Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTAR I A MEDIULUI

POLITICI DE MEDIU

Profesor coordonator: Student:

Carmen Trica Burca Catalina

Grupa 1311
Continutul si dinamica politicilor de mediu

Politica de mediu poate fi definita ca un ansamblu coerent de masuri si mijloace prin care
se urmareste conservarea capacitatii de suport a sistemelor natural.
Componentele politicii de mediu (14) vizeaza sfera reglementarilor (generale si
specifice), dar si modificarea comportamentului producatorilor si consumatorilor, a societatii
cvile n ansamblul sau, inclusiv prin mijloace financiare si economice, la toate acestea
adaugndu-se problema transferului de informatie, a comunicarii n domeniul mediului.
Politica reglementarilor este un exercitiu prin care se oficializeaza un nivel ninim acceptabil
al calitatii mediului, ca valoare a bunastarii economico-sociale, dar si interventia statului menita
sa depaseasca unele din limetele economiei de piata n reflectarea costurilor sociale.
Politica reglementarilor cuprinde:
legea mediului,
standarde si norme de mediu,
conditii de obtinere a acordului si autorizatiei de mediu,
legea planificarii fizice,
termenii de referinta pentru elaborarea studiului de impact si evaluarea propriu-zisa a
impactului de mediu.

Deoarece unele activitati prezinta un nivel ridicat al riscului ecologic, sunt necesare unele
reglementari cu caracter specific:
nominalizarea activitatilor si produselor periculoase, precizarea conditiilor de productie,
manipulare, depozitare, consum;
termenii de referinta ai planului de interventie n caz de accident ecologic;
termenii de referinta ai rapoartelor si informarilor, n conformitate cu dreptul societatii civile de
a fi informata curent si n situatii de urgenta.

Componenta cea mai eficace si mai economica a politicii de mediu o reprezinta ansamblul de
masuri si mijloace pentru modificarea comportamentulului producatorilor si consumatorilor, a
societatii civile n ansamblu, ntr-un sens favorabil mediului.

Operationalizarea si eficienta celor trei componente ale politicii de mediu politica de


reglementare, politica economico-financiara si politica educationala se afla ntr-o evidenta
dependenta de o a patra componenta: politica surselor de informatie si comunicarii.
Politica surselor de informare si a comunicarii trebuie sa raspunda la doua cerinte :
calitatea datelor si informatiilor ( de unde obtinem datele ) si costul informatiei.

Etapele politicilor de mediu

Proiectarea politicii de mediu solicita, ca efort minimal, parcurgerea a cinci etape:


identificarea si delimitarea problemelor de mediu
evaluarea politicii de mediu promovata n perioada anterioara,
formularea prioritatilor n legatura cu problemele de mediu,
definirea posibilitatilor de finantare a politicii de mediu.

Odata stabilita sfera de aplicare a politicii de mediu, pentru diminuarea costurilor de


operationalizare, pentru sporirea eficacitatii acesteia n conditii de economicitate, este de preferat
o evaluare obiectiva, si nu de pe pozitii doctrinar-ecologiste, a politicii de mediu aplicata n
perioada anterioara.
In conditiile unor restrictii obiective de natura tehnico-materiala, financiara si umana, mai
ales n cazul economiilor cu performante scazute, pentru care acoperirea costurilor ecologice
sporeste, pe termen scurt si mediu, presiunea asupra echilibrului macro-economic si social, o
etapa importanta n elaborarea politicilor de mediu o reprezinta formularea prioritatilor.
In cea de-a patra etapa a elaborarii politicii de mediu formularea strategiei si a tacticii
eforturile se vor concentra spre satisfacerea urmatoarelor cerinte:
asigurarea preponderentei premiselor certe de realizare a politicii de mediu,
formularea clara a obiectivelor strategice si tactice,
definirea sistemului instrumentelor de aplicare si control a politicii,
sporirea interoperabilitatii dintre structurile institutionale si civile implicate n atingerea
obiectivelor politicii de mediu,
cresterea gradului de audienta a politicii de mediu n rndurile societatii civile,
armonizarea intertemporala a etapelor de aplicare a politicii de mediu, a tacticilor adoptate

O politica de mediu eficienta nu poate fi dect una pe termen lung, n concordanta cu


ciclurile biologice, legile ecologice, motiv pentru care parcurgerea celei de-a cincea etape
definirea posibilitatilor de finantare a politicii de mediu va fi marcata de incertitudinea si riscul
din activitatea economica.
Actuala evolutie a economiilor nationale si a economiei mondiale, departe de a se
stabiliza, accentuarea concurentei si diversificarea formelor de interventie pentru pastrarea
anumitor pozitii pe piata resurselor naturale, sunt elemente care genereaza discontinuitati n ceea
ce priveste performanta activitatii economice, discontinuitati care, inevitabil, se vor reflecta n
capacitatea de finantare a costurilor ecologice.

Operationalizarea politicilor de mediu

Operationalizarea politicii de mediu este o etap important pentru asigurarea


eficientizrii, inclusiv din punct de vedere al armonizrii impactelor distributive, etap a crei
parcurgere presupune satisfacerea urmtoarelor conditii:
asigurarea resurselor umane calificate, a unei capacitti de expertiz ct mai dezvoltate;
existenta unui cadru legislativ care s reflecte raportul dintre particular si general (pentru a
putea acoperi cazuistica oferit de activitatea practic) si s se bazeze pe un transfer
informational consistent. Efectele politicilor de mediu se manifest mai ales pe termen mediu si
lung, motiv pentru care, respectnd anumite cerinte, sunt de preferat evaluarea si valorificarea
exigent a rezultatelor cercetrii si practicii interne si internationale, trecut si prezent;
realizarea unei compatibilitti sporite ntre instrumentele propuse a se utiliza n aplicarea
politicii de mediu si baza tehnico-material, tind cont de posibilittile de extindere si
modernizare
a acesteia;
proiectarea unui sistem functional pentru controlul si autocontrolul aplicrii politicii de
mediu.

Prin politicile de mediu se preconizeaz utilizarea urmtoarelor tipuri de msuri:


msuri directe (punctuale);
msuri indirecte si de sustinere;
msuri economice generale;

n efortul de aplicare a politicilor de mediu, elementul central este reprezentat de sistemul


instrumentelor pentru protectia mediului. Pornind de la obiectivele politicii de mediu,
dimensionate n functie de problematica mediului si caracteristicile economico-sociale ale
dezvoltrii fiecrei tri, regiuni, etc. se va structura sistemul instrumentelor alternative pentru
atingerea obiectivelor formulate, sistem care, n timp, trebuie s si gseasc sustinerea n plan
legislativ, al resurselor umane si tehnico-materiale.