Sunteți pe pagina 1din 1

Documente necesare procedurii de AP:

- documente de licitatie ce includ:


instructiuni pentru ofertanti, caietul de sarcini ce cuprinde
cerintele generale privind bunurile ce urmeaza a fi oferite
de ofertanti, formular pentru depunerea ofertei, formular
de contract
-documente ce constituie oferta cuprind:
formularul ofertei, garantia pentru oferta, scrisoare de
inaintare, oferta tehnica conform caietului de sarcini
se completeaza fara avatere de la original.
Derularea procedurii de AP
-prezentarea ofertelor AC fixeaza locul/data/ora unde se
vor depune ofertele . daca s-au despus dupa expirarea
termenului de depunere nu se va deschide si se va restitui OE
-deschiderea ofertelor se deschid la timpul indicat in docum
de atribuire, ofertantii pot participa la deschidere
-examinarea, evaluarea, compararea ofertelor se face fara
participarea ofertantilor, AC poate solicita OE doar explicatii
in scris despre oferta. Se allege dupa criteriile stabilite cea cistigat.
-incheierea contractului de achiz/anularea procedurii de AP
-darea de seama privind procedura de AP
Riscuri de coruptie in AP
coruptia=abuz de putere in vedere cistigului personal
ex: mita, frauda, plati de facilitare, intelegeri frauduloase
Dc apare coruptia: legislatie instabila, intelegeri secrete
intre ofertanti si AC, cunostinte juridice insuficiente a
participantilor la AP.
Impactul : cresc costurile, pierderea calitatii, impact
asupra mediului, asupra sanatatii omului, asupra dezv
inovatiilor
AP de valoarea mica
reprezint contractele de achiziii publice, planificate i
ncheiate de ctre autoritile contractante, ale cror
valoare estimativ, fr taxa pe valoarea adugat, nu
depete 40000 de lei pentru bunuri i servicii i 50000
de lei pentru lucrri.
La realizarea achiziiilor publice de valoare mic, AC asigur
utilizarea eficient a resurselor financiare, transparena,
obiectivitatea i imparialitatea procesului de achiziie i
ncrederea public fa de acesta.
Achiziiile publice de valoare mic se realizeaz de ctre
AC n baza planurilor anuale i trimestriale de efectuare a
achiziiilor publice sau din motive de urgen, ca urmare a
apariiei unor necesiti neplanificate sau evenim impreviz.
Strategia de dezv a system de AP
Ministerul finantelor urmareste asigurarea unui process de
achiz deschis/transparent, realizarea imbunatatirilor prin
intermediul unor procese de achiztii echitabile, promovarea
= de sanse pentru toate firmele, lucru in parteneriat cu
sectorul privat , prestarea serviciilor calitative/eficiente
Cerinte fata de procedurile de AP
tipurile de procedure de atribuire a contract de AP
trebuie se se asigure integritatea datelor, confidentialitatea
ofertelor, instrumentele utilizate pe cale electronica trebuie
sa fie disponivile publicului permanent, sa fie compatibile
cu tehnologiile de informare.
Termenii de depunere a ofertelor
Obiectul de achizitie trebuie sa fie descris exact conform
criteriilor: calitate, dimenisune, mod de transportare, ambalaj<
securitate, etichetare, marcare, metode de prelucrare
DOcumentele se intocmesc/publica in limba de stat
Cererea ofertelor de preturi:
COP procedura de atribuire a contractelor de AP care se
prezinta dupa specificatii concrete
Procedura data se aplica de orice AC, interesata de achizitiaa
de bunuri/servicii necasare pentru asi satisface cerintele,
conform planului de achizitii daca valoarea contract <400 mii
Daca valoarea contractului nu depaseste 1 500 000 AC transmite
o invitatie de participare. Daca depaseste suma data AC publica
anuntul de participare in BAP
Oferta se depune de OE la sediul AC
Termen limita 7 / 12 zile
Ofertele se inregistreaza de AC, se stabileste ofert cistigatoare.
Achiziti pentru sanatate:
Ministerul sanatatii pina la 1 iun in fiecare an trebuie sa identifice
si sa transmita necesarul de medicamente/dispositive
CAPCS trebuie sa aproce lista de medicamente pina la 15 iun
Desfasurarea procedurii de achiz