Sunteți pe pagina 1din 10

Aprobat n Comisia Paritar din data 29.03.

2017

Validat n Consiliul de Administraie al I.S.J Constana din data. 30.03.2017

Elaborat i aprobat n conformitate cu O.M.E.N.C.S. nr. 6161/22.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei i a criteriilor privind acordarea gradaiei de
merit n nvmntul preuniversitar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 21/09.01.2017.

FI/GRIL PENTRU ACORDAREA GRADAIILOR DE MERIT

Sesiunea 2017
NVMNT SPECIAL I SPECIAL INTEGRAT

PROFESOR PSIHOPEDAGOG, PROF. DE SPRIJIN/ITINERANT, PROF. LOGOPED, PROFESOR EDUCATOR, NVTOR EDUCATOR,
PROFESORI ALTE SPECIALITI NVMNT SPECIAL

Numele i prenumele

Unitatea de nvmnt

Specialitatea

Vechimea n nvmnt

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
Dosarul pentru concursul de obinere a gradaiei de merit va conine urmtoarele:
1. Opisul dosarului, n dou exemplare, dintre care unul se va napoia candidatului, cu semntura sa i a conducerii unitii de nvmnt, n care sunt consemnate
documentele existente, ce va respecta urmtoarea structur: Nr.crt./document/numr pagin
2. Cerere tip de evaluare a dosarului n vederea obineriigradaiei de merit, n care se menioneaz opiunea n scris a candidatului asupra seciunii / disciplinei pentru
care concureaz
3. Adeverin / adeverine cu calificativul "Foarte bine"obinut pentru fiecare an colar din perioada evaluat (nregistrat la secretariatul unitiicolare), conform
Art. 5 alin. 1, alin. 2, alin. 3 din O.M.E.N.C.. nr. 6161/21.12.2016
4. Adeverin de vechime efectiv n nvmntul preuniversitar, conform Art.5 alin.1, lit.a) , din O.M.E.N.C.. nr. 6161/21.12.2016
5. Copia procesului- verbal din edina Consiliului Profesoral din unitatea de nvmnt n care a fost formulat aprecierea sintetic asupra rezultatelor
candidatului,
certificat conform cu originalul de ctre conducerea unitii de nvmnt.
6. Declaraia pe propria rspundere n original, prin care se confirm c documentele depuse la dosar au fost certificate prin confruntare cu originalul, conform
Anexei 5 din Metodologia i criteriile privind acordarea gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar, aprobat O.M.E.N.C.. nr. 6161/21.12.2016
7. Fia de (auto)evaluare, la categoria de personal didactic la care candideaz, completat la rubrica "Punctaj autoevaluare" - n original, datat i semnat de candidat.
Fia de evaluare aprobat de ISJ Constana nu va fi modificat de ctre candidai
8. Raport de activitate (autoevaluare), pentru perioada 1 septembrie 2011 31 august 2016 - n original, datat i semnat de candidat; raportul de autoevaluare va fi
realizat pe structura fiei de evaluare, prin consemnarea detaliilor privitoare la activitile aferente fiecrui criteriu i subcriteriu specific i se vor meniona pentru fiecare
activitate paginile de la dosar la care se gsesc dovezile ataate
9. Declaraia pe propria rspundere n original, prin care se confirm c documentele depuse la dosar au fost certificate prin confruntare cu originalul, conform
Anexei 4 din Metodologia i criteriile privind acordarea gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.. nr. 6161/21.12.2016
10. Documente justificative, grupate pe criteriii subcriteriile din fia de (auto)evaluare pentru gradaie de merit elaborat de I.S.J Constana, la categoria de personal
didactic la care candideaz, certificate conform cu originalul de ctre conducerea unitii de nvmnt la care candidatul depune dosarul
Not:
a) Toate documentele justificative vor fi prezentate ntr-un dosar cu in, fr folii de plastic.
b) Candidatul are obligaia s respecte ordinea criteriilor i subcriteriilor din fia de auto(evaluare) la ndosarierea documentelor justificative i paginaia din opisul ntocmit n
numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respect condiia mai sus menionat, nu vor fi luate n considerare n vederea evalurii i punctrii.
n cazul n care n dosarele candidailor exist documente justificative eronate/false, dosarul nu se evalueaz.
c) Dac ntr-un document justificativ sunt menionate mai multe activiti, se va acorda punctaj pentru fiecare activitate conform subcriteriului corespunztor. n acest caz
documentul va fi pus separat la fiecare subcriteriu n parte. Nu se puncteaz de dou sau mai multe ori o activitate.
d) Dosarele nu vor conine: fotografii, produse ale activitii elevilor, certificate de ncadrare n grad de handicap sau de orientare colari profesional ale elevilor.
Activitile cu elevii cu cerine educative speciale pot fi confirmate prin adeverin de la Centrul Judeean de Resurse i Asisten Educaional Constana eliberat n
baza unor documente justificative
e) Punctajul pentru crile/lucrrile publicate n domeniul didacticii, specialitii i managementului educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN va fi mprit la numrul de
autori.
f) Adeverinele pentru recunoaterea activitii de lider sindical la nivel de unitate de nvmnt/ judeean/ naional se elibereaz numai de ctre S.L.S.I.P. Constana i
F.E.N. Constana

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
1. Criteriul activitilor complexe cu valoare instructiv - educativ Maxim 70p
Punctaj Punctaj
Doc. la Punctaj Punctaj Punctaj
Subcriterii Auto- inspector
pagina maxim final contestaie
evaluare i C.C.
a) rezultate deosebite obinute n pregtirea precolarilor i a elevilor n atingerea
obiectivelor/competenelor specifice impuse de curriculumul colar, materializate n
progresul elevilor la clas, n rezultate ale elevilor la clas, la testri i examene
Max 18p
naionale, de sfrit de ciclu, rezultate obinute cu clasa i individual la disciplinele de
specialitate din nvmntulvocaional, pe baza datelor statistice de la nivelul unitii
de nvmnt
rezultate deosebite obinute n pregtirea precolarilor i a elevilor n raport cu
standardele curriculare pentru precolari i elevi cu dizabiliti, materializate n progresul
acestora la clas i n integrarea lor n mediul colar (consemnate n procese verbale,
3p/an
rapoarte de activitate, planuri de intervenie personalizat, grafice de progres explicite,
statistici la nceput i final de an colar, la sfrit de ciclu de nvmnt, certificate de
director)
b) iniiereai aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea
manualelor digitale, a platformelor electronice de nvarei a softurilor educaionale Max 2p
specifice disciplinei, existente n unitatea de nvmnt (certificate de director)
c) iniierea i aplicarea unor metode, procedee i tehnici de predare inovatoare,
precum i producerea i/sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate Max 1 p
din cercetarea educaional de profil
iniierea i aplicarea unor metode, procedee i tehnici de predare inovatoare, adaptate
1p
specificului elevilor
producerea i utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare 1p
d) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la olimpiade colarei/sau
concursuri de profil corelat cu disciplina predat, materializate prin obinerea
premiilor I, II, III, meniunilor i a premiilor speciale la faza judeean/ Max 15p
interjudeean/ naional/internaional, desfurate n coordonarea i/sau finanarea
Ministerului Educaiei Naionale
la faza naional
premiul I 4p/premiu
premiul II 3p/premiu
premiul III 2p/premiu

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
meniune 1.50/meniune
premiul special 1p/premiu
la faza judeean/interjudeean
premiul I 3p/premiu
premiul II 2p/premiu
premiul III 1.50p/premiu
meniune 1p/meniune
premiul special 0,75p/premiu
Premierea internaional aduce punctajul maxim 15 puncte
e)pregtirea loturilor olimpice de elevi, participarea, n calitate de membru al comisiei
de evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colareiextracolare, fazele
judeene, interjudeene, naionaleiinternaionale incluse n programul de activitii Max 27p
n calendarul inspectoratelor colare/Ministerului Educaiei Naionale (certificate de
conducerea inspectoratului colar; inclusiv examene naionale)
faze naionale /internaionale
pregtirea loturilor pentru olimpiade i concursuri colare/extracolare 3p/an
participarea n calitate de membru al comisiei 2p/an
participarea n calitate de membru al comitetului de organizare 3p/an
participarea n calitate de membru al juriului /evaluator 2p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 1p/an
faze judeene /interjudeene
pregtirea loturilor pentru olimpiade i concursuri colare/extracolare 2p/an
participarea n calitate de membru al juriului / evaluator 2,5p/an
participarea n calitate de membru al comisiei/ comitetului de organizare 2,5p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 0,5p/an
examene naionale (bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare naional)
participarea n calitate de supraveghetor/asistent(bacalaureat, definitivat, titularizare,
2p/an
evaluare naional 8)

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
participarea n calitate de membru, secretar/informatician/persoana de contact, evaluator
3p/an
CE, CZE(bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare naional 8)
participarea n calitate de vicepreedinte CE, CZE(bacalaureat, definitivat, titularizare,
4p/an
evaluare naional 8)
participarea n calitate de preedinte CE, CZE, membru comisie judeean(bacalaureat,
5p/an
definitivat, titularizare, evaluare naional 8)
participarea n calitate de administrator de test/evaluator, evaluare naional 2, 4, 6 2p/an
participarea n calitate de profesor de sprijin (bacalaureat, evaluare naional 8, evaluare
2p/an
naional 2, 4, 6)
f) rezultatele obinute n centrele de excelen, certificate de inspectorul de specialitate
sau cu elevi cu cerine educaionale speciale, certificate de centrele judeene de Max 2p
resurse i asisten educaional
g) rezultate deosebite obinute n pregtirea elevilor din medii dezavantajate, cu cerine
educaionale speciale i cu alte dificulti de nvare Max 2p

h) iniierea i aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres n nvare a


fiecrui copil, inclusiv a celor aflai n risc de abandon colar i a copiilor cu cerine Max 2p
educaionale speciale
i) iniierea i aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele n regim simultan,
pentru progres n nvare a fiecrui copil, inclusiv a celor aflai n risc de abandon Max 1
colar i a copiilor cu cerine educaionale speciale
Total criteriul 1 Maxim 70p

2. Criteriul privind performane deosebite n inovarea didactic/managerial Maxim 10p

Punctaj Punctaj
Doc. la Punctaj Punctaj Punctaj
Subcriterii Auto- inspector
pagina maxim final contestaie
evaluare i C.C.
a)elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ghiduri
metodice, manuale colare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul colar sau de
Ministerul EducaieiNaionale, dup caz; cri n domeniul educaional, nregistrate
Max 2p
cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe colare pentru discipline opionale noi,
nsoite de suportul de curs sau viznd curriculumul pentru opional integrat n
dezvoltare local, avizate de inspectoratul colar.

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
2p/produs
elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ghiduri educaional

metodice, manuale colare, auxiliare didacticeavizate de inspectoratul colar sau de mprite la
Ministerul Educaiei Naionale numrul de
autori
2p/produs
educaional
elaborarea de cri n domeniul educaional, nregistrate cu ISBN; mprite la
numrul de
autori
0,5p/produs
elaborarea de programe colare pentru discipline opionale noi, nsoite de suportul de
educaional
curs; elaborarea de programe viznd curriculumul pentru opional integrat n dezvoltare
mprite la
locala (copie conform cu originalul a fiei de avizare a opionalului avizat de
numrul de
inspectorul de specialitate)
autori
b) elaborarea de crii lucrri tiinifice publicate n domeniul didacticii,
Max. 2p
specialitiii managementului educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN
2p/produs
educaional
cri n domeniul didacticii, specialitiii managementului educaional, nregistrate cu
mprite la
ISBN/ISSN;
numrul de
autori
1p/produs
educaional
lucrri tiinifice publicate n domeniul didacticii, specialitiii managementului
mprite la
educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN;
numrul de
autori
c) realizarea de softuri educaionale n specialitate, platforme de e-learning pentru
Max 0,5p
susinerea progresului colar, avizate de Ministerului Educaiei Naionale

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
d) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator n activitile de
formare continu a personalului din nvmnt, activitate n cadrul comisiilor
paritare/de dialog social, activitate n organismele de conducere ale organizaiilor
sindicale afiliate federaiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
nvmnt preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munc la nivel de
sector de activitate nvmnt preuniversitar, precum i n cadrul asociaiilor Max 2p
profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeean/ naional/ internaional,
participarea cu comunicri la simpozioane-conferine naionalei/sau internaionale,
dovedite prin documente oficiale ale manifestrii, contribuia la cercetri tiinifice n
specialitate sau n domeniul problematicii nvmntului i educaiei, atestat prin
publicaii nregistrate cu ISBN/ISSN
evaluator de manuale 1p/an
mentorat (formare iniial) 1p/an
formator atestat:
local 0,5p/an
judeean 0,5p/an
naional 1p/an
activitate n domeniul sindical/ comisie paritar/ de dialog social la nivel:
- lider grup sindical la nivel de unitate colar 1p/an
- membru birou operativ grup sindical/membru comisie paritar la nivel de unitate 0,5p/an
colar 0,5p/an
- activitate n domeniul sindical / comisie paritar la nivel judeean 1p/an
- activitate n domeniul sindical / comisie paritar la nivel naional
participarea cu comunicri la simpozioane - conferine Max. 1 p
- naionale 0,5p/lucrare
- internaionale 1p/lucrare
contribuia la cercetri tiinifice n specialitate sau n domeniul problematicii

nvmntuluiieducaiei atestat prin studii i articole n publicaii nregistrate cu 1p/articol
ISBN/ ISSN;
e) activitatea de metodist, membru n consiliul consultativ de specialitate de la nivelul
inspectoratului colar, membru n comisia naional de specialitate, coordonator de Max 2p
cerc pedagogic (certificat de inspectorul de specialitate i inspectorul colar general)
Metodist 1p/an
membru n consiliul consultativ de specialitate la nivelul ISJ 1p/an

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
membru n comisia naional de specialitate 2p/an
coordonator de cerc pedagogic 1p/an
responsabil comisie metodic/ef de catedr 1p/an
responsabil/membru CEAC/ CIEC 1p/an
f)activitatea desfurat, la solicitarea Ministerului Educaiei Naionale, n cadrul
Max 0,5p
unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative /administrative cu caracter
normativ i n comisiile naionale de specialitate/control - monitorizare
g) relevana participrii la programe de dezvoltare profesional asupra mbuntirii
rezultatelor nvrii elevilor din medii dezavantajate, a celor cu cerine educaionale
Max 0,5p
speciale i cu alte dificulti de nvare, a elevilor talentai i sau capabili de
performan
h) elaborarea / susinerea de programe de formare sau de dezvoltare profesional
inovatoare pentru cadrele didactice care lucreaz cu elevi aparinnd grupurilor Max 0,5p/curs
dezavantajate/vulnerabile
Total criteriul 2 Maxim 10p

3. Criteriul privind activitile extracurriculare i implicarea n proiecte Maxim 15p


Punctaj Punctaj
Doc. la Punctaj Punctaj Punctaj
Subcriterii Auto- inspector
pagina maxim final contestaie
evaluare i C.C.
a) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la concursuri cultural-artistice,
tehnico-tiinifice i sportive incluse n Calendarul activitilor educative naionale/
Max5p
regionale elaborat de Ministerul Educaiei Naionale, materializate prin obinerea
premiilor I, II, III i a premiilor speciale
premiul I 3p/premiu
premiul II 2p/premiu
premiul III 1,5p/premiu
premiul special i meniune 1p/premiu
b) organizarea de concursuri i festivaluri la nivel internaional, naional sau
regional/ interjudeean; organizarea de spectacole, expoziii, concerte la nivel
internaional, naional, regional/interjudeean incluse n programul de activitii n Max 3p
calendarul inspectoratelor colare/ Ministerului Educaiei Naionale, certificate prin
diplome sau adeverine

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
naionale /internaionale
participarea n calitate de membru al comisiei 3p/an
participarea n calitate de membru al comitetului de organizare 2p/an
participarea n calitate de membru al juriului / evaluator 1,5p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 1p/an
interjudeean/regional
participarea n calitate de membru al juriului / evaluator 2p/an
participarea n calitate de membru al comisiei/comitetului de organizare 2p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 0,5p/an
c) activitate de coordonator de programe educative colare i extracolare sau
ndrumarea colectivelor redacionale ale revistelor colare avizate de inspectoratul Max 3p
colar (adeverin coal/revist 3 numere / decizie numire conform cu originalul)
- coordonator / responsabil de programe/ proiecte educative colare i extracolare/
2p/an
consilier educativ
- ndrumarea colectivelor redacionale / contribuii n realizarea revistelor colare 1p/an
d) activitate dovedit n cadrul Strategiei Naionale de Aciune Comunitar Max 2p
- coordonator SNAC la nivelul unitii de nvmnt 2p/an
- profesor voluntar SNAC la nivelul unitii de nvmnt 1p/an
0,25p/
- activiti SNAC derulate la nivelul unitii de nvmnt activitate
(max.0,50/an)
e) participarea la proiecte europene/internaionale care au ca obiective
performanacolar, progresul colar, dezvoltarea competeneloriabilitilor elevilor,
educaia civic, educaia complementar, formarea personalitii elevilor, dezvoltarea 0,50p/proiect
capacitii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice,
inclusiv activiti desfurate cu institute culturale/ambasade
f) iniiere, coordonare i implementare de proiecte europene/internaionale care au ca
obiective performana colar, progresul colar, dezvoltarea competenelor i
abilitilor elevilor, educaia civic, educaia complementar, formarea personalitii 2p/proiect
elevilor, dezvoltarea capacitii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesional a
cadrelor didactice (membru al echipei de proiect)

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro
g) iniierea i organizarea unor activiti extracolare relevante din perspectiva Max 1p (0,25p/
prevenirii i combaterea abandonului colar i a prsirii timpurii a colii activitate)
h) coordonarea unor activiti de schimb de experien cu alte coli, reele, sau Max 1p (0,25p/
proiecte intercolare parteneriat)
Total criteriul 3 Maxim 15p
4. Criteriul privind contribuia la dezvoltarea instituional Maxim 5p
Punctaj Punctaj
Doc. la Punctaj Punctaj Punctaj
Subcriterii Auto- inspector
pagina maxim final contestaie
evaluare i C.C.
a) atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea de nvmnt, centre de
documentare i informare, laboratoare etc., avnd ca efect 1p/finanare
cretereacalitiiinstituionalei a procesului de predare-nvare-evaluare
b)realizarea de proiecte i programeextracurriculare, cu finanare extrabugetar,
avnd drept obiectiv cretereacalitii procesului de nvmnt i a dezvoltrii 1p/proiect
instituionale
c) existena unui progres n privina dotrii spaiilor colare, a achiziionrii
mijloacelor de nvmnt i a auxiliarelor curriculare, conform nevoilor comunitii
0,5p
colare (beneficiari ai educaiei, cadre didactice i personal administrativ) i intelor
de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituional
d) realizarea de parteneriate instituionale cu alte uniti/instituii n concordan cu
0,50p/
nevoile comunitii colare i a intelor stabilite i/sau implicarea n activiti din
parteneriat
cadrul acestora
e)promovarea educaiei de calitate, inclusiv pentru elevii aparinnd grupurilor din 0,50p/
medii dezavantajate i supuse excluziunii activitate
Total criteriul 4 Maxim 5p
Total punctaj Maxim 100p

Preedinte Comisie de Evaluare a dosarelor depuse n vederea acordrii gradaiei de merit,

Director CCD Constana Semntura candidatului _____________________

Prof. Sorina PLOPEANU Data____________________

Evaluatori:

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constana, cod potal: 900664


Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro