Sunteți pe pagina 1din 4

INTERVIUL DE INFORMARE

1. Date demografice:
Nume, adresă, e-mail, număr de telefon, o scurtă descriere a spaţiului de locuit – în
cadrul familiei, campus, camera închiriată, singur în cameră sau nu, etc.
Vârstă, sex, statut civil (dacă este cazul), facultatea, anul, loc de muncă (dacă e cazul)

2. Nevoile de consiliere în carieră :


Care sunt factorii care l-au determinat pe client să apeleze la un consultant în carieră?
De ce acum? De când are clientul această problemă ?
Poate identifica clientul un tipar specific pentru problema sa?
Experienţe de consultanţă anterioare
Care este scopul în viaţă al clientului?
3. Stilul de viaţă al clientului:
Cum îsi petrece clientul o zi normală? Dar o săptămână normală?
Ce activităţi sociale (religioase, de familie, în cadrul comunităţii, în cadrul grupului de
prieteni) sau individuale preferă clientul în timpul său liber?
Care este situaţia clientului, legată de educaţie?
Trăsături speciale ale clientului: afilierea la o anumită religie, minoritate etnică sau
sexuală, boli cronice, tratamente medicale ţinute în general.

4. Scurtă istorie a familiei:


Vârsta părinţilor, ocupaţie, personalitate, roluri în familie, relaţia acestora, relaţia
clientului cu membrii familiei sau cu alte rude.
Numărul si vârsta fraţilor clientului, situaţia acestora, relaţia cu clientul.
Istoria profesională a familiei, stabilitatea lor într-o anumită arie geografică – modul
în care aceste elemente l-au afectat pe client.
Istorie maritală: căsătorit sau nu? Are clientul copii?
Situaţia stagiului militar.

2
5. Istoricul medical:
Referinţe medicale: boli neobisnuite, accidente din perioada prenatală până în prezent.
Consumul de alcool, droguri si medicamente (adicţii).
Existenţa bolilor nervoase în familia clientului.
Dizabilităţi mentale sau fizice

6. Istoricul educaţional/ profesional


Scoli absolvite, incidente (exmatriculări, relaţii cu colegii si profesorii)
Istorie vocaţională: locurile de muncă si relaţiile cu colegii si superiorii
Perioade fără angajare
Obiectiv în carieră si pasii pentru atingerea acestuia

7. Abilităţi profesionale si aptitudini


Abilităţi transferabile (daca clientul poate da exemple de astfel de abilităţi)

3
8. Aspecte legale

9. Descrierea clientului în timpul interviului


Elemente nonverbale (îmbrăcăminte, conduită, mimică, gesturi, contact vizual, obiecte
personale) si paraverbale personale (tonul vocii, intensitatea vocii). Alte aspecte:
motivarea clientului, implicare, deschidere, disponibilitate afectivă. Nivelul general de
informaţii, vocabular, terminologie tehnică, abilităţi.

10. Sumar si recomandări: