Sunteți pe pagina 1din 10

Aprobat n Comisia Paritar din data 29.03.

2017

Validat n Consiliul de Administraie al I.S.J Constana din data 30.03.2017

Elaborat i aprobat n conformitate cu O.M.E.N.C.. nr. 6161/21.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei i a criteriilor privind acordarea gradaiei de
merit n nvmntul preuniversitar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.21 din 9 ianuarie 2017

FI/GRIL PENTRU ACORDAREA GRADAIILOR DE MERIT

Sesiunea 2017

NVMNT SPECIAL I SPECIAL INTEGRAT

PROFESOR PSIHOLOG DIN CENTRE I CABINETE DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC

Numele i prenumele

Unitatea de nvmnt

Specialitatea

Vechimea n nvmnt

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
Dosarul pentru concursul de obinere a gradaiei de merit va conine urmtoarele:
1. Opisul dosarului, n dou exemplare, dintre care unul se va napoia candidatului, cu semntura sa i a conducerii unitii de nvmnt, n care sunt consemnate
documentele existente, ce va respecta urmtoarea structur: Nr.crt./document/numr pagin
2. Cerere tip de evaluare a dosarului n vederea obinerii gradaiei de merit, n care se menioneaz opiunea n scris a candidatului asupra seciunii / disciplinei pentru
care concureaz
3. Adeverin / adeverine cu calificativul "Foarte bine" obinut pentru fiecare an colar din perioada evaluat (nregistrat la secretariatul unitii colare), conform
Art. 5 alin. 1, alin. 2, alin. 3 din O.M.E.N.C.. nr. 6161/21.12.2016
4. Adeverin de vechime efectiv n nvmntul preuniversitar, conform Art.5 alin.1, lit.a) , din O.M.E.N.C.. nr. 6161/21.12.2016
5. Copia procesului- verbal din edina Consiliului Profesoral din unitatea de nvmnt n care a fost formulat aprecierea sintetic asupra rezultatelor
candidatului-certificat conform cu originalul de ctre conducerea unitii de nvmnt.
6. Declaraia pe propria rspundere n original, prin care se confirm c documentele depuse la dosar au fost certificate prin confruntare cu originalul, conform
Anexei 5 din Metodologia i criteriile privind acordarea gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar, aprobat O.M.E.N.C.. nr. 6161/21.12.2016
7. Fia de (auto)evaluare, la categoria de personal didactic la care candideaz, completat la rubrica "Punctaj autoevaluare" - n original, datat i semnat de candidat.
Fia de evaluare aprobat de ISJ Constana nu va fi modificat de ctre candidai
8. Raport de activitate (autoevaluare), pentru perioada 1 septembrie 2011 31 august 2016 - n original, datat i semnat de candidat; raportul de autoevaluare va fi
realizat pe structura fiei de evaluare, prin consemnarea detaliilor privitoare la activitile aferente fiecrui criteriu i subcriteriu specific i se vor meniona pentru fiecare
activitate paginile de la dosar la care se gsesc dovezile ataate
9. Declaraia pe propria rspundere n original, prin care se confirm c documentele depuse la dosar au fost certificate prin confruntare cu originalul, conform
Anexei 4 din Metodologia i criteriile privind acordarea gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.. nr. 6161/21.12.2016
10. Documente justificative, grupate pe criterii i subcriteriile din fia de (auto)evaluare pentru gradaie de merit elaborat de I.S.J Constana, la categoria de personal
didactic la care candideaz, certificate conform cu originalul de ctre conducerea unitii de nvmnt la care candidatul depune dosarul
Not:
a) Toate documentele justificative vor fi prezentate ntr-un dosar cu in, fr folii de plastic.
b) Candidatul are obligaia s respecte ordinea criteriilor i subcriteriilor din fia de auto(evaluare) la ndosarierea documentelor justificative i paginaia din opisul ntocmit n
numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respect condiia mai sus menionat, nu vor fi luate n considerare n vederea evalurii i punctrii.
n cazul n care n dosarele candidailor exist documente justificative eronate/false, dosarul nu se evalueaz.
c) Dac ntr-un document justificativ sunt menionate mai multe activiti, se va acorda punctaj pentru fiecare activitate conform subcriteriului corespunztor. n acest caz
documentul va fi pus separat la fiecare subcriteriu n parte. Nu se puncteaz de dou sau mai multe ori o activitate.
d) Dosarele nu vor conine: fotografii, produse ale activitii elevilor, certificate de ncadrare n grad de handicap sau de orientare colar i profesional ale elevilor.
Activitile cu elevii cu cerine educative speciale pot fi confirmate prin adeverin de la Centrul Judeean de Resurse i Asisten Educaional Constana eliberat n
baza unor documente justificative
e) Punctajul pentru crile/lucrrile publicate n domeniul didacticii, specialitii i managementului educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN va fi mprit la numrul de
autori
f) Adeverinele pentru recunoaterea activitii de lider sindical la nivel de unitate de nvmnt/judeean/naional se elibereaz numai de ctre S.L.S.I.P. Constana i
F.E.N. Constana

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
1. Criteriul activitilor complexe cu valoare instructiv - educativ Maxim 70p

Punctaj Punctaj
Doc. Punctaj Punctaj Punctaj
Subcriterii Auto- inspector
la pag. maxim final contestaie
evaluare i C.C.
a) rezultate deosebite obinute n pregtirea elevilor n atingerea obiectivelor/competenelor
specifice impuse de curriculumul colar, materializate n progresul elevilor la clas, n
rezultate ale elevilor la clas, la testri i examene naionale de sfrit de ciclu, rezultate Max 18p
obinute cu clasa i individual la disciplinele de specialitate din nvmntul vocaional, pe
baza datelor statistice de la nivelul unitii de nvmnt
- implicare deosebit n testarea psihologic la sfrit de ciclu precolar (numr evaluri),
consilierea individual / de grup / colectiv a precolarilor i a elevilor, materializate n
mbuntirea i optimizarea comportamentului acestora (consemnate prin procese verbale, 3p/an
rapoarte de activitate, analize cantitative i calitative, grafice de progres explicite, statistici la
nceput i final de an colar etc., certificate de director).
b) iniierea i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea manualelor
digitale, a platformelor electronice de nvare i a softurilor educaionale specifice Max 2p
disciplinei, existente n unitatea de nvmnt (certificate de director)
c) iniierea i aplicarea unor metode, procedee i tehnici de predare inovatoare, precum i
producerea i/sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din cercetarea Max 1 p
educaional de profil
iniierea i aplicarea unor metode, procedee i tehnici de predare inovatoare, adaptate grupului
1p
de elevi (rapoarte de activitate, procese verbale comisii metodice certificate de director)
producere i utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, adaptate grupului de elevi
1p
(documente de proiectare, procese verbale comisii metodice certificate de director)
d) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la olimpiade colare i/sau concursuri
de profil corelat cu disciplina predat, materializate prin obinerea premiilor I, II, III,
Max 15p
meniunilor i a premiilor speciale la faza judeean/interjudeean/ naional/internaional,
desfurate n coordonarea i/sau finanarea Ministerului Educaiei Naionale
la faza naional
- premiul I 4p/premiu
- premiul II 3p/premiu

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
- premiul III 2p/premiu
- meniune 1,5p/
meniune
- premiul special 1p/premiu
la faza judeean/interjudeean
- premiul I 3p/premiu
- premiul II 2p/premiu
- premiul III 1,5p/ premiu
- meniune 1p/meniune
- premiul special 0,75p/
premiu
Premierea internaional aduce punctaj maxim 15p
e)pregtirea loturilor olimpice de elevi, participarea, n calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i extracolare, fazele judeene,
interjudeene, naionale i internaionale incluse n programul de activiti i n calendarul Max 27p
inspectoratelor colare/Ministerul Educaiei Naionale(certificate de conducerea
inspectoratului colar; inclusiv examene naionale)
faze naionale /internaionale
pregtirea loturilor pentru olimpiade i concursuri colare/extracolare 3p/an
participarea n calitate de membru al comisiei 2p/an
participarea n calitate de membru al comitetului de organizare 3p/an
participarea n calitate de membru al juriului /evaluator 2p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 1p/an
faze judeene /interjudeene
pregtirea loturilor pentru olimpiade i concursuri colare/extracolare 2p/an
participarea n calitate de membru al juriului / evaluator 2,5p/an
participarea n calitate de membru al comisiei/ comitetului de organizare 2,5p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 0,5p/an

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
examene naionale (bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare naional)
participarea n calitate de supraveghetor/asistent(bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare
2p/an
naional 8)
participarea n calitate de membru, secretar/informatician/persoana de contact, evaluator CE,
3p/an
CZE(bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare naional 8)
participarea n calitate de vicepreedinte CE, CZE(bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare
4p/an
naional 8)
participarea n calitate de preedinte CE, CZE, membru comisie judeean(bacalaureat,
5p/an
definitivat, titularizare, evaluare naional 8)
participarea n calitate de administrator de test/evaluator, evaluare naional 2, 4, 6 2p/an
participarea n calitate de profesor de sprijin (bacalaureat, evaluare naional 8, evaluare
2p/an
naional 2, 4, 6)
f) rezultatele obinute n centrele de excelen, certificate de inspectorul de specialitate sau cu
elevi cu cerine educaionale speciale, certificate de centrele judeene de resurse i asisten Max 2p
educaional
g) rezultate deosebite obinute n pregtirea elevilor din medii dezavantajate, cu cerine
Max 2p
educaionale speciale i cu alte dificulti de nvare
h) iniierea i aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres n nvare a
fiecrui copil, inclusiv a celor aflai n risc de abandon colar i a copiilor cu cerine Max 2p
educaionale speciale
i) iniierea i aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele n regim simultan, pentru
progres n nvare a fiecrui copil, inclusiv a celor aflai n risc de abandon colar i a Max 1
copiilor cu cerine educaionale speciale
Total criteriul 1 Maxim 70p
2. Criteriul privind performane deosebite n inovarea didactic/managerial Maxim 10p
Punctaj Punctaj
Doc. Punctaj Punctaj Punctaj
Subcriterii Auto- inspector
la pag. maxim final contestaie
evaluare i C.C.
a)elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ghiduri metodice,
manuale colare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul colar sau de Ministerul
Educaiei Naionale dup caz; cri n domeniul educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN;
Max 2p
elaborarea de programe colare pentru discipline opionale noi, nsoite de suportul de curs
sau viznd curriculumul pentru opional integrat n dezvoltare local, avizate de inspectoratul
colar.

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
2p/produs
elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ghiduri metodice, educaional

manuale colare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul colar sau de Ministerul Educaiei mprite la
Naionale numrul de
autori
2p/produs
educaional
elaborarea de cri n domeniul educaional, nregistrate cu ISBN; mprite la
numrul de
autori
0,5p/ produs
elaborarea de programe colare pentru discipline opionale noi, nsoite de suportul de curs; educaional
elaborarea de programe viznd curriculumul pentru opional integrat n dezvoltare local(copie mprite la
conform cu originalul a fiei de avizare a opionalului avizat de inspectorul de specialitate) numrul de
autori
b) elaborarea de cri i lucrri tiinifice publicate n domeniul didacticii, specialitii i
Max. 2p
managementului educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN;
2p/produs
educaional
cri n domeniul didacticii, specialitii i managementului educaional, nregistrate cu
mprite la
ISBN/ISSN; numrul de
autori
1p/produs
educaional
lucrri tiinifice publicate n domeniul didacticii, specialitii i managementului educaional,
mprite la
nregistrate cu ISBN/ISSN; numrul de
autori
c) realizarea de softuri educaionale n specialitate, platforme de e-learning pentru susinerea
Max 0,5p
progresului colar, avizate de Ministerului Educaiei Naionale
d) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator n activitile de formare
continu a personalului din nvmnt, activitate n cadrul comisiilor paritare/de dialog
social, activitate n organismele de conducere ale organizaiilor sindicale afiliate federaiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar/semnatare
ale contractului colectiv de munc la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar,
Max 2p
precum i n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeean/
naional/ internaional, participarea cu comunicri la simpozioane-conferine naionale
i/sau internaionale, dovedite prin documente oficiale ale manifestrii, contribuia la
cercetri tiinifice n specialitate sau n domeniul problematicii nvmntului i educaiei,
atestat prin publicaii nregistrate cu ISBN/ISSN

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
evaluator de manuale 1p/an
mentorat (formare iniial) 1p/an
formator atestat:
local 0,5p/an
judeean 0,5p/an
naional 1p/an
activitate n domeniul sindical/ comisie paritar/ de dialog social la nivel:
1p/an
- lider grup sindical la nivel de unitate colar
0,5p/an
- membru birou operativ grup sindical/membru comisie paritar la nivel de unitate colar
0,5p/an
- activitate n domeniul sindical / comisie paritar la nivel judeean
1p/an
- activitate n domeniul sindical / comisie paritar la nivel naional
participarea cu comunicri la simpozioane - conferine Max. 1 p
- naionale 0,5p/lucrare
- internaionale 1p/lucrare
contribuia la cercetri tiinifice n specialitate sau n domeniul problematicii nvmntului i
1p/articol
educaiei atestat prin studii i articole n publicaii nregistrate cu ISBN/ ISSN;
e) activitatea de metodist, membru n consiliul consultativ de specialitate de la nivelul
inspectoratului colar, membru n comisia naional de specialitate, coordonator de cerc Max 2p
pedagogic (certificat de inspectorul de specialitate i inspectorul colar general)
metodist 1p/an
membru n consiliul consultativ de specialitate la nivelul ISJ 1p/an
membru n comisia naional de specialitate 2p/an
coordonator de cerc pedagogic 1p/an
responsabil comisie metodic 1p/an
responsabil/membru CEAC 1p/an
f) activitatea desfurat, la solicitarea Ministerului Educaiei Naionale, n cadrul unor
Max 0,5p
comisii tehnice de elaborare a unor acte normative /administrative cu caracter normativ i n
comisiile naionale de specialitate/control - monitorizare
g) relevana participrii la programe de dezvoltare profesional asupra mbuntirii
rezultatelor nvrii elevilor din medii dezavantajate, a celor cu cerine educaionale speciale Max 0,5p
i cu alte dificulti de nvare, a elevilor talentai i sau capabili de performan
h) elaborarea / susinerea de programe de formare sau de dezvoltare profesional inovatoare
Max
pentru cadrele didactice care lucreaz cu elevi aparinnd grupurilor dezavantajate/
0,5p/curs
vulnerabile
Total criteriul 2 Maxim 10p

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
3. Criteriul privind activitile extracurriculare i implicarea n proiecte Maxim 15p
Punctaj Punctaj
Doc. Punctaj Punctaj Punctaj
Subcriterii Auto- inspector
la pag. maxim final contestaie
evaluare i C.C.
a) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la concursuri cultural-artistice, tehnico-
tiinifice i sportive incluse n Calendarul activitilor educative naionale/ regionale elaborat
Max 5p
de Ministerul Educaiei Naionale, materializate prin obinerea premiilor I, II, III i a
premiilor speciale
premiul I 3p/premiu
premiul II 2p/premiu
premiul III 1,5p/premiu
premiul special i meniune 1p/premiu
b) organizarea de concursuri i festivaluri la nivel internaional, naional sau regional/
interjudeean; organizarea de spectacole, expoziii, concerte la nivel internaional, naional
Max 3p
ori regional/interjudeean incluse n programul de activiti i n calendarul inspectoratelor
colare/ Ministerului Educaiei Naionale, certificate prin diplome sau adeverine
naionale /internaionale
participarea n calitate de membru al comisiei 3p/an
participarea n calitate de membru al comitetului de organizare 2p/an
participarea n calitate de membru al juriului / evaluator 1,5p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 1p/an
interjudeean/regional
participarea n calitate de membru al juriului / evaluator 2p/an
participarea n calitate de membru al comisiei/comitetului de organizare 2p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 0,5p/an
c) activitate de coordonator de programe educative colare i extracolare sau ndrumarea
colectivelor redacionale ale revistelor colare avizate de inspectoratul colar (adeverin Max 3p
coal/revist 3 numere / decizie numire conform cu originalul)
coordonator / responsabil de programe/ proiecte educative colare i extracolare/consilier
2p/an
educativ
ndrumarea colectivelor redacionale / contribuii n realizarea revistelor colare 1p/an

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
d) activitate dovedit n cadrul Strategiei Naionale de Aciune Comunitar Max 2p
coordonator SNAC la nivelul unitii de nvmnt 2p/an
profesor voluntar SNAC la nivelul unitii de nvmnt 1p/an
0,25p/
activiti SNAC derulate la nivelul unitii de nvmnt activitate
(max0,50/an)
e) proiecte europene/ internaionale care au ca obiective performana colar, progresul
colar, dezvoltarea competenelor i abilitilor elevilor, educaia civic, educaia 0,50p/
complementar, formarea personalitii elevilor, dezvoltarea capacitii de adaptare la proiect
schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice
f) iniiere, coordonare i implementare de proiecte europene/internaionalecare au ca
obiective performana colar, progresul colar, dezvoltarea competenelor i abilitilor
elevilor, educaia civic, educaia complementar, formarea personalitii elevilor, 2p/proiect
dezvoltarea capacitii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice
(membru al echipei de proiect)
g) iniierea i organizarea unor activiti extracolare relevante din perspectiva prevenirii i Max 1p
combaterea abandonului colar i a prsirii timpurii a colii (0,25p/
activitate)
h) coordonarea unor activiti de schimb de experien cu alte coli, reele, sau proiecte Max 1p
intercolare (0,25p/
parteneriat)
Total criteriul 3 Maxim 15p

4. Criteriul privind contribuia la dezvoltarea instituional Maxim 5p


Punctaj Punctaj
Doc. Punctaj Punctaj Punctaj
Subcriterii Auto- inspector
la pag. maxim final contestaie
evaluare i C.C.
a) atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea de nvmnt, centre de documentare
i informare, laboratoare etc., avnd ca efect creterea calitii instituionale i a procesului 1p/finanare
de predare-nvare-evaluare
b)realizarea de proiecte i programe extracurriculare, cu finanare extrabugetar, avnd
1p/proiect
drept obiectiv creterea calitii procesului de nvmnt i a dezvoltrii instituionale

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
c) existena unui progres n privina dotrii spaiilor colare, a achiziionrii mijloacelor de
nvmnt i a auxiliarelor curriculare, conform nevoilor comunitii colare (beneficiari ai
0,5p
educaiei, cadre didactice i personal administrativ) i intelor de dezvoltare stabilite prin
proiectul de dezvoltare instituional
d) realizarea de parteneriate instituionale cu alte uniti/instituii n concordan cu nevoile 0,50p/
comunitii colare i a intelor stabilite i/sau implicarea n activiti din cadrul acestora parteneriat
e)promovarea educaiei de calitate, inclusiv pentru elevii aparinnd grupurilor din medii
0,50p
dezavantajate i supuse excluziunii
Total criteriul 4 Maxim 5p

Total punctaj Maxim 100p

Preedinte Comisie de Evaluare a dosarelor depuse n vederea acordrii gradaiei de merit,

Director CCD Constana Semntura candidatului _____________________

Prof. Sorina PLOPEANU Data ____________________

Evaluatori:

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro