuntirea eficienei i eficacitii operaiilor.
2.4.Obiectivul general al auditului public intern vizeaz, n principal,
mbuntirea managementului entitilor/structurilor auditate prin
furnizarea de:
a)activiti de asigurare, care reprezint examinri obiective ale
elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza entitilor publice o
evaluare independent i obiectiv a proceselor de management al
riscurilor, de control i de guvernan;
b)activiti de consiliere, menite s adauge valoare i s mbunteasc
procesele de guvernan din cadrul entitilor publice.
2.5.Serviciile de asigurare furnizate de compartimentul de audit public
intern acoper:
a)auditul de regularitate, care reprezint examinarea aciunilor asupra
efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public,
sub aspectul respectrii ansamblului principiilor, regulilor procedurale i
metodologice care le sunt aplicabile;
b)auditul performanei, care examineaz dac criteriile stabilite pentru
implementarea obiectivelor i sarcinilor entitii publice sunt corecte
pentru evaluarea rezultatelor i apreciaz dac rezultatele sunt conforme
cu obiectivele;
c)auditul de sistem, care reprezint o evaluare de profunzime a sistemelor
de conducere i control intern, cu scopul de a stabili dac acestea

69
funcioneaz economic, eficace i eficient, pentru identificarea
deficienelor i formularea de recomandri pentru corectarea acestora.
2.6.Serviciile de consiliere furnizate de compartimentul de audit public
intern acoper:
a)furnizarea de consultan privind dezvoltarea de noi programe, sisteme
i procese i/sau efectuarea de schimbri semnificative n programele i
procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control
corespunztoare;
b)acordarea de asisten privind obinerea de informaii suplimentare
pentru cunoaterea n profunzime a funcionrii unui sistem, standard sau
a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu
implementarea acestora;
c)furnizarea de cunotine teoretice i practice referitoare la
managementul financiar, gestiunea riscurilor i controlul intern, prin
organizarea de cursuri i seminare.
2.7.Serviciile de evaluare acoper activiti n sfera verificrii aplicrii i
respectrii normelor, instruciunilor, precum i a codului privind conduita
etic a auditorilor interni.
3.Sfera de activitate a auditului intern
3.1.Sfera auditului public intern cuprinde toate activitile desfurate n
cadrul entitii publice pentru ndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv
evaluarea sistemului de control intern/managerial.
3.2.Compartimentul de audit public intern trebuie s auditeze, cel puin
o dat la 3 ani, fr a se limita la acestea, urmtoarele:
a)activitile financiare sau cu implicaii financiare desfurate de
entitatea public din momentul constituirii angajamentelor pn la
utilizarea fondurilor de ctre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor
provenite din finanare extern;
b)plile asumate prin angajamente bugetare i legale, inclusiv din fonduri
comunitare;
c)administrarea patrimoniului, precum i vnzarea, gajarea,
concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori
al unitilor administrativ-teritoriale;
d)concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului
ori al unitilor administrativ-teritoriale;
e)constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare i stabilire
a titlurilor de crean, precum i a facilitilor acordate la ncasarea
acestora;
f)alocarea creditelor bugetare;
g)sistemul contabil i fiabilitatea acestuia;
h)sistemul de luare a deciziilor;
i)sistemele de conducere i de control, precum i riscurile asociate unor
astfel de sisteme;
j)sistemele informatice.
4.Competena compartimentului de audit public intern
4.1.Statutul/Independena compartimentului de audit public intern
4.1.1.Compartimentul de audit public intern trebuie organizat n
subordinea direct a conductorului entitii publice.

70
4.1.2.eful compartimentului de audit public intern este numit/destituit
de ctre conductorul entitii publice, cu avizul Unitii Centrale de
Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI). Pentru entitile publice
aflate n subordonarea/n coordonarea/sub autoritatea altor entiti
publice. Numirea/Destituirea se face cu avizul entitii publice ierarhice
superioare, n condiiile legii.
4.1.3.eful compartimentului de audit public intern particip la reuniunile
conducerii entitii publice, ale comitetului de audit public intern sau ale
oricrei altei structuri din cadrul entitii, cu atribuii n domeniul
guvernanei, managementului riscului sau controlului.
4.1.4.Activitatea de audit intern nu trebuie s fie supus ingerinelor
(imixtiunilor) externe n ceea ce privete definirea sferei sale de
intervenie, realizarea efectiv a lucrrilor i comunicarea rezultatelor.
4.2.Atribuiile compartimentului de audit public intern
4.2.1.Prin atribuiile sale, compartimentul de audit public intern nu
trebuie s fie implicat n elaborarea procedurilor de control intern.
4.2.2.Atribuiile compartimentului de audit public intern trebuie definite
n conformitate cu atribuiile stabilite n cadrul de reglementare, astfel:
a)elaboreaz norme metodologice specifice entitii publice n care i
desfoar activitatea, cu avizul UCAAPI, iar n cazul entitilor publice
aflate n subordinea/n coordonarea/sub autoritatea altei entiti publice,
cu avizul acesteia;
b)elaboreaz proiectul planului multianual de audit public intern, de
regul pe o perioad de 3 ani, i, pe baza acestuia, proiectul planului
anual de audit public intern;
c)efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua dac
sistemele de management financiar i control ale entitii publice sunt
transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficien i eficacitate;
d)informeaz UCAAPI despre recomandrile nensuite de ctre
conductorul entitii publice auditate, precum i despre consecinele
acestora;
e)raporteaz periodic asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor
rezultate din activitatea de audit intern;
f)elaboreaz raportul anual al activitii de audit public intern;
g)n cazul identificrii unor iregulariti sau posibile prejudicii, raporteaz
imediat conductorului entitii publice i structurii de control intern
abilitate;
h)verific respectarea normelor, instruciunilor, precum i a Codului
privind conduita etic a auditorului intern n cadrul compartimentului de
audit public intern din entitile publice aflate n subordinea/n
coordonarea/sub autoritatea altor entiti publice i poate iniia msurile
corective necesare.
4.3.Independena organizatoric.
4.3.1.Compartimentul de audit public intern funcioneaz n subordinea
direct a conductorului entitii publice, exercitnd o funcie distinct i
independent de activitile entitii publice.

71
4.3.2.Prin atribuiile sale, compartimentul de audit public intern nu
trebuie s fie implicat n exercitarea activitilor auditabile sau n
elaborarea procedurilor specifice, altele dect cele de audit intern.
4.3.3.Activitatea de audit public intern nu trebuie s fie supus
ingerinelor de nicio natur, ncepnd de la stabilirea obiectivelor de audit,
realizarea efectiv a lucrrilor specifice misiunii i pn la comunicarea
rezultatelor acesteia.
4.3.4.eful compartimentului de audit public intern particip, n msura n
care se solicit acest lucru, la reuniunile conducerii entitii publice sau ale
oricrei alte comisii, consiliu sau comitet cu atribuii n domeniul
guvernanei entitii, managementului riscului i controlului.
4.4.Obiectivitate individual
4.4.1.Auditorii interni trebuie s aib o atitudine imparial, s nu aib
prejudeci i s evite conflictele de interese, s i ndeplineasc
atribuiile n mod obiectiv i independent, cu profesionalism i integritate,
potrivit normelor i procedurilor specifice activitii de audit public intern.
4.5.Autoritatea compartimentului de audit public intern
4.5.1.Compartimentul de audit public intern trebuie s realizeze
activitatea de audit intern prin respectarea principiilor de legalitate,
economicitate, eficien i eficacitate.
4.5.2.Compartimentul de audit public intern are acces nelimitat la toate
activitile, nregistrrile i informaiile pe care le consider necesare
pentru a-i ndeplini corespunztor funciile sale.
4.5.3.Compartimentul de audit public intern are dreptul de a solicita
informaii i explicaii care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor
sale.
4.5.4.Compartimentul de audit public intern poate solicita asisten de la
persoane calificate din afara entitii publice, n cazul n care nu deine
cunotinele, abilitile i celelalte competene necesare pentru a-i realiza
misiunea de audit public intern.
4.5.5.Compartimentul de audit public intern are dreptul de a realiza
misiuni de audit public intern la entitile publice aflate n subordonarea/n
coordonarea/sub autoritatea sa.
4.6.Standardele profesionale
4.6.1.Compartimentul de audit public intern trebuie s dispun de toat
competena i experiena necesar n realizarea misiunilor de audit.
Pregtirea i experiena auditorilor interni constituie un element esenial
n atingerea eficacitii activitii de audit.
4.6.2.Compartimentele de audit public intern trebuie s elaboreze
norme/metodologii specifice activitii entitii publice n conformitate cu
normele generale privind exercitarea activitii de audit public intern,
codul privind conduita etic a auditorilor interni i standardele
internaionale de audit intern.
4.6.3.Compartimentul de audit public intern trebuie s dispun de
metodologii i sisteme IT moderne, metode de analiz, de eantionare i
instrumente de control.

72
4.6.4.Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern trebuie
ncredinate acelor persoane cu o pregtire i experien corespunztoare
nivelului de complexitate al sarcinii.
4.6.5.Auditorii interni trebuie s respecte i s aplice principiile
fundamentale pentru profesia i practica de audit intern.
4.6.6.n desfurarea activitii de audit intern, eful compartimentului
de audit public intern i auditorii interni trebuie:
a)s respecte regulile de conduit profesional;
b)s posede cunotinele, abilitile i competenele necesare pentru
realizarea activitilor lor n condiii de eficien i eficacitate;
c)s fie capabili s comunice eficient, n scris i oral, pentru a expune clar
i eficace constatrile, concluziile i recomandrile misiunii;
d)s exercite activitile de audit cu contiinciozitate i pricepere.
4.6.7.Auditorii interni trebuie s i mbunteasc cunotinele,
abilitile i alte competene printr-o formare profesional continu. n
acest sens auditorii interni au obligaia de a participa la activiti de
pregtire profesional cel puin 15 zile lucrtoare pe an.
5.Responsabilitile efului compartimentului de audit public intern i ale
auditorilor Interni
5.1.Responsabilitile efului compartimentului de audit public intern
5.1.1.Responsabilitile efului compartimentului de audit public intern
trebuie stabilite n conformitate cu atribuiile compartimentului de audit
public intern.
5.1.2.Atribuiile efului compartimentului de audit public intern trebuie
structurate potrivit celor 5 funcii ale managementului, i anume:
planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea i controlul.
5.1.3.eful compartimentului de audit public intern trebuie s evalueze
periodic dac misiunea, competenele i responsabilitile definite n carta
auditului intern permit compartimentului de audit public public intern s i
realizeze obiectivele n condiii de eficien i eficacitate.
5.2.Responsabilitile auditorilor interni
5.2.1.Atribuiile auditorilor interni trebuie stabilite n conformitate cu
atribuiile compartimentului de audit public intern.
5.2.2.Drepturile auditorilor interni sunt stabilite n conformitate cu
prevederile care autorizeaz drepturile compartimentului de audit public
intern.
6.Metodologia auditului intern
6.1.Planificarea misiunilor de audit public intern
6.1.1.Auditorii interni realizeaz misiunile de audit public intern pe baz
de mandat. Mandatul de intervenie al echipei de auditori interni este
reprezentat de ordinul de serviciu.
6.1.2.Auditorii interni mandatai sunt responsabili de planificarea i
realizarea misiunilor de audit public intern care le-au fost ncredinate. La
planificarea misiunii, auditorii interni trebuie s in cont de:
a)obiectivele entitii auditate i mijloacele prin care controleaz
realizarea acestora;
b)riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele misiunii, resursele
utilizate i sarcinile sale operaionale;

73
c)adecvarea i eficacitatea sistemelor de management al riscurilor i de
control a activitii n raport cu un cadru de referin;
d)posibilitile de mbuntire semnificativ a sistemelor de management
al riscurilor i de control a activitii.
6.1.3.Auditorii interni trebuie s elaboreze i s formalizeze programul
misiunii de audit public intern pentru fiecare misiune, incluznd aria de
aplicabilitate, obiectivele, calendarul i alocarea resurselor. Acestea
trebuie s rspund urmtoarelor cerine:
a)s furnizeze informaii cu privire la activitile ce vor fi realizate de
auditorii interni pe timpul realizrii misiunii de audit;
b)s defineasc obiectivele misiunii;
c)s stabileasc sfera de intervenie i gradul necesar de detaliu al
testelor, pentru a atinge obiectivele fiecrei etape a misiunii;
d)s identifice activitile/aciunile care trebuie auditate;
e)s stabileasc natura i sfera de aplicare a testelor.
6.1.4.Obiectivele misiunii de audit public intern sunt definite cu claritate,
pentru fiecare misiune n parte, n funcie de obiectul auditului, natura
misiunii i tipul de audit. Obiectivele trebuie s abordeze procesele de
management al riscurilor, de control i de guvernan asociate domeniului
auditabil. Obiectivele misiunii de audit public intern sunt stabilite pe baza
rezultatelor evalurii riscurilor asociate domeniului auditabil.
6.1.5.eful compartimentului de audit public intern trebuie s stabileasc
resursele care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor misiunii de
audit public intern. La formarea echipei trebuie s in cont de natura i
complexitatea fiecrei misiuni, de limitele de timp i resursele disponibile.
6.1.6.Sfera de cuprindere a misiunii de audit public intern este stabilit n
urma examinrii informaiilor cunoscute despre activitatea auditabil i se
refer la toate activitile ce urmeaz a fi auditate, natura i extinderea
procedurilor puse n aplicare i perioada supus auditului. Aceasta trebuie
dimensionat corespunztor pentru a asigura atingerea obiectivelor
misiunii n condiii de eficien.
6.2.Accesul auditorilor interni la informaii i documente
6.2.1.Auditorii interni au acces la toate datele i informaiile utile i
probante, inclusiv la cele existente n format electronic, pe care le
consider relevante pentru scopul i obiectivele misiunii de audit public
intern, utiliznd principiul circuitului auditului (pista de audit).
6.2.2.Auditorii interni pot solicita date, informaii, precum i copii ale
documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice sau
juridice aflate n legtur cu structura auditat, iar acestea au obligaia de
a le pune la dispoziie la data solicitat.
6.2.3.Personalul de conducere i de execuie din structura auditat are
obligaia s ofere documentele i informaiile solicitate, n termenele
stabilite, precum i tot sprijinul necesar desfurrii n bune condiii a
auditului public intern.
6.3.Notificarea entitii/structurii auditate
6.3.1.Responsabilul entitii auditate trebuie s fie informat cu privire la
misiunea de audit public intern ce urmeaz a fi realizat prin transmiterea
unei notificri privind declanarea misiunii de audit public intern. Prin

74
acest document conducerea entitii/structurii auditate este informat cu
privire la scopul, obiectivele auditului i durata misiunii de audit. Totodat
pot fi solicitate documente necesare pregtirii misiunii de audit public
intern.
6.3.2.Notificarea entitii/structurii ce urmeaz a fi auditat se face cu 15
zile calendaristice nainte de declanarea misiunii de audit. Notificarea
trebuie s fie nsoit de carta auditului intern.
6.4.Realizarea misiunii la faa locului
6.4.1.Misiunea de audit public intern trebuie s fie realizat ntr-un climat
de ncredere i s vizeze mbuntirea activitilor entitii auditate.
6.4.2.La edina de deschidere, auditorii interni trebuie s stabileasc,
mpreun cu responsabilii entitii auditate, persoanele cu care vor
comunica pe parcursul misiunii, fie pentru a efectua teste asupra muncii
lor, fie pentru a lua interviuri i a aduna informaii.
6.5.Instrumentele i tehnicile de audit
Auditorii interni trebuie s pun n aplicare instrumente i tehnici adecvate
care s le permit s realizeze activitile de audit intern n condiii de
eficien i eficacitate.
6.6.Comunicarea rezultatelor
6.6.1.Constatrile i recomandrile sunt aduse la cunotina entitii
auditate pe msura realizrii, cu scopul de a obine validarea acestora.
6.6.2.Intervenia la faa locului se ncheie pentru fiecare misiune de audit
public intern cu edina de nchidere, prin care se informeaz responsabilii
entitii auditate cu privire la constatrile efectuate i recomandrile
formulate.
6.6.3.Auditorii interni trebuie s comunice rezultatele auditului prin
transmiterea proiectului raportului de audit public intern la structura
auditat, care l analizeaz i transmite punctul de vedere n termen de 15
zile de la primirea raportului.
6.6.4.n termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere,
compartimentul de audit public intern organizeaz reuniunea de conciliere
cu structura auditat n cadrul creia se analizeaz constatrile i
concluziile pentru care s-au formulat puncte de vedere.
6.6.5.eful compartimentului de audit public intern trebuie s informeze
conducerea entitii publice care a aprobat misiunea despre recomandrile
care nu au fost avizate/acceptate n cadrul reuniunii de conciliere de ctre
responsabilii structurii auditate nsoite de documentaia de susinere.
6.6.6.eful compartimentului de audit public intern transmite raportul de
audit public intern, finalizat, mpreun cu rezultatele concilierii,
conductorului entitii publice care a aprobat misiunea, pentru analiz i
avizare.
6.7.Urmrirea recomandrilor
6.7.1.Compartimentele de audit public intern trebuie s monitorizeze
stadiul de implementare a recomandrilor formulate prin rapoartele de
audit public intern, n vederea msurrii eficacitii serviciilor de audit
intern i stabilirii gradului de adecvare a soluiilor date la problemele
identificate.

75
6.7.2.Responsabilul entitii/structurii auditate trebuie s elaboreze i s
transmit compartimentului de audit public intern un plan de aciune
pentru implementarea recomandrilor. Responsabilul entitii/structurii
auditate asigur urmrirea aplicrii planului de aciune. Structura auditat
informeaz compartimentul de audit public intern periodic la termenele
stabilite cu privire la stadiu! de implementare a recomandrilor, progresele
nregistrate i termenele care nu sunt respectate.
6.7.3.Compartimentul de audit public intern evalueaz periodic progresele
nregistrate n implementarea recomandrilor raportate de
entitatea/structura auditat.
7.Reguli de conduit
7.1.Auditorii interni trebuie s respecte codul privind conduita etic.
7.2.Auditorii interni trebuie s pstreze secretul profesional pentru toate
informaiile colectate cu ocazia realizrii misiunii de audit public intern.
7.3.Auditorii interni trebuie s raporteze imediat, pe linie ierarhic, orice
indicii de fraud sau iregularitate semnificativ constatat cu ocazia
misiunii de audit, nefiind n sarcina auditorilor interni s investigheze
frauda sau s efectueze cercetri administrative n vederea recuperrii
unor prejudicii sau stabilirii persoanelor vinovate.
8.Colaborarea cu auditorii externi
8.1.Compartimentul de audit public intern trebuie s menin un dialog cu
auditorii externi pentru a asigura coordonarea activitii n vederea evitrii
suprapunerilor, uniformitatea de opinii, utilizarea eficient de resurse,
schimbul de informaii i contientizarea constatrilor de audit.
8.2.eful compartimentului de audit public intern colaboreaz cu auditorii
externi pentru a se asigura c acetia primesc informaii adecvate despre
activitatea desfurat n cadrul compartimentului pe care l conduce.
8.3.Compartimentul de audit public intern din cadrul entitilor publice
transmite Curii de Conturi, pn la finele trimestrului I pentru anul
precedent, raportul privind activitatea de audit public intern desfurat.
8.4.Reprezentanilor autorizai ai Comisiei Europene i ai Curii de Conturi
Europene li se asigur drepturi similare celor prevzute pentru auditorii
interni, cu scopul protejrii intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Acetia trebuie s fie mputernicii n acest sens printr-o autorizaie scris,
care s le ateste identitatea i poziia, precum i printr-un document care
s indice obiectul i scopul controlului sau inspeciei la faa locului.
9.Dispoziii finale
9.1.Prevederile cartei auditului intern sunt obligatorii pentru toi auditorii
interni care activeaz n cadrul compartimentelor de audit public intern
nfiinate la nivelul entitilor publice.
9.2.eful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru
actualizarea periodic a cartei auditului intern.
9.3.Carta auditului intern se elaboreaz ca document distinct de normele
specifice privind exercitarea activitii de audit public, public intern.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 17 din data de 10 ianuarie 2014

Forma sintetic la data 21-Jan-2014. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice.
SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

76
77