Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ABSOLVENII CLASEI a VIII-a


Anul colar 2016 - 2017
Matematic
Varianta 6
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scriei numai rezultatele. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 20 20 : 2 este egal cu .
5p 2. ase caiete de acelai fel cost 30 de lei. Trei dintre acestea cost lei.
5p 3. Dac A = {1,2,3, 4} i B = {4,6,8} , atunci mulimea A B este egal cu {} .
5p 4. Aria unui ptrat cu latura de 6 cm este egal cu cm 2 .
5p 5. n Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD . Dac suma lungimilor tuturor muchiilor
tetraedrului este egal cu 12cm , atunci lungimea muchiei AB este egal cu cm .

Figura 1
5p 6. n tabelul de mai jos este prezentat num rul de elevi al fiecreia dintre clasele unei coli.

Clasa a V-a A a V-a B a VI-a A a VI-a B a VII-a A a VII-a B a VIII-a A a VIII-a B


Numr de
25 26 30 28 24 26 30 28
elevi

Conform tabelului, numrul total al elevilor din clasele a VIII-a ale acestei coli este egal cu .
SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)
5p 1. Desenai, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH .
2
1 5
5p 2. Artai c (1 + 0,5 )(1 0,5 ) + = 4.
2
5p 3. Determinai dou numere, tiind c media lor aritmetic este egal cu 150, iar raportul celor dou
1
numere este egal cu .
2
4. Se consider funcia f : , f ( x ) = 2 x + 3 .
5p a) Reprezentai grafic funcia f ntr-un sistem de coordonate xOy .
5p b) n sistemul de coordonate xOy , determinai abscisa punctului care aparine graficului funciei
f , tiind c punctul are abscisa egal cu ordonata.

5p 5. Se consider expresia E ( x ) =
( x + 2 )2 9 : x 1 , unde x este numr real, x 5 , x 1 i
x 2 25 x 5
x 5 . Artai c E ( x ) = 1 , pentru orice x numr real, x 5 , x 1 i x 5 .

Prob scris la matematic Varianta 6


Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)

1. n Figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB = 8 3 cm i AD = 8cm . Pe segmentul


BD se consider punctele E i F astfel nct m ( DAE ) = m ( EAF ) = m ( FAB ) .

Figura 2
5p a) Artai c perimetrul dreptunghiului ABCD este egal cu 16 ( )
3 + 1 cm .
5p b) Demonstrai c punctele A , F i C sunt coliniare.
5p c) tiind c FM AB , unde M ( AD ) i N este punctul de intersecie a dreptelor FM i AE ,
demonstrai c dreptele DN i AC sunt perpendiculare.
2. n Figura 3 este reprezentat un cilindru circular drept cu generatoarea AA ' = 12 cm . Segmentul
AB este diametru al bazei cilindrului, AB = 10 cm i punctul O ' este mijlocul diametrului A ' B ' .

Figura 3
5p a) Artai c aria lateral a cilindrului circular drept este egal cu 120 cm 2 .
5p b) Demonstrai c segmentul A ' B are lungimea mai mic de 16 cm .
5p c) Calculai valoarea sinusului unghiului dintre dreapta AO ' i planul uneia dintre bazele
cilindrului circular drept.

Prob scris la matematic Varianta 6


Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și