Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

Banca Cooperatista Creditec Tecuci

CHESTIONAR
privind evaluarea conformitatii in activitatea financiar-contabile la Banca
Cooperatista Creditec Tecuci , Sediul Central
Nr.crt. OBIECTIVE DA NU
La inceputul programului de lucru se listeaz jurnalele de operatiuni
pe fiecare operator in parte precum si jurnalul general.
1 x
La inchiderea programului se listeaz balanta .
2 X

Jurnalele de operatiuni pe fiecare operator in parte precum si jurnalul


general sunt semnate la rubricile Intocmit si Verificat.
3 x
Balanta bancii cooperatiste este semnata de conducerea unitatii.
4 x

Acordarea avansurilor n numerar, decontarea n termen a acestor


avansuri i aplicarea penalitilor pentru nedecontarea n termen s-a
5 efectuat in conformitate cu prevederile Circularei nr.148/31.08.2004. x

La nivelul bancii cooperatiste s-a stabilit prin decizie: componenta


comisiei de inventariere, modalitatea de efectuare a inventarierii,
elementele patrimoniale supuse inventarierii ,data inceperii si
incheerii actiunii de inventariere si lucrarile ce se intocmesc pentru
6 consemnarea inventarierii. x

Rezultatele inventarierii s-au inscris intr-un Proces verbal si daca


cuprinde rezultatele inventarieri la nivelul centralizat.
7 x
Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in Registrul de inventar.
8 X
Existenta Deciziei data de directorul bancii cooperatiste prin care se
stabilesc persoanele car exercita C.F.P.
9 x

Au fost supuse controlului financiar preventiv,documentele prevazute


de norme,etc.
10 x

1
Documentele sunt intocmite conform prevederilor legii contabilitati;
Sunt semnate documentele contabile, exista evidena specimenelor de
semnturi ale salariailor din compartimentul contabilitate;
Compartimentul de contabilitate exercit controlul bancar prin sondaj
asupra documentelor depuse de clieni nainte de nregistrarea n
conturi;
Se respecta instructiunile de aplicare a planului de conturi si daca
dezvoltarea conturilor analitice este in conformitate cu prevederile
legale;
Se respecta prevederile legale privind aprovizionarea, pstrarea i
utilizarea bunurilor de orice fel;
Se respectarea prevederile legale privind nregistrarea n patrimoniu a
activelor imobilizate (imobilizrile necorporale, corporale, financiare
i corporale n curs);
11 Se respecta prevederile legale privind gestionarea activelor circulante x

INTOCMIT, PERSOANA RESPONSABILA,


auditor intern