Sunteți pe pagina 1din 7
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

AVIZAT CP 25.01.2017

APROBAT C.A 31.01.2017

Nr înregistrare 38 / 16.01.2017

Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității

Aprobat Director, Prof. Cristina Elena Moraru

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA ŞI STABILIREA OFERTEI CDS-ULUI LA NIVELUL ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE TICHILESTI P.O. CEAC NR34

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Ediţia/

 

Numele şi

     

Revizia

Operaţiunea

prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

   

Prof. înv. primar NEGUŢU STELICĂ

Membru Comisia

   

Elaborat

elab. proceduri

Ediția 1/

         

Revizia 1

Verificat

Prof. COCIAŞ LUMINIŢA

Responsabil CEAC

   

Aprobat

PROF. CRISTINA ELENA MORARU

Director

   

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR

Ediţia/

Componenta revizuită

Data aplicării

Revizia

Ediția 1/Revizia 1

Procedură completă

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

Școala Gimnazială Specială Tichileşti

CEAC

P R O C E D U R A P R I V I N D ELABORARE CDS

Cod PO. CEAC 34

Ediţia:1

Revizia:1

Page 2 of 7

Exemplar nr.1

3. LISTA DE DIFUZARE

 

Scopul

Ex.

Compar-

Funcţia

Nume şi

 

Data

Semnătura

difuzării

nr.

timent

prenume

primirii

         

PROF. CRISTINA

 

3.1 Aplicare

1

Comisia de

Responsabilul

ELENA MORARU

Curriculum

comisiei

         

PROF. CRISTINA

 

3.2 Informare

2

CA,Secretariat,

Director,

ELENA MORARU

Compartiment

Secretar

administrativ

BURTEA VASILICA

 

3.3 Evidenţă

3

Secretariat

Secretar

BURTEA VASILICA

 
 

3.4 Arhivare

4

Secretariat

Secretară

BURTEA VASILICA

 

Referinţe:

L1/2011

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2005.

Regulamentul de ordine interioară.

Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie

Procedura ISJ-ului Brăila - Adresei ISJ Brăila nr. 501/16.01.2017.

1. SCOPUL PROCEDURII

Realizarea unor ore de curriculum la decizia şcolii în concordanţă cu actele normative în vigoare şi cu o eficienţă sporită în Şcoala Gimnazială Specială Tichileşti.

2. OBIECTUL

Procedura se aplică tuturor cadrelor didactice și elevilor din Şcoala Gimnazială Specială Tichileşti pe parcursul anului 2017-2018.

3.Continutul procedurii 3.1.Analiza nevoilor si intereselor de formare ale elevilor- persoane private de libertate 3.31.1. Elaborarea chestionarelor ce vor fi aplicate elevilor- persoane private de libertate Descriere: Comisia pentru curriculum elaborează un chestionar în scopul identificarii nevoilor și intereselor de formare ale elevilor. Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum- prof. Cristina Elena Moraru Perioada de desfasurare: ianuarie 2017 Rezultate asteptate: chestionar elaborat 3.1.2. Aplicarea chestionarelor Descriere: Chestionarele multiplicate, se aplică la clasă, de către învățători și diriginți în timpul orei “Orientare și consiliere”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

Responsabil: învățătorii, diriginții claselor Perioada de desfasurare: ianuarie 2017 Rezultate asteptate: chestionar aplicat

3.1.3. Prelucrarea datelor, identificarea nevoilor si intereselor de formare ale elevilor

Descriere: Chestionarele vor fi prelucrate de către membrii comisiei de curriculum. Rezultatele analizei vor fi consemnate într-un raport intern și aduse la cunoștința întregului corp profesoral în cadrul unei ședinte de Consiliu Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum Perioada de desfășurare: ianuarie 2017 Rezultate asteptate: nevoi și interese identificate, consemnate în raportul intern

3.2.Stabilirea ofertei CDS la nivelul fiecarei comisii metodice

3.2.1. Consultari la nivelul comisiilor metodice

Descriere: Membrii fiecărei comisii metodice întruniti în ședinta fac propuneri pentru curriculum- ul CDS, corelat cu nevoile și interesele de formare ale elevilor identificate prin analiza de nevoi. Responsabil: responsabilul comisiei metodice Perioada de desfasurare: ianuarie 2017 Rezultate asteptate: propuneri pentru CDS consemnate în procese verbale de ședința ale comisiilor.

3.2.2. Elaborarea ofertei CDS

Descriere: Fiecare propunere de CDS avansată în cadrul comisiilor, se argumentează, precizându-se care sunt compețentele generale vizate prin studiul respectivei discipline, continuturile vizate (fără a fi detaliate) Responsabil: responsabilul comisiei metodice Perioada de desfasurare: ianuarie Rezultate asteptate: Propuneri CDS-titlul, argumentul, competențe generale vizate , prezentarea sumară a continuturilor

3.2.3. Analizarea, verificarea, aprobarea ofertei CDS în cadrul comisiilor metodice

Descriere: Oferta CDS este analizată, verificată și apoi aprobată în cadrul fiecărei comisii metodice. Responsabil: responsabilul fiecarei comisii metodice Perioada de desfasurare: ianuarie 2017 Rezultate asteptate: lista ce conține oferta CDS pentru o comisie, dosarul ce conține toate ofertele elaborate la nivelul comisiei

3.3.Elaborarea pachetelelor de opționale Descriere: Comisia pentru curriculum preia de la fiecare responsabil al comisiei metodice lista de propuneri și elaborează pentru fiecare clasă un pachet de discipline opționale. Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum Perioada de desfasurare: ianuarie 2017 Rezultate asteptate: pachetul de discipline opționale pentru fiecare clasă

3.4.Prezentarea ofertei CDS și exprimarea opțiunilor

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

3.4.1. Prezentarea ofertei CDS elevilor si Centrului de detenţie Tichileşti Descriere: Profesorii ce au propus oferta CDS o vor prezenta elevilor si educatorilor de la Serviciul de Educaţie şi Asistenţă Psihocială din cadrul Centrului de detenţie Tichileşti . Prezentarea se va face pentru fiecare clasă în parte. Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum Perioada de desfasurare: ianuarie 2017 Rezultate asteptate: informarea elevilor asupra ofertei CDS (consemnata în procese verbale)+ semnături

3.4.2. Exprimarea opțiunii elevilor asupra ofertei CDS Descriere: Învățătorii, diriginții claselor vor aplica la clasă un chestionar elaborat de Comisia pentru curriculum- ce cuprinde pachetul de opționale, elevii având astfel posibilitatea să-și exprime în scris opțiunile. Toate chestionarele vor fi apoi înmanate comisiei pentru curriculum Responsabil: învățătorii, diriginții Perioada de desfasurare: ianuarie Rezultate asteptate: chestionare aplicate, opțiuni exprimate în scris

3.4.3.Centralizarea optțiunilor elevilor Descriere: Comisia pentru curriculum analizează chestionarele și centralizează rezultatele, declarând, în baza criteriul majoritatii opțiunilor pentru o disciplină opțional dată, disciplinele la care elevii doresc să susțină cursuri opționale în urmatorul an școlar. Rezultatele sunt prezentate Consiliului Profesoral. Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum Perioada de desfasurare:

Rezultate asteptate: lista disciplinelor opționale pentru fiecare clasă. Informarea Consiliului Profesoral.

3.5.Proiectarea curriculum-ului optional Descriere: Profesorii ale căror oferte au fost declarate “câștigătoare”, proiectează curriculum- ul disciplinei opționale Responsabil: profesorii care vor susține cursuri opționale în următorul an școlar 2017/2018 Perioada de desfasurare: februarie, martie Rezultate asteptate: Curriculum proiectat pentru fiecare curs optional ce se va desfășura în următorul an școlar

3.6. Avizarea cursului opțional de catre inspectorul de specialitate Descriere: Fiecare curs opțional va purta viza inspectorului de specialitate. Obligativitatea de a prezenta inspectorului cursul opțional în vederea semnarii fișei de avizare revine directorului. Responsabil: directorul Perioada de desfășurare: aprilie Rezultate asteptate: fișe de avizare semnate de inspectorii școlari de specialitate

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

3.7. Elaborarea planificarii calendaristice Descriere: profesorii ce sustin cursurile opționale vor întocmi planificări calendaristice întocmai ca și pentru disciplinele de specialitate. Responsabil: profesorii ce vor susține cursurile opționale Perioada de desfășurare: septembrie 2017 Rezultate asteptate: planificari calendaristice pentru fiecare curs opțional.

4.

ANEXE A1- identificarea intereselor elevilor în scopul stabilirii CDȘ

Lista de difuzare

Nr.

 

Data

Semnătura de luare la cunoştinţă

crt.

Destinatar document

difuzării

1.

Neguţu Stelică

01.11.2016

 

2.

Naidin Nicoleta

01.11.2016

 

3.

Cabăt Geanina

01.11.2016

 

4.

Buzoianu Alexandru

01.11.2016

 

5.

Bratu Dorin

01.11.2016

 

6.

Cociaş Luminiţa

01.11.2016

 

7.

Constantin Georgiana

01.11.2016

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

ANEXĂ 1 CHESTIONAR DE IDENTIFICARE INTERESELOR ELEVILOR IN SCOPUL STABILIRII OFERTEI DE CURSURI OPŢIONALE I-IV/ GIMNAZIU 1.Alege varianta corespunzătoare răspunsului şi bifează în ce măsură îţi plac disciplinele:

 

Limba româna:

Matematică:

Ştiinţe:

Istorie :

Foarte mult….

Foarte mult ……. Mult… Puţin … Deloc……

Foarte mult…

Foarte mult …. Mult… Puţin… Deloc …

Mult ….

Mult …

Puţin …

Puţin….

Deloc ….

Deloc ….

Educaţie fizică:

Educaţie plastică:

Abilităţi practice:

TIC:

Foarte mult…

Foarte mult…

Foarte mult….

Foarte mult…

Mult….

Mult…

Mult…

Mult…

Puţin…

Puţin….

Puţin….

Puţin….

Deloc….

Deloc….

Deloc….

Deloc….

Geografie:

Alte obiecte:

Foarte mult….

Mult…

Puţin….

Deloc….

2.Bifează corespunzător activităţile preferate în timpul liber:

 
 

* să merg în excursie:

* să dansez:

*să pictez:

*să citesc:

Foarte mult

Foarte mult…

Foarte mult….

Foarte mult

Mult

Mult….

Mult….

Mult

Puţin

Puţin…

Puţin….

Puţin

Deloc

Deloc…

Deloc….

Deloc

*să rezolv probleme:

*să aflu noutăţi din domeniul ştiinţelor:

*să confecţionez

*să cânt:

diverse obiecte:

Foarte mult….

Foarte mult….

Foarte mult….

Foarte mult….

Mult…

Mult…

Mult….

Mult….

Puţin….

Puţin…

Puţin…

Puţin….

Deloc….

Deloc….

Deloc….

Deloc….

* alte activităţi:

4. Ce ai dori să cunoşti (să înveţi )?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com