Sunteți pe pagina 1din 7

51.

Dispozitivul prin care se poate configura o conexiune la internet se numeste:


a) Scanner b) Modem
c)Mouse d)Joystick

52. Internetul a aparut in perioada :


a)1960 b)1940
c)1990 d)2000
53. Protocolul folosit pentru transmiterea informatiilor intre serverul Web si clientul Web este:
a)HTTP b)TCP\IP
c)DNS d)URL

54. Operatia de start la cald se face prin intermediul butonului


a)Power-on b) Reset
c)Ctrl d) Del

55. Protocolul de acces la serviciul WWW este:


a) HTML b) HTTP
c) TCP/IP d) IP
56. RAM este acronim pentru
a). Random Acces Memory b). Random Auxiliary Memory
c). Run Auxiliary Memory d). Run Acces Memory

57. Internetul, la aparitia acestuia, a fost dezvoltat de agentii din:


a). Anglia b). Rusia
c). SUA d). Germania

58. www a fost lansat in anul :


a). 1960 b). 1992
c). 1999 d). 2000

59. Operatia de start la rece se face prin intermediul butonului:


a). Power-On b). Reset
c). Ctrl d). D

60. HTTP este acronim pentru :


a). Hyper Text Transfer Protocol b). Hyper Table Transfer Protocol
c). Hystory Text Transfer Protocol d). Hyper Type Transfer Protocol

61. Inscriptionarea unui CD/DVD se face cu ajutorul programului:


a)Winamp b)Nero Burning Room
c)Netscape Composer d)Acrobat Reader

62. MAN este un acronim pentru:


a)Metropolitan Area Network b)Material Area Network
c)Memory Area Network d)Memory Acces Network

63. Semnificatia domeniului .com este:


a)organizatie militara b)organizatie educational
c)organizatie cu scop commercial d)organizatie guvernamentala

64. Un Mb este egal cu:


a)1000 Kb b)1024 Kb
c)255 Octeti d)1024 byte

65. Sistemul de securitate care asigura protectia unei retele private impotriva accesului neautorizat provenit din reteaua Internet
se numeste:
a)HTTP b)FTP
c)Firewall d)mIRC

66. Litera care marcheaza unitatea de discheta(3.5 Floppy)este:


a)A b)C
c)D d)F

67. Retelele cu o arie mica de raspandire sunt retelele:


a)LAN b)WAN
c)MAN c)Internet

68. Prima retea de calculatoare creata in anul 1969 se numeste:


a)Intranet b)Extranet
c)Internet d)ARPANET
69. Ordinea crescatoare a unitatilor de masura a memoriei este:
a)B,KB,GB,MB b)B,KB,MB,GB
c)MB,KB,GB,B d)GB,MB,KB,B

70. Care dintre urmatoarele NU este un serviciu de comunicare in timp real al retelei Internet:
a)WebChat b)Email
c)NetMeeting d)IRC

71. Comanda Cut inseamna:


a) a taia (a decupa) b)a sterge
c)a copia c)a insera
72. Scrierea unui mesaj cu litere mari este interpretat ca:
a)zambet b)tipat
c)plans d)soapta
73.Conversia numelui de domeniu in adresa IP este realizata de:
a)serverele DNS b)serviciul WWW
c)serviciul FTP a)ARPANET
74.UN registru Excel se deschide initial cu:
a)2 foi de calcul b)3 foi de calcul
c)4 foi de calcul d)5 foi de calcul
75.Adresa destinatarului unui mesaj trimis prin posta electronica este trecuta in rubrica:
a)From b)Subject
c)To d)Attach

76. Comanda Copy se poate lansa folosind combinatia de taste:


a)Ctrl+Z b)Ctrl+X
c)Ctrl+C d)Ctrl+V
77. Cutia postala in care se primesc mesajele electronice este denumita:
a)Trash b)Inbox
c)Draft d)Outbox
78. Programul client folosit pentru a avea acces la serviciul Web se numeste:
a)Internet b)Extranet
c)TCP/IP d)browser
79. Fisierele Excel se numesc:
a)Ferestre b)Foi
c)Registre d)Celule
80. Persoana care reuseste sa ajunga la informatii private ale unei retele de calculatoare, trecand de nivelurile de securitate,
facand aceasta doar pentru a se distra se numeste:
a)Hacker b)Craker
c)Player d) alt nume

81. Comanda UNDO se poate lansa folosind combinatia de taste:


a) Ctrl + Z b Ctrl + X
c) Ctrl + C d) Ctrl + V
82. Numele canalului de conversatie al serviciului IRC ncepe cu caracterul:
a) # b) $
c) @ d) ^
83. Retransmiterea ctre alti destinatari a mesajelor primite se poate face prin operatia:
a) Send b) Forward
c) Copy d) Attach
84. n Excel, nainte de scrierea unei relatii de calcul se pune semnul:
a) + b) =
c) * d) #
85. Persoana care reuseste s ajung la informatii private ale unei retele de calculatoare, trecnd de nivelurile de
securitate si fcnd aceasta pentru a le folosi datele in interes personal sau a le distruge, se numeste:
a) Hacker b) Cracker
c) Player d) alt nume

86. Comanda Cut se poate lansa folosind combinatia de taste:


a)Ctrl+Z b)Ctrl+X
c)Ctrl+C d)Ctrl+V

87. Care dintre urmatoarele NU este un motor de cautare:


a)Google b)Yahoo
c)AltaVista d) Windows Vista
88. Automatizarea raspunsului catre expeditorul mesajului primit se face prin operatia:
a)New b)Reply
c)Forward d)Delete

89. Fisierele create cu Microsoft Power Point au extensia:


a) .xls b) .doc
c) .txt d) .ppt

90.Mesajele primite pe adresa de e-mail sunt salvate in:


a)Draft b)Sent
c)Inbox d)Trash
91. Comanda Paste se poate lansa folosind combinatia de taste:
a)Ctrl +Z b)CTRL+X
c)CTRL +C d)Ctrl + V

92. IRC este acronym pentru :


A)Internet Real Chat b) Internet Relay Chat
C)International Real Chat d)International Relay Chat

93. Schitele mesajelor electronice sunt salvate in cutia postala denumita:


a)Inbox b)Sent
b)Spam d)Draft

94. Fisierele create cu Microsoft Excel au extensia:


a).xls b).doc
b).txt d).ppt

95. Mesajele trimise de utilizatori prin posta electronica sunt salvate in:
a)Draft b)Sent
c)Inbox d)Trash

96. Comanda Cut se poate lansa folosind combinatia de taste:


a)Ctrl+Z b)Ctrl+X
c)Ctrl+C d)Ctrl+V

97. Care dintre urmatoarele NU este un motor de cautare:


a)Google b)Yahoo
c)AltaVista d) Windows Vista

98. Automatizarea raspunsului catre expeditorul mesajului primit se face prin operatia:
a)New b)Reply
c)Forward d)Delete

99. Fisierele create cu Microsoft Power Point au extensia:


a) .xls b) .doc
c) .txt d) .ppt

100. Mesajele primite pe adresa de e-mail sunt salvate in:


a)Draft b)Sent
c)Inbox d)Trash

101. Care dintre urmatoarele taste este tasta rece:


a)Delete b)Shift
c)PageDown d)PageUp

102. Care dintre urmatoarele este un portal romanesc cu motor de cautare:


a)Google b)Yahoo
c)Kappa d)MSN

103. Inbox-ul contine:


a)mesajele expediate b)mesajele sterse
c)mesajele ce urmeaza a fi tremise d)mesajele primite

104. Fisierele create cu Notepad au extensia :


a).xls b).doc
c).txt d).ppt
105._Care dintre urmatoarele este o adresa corecta de e-mail
a)nume @.com b)contact@yahoo.com
c)nume.com d)email.yahoo.com

106. Care dintre urmatoarele taste NU sunt duble:


a)Shift b)Esc
c)Alt d)Ctrl
107. DNS este un acronym pentru:
a)Domain Name System b)Domain Name Search
c)Domain Name Site d)Director Name System
108. Cutia postala Sent contine:
a)mesajele expediate b)mesajele sterse
c)mesajele ce urmeaza a fi trimise d)mesajele primite
109. Notiunea slide intalnita in aplicatiile Power Point se traduce prin:
a)diapozitiv b)imagine
c)prezentare d)fisier
110.FTP lucreaza in modul:
a)ASCII b)Binar
c)Binar,ASCII d)Hexazecimal

111. Pentru a genera codul caracterului @ se foloseste combinatia de taste:


a)Alt + @ b)Ctrl + @
c)Shift + @ d)Home + @

112. Retele private ale unei companii sau organizatii care folosesc protocolul TCP/IP se numesc:
a)Internet b)Intranet
c)Extranet d)ftp

113. Care dintre urmatoarele este o adresa a unui motor de cautare:


a)www.google.ro b)www.edu.ro
c)www.realitatea.ro d)www.teora.ro

114. Pentru a sterge caracterul din dreapta cursorului se foloseste tasta:


a)Delete b)Backspace
c)Insert d)End

115. Adresa Ip are:


a)32 biti b)64 biti
c)1000 biti d)un numar cuprins intre 0-255

116. Pentru a capta o imagine a ntregului ecran se folosete tasta:

a) PageDown

b) PrintScreen

c) PageUp

d) Pause

117. Echipament care permite modularea respectiv demodularea unui semnal digital

n semnal analogic este:

a) Imprimanta

b) Modem

c) Mouse

d) Firewall

118. Copierea unui fiier din reea n propriul calculator se face prin operaia:

a) Download
b) Upload

c) Cut

d) Paste

119. Pentru a selecta ntregul coninut al unui document se folosete combinaia de taste:

a) Ctrl + S

b) Ctrl + P

c) Ctrl + A

d) Ctrl + V

120. Domeniul .ro este alocat pentru:

a) Rusia

b) Romnia

c) Portugalia

d) Canada

121. Memoria RAM este o memorie in care:


a)se poate scrie si din care se poate citi b)se poate scrie si din care nu se poate citi
c)nu se poate scrie dar in care se poate citi d)nu se poate scrie si din care nu se poate citi

122. Protocol TCP/IP care permite unei retele private conectare la internet atribuirea unei adrese temporare IP calculatorului
gazda conectat la ea este :
a)HTML b)HTTP
c)DHCP d)MSN
123.Copierea unui fisier de pe propriul calculator in retea se face prin operatia :
a)Download b)Upload
c)Cut d)Paste
124. Pentru a declansa operatia de tiparire a unui document se foloseste combinatia de taste :
a)Ctrl+S b)Ctrl+P
c)Ctrl+A d)Ctrl+V
125. TCP este un acronim pentru:
a)Transmission Control Protocol b)Transfer Control Protocol
c)Transmission Control Properties d)Transfer Control Properties
126. Memoria ROM este o memorie in care:

121. Copierea unui fiier din reea n propriul calculator se face prin operaia:

a) Download

b) Upload

c) Cut

d) Paste

a. Pentru a selecta ntregul coninut al unui document se folosete combinaia de taste:

e) Ctrl + S

f) Ctrl + P

g) Ctrl + A

h) Ctrl + V

b. Domeniul .ro este alocat pentru:

e) Rusia

f) Romnia
g) Portugalia

h) Canada

121. Memoria RAM este o memorie in care:


a)se poate scrie si din care se poate citi b)se poate scrie si din care nu se poate citi
c)nu se poate scrie dard in care se poate citi d)nu se poate scrie si din care nu se poate citi

122. Protocol TCP/IP care permite unei retele private conectare la internet atribuirea unei adrese temporare IP calculatorului
gazda conectat la ea este :
a)HTML b)HTTP
c)DHCP d)MSN
123.Copierea unui fisier de pe propriul calculator in retea se face prin operatia :
a)Download b)Upload
c)Cut d)Paste

124. Pentru a declansa operatia de tiparire a unui document se foloseste combinatia de taste :
a)Ctrl+S b)Ctrl+P
c)Ctrl+A d)Ctrl+V
125. TCP este un acronim pentru:
a)Transmission Control Protocol b)Transfer Control Protocol
c)Transmission Control Properties d)Transfer Control Properties
126. Memoria ROM este o memorie in care:
a)se poate scrie si din care se poate citi b)se poate scrie si din care nu se poate citi
c)nu se poate scrie dar din care se poate citi d)nu se poate scrie si din care nu se poate citi

127. Protocolul de acces la serviciul WWW este:


a) HTML b)HTTP
c)TCP/IP d)IP

128. Furnizorul de servicii internet se numeste:


a)provider b)host
c)client d)browser

129.Pentru a declansa operatia de salvare a unui document se foloseste combinatia de taste:


a)Ctrl+S b)Ctrl+P
c)Ctrl+A d)Ctrl+V

130.www a fost lansat in anul:


a)1960 b)1992
c)1999 d)2000

131.ROM este un acronim pentru:


a)read only memory b)read only material
c)read open-memory d)resume only memory

132.HTTP este un acronim pentru:


a)hyper text transfer protocol b)hyper table transfer protocol
c)history text transfer protocol d)hyper type transfer protocol

133.Intr-o retea ,calculatoarele cu functii de aplicatii se numesc :


a)host b)rutere
c)porti c)client
134. OLE este acronim pentru:
a)Old linking and Embendding b)object linking and Embedding
c)Options linking and Emberdding d)open linking and Embedding

135. Protocolul folosit pentru transmiterea informatiilor intre server Web si clientul WEB este:
a)HTTP b)TCP/IP
c)DNS d)URL

136. Care din urmatoarele componente ale calculatorului NU este resursa fizica?
a)Procesorul b)memoria interna
c)Programul d)dispozitivele periferice
137. Sistemul de securitate care asigura protectia unei retele private impotriva accesului
neautorizat provenit din reteaua Internet se numeste:
a)HTTP b)FTP
c)Firewall d)mIRC
138. Seturi de reguli prin care se asigura schimbul de date si mesaje intre doua calculatoare intre
care s-a stability o legatura fizica se numeste:
a)ruter b)protocol
c)nod d)host
139. Legea si incapsularea obiectelor in aplicatiile Windows se fac prin protocol:
a)HTML b)OLE
b)IP d)http
140. Semnificatia domeniului .com este:
a)organizatia militara b)organizatie educational
c)organizatie cu scop comercial d)organizatie guvernamentala

141. Care dintre urmatoarele versiuni ale sistemului de operare Windows este cea mai noua?
a) Windows NT b) Windows Millenium
c) Wndows Vista d) Windows XP
142. Care dintre urmatoarele NU este un serviciu de comunicare in timp real al retelei Internet:
a) WebChat b) IRC
c) NetMeeting d)Email
143. Programul utilitar al sistemului de operare Windows folosit pentru a naviga prin reteaua Internet este:
a)Mozilla FireFox b) Opera
c) Internet Explorer d) Windows Explorer
144. Clipboard inseamna:
a) un mod de formatare a unui text b) o zona de memorie
c) un tabulator d) ARPANET
145. Prima retea de calculatoare creata in anul 1969 se numea:
a)Intranet b) Extranet
c) Internet d) Arpanet

146.Care dintre urmatoarele taste este tasta speciala de navigare in pagina:


a) Page Up b) Caps Lock
c) Enter d) Pause

147. Adresa destinatarului unui mesaj trimis prin posta electronica este trecuta in rubrica:
a) From b) Subject
c) To d) Attach

148. Placa de retea este un dispozitiv:


a) de intrare b) de iesire
c) de memorare d) de intrare- iesire
149. Optiunea ShutDown conduce spre: a)
deschiderea calculatorului b) inchiderea aplicatiei Word
c) conectarea la Internet d) inchiderea calculatorului

150. Programul client folosit pentru a avea acces la serviciul Web se numeste:
a) Intranet b) Extranet
c) TCP/IP d) browser