Sunteți pe pagina 1din 3

NR.

1
Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Vaslui sub nr. 67/89/2014, contestatorul D.C. a
atacat decizia de mutare cu nr. 240 din 3 octombrie 2013 emisa de intimata S.C. R. S.A.
Birlad, solicitand instantei constatatea nulitatii atat a deciziei de mutare cat si a actului aditional
nr.2 la contractual individual de munca, sustinand ca prin aceasta decizie s-a dispus nelegal
schimbarea locului si felului muncii, cu nerespectarea dispozitiilor art. 27 si 28 C. muncii.
A considerat contestatorul ca aceasta decizie este, in fapt, o decizie de sanctionare
mascata, iar actul aditional la contractul individual de munca este lovit de nulitate absoluta.
Tribunalul Vaslui a respins actiunea, motivand ca lipsa certificatului medical atrage doar
nulitatea contractului individual de munca si nu si a actului aditional, iar obligatia de a-l depune
reprezenta o stare de fapt particulara ce putea fi folosita in beneficiul sau anterior semnarii
actului aditional la contractul individual de munca. Prin semnarea acestuia, contestatorul a fost
de acord cu mutarea in alt post. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatorul D.C.,
criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
Curtea l-a apreciat ca fiind fondat si l-a admis, retinand faptul ca in mod gresit a apreciat
prima instanta ca actul aditional nr. 2 la contractul individual de munca a fost semnat de
contestator, astfel incat decizia de mutare nr. 240 este rezultatul consimtamantului acestuia.
Dimpotriva, din actul aditional - art. 1 rezulta ca acesta a fost incheiat in baza Deciziei nr.240
Ca atare, la emiterea deciziei de mutare nu a existat consimtamantul contestatorului, iar
succesiunea inversa a intocmirii acestor acte (1. decizia de mutare, 2. actul aditional la contractul
individual de munca) conduce la concluzia logica a temeiniciei celor sustinute de contestator,
respectiv a semnarii actului aditional sub lit. V (de la vazut\") ca si modalitate de luare la
cunostinta despre continutul actului si nu a acordului la modificarea clauzelor contractului
individual de munca, care deja fusese facuta unilateral prin decizia nr. 240.Conform art. 41 alin.
1 si 3 din Codul muncii, modificarea clauzelor contractului individual de munca privind durata
contractului, locul si felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de
odihna, se poate face numai prin acordul partilor.Ori, asa cum s-a aratat anterior, din cronologia
actelor contestate, rezulta ca decizia de mutare nr. 240 a fost emisa de unitate in mod unilateral,
fara acordul salariatului D. C., fiind astfel lovita de nulitate.De asemenea, si actul aditional nr. 2
este lovit de nulitate, pe de o parte pentru lipsa consimtamantului salariatului la intocmirea sa, iar
pe de alta parte pentru nerespectarea dispozitiilor art. 27 alin. 1 - 4 cu referire la art. 28 lit. b) din
Codul muncii.Certificatul medical era obligatoriu la schimbarea conditiilor de munca (conform
art. 27 lit. b) pentru a se constata daca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in noile con-
ditii (art. 27 alin. l). Aceasta este si ratiunea pentru care s-au stabilit sanctiuni in sarcina
angajatorului in cazul schimbarii locului ori felului muncii fara certificat medical (art. 27 alin. 4
teza finala).
Din interpretarea textelor mentionate, rezulta ca nerespectarea prevederilor referitoare la
necesitatea existentei certificatului medical la schimbarea locului ori felului muncii atrag
nulitatea contractului de munca astfel incheiat, in cazul nostru a actului aditional la contractul de
munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale.
1.indicati cadrul procesual, obiectul dedus judecatii si instanta competenta.
2.indicati dispozitiile legale incalcate si principii specifice dreptului muncii ce pot fi
invocate ca fiind aplicabile acestei spete.
3.analizati institutia nulitatii in dreptul muncii si elementele si conditiile modificarii
contractului individual de munca
NR.2

Prin actiunea civila nregistrata pe rolul Tribunalului Caras Severin, reclamanta S.C H.E.
S.A. a chemat n judecata pe paratul T.S.M. solicitand obligarea paratului la plata sumei totale de
602.599 lei, reprezentand prejudiciul suferit de catre societate ca urmare a conduitei culpabile a
paratului, suma reprezentand contravaloarea Contractului nr./12.10.2010 intervenit ntre parat
si S.C. U.G.C. S.A., sustinandu-se ca temeiul pretentiilor il reprezinta raspunderea materiala a
angajatului, fiind determinata de doua cauze diferite - una avand ca izvor ncalcarea clauzei de
confidentialitate, iar alta cauza constand n ncalcarea obligatiilor de serviciu.
Reclamanta a sustinut, n esenta, ca aceasta suma reprezinta contravaloarea contractului
pe care societatea putea sa-l ncheie cu S.C. U.G.C. S.A, dar pe care nu l-a ncheiat, ntrucat
aceasta societate a ncheiat acest contract cu S.C MS P.I. S.R.L, al carui asociat este paratul. S-
a aratat ca, astfel, paratul a prejudiciat societatea reclamanta, prejudiciu constand n privarea
companiei, al carei angajat a fost, de o lucrare de automatizare. Reclamanta a mai aratat ca
ntreaga creanta este constituita si din suma de 141.039,70 lei, constand n prejudiciul cauzat ca
urmare a ncalcarii obligatiilor de serviciu, pe care acesta le avea n calitate de director executiv,
cu drept de semnatura n banca, constand n dispunerea platii integrale a unei facturi catre
furnizorul S.C. I.I. S.R.L., pentru o lucrare care nu a fost finalizata, n conformitate cu
contractul semnat ntre parti.
Tribunalul a respins actiunea formulata de reclamanta, retinandu-se ca paratul, n calitate
de director general, la data de 22.04.2009, a semnat, cu societatea reclamanta, Actul aditional
nr. 1, la contractul sau individual de munca, prin s-a obligat la respectarea a doua clauze,
respectiv ca, pe toata durata validitatii contractului sau individual de munca, sa nu constituie o
societate comerciala, cu obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al S.C. H.E. S.A., sa
nu devina asociat sau actionar ntr-o asemenea societate ori sa-si asume functia de administrator,
precum si sa pastreze confidentialitatea informatiilor, datelor si documentelor, cu care a luat
contact pe cale directa sau incidentala, n cursul executarii contractului timp de 5 ani de la data
ncetarii contractului individual de munca,. Se constata ca acest act aditional se prevede si clauza
potrivit careia, n cazul n care paratul, cu intentie sau din culpa, divulga informatii, date sau
documente confidentiale, acesta este obligat sa despagubeasca societatea reclamanta,
corespunzator prejudiciilor pe care le-a produs. Prin Dispozitia nr. n baza art. 79 alin. 7 codul
muncii, contractul individual de munca al paratului, a ncetat, ncepand cu data de 18.05.2011.
Fata de cele invocate de reclamanta cu privire la executarea necorespunzatoare a unor atributii de
serviciu si la ncalcarea ,,clauzei de confidentialitate,, de catre parat, instanta retinut ca
reclamanta nu a facut dovada existentei unei fapte ilicite si personale a paratului, a vinovatiei
paratului, n nendeplinirea unor atributii de serviciu, dar mai ales a prejudiciului, care nu este
cert, dupa cum nu a facut nici dovada legaturii de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu, deci nu s-
a facut dovada ndepliniri cumulative a conditiilor apte sa conduca la atragerea unei raspunderi
patrimoniale a paratului. n cauza, reclamanta nici nu a invocat faptul ca paratul ar fi divulgat
anumite informatii sau s-a folosit de anumite documente, si nici nu a facut vreo dovada n acest
sens, motiv pentru care instanta apreciaza ca, nici n aceasta situatie, paratul nu a savarsit vreo
fapta ilicita, care sa atraga raspunderea patrimoniala.

1.indicati cadrul procesual, obiectul dedus judecatii si instanta competenta


2.indicati dispozitiile legale incalcate si principii specifice dreptului muncii ce pot fi
invocate ca fiind aplicabile acestei spete.
3.analizati clauza de confidentialitate si clauza de neconcurenta .